Page 1

Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen

Divi & Tamarijn Aruba All Inclusive

Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen

1|P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen

Voorwoord Voor u ligt het Raad van Kinderen jaarverslag van de Divi en Tamarijn All Inclusives bij Divi Resorts. We zijn erg trots en vereerd om deel van deze visie te mogen zijn. Wij hebben als organisatie in 2015 een Raad van Kinderen ingesteld, omdat ik overtuigd was over het potentieel van de beweging waarbij kinderen en volwassenen samen kunnen werken aan echte organisatorische dilemma’s en oplossingen. Vorig jaar hebben wij met het jaarverslag de derde prijs gewonnen! Het was een geweldig evenement in het concertgebouw van Amsterdam. Meester Henry, van de Pius X basisschool, plus 2 studenten en het hoofd van de school waren mee uit Aruba om dit evenement bij te wonen en de prijs in ontvangst te nemen.

Alexander Nieuwmeyer

Wij hopen als organisatie dat we een steentje bijdragen aan de visie van de Missing Chapter Foundation om steeds meer volwassenen en organisaties te inspireren om naar kinderen te luisteren die met hun eerlijkheid en enthousiasme heel veel toegevoegde waarde kunnen hebben als wij volwassenen de tijd nemen om hun mee te laten denken en volwaardige gesprekspartners te laten zijn. Het bedenken van de dilemma’s is een interessant proces; Dit jaar hebben de kinderen een verslag gemaakt over de hotel kantines en hoe het bedrijf ervoor zorgen kan dat de medewerkers erover na denken om gezond te eten! Ik ben aangenaam verrast over het inzicht en probleemoplossend denken van kinderen die nog niet op de arbeidsmarkt zijn toegetreden. Deze ervaring en onze raden van kinderen hebben mijn verwachtingen overtroffen. Bij dezen wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om de Missing Chapter Foundation en hare Koninklijke hoogheid Prinses Laurentien van Oranje te bedanken voor haar persoonlijke inzet. Uiteraard wil ik ook de leraren die onze raden van kinderen uitstekend hebben begeleid gedurende het gehele proces van harte bedanken en ten slotte onze Raad van Kinderen van de Pius X Basisschool. Indrukwekkend werk jongens! We zijn als organisatie dankbaar om van jullie wijze raad te mogen ontvangen.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Alexander Nieuwmeyer CEO Divi Resorts en Grape Holding N.V. Aruba, 11 mei 2018.

2|P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen

Inhoudsopgave 1. Voorwoord

3

2. Samenwerking Grape Holding N.V. en de Raad van Kinderen a. Grape Holding N.V. vorig jaar b. Grape Holding N.V. dit jaar c. De school

4-11

3. Het vraagstuk van Grape Holding N.V.

13

4. Proces van de Raad van Kinderen a. Presentatie b. Onderzoek c. Dialoog

14-19

5. Inzichten van de Raad van Kinderen

20

6. Wat heeft Divi met de ideeĂŤn van vorig jaar gedaan?

21-22

7. Wat gaat Divi met de ideeĂŤn van dit jaar doen?

23-31

3|P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen

1.

Samenwerking Grape Holding N.V. en de Raad van Kinderen

a. Grape Holding N.V. || vorig jaar Grape Holding N.V. is een organisatie waaronder twee resorts vallen: de Tamarijn Aruba Beach Resort en het Divi Aruba Beach Resort. Afgezien van de resorts hebben we ook een restaurant en een ballroom in de Alhambra Marketplace. Grape Holding N.V. is één van de eerste 6 organisaties die een Raad van Kinderen in Aruba hebben. Vorig jaar (schooljaar 2016-2017) is de tweede keer voor GH dat ze een Raad van Kinderen om hulp vragen. En het dilemma was:

“Hoe kan Divi en Tamarijn de tevredenheid van hun medewerkers vergroten?” We hadden er zo hard aan gewerkt dat we de 3e prijs hebben gewonnen van de Raad van Kinderen Awards in 2017. We zijn heel trots op onze kinderen van Pius X, ze hebben het bedrijf echt geholpen om de werknemers samen te krijgen en meer tevredenheid te zien van de werknemers.

Figuur 2: Hier zien we Mr. Nieuwmeyer, Mr. Henry Barrera en 2 studenten bij de Raad van Kinderen Awards

4|P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen

5|P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen b. Grape Holding N.V. || dit jaar

6|P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen

Even voorstellen, wij hebben dit jaar veel aan de Raad van Kinderen gewerkt:

Alexander

Nieuwmeyer CEO Grape Holding N.V. & Divi Resorts

Marin Bijl

Maria Esguerra

General Manager Grape Holding N.V.

HRD/Project Coordinator Raad van Kinderen

[Cite your source here.]

7|P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen c. De school De school waar GH dit jaar mee samenwerkt is basisschool Pius X in de buurt van Dakota. Klas 6a & 6b maken deel uit van de Raad van Kinderen en zij worden begeleid door meester Henry Barrera & Juf. Mariëla Maduro. Klas 6a: Darshan Estrada Justin Hassell Justin Irausquin Jorge-Luis Naveda Evander Nedd Nathan van der Biezen Ransell Wester Maria Arango Meryleen Maduro Mikayla Ras Shanyqua van Doorn Anaysha Winklaar Jurainy Winterdal Lindsey Zimmerman

Klas 6b: Jose Castrillon Jairzino Geerman Darlin mora Alvieris Doodley Nordelus Don Pichay Lionel Solognier Braileng Wever Jacey-Ann Bareño Mileishka Boucicault Aleysa Dinzey Crisma Franken Lindsay Loopstok Oriana Perez Jalienne Wever Ashanty Zimmerman

Dit is de tweede keer dat Pius X-basisschool als Raad van Kinderen van Divi en Tamarijn is geïnstalleerd. In dit jaarverslag kan men met plezier lezen over:    

Waarom Divi en Tamarijn ons heeft gevraagd om mee te denken aan hun hulpvraag; Onze adviezen en ideeën voor de hulpvraag; Wie ons steun gaf bij de het onderzoek; De ̏feedback˝ van Divi en Tamarijn op onze adviezen, ideeën en resultaten.

We hebben met plezier aan het dilemma gewerkt en waren tevreden om deel te nemen aan de Raad van Kinderen. Het was een mooie ervaring en we hebben veel van geleerd. Divi en Tamarijn hebben ons een opdracht gegeven en we hopen hun behoefte te kunnen vervullen. De leerlingen willen zeker Mirla Passchier, Alice van Romondt. Juf. Mieke en Juf. Sheila voor hun steun bedanken. Onze oprechte dankbaarheid aan de heer Nieuwmeyer en mevr. Maria Geerman van Divi voor hun steun die voor ons open waren. Wij bedanken ons meester Henry Barrera en Juf. Mariela die ons hebben gemotiveerd en voor hun begeleiding gedurende het onderzoek. Masha danki meneer Henry, Juf. Mariela en Juf. Mieke. Raad van Kinderen Divi & Tamarijn All Inclusive

8|P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen Na de presentatie van het dilemma van Divi en Tamarijn hebben we gemerkt dat de leerlingen snel eraan wilde beginnen. Ze gingen als een team eraan werken om de behoefte van Divi en Tamarijn te kunnen vervullen. Een plan van aanpak werd door de leerlingen opgesteld en dit werd uitgevoerd. De leerlingen hebben zelf afspraken gemaakt en de take ingedeeld. “Nos por yuda Divi en Tamarijn”; We kunnen Divi en Tamarijn helpen, deze waren de woorden van de leerlingen voordat ze met het onderzoekproces zijn begonnen. Alle leerlingen hadden een map waar ze alle informatie erin hebben bewaard en ze hielden een logboek bij. De leerlingen gingen samen deelvragen opstellen om een enquête op te stellen. De leerlingen bezochten de hotels en gingen de mede-werknemers van Divi en Tamarijn helpen met het proces. Een totaal van 100 werknemers van ongeveer 460 werknemers hadden deelgenomen aan het invullen van de enquêtes. Het was een succes en de leerlingen waren echt tevreden met het resultaat. Het was een leuke ervaring en ze hadden dit nooit eerder meegemaakt. De leerlingen kregen drie keer per week de kans om aan de Raad van kinderen te werken. Het was een pittig dilemma en de leerlingen gebben gedurende hun vakantieperiode en ook in het weekend hieraan gewerkt. Na de analyse en discussie kwamen de leerlingen met twee leuke ideeën, ze hebben namelijk een slogan opgesteld en een bannerdesign gemaakt. Het resultaat van was fantastisch.

9|P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen

De leerlingen hebben hun werk planning in een power point format opgesteld en hebben ook de probleemstelling, doelstelling, oorzaken, resultaten en mogelijke oplossingen erbij gevoegd. De samenwerking was prima en de leerlingen hadden onder een leuke pedagogisch klimaat eraan gewerkt.

Quotes Kinderen: ̏ Nos a pensa, traha, hunto na e dilemma. Un experiencia unico y nos ta contento. ˝ Nos ta sugeri pa Divi y Tamarijn usa e colornan di nos logo di scol, geel, oranjo, preto y e colornan di nos bandera.

̏ We hebben over het dilemma nagedacht en eraan gewerkt. Een mooie ervaring en we zijn blij ˝ We raden Divi en Tamarijn om de kleuren van onze school logo nemen, de kleuren zijn geel, oranje, zwart en Arubaanse vlag kleuren.

10 | P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen De feedback van de leerlingen in verband het dilemma was zeer positief en de persoonlijk ontwikkeling van de leerlingen was te zien. De leerlingen hielden rekening met elkaar en hoe ze hun mening of argumenten naar voren brachten was goed. Het was leuk dat ze een diëtist hadden uitgenodigd om aan hun een beter beeld te geven over hoe een duurzame en gezonde leven stijl te krijgen. Bij de presentatie waren de leerlingen zeker hun zelf en we waren zeer trots van wat ze naar voren hebben gebracht. De leerlingen hadden drie menu’s ontwikkelt, “the watch out, happy and healthy, and the special menu”. De leerlingen waren goed voorbereid en ze hebben de gestelde vragen beantwoord. De heer Nieuwmeyer werd naar voren uitgenodigd en de leerlingen gaven hem een speciale banner om in de cafetaria van hun hotel te hangen. Meneer Nieuwmeyer was zeer blij met het cadeau.

Aan het eind van de presentatie kwamen alle leerlingen samen en brachten de slogan naar voren.

Na de presentatie hebben we op school een evaluatie van het hele proces van Raad van Kinderen gedaan. De leerlingen waren blij dat ze hun stem en adviezen naar voren konden brengen. We gaven hun compliment van hun samenwerking, presentatie en verantwoordelijkheid.

11 | P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen

12 | P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen

2.

Het vraagstuk van Grape Holding N.V.

Grape Holding N.V. organiseert een jaarlijkse gezondheidsonderzoek voor de werknemers. De werknemers nemen dit niet zo serieus en GH vindt dat de werknemers ongezonde leefgewoontes hebben en daardoor vaak ziek worden. Hierdoor zijn ze minder productief op het werk en ook thuis. Onder onze werknemers komen diverse gezondheidsproblemen voor, voornamelijk: diabeet, hartproblemen, overgewicht, depressie, cholesterol, hoge bloeddruk en kanker. Veel gezondheidsproblemen ontstaan door het leefgewoontes van de werknemers en de populatie in het algemeen op Aruba. Grape Holding N.V. wilde meer persoonlijke informatie van de werknemers verkrijgen om hierdoor een beter beeld te krijgen van de noodzakelijke behoeftes om een positieve inbreng te kunnen leveren aan de leefgewoontes van onze werknemers.

Hoe kunnen Divi en Tamarijn haar medewerkers motiveren om een gezonde en duurzame leefgewoonte te leiden; niet alleen op het werk, maar ook thuis.

We hebben daarbij de volgende sub-vragen voorgelegd:

Wat is een gezonde levensstijl?

Wanneer is iemand gezond?

Wat is een duurzame leefgewoonte?

Wat kan GH doen om de werknemers te motiveren om hun levensstijl te veranderen?

Grape Holding N.V. vindt het heel belangrijk dat onze medewerkers een gezonde levensstijl hebben. Als Bedrijf zijn wij bereid om een positieve verandering te brengen in de werkomgeving van onze medewerkers en desnoods ook een positieve inbreng te leveren in hun privéleven.

13 | P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen

3.

Proces van de Raad van Kinderen

a. Presentatie Op 30 November 2017 heeft een HR-manager een presentatie gegeven over het dilemma van de Divi en Tamarijn.

Figuur 5: Eerste kennismaking en presentatie van het dilemma op school.

14 | P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen

In verband met de voorbereiding en het onderzoek hebben de kinderen een diĂŤtiste uitgenodigd om op school een lezing te geven over het onderwerp van gezonde levensstijl.

15 | P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen b. Onderzoek (januari en februari 2018) De kinderen zijn bij Divi gekomen om een enquĂŞte te doen met de werknemers. De enquĂŞte had 32 vragen met diverse onderdelen: 1. 2. 3. 4. 5.

Persoonlijke vragen Vragen over hun levensstijl Vragen over cafetaria maaltijd Mogelijke gezondheidsproblemen Gewicht, BMI en vet meting

16 | P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen

17 | P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen

18 | P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen c. Dialoog (April 25, 2018)

19 | P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen

4.

Inzichten van de Raad van Kinderen

Probleemstelling:     

Is de arbeidsongeschiktheid hoog? Het kan zijn dat de werkmotivatie laag ligt. Het blijkt dat veel werknemers overgewicht hebben. Het eetpatroon van veel werknemers is niet volgens de ‘schijf van vijf’. Werkprestatie is niet optimaal.

Gevolgen van het probleem: 1. De werkzaamheden worden niet optimaal uitgevoerd, waardoor de kwaliteit van de gastenservice aan toeristen wordt verlaagd. 2. De werknemers die last van overgewicht hebben, lopen het risico om (sneller) ziek te worden. 3. Divi en Tamarijn zijn gedeeltelijk verantwoordelijk voor het eetpatroon van hun werknemers, onder werktijd. 4. De uitvoering van de werkzaamheden worden door de werknemers niet met plezier verricht, als ze zich ongezond voelen. Resultaten: 

Werknemers geven aan dat ze gezond eten, maar uit het onderzoek blijkt dit niet zo te zijn. (61% van de werknemers hebben last van overgewicht).

80 % van de werknemers eten in de cafetaria. 50 % vinden het eten echter niet lekker waarvan 42 % het eten ongezond vinden.

Elke dag biedt Divi en Tamarijn eten aan haar werknemers aan, maar Divi en Tamarijn moeten ook denken aan hun werknemers die een aangepaste voeding nodig hebben vanwege medische achtergrond om de lunch aan te passen.

Werknemers scheppen voor zichzelf te veel eten op, waarvan ze echter veel niet opeten. Gevolg te veel eten wordt weg gegooid. Waar is de duurzaamheid van een gezonde levensstijl?

Veel werknemers zijn zich onbewust van hun eigen gewicht. Bij zowel Divi als Tamarijn wisten de meeste werknemers hun gewicht niet.

De ingang van de cafetaria bij Divi is onhygiënisch. Veel rommel ligt er in de weg. Vieze bakken met restafval en de muren zijn vies.

20 | P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen

21 | P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen

5. Wat heeft Divi met de ideeën van vorig jaar gedaan? MOTIVATIE Uitkomst onderzoek

Aanbevelingen RvK Taallessen: Veel medewerkers beheersen het Engels slecht waardoor culturen niet mengen. Organiseer de mogelijkheid om Engels te leren. Activiteiten: Organiseer meer activiteiten waarop medewerkers en managers samenkomen.

Activiteitencommissie: Stel een activiteitencommissie samen waarin medewerkers en managers samen activiteiten bedenken voor het personeel. Goed voelen: - Zorg dat het personeel zich goed voelt; - Maak de achterkant van het hotel net zo mooi als de voorkant; - de ruimte van de kantine kan gezelliger worden gemaakt; - het personeelseten kan mooier worden opgediend.

Respons Divi & Tamarijn 2017 – 2018 hadden we 2 groepen van 30 werknemers die de lessen volgen

• Cafetaria programma's: 1. Nieuw Gezondere Menu 2. Feestdagen en speciale gelegenheden 3. Nationaliteitsbekendheidsprogramma 4. Maandelijks "Gezondheid Bewustheid Dag" • Vorig jaar is een nieuw, gezonder menu geïntroduceerd in zowel de Divi als Tamarijn • Voor elk speciale gelegenheid ervoor zorgen dat wij de bedrijfskantines versieren en iets extra lekker op het buffet serveren. • We hebben nu een activiteitencommissie, met een combinatie van zowel medewerkers als management. • Cafetaria Project voor zowel Tamarijn & Divi. • Een jaarlijkse Uniformen- programma implementeren; Jaarlijkse distributie van uniforms zodat onze werknemers er representatief eruitzien. • "We zijn Divi”-programma • Jaarlijkse “Management Appreciatie Dag”; geïntroduceerd in juni 2016. • Cafetaria Project Tamarijn: Gedaan in 2016 • Cafetaria Project Divi: Gedaan in 2018

22 | P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen

23 | P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen

24 | P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen

25 | P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen

6.

Wat gaat Divi met de ideeën van dit jaar doen? Bij de cafetaria van Divi moet een andere ingang komen.  De huidige ingang is helemaal opgeknapt, de uitstraal is geheel verbeterd. De vloer is nieuw en de muren zijn nu geverfd.  De hele Cafetaria is vernieuwd van binnen en zowel van buiten, de werknemers zijn nu heel tevreden mee.  Beide Divi en Tamarijn Cafetaria’s zijn nu helemaal opgeknapt.

Divi en Tamarijn moeten iemand het eten laten opscheppen.  De Divi en Tamarijn hebben in alle maaltijd uren nu een medewerker die het eten voor de werknemers opschept.  Op deze manier kunnen de werknemers niet te veel eten nemen om weg te gooien.  Ook is her belangrijk voor portie control.

Werknemers moeten hun handen wassen/schoonmaken.  Bij de ingang van de Divi cafetaria en Tamarijn cafetaria is er een wasbak geïnstalleerd en is er ook een sanitiser dispenser bij de deur voor iedereen te gebruiken.

Divi en Tamarijn moeten een lezing voor de werknemers organiseren om ze zo bewust te maken over een gezonde en duurzame levensstijl, zowel op de werkplaats als thuis.  Gedurende de presentatie van de Raad van Kinderen hebben we al 2 partners uitgenodigd om de resultaten bij te horen: Divi Impact Foundation Board en Mevrouw Johanna Stroo, een gezondheid coach.  Samen gaan we een schema maken vanaf aanstaande Juni om met diverse lezingen en programma’s te beginnen voor onze medewerkers.  Ook hebben we 3 medewerkers die fitnessinstructeurs zijn en die ook vrijwillig hun tijd geven om fysieke activiteiten met de werknemers te doen minimaal 4x per week.  Al deze programma’s moeten beschikbaar zijn voor zowel ochtend en middagdiensten.

Keukenweegschaal gebruiken bij het opscheppen van het eten tijdens de lunch periode.

De koks hebben al een gezonde menu gemaakt en zullen meer gezonde maaltijden voor de werknemers voorbereiden.

26 | P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen

27 | P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen

6.

Wat gaat Divi met de ideeën van dit jaar doen?

SAMENWERKING MET DIVI IMPACT: Het doel van Divi Impact is om hulp te verlenen ter promotie van de welzijn van kinderen, om families te helpen voor een betere samenleving, en om het mogelijk en bereikbaar te maken dat iedereen aan sport, educatie en arts mee kunnen doen, met de einddoel de levens kwaliteit van de mensen op Aruba te verbeteren.

Divi Impact gaat samen met Divi & Tamarijn Aruba Beach Resorts, Human Resources en de andere Divi hotels op het eiland de volgende programma’s organiseren: 

 

 

Informatie sessies voor alle werknemers en hun familie leden over: gezond eten, gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan door ongezonde eetpatronen, efficiënter boodschappen doen, en het belang van fysieke activiteiten uitvoeren. Supermarket Tour met de gezondheid coach; leren hoe je etiketten moet lezen en welke voedingsmiddelen goed zijn en welke niet. Een programma opstellen met aandacht voor 4x per week een fysieke activiteit uit te voeren (voor vrijwilligers): lopen, hardlopen, fietsen, zwemmen, zumba, aerobics en krachtoefeningen. Ook gaan we de mogelijkheden onderzoeken voor een mogelijke werknemers’ sportfaciliteit op het bedrijfsterrein. Samen met de chefs een verbeterplan opstellen voor de maaltijden die in de cafetaria’s geserveerd worden. Dit is waar mevrouw Stroo met ons samen gaat werken om meer aandacht te besteden op het gebruik van minder zout, suiker en vet.

SAMENWERKING MET JOHANNA STROO – HEALTH COACH 28 | P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen

Johanna Stroo Health Coach IIN institute Plant Based certified Cornell University AADP member (American Association of Drugless Practitioners)

Fitness instructor Hamradj Mulai is een werknemer die gaat helpen met de fysieke activiteiten voor de werknemers.

29 | P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen Chef Paul is al bezig met zijn team om de menukaarten van de Cafetaria’s bij te werken.

WEEK 1

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

SOUP

BEEF SOUP

CHINEES SOUP

TOMATO SOUP

CHICKEN NOODLE

MUSHROO M SOUP

VEGETAB LE SOUP

SEAFOOD CHOWDER

RICE

MEXICAN RICE

WHITE RICE

YELLOW RICE

RICE PILAF

ARROZ MORRO

KERRI KERRI

FRIED RICE

VEGETABLES

CREAM OF SPINACH

MIXED VEGETABLES

GREEN BEANS

MIXED VEGETABLES

STEAMED CARROTS

MIXED VEGETAB LES

STEAMED BROCCOLI

PASTA / POTATOES

MASH POTATO

COOKED YUCCA

COOKED POTATOES

RED KIDNEY BEANS

PENNE PASTA ALFREDO

FARFALA IN TOMATO SAUCE

LINGUINNI

FISH

STEAMED GROUPER

GRILLED TUNA

BREADED GROUPER FILLET

GRILLED GROUPER

SWORDFIS H

MIXED SEAFOOD

SALMON POACHED

MEAT

PORK SWEET AND SOUR

CURRY BEEF STEW

BEEF STROGANOFF

BBQ RIBS

CORAZON DE QUADRILL

MEAT BALLS

ROASTED PORK

30 | P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen

CHICKEN

CURRY CHICKEN STEW

CHICKEN FILLET

###

ROASTED CHICKEN BBQ SAUCE

CHICKEN QUARTERS

CHICKEN FILLET

CHICKEN WINGS

SALAD

POTATO EGG SALAD

PASTA & TUNA

POTATO RED BEET SALAD

COWLSLAW

NICOISE SALAD

WALDORF SALAD

SWEET POTATO SALAD

Danki pa e colaboracion. E tabata tremendo!

Bedankt voor de samenwerking. Het was geweldig!

31 | P a g e


Jaarverslag 2018 - Raad van Kinderen

32 | P a g e

Divi en Tamarijn met Pius X  

Hoe kunnen Divi en Tamarijn haar medewerkers motiveren om een gezonde en duurzame leefgewoonte te leiden; niet alleen op het werk, maar ook...

Divi en Tamarijn met Pius X  

Hoe kunnen Divi en Tamarijn haar medewerkers motiveren om een gezonde en duurzame leefgewoonte te leiden; niet alleen op het werk, maar ook...