Page 1

2017/2018

‘Kinderen luisteren het best naar zichzelf’

Raad van Kinderen adviseert Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF)

Vind ons op raadvankinderen.nl

raad van kinderen


De hulpvraag School en klas SGF heeft dit jaar voor het eerst een Raad van Kinderen die advies geeft over hulpvragen die spelen binnen de organisatie. De Raad van Kinderen bestaat dit jaar uit 29 leerlingen uit groep 7 van PCBO De Bolster: Stijn van Belle, Elis van den Broek, Veerle van der Brug, Romy van Dijkhuizen, Levi Doornbos, David Hartog, Annabel Huisman, Julian Kars, Emma Kuryenyev, Else Ligthart, Flora Linn, Olivia Louwe Kooijmans, Thijs Mosterd, Cathy Nakayenga, Sam van Oordt, Berit Renkema, Boëlle Richard, Pieter de Roon, Karel de Rooy, Ella Schermers, Sarah den Toom, An Tian Verlaan, Filippa Vriezen, Pepijn Zandvliet.

De vraag De hulpvraag die SGF stelde aan de Raad van Kinderen was:

‘Hoe kan SGF kinderen en jongeren helpen gezonde keuzes te maken?’ SGF is bezig met het programma ‘de Gezonde Generatie’ en hoopt dat in 2040 de gezondste jeugd ter wereld in Nederland woont. Maar om een gezonde generatie te creëren is het belangrijk dat die generatie daar zelf ook een stem in heeft.

‘Volwassen hebben het idee dat je kunt bedenken wat goed is voor kinderen. Wat we graag van de Raad van Kinderen horen, is of alles wat wij bedenken wel klopt. Hebben we het wel goed bedacht?’ Bernique Tool, Bestuurslid SGF

‘Ik heb drie kinderen, van 16, 13 en 11 en ben de hele dag bezig met gezondheid. Toch is het lastig om de ideeën daarover bij mijn eigen kinderen te krijgen. Die zitten ook wel eens achter hun computer en willen ook wel eens geen groente eten. Hoe doe je dat nou?’ Emiel Rolink, Directeur SGF

2017/2018 | Raad van Kinderen adviseert SGF

2


De leerkracht aan het woord De kinderen hebben tien weken lang onderzoek gedaan naar de hulpvraag van SGF, onder leiding van leerkrachten Kees Rost en Chiel Kleiman. Chiel Kleiman vertelt wat hij vond van het project. Waarom deed De Bolster mee aan de Raad van Kinderen? ‘We deden vorig jaar voor het eerst mee met de Raad van Kinderen en ik vind het een mooie manier voor mijn klas om over grote zaken mee te praten. De kinderen worden serieus genomen en dat voelen ze ook echt zo.’ Waarom is het belangrijk dat de kinderen meepraten over grote zaken? ‘Wij volwassenen praten veel over de wereld waarin zij straks groot zijn. Maar het is natuurlijk fijn als ze daar zelf ook over kunnen meepraten. Ook al is het maar een klein onderdeeltje. Het gaat ook om een gevoel wat ze ervan krijgen.’

2017/2018 | Raad van Kinderen adviseert SGF

Wat hebben ze ervan geleerd? ‘Het is een heel andere manier van leren. Ze hebben zelf onderzoek gedaan, uitgezocht wat de beste taakverdeling was en informatie gezocht. Ze hebben elkaars en hun eigen talent opgezocht en dat benut.’ Hoe hebben ze dat aangepakt? ‘We hebben de vragen eerst verkend en vragenlijsten afgenomen. Daarna kwamen de sub-vragen en hebben we de klas verdeeld in expertgroepjes. Ze zijn heel breed begonnen en hebben het uiteindelijk gefilterd, totdat de drie beste ideeën overbleven.’ Zou je volgend jaar weer willen meedoen? ‘Ja, zeker. Ik zou het mooi vinden om een vaste samenwerking aan te gaan. Ze doen veel meer op dan cognitieve kennis. Het is leerzaam op verschillende niveaus.’

3


De ervaringen van de Raad van Kinderen ‘Ik vond het vooral heel leuk om in groepjes samen te werken. Wij hebben een filmpje gemaakt om kinderen op te roepen om te bewegen. Eerst moesten we kiezen wie wat deed: wie werd de regisseur, wie de cameraman en wie deed de oefeningen voor? Maar ik heb ook gewoon veel geleerd. Nu weet ik dat er rattengif in sigaretten zit.’ Filippa, Raad van Kinderen

‘Het is leuk dat volwassenen naar ons luisteren. Kinderen denken heel anders dan volwassenen. Als volwassenen een vraag krijgen, hebben ze er snel een verklaring voor omdat ze weten hoe het zit. Kinderen denken door. Het is dus heel goed dat we nu met volwassenen en kinderen zitten: volwassenen hebben de kennis en wij de ideeën. Ook vind ik het cool dat we plannen aan het bedenken zijn voor heel Nederland.’ David, Raad van Kinderen

‘Ik vond het heel leuk, maar ook lastiger dan je denkt. Eerst moesten we zeven vragen opzoeken en in groepjes werken. In groepen van vier kinderen probeerden we oplossingen te bedenken.’ Levi, Raad van Kinderen

2017/2018 | Raad van Kinderen adviseert SGF

4


De adviezen Het onderzoek van de Raad van Kinderen werd afgesloten met een dialoogsessie. Hier presenteerden de kinderen hun adviezen aan besluitvormers binnen SGF: Emiel Rolink (directeur SGF), Martin van Oostrom (bestuurslid SGF), Bernique Tool (bestuurslid SGF), Mark Monsma (kwartiermaker Gezonde Generatie), Amy Davies (Beleidsadviseur SGF), Eleanne Plaizier (beleidsadviseur Gezonde Genereatie). De kinderen presenteerden een top drie van ideeën 1. Een brief voor jezelf schrijven voor over 5 jaar 2. Een YouTubekanaal om bewegen in de klas te stimuleren 3. Een campagne tegen roken en pesten Tijdens de dialoogsessie werden nog meer ideeën besproken die buiten hun top drie vielen. De ideeën kunnen worden onderverdeeld in de volgende bubbels:

Gezond gedrag stimuleren • Begin Een YouTube kanaal om bewegen in de klas te stimuleren. Veel kinderen kijken geen tv, maar YouTube en Instagram. Als je een kanaal opzet met filmpjes van bekende YouTubers of BN’ers bereik je een groot publiek. Op het kanaal moeten filmpjes komen over lekkere recepten en challenges (zoals wie eet het snelst een pak spruitjes leeg), beweegoefeningen en relaxtips. • Een brief aan jezelf voor over 5 jaar. Na een les over roken en hoe slecht dat voor je is, moeten kinderen een brief aan zichzelf schrijven waarin ze zichzelf beloven nooit te gaan roken. De brief kunnen ze afgeven bij aanmelding op de middelbare school, of aan hun ouders. Als ze vijftien zijn, moeten de ouders of de school hem weer teruggeven. Zo kun je jezelf motiveren, volgens de Raad. ‘Want ieder kind luistert het best beter naar zichzelf.’ • Zorg dat er meer speelplaatsen komen voor allerlei doelgroepen en met goed materiaal. In de winter kunnen die overdekt worden. • Creëer een hype met bedelarmbandjes. Steeds als je iets gezonds doet, kun je een bedeltje krijgen. Als je gezonde boodschappen doet bij de supermarkt bijvoorbeeld, maar ook als je gaat sporten of iets gezonds bestelt in een café. Daarvoor moeten veel partijen samenwerken. • Zorg dat kinderen op school beginnen met vijf minuten rust voor de les begint.

2017/2018 | Raad van Kinderen adviseert SGF

5


Ongezond gedrag ontmoedigen • Verbied het kinderen om te lang op hun telefoon te zitten. Dit kunnen ouders doen, maar het zou ook helpen als er apps komen die het mogelijk maken voor ouders om te zien wat hun kind doet op zijn/ haar telefoon. • Zorg dat mensen zelf energie moeten opwekken om hun telefoon op te laden, door te bewegen.

Beter informeren • Er moet een grote campagne komen met informatie over roken en pesten, waardoor kinderen beter geïnformeerd worden. Behalve lessen op scholen, moeten er ook posters en stickers komen tegen roken en pesten. Met die stickers kun je duidelijk maken dat mensen niet mogen roken in jouw buurt. Als bekende YouTubers deze spullen aanprijzen op hun kanalen, wordt het vanzelf een hype. • Maak etiketten op sigarettenpakjes en levensmiddelen duidelijker. Als er vieze stoffen in een sigaret zitten, zoals rattengif en wc-reiniger, noem die dan zo. De moeilijke termen die er nu op staan, begrijpt niemand.

2017/2018 | Raad van Kinderen adviseert SGF

6


De eerste reactie

‘We hebben morgen een bijeenkomst met de regering

‘Het is bijzonder dat je zegt: “hier

die nadenkt over hoe we beter met alcohol en roken

sta ik voor en dit wil ik.” Zo ga je

kunnen omgaan. Eigenlijk zou je willen dat kinderen

eigenlijk volwassenen opvoeden en

goedkeuring geven aan die plannen. Dat zou ik de

dwing je als kind af dat je gezond

minister willen vragen. Dit is een goed begin, we moeten

opgroeit. Het kan een onderdeel

hier vooral op doorgaan.’

van je leven worden om bedels te

Emiel Rolink, Directeur SGF

sparen, op de sportclub kan een antipestmuur komen en je kunt

‘Ik vond die stickers van ‘niet roken in mijn buurt’ heel

er een gezond bewegen-bedeltje

leuk. Dat komt zo vanuit de kinderen zelf. Wij verzinnen

verdienen. Het is mooi dat alles in

van alles, zoals rookvrije sportvelden, maar dit komt

relatie staat met elkaar.’

echt vanuit de kinderen.’

Bernique Tool, Bestuurslid SGF

Eleanne Plaizier, Beleidsadviseur Gezonde Generatie

2017/2018 | Raad van Kinderen adviseert SGF

7


‘Er zit veel rijkdom in de ideeën. Bepaalde onderdelen

‘Kinderen zijn de toekomst, want wij

van dit programma zouden we echt in combinatie met

leven langer dan jullie.’

kinderen moeten doen. Zij moeten daar eigenaar van

Karel, Raad van Kinderen

zijn. Op deze leeftijd zijn ze nog heel erg anti-roken en over vijf jaar is dat natuurlijk anders, maar we kunnen er wél gebruik van maken. Misschien dat de staatssecretaris dat zelfs wel wil faciliteren.’ Mark Monsma, Kwartiermaker Gezonde Generatie

‘Vaak moeten we naar volwassenen luisteren, maar kinderen hebben vaak ideeën waar volwassen niet op komen.’ Sarah, Raad van Kinderen

‘Deze kinderen waren allemaal erg gezond. Dat is niet representatief voor Nederland. Het zou aardig zijn als je er nog een school bij kunt halen.’ Martin van Oostrom, Bestuurslid SGF

2017/2018 | Raad van Kinderen adviseert SGF

8


‘Soms weten kinderen zelf beter wat wel en niet goed voor ze is.’ Levi, Raad van Kinderen

‘Wij zitten nog in groep 7 en jullie leren al veel langer. Dus misschien is het handiger als jullie dingen bedenken en dat wíj dan goedkeuring geven i.p.v. andersom.’ Pepijn, Raad van Kinderen Na de dialoog communiceert SGF aan haar medewerkers dat zij in gesprek is geweest met de Raad van Kinderen. Er wordt een verslag gemaakt die breed wordt gedeeld, zowel intern als extern. De dialoogsessie is het moment waarop alle informatie bij elkaar komt: de onderzoeksresultaten van de kinderen, hun ervaring en de reflectie vanuit SGF. Vanuit de verschillende contactmomenten en de inzichten van de kinderen ziet Missing Chapter de volgende logische vervolgstappen: • Een positieve campagne starten die roken en pesten tegengaan en gezond leven aanmoedigt. Door middel van het sparen van bedeltjes voor een armband, niet ‘niet roken in mijn buurt’- en anti-pest klittenband stickers voor op je rugtas kan SGF een beweging starten die mensen motiveert gezonde keuzes te maken. • Door de samenleving beter te informeren over de gevolgen van ongezond leven kan SGF beter inspelen op het eigen verantwoordelijkheidsgevoel van mensen. Door een brief aan jezelf te schrijven geven kinderen aan dat zij zichzelf op deze manier kunnen aansturen in het maken van gezonde keuzes in de toekomst. • Meer projecten co-creëren met kinderen. Volwassenen hebben de kennis en de kinderen kunnen out of the box denken. Samen doen! • Kinderen meenemen in het goedkeuren van plannen van de regering. • Het is belangrijk dat SGF communicatiekanalen gebruiken die op dit moment populair zijn onder jongeren, zoals YouTube en Instagram. Missing Chapter denkt graag verder mee over hoe de ideeën van de kinderen kunnen worden vertaald naar strategische en concrete acties en een mogelijk vervolg.

2017/2018 | Raad van Kinderen adviseert SGF

9

Samenwerkende Gezondheidsfondsen en PCBO de Bolster  

Hoe kan de Samenwerkende Gezondheidsfondsen kinderen en jongeren helpen gezonde keuzes te maken?

Samenwerkende Gezondheidsfondsen en PCBO de Bolster  

Hoe kan de Samenwerkende Gezondheidsfondsen kinderen en jongeren helpen gezonde keuzes te maken?