Page 1

Rijkswaterstaat & Raad van Kinderen 2018


Kinderen adviseren Rijkswaterstaat Kinderen gelijkwaardig laten meedenken met volwassenen. Zeker als het gaat om zaken die hun toekomst aangaan. Dat is het idee achter het initiatief Raad van Kinderen. Via een Raad van Kinderen krijgen kinderen een stem en leren zij meedenken over de wereld om hen heen en het werk van Rijkswaterstaat in het bijzonder. Rijkswaterstaat leert van de creatieve en frisse blik waarmee kinderen naar de dilemma’s en vragen kijken. Dit is het jaarverslag van de Raad van Kinderen van Rijkswaterstaat. In de winter van 2018 heeft de Raad van Kinderen Rijkswaterstaat geholpen met een lastige vraag waar Rijkswaterstaat al een tijdje mee worstelt. De Raad heeft namelijk nagedacht over de vraag hoe Rijkswaterstaat mensen kan helpen veiliger te rijden. De originele en onbevangen adviezen van de Raad worden nu door Rijkswaterstaat uitgewerkt en zorgen binnen de organisatie voor veel enthousiasme. De kinderen en Rijkswaterstaat zijn samen weer een stuk slimmer geworden! Mei 2018

2

JAARVERSLAG RIJKSWATERSTAAT & RAAD

VAN

KINDEREN


Even voorstellen: wij zijn de Raad van Kinderen Hallo allemaal! Wij zijn drie groepen 7/8 van Basisschool Noorderlicht uit ’s-Hertogenbosch. Om Rijkswaterstaat zo goed mogelijk te helpen hebben we twee groepen bij elkaar gevoegd. We werken graag samen en samen weten we veel meer dan alleen. Wat vinden wij van Rijkswaterstaat en de Raad van Kinderen? ‘Ik ben veel te weten gekomen over Rijkswaterstaat. Ik weet nu wat het bedrijf doet om het verkeer in Nederland veiliger te maken. Dat wij mee mochten denken vond ik heel leuk. Ook het onderzoek doen vond ik erg leuk. Ik heb de afgelopen tijd veel nagedacht, want er zijn veel kanten waaraan je moet denken.’ Dalila (12)

3

JAARVERSLAG RIJKSWATERSTAAT & RAAD

‘Het is supergaaf dat wij deze kans hebben ‘Ik heb geleerd hoe lastig het kan zijn gekregen. Ik vond het leuk om met elkaar na te om een oplossing te vinden op een denken en samen te werken. Mijn belangrijkste vraagstuk. Ook het leren presenteren tip aan Rijkswaterstaat? Beloon mensen voor vond ik erg leuk aan het project.’ goed en veilig gedrag in het verkeer.’ Sterre (11) Bruno (11) ‘Ik kende Rijkswaterstaat voor dit project niet. Nu wel. Het is een groot bedrijf dat erg belangrijk is voor de veiligheid van Nederland. Ik vond het heel leuk om te mogen meedenken en onze ideeën te presenteren. Of ik hier later wil werken? Nee, ik wil profvoetballer worden.’ Djayden (10)

VAN

KINDEREN


Even voorstellen: Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat onderhoudt een groot deel van de snelwegen, tunnels, rivieren en bruggen in Nederland. Met een moeilijk woord noemen we dat ‘infrastructuur’. We zorgen ervoor dat mensen vlot en veilig over die wegen kunnen rijden en over die rivieren kunnen varen. Ook beschermen we Nederland tegen hoogwater, zodat ons land niet overstroomt. Maar dat is nog niet alles wat we doen. Rijkswaterstaat zorgt namelijk ook voor voldoende schoon en gezond water in onze rivieren, meren en zeeën. Rijkswaterstaat onderhoudt dus de hoofdinfrastructuur in Nederland. Die infrastructuur ligt in de openbare ruimte, dus ook daar moet Rijkswaterstaat goed voor zorgen. Dat betekent water en wegen, maar ook de lucht en de bodem zonder afval en vieze stoffen, zodat mensen, dieren en planten fijn kunnen leven. Dat is bij elkaar heel veel werk. We hebben dan ook zo’n 8000 collega’s die allemaal met een stukje van het werk bezig zijn. We hebben bijvoorbeeld weginspecteurs die mensen op de wegen helpen bij pech of ongelukken, mensen die werken aan de grote projecten en adviseurs die bijvoorbeeld werken aan schoner water en ga zo maar door. Daarvoor werken we samen met andere overheden en organisaties. Maar ook met mensen die in de buurt van onze infrastructuur wonen.

4

JAARVERSLAG RIJKSWATERSTAAT & RAAD

VAN

KINDEREN

‘Rijkswaterstaat is een organisatie die heel concreet werkt aan de inrichting en de toekomst van Nederland. Het is voor kinderen natuurlijk prachtig wanneer zij gevraagd worden mee te denken over uitdagingen waar Rijkswaterstaat voor staat.’ Prinses Laurentien


Onze vraag

5

JAARVERSLAG RIJKSWATERSTAAT & RAAD

‘Dit is voor ons een heel actuele vraag waarmee wij worstelen. De nieuwe technologieën zoals apps met reis- en routeinformatie bieden veel voordelen, maar brengen ook risico’s met zich mee. Mensen raken eerder afgeleid waardoor er eerder ongelukken kunnen ontstaan. Hoe kunnen wij hier als Rijkswaterstaat het best op inspringen, zodat het aantal ongelukken daalt? Een probleem waarbij zowel de oorzaak als de oplossing bij technologie zal liggen.’ Michèle Blom, directeur-generaal

VAN

KINDEREN


Enneh, wat waren die adviezen dan? De adviezen van de Raad van Kinderen zijn in te delen in de volgende thema’s: Informeren / bewustwording: lanceer een reclamecampagne zoals BOB! En niet alleen maar serieuze dingen, maar maak het ook grappig. Gedrag: beloon de mensen die zich wél goed gedragen en laat slachtoffers van ongelukken hun verhaal vertellen. Druk mensen met hun neus op de feiten! Kinderen kunnen hun ouders ook aanspreken. Inrichting binnen de auto: bijvoorbeeld telefoons die aan jou vragen of je in de auto stap en hoe je je voelt. Dan gaat hij automatisch in automodue! Inrichting buiten de auto: bijvoorbeeld kleinere vrachtwagens en zonder aanhangers, zodat ze minder zwenken. Of minder reclameborden langs de wegen.

Daarnaast heeft de Raad van Kinderen ook nog een lied geschreven voor op de radio en voor Youtubefilmpjes! Zo’n fijne oorwurm om mensen bewust te maken.

6

JAARVERSLAG RIJKSWATERSTAAT & RAAD

VAN

KINDEREN

Hey mensen, Zet je telefoon opzij, Dan word je weer blij. Luister naar dit lied, Pieker niet. Denk aan anderen, Zodat je dingen aan jezelf gaat veranderen. Je moet netjes rijden, Wees niet bescheiden. Hopelijk geeft dit een boodschap mee, Zo zit niemand in de puree. Dus luister hiernaar, En doe dit elk jaar.


Reacties van Rijkswaterstaat ‘Het lijkt misschien onmogelijk om sommige van de besproken ideeën uit te voeren. Maar we hebben het ook voor elkaar gekregen om mensen hun gordel te laten dragen in de auto. En te laten stoppen met roken.’ Jaap Slootmaker, plv. directeur-generaal

‘Het is vandaag duidelijk geworden dat kinderen willen dat hun ouders zich onderweg veiliger gedragen. Niet alleen voor de veiligheid van andere weggebruikers, maar ook voor die van henzelf. We moeten ervoor zorgen dat hun adviezen worden omgezet in een beweging, niet in een product.’ Michèle Blom, directeur-generaal

Dit betekent eigenlijk gewoon dat Rijkswaterstaat gaat kijken hoe de adviezen van de kinderen in de publieksuitingen van Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kunnen worden betrokken. De eerstvolgende publiekscampagne wordt deze zomer gelanceerd. De adviezen komen dus precies op tijd!

7

JAARVERSLAG RIJKSWATERSTAAT & RAAD

VAN

KINDEREN


En de kinderen zelf? ‘We voelen ons echt serieus genomen’ zo verwoordt Sterre het. En dat was precies de bedoeling. Kortom, missie meer dan geslaagd!

8

JAARVERSLAG RIJKSWATERSTAAT & RAAD

VAN

KINDEREN

de circulaire afvaltas

Een grote stap verder, dat is Rijkswaterstaat zeker. Want er zijn twee hele mooie resultaten van de ideeën over duurzaamheid gepresenteerd dit jaar en ook de ideeën over verkeersveiligheid worden door ons opgepakt, zoals je hiervoor kon lezen. En gaandeweg proberen we ons de belevingswereld van kinderen meer eigen te maken. We zijn erg trots op onze Raad en de ideeën die ze hebben aangedragen. Kinderen denken echt mee over een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland!

slogan op elektrische auto

We zijn trots op onze Raad van Kinderen!


Nawoord Kinderen betrekken bij besluitvorming. Heel normaal toch?

Kinderen helpen bestaande denkpatronen te doorbreken. Ze denken vrij, praktisch en creatief en zien verrassende verbanden. Ze leggen inconsistenties bloot en ontmantelen onnodige ingewikkeldheden. Ze laten ons keer op keer ervaren hoe belangrijk het is om in openheid en veilige setting in dialoog te gaan met stakeholders. Jonge mensen hebben ook het recht om mee te denken over onderwerpen die ook hen aangaan, zoals staat aangegeven in de Internationale Conventie van het recht van het kind. Alle 17 VN Werelddoelen (de Sustainable Development Goals) zijn daarom juist voor hen relevant. Want zij leven langer met de consequenties van onze beslissingen vandaag. Het is dus niet voor niets dat zo’n 80 organisaties in het Koninkrijk der Nederlanden inmiddels een Raad van Kinderen hebben. De community van leiders en organisaties die de samenwerking met de Raad van Kinderen willen bestendigen groeit. Ook wijzelf brengen kindinclusie natuurlijk elke dag in praktijk. Door toe te durven geven dat kinderen óns wakker schudden. Door open te staan voor het onverwachte. Door echt te luisteren, juist als we denken het antwoord al te weten. Onze droom is dat kind-inclusie de normaalste zaak van de wereld wordt en dat het betrekken van jonge mensen bij besluitvorming niet langer vrijblijvendheid is. De Raad van Kinderen laat zien dat het kan en hoeveel het iedereen oplevert. Maar eerlijk is eerlijk: you have to see it to really believe it. Daarom maken we de magie van iedere Raad van Kinderen zichtbaar, delen kinderen en bestuurders hun ervaringen, uitkomsten en inzichten. Kinderen en besluitvormers als gelijkwaardige gesprekspartners: stapje voor stapje wordt het steeds iets normaler. Is bijzonder, maar als je goed leest eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Namens de Missing Chapter Foundation, Laurentien van Oranje

Marloes van der Have

Soler Berk

Oprichter

Algemeen Directeur

Directeur Innovatie & Strategie

9

JAARVERSLAG RIJKSWATERSTAAT & RAAD

VAN

KINDEREN


Kijk ook op: www.rijkswaterstaat.nl/jeugd

10

JAARVERSLAG RIJKSWATERSTAAT & RAAD

VAN

KINDEREN


11

JAARVERSLAG RIJKSWATERSTAAT & RAAD

VAN

KINDEREN

Rijkswaterstaat en Noorderlicht  

De Raad heeft nagedacht over de vraag hoe Rijkswaterstaat mensen kan helpen veiliger te rijden.

Rijkswaterstaat en Noorderlicht  

De Raad heeft nagedacht over de vraag hoe Rijkswaterstaat mensen kan helpen veiliger te rijden.