Page 1

DIER MAGAZINE VAN DE DIERENBESCHERMING MEI 2018

speciale editie

‘Volwassenen denken dingen, kinderen doen dingen’

FRISSE BLIK RAAD VAN KINDEREN


EVEN VOORSTELLEN

RAAD VAN KINDEREN De Dierenbescherming heeft voor het eerst een Raad van Kinderen. Dit jaar z­ itten er 33 kinderen in de Raad. Zij zitten allemaal in groep 8b van R.K. Basisschool De Paradijsvogel in Den Haag: Fleur, Lynn, Mats, Lars, Niels B, Boris, Lara, J­ essy, Silvan, Linde, Elise, Chris, Valentijn, Iloy, Milan, ­Lennart, Romy, Iris, Thijs, Suzanne, Noah, Alyssia, Marieke, Dylan, Nikki, Julia, Niels T, Faye, Dagmar, Ian, Veerle, Florine, Myrthe. 2 | DIER ZOMER SPECIAL 2018 MEI 2018


REDACTIONEEL

DIERENWELZIJN DOOR KINDEROGEN De Nationale Raad van Kinderen heeft het goed gezien: in het regeerakkoord van 2018 is de komende vier jaar weinig aandacht voor dieren­ welzijn. Dat is jammer, maar in Nederland is er wel een Partij voor de Dieren. En gelukkig zijn wij er zelf ook, de Dierenbescherming. We zitten vaak met ministers aan tafel en zijn kind aan huis in de Tweede Kamer. We komen op voor dieren. We willen hen helpen, redden en beschermen. Daar hebben we een dagtaak aan. Dit zijn alle­ maal volwassen mensen die zich vrijwillig of betaald inzetten voor honden, katten, koeien, kip­ pen, egels, vissen, konijnen, varkens, ­ganzen en nog heel veel andere dieren. Het beschermen van dieren is mensenwerk en dit werk nemen we heel serieus. Dit kan niet overal in de wereld omdat daar soms grotere problemen zijn, maar hier kan dat wel. (Bijna) iedereen kent de Dierenbescher­ ming, we bestaan al heel lang. We zijn zelf vol­ wassen en serieus, en niet meer zo jong. Een ­frisse blik op zijn tijd is goed. Al langer speelden we met het idee van een Raad van Kin­ deren. Het kwartje viel toen we een nieuw project oppakten: hier kunnen we kinderen heel goed bij gebruiken! We dachten na hoe dierenwinkels en bijvoorbeeld fabrikanten van spullen voor dieren meer kunnen betekenen voor dierenwelzijn. Konijnen, hamsters en cavia’s worden vaak door ouders aan­geschaft voor hun kinderen, maar met die kinderen zitten we bijna nooit aan tafel. Tijd voor een Raad van Kinderen! In deze ­special van het blad DIER kijken we naar onze samenwerking met de 33 kinderen en juf Annemiek van groep acht van basisschool de Paradijsvogel. Elly von Jessen, Programmamanager Diervriendelijk Ondernemen

COLOFON Coördinatie en eindredactie: Linda Bakker Teksten: Elly von Jessen, Esther Tomasouw | Vormgeving: Martin Raven Fotografie: Clara Mazèl | Lithografie: Mark Boon Drukwerk: Intermail, Nieuw-Vennep | Oplage: 3.000

MEI 2018 DIER SPECIAL | 3


VERSLAG

Raad van Kinderen

ORIGINELE IDEEĂ‹N Op verzoek van de Dierenbescherming nam de Raad van Kinderen het dierenwelzijn binnen de commerciĂŤle sector van gezelschapsdieren onder de loep. Na wekenlang onderzoek presenteerden de kinderen hun visie tijdens een afsluitende dialoogsessie. Zij richtten zich hierbij voornamelijk op betere informatie bij de aanschaf van een dier en duidelijkere wetten.

4 | DIER SPECIAL MEI 2018


DIERENWELZIJN EN COMMERCIE HAND IN HAND? “Hoe kan de Dierenbescherming ervoor zorgen dat huisdieren goed verzorgd worden?” Deze vraag stond dit jaar centraal bij de Raad van Kinderen die onze organisatie bezocht. Uit de vele originele ideeën die de Raad van Kinderen bedacht, zit een aantal bruikbare adviezen waar de Dierenbescherming graag mee aan de slag gaat.

“H

oe kan de Dierenbescher­ ming ervoor zorgen dat huis­ dieren goed verzorgd worden?” Dat is de vraag die dit jaar ­centraal stond. Elly von Jessen (projectleider bij de Dierenbescher­ ming) legt uit: “Deze opdracht is onderdeel van een nieuw project van ons: Diervriende­ lijk ­Ondernemen. Hiervoor kijken we wat wij en de commerciële sector kunnen doen om dierenwelzijn te verbeteren. Kinderen zijn vaak de belangrijkste excuustruus voor ouders om een dier te nemen. Met veel dieren gaat het vervolgens thuis niet zo goed. We praten daar vaak over, maar niet met de kinderen zelf. Dat willen we met de Raad van Kinderen veranderen. Kinderen zijn de consumenten van de toekomst, dus het is goed als zij straks beter weten hoe je een dier verzorgt. Daar­ naast is het ook voor ons fijn om via kinderen in gesprek te raken met commerciële spelers.”

Speeddates Tien weken lang deden de kinderen onder­ zoek onder leiding van leerkracht Annemiek ­Osthoff. Ze hebben de hulpvraag van de ­Dierenbescherming in groepjes onderzocht. Wat doet de Dierenbescherming, hoe staat de politiek erin, wat is de wetgeving? Ze bezochten het hoofdkantoor van de Dieren­ bescherming en hadden speeddates met vier bedrijven waar de Dierenbescherming vaker contact mee heeft: branche-­organisatie ­Dibevo, het hoofdkantoor van Intratuin, de eigenaar van dierenwinkel ­Diertotaal Utopia en een onderzoeker van de Universiteit van Utrecht die onderzoek doet naar het welzijn van huiskonijnen. Op 26 april werd het project van de Raad van Kinderen afgesloten met een dialoogsessie, waarbij de kinderen hun adviezen presenteer­ den aan een aantal besluitvormers van de ­Dierenbescherming. Florine en Boris trapten af.

‘Kinderen zijn de consumenten van de toekomst’ MEI 2018 DIER SPECIAL | 5


VERSLAG

DE ADVIEZEN Uit de presentatie van de Raad van Kinderen bleek dat een paar centrale punten voor hen van belang waren: het informeren van consumenten, het vastleggen van wetten om er zo voor te zorgen dat regels rondom dierenwelzijn nageleefd worden en samenwerking tussen de diverse partijen in de keten. Voorlichting De Raad vindt dat mensen meer informatie moeten krijgen over het houden van huis­ dieren voordat ze er een kopen. Veel mensen weten te weinig. “Ook kinderen denken er vaak niet goed over na,” zo stelt de Raad, “ze willen dan een konijn zonder te weten hoeveel werk dat eigenlijk is.” Een aantal ideeën: • (Teken)filmpjes: korte filmpjes als reclame tussen kinderprogramma’s door. • Posters bij dierenwinkels, bushokjes en scholen over de verzorging en kosten van dieren. • Verzorgingsmail: mensen die een dier ­hebben gekocht, krijgen vervolgens een ­verzorgingsmail met tips hoe ze het dier kunnen verzorgen. • In dierenwinkels wordt vaak alleen ­informatie aan de ouder gegeven, maar informeer juist ook de kinderen. • Voorlichting op scholen: de Dierenbescher­ ming kan op basisscholen gastlessen geven over het houden van huisdieren. Wet- en regelgeving De Raad vindt dat er meer wetten moeten komen. Uit onderzoek blijkt dat er nog veel misgaat met huisdieren. Een aantal ideeën: • Verplichte registratie van persoonsgegevens bij de aanschaf van een huisdier. Als men­ sen financiële problemen hebben, kunnen instanties op dit moment inzien of je kin­ deren hebt waar je voor moet zorgen. Het is vreemd dat dit niet zo is voor dieren. • Dierenwinkels moeten verplicht het goede voorbeeld geven. Ze moeten laten zien hoe dieren thuis in een hok of kooi gehouden moeten worden. • Er zijn betere regels nodig voor hobbyfok­ kers. Vaak fokken zij dieren voor schoon­ heidswedstrijden. Er moet een certificaat komen waaruit blijkt dat fokkers goed met hun dieren omgaan. Alleen met zo’n certifi­ caat mogen ze meedoen aan wedstrijden.

Openheid nodig over de herkomst van dieren 6 | DIER SPECIAL MEI 2018

• Elk huisdier moet straks verplicht een smart-chip krijgen (bijvoorbeeld in de hals­ band), waarmee je op afstand kunt zien of het dier gezond is en goed verzorgd wordt. • Kopers moeten een test doen voordat ze een dier aanschaffen. Zo weet de winkelier of de klant wel genoeg van het dier weet.

Samenwerking De Raad vindt dat dierenwinkels en tuin­ centra, maar ook fokkers open moeten zijn over wat ze doen. Misschien moeten ze hier ook beter over nadenken. Het zal de ­Dierenbescherming niet lukken om op eigen houtje nieuwe regels door te voeren, samenwerking is belangrijk. • Winkels moeten er altijd open over zijn waar ze hun dieren vandaan halen. • De Dierenbescherming kan een team opzetten dat dierenwinkels tips geeft hoe ze hun dieren moeten verzorgen. Misschien weten ze niet eens dat hun eigen hokken te klein zijn.

‘VAN BUITEN NAAR BINNEN’

Hans Bakker (Directeur Dieren­ bescherming a.i.): “Als je als organisatie niet weet hoe je iets moet oplossen, ­schakel je soms een adviesbureau in. Een Raad van Kinderen is ook een soort adviesbureau. Het is een originele manier om van buiten naar binnen te kijken. Veel organisaties kijken alleen van binnen naar binnen, maar je kunt pas goed groeien als je van buiten naar binnen kijkt.”


Leuk om dieren te helpen

Chris (12): “Ik vond het heel leuk om oplossingen te zoeken om dieren te ­helpen. Veel beter dan rekenen en taal!”

HOE NU VERDER? Uit de vele goede ideeën van de Raad van Kinderen zijn er twaalf naar voren gekomen die we als Dierenbescherming kunnen oppakken, op eigen houtje of samen met anderen.

Veel te weten gekomen

Linde (13): “Het leek me best lastig om al die dingen zelf uit te zoeken, maar het was niet zo moeilijk als ik dacht. We hebben veel gevraagd aan de Dierenbescherming en hun partners en we zijn heel veel te weten gekomen.”

Handig voor bedrijven

Boris (11): “We hebben geleerd hoe je ideeën moet presenteren. Het leukst was het dat we vragen mochten stellen aan vier partijen. Ik denk dat het voor bedrijven handig is om een Raad van Kinderen te ­hebben. Volwassenen denken dingen, kinderen doen dingen.”

E

lly von Jessen: “Het is fijn om te zien dat kinderen dezelfde dingen belangrijk vinden als wij. Goede informatie, betere spelregels voor wie met dieren omgaat en een chip­ plicht. We gaan deze Raad binnenkort vragen met ons mee te kijken welke informatie kin­ deren van nu interessant vinden. Een soort creatief bureau van kinderen kunnen wij, maar misschien ook de dierenwinkels, zeker gebruiken. Op de website van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (Licg.nl) is ook een kinderwebsite ­opgenomen. We vragen de Raad om daarnaar te kijken. Wat spreekt aan, wat minder en wat mist er qua informatie? Hoe zouden posters er ­bijvoorbeeld uit moeten zien?”

Wetten en regels Ook de Dierenbescherming vindt dat er te ­weinig wet- en regelgeving is voor huisdieren. “In Nederland wordt al heel lang gewerkt aan de Positieflijst. Deze lijst bevat een opsomming van dieren die je zou mogen houden. Alle ­dieren die er niet op staan, mogen dus niet gehouden worden. We hopen dat zo’n lijst er dit jaar nog komt. Maar we blijven de overheid en de politiek ook aanspreken op de spelregels voor de dieren die je als huisdier mag houden.” Werk aan de winkel “Samen met Missing Chapter Foundation ­kijken we of de Nationale Raad van Kinderen

onderwerpen over huisdieren wil en kan ­meenemen. We willen in elk geval minister Schouten laten weten wat ‘onze’ Raad van Kinderen belangrijk vindt. Ik overweeg om samen een tekst voor haar en de politici in de Tweede Kamer te maken, hier gaan we nog voor het eind van het schooljaar naar kijken. We gaan nog plannen maken welke ideeën we bijvoorbeeld samen met Dibevo kunnen oppakken. We hebben al een heel leuk project lopen, namelijk Happy Konijn, waardoor er nu al heel wat minder konijnen bij mensen thuis alleen zitten. Met Happy Konijn en andere projecten in de winkel willen we graag verder. Ik denk dat winkels informatie voor kinderen ook belangrijk vinden. En het misschien, net als ikzelf, heel leuk vinden om hiermee bezig te zijn.”

Welzijnsonderzoek konijnen “Waar de Dierenbescherming zeker ook aan gaat werken: betere spelregels voor fokkers, ook voor de kleine hobbyfokkers. Twintig kleine hokjes op elkaar waar ­konijnen altijd alleen zitten, waarin ze alleen gehouden wor­ den om mooi te zijn… dat is geen goed voor­ beeld. Door de Universiteit van Utrecht is onderzoek gedaan naar het welzijn van konij­ nen, we wachten met smart op de resultaten hiervan. Er valt nog heel wat te verbeteren, maar als de uitkomsten mee blijken te vallen en het in de keten allemaal beter gaat dan wij nu denken, is dat alleen maar mooi.” MEI 2018 DIER SPECIAL | 7


Is het niet logisch om naar de ideeĂŤn van kinderen te luisteren, helemaal als het gaat over vraagstukken die ook hun toekomst gaan bepalen? Met de Raad van Kinderen denken kinderen structureel mee met bedrijven en organisaties over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Iedereen wint met een Raad van Kinderen: kinderen kunnen meedenken over de wereld om hen heen, besluitvormers ontdekken nieuwe denkrichtingen en leraren worden geĂŻnspireerd door de creatieve denkkracht van hun leerlingen.

raad van kinderen

Dierenbescherming en de Paradijsvogel  

Hoe kan de dierenbescherming ervoor zorgen dat huisdieren goed verzorgd worden?”

Dierenbescherming en de Paradijsvogel  

Hoe kan de dierenbescherming ervoor zorgen dat huisdieren goed verzorgd worden?”