Page 1

Sõna tänaseks päevaks

Bob & Debby Gass

Raadio 7

2011/2012 DETSEMBER JAANUAR VEEBRUAR

Iga Päev Koos Sinuga

,,Sõna tänaseks päevaks” toetushind üheks päevaks on 10 senti ehk 3 eurot kuus (vt lk 62), ,,7-sõprade klubi” liikmetele on väljaanne kingituseks toetuse eest.


Sõna tänaseks päevaks DETSEMBER JAANUAR VEEBRUAR 2011/2012 Copyright 2011 MTÜ Eesti UCB Meedia Välja 18, 10616 Tallinn Tõlge eesti keelde – Eesti UCB Meedia

„Sõna tänaseks päevaks” eesmärk on toetada ja julgustada lugejat ning informeerida Raadio 7-s toimuvast. „Sõna tänaseks päevaks” on Raadio 7 eetris kasutatava materjali trükiväljaanne.

Täname Eesti Piibliseltsi lahke loa eest kasutada 1997.a. Piibli tõlget.

Piiblisalmid tänaseks – loe Piibel aastaga läbi!

Raadio 7 IGA P Ä E V K OOS SIN U GA

Täname MTÜ-d Eesti UCB Meedia võimaluse eest kasutada „Sõna tänaseks päevaks”! „Sõna tänaseks päevaks” on Raadio 7 raamatuke, mis tahab olla tänu ja lugupidamise märgiks meie ustavatele kuulajatele ja annetajatele. Et igas kvartalis ilmuvat „Sõna tänaseks päevaks” jätkuvalt saada ja toetada Raadio 7-t, täida palun „7-sõprade klubi” liikme ankeet, mis on leheküljel 63 ning saada see Raadio 7 postiaadressil: PK 3396, 10506, Tallinn. Kasutatud kirjandus ja viited:

Davis, Ron Lee. „Mentoring: The Strategy of the Master”. (Nashville, Thomas Nelson, 1991). LK 50-51; 71-80. Franklin, Jentezen. „Believe That You Can: Moving with tenacity toward the dream God has given you”. (Lake Mary, Charisma House, 2000). Hendricks, Howard and Jeanne Hendricks. „Husbands and Wives”. (Wheaton, Victor Books, 1988). Hendricks, Howard G. „The Seven Laws of the Teacher”. (Portland, Multnomah, 1987). Labberton, Mark. „What to Pray for a New President.” www.christianitytoday.com. Posttitatud 21. jaanuar, 2009. MacArthur, John Jr. „Spiritual Gifts”. (Chicago: Moody Press, 1985). Maxwell, John C. „The 21 Irrefutable Laws of Leadership”. (Nashville, Thomas Nelson, 1998). McGinnis, Alan Loy. „Bringing Out the Best in People: How to Enjoy Helping Others Excel”. (Minneapolis, Augsburg Books, 1985.) Smith, Fred. „Twelve Ways to Motivate—Not Manipulate.” Ajakiri „Leadership” (Sügis 1985). Lk 110117. Swindoll, Charles R. „Encourage Me”. (Portland, Multnomah, 1982). Swindoll, Charles R. „Growing Strong in the Seasons of Life”. (Portland, Multnomah, 1983). Wilkinson, Bruce. „Almost Every Answer for Practically Any Teacher”. (Portland, Multnomah, 1992). Lk 85-87; 95-100; 109-110. Wright, H. Norman. „Communication: Key to Your Marriage”. (Ventura, Regal Books, 2000).


Raadio 7 alustas kristliku raadiosaadetega 1993. aastal. Alguspäevil helistas toimetusse naine, kes väitis, et on tõeliselt hädas ja keegi ei suuda teda aidata. Talle oli soovitatud helistada kristlikku raadiojaama ja paluda eestpalvet, et selles küsimuses saab ainult Raadio 7 aidata. Muidugi me võtsime eestpalve vastu, ja helistaja sai rõõmsaks – nagu ikka, kui inimene murest vabaneb. Kuid siis küsis ta – millal ma tohin teile tagasi helistada, et teada saada, mida Jumal sellele palvele vastab. See viimane küsimus näitab, milline on valitsev arusaam Jumalast. Viimases hädas saab Jumalalt abi, aga mitte ise otse suheldes, vaid kellegi abil, kellel on otseliin kõige kõrgema juurde – nii nagu endises sovetlikus riigis käis asjaajamine. Täna oleme raadioeetris olnud 18 aastat. Inimeste teadlikkus Jumala asjades on pisut muutunud. Kuid ilmselt vaesus ja hoolimatus, milles on elatud pikki aastaid, sunnib meie rahvast ainult ennast usaldama, et saavutada pisutki inimväärsemat elu. Ja kuna maailm pakub nii palju asju, mida varem isegi unes ei osanud näha, siis toimubki meil asjade tagaajamise ralli. Paraku väga kõrge tööpuudus ja vahepealne majanduslangus süvendab vaesust. Ja kuna me oleme asjades kinni, siis otsime me sellele lahendusi asjadest. Aga lahendus on mujal – see on mõttemuutuses. Oleme taasiseseisvunud riik, kus teine maailmasõda lõppes alles 1994.aastal – kui nõukogude sõjavägi meie maalt tegelikult lahkus. Kõik tuleb uuesti üles ehitada – lõhutud keskkond, ehitised, aga ka inimene. Ja inimese taasehitamine (tervendamine) võtab kordi rohkem aega kui mõne maja ehitamine.


Nii oleme aastaid teinud külvamistööd ja nüüd näeme ka esimesi võrseid. Selliseid kõnesid nagu ma alguses kirjeldasin, me enam ei saa. Inimesed küll helistavad ja annavad eestpalvesoove, kuid nüüd nad helistavad ise tagasi ja jutustavad, kuidas Jumal on nende palvele vastanud ja kuidas nende elu on palve läbi muutunud. Täna organiseerime me uut teenust – palveliini, et inimesed saaksidki oma palvesoove esitada konkreetsel telefoninumbril nagu see paljudes maades toimib –ja just sellel ajal, mil neil selleks vajadus on. Kuid kristliku raadiojaamana oleme me alles poolel teel – hoolivus, ligimese armastus on kvaliteetomadused, mida arvatakse, et parlamendiliikmete, peaministri ja presidendi ameti omadusteks. Mitte et iga inimene ise – see on veel mõtlemisviisi jäänuk nõukogude ajast –, keegi on Isake, kes teeb, ostustab. Ja meie teame, mida teised peavad tegema, meie ise nendele nõudmistele vastama ei peagi – see on paraku üldine hoiak. Üldist mõtteviisi muuta ongi kõige raskem, kuid me ei anna alla – Jumalaga koos me jätkame armastuse seemne külvamist. Et muutuks lõplikult arusaam, et ainus Isa, kellest me sõltume, on Looja Isa. Taas on ees aastavahetus.Vastavalt kombele teeme me lähedastele jõuluks või aastavahetuseks kingitusi. Muretseme, kuidas kingitusi ostes majanduslikult toime tulla. Kuid parimatest parim kingitus, mis muretsemise ja vaeva siin maa peal võtab, on inimkonnale Jumala poolt juba paar aastatuhat varem tehtud. Õnneks võib sellest kingitusest igaüks osa saada. Kuigi me tähistame jõulue kui päeva, mil Jumal meile Vabastaja kinkis, võime elumuutva otsuse teha ka tavalisel argipäeval. Jumala kingitust võib vastu võtta ka täna, selleks ei pea ootama jõule või aastavahetust – arvates, et uus aasta toob midagi muud. Uue, muudetud elu annab Jumal oma Poja kaudu, mitte aastanumber, mis vahetub. Soovin ilusat jõuluaega ja õigeid valikuid!


Neljapäev, 1. detsember

Too teistes välja parim – I

„Olge vahvad ja tugevad…” 5. Moosese 31:6

Taas ja taas võime Pühakirjast lugeda, kuidas Jumal ütles: „Olge vahvad ja tugevad, ärge kartke …, sest Issand, su Jumal, käib ise koos sinuga…” (5Ms 3:16). Miks? Et tuua meis välja parim! Ajalooraamatud on täis lugusid andekatest inimestest, kelle andest vaadati mööda, kuni keegi neid märkas ning nendesse uskus. Einstein hakkas alles nelja aastaselt rääkima. Isaac Newtonil läks põhikoolis kehvasti. Toimetaja vallandas Walt Disney, kuna tal polevat olnud „häid ideid”. Nendest tõikadest on nii mõndagi õppida – inimesed arenevad erinevalt. Nende motiveerimiseks peaksid Sa alati olema peidetud võimete otsingul. Su sõnad loovad õhustiku, kus inimesed mitte üksnes ei avasta oma andeid, vaid ka arendavad ja täiustavad neid. Kolumbia Ülikooli inglise keele professor John Erskine oli koolitaja, kontsertpianist, 60 raamatu autor, Juilliardi Muusikakooli president ning populaarne ja vaimukas lektor. Mehe silmapaistvast karjäärist rääkides omistas tema naine Helen selle Johni „väljakutsuvale optimismile”. „Ta oli hea õpetaja,” ütles Helen, „seda tänu oma õpihimule ja innule ning usule tulevikku.” Tal oli tavaks naisele öelda: „Ütleme noortele, et parimad raamatud ootavad veel kirjutamist, parimad maalid on veel maalimata, parimad valitsused ootavad kujundamist, parim ootab nende poolt tegemist!” Igas inimolendis on Jumala antud sund midagi saavutada. Kui toksad seda sundi ning näitad, et usud inimeste tulevikku, siis teevad nad praktiliselt kõik, et ootustele vastada. Piiblisalmid tänaseks: 2. Korintlastele 10-13

Reede, 2. detsember

Too teistes välja parim – II

„Olge vahvad ja tugevad…” 5. Moosese 31:6

Muusikalis „Minu veetlev leedi” sai tavalisest lillemüüjast elegantne Inglise kõrgklassiga läbi käiv daam. Kuidas see juhtus? Tema keeleteadlasest õpetaja Henry Higgins kohtles teda kui leedit ning neiu hakkas elama vastavalt mehe ootustele. Alan McGinnis on kirjutanud: „Ootasin kord ühel müügikonverentsil, kus jagati aasta auhindasid, oma kõnelemisjärjekorda. Üks naine, kes oli silmapaistvalt toime tulnud ning müügis erakordseid tulemusi saavutanud, andis kogu au oma müügijuhile. 3000 inimese ees seistes ja aasta parima auhinda käes hoides meenutas ta madalseisu, milles ta paari aasta eest oli. Tulevik tundus talle toona nii troostitu, ta oli valmis alla andma ning oli paaril korral isegi ülemusele helistanud ja teatanud, et soovib lahkuda. Kuid ülemus veenis ta ümber, öeldes, et ta pole piisavalt üritanud, et teda poleks tööle võetudki, kui temas poleks nähtud erakordset potentsiaali. Naise hääl murdus, kui ta oma lugu rääkides seda taas läbi elas. Seejärel tegi ta järgmise läbinägeliku märkuse: „Kõigi kuude jooksul, mil tahtsin loobuda ega arvanud, et mul on mingit tulevikku, uskus Joan minusse enam kui ma ise. Ta tahtis isegi rohkem kui ma ise, et ma edu saavutaksin.”” Üks tõelisele kristlasele iseloomulikke omadusi on tahe teisi inimesi julgustada ja üles tõsta. „Sest mina olen Issand, su Jumal, kes kinnitab su paremat kätt, kes sulle ütleb: „Ära karda, mina aitan sind!”” (Js 41:13). Niisiis, kas oled teistega läbi käies ja koos tegutsedes fokusseeritud probleemidele või võimalustele? Piiblisalmid tänaseks: Galaatlastele 1-6

HELISEV JÕULUAEG – KOOS RAADIO 7-GA!

6


Laupäev, 3. detsember

Too teistes välja parim – III

„Olge vahvad ja tugevad…” 5. Moosese 31:6

Helen Kelleri õpetaja Anne Sullivan püüdis taas ja taas õpetada oma õpilasele sõnade mõistet. Eriliselt andeka juhendajana töötas ta väsimatult, et ammutada Helenist välja tema sügavasse sisimasse maetud aarded. Ta sõna otseses mõttes pani Heleni „tahtma„ edu saavutada. Vaadates kahe naise suhet võimsas näidendis „Imetegija”, võib näha Heleni õitsele puhkemist ning veel paljude tulevate põlvede kestel maailmale inspiratsiooniks olevate andide arenemist. Meil tuleks mõista, et Jumal kasutab julgustavaid sõnu, tegusid ja suhtumisi, mida üksteisega suheldes kasutame, et tugevdada meis kordaminekute saavutamiseks vajalikku sisemist otsusekindlust. Selleks, et julgustus oleks tõepoolest efektiivne, peaks see olema silmapilkne, üksikasjalik ning siiras. Kuulsa Mayo kliiniku üks asutajatest, dr William Mayo kasutas noorte arstide julgustamiseks kiitust. Üks neist on öelnud: „Sa tegid firma koosolekul ettekande ning hiljem, kui ta sind liftis või koridoris nägema sattus, surus ta su kätt ja pani käe õlale, öeldes: „Tubli töö,” ning vaatas sind nii otsekohese ja sooja pilguga, et teadsid, et ta mõtleski seda. Või said päeva-paari pärast talt sedelikese, vaid paarisõnalise, kus öeldi midagi sellist: „Kallis kolleeg, ma sain sinu hiljuti esitatud aruandest teada asju, mida ma varem ei teadnud. See oli väga hästi tehtud.” Uskuge mind, kaastöötajad hindasid neid sedeleid väga kõrgelt!” Kiitus, praktiline abi, julgustus – kõik need hakkavad meist loomulikul viisil välja voolama, kui näeme sarnaselt Anne Sullivanile iga inimese sisse peidetud potentsiaali. Seepärast ongi Piiblis öeldud: „…rääkige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad saaksid armu.” (Ef 4:29). Piiblisalmid tänaseks: Efeslastele 1-6

Pühapäev, 4. detsember

Too teistes välja parim – IV

„Olge vahvad ja tugevad…” 5. Moosese 31:6

Su sõnadel ja suhtumistel on teistele inimestele võimas mõju. Abielurikkumiselt tabatud naise loost on nii mõndagi kõrva taha panna (vt Jh 8). Vaata, mida variserid temaga teha tahtsid: „Mooses on Seaduses käskinud niisugused kividega surnuks visata.” (s 5). Kui erinev oli aga Jeesuse suhtumine! Naist kaastundega vaadates sõnas Ta: „Ega minagi mõista sind surma. Mine, ja nüüdsest peale ära enam tee pattu!” (s 11). Üles tõstetud, vabastatud ja uue jõuga täidetud – meil ei jää muud üle, kui uskuda, et naine veetis ülejäänud elupäevad, püüdes elada vääriliselt sellele, kuidas Kristus teda nägi. Üksteise julgustamise ja üles ehitamise korraldus on lõimitud läbi Uue Testamendi. Igaüks meist vajab julgustust ja mõistmist. Miks jätame vahel ütlemata kiidusõnad, mida peaksime teistele ütlema või andamta abi, mida saaksime pakkuda, avamaks neile tee kordaminekutele? Vahel tuleb see lihtsalt laiskusest või isekusest, harjumusest võtta ümbritsevaid inimesi iseenesestmõistetavatena. Vahel on aga kergem vigu leida. Me alahindame mõju, mida meie sõnad ja suhtumised teistele avaldavad või arvame, et meie heakskiit on sõnadetagi selge. Kas kardame, et kiitus võib saada teistele komistuskiviks, muutes nad uhkeks? Jeesus ei kartnud seda, kui Ta Naatanaeli tervitas: „Ennäe, tõeline iisraeli mees, kelles ei ole valet.” (Jh 1:47). Missugune kompliment! Tegelikult on nii, et murtud südame pärast sureb enam inimesi kui pilvedes hõljumise pärast. Seepärast palu täna Jumalalt võimalusi näidata kellelegi välja oma siirast kiitust. Palu, et Jumal kasutaks Sind nende juurde minekuks ning eesmärkide saavutamisele julgustamiseks. Piiblisalmid tänaseks: Filiplastele 1-4

7


Esmaspäev, 5. detsember

Su parimad päevad on ikka veel ees

„Ärge hüüdke mind Noomiks hüüdke mind Maaraks…” Ruti 1:20

Õpi rajama elu oma isiku, mitte rolli ümber, muidu kaotad rolli muutudes oma väärtustunde. Heaks emaks olemine on õilis kutsumus, kõigele lisaks ka ennastohverdav töö. Kui aga lapsed kodunt lahkuvad ning nende vajadused on täidetud, on kerge tunda, nagu tundis Noomi. Tema nimi tähendas „mu töö”. Kuid pärast seda, kui ta kaks poega surid, muutis ta oma nime Maaraks, mis tähendab „kibedus”. Ära lase muutuvatel aegadel ja oludel muuta seda, kes oled või panna Sind unistustest loobuma ja lootust kaotama. Jumalal oli Noomile veel palju tegevust varuks. Tulevikus pidi ta olema juhiks Rutile, kes sünnitab poja, kellele on määratud üles kasvada ning saada kuningas Taaveti ja meie Õnnistegija sugupuu osaks. Missugune au! Kui Su roll muutub, pea meeles, et elu pole veel läbi. Märka oma väärtust isiksusena, uuri välja, mis on Su järgmiseks ülesandeks, loe oma „varad” üle ning ela ja jaga edasi. Ära lase endas maad võtta „Maara”-mentaliteedil. Tema lasi endal olude muutudes küüniliseks muutuda, ära lase Sina sellel endaga juhtuda! Sageli tabab meid heidutus, kui tunneme, et oleme kõike näinud ja kuulnud, kõike teinud ja enamus pole kuigi hästi välja tulnud. Pole tähtis, kui vana Sa oled, Sa ei saa kunagi öelda, et oled kõike näinud. Jumal võib „…korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda…” (Ef 3:20). Sul pole aimugi, mida võib Jumal Su elus veel korda saata enne, kui see on läbi, kuid Jumalal on viisiks hoida parim kõige viimaseks. Piiblisalmid tänaseks: Koloslastele 1-4

Teisipäev, 6. detsember

Ära karda, pane Jumal esikohale

„…ma olen käskinud ühte lesknaist seal sind toita.” 1. Kuningate 17:9

Kui Iisraeli tabas näljahäda, ütles Jumal prohvet Eelijale: „…mine Sareptasse, … ma olen käskinud ühte lesknaist seal sind toita.” Pane tähele kolme asjaolu. 1. Kui vajadus tekib, siis on varustus õigel kohal. See on viis, kuidas Jumal tegutseb, seepärast palu Tal Sulle öelda, kuhu minna ning mida teha. Kui Ta liigub, mine järele! 2. Sind üllatavad inimesed, keda Jumal kasutab. Vahel on need inimesed, kellest Sa muidu mööda vaatad. Kõnealuses loos oli vaesel lesel vaid „…peotäis jahu vakas ja pisut õli kruusis.” (s 12). See pole Jumalale probleemiks. Tal pole alustuseks palju tarvis, et teha midagi suurt. Vaja on vaid südant mis on valmis ja tahab kuuletuda. Miks ei saatnud Jumal Eelijat mõne jõuka pere juurde? Sest nood ei vajanud imet, kuid vaene lesknaine vajas! Kui Jumala töös on midagi tarvis, otsib Ta kedagi, kellel on seeme, pingutab tema usku ning nii andja kui Jumala töö saavad õnnistatud. 3. Sinu „halb aeg” on sageli Jumala jaoks võimaluse hetkeks. Kõnealune ime leidis aset suure majanduslanguse ja häda ajal. Aeg, mis Sulle näib kõige kehvem, on aeg, mil Jumalale meeldib tegutseda. Vaene lesknaine oli vaid ühe eine kaugusel surmast, asi ei saanud enam hullemaks minna. „Ja naine läks ning tegi Eelija sõna järgi. Ja temal, samuti Eelijal ja naise perel oli süüa kauaks ajaks: jahu ei lõppenud vakast ja õli ei vähenenud kruusist…” (s 15-16). Ime võti peitus Eelija sõnades: „Ära karda! … Aga esmalt valmista sellest mulle pisike kook…” (s 13). Sõna Sinule tänaseks on: „Ära karda, pane Jumal esikohale ja Ta täidab Su vajadused!” Piiblisalmid tänaseks: 1. Tessalooniklastele 1-5

8


Kolmapäev, 7. detsember

Sa pead asja nimel vaeva nägema!

„Sest õige langeb seitse korda ja tõuseb üles…” Õpetussõnad 24:16

Miks on nii, et ebaõnnestumine võib mõne inimese hävitada, kuid teist hoopis tugevamaks muuta? Võib-olla on saladus selles, et viimased lasevad läbikukkumisel saada õpetajaks ning pööravad lüüasaamised õppetundideks. Wilma Rudolph oli 20. laps vaeses mustanahaliste 22-lapselises peres Tennessees. Ta põdes lapsena lastehalvatust ning pidi üheksanda eluaastani kandma jalatugesid. 12-selt proovis ta pääseda kooli korvpallimeeskonda, kuid tal polnud õnne. Järgneva aasta jooksul harjutas ta iga päev, kuni lõpuks pääses meeskonda. Ühel päeval pani kolledzhi treener teda tähele ning kutsus sprinteriks treenima. Wilma püsivus tõi talle stipendiumi Tennessee osariigi ülikooli, kus temast sai jooksustaar. 1960. pääses ta USA olümpiameeskonda. 100-meetri jooksus tuli tal rinda pista senise maailmarekordi omaniku Jutta Heinega Saksamaalt. Kuid Wilma võitis. Ta võitis ka 200-meetri jooksus! Wilma kolmas võistlus oli teatejooks, kus ta seisis taas silmitsi Juttaga. Kui teatepulk Wilmale ulatati, pillas ta selle maha ning andis nii edumaa Juttale. Kuid „ära kunagi anna alla„ vaimsus sundis teda teatepulka üles korjama ning meeleheitliku pingutusega kaotatut tasa tegema. Ta püüdis sakslanna viimasel hetkel kinni ning võitis kolmanda kulla – see oli enam, kui ükski naine tollal võitnud oli. Wilmast sai lõpuks vanaema ning ta reisis mööda ilma ringi, külastades lasteüritusi, kus motiveeris oma looga paljusid. Ta ütles: „Ma räägin neile, et ka nemad võivad seda saavutada, kui on valmis asja nimel vaeva nägema.” Piiblisalmid tänaseks: 2. Tessalooniklastele 1-3

Palume toetust 4 EURi Raadio 7 arveldusarvele 221010485627, Swedbank, selgitusse kirjutage ,,kingitus Jeesusele”. Kindlasti lisage oma kontaktandmed – nimi ja telefoninumber. Spetsiaalseid toetusi ,,Kingitus Jeesusele” fondi saab teha kuni 31. detsembrini 2011. Seejärel sulgeme jõulufondi toetajate nimekirja, kelle vahel loosime välja raadiovastuvõtja, 5 tasuta ,,Sõna tänaseks päevaks” aastatellimust ning Raadio 7 ning meie sõprade tooteid-raamatuid, CD-sid ja Raadio 7 logoga meeneid.

Loosimise tulemused teatame 02. jaanuari 2012. Hommikuprogrammis 8.30 ja Raadio 7 kodulehel. JÕULUFONDI TOETUST KASUTAME RAADIO 7 ERIKAVA EETRISSE ANDMISEL 24.-31. DETSEMBRINI.

9


Neljapäev, 8. detsember

Kolm survet usule

„Aga ma tean nüüdki, et Jumal annab sulle…” Johannese 11:22

Kui nende vend Laatsarus suri, saatsid Maarja ja Marta Jeesuse järele. Pane tähele kolme sorti survet usule, mis selles loos ilmnesid. 1. Mineviku surve. Murest murtud Marta ütles Jeesusele: „Issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud.” (Jh 11:21). Seda nimetatakse „kui vaid” usuks. Me ütleme näiteks: „Kui ma vaid elanuks Jeesuse päevil.” „Kui vaid õiged inimesed oleksid mu eest õigel ajal palvetatud.” „Kui vaid” usk planeerib matuseid, mitte ülestõusmist. 2. Tuleviku surve. Kui Jeesus ütles Martale, et Laatsarus ärkab taas ellu, kostis Marta: „Ma tean, et ta tõuseb üles ülestõusmises viimsel päeval.” (Jh 11:24). Seda kutsutakse „ühel päeval” usuks. Seda viljelevatel inimestel on kalduvus laulda: „Varsti, üsna pea…” Nende puhul kuulub kõik tulevikku. Kuid meil tuleks teada oma õigusi, privileege ning autoriteeti, mis kuuluvad meile kui usklikele Kristuses, just praegu! Kui Sa neid tead, hakkab Su maailmavaade muutuma. 3. Oleviku surve. Marta ütles: „Aga ma tean nüüdki, et Jumal annab sulle, mida sa iganes Jumalalt palud.” (Jh 11:22). See on „isegi nüüd” usk. Kõige läbielatu kiuste on Jumalal vägi Sind taas üles tõsta. Võib-olla oled lahutatud, töö või kodu kaotanud, võib-olla jagad maad visade harjumustega või elad kaotustundega. Vahet pole! „Isegi nüüd” võid Jumala armus ja väes praegusest kogemusest välja tulla ning eluga edasi minna. Võid täide viia oma lootused ja unistused. Kõik, mis Sa tegema pead, on paluda ning kutsuda Jeesus oma olukorda. Piiblisalmid tänaseks: 1. Timoteosele 1-6

RAADIO 7 – SINU RAADIO Reede, 9. detember

Kalla oma süda ülistuses välja

„Maarja võttis … hinnalist nardisalvi võidis Jeesuse jalgu…” Johannese 12:3

Piiblis on öeldud: „Maarja võttis … hinnalist nardisalvi, võidis Jeesuse jalgu ja kuivatas neid oma juustega, ning koda täitus salvi lõhnast. Aga üks ta jüngritest … ütles: „Miks seda salvi ei ole kolmesaja teenari eest müüdud ja raha antud vaestele?” (Jh 12:3-5). Kui asi jõudis ülistuseni, võidis Maarja Jeesuse jalgu, kuivatas neid oma juustega ning täitis maja ülistuse aroomiga. Ning Jeesus võttis selle vastu! Selles loos on hea õppetund. Heida kõrvale eelarvamused, ujedus ning mure sellepärast, mida teised arvavad ja kalla süda ülistuses välja. Ühine psalmistiga, kes ütles: „…mu huuled ülistavad sind. Nõnda ma tahan sind tänada oma eluaja; sinu nimel ma tõstan üles oma pihud.” (Ps 63:4-5). Kui inimesed tahavad Sind heidutada ning vaikima sundida, ära lase sel sündida. Kui nad üritasid seda Jeesusega, noomis Ta neid, öeldes: „Ma ütlen teile, kui need vaikiksid, peaksid kivid hakkama kisendama!” (Lk 19:40). Sa ei saa kunagi Jumalat liiga ülevoolavalt ülistada, sest Jumal teab isegi siis, kui Su kriitikud ei tea, et muidu hakkavad kivid kisendama. Miski ei raja lähedust paremini kui armastuseja kiidusõnad. Alati leidub läheduses mõni „Juudas”, kes ütleb: „Milline raiskamine!” Kui võtad aega, et seisatada ning kasta end Jumala ligiolus, ütlevad nad: „Missugune aja ja jõu raiskamine.” Nad ütlevad seda, sest ei mõista, millest Jumal Sind päästis ning vabastas ning et ülistus on viis, kuidas Sa sisened Jumala ligiolusse, seda naudid ja selles kosud. Piiblisalmid tänaseks: 2. Timoteosele 1-4

10


Laupäev, 10. detsember

Oma vaimuandide äratundmine

„Aga kõike seda teeb üks ja sama Vaim…” 1. Korintlastele 12:11

Pärast erinevate vaimuandide reastamist kirjutas Paulus: „Aga kõike seda teeb üks ja sama Vaim, jagades igaühele eriosa, nõnda nagu tema tahab.” „Kuidas teada saada, missugused on minu vaimuannid?” küsid Sa. Üks Piibli õpetaja on andnud järgneva vastuse: „Kui ma käin, elan ning olen täidetud Vaimuga, siis pole minu jaoks nii oluline mõista oma andide täpset määratlust. Tegemist ei ole akadeemilise teemaga, asi on põlvede maha panemises ning Jumala Vaimult oma elu üle valitsuse ja kontrolli palumises. Kui sa hüüad Tema poole, tegutseb Jumala Vaim sinu kaudu ning see ongi su teenimisvaldkond. Niisiis, parim viis oma vaimuandide valdkonna ära tundmiseks ei ole selle väljauurimine ning tegemine, vaid Vaimus käimine ning seejärel tagasi vaatamine ja ütlemine: „See ongi see, mida ma teen.” Keskkooli ajal tahtis üks naine minu portreed maalida. Mul on meeles, et tal oli käes värvipalett. Paletil olid mõned tuublist välja pigistatud põhivärvid. Siis aga hakkas ta neid omavahel segama. Hämmastav oli näha erinevaid värvikombinatsioone, mis põhivärvidest tekkisid. Lõpuks hakkas ta nendega lõuendile maalima. See on täpselt samamoodi, kuidas toimivad vaimuannid. Pühal Vaimul on palett. Sellel on mõned põhivärvid. Need on annid, mis on kirja pandud Pühakirja. Kuid selleks ajaks, kui need omavahel segunevad, on tulemuseks erinevad varjundid. Igaühest tuleb täiesti unikaalne portree.” Piiblisalmid tänaseks: Tiitusele 1-3

Pühapäev, 11. detsember

Kas hais või torm

„Olgu mu palve suitsutusohvriks su palge ees…” Psalm 141:2

Noa laev on pilt kogudusest. See polnud luksuslaev. Kas suudad ette kujutada, kuidas oleks veeta terve aasta loomade keskel laeval, kus on vaid üks aken? Kuid Noal oli vaid kaks valikut: hais või torm. Kuidas on see jutt kogudusega seotud? Asi on selles, et ka täiuslikke kogudusi pole olemas! Enamgi veel, kui Sul isegi mõni leida õnnestub ja Sa sellega ühined, siis rikud selle ära! Meile meeldib rääkida Uue Testamendi aegse koguduse väest, kuidas on aga lood selle probleemidega? Ka seal oli silmakirjatsejaid. Kas mäletad Hananiase ja Safiira juhtumit? Seega ka algkoguduses esines rahalisi skandaale (Ap 5). Seal oli õpetuslikke erimeelsusi, mis peaaegu lõhestasid koguduse (Ap 15). Oli ka moraaliprobleeme. Tegelikult kuulus Korintose kogudusse mees, kes magas oma kasuemaga (1Kr 5). Mida tuleks teha, kui Su koguduses miski hirmsasti haiseb? 1. Ära levita haisu. „Üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest „armastus katab kinni pattude hulga”…” (1Pt 4:8). 2. Tegutse lepitamise nimel. „…kui inimest peaks ka tabatama mingilt üleastumiselt, siis teie, vaimusaanud, parandage niisugust tasase vaimuga, jälgides ennast, et te ise ei satuks kiusatusse.” (Gl 6:1). 3. Põleta viirukit. Kui seadusetelgi lambid õhtuti kustutati, jäi õhku hõljuma ebameeldiv lõhn, nii käskiski Jumal Moosesel viirukit põletada. Ära ehmu, kui „liha käitub kui liha”. Ära ole ka ebaküpselt käitudes osaks probleemist, selle asemel ole osa lahendusest. Psalmist ütles: „Olgu mu palve suitsutusohvriks su palge ees…” Kui Su koguduses kerkivad üles probleemid, peaksid palvetama, käima ja käituma Jumala Sõna kohaselt ning uskuma, et Jumal toob ka halvast olukorrast välja midagi head. Piiblisalmid tänaseks: Fileemonile

11


Esmaspäev, 12. detsember

Lonkamine

„…ja Jaakobi puusaliiges nihkus paigast…” 1. Moosese 32:26

Jumal kasutab Jaakobi-suguseid vaimulikus mõttes lonkavaid inimesi. Pärast aastatepikkust visade probleemidega heitlemist on nad Jumala väe poolt radikaalselt muudetud ning suudavad teenida neid, kelleni nad varem jõudnud poleks. Jumal kasutab ka selliseid inimesi nagu Paulus, kes ütles: „…et ma ei läheks kõrgiks, on mulle liha sisse antud vai … mind rusikatega peksma…” (2Kr 12:7). Kui Paulus palus Jumalal vai eemaldada, keeldus Jumal, öeldes: „Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks.” (2Kr 12:9). Pole kahtlust, et see oli viimane asi, mida Paulus kuulda soovis. Jumalale meeldib kasutada „lonkavaid” inimesi või neid, kes on lukustatud vaevalisse olukorda, mille eest nad ei saa põgeneda. Miks? Sest kui neid õnnistatakse, ei lähe nad ülbeks nagu mõned, kes arvavad, et on õnnistuse välja teeninud. Nad on pisut soojemad ning pisut enam valmis välja sirutama ja teisi embama. Tänagi otsib Jumal inimesi, kellel on piisavalt kaastunnet, et küsida: „Kuidas sul läheb?” ning peatuda piisavalt kauaks, et ka vastus ära kuulata! Kui inimesed on haiget saanud, vajavad nad rohkem armastust ja tähelepanu. Neil on vaja olla kellelegi pisut lähemal ning nende eest on tarvis pisut kauem palvetada. Pealegi tegi Jumal meie heaks just sama, nüüd on Sinu kord seda kellegi teise heaks teha. Jah, Sul tuleb olla kannatlik ning ületada nende umbusk Sinu vastu. Nad tunnevad end varasemate haigetsaamiste pärast reedetu ja ärakasutatuna ning jagavad maad kahtluste ja nördimusega. Kuid ära anna nende osas kõigest hoolimata alla, sest „Armastus ei hääbu kunagi.” (1Kr 13:8). Kui armastad neid jätkuvalt, kasutab Jumal Sind, et tuua neile paranemist ja lootust. Piiblisalmid tänaseks: Heebrealastele 1-3

Teisipäev, 13. detsember

Jumal ütleb: „Oota.”

„Issanda käest on mehe sammud…” Psalm 37:23

Mida peaksid tegema, kui uksed, mis Sinu arvates olid Jumala poolt lahti tehtud, ühtäkki kinni prantsatavad. Sa mõtled: „Issand, ma tegin ju kõik õigesti. Miks see juhtus?” Ole rahulik, Jumal juhib endiselt Su samme. Kui näib, et Su lootused purunevad kildudeks ja plaanid muutuvad, looda Tema üleloomulikule tarkusele ja lakkamatule armastusele. Jumal on Su elu algusest lõpuni planeerinud, seepärast usalda Teda, küll Tema kannab hoolt, et kõik asjad tulevad Sulle kasuks (Js 46:10-11). Kui annad veel pisut aega, pöördub Su valu ülistuseks, kui mõistad, et Tema sulges väiksema ukse, et avada suurem. Õige ajastus on nii tähtis! Sedamööda, kuidas hakkad mõistma Jumala ajastust, suudad ka paremini Temaga koostööd teha. Kui Sa midagi ei tea ega mõista, õpi ootama, lootes Temale, kes teab ja mõistab. Meil kõigil on see probleem, et üritame asuda Jumalga suheldes liidripositsioonile, kuid asjad ei toimi nii. Liidriroll kuulub Jumalale ning Ta ei anna seda meile! Ta annab juhised ning me peaks neid järgima, isegi kui see meile ei meeldi või me ei mõista Tema teid. „Miks kulub Jumalal teatud asjade tegemiseks nii kaua aega?” küsid Sa. Sest vastamata küsimustest võrsub usaldus. Kui Sa ei tea, pead usaldama Teda, kes teab ning see hoiab Sind usus kasvamas. Jumalal on kindel plaan ja aeg ning sel ajal, kui Ta Sind valmistab, hoiab Ta Sind oma ooteruumis. Kui Sa oled just täna seal, siis pea meeles, et nii, kuidas reageerid uuele küpsusastmele, nii vabastab Jumal Su ellu uue õnnistuste tasandi. Piiblisalmid tänaseks: Heebrealastele 4-6

12


Kolmapäev, 14. detsember

Et asjad läheksid hästi

„…et nende ja nende laste käsi igavesti hästi käiks!” 5. Moosese 5:29

Kui Jumal käsib Sul teha midagi, mis tundub keeruline või ebameeldiv, ei püüa Ta Su elu raskemaks teha ega Sind hullusärki köita. Sageli tahab Ta Sind viia kuhugi, kus Ta saab Sind õnnistada. „Oleks neil ometi niisugune süda, et nad mind kardaksid ja peaksid alati kõiki mu käske, et nende ja nende laste käsi igavesti hästi käiks!” Kõik, mida Jumal Sul teha palub, kannab endas mõtet: „Et su käsi hästi käiks.” Loodetavasti aitab selle mõistmine Sul hakata asjadele uue pilguga vaatama. Rahus elamine, selle asemel, et end alati tükkideks rebida, on kergem, kui õpid Jumalale otsekohe vastama. Ära häbene. Ära hakka kauplema. Ära hakka arutlema. Mida tahes Sa teed, ära jookse minema. Ainus asi, mis on Jumala eest ära jooksmisest hullem, on põgenemisest tingitud valusate tagajärgede käes elamine. Sõnakuulmatus võib Sind omadega põhja viia. Kui Sa selles kahtled, siis peatu hetkeks ja loe Joona lugu. Prohvet Saamuel ütles: „…sõnakuulmine on parem kui tapaohver…” (1Sm 15:22). Tegelikult tuleb vahel teatud asjad Jumalale kuuletumise nimel ohvriks tuua. Parem on seda teha, kui eirata Tema häält, elada stressis, jääda ilma Tema õnnistustest ning lõpuks mitte kuhugi välja jõuda. Vahel nõuab Jumal Sinult asju, mida Ta ei näi teistelt nõudvat, mida Ta ei selgita ning mida Sa ei suuda mõista ning millele kuuletudes ei näe Sa ka silmapilkset kasu. Kui aga oled kindel, et Ta armastab Sind ning et Tal on Sinu elu jaoks plaan, siis kuuletud Teda usaldades, teades, et lõpuks „läheb kõik hästi.” Piiblisalmid tänaseks: Heebrealastele 7-9

Neljapäev, 15. detsember

Jumalaga sõpruse hind

„Aabraham uskus Jumalat ja see arvati talle õiguseks ning teda hüüti Jumala sõbraks.” Jaakobuse 2:23

Pärast seda, kui Iiob oli kaotanud kõik, mida kalliks pidas, vaatas ta tagasi ja ütles, et igatseb päevade järele mil „…Jumala osadus oli mu telgi peal, kui Kõigevägevam oli alles mu juures ja mu lapsed viibisid mu ümber, kui mu sammud ujusid piimas…” (Ii 29:4-6). Võib-olla võid ka Sina oma elust selliseid päevi meenutada. Meil on tavaks mõelda sõprusest selle põhjal, mis kasu see toob, kuid Jumala sõbraks olemisel on hind. Rebecca Barlow Jordan on selle kohta öelnud: „See maksab meile aega, isetust, järelemõtlemist, jäägitut usaldust ning väga sageli ka kannatusi. Need, kes on väga lähedased, tunnetavad armastatu valu ja rõõmusid rohkem kui keegi teine. Tõeline lähedus tähendab surma meie enese isekatele soovidele.” Aabrahami kutsuti Jumala sõbraks, kuid sellelgi sõprusel oli oma hind. Võime lugeda, et Aabraham „…uskus Issandat…” (1Ms 15:6), kui Jumal käskis Tal kodunt lahkuda, loobuda kõigist eelarvamustest, kuidas ta elu võiks edasi minna ning rännata võõrale maale. Veel vanas eas, 93-aastaselt uskus Aabraham, et Jumal viib täide oma tõotuse anda talle poeg ja pärija. Siis sündis Iisak ning Jumal tõstis panuseid, paludes oma „sõbral” tuua ülim ohver, teha midagi, mida Ta polnud kelleltki teiselt peale enese nõudnud. Piiblis on öeldud: „Usus viis Aabraham … ohvriks Iisaki; … tema, kellele oli öeldud: „Sinu sugu loetakse Iisakist.”” (Hb 11:17-18). Kuid just siis, kui Aabraham valmistus nuga langetama teos, mis kuulutas ette Jumala Poja surma, austas Jumal Aabrahami usku ning andis talle Iisaku asemele ohvriks toomiseks jäära. Kui otsustad käia koos Jeesusega, Temaga, kes nimetas meid sõpradeks, võib rännak olla kohati raske, kuid Tema sõprus ei vea Sind iial alt. Piiblisalmid tänaseks: Heebrealastele 10-11

13


Reede, 16. detsember

Kes Sa tegelikult oled?

„…ja … Jeesus … pani oma kuue ära…” Johannese 13:3-4

Kas oled mures, et kui inimesed teaksid „tõelist” Sind, siis Sa ei meeldiks neile? Või kui Sa lased end vabaks, jääd elu tormituulte meelevalda. Kui oled 60-ndatel üles kasvanud, siis ehk mäletad laulu „Eleanor Rigby”. See räägib endale seatud isolatsioonist, mis tekib halli massi sulandumise soovist. See räägib näost, mida teiste ees teeme. Püüe iga päev „normaalne” välja näha võib olla väga kurnav. Piiblis on öeldud, et Jeesus „…… pani oma kuue ära … ning hakkas pesema jüngrite jalgu…” Ta oli valmis jüngritele näitama, kes Ta tegelikult on. Keegi on kirjutanud: „Pean tunnistama, et pärast jalgpallimängu ning tundide pikkust umbses riietusruumis viibimist on palju kergem lahti riietuda, kui teisedki sama teevad, kui astuda ülemuse nõupidamissaali ning seal lahti riietuda. Viimane on tõsi ka siis, kui ruum oleks täis samu mehi, kellega koos trenni tehakse. Asi pole selles, kes nad on, vaid selles, et su kindlustunne saab löögi, kui tunned, et oled ainus, kes on paljas. Jeesuse eeskujus on võimas õppetund. Ta tõusis õhtusöögilauast ning hakkas lahti riietuma meeste ees, kes olid endiselt riides. Meie probleemiks on, et me ei taha, et näiksime olevat ainsad, kellel on probleemid ja vajadused. Kuid hirm olla teistest erinev võib lukustada meid teeskluse vanglasse. Jeesus tegi sammu, mida vähesed söandaksid. Ta pani oma kuue ehk välise kõrvale nende ees, keda ta inspireerimiseks teenis. Tõeline teenimistöö algab hetkel, kui teeme lõpu üksteisele mulje avaldamise püüule ning ütleme: „Tegelikult olen ma niisugune!”” Piiblisalmid tänaseks: Heebrealastele 12-13

Laupäev, 17. detsember

Fred Smithi jälgedes – I

„Võtke mind eeskujuks, nagu mina võtan Kristuse!” 1. Korintlastele 11:1

Ralp Waldo Emerson tervitas Henry David Thoreau’d harilikult küsimusega: „Mis on meie viimasest kohtumisest saadik selgemaks saanud?” Fred Smith armastas sama küsida. Billy Grahami, Zig Ziglari ja Ken Blanchardi eluaegne sõber Smith oli mentoriks mitmele juhtide põlvkonnale. Kuid veel tähtsam on asjaolu, et tema sõnad ja teod läksid ka kodus omavahel kokku. Ta uskus sõnu: „…et sa saaksid jutustada oma poja ja pojapoja kuuldes … mu imetegudest, mis ma neile olen teinud…” (2Ms 10:2). Fredi tütar Brenda jagas mõnda isalt õpitud kirjalõiku Pühakirjast. Heidame meiegi neile pilgu. „Armastus ei hääbu kunagi.” (1Kr 13:8). Kui arstid ütlesid, et Fred on suremas, ütles Brenda: „Ei, ma viin ta koju ja ta jääb ellu!” Ta tegi seda ning Fred jäigi ellu! Paljud vanurid, kes surevad väidetavalt „loomulikku surma”, surevad tegelikult üksildusest. Armastus on endiselt kõige elutervem keskkond, see on Jumala suur and meile ning meie and üksteisele. „…viletsus toob kannatlikkuse…” (Rm 5:3). Ära jäta halvas head märkamata. Katsumused võivad olla negatiivsed või positiivsed, olenevalt sellest, kuidas neid kasutame ja käsitleme. Üht tüüpi inimesed ootavad, et elu käiks nende plaani kohaselt, kuid katsumustel on oma ajakava ja tempo ning kannatlikkus on nende ainus vastumürk. „Teenige Issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena!” (Rm 12:11). Ühe suurfirma juht on väitnud, et insenerid, kes lähevad pensionile ilma, et neil oleks tulevikuplaane, surevad 16 kuu jooksul. Kui Sa ei käi eluga kaasas ega ole tegus, annad endale alateadlikult loa suremiseks. Fred Smithi filosoofia oli, et sa ei saa samaaegselt soiku jääda ja järje peal olla. Paulus ütles: „Aga kui ihus elamine toob mu tööle vilja…” (Fl 1:22). Sama lugu on Sinuga! Piiblisalmid tänaseks: Jaakobuse 1-5

14


Pühapäev, 18. detsember

Fred Smithi jälgedes – II

„Võtke mind eeskujuks, nagu mina võtan Kristuse!” 1. Korintlastele 11:1

Toon tänagi välja mõned Pühakirja lõigud, mille Brenda Smith oma isalt õppis. „…mõni sõber on ustavam kui vend.” (Õp 18:24). Kui haigestunud Fred esimese hooga haiglasse viidi, voolas rodu heasoovlikke külastajaid ta palatisse, kuid lõpuks pudenesid kõik laiali, märgates, et nad ei tea, mida öelda. Just sõbrad olid need, kes jäid ta kõrvale, sest neid sidus pikaaegne üksteist toetav side. „Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appihüüdmise poole.” (Ps 34:16). Psalmist kirjutas: „Ma ootasin Issandat suure ootusega; ta kummardus mu poole ja kuulis mu appihüüdmist … ning asetas mu jalad kaljule…” (Ps 40:2-3). Fred Smith ütles: „Olin palju öid ärkvel, suutmata liigutada ega uinuda, kui mul aga tekkis kiusatus lootus kaotada, aitas palve jõuvarusid uuendada.” Astronaudiks püüdlevate inimestega vestelnud psühhiaater rääkis, et täieliku isolatsiooniga silmitsi seistes muutusid paljud kandidaadid ärritunuks, kui samal ajal nendel, kes teadsid, kuidas palvetada ning tunnetasid Jumala lähedust, oli märksa vähem probleeme. Palve toimib, kui kõik muu alt veab – kuid ära oota palvetamisega, kuni see juhtub! „Teie vana eani … ma kannan teid…” (Js 46:4). Keegi on öelnud: „Kõrge iga pole tossikeste jaoks!” Kui Su keha ja füüsis vananevad, ei tähenda see, et Su meel ja mõtteviis seda tegema peaks. Me elame „ühekordse kasutuse” kultuuris, mis heidab vanurid kõrvale, jättes nad saatuse hooleks. Fred Smith tõestas vastupidist. Ta näitas, et kuigi vananemine ei ole hõlbus ega muretu, võib ka vanaduses olla produktiivne. Kui hoiad pilgu sellel, mida saab teha, selle asemel, et heietada asjadest, mida kunagi sai teha, ei järgi Sa üksnes Kristuse eeskuju, vaid annad väärt eeskuju ka tulevasele põlvele. Piiblisalmid tänaseks: 1. Peetruse 1-5

Esmaspäev, 19. detsember

Laua taga on ruumi meile kõigile

„Laatsarus oli aga üks neist, kes koos Jeesusega lauas istusid.” Johannese 12:2

Pärast seda, kui Jeesus äratas Laatsaruse surnuist, kutsus viimase pere Ta enda juurde lõunasöögile. Marta teenis, Maarja aga istus, kuulates, mis Jeesusel öelda oli ning Laatsarus vestles külalistega. Niisiis, Issanda laua ääres on ruumi igat sorti inimestele. Vaatame kõigepealt lähemalt Marta tüüpi. Martad on tavaliselt üles kääritud varrukatega tagaplaanil, kandes hoolt, et kõigil oleks piisavalt süüa-juua. Martade probleem on see, et neil on kalduvus teha missioon Meistrist tähtsamaks. Neile tuleb meelde tuletada, et ka ülistus on teenimine. Maarjatel aga on kalduvus unustada, et arved vajavad maksmist ning toit valmistamist. Vahel on nad nii taevalikult meelestatud, et neist polegi maist kasu. Nemad peaksid mõistma, et ka teenimine on ülistus. Ometi vajame me Maarjaid, nad toovad ülistusse kirge ning nende peale võib alati loota, nad on head Jumala vahendajad. Suur hulk juute tuli, et „…et näha saada ka Laatsarust, kelle ta oli surnuist üles äratanud. … tema pärast läks sinna palju juute ja hakkas Jeesusesse uskuma.” (Jh 12:9-11). Laatsaruse lugu oli nii imeline, et neist, kes seda kuulsid, said kohe pöördunud. See tuletab meile meelde, et ka igaühel meist on oma lugu, mida Jumala auks ja armust teistega jagada. Millal Sina viimati oma lugu jagasid? Niisiis, kui oled Marta, siis Jumal näeb Su armastuses tehtud tööd. Kui oled Maarja, siis Jumal tunneb heameelt Su ülistusest. Kui oled Laatsarus, siis Ta tõotab Su tunnistust austada. Laua taga on ruumi meile kõigile! Piiblisalmid tänaseks: 2. Peetruse 1-3

15


RAADIO 7 JÕULUKAVA L 24.12

P 25.12

E 26.12

Hommikupalvus, 6.15 Piibe

6.00 7.00 - 9.00

Igal hommikul arm on uus...

9.00

Pere keskel

10.00 11.00

Aja silm ajaarvamise algusest

12.00

Piparkoogi tunnike

9.00 teated; 9.15 Vigurivänt laste

Luulehetk Teile on sündinud...

Roosiaed Jeesuslapsuke

13.00

Muusikapiloot koos jõulupos

Roosiaed Jeesuse ema Maarja

Roosiaed kuusepuust

r

Teated; Head Uudise

14.00 15.00

T 27.12

Miks küll jõulutaat ei tule?

16.00

Tammod

Haamerid

Salumäed

17.00 Teated; Head Uudise

18.00 19.00

Jumalateenistus

20.00

Piiblivõti; Koguduse

21.00 22.00 23.00 00.00 - 06.00

16

Püha jõuluõhtu

Emotsioonid, kellele lubatud?

Portreesa Helilooja

Fotograaf Jõuluöö


K 28.12

N 29.12

R 30.12

L 31.12

P 01.01

el kaanest kaaneni; 6.50 saatekava tutvustus

ele; 9.30 õnnesoovid; 9.50 Sõna tänaseks päevaks

Pere keskel

Luulehetk

Aja silm

Teile on antud...

Roosiaed Niguliste kirik

Roosiaed Toomkirik

Roosiaed Püha Vaimu kirik

Remmelid

Lilleorud

Hollmanid

Lõputa lugu: Laine ja Jüri Pootsmaa

Aastavahetuse pidu Raadio 7 perega

Aja silm ajast

sti tervitustega = helisev jõuluaeg = valikkava

Roosiaed rahvaste toitudest

Roosiaed sümbolitest

Igal hommikul arm on uus...

d; Saatekava; Sõna tänaseks päevaks Suure pere keskel: meie suguvõsad Luhametsad

Teekelid

Gospelklassika

d; Saatekava; Sõna tänaseks päevaks Piparkoogi tunnike Laulame neid laule jälle!

e teated; Jõulutervitused; Saatekava

aated Sotsiaaltöötaja

Õpetaja

Uusaastaöö

17


Teisipäev, 20. detsember

Õige fookus

„Kindlameelsele sa hoiad rahu, rahu, sest ta loodab sinu peale.” Jesaja 26:3

Su elu on nagu kaamera, mille peab parimate tulemuste saavutamiseks õigesse fookusse seadma. Õige fookus võib tuua kaasa järgmiseid tulemusi. 1. See lihtsustab asju. Kui Sa pole oma eesmärkides kindel ega näe neid selgelt, püüad Sa alati liiga palju teha, see aga põhjustab stressi, sisemist vastuolu ning segadust. Sul on vaid nii palju aega ja jõudu, kui tarvis Jumala tahte täitmiseks. Kui Sa ei suuda kõigega toime tulla, võib see viidata asjaolule, et teed kaugelt enam, kui Jumal eales Sinu jaoks on ette näinud. Õige fookus toob lihtsama elu ning elutervema päevakava. Üksnes õiget fookust hoides suudad hoida ka südamerahu. „Kindlameelsele sa hoiad rahu, rahu, sest ta loodab sinu peale.” 2. See annab Sulle suuna. Kui soovid, et Su elust oleks kasu, pea Jumalaga nõu ning seejärel tee, mida Ta ütleb. Ära aja tegutsemist segamini produktiivsusega. Hajutatud valgusel on piiratud mõju, kui aga valgus laseri kombel kindlasse kohta suunata, suudab see terase läbistada. 3. See annab Sulle energiat. Mõttetu töö, mitte ületöö on see, mis Sind maha kisub. George Bernhard Shaw on kirjutanud: „Tõeline elurõõm on olla keegi võimas, kes on ära kasutatatud ta enese poolt ära tuntud eesmärgil, olla loodusjõud isekate hädade ja nurinate väikese klombi asemel, kes kurdab, et maailm ei pühenda end sinu õnnelikuks tegemisele.” 4. See määrab Su pärandi. Mis pilt kerkib silme ette Sind meenutavatel inimestel? „Aus nimi on kallim kui suur rikkus, hea kuulsus on parem kui hõbe ja kuld.” (Õp 22:1). Kokkuvõttes ei ole tähtis see, mida teised Su kohta ütlevad, vaid mida Jumal ütleb. Seepärast fokusseeri mängu lõpule. Piiblisalmid tänaseks: 1. Johannese 1-5

Kolmapäev, 21. detsember

Vaimulik kaitse

„Ja ta … piinab Kõigekõrgema pühasid.” Taanieli 7:25

Saatan kasutab kahte strateegiat. 1. „Ta kõneleb sõnu Kõigekõrgema vastu…” Saatan ründab alati Jumala plaani, Tema põhimõtteid ja rahvast, seepärast ole valvel! 2. „Ja ta … piinab Kõigekõrgema pühasid.” Väsimus on relv, mida saatan Su vastu kasutab. Välja kurnatuna oled kergemini haavatav. Siis võib kiusatus viia kompromissi tegemiseni, kompromiss omakorda järeleandmiseni ning järeleandmine lüüasaamiseni. „…ärge tehke ihu eest hoolitsemisest himude rahuldamist!” (Rm 13:14). Ära anna saatanale jalatäitki maad, muidu ta võtab terve küla. Tõeline rünnak leiab aset Su mõttemaailmas ja meeltes. Piiblis hoiatatakse meid olema ettevaatlikud, et me „…ei väsiks ega teie hing ei nõrkeks.” (Hb 12:3). Saatan kulutab Sind ära, et Sind siis maha paisata, seepärast tuleb Sul võtta aega Jumala ligiolus jõuvarude täiendamiseks. Nii kerge on langeda Issanda töö õnge ning loobuda ajast tööde Issandaga. Jeesus ütles: „Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!” (Mt 11:28-30). Kui pühendad end Jumala tahte tegemisele Jumala viisil ja jõus, siis ei kurna see Sind välja. Vastupidi, Sa leiad oma tegemistest rahuldust ja püsid tasakaalus ning saad üle stressist ja selle maailma ängistusest. Jumal soovib, et elaksid just nii! Piiblisalmid tänaseks: 2. Johannese

Jõuludest jõuludeni – Iga Päev Koos Sinuga!

18


Neljapäev, 22. detsember

Turguta oma abielu uuele elule

„Olge üksteise vastu lahked, halastajad…” Efeslastele 4:32

Abielus saavutatud läheduse saladus ei ole sädelev vestlus, ühised huvid ega suurepärane seks. Ükskõik, kui head need ka poleks, ometi on saladuseks lihtne ja vanamoeline tähelepanelikkus ning lahkus. Need on asjad, mida õpime, kui oleme noored ning unustame, kui muutume liiga hõivatuks: austus, tundlikkus, tähelepanelikkus ning hoolivus. Kui Su abielu vajab turgutust, siis hakka neid omadusi juurutama. 1. Tehke „kallistamisteraapiat”. Kui olete omavahel raksus, siis pidage meeles, et sügaval sisimas võid teada, mis on õige, kuid vahel on raske selle järgi talitada. Kallistus võib aga imesid korda saata. Kui me üksteist hoolivalt puudutame, hakkavad meie kehad tootma hormoone, mis rahustavad emotsioone ning aitavad leida kergemini kehalist kontakti. Jumal on meid sellisteks loonud. 2. Ärge unustage pisiasju. Kui juurutate regulaarselt lahkust pisiasjades, saavad neist hiljem suured jõuallikad, mis on nagu raha pangakontol, kust saab häda korral varusid täiendada. Niisiis, lähene asjadele personaalselt ja hoolivalt, aita pärast õhtusööki lauda koristada, voodit teha, koera jalutada või prügikotti välja viia. 3. Kandke hoolt oma kommete eest. Tõsiasi, et olete abielus, ei tähenda, et võiksite elementaarse viisakuse ukse taha jätta. Piiblis on öeldud: „Olge üksteise vastu lahked, halastajad…” See tähendab vahele segamata teise kuulamist ning tavaliste viisakusavalduste nagu „tänan”, „palun” ja „vabandust” kasutamist. See pole raketiteadus, kuid toimib suurepäraselt! 4. Tehke teineteisele komplimente. Su abikaasa ei ole mõtetelugeja. Alati kui mõtled temast midagi head, siis ütle seda! Me elame külmas ja võistlevas maailmas ning kuulda kelleltki, kellest tõeliselt hoolime, et oleme armastatud, targad, meeldivad ja meiega on lõbus olla, tähendab väga palju. Piiblisalmid tänaseks: 3. Johannese

Reede, 23. detsember

Sa suudad minevikust üle saada

„Siis sa võiksid unustada vaeva, mõelda sellele kui äravoolanud veele.” Iiobi 11:16

Taamar elas läbi vägistamise koledused. Ometi oli tema tulevik minevikust helgem ning ta sünnistas lapse, kellest sai Issand Jeesuse esivanem. Missugune au! Kui Sinagi oled rängalt haiget saanud, võid valusast kogemusest üle saada ja võidulaulu laulda. Jumala armu abiga saad õppida olevikus elama ning minevikul minna lasta. Kuidas? Veetes aega Jumala ligiolus ning lastes Tema armastusel puudutada sügaval sisimas peituvaid haavu. Kanna kõik saladused Jumala ette ning jätagi need sinna. Ta võib valu ja kurbuse Su mälestustest välja pigistada nii, nagu Sina pigistad välja mürgi putukahammustusest. Siis saab Su paranemine alata. Iiob, kes kaotas tervise, vara ja pere, elas, et näha, kuidas täitusid imelised sõnad: „Siis sa võiksid unustada vaeva, mõelda sellele kui äravoolanud veele.” Mine edasi, seisa Jumala armu voogudel ja lase neil end vabastada. Lase kõigel minna. Oli küll öö, kuid nüüd on päev! Las Jumal hoiab Sind kindlalt oma kätel. Seal võid lasta mineviku taaga endalt langeda nagu vana kuue. Sa võid seda mäletada, kuid Sa ei pea seda enam kandma: „Sa võiksid maha heita, ilma et keegi hirmutaks.” (s 19). Enam ei pea olema öö otsa üleval tammumist, halbu unenägusid ega hirmu homse ees. Häbi on kõrvaldatud ning arm troonile seatud. Tõuse Kristuse nimel ning võta meelevald iga mälestuse üle, mis Sind halva mineviku küljes hoiab. Lase Jumalal end hirmudest vabastada, ahelad murda ja end päästa. Piiblisalmid tänaseks: Juuda

19


Jõululaupäev, 24. detsember

Jõulud tähendavad Kristust

„Ja majja sisse astudes nägid nad last … ja kummardasid teda tema ette maha heites…” Matteuse 2:11

Ta sündis kõige tagasihoidlikumates tingimustes, ometi oli taevas Ta kohal täis inglilaulu. Ta sünnikohaks oli loomalaut, ometi tõi täht tuhandete miilide kauguselt rikkaid ja võimsaid Teda kummardama. Tema sünd oli vastuolus elu seadustega ning surm vastuolus surma seadustega, ometi pole ükski ime suurem Tema sünnist, Tema elust, Tema surmast, Tema ülestõusmisest ja õpetusest. Tal polnud viljapõldusid ega kalapüügikohti, ometi kattis Ta laua 5000 mehele, kus jätkus kõigile nii leiba kui kala. Ta ei seisnud kunagi „punasel vaibal”, ometi käis Ta mööda vett ning see kandis teda. Tema ristilöömine oli suurim kuritegu, ometi poleks madalam hind teinud Jumala ees meie lunastust võimalikuks. Kui Ta suri, leinasid Teda vähesed, ometi tõmbas Jumal musta katte päikese ette. Need, kes Ta risti lõid, ei värisenud oma teo pärast, ometi rappus maa nende jalge all. Patt ei puudutanud Teda kunagi. Kõlvatus ei haaranud kinni Ta kehast. Maapind, mis oli punane Ta verest, ei saanud pärida Ta põrmu. Ta kuulutas üle kolme aasta evangeeliumi. Ta ei kirjutanud ainsatki raamatut, Tal polnud staapi ning ta ei rajanud oma organisatsiooni. Ometi on Ta ka kaks tuhat aastat hiljem inimkonna ajaloo keskseim figuur, jutluste lõppematu teema, telg, mille ümber pöörlevad ajastud ning ainus lunastaja inimkonnale. Ühinegem praegusel rõõmutsemise ja kingituste tegemise ajal tarkadega, kes „…kummardasid teda tema ette maha heites…”! Pidagem meeles, et Jõulud tähendavad Kristust! Piiblisalmid tänaseks: Ilmutuse 1-3

20


Pühapäev, esimene Jõulupüha 25. detsember

Kas oled tänavu Jõulude ajal üksi?

„Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt…” Psalm 34:19

Kui leiad end jõulude ajal üksi, suurendavad vaatepildid ja helid, mis kunagi tõid rõõmu, Su kurvastust ja kaotusvalu. Selle vastu pole olemas kiire paranemise retsepti, kaotusest üle saamine võtab aega ja selleks on tarvis Jumala kandvat armu. Toon siiski välja mõned vihjed, millest võib abi olla. 1. Ära arva, et oled ainus, kes on raskes olukorras. Ära lase end õnge tõmmata müüdil, et kõigil teistel on täiuslikud jõulud ja Sina üksi pead raskustega maadlema. Tegelikult tunneme me kõik ebareaalsete ootuste, poodlemise, kostitamise ja kingituste tegemise survet. Muidugi teeb südamevalu asja veel raskemaks. Seepärast ongi suur kergendus, kui kõik mööda saab. 2. Jõululaupäev on vaid üks 365-st päevast. Sa tuled nende 24 tunniga toime, sest Jumal on öelnud: „…niikaua kui sul on päevi, kestku su jõud!” (5Ms 33:25). 3. Suuna fookus eneselt mujale. Siruta välja teiste poole. Vaata, ehk on läheduses mõni raskustes pere või haige tuttav, kellele valmistaks suurt rõõmu veeta tunnike koos Sinuga. Tõenäoliselt tundub Sulle, et see on viimane asi, mida teha tahad, kuid sel on raviv toime, mis taastab Su enese väljavaated ja toob endaga heaolu ja tänutunde. 4. Tee algust mõne uue traditsiooniga, eriti juhul, kui vanad tekitavad kehva enesetunde. „Ma unustan kõik, mis on taga, ja sirutun eesoleva poole…” (Fl 3:13). Kui tunned end üksildaselt, siis siin on palve, millest on abi: „Issand, Sina tead, kuidas mu süda täna valutab. Sinu Sõnas öeldakse, et oled lähedal nendele, kelle süda on murtud. Las ma tunnen Su lähedust. Palun saa minu jaoks reaalsemaks kui see, millest praegu ilma pean olema, reaalsemaks kui tühjus mu sees. Aita mul hoida Sinu ligi ja muuda tänavused jõulud seeläbi säärasteks, mida ma varem kogenud pole.” Piiblisalmid tänaseks: Ilmututse 4-5

21


Esmaspäev, teine Jõulupüha 26. detsember

Tähista Jõule iga päev kogu aasta

„…sest selleks on mind läkitatud.” Luuka 4:43

Kuulsin kord lugu pereemast, kes koristas pärast pühi jõulukompositsiooni ja märkas, et beebi Jeesus on kadunud. Ta küsis oma nelja aastaselt tütrelt, kas too teab, kus Jeesus on. Tüdruk kostis: „Jah, aga Ta ei taha, et ma kellelegi ütleks.” „Miks mitte?” uuris ema. „Sest Ta ei taha, et paned Ta koos kaunistustega ära.” vastas tütar. Lapsesuu ei valeta! Kui Sa tead, miks Jeesus tuli, siis tähistad jõule iga päev kogu aasta jooksul. Ta ütles: „Ma ei ole tulnud neid (Seadust ja prohvetite kõnet) tühistama, vaid täitma.” (Mt 5:17). Ühe laulu sõnad kõlavad järgmiselt: „Universumi Looja, inimeste inimene, needuseks tehtud Ta sai. Kõik seaduse nõuded, mis loodud said Tal, Ta ise need lõpuni makstud ka sai!” Täielikult tasutud! Su tegematajätmiste patud, tehtud patud ja meelepatud, need kõik maksti kinni Kolgatal. „…inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida…” (Mt 20:28) oli Jeesuse vastus ühe ema palvele: „Ütle, et need mu kaks poega istuksid su Kuningriigis üks su paremal ja teine su pahemal käel!” (Mt 20:21). Ta ütles, et meil tuleks teenida, mitte üksteisega võistelda. Jeesus ütles ka: „Ma pean … kuulutama evangeeliumi Jumala riigist…” (Lk 4:43). Iga kord, kui kuuletume oma tahte asemel Jumala tahtele, „jutlustame” teistele sellest, kuidas on elada Tema kuningriigi kodanikuna. Jeesus on öelnud: „Sest Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.” (Lk 19:10). Kujuta ette, kuidas oleks kohata taevas kedagi, kellega oled koos töötanud või elanud ning kuulda teda ütlemas: „Miks sa mulle kunagi ei rääkinud?” Pea eelkirjutatud asju meeles ning Sa tähistad Jõule iga päev! Piiblisalmid tänaseks: Ilmutuse 6-8

Raadio 7 – oleme Sinu jaoks ja Sinu pärast! Tartus ja Tartumaal 92,1 MHz Teisipäev, 27. detsember

Teades, kus Sa Jumalaga seisad

„Aga see siin, ohverdanud üheainsa ohvri pattude eest…” Heebrealastele 10:12

Pane tähele, kuidas Vana Testamendi ajal patu osas toimiti. Preester võttis lamba, valas selle vere ja ohverdas altaril. Kui ohvrisuits taevasse tõusis, puistas preester tuha maha ning seisis selle peal. Sel hetkel sai inimese patt heastatud ja süü kõrvaldatud. Imeline võrdpilt meie päästest! Kolgatal said Jumala viha leegid täielikult Kristuse poolt kustutatud. Sel hetkel oli Ta mõlemat, nii Sinu Ülempreester kui ohvritall. Kui Ta hüüdis: „See on lõpetatud!” (Jh 19:30), maksti Su pattude eest – hällist hauani. Ning sel hetkel, kui usud, et Kristus on Su Päästja, muutub Su olukord Jumala ees, Sa oled saanud „…õiguseks tema sees.” (2Kr 5:21). Ameerika lääneosa asustamise algusaegadel oli karavani kutsarite suurimaks hirmuks preeriatuli. Kuum päike võis seda igal pool põhjustada ning enne kui arugi said, olid juba leekide meelevallas. Targad kutsarid andsid aga otsekohe hobustele ja vankritele tagasikäigu ning manööverdasid need pinnasele, mis oli juba põlenud. Miks? Sest tuli ei saanud tulla sinna, kus see juba olnud oli! Jeesus „võttis tule” meie kõigi pea kohalt. „…ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule…” (1Pt 2:24). Niisiis, kui hingevaenlane tahab Sind täna Su süütegude ja läbikukkumiste pärast pikali lüüa, ütle talle: „Ma ei pruugi olla täiuslik, aga ma olen lunastatud, armastatud ja Jumala poolt vastu võetud!” Piiblisalmid tänaseks: Ilmututse 9-11

22


Kolmapäev, 28. detsember

Ära muretse, Sa saad kõike piisavalt

„Küll mu Jumal täidab kõik teie vajadused…” Filiplastele 4:19

Kas muretsed, et Sul pole piisavalt, et oma vajadusi täita? Loeme koos 5000 mehe toitmisest ja paneme tähele kolme asja jüngrite kohta. 1. Nad püüdsid probleemi eest põgeneda. Nad ütlesid Jeesusele: „…lase nad ära minna, et nad läheksid … ning ostaksid endile midagi süüa!” (Mk 6:36). Kuid Jeesus ei teinud seda. Ta sai aru, et probleemidega tegelemine, mitte nende vältimine, arendab inimest. Su usk suureneb vaid siis, kui sellele seatakse suuremaid nõudmisi. Laisk ja mitteaktiivne usk veab Sind vajaduse tunnil alt, seepärast tulekski toituda Jumala Sõnast ja igapäevaselt usku „treenida”. 2. Jüngrid arvasid, et sellest, mis neil on, ei jätku: „Siin on üks poiss, kellel on viis odraleiba ja kaks kalakest. Kuid mis sellest saab nii paljudele?” (Jh 6:9). Jumal palub Sul vaadata sellele, mis Sul olemas on, sest isegi, kui sellest ei näi piisavat, on seda Jumala kaasamisel Su vajaduste täitmiseks enam kui küll. Jüngrite käes oli vaid lõunasöök ühele, kuid Kristuse käes sai sellest toit 5000-le. Seepärast anna see, mis Sul on, Jumala kätte ning lase Temal tegutseda. 3. Alles siis, kui jüngrid Tema plaanile kuuletusid, said ka nende vajadused täidetud. Kui palud Jumalalt imet, annab Ta Sulle sageli plaani koos juhistega. Siis käivitab Su sõnakuulelikkus ajamääraja, aktiveerib plaani ja määrab tulemused. Jumalaga koos ei ole puudust ega piiranguid. Kui kõik oli tehtud ja rahvas toidetud, „…korjati kokku kaksteist korvitäit leivapalukesi ja kalu.” (Mk 6:43). Ära muretse, Sa saad kõike piisavalt! Piiblisalmid tänaseks: Ilmutuse 12-14

Neljapäev, 29. detsember

Oodates paremaid päevi

„Ometi ma usun, et saan näha Issanda headust…” Psalm 27:13

Kui mängija hakkab väravat lööma, saadab vastasmeeskond oma parimad mängijad teda blokeerima. Niisiis võib rünnak, mille all praegu oled, näidata, kui väärtuslik oled Jumalale. Paulus kirjutas: „…tihti olen olnud teekondadel, ohus jõgedel, ohus teeröövlite käes, ohus oma rahva seas, ohus paganate seas, ohus linnades, ohus kõrbes, ohus merel, ohus valevendade käes, töös ja vaevas, tihti valvamises, näljas ja janus, tihti paastumises, külmas ja alasti; peale kõige muu päevast päeva rahva kokkuvool minu juurde, mure kõigi koguduste pärast.” (2Kr 11:26-28). Kuidas Paulus nende kogemustega toime tuli? Öeldes: „Ma unustan kõik, mis on taga, ja sirutun eesoleva poole…” (Fl 3:13). Paulus eiinfot unustanud kõike, ta Rohkem Eesti suutis meenutada nimesid, kohti, nägusid ja neid isegi kirjeldada. Kuid asi on selles, et ta EKB Koguduste Liidu ei lasknud sellel, mis talle tehtud oli, mõjutada oma väljavaateid ja tulevikku. Sinagi vajad samasugust suhtumist! Kui igatsus edasi liikuda muutub suuremaks kui mineviku mälestukantseleist sed, siis hakkadki uuesti elama. „Kui nägemus puudub, muutub rahvas ohjeldamatuks…” liit@ekklesia.ee või (Õp 29:18). Kuni Sul puudub homse osas nägemus, elad eilsetes võitlustes. Fakt, et Jumal 0698 paneb taas igatsuse Su vaimu, tähendab, et paremad päevad on670 tulemas! Seepärast tõuse üles ja ütle koos psalmistiga: „Ometi ma usun, et saan näha Issanda headust elavate maal.” Piiblisalmid tänaseks: Ilmutuse 15-16

Raadio7 – kaasaegne kristlik raadiojaam Tõde otsivale inimesele!

7 o i d a Ra PÄE IG A

O V KO

U S S IN

GA

23


Reede, 30. detsember

Sa võidad!

„Oma häälega ma hüüan Issanda poole ja ta vastab minule…” Psalm 3:5

Hoolimata sellest, millal või miks Sa komistasid, tahab Jumal Sind üles tõsta ja taas jalgele aidata. Inimesed, kes pole kunagi lüüasaamisi kogenud, ei saavuta ka kuigi palju. Riskivabas elus on teatud turvatunne. Midagi pole kaotada, kuid midagi pole ka võita. Selle valinud inimesed ei astu kunagi paadist välja ega kõnni vee peal. Kas poleks parem pigem peaaegu uppuda ja saada siiski päästetud, kui mitte iial kogeda enda kaudu tegutsemas Jumala väge? Ebaõnn on nagu pärm. Kui soojus kasvab, hakkab see kerkima. Mida soojemaks läheb, seda enam see kerkib. Tegelikult tuleb iga Jumala antud võimalus koos takistustega ning Sa pead neist üle saama. Vaata, mis toimus iisraellastega Egiptuses: „Aga mida rohkem nad neid rõhusid, seda rohkem neid sai...” (2Ms 1:12). Sageli teevad halvad ajad Su usku tugevamaks kui head ajad. Sa ütled: „Kuid ma keerasin ise kõik nässu!” Jumal ütleb: „Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks.” (Kr 12:9). Sa ütled: „Kuid inimesed, keda ma usaldasin, vedasid mind alt ja need, keda arvasin olevat enda poolt, olid hoopis mu vastu.” Psalmist ütles: „Paljud ütlevad mu hingele: „Ei ole temal päästet Jumalas!” … Oma häälega ma hüüan Issanda poole ja ta vastab minule…” (Ps 3:3-5). Raske on leppida tõsiasjaga, et osa inimesi ei soovi, et Sa edu saavutaksid. Kuid see, et paljud midagi ütlevad, ei tähenda, et asi ongi nii! Kõige turvalisem paik maailmas on Jumala tahtes. Kui Sa ühtlustad oma plaanid Tema eesmärgiga, siis kokkuvõttes võidad kindlasti ning keegi ei saa teha midagi Su peatamiseks. Piiblisalmid tänaseks: Ilmutuse 17-19

Sõna tänaseks päevaks

Bob Gass on ,,SÕNA TÄNASEKS PÄEVAKS” tekste kirjutanud juba 17 aastat ja neid on valminud rohkem kui 6000 teksti-tunnistust, millede põhieesmärk on ikka seesama – anda näpunäiteid isiklikuks Jumala tundmiseks, hingehoidu ja pidet igasse päeva. Isegi, kui see on väike spirituaalne algus Sinu päevale, on see samas lugejate järjepidev harjutus vaimuliku teksti lugemiseks. Nii iga päev lugedes, loed aastaga läbi kogu Piibli. Kui ,,Sõna tänaseks päevaks” on õnnistuseks Sinule, miks Sa ei võta siis ühendust meie toimetusega, et saaksime saata tutvumisnumbri ka Sinu sõbrale, et see saaks õnnistuseks ka Sinu sõbrale.

24


Laupäev, 31. detsember

George McCluskey lugu

„Vala oma süda välja … oma laste elu pärast…” Nutulaulud 2:19

Kui George McCluskey perekonna lõi, otsustas ta pühendada iga päev tund aega palvele, sest ta soovis, et ta lapsed järgiksid Kristust. Siis aga laiendas ta palveid ning haaras sinna ka tulevased lapselapsed ja lapselapselapsed. Ta palvetas igal hommikul kella 11–12 vahel kolme tulevase põlve pärast. Aastate möödudes pühendasid tema kaks tütart oma elu Kristusele ja abiellusid meestega, kes astusid Jumalariigi teenimisse. Nendel kahel paaril sündis 4 tüdrukut ja üks poiss. Kõik tüdrukud abiellusid Jumala sulastega ning poisist sai pastor. Nendele sündisid esimestena kaks poissi. Pärast keskkooli valisid ka nende kaks nõbu sama kolledzhi ning neist said toakaaslased. Teisel kolledzhiaastal otsustas üks poistest minna Jumalariigi teenimistööle. Teine otsustas, et ei tee seda. Kahtlemata tundis ta suurt survet jätkata peretraditsiooni, kuid ostustas siiski minna oma teed ja pürgida edasi teda huvitaval psühholoogia alal. Ta kaitses doktorikraadi ning kirjutas lõpuks raamatuid, millest said bestsellerid. Samuti hakkas ta tegema raadiosaateid, mida kuulati iga päev üle maa. Mis oli selle mehe nimi? James Dobson. Nüüd Sa siis tead George McCluskey lugu! Ta oli tavaline mees, kuid tema palvetel oli erakordne mõju suurele osale maailmast. Kui Sinagi oled vanem või vanavanem, siis Sõna Sulle tänaseks on: „Tõuse, karju öösel vahikordade alguses! Vala oma süda välja kui vesi Issanda palge ette! Tõsta oma käed tema poole oma laste elu pärast…” Piiblisalmid tänaseks: Ilmutuse 20-22

Head uut aastat! 25


Pühapäev, 1. jaanuar

Alusta uut aastat arukalt!

„Aga õige püsib oma teel ja … kasvab tugevuses.” Iiobi 17:9

Kes tahes ütles, et viivitamine on ajaröövel, tal oli kindlasti õigus. Me muudkui lükkame asju edasi, lubades endale, et hakkame paremaks muutuma. Olgem ausad, kui palju Sa eelmise aasta algul antud tõotustest täitsid? Tee sel aastal teistmoodi. Sea endale arukad eesmärgid. Teisisõnu juhindu järgnevast. 1. Ole üksikasjalik. Tõuse varem, et lugeda Piiblit ja palvetada enne tööleminekut. Võta aega pere jaoks. Treeni. Toitu õigesti. Kanna hoolt oma keha eest, sest see on Jumala tempel (vt 1Kr 6:19-20). 2. Ole mõõdukas. Korraga enam kui ühe projekti käsile võtmine hajutab fookust ning teeb asja juures püsimise raskemaks. Kui alustad liiga palju, lõpetad liiga vähe. Alusta väikselt, kuid raja edasine saavutatud edusammudele, tegeledes ja kandes korraga hoolt ühe asja eest. 3. Sea saavutatavad eesmärgid. Ära püüa ühe korraga tervet elevanti alla neelata. Tasa sõuad, kaugele jõuad! Paulus ütles: „…ühte aga ma ütlen…” (Fl 3:13). Räägi lähtuvalt sellest, mida Sa tegema hakkad, selle asemel, et rääkida sellest, mida ei hakka. Näiteks selle asemel, et öelda: „Ma ei ole enam nii kriitiline.” ütle parem: „Otsin täna midagi head igaühes, keda kohtan.” (vt Fl 4:8). 4. Pane eesmärgid kirja. Sa ei suuda hallata seda, mida ei saa mõõta. Kordaminekute (või nende puudumise) kirja panemine aitab aru anda, näitab, kui kaugele oled jõudnud ning mille kallal pead veel tööd tegema. 5. Sea ajalised sihid. Vaata eesmärgid iganädalaselt, kui vaja siis ka igapäevaselt üle. Nii saad varakult möödalaskmistele jälile ning muudad vajadusel suunda. Piiblis öeldakse: „Nende asjade peale mõtle, ela selles, et su edenemine oleks avalik kõigile!” (1Tm 4:15). Ole mõistlik, otsusta asjad käsile võtta, aja end diivanilt püsti ja asu asja kallale! Piiblisalmid tänaseks: 1. Moosese 1-2; Matteuse 1

26


Esmaspäev, 2. jaanuar

Ole püsiv ja lase Jumalal tegutseda

„…praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au…” 2. Korintlastele 4:17

Elus on aegu, kui kõik, mida teha püüad, näib viltu minevat. Su usk võib olla tugev ja pühendumus tõsine, ometi koputab ebaõnn uksele. Sellistel aegadel annab palve vägi jõudu ja aitab hoida tasakaalu. Ometi ei saa Sa elu erinevaid aastaaegu minema palvetada! Jumal ei lase Sul kindlal eesmärgil alatasa viljakas olla. Tõeliseks arenguks on tarvis nii võitlusi kui edu saavutamist. Võitlused hävitavad uhkuse oma võimekuse üle, kasvatavad Jumalale lootmist ning panevad Sind Pauluse moel ütlema: „Meie ei ole ju iseendast kõlblikud …, vaid meie kõlblikkus tuleb Jumalalt…” (2Kr 3:5). Need on alandlikuks muutvad kogemused, kuid Sa vajad neid. Su elu on nagu puu: talvel kogub see jõudu, valmistudes järgmiseks viljakandmise hooajaks. Oma kordaminekutele ja saavutustele tagasi vaadates võid täheldada, et need on perioodilised. Elus on olnud nii vihma- kui päikesepaiste aegu ning iga aeg on teeninud tähtsat eesmärki. Seepärast polegi õige teha kaugeleulatuvaid otsuseid ajutiste asjaolude ja muutuvate emotsioonide põhjal. „…sest nähtav on mööduv, nähtamatu aga igavene.” (2Kr 4:18). Sõna „mööduv” tähendab „muutustele alluv”. Ole püsiv, asjad ei jää selliseks nagu nad praegu on! Vahel ei kutsu olukord tegutsema, vaid kannatlik olema ja Jumalat usaldama. Paulus kirjutas: „…praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au…” Viisil, mida Sa ei pruugi mõista, pöörab Jumal tänased olukorrad Sinu kasuks. Piiblisalmid tänaseks: 1. Moosese 3-5; Matteuse 2

Teisipäev, 3. jaanuar

On aeg edasi liikuda

„Vaarao sõjavankrid ja väe heitis ta merre…” 2. Moosese 15:4

Vaarao oli 400 aastat iisraellasi orjuses pidanud. Just siis, kui iisraellased arvasid, et on tema käest pääsenud, ilmus ta Punase Mere ääres uuesti välja. See on koht, kus Jumal sekkus, pannes iisraellased laulma: „Vaarao sõjavankrid ja väe heitis ta merre…” Jumal tahab teha sama Sinu heaks. Hoolimata sellest, mis on juhtunud, võib Ta Sind läbi kanda ja Sulle uue laulu anda. Kas see sünnib kiiresti ja kergelt? Ei, me saame raskustest läbi erineval moel ning erineva kiirusega. Kuidas said iisraellased Punasest Merest läbi? Samm-sammu haaval! Kui nad aga teisele poole jõudsid, sai veest jumalik joon mineviku ja tuleviku vahel. Minevikust üle saamiseks tuleb Sul andestada ning jätkata andestamist, kuni minevik kaotab Su üle võimu. Sul tuleb tõusta ja usus teada anda, et vanade murede valitsus on murtud. Jeesus lubas, et kui Tema Sõna olukorra kohta saab Sinu sõnaks, hakkavad asjaolud muutuma (vt Mk 11:21-24). Las Jumala Sõnale jääda viimane sõna! Ole ettevaatlik, sest vanad mälestused püüavad kaubelda endale uut võimalust, et näha, kas võtad edasiliikumist tõsiselt. Paulus kirjutas: „Nõnda arvestage ka teie endid olevat surnud patule…” (Rm 6:11). Surm üksi ei too kaasa kõigi asjade lõppemist, tarvis on ka matust. Seepärast pane kirja aeg, koht ja „raiu hauakivisse” sõnad: „Minevik lõpeb siin!” Ütle vaaraole: „Sinu väehulgad ja vaimud ei saa mulle enam liiga teha.” ning liigu edasi! Piiblisalmid tänaseks: 1. Moosese 6-9; Matteuse 3

Tule hakka meie sõbraks Facebookis – www.facebook.com/raadio7

27


Kolmapäev, 4. jaanuar

Anonüümne, kuid hädavajalik

„…need ihuliikmed, mis tunduvad olevat nõrgemad, on tingimata vajalikud…” 1. Korintlastele 12:22

Raamatus „Julgusta mind” küsib Charles Swindoll järgnevat: „Kes õpetas Martin Lutherile teoloogiat ja inspireeris teda Uut Testamenti tõlkima? Kes külastas Dwight L. Moodyt kingapoes ning rääkis talle Kristusest? Kes finantseeris William Carey teenimistööd Indias? Kes kinnitas apostel Paulust Rooma vangiurkas, kui ta kirjutas viimast kirja Timoteosele? Kes järgnes Hudson Taylorile ning andis Hiina sisemisjoni jaoks tähelepanuväärse visiooni ja juhtnöörid? Kes olid need, keda Ekuadoris evangeeliumi kuulutamise pärast märtrisurma läinud Jim Elliot nimetas misjonärideks? Need olid nagu „punt mitte kedagi, kes püüab Kedagi ülistada”. Kuid ärge pidage anonüümset eksikombel ebatarvilikuks. Muidu jääb kogu ihu sandiks, isegi halvatuks või parimal juhul kohutavalt uimaseks, kuna suurem osa liikmeid muutub enesehaletsusest ja heidutusest tõbiseks. Vaata tõele näkku, sõber, pea on see, mis ihule käsklusi jagab. See on Tema eesõigus mõnda esitleda ning teist varjata. Ära küsi, miks Ta valib need, keda kasutab. Kui see on Tema igatsus kasutada sind pigem kui Melanchthoni, mitte Lutherit või kui Kimballi, mitte kui Moodyt või kui Onesiphorust mitte kui Paulust või kui Hosti, mitte Taylorit, siis võta vabalt! Veel parem, too kiitust Jumalale! Sa kuulud eliiti, keda mainitakse 1. kirjas korintlastele 12. peatükis. „Kuid Jumal on ihu nõnda seadnud, et ta on andnud puudulikumale rohkem au…”” (Vt s 22-24). Niisiis ole julgustatud: Sa võid olla anonüümne, kuid Sa oled hädavajalik! Piiblisalmid tänaseks: 1. Moosese 10-11; Matteuse 4

Neljapäev, 5. jaanuar

Puhtus

„Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat.” Matteuse 5:8

Seadusetelgis oli pesemiseks suur vasknõu (vt 2Ms 30:18). Selle põhi läikis nagu peegel nii, et preester nägi mustust oma jalgadel. Enne, kui ta sai Jumala ette minna, pidi ta peatuma ja end puhastama, muidu oleks ta surnud. Psalmist kirjutas: „Kes tohib … seista ta pühas paigas? See, kes süütu kätelt ja puhas südamelt … Tema saab õnnistuse Issandalt…” (Ps 24:3-5). Jumala õnnistused on sõltuvuses Su südame olukorrast. Kas see tähendab, et pead olema patuta? Ei, see tähendab, et pead olema teadlik oma patust ning seda õigel moel käsitlema. Miks puhtuse tähtsust nii palju rõhutatakse? Sest Jeesus ütles: „Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat.” Probleemiks ei ole Jumala oskamatus olla nähtav, vaid meie suutmatus Teda näha. Pole ime, et Taavet palvetas: „Loo mulle, Jumal, puhas süda…” (Ps 51:12). Siin kasutatud sõna „puhas” tuleneb kreekakeelsest sõnast „katharos”, mis tähendab ka „välja ajama”. Kui Sa oled kuulnud ja näinud liiga palju, siis vajad vaimulikku katarsist. Üksnes puhas süda suudab mõista Jumala tahet ning taibata Tema teid. Tuvastamata, tunnistamata, andestamata patt ummistab Su vaimulikud sooned. Süda, mis pole puhas, hoiab Sind otsimas tarkust pigem ümbritsevatelt inimestelt, kui tegemas seda Jumala viisil. See hoiab Sind palvetamas vaid oma vajaduste pärast selle asemel, et teha eestpalveid teiste eest. Ära kanna endaga asju, mida Jumal tahab kõrvale heita. Otsusta kõrvale heita „…kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab…” (Hb 12:1). Kui Jumal näitab Sulle midagi, mis vajab välja viskamist, siis on asi seda väärt. Piiblisalmid tänaseks: 1. Moosese 12-14; Matteuse 5

28


Reede, 6. jaanuar

Palveta juhtide eest

„Ma kutsun siis üles … palvetama … kõigi ülemuste eest…” 1. Timoteosele 2:1-2

Piiblis on öeldud: „Õiglus ülendab rahvast…” (Õp 14:34). Vanas Testamendis astus Aabraham Soodoma kaitseks Issanda ette (vt 1Ms 18:22-33). Mooses seisis Jumala ja Iisraeli vahel ning päästis viimase hävingust (2Ms 32:11-14). Kui Aakan patustas, anus Joosua Jumala ees rahva pärast (Jos 7:6-9). Me elame väheneva autoriteedi ajastul ja nii kerge on anda ka oma hääl vastuhääletajate koorile. Isegi, kui Sa ei hääletanud nende poolt, kes on võimul, kutsutakse Piiblis üles: „…palvetama … kõigi ülemuste eest…” Miks? Sest see on Jumalale meelepärane, nii lihtne see ongi! Palu Tal anda juhtidele kolme asja. 1. Alandlikkust. „… enne au on alandus.” (Õp 15:33). Kõigi aegade suurim juht Jeesus „…loobus iseenese olust, võttes orja kuju…” (Fl 2:7). Teenimismeelne juhtimine on jõu epitoom, see tähendab oma piiratuse tunnistamist ja Jumalalt arusaamise ja juhtimise otsimist. 2. Tarkust. Saalomon ütles: „Issanda kartus on tarkuse kool…” (Õp 15:33) ning Jaakobus lisas: „Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt … ja talle antakse.” (Jk 1:5). Selle asemel, et paluda vaid edu ja kordaminekuid oma poliitilistele eesmärkidele, palugem Jumalal anda meie juhtidele seda, mida nad vajavad mõistlike otsuste ja arukate valikute tegemiseks. 3. Julgust. Taavet ütles: „Oota Issandat, ole vahva, ja su süda olgu kindel!” (Ps 27:14). Ülemaailmse terrorismi, sõdade, finantskrahhide ja kliimaprobleemidega silmitsi seistes palugem, et Jumal annaks meie juhtidele iseloomukindlust teha seda, mis on õige, mitte seda, mis populaarsust toob. Piiblisalmid tänaseks: 1. Moosese 15-17; Matteuse 6

EESTI EVANGEELNE ALLIANSS KUTSUB KÕIKI ÜHISPALVELE! Traditsiooniline plavenädal toimub kõigis suuremates Eestimaa linnades, kus ristirahvas ühises meeles ja palve kaudu Eestimaa ja rahva Jumala kätte annab!

LISAINFO: WWW.ALLIANSS.EE

29


Laupäev, 7. jaanuar

Ukse sulgemine õigel moel

„Igale asjale on määratud aeg…” Koguja 3:1

Elus on ikka nii, et suhted algavad ja suhted lõpevad. See, kuidas säärastes olukordades toime tuled, võib mõjutada ja kujundada Su tulevikku. Sa ei saa elus uude ajajärku astuda, kui praegusest korralikult välja ei astu. Seepärast püüa sulgeda uks viisakalt, võib-olla on Sul ühel päeval tarvis seda taas kasutada. Sule uks andestusega. Vimmapidamine mürgitab suhtumisi ja mälestusi ning hävitab Sind sisemiselt. Jäta kohtumõistmine Jumala hooleks, Tema teab kõike mõlema osapoole kohta. Sule uks nii, et Su lubadused on täidetud. Kõrget hinda makstes ütles Jefta: „Aga ma olen avanud oma suu Issanda poole ega või taganeda.” (Km 11:35). Su iseloom on ohus, seepärast olgu hind kui tahes kõrge, pea oma sõna, sest Jumal kuulis, kui Sa selle andsid! Püüa sulgeda uks julge südamega. Pole kerge homsega silmitsi seista, kui tunned end üksikuna, kuid pea meeles, et Sa ei ole tegelikult üksi. Jeesus ütles: „Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.” (Mt 28:20). Sulge uks Jumala ajastuse kohaselt. Leina kaotusi, kuid ära takerdu mineviku külge. Kuningas Saul esindas minevikku, kuid Taavet esindas tulevikku. Kui Jumal Sauli eemale tõukas, kuna too oli Teda pahandanud, ütles Jumal prohvet Saamuelile: „Kui kaua sa leinad Sauli? Mina olen ju tema kui Iisraeli kuninga kõrvaldanud. … mine: mina läkitan sind petlemlase Iisai juurde, sest ma olen tema poegadest vaadanud enesele kuninga.” (1Sm 16:1). Lõpp toob kaasa uued algused. Pole midagi halba mineviku tunnustamises ja sellest õppimises, kuid kui Jumal suleb ukse, siis on aeg liikuda Tema valmistatud tuleviku poole. Piiblisalmid tänaseks: 1. Moosese 18-19; Matteuse 7

Pühapäev, 8. jaanuar

Mida oled Sina kutsutud tegema?

„…see kohustus on pandud mu peale, ja häda mulle, kui ma evangeeliumi ei kuuluta!” 1. Korintlastele 9:16

Üksnes siis, kui tunnistad ebaõnnestumise kõige lõpuks, oled lõpuks ebaõnnestuja. Iga kord, kui sellest õpid, oled aga astunud sammu kordamineku poole. Pesapalli mängides ei saa Sa pesani joosta, kui ei astu joone taha ega seisa vastasvõistkonna palluriga silmitsi. Pesapallilegend Babe Ruth lõi 714 pesasse jooksuga rekordi, kuid ta lõi ka üle 1300 korra auti. Kord madalseisu ajal küsis üks reporter teda intervjueerides, kuidas ta madalseisudega toime tuleb. Ta kostis: „Kui ma jätkan kurika viibutamist, ütleb keskmise seadus, et ma püüan palli lõpuks kinni. Fakt on see, et kui mul on madalseis, tunnen vastasele kaasa, sest tean, et varem või hiljem maksab ta selle eest.” Kui Benjamin Disraeli püüdis esimest korda parlamendi ees kõneleda, vilistati ta välja. Ta ütles sellest hoolimata: „Kuigi ma istun praegu maha, tuleb aeg, kus te kõik mind kuulate.” Ja nii läkski! Temast sai üks parimaid Britannia oraatoreid ja peaministreid. Praeguseks on Disraeli kriitikud unustusehõlma vajunud, kuid tema ajalooline panus elab edasi. Sa küsid: „Kuidas ma oma saatuse ära tunnen?” 1. Su saatus on igatsus Su sees, mis ei anna Sulle asu. Paulus ütles: „…see kohustus on pandud mu peale, ja häda mulle, kui ma evangeeliumi ei kuuluta!” 2. Su saatus on enam kui töö, see on rõõm. Psalmist ütles: „Sinu tahtmist, mu Jumal, teen ma hea meelega…” (Ps 40:9). 3. Su saatus keerab lukust lahti Su loovuse. Kui Jumal ütles Gideonile: „…sina tubli mees!” (Km 6:12), oli too parasjagu surutõrres peidus. Kuid Jumal ei vaadanud tema hetkeolukorrale, vaid kõnetas temas peituvat potentsiaali. Niisiis mõtle, mida oled Sina kutsutud tegema! Piiblisalmid tänaseks: 1. Moosese 20-22; Matteuse 8

30


Esmaspäev, 9. jaanuar

Kas Sa tõesti vajad seda?

„…pangem maha kõik koormav…” Heebrealastele 12:1

Ricardo Semler kirjutas oma raamatus „Maverick”: „Olime järjekordsel koosolekul, kus jõudsime otsusele osta 15-tuhande dollarine arhiivikappide süsteem. Sel päeval ei ostnud me aga ainsatki kappi. Selle asemel otsustasime firma pooleks päevaks kinni panna ning teha esimese poolaasta dokumentide ülevaatuse ja kappide puhastuse. Juhised olid lihtsad: igaühel kästi iga kausta vahele vaadata ja viimne kui ebavajalik paber välja võtta. Mina olin oma nelja kapi ja kahe uue nõudmisega üks Semco suurimatest paberikogujatest. Pärast puhastustööd tõmbasin asjad kokku ühte kappi ja üpris sarnane lugu oli ka ülejäänud firmaga. Puhastustöö läks nii hästi, et kui kõik olid lõpetanud, pani Semco tuhanded ebatarvilikuks osutunud arhiivikapid enampakkumisele.” Piiblis on öeldud: „…pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid, ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu!” Meil on kalduvus keskenduda „patule” ja vaadata mööda „kõigest koormavast”, sest pattu on kerge tuvastada, kuid koormavat mitte. Sageli on aga koormavad asjad need, mis takistavad meil jooksmast parimat jooksu. Edu saavutamisega on nii, et see annab Sulle võimalused, mida Sul varem polnud, näiteks rohkem asju, mille eest on tarvis hoolt kanda. Kuidas aru saada, mis on Sulle hea ja mis mitte? „…armu ja au annab Issand ega keela head neile, kes laitmatult elavad.” (Ps 84:12). Kui Jumal midagi keelab, siis Sa ei vaja seda! „Olgu sul rõõm Issandast; siis ta annab sulle, mida su süda kutsub!” (Ps 37:4). Kui teed Jeesuse oma elu Issandaks, saavad Tema igatsused Sinu igatsusteks ning need ongi Jumala igatsused, mida tuleb täita. Piiblisalmid tänaseks: 1. Moosese 23-24; Matteuse 9

Teisipäev, 10. jaanuar

Anna kõik, mis Sul on

„…ühte aga ma ütlen…” Filiplastele 3:13

Küsi endalt kaks küsimust. 1. Kas ma soovin Jumala parimat? Pole kerge ärgata enne teisi, kui kõik veel magavad ja valmistuda päeval ees ootavateks väljakutseteks. Just nagu Jeesus Ketsemani aias, nii avastad Sinagi, et raske on leida inimesi, kes seisavad Su kõrval, kui end ette valmistad. Ometi ei saa ilma ettevalmistuseta olla tõelist pidutsemist. Mitte igaüks ei suuda eduga toime tulla. Mõned tahavad pigem rahu ja vaikust, neile ei meeldi kriitika ja nad ei talu survet. Kui aga soovid Jumala parimat, siis võid selle saavutada. Kui oled piisavalt innukas, siis ei peata Sind selle eest nõutav hind! Sind kisub eesmärgi poole! 2. Kui tugev on mu igatsus? Kui Sa ei võta asja kirgikult ja innuga, ei suuda Sa kunagi takistustest üle saada. Tõeline vägi tuleb igatsusest, mis on süüdatud täitumata soovide ahjus. Pikamaajooksjad võtavad kindla sammu ja keskenduvad vastupidavusele, mitte üksnes kiirusele. Nad jooksevad iga ringi, pingutades viimse piirini ning annavad endast kõik vaid ühe eesmärgi, võidu nimel. Nad on higist läbimärjad, suus on kurnatuse mekk, kuid finishijoonele lähenedes tulvab neisse viimane energiasööst. Käes on viimane ring. Ei mingeid vabandusi – kas nüüd või mitte kunagi! Vähemalt üks kord enne, kui Sind kirstu pannakse, võlgned Sa Jumalale ja enesele, et saaksid kogeda viimase ringi tunnet, kus paned mängu kõik, mis Sul on. Võit ei tule kergelt. Paulus kirjutas: „Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust!” (Ef 6:13-15). Piiblisalmid tänaseks: 1. Moosese 25-26; Matteuse 10

31


Kolmapäev, 11. jaanuar

Teades oma tõelist identiteeti

„…tema isa kutsus teda Benjaminiks.” 1. Moosese 35:18

Kui inimesed Sulle silte külge kleebivad, võivad sildid Sind tagasi kohutada selle asemel, et panna Sind täie potentsiaalini sirutama. Kuid Jumal, kes andis Jaakobile uue identiteedi, võib selle ka Sinule anda. Kas jagad maad kunagi inimsete poolt antud vanade nimede ja vanade ettekujutustega, mis Sul endast on? Miski ei muutu Su elus enne, kui miski muutub Su mõtteviisides. Jaakobi naine Raahel suri kõrbes last sünnitades. Vahetult enne surma pani ta pojale nimeks Ben-Ooni, mis tähendab „vaeva, valu poeg”. Kui poeg Jaakobi kätele pandi, ütles too: „Tema nimeks ei ole Ben-Ooni, vaeva ja valu poeg, vaid ta nimi on Benjamin, õnne poeg.” Arva ära, kumb nimi võidu sai? Benjamin! Pane tähele, Sa oled see, keda Jumal ütleb Sind olevat, mitte see, mida teised ütlevad! Kui Jumal pole Sulle nime andnud, pole see Sinu nimi. Usu vaid seda, mida Jumal Su kohta ütleb. Keegi ei mõistnud Jaakobist paremini nime muutmise väge. Jumala ligiolus nimetati ka kavalpea Jaakob ümber Iisraeliks, „Su nimi ärgu olgu enam Jaakob, vaid olgu Iisrael, sest sa oled võidelnud Jumala ja inimestega ja oled võitnud!” (1Ms 32:29). Kristus murrab iga negatiivse asja jõu, mis end Sinu külge pookida püüab. „Sa oled pühak, mitte patustaja; mitte kaotaja, vaid võitja!” Kui inimesed püüavad Sulle silte külge kleepida, ütle neile, et Sa ei reageeri enam nendele nimedele. Ütle neile, et inimene, keda nad kõnetavad, suri, maeti maha ja tõusis Kristuses uhiuuena. Jumal näeb Sind uue looduna, seepärast hakka Sinagi sellekohaselt mõtlema, rääkima ja käituma! Piiblisalmid tänaseks: 1. Moosese 27-28; Matteuse 11

Neljapäev, 12. jaanuar

„Õpetaja, kas oled motiveeritud?”

„Jumal on seadnud koguduses esmalt mõned … õpetajaiks…” 1. Korintlastele 12:28

Howard Hendricks ütleb, et hea õpetamine kätkeb endas inimestele aruandmise kohustuse kaudu vastutustunde andmist. „Meie probleem kogudustes ongi see, et me ei tee seda. Ühendriikide valitsus teeb multimiljoneid maksvaid plaane ning annab nende täitmise 19-aastaste laste kätte ning kui needsamad lapsed tulevad kirikusse, ei lase me neid isegi ohvrit üles võtma. Kas oled kunagi viibinud kohtus, kui seal loetakse ette kellegi testamenti? Lugeja pomiseb segases juriidilises keeles ning teised ruumisviibijad on poolunes. Kõik, välja arvatud isik, kelle nime testamendis tema kasuks mainitakse. Kui su õpetus oleks täis pikitud su õpilase nime, siis selle õppematerjalis esile kerkimise nägemine tooks kaasa suure muutuse tema motivatsioonis. Ma olen veendunud, et igaühte, eranditult igaühte, saab õppima motiveerida. Kuid mitte kõiki samal ajal, sama inimese poolt ja samal viisil. Õige ajastus on määrav. Õpetamine on nagu ajaseadega pommi kokkumonteerimine, mis on määratud plahvatama teisel ajal ja teises kohas. Seepärast peadki käima usus, et olla hea õpetaja ning sul on tarvis väga palju kannatust. Pea meeles, et sa pole Jumala vastus iga inimese jaoks. See ongi Kristuse ihu mõte. Minult on taas ja taas küsitud: „Kuidas inimesi motiveerida?” Ma vastan: „Isegi, kui sa torkad mõnda kahekümne tuhande voldise elektrilaenguga, ei pööra nad isegi ümber, et küsida: „Kas sa ütlesid midagi?” Ei, nad hakkavad liikuma!”” Küsimus on: „Õpetaja, kas Sina oled motiveeritud?” Piiblisalmid tänaseks: 1. Moosese 29-30; Matteuse 12

32

Telli „Sõna tänaseks päevaks” tutvumiseksemplar ka oma sõpradele!


Reede, 13. jaanuar

Anna neile veel üks võimalus!

„…kui mitu korda … mul tuleb talle andeks anda?” Matteuse 18:21

Kui inimesed on rööpast välja löödud, ütlevad ja teevad nad valesid asju. Vahel on kerge lasta sellistel asjadel muutuda saatuslikuks ning teha inimeste kohta valesid järeldusi. Selle asemel võta aeg maha, palu Jumalalt kannatlikkust ja mõistmist. Ära sunni teisi elama nende mineviku kohaselt, kui Sa ise ootad, et Sinu oma unustataks. Ükskõik mille osas Sa armulikkust üles näitad, tea, et see tuleb tuhandekordselt tagasi. Igaüks eksib, seepärast anna inimestele võimalus suhted väärikalt taastada. Kui kaua Sul endal on kulunud tehtud vigade parandamiseks? Kas Sa pole mitte siiamaani mõnega kimpus? Kas Sa pole rõõmus, et inimesed ei tea Su tervet lugu ja kõiki võitlusi? Seepärast anna Sinagi teistele aega, anna neile võimalus oma tegusid põhjendada. Nad ei pruugi esimese hooga õigeid sõnu leida, seepärast ole valmis pisut kauem kuulama. Jeesus tõi Peetruse nõrkust esile, sest Ta teadis, mida Peetrus ühel päeval teeb. Huvitaval kombel tuli pahaseks aetud Peetrus Jeesuse juurde ja uuris: „…mitu korda … mul tuleb talle andeks anda? Kas aitab seitsmest korrast?” Jeesus vastas talle: „…seitsekümmend seitse korda.” (vt Mt 18:21-22). Kui neis on vähimgi lootusesäde, õhuta seda, mitte ära lämmata. Nad ei vaja kriitikut, vaid õhutajat. Kui Nathaniel Hawthorne vallandati, oli ta omadega läbi. Kuid naine ütles talle: „Nüüd saad alustada raamatuga, mida alati kirjutada oled tahtnud.” Tänu sellele sündis „The Scarlet Letter” („Sharlet’i kiri”). James Whistler kukkus West Pointis läbi. Ta kukkus läbi ka äris. Kuid üks sõber õhutas teda maalimist proovima. Ülejäänu on ajalugu. Seepärast anna Sinagi inimestele uus võimalus! Piiblisalmid tänaseks: 1. Moosese 31-32; Matteuse 13:1-30

Laupäev, 14. jaanuar

Hakka palvetama!

„Usu läbi sai Noa hoiatuse … oma pere päästmiseks…” Heebrealastele 11:7

Kas oled Jumalaga piisavalt lähedane, et kuulda ohu lähenedes Tema hoiatust? Noa oli ning see päästis ta pere. Kas oled oma perega piisavalt lähedane, et nad võivad olla kindlad selles, mida Jumal Sulle rääkinud on? Sa võid muuta oma pere suunda ilma argumenteerimise ja vaidluseta. Kuidas? Palve kaudu. Su lähedased peavad olema Su palveelu kaitsva varju all. Kui Sul polegi palveeelu, siis pane põlved maha ja ütle: „Issand, õpeta meidki palvetama…” (Lk 11:1). Me oleme emotsionaalselt rõhutud ja vaimselt kurnatud, sest me pole tundma õppinud palve väge. Selle puudumine on teinud meid nõrgaks ja murelikuks. Teeme pimesi tööd, suhteid ja teenimistööd puudutavaid otsuseid, võtmata aega neid Issandaga läbi arutada. Noa lugu õpetab, et Jumala hoiatuseta pole võimalik hädaajaks piisavalt valmistuda. Selleks on aga tarvis püsida Tema lähedal ja kuulata, mis Tal öelda on. Sa võid teha suuri asju pärast seda, kui oled palvetanud, kuid Sa ei saa teha midagi, millel oleks igavikuline väärtus, kuni Sa pole palvetanud. „…kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa.” (2Aj 7:14). Jumal on lubanud sekkuda selle inimese kasuks, kes Tema tahte kohaselt palvetab. „…kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid. Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud.” (1Jh 5:14-15). Piiblisalmid tänaseks: 1. Moosese 33-36; Matteuse 13:31-58

33


Raadio 7 s Tallinn 103,1 MHz

Pärnu 88,6 MHz

Esmaspäev

Tamsalu 96,1

Teisipäev

Kolmapäev

Hommikupalvus, 6.15 Piib

6.00 7.00 - 10.00

Hommikuprogramm 7.00, 8.00, 9.00 uudised; 7.10, 8.40 Piiblivõti; 9.30 sünnipäevaõn

9.00 Muusikapiloot

10.00 11.00 12.00 Kordussaated 13.00 14.00

10.15 päevaintervjuu; 11.00 Päevapala; 1 Valikkava. Suhtumised

Seitse küsimust

Hõimurahvaste aeg / Raamatutund

Inglise keel sinule 14.15 Piibel kaanest kaaneni / Piiblitun

15.00

Päevasild 15.00, 16.00 uudised

16.00

H

17.00 18.00

Piiblitund Jaan Tammsalu

Piiblitund Meego Remmel

Piiblitund Gaspar Bibikov

19.00

Valikkava

Külalisstuudio

Mööda maailma, koos Jumalaga

20.00

20.30 Piibel kaanes kaanen

21.00

Piiblivõti; 21.30 Kirikuelu Mõttekoda

22.00 23.00 Kirik ja Kuningriik

Raamatutund

Aja silm

00.00 01.00 - 06.00

34

Val


aatenädal MHz

Tartu 92,1 MHz

Neljapäev

Reede

Kogu maailmas: www.raadio7.ee Laupäev

Pühapäev

bel kaanest kaaneni; saatekava tutvustus Hommikuprogramm 8.50 sünnipäevaõnnitlused

nitlused; 9.40 Sõna tänaseks päevaks

11.50 uudised

Peresaade

Teated / Luulekava

Valikkava: Aja Silm

Jutlus pühapäevaks Roosiaed

Muusika Mõttekoda

Külalisstuudio Armust kantud

nd; 14.50 saatekava tutvustus

Rändur

Eestikeelne muusikatund Muusika / Nädala nägu

Lõputa lood

Piiblitund dr Charles Stanley

Valikkava

elipärl - muusikat Piiblitund Eve Juurik

Piiblitund dr Charles Stanley

Vene tund

Rändur

Peresaade Seitsme klubi

i

Energiatund

u; 21.45 Saatekava

21.30 Jutlus Roosiaed

Valikkava

Seitse küsimust / Omade keskel / Ajasilm

Lõputa lugu Valikkava; öömuusika

ikkava; öömuusika

35


PIIBLITUNNID ON EETRIS ESMASPÄEVAST LAUPÄEVANI ALGUSEGA KELL 18.00 ESMASPÄEV

Jaan Tammsalu, EELK Tallinna Jaani koguduse õpetaja TEISIPÄEV

Helisalvestused Tartu Salemi kogudusest KOLMAPÄEV

Ago Lilleorg, EKNK piiskop NELJAPÄEV

Eve Juurik, EKNK Tallinna Toompea kogudusest REEDE

Eelmise laupäeva Piiblitunni kordus LAUPÄEV

Dr Charles Stanley Piiblitund In Touch Ministry vahendusel. Loeb Ants Ilves

Piiblitundidest on võimalik tellida koopiaid. Telefon 6607830 e-post: raadio7@raadio7.ee CDR hind 3,2 EUR – 60 minutit Lisandub postikulu

36

PS. Valikkavana on Piiblitunnid unetutele eetris algusega kell 04.00


Pühapäev, 15. jaanuar

Ela!

„Veel vanas eas nad kannavad vilja…” Psalm 92:15

Kas oled märganud, et vahet pole, kui vanaks teatud inimesed saavad, ometi ei kaota nad kunagi oma köitvust? See lihtalt liigub nende näolt nende südamesse. Tänapäeval on paljudel mulje, et inimese kasulik iga lõpeb 65-70 aastaselt. Milline rumalus! Milline potentsiaali raiskamine! Picasso tegi mõned oma parimatest töödest 90-selt. Rubinstein tegi ühe oma parimatest etteastetest 89-selt. Marjorie Stoneham Douglas, kellele võib au anda Florida luhtade päästmise eest, võitles veel 100 aastaselt oma südameasja eest. Piiblist võime lugeda: „Ja Mooses oli surres sada kakskümmend aastat vana; ta silm ei olnud tuhmunud ega ramm raugenud.” (5Ms 34:7). „Ja Issand õnnistas Iiobi viimast põlve enam kui ta esimest…” (ii 42:12). Noa ehitas laeva, kui oli 500-aastane, läks mõneks ajaks sellele elama ning tuli maha ja alustas uue maailma loomist. „Miski pole läbi, kuni Jumal ei ütle, et see on läbi.” Kui Tema pole seda öelnud, ela iga hetke täisväärtuslikult! Öeldakse, et mida vanem viiul, seda kaunim heli, seepärast võta poogen ja mängi mõni lugu. Kui keegi ütles 89-aastasele luuletajale Dorothy Duncanile, et ta on elanud „täielikult”, vastas too teravalt: „Kuidas te söandate minust mineviku vormis rääkida!?” Kui Sa pole liiga vana, et õppida ja Sa pole kaotanud entusiasmi, võid ka „vanas eas vilja kanda”. Kõik oleneb Sinust endast. Kui Sa saad hingata, palveta! Kui saad rääkida, julgusta teisi! Kui mälu töötab, jaga elukogemusi ja tarkust. Kas mäletad loomislugu? Imeline, mida Jumal suutis teha vaid ühe päevaga! Seepärast anna kõik allesjäänud päevad Tema kätte. Piiblisalmid tänaseks: 1. Moosese 37-38; Matteuse 14

Esmaspäev, 16. jaanuar

Ühendusest tuleb õnnistus

„…Issand on mind sinu pärast õnnistanud.” 1. Moosese 30:27

Kui tahad elus tunda rõõmu Jumala parimast, siis peaksid järgima Piibli printsiipi, mille kohaselt tuleb õnnistus ühendusest. Piiblis on öeldud: „Kes tarkadega läbi käib, saab targaks…” (Õp 13:20). Lugu sellest, kuidas iisraellased sisenevad Tõotatud Maale õpetab, et me võime hoida selliste inimeste hulka nagu Joosua ja Kaaleb ning minna ja alistada maa või jääda ülejäänud kümne maakuulaja juurde, kes uskusid, et ei saa hakkama ning surid kõrbes. Kui Joosep asus Pootifari majja, tõi ta endaga õnnistuse. Kui ta läks vaarao lossi, tabas õitseng kogu rahvast. Kui Jaakob tahtis naasta koju oma pere juurde, palus ta äi Laaban tal jääda, öeldes: „Märgid näitavad mulle, et Issand on mind sinu pärast õnnistanud.” Filipi kogudusel oli Paulusega evangeeliumi jagamise osas pikaajaline koostöö. Nad toetasid Paulust rahaliselt ning tema teenis neid vaimulikult. Paulus kirjutas: „Ma tänan oma Jumalat iga kord, kui ma teid meenutan, alati igas oma palves teie kõigi eest rõõmuga tehes eestpalvet. Ma tänan Jumalat teie osaduse pärast evangeeliumiga esimesest päevast tänaseni…” (Fl 1:3-5). Missugune oli nende tasu? Paulus ütles: „…teie kõik (olete) kaasosalised mulle antud armus.” (Fl 1:7). Sõna „arm” tähendab „kõike Jumalalt, mida tahes vajad igas olukorras, millega tahes silmitsi seisad”. Kui imeline! Paulus sai seda Jeesuselt ja filiplased Pauluselt. Õpi ära tundma neid, kes käivad Jumala õnnistuses ning püsi neile nii lähedal kui võimalik. Õnnistus tuleb ühendusest! Piiblisalmid tänaseks: 1. Moosese 39-41; Matteuse 15

Sünnipäevatervitusi võtame vastu telefonil 6607830

37


Teisipäev, 17. jaanuar

Jumal seab Sind valmis

„…kes teie seast, tahtes ehitada torni, ei istuks enne maha ega arvutaks kulusid…” Luuka 14:28

Enne, kui Jumal saab Sinu kätte rohkem usaldada, vaatab Ta, kuidas tuled toime sellega, mis Sul juba olemas on. Enamgi veel, kui Ta ütleb Su ellu sõnu, mis on nagu seemned, on neil tarvis aega juurdumiseks ja kasvamiseks. Kui Jumal on midagi Sinu sisse külvanud, siis ära ole kannatamatu, vaid „…oota teda, sest ta tuleb kindlasti…” (Ha 2:3). Kannatlikkus arendab meis võimet seista vastu survele, mis käib kaasas õnnistusega. Vaata tagasi, kas pole mõned asjad, millest oled läbi läinud, just need, mis on Sind valmistanud toime tulema sellega, mis Sul praegu on? Kui Jumal andnuks need Sulle varem, poleks Sa ehk nendega toime tulnud. Ta armastab Sind liiga palju, et lasta sellel juhtuda. Mõtle, kui Sul on raskusi paari inimese kriitika talumisega, kuidas tuleksid toime siis, kui Jumal paneks Sind pastoriks või firmajuhiks? Kas oled valmis vajalikku hinda maksma? Mis veel olulisem, kas oled suuteline seda maksma? Mida rohkem Jumal Sulle annab, seda enam hoiab Ta Sind vastutavana. Jeesus ütles: „…kes teie seast, tahtes ehitada torni, ei istuks enne maha ega arvutaks kulusid…” Vahel tahame endale asju seepärast, et teistel on need. Näiteks ütled Sa, et tahad meest ja lapsi, kas oled aga valmis ohvrimeelseks eluks? Sa ütled, et tahad leida naist, kuid kas oled valmis end tema heaks andma? (Vt Ef 5:25). Ükskõik, millest täna läbi pead minema, võid ikka leida rahu teadmisest, et miski, mida vaenlane teeb, ei saa tühjaks teha Jumala plaani. „Oota Issandat ja hoia kinni tema teest, siis ta ülendab sind, et sa pärid maa…” (Ps 37:34). Rõõmusta, sest Jumal seab Sind valmis! Piiblisalmid tänaseks: 1. Moosese 42-44; Matteuse 16

Kolmapäev, 18. jaanuar

Vallalised

„Kes leiab naise, leiab õnne…” Õpetussõnad 18:22

Vallalised inimesed vajavad kolme asja. 1. Seda, et neid aktsepteeritakse vallalistena. „Kes leiab naise, leiab õnne…”. Mis saab aga siis, kui Sa ei suuda oma õnne leida? Kui koguduses pannakse rõhuasetus abielule ja perekonnale, võivad vallalised hakata tundma end viienda rattana vankri all. „Jumal paneb üksildased elama majadesse…” (Ps 68:7). Niisiis, haarake vallalised kaasa, motiveerige neid ja tehke nii, et nemadki tunneksid end koduselt. 2. Nad vajavad ravitsemist. Inimesed, kes on elanud läbi lahutuse, on käinud läbi põrgust ning neid ei tohiks kohelda kui teise järgu inimesi. Vaatamata sellele kes oli „süüdi” või kes mitte, südamed vajavad ikka ravitsemist ja elud uuendamist. Meie osa on nüüd õli ja veini kasutada. Hea samaarlane kallas kannatanu rasketele haavadele õli, mis räägib võidmisest ja veini, mis räägib rõõmust. Jeesus ütles, et meie peaksime tegema „…nõndasamuti!” (Lk 10:37). 3. Nad vajavad lootust. „Ja Issand Jumal ehitas küljeluu, mille ta inimesest oli võtnud, naiseks ja tõi tema Aadama juurde.” (1Ms 2:22-23). Julgustagem vallalisi sõpru olema juhitud Jumalast, mitte üksindusest ja täitmata vajadustest. Kui Sinagi oled vallaline, siis siin on palve, mida võiksid paluda: „Issand, palun kinnita mulle, et usun Sinu tahtmist mööda. Õpeta mind eristama, mille poole pean püüdlema ning mida Sinu tahtmise kohaselt ootama. Öeldakse, et Sina ei jää kunagi hiljaks. Palun hoia mind ootamise päevil usus tugevana. Ära lase mul õnnistusi takistada. Tuleta mulle meelde, et ma ei tohi kaotada usaldust ja kindlameelsust, sest need saavad rikkalikult tasutud. Kristuse nimel, aamen.” Piiblisalmid tänaseks: 1. Moosese 45-47; Matteuse 17

38


Neljapäev, 19. jaanuar

Kirjakohtade pähe õppimine

„Sõna on su lähedal, sinu suus ja su südames.” Roomlastele 10:8

Miski ei too suuremat vaimulikku kasu kui Piibli kirjakohtade pähe õppimine. Su palveelu saab selle kaudu tugevamaks. Su tunnistus on efektiivsem. Su nõuandmise järele tekib nõudmine. Su väljavaated muutuvad. Su meel on erksam. Su usaldus kasvab. Su usk muutub küpsemaks. Isegi kui oled püüdnud kirjakohti pähe õppida ja loobunud, proovi uuesti, kasutades järgmisi lihtsaid samme. 1. Vali aeg, kus mõtted on vabad kõrvalistest segajatest. 2. Jäta meelde ka kirjakoha „aadress”, korrates seda iga kord, kui salmi kordad. Numbreid on raskem meelde jätta kui sõnu. 3. Loe iga salm mitu korda läbi, nii sosinal kui valjusti. Oma häälega öeldud sõnade kuulmine aitab neil mõttes paremini kivistuda. 4. Jaga kirjakoht väljenditeks. Ütle esmalt selle asukoht, seejärel esimene fraas. Seejärel korda asukohta ning esimest fraasi ning mine edasi teise fraasiga. Jätka, fraase ühekaupa lisades. 5. Õpi pigem lühem lõik korralikult kui pikem lohakalt. Ära asu järgmise salmi kallale enne, kui suudad eelmise veatult meelde jätta. 6. Vaata kirjakoht kohe üle. 20-30 minuti pärast korda üle, mida ennist õppisid. Enne päeva lõppu kinnista see mällu, korrates seda 15-20 korda. Võid seda teha töölt koju sõites või kodutöid tehes. 7. Kasuta kirjakohta suuliselt niipea kui võimalik. Kirjakohtade pähe õppimise eesmärk on praktiline, mitte akadeemiline. Kasuta õpitut vestlustes, kirjavahetuses ja igapäevases suhtluses. Seo õpitu igapäevaste olukordadega. Tulemused on põnevad! Piiblisalmid tänaseks: 1. Moosese 48-50; Matteuse 18

Reede, 20. jaanuar

Jumal toob Sind läbi

„…ma usun Jumalat, et kõik läheb nõnda, nagu mulle on räägitud.” Apostlite teod 27:25

Teel Rooma sattus Paulus koos 276 reisijaga laevahukku. Selles loos on meilegi suur õppetund. 1. Me peame kuulama Jumalat. Kui me seda ei tee, saame tunda südamevalu ja kaotusi: Paulus „…manitses … neid: „Mehed, ma näen, et edasipurjetamine muutub ohtlikuks ja võib suurt kahju tuua…” Aga pealik võttis kapteni ja tüürimehe nõu enam kuulda kui seda, mida Paulus ütles. … siis võttis enamik nõuks minna sealt merele…” (Ap 27:9-12). Pane tähele, enamuse hulka kuulumine ei tähenda kellegi jaoks, et tal on õigus. Keda meie kuulame? Kas nad tunnevad Jumalat? Kas nad käivad usus või inimlikus arutluses? Jeesus ütles: „…kes võtab vastu selle, kelle mina saadan, see võtab vastu minu…” (Jh 13:20). 2. Jumala eesmärk on alati üle inimeste omast. Tegelikult saab Jumal eksimused Sinu kasuks tööle panna. Nimetatud laevahuku tõttu maabus Paulus Maltal ning sai sealsetele elanikele evangeeliumi kuulutada. Selle asemel, et end eksimuste eest piitsutada või vaielda, kellel on õigus ja kellel mitte, püüa näha olukorras Jumala kätt. 3. Ükskõik, mis oleme kaotanud, Jumal võib selle taastada. „Ja nad (maltalased) austasid meid mitmel kombel, ja kui me hakkasime merele minema, panid nad meile kaasa, mis teekonna jaoks vaja oli.” (Ap 28:10). Ära piira Jumalat. Ta kasutab inimesi meie õnnistamiseks, inimesi, keda me kohanudki pole. Jeesus ütles: „Andke, ja teile antakse – hea, tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõt antakse teie rüppe, sest selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse teile tagasi.” (Lk 6:38). Olgem julgustatud, Jumal toob meid läbi! Piiblisalmid tänaseks: 2. Moosese 1-2; Matteuse 19

Meie misjonärid seiklevad saates Mööda maailma, koos Jumalaga kolmapäeviti kell 19.00

39


Laupäev, 21. jaanuar

Eesmärgist kantud

„Kes meilt läheks?” Jesaja 6:8

Meil tuleks kahest asjast aru saada. 1. Laenatud uskumustel pole jõudu. Sul peab olema isiklik kokkupuude Jumalaga, muidu pole Su elul soovitud mõju. Pärast seda, kui apostlid olid täidetud Püha Vaimuga „…tunnistasid (nad) suure väega Issanda Jeesuse ülestõusmist, ja suur arm oli nende kõikide peal.” (Ap 4:33). 2. Kasutamata väel ei ole väärtust. Jesaja kirjutas: „Ja uksepiidad vabisesid hüüdjast häälest ning koda täitus suitsuga.” (Js 6:4). Missugune meeliülendav kogemus! Kuid Jesaja pidi lahkuma, minema ja täitma Jumala tahet. „… „Keda ma läkitan?...” Ja ma ütlesin: „Vaata, siin ma olen, läkita mind!” Ja tema ütles: „Mine ja ütle sellele rahvale…”…” (Js 6:8-9). Sinulgi tuleb veeta aega Jumala ligiolus, rajades Temaga suhet ning kandes seejärel Tema Sõna nendeni, kes on haiget saanud. Kui Jeesus võttis jüngrid kaasa Muutmise mäele, sattus Peetrus sellest kogemusest nii suurde vaimustusse, et tahtiski sinna jääda. „Issand, siin on meil hea olla!” (Mt 17:4). Kuid Kristus selgitas, et Tema vägi ei ole alleshoidmiseks, vaid jagamiseks. Paulus kirjutas: „…ma julgen ju rääkida ainult sellest, mida Kristus paganate kuulekuseks on teinud minu kaudu…” (Rm 15:18). Paulus polnud uhke selle üle, mida Kristus talle oli teinud, vaid selle üle, mida Kristus tema kaudu oli teinud. Jumal täidab Sind oma Vaimuga vaid põhjusel, et kallaksid end välja teiste teenimiseks. Jeesus ütles: „Issanda Vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist…” (Lk 4:18). Sulle antud vägi on kindlast eesmärgist kantud! Piiblisalmid tänaseks: 2. Moosese 3-4; Matteuse 20

Pühapäev, 22. jaanuar

Elu stabiliseerijad – I

„…kahtleja sarnaneb tuule tõstetud ja sinna-tänna paisatud merelainega.” Jaakobuse 1:6

Kas jääd enamuses vaimulikest lahingutest kaotajaks või tuled võitjaks? Kas oled rohkem pikali kui püsti? Kas tunned, et oled läbi kukkunud? Kas käid justkui ringiratast? Kas Su elu on täis pooleli jätmisi ja uuesti alustamisi, on see pidev süütunde ja läbikukkumise ring? See pole Jumala plaan Sinu jaoks. Sa võid elada stabiilset ja terviklikku elu. Kuid selleks on vaja elu stabiliseerivat otsusekindlust. Iisrael tahtis mõlemat: Jumala õnnistust ja samas Tema Sõna eirata; vabadust elada kui paganrahvas, ometi olla Tema väljavalitu. Kuid Joosua ütles, et see pole võimalik. „…valige endile täna, keda te tahate teenida…” (Jos 24:15). Laodikeia kogudus tahtis samuti mõlemat, kuid Jumal ütles: „Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum … Ole siis innukas ja paranda meelt!” (Ilm 3:16-19). Jumal nõuab, et me valiksime suuna, seaksime eesmärgi ja oleksime otsusekindlad. Kõhklemine teeb inimese kahepalgeliseks ning ta ärgu lootku, „…et ta midagi saab Issandalt…” (Jk 1:6-8). Stabiilseks eluks on tarvis usku. Sind nimetatakse usklikuks seepärast, et usk ei iseloomusta vaid teatud valdkondi Su elus, vaid absoluutselt kõiki. „Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane…” (Hb 11:6). Usk pole asi, mida pühapäeva hommikuti õpid, vaid see, mida 24/7 praktiseerid. Piiblis on öeldud: „Õige elab usust.” Sa ütled: „Kust ma saan usku?” Jumala Sõnale mõtlemisest ja selle kohaselt elamisest (vt Rm 10:17). Kellel on usk? Kas eriti vaimulikel inimestel? Ei, usku on „…sedamööda, kuidas Jumal igaühele usu mõõdu on jaganud.” (Rm 12:3). Igaühele, kaasa arvatud Sinule! Usk, mitte tunded ega olukorrad, on see, mis teeb elu stabiilseks! Piiblisalmid tänaseks: 2. Moosese 5-7; Matteuse 21

40


KINDEL JA USALDUSVÄÄRNE KRISTLIK SÕNUM TULEB IGA KUU SULLE KOJU! Kuulutaja avaldab jutlusi, Intervjuusid huvitavate inimestega, tunnistusi, vaimulikke artikleid, uudiseid ja reklaami. Igas lehes on ristsõna Kuulutaja ilmub üks kord kuus KUULUTAJA AASTAKS 6.00 / 6 KUUKS 3.07 ja võib alata suvalisest kuust Tellimisindeks 69856 Leht on tellitav Eesti Posti ja Kuulutaja kodulehekülje kaudu www.ekklesia.ee/kuulutaja

Telli Kuulutaja endale ja soovita seda ka oma sõbrale!

41


Esmaspäev, 23. jaanuar

Elu stabiliseerijad – II

„…kahtleja sarnaneb tuule tõstetud ja sinna-tänna paisatud merelainega.” Jaakobuse 1:6

Toon täna välja veel kaks elu stabiliseerivat faktorit. 1. Kuuletumine. Meie ego tahab alati teha kõike omal moel, oma eesmärkidel ja enda meeleheaks. Tulemuseks on suhtumiste jäigastumine, millega kaasneb ohtlik vastupanu Jumalale. Tema Sõnas on öeldud: „Pigem julgustagem üksteist iga päev, … et keegi teist ei paaduks patu pettuse läbi!” (Hb 3:13). Justkui tiik, mis talvel aegamisi külmub, muutub ka meie tahe tasapisi jäigaks, hävitades vaimuliku tundlikkuse. Vaimu tasane mõju ei liiguta meid enam, me jääme rahulolevaks ja õigustame oma plaanide kohaselt oma asjade ajamist. Iseenesest pole plaanide omamine paha ja Jumal ei kavatse meid nendest „välja ravida” ega „vabastada”. Kuid Ta on mõelnud, et me seaksime oma tahte vastavusse Tema omaga. Heal võidusõiduhobusel peab olema tahe, et võita, kuid tema tahe peab kuuletuma ratsuri juhistele, muidu pole võit võimalik. „Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim, murtud ja purukslöödud südant ei põlga Jumal.” (Ps 51:19). 2. Eneseohverdus. Maise filosoofia kohaselt tuleks igaühel võtta, mis võtta annab. Vaid vähesed asjad shaboteerivad meie rahu ja stabiilsust nii palju kui eelmainitud suhtumine. Sõrmed enda poole ei ole Jumala kuningriigile kohane suhtumine. „Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle.” (Mt 16:25). Psühholoogid ütlevad, et ahnitsemine ja asjade ning inimeste endale hoidmine muudab meid närviliseks, valitsemishimuliseks, kontrollivaks ja selliseks, kellega on raske koos elada! Seepärast ütles Jeesus: „Kes iganes oma elu püüab hoida, kaotab selle, ja kes iganes selle kaotab, hoiab selle alles.” (Lk 17:33). Sa oled juba kõike proovinud, proovi nüüd midagi muud ja anna end täielikult Jumala hoolde! Piiblisalmid tänaseks: 2. Moosese 8-10; Matteuse 22

Teisipäev, 24. jaanuar

Mis uputas Titanicu?

„Aga kõik see sai neile osaks … hoiatuseks meile…” 1. Korintlastele 10:11

Teadlased ütlevad nüüd, et selleks oli terve hulk katkisi kohti, mis uputasid küllusliku 900 jala pikkuse ookeanilaineri, mis läks põhja 1912. aastal oma esimesel reisil Inglismaalt New Yorki. Tol ööl hukkus ajaloo rängimas mereõnnetuses 1500 inimest. Kõige laialdasemalt levinud teooria kohaselt sõitis laev jäämäe otsa, mis tekitas laeva kere sisse suure lõhe. Hiljuti kasutas aga rühm rahvusvahelisi tuukreid ja teadlasi kahe ja poole miili sügavusel mudasse mattunud laevavraki sondeerimiseks helilaineid. Nad avastasid järgneva. Laevakere oli üllatavalt vähe kannatada saanud. Suure lõhe asemel avastasid nad kuus kitsukest lõhet. „Kõik, mis sai valesti minna, ka läks.” ütles uurimismeeskonda analüüsimisel abistanud merearhitekt William Garzke Jr. Mis siis ikkagi uputas Titanicu? Neli asja – asjad, mis võivad ka Sinu hukutada! 1. Laeva peeti uppumatuks ja ohtude suhtes immuunseks, keegi ei uskunud, et midagi sellist võib juhtuda. 2. „Rooli taga jäädi magama” ning ei pandud tähele viit erinevat hoiatust. 3. Asi ei olnud ühes suures, vaid terves reas väikestes probleemides, mis laeva hukutasid. 4. Probleem, mis laeva lõpuks hukutas, oli peidetud veepiiri alla, väljapoole vaatevälja. Piiblis öeldakse: „Aga kõik see sai neile osaks näite pärast ning on kirjutatud hoiatuseks meile, kelle ajal jõuab kätte ajastu lõpp. Niisiis, kes enese arvab seisvat, vaadaku, et ta ei langeks!” (1Kr 10:11-12). Mitte ükski meist, ükskõik, kui tugev, tark, edukas või vooruslik ta ka poleks, ei ole ebaõnnestumise osas immuunne. Seepärast püsi Jumala lähedal! Piiblisalmid tänaseks: 2. Moosese 11-13; Matteuse 23

42


Kolmapäev, 25. jaanuar

Õppetunnid kadunud poja loost

„Aga kui ta mõttesse jäi…” Luuka 15:17

Kas ka Sinul on kadunud pojale sarnaselt priiskav süda? Tähendamissõna kadunud pojast õpetab, et Jumala kuulamine võib ära hoida tragöödia, et Tema reeglite järgi elades pääseme enese eksitavatest kalduvustest. Jeesus ütles: „Ühel inimesel oli kaks poega. Ja noorem neist ütles isale: „Isa, anna mulle kätte see osa varandusest, mis saab minule!” … juba mõne päeva pärast kogus noorem poeg kõik kokku ning reisis kaugele maale, ja seal pillas ta ära oma vara, elades ohjeldamatult. Aga kui ta oli kõik ära kulutanud, tuli sellele maale kange nälg, ja puudus hakkas temalegi kätte tulema. Ja ta läks … väljadele sigu hoidma. Ja ta püüdis oma kõhtu täita kõtradest, mida sead sõid, ja ükski ei andnud talle.” (s 11-16). Kui Jumal ütleb ei, siis pane Teda tähele. Kui Ta tõmbab ohje tagasi, siis täna Teda. Parem on olla üksi ja käia koos Jumalaga, kui olla nende keskel, kes Sulle häda kaela toovad. Kadunud poeg, asjad ei parane enne, kui hakkad neid ajama Jumala moel! Kas oled valmis pattu kahetsema ja koju tagasi pöörduma? Jeesus rääkis Luuka evangeeliumi kolmes peatükis sellest, kuidas karjane läks kadunud lammast otsima, kuidas naine läks kadunud raha otsima ning kuidas keegi ei läinud kadunud poega otsima. Viimast seetõttu, et too teadis ise koduteed. Kodutee meenus talle siis, kui ta „mõttesse jäi”. Mässaja, kes lahkus kodunt, öeldes: „Anna mulle!”, alandas end ning tuli tagasi, öeldes: „Andesta mulle!” Kui ta seda tegi, tuli isa talle vastu, embas teda ning sõnas: „…see mu poeg oli … kadunud, ja on leitud!” (Lk 15:24). Su taevane Isa ootab täna, et öelda ka Sinule: „Tere tulemast tagasi!” Piiblisalmid tänaseks: 2. Moosese 14-15; Matteuse 24

Neljapäev, 26. jaanuar

Õige inimese tööle leidmine

„…armsale Fileemonile, meie kaastöölisele…” Fileemonile 1:1

Paulus ütles Fileemoni kohta „armas kaastööline”. Ilmselgelt oli Paulus leidnud töö jaoks sobiva inimese. Kuidas leida tööle õige inimene? Võib-olla tema unikaalsust märgates. Fred Smith on öelnud: „Kord töötas mu juures üks naine, kes pidi tinte omavahel kokku sobitama. Talle võisid mõne tooni peale pisarad silma tulla. „Kas pole tore, kui hästi need omavahel sobivad?” võis ta küsida. Ma pole kunagi suutnud mõista, mis talle pähe tuli, et ta siniseid nii märkimisväärsel moel kokku sobitas. Kuid kõik, mis ma tema motivatsiooni hoidmiseks tegema pidin, oli tema vaimustuse jagamine ja töö hindamine.” Õige töötaja võib leida ka tema võimeid märgates. Kui muusik on piiratud andega, siis on väär ja karuteene rääkida talle rõõmust olla Mozart. Motivatsiooni tekkeks peab igatsus olema vastavuses võimetega. Samuti võib õige töötaja leida, uurides välja, kui suure vastutusega ta suudab toime tulla. Mõned inimesed suudavad kanda täit vastutust, kuid mitte teha seda ainuisikuliselt. Miski nende psüühhikas ütleb: „Ma ei taha kogu koormat üksi kanda. Ma tahan kedagi, kellele toetuda, kedagi, kellele aru anda.” Võime leida õige inimese, andes talle reputatsiooni, mida hoida. Üks juht kirjutas: „Ühel mu ülemustest oli kombeks rääkida töötajate kohta häid lugusid, mis jõudsid ringiga tagasi nende kõrvu. Me ei suutnud loobuda püüdest teha rohkem asju, millest ta võiks rääkida. Inimesed näevad kõvasti vaeva, et oma reputatsiooni hoida.” Õige inimese võib leida, uurides välja, mille järele ta januneb. Inimestel on erinevad igatsused. Üks võimalus inimese igatsusi välja selgitada on uurida, mis teda varem motiveerinud on. Inimesed väljendavad oma peamisi igatsusi harva. Kui me need avastame ja neile vastame, on kerge neid motiveerida. Piiblisalmid tänaseks: 2. Moosese 16-18; Matteuse 25

43


Reede, 27. jaanuar

Jumala abi vajadus

„Abi tuleb mulle Issanda käest…” Psalm 121:2

Ehk oled kuulnud lugu noormehest, kes palvetas: „Issand, ma olen täna praeguse hetkeni kõik õigesti teinud. Ma pole kedagi taga rääkinud, ma pole kannatust kaotanud ega kellegi vastu halb olnud, ma pole ahnitsenud ega torisenud. Kuid mõne minuti pärast pean ma voodist välja tulema ja siis vajan nii palju abi kui võimalik!” Nali naljaks, kuid tegelikult on meil raske tunnistada, et vajame abi, eriti maailmas, mis hindab enesega toimetulekut. Kõige ohtlikum aeg Su elus on siis, kui arvad, et ei vaja Jumala abi! Enesega rahulolemine hiilib sisse. Eneseimetlus kasvab. Sa ütled: „Ma vajan Sind, Issand.” ning tegutsed siiski justkui oleneks kõik vaid Sinust. Selle tulemusel jääb usk kasutamata, kuid usku mitte kasutades ei saa Sa olla Jumalale meelepärane (vt hb 11:6). Kui Su visioon ei nõua Jumala osalust, siis pole see Jumalast! Kui Tema saab Su visiooni kaasatud, saab Temast ka ainus allikas ja tõukejõud. Mida tõeliselt väärtuslikku ja elumuutvat saab kestahes meist öelda või teha Tema abita? Me ei saa isegi tõelist progressi algatada, kuni me alandlikult ei tunnista, et oleme enamuse asjade osas elus võimetud. Meie oleme, kuid Jumal ei ole! Ükskõik, millega Sa täna silmitsi seisad, loe järgnevaid sõnu ja leia neis hingamine: „Ei ta lase su jalga vääratada, ei su hoidja tuku. Vaata, ei tuku ega jää magama see, kes Iisraeli hoiab. Issand on su hoidja, Issand on su varjaja su paremal käel. Päeval ei pista sind päike ega kuu öösel. Issand hoiab sind kõige kurja eest, tema hoiab sinu hinge. Issand hoiab su minemist ja su tulemist nüüd ja igavesti.” (Ps 121:3-8). Piiblisalmid tänaseks: 2. Moosese 19-21; Matteuse 26:1-35

Laupäev, 28. jaanuar

Hästi lõpetamine

„Olen … lõpetanud elujooksu…” 2. Timoteosele 4:7

Selleks, et hästi lõpetada, tuleb mõista järgnevat. 1. Inimesed jätavad Sind maha. See võib tuleneda sellest, et oled neist nii-öelda välja kasvanud või täitnud oma osa nende visioonis või ka sellest, et nad ei soovi minna sinna, kuhu Jumal Sind viib. Inimesed jätsid ka Jeesuse maha: „Seepeale lahkusid paljud ta jüngritest tema juurest ega käinud enam koos temaga.” (Jh 6:66). 2. Ette tuleb väljakutseid. Igaüks, keda Jumal kasutab, liigub ühe väljakutse juurest teise juurde. Paulus kirjutas: „Me … näitame end Jumala abilistena kõiges: suures kannatlikkuses, ahistustes, hädades, kitsikustes, hoopide all, vangis, mässudes, vaevanägemistes, valvamistes, paastumistes, puhtuses, tunnetuses, pikameelsuses, helduses, Pühas Vaimus, siiras armastuses, tõe sõnas, Jumala väes, õiguse relvadega paremas ja vasakus käes, aus ja häbis, laituse all ja kiituse all; kui eksitajad, ja siiski tõerääkijad; kui tundmatud, ent ometi tuntud; kui surijad – ja ennäe, me elame!; kui karistatud, aga mitte surmatud; kui kurvad, aga ikka rõõmsad; kui vaesed, kes siiski paljusid rikkaks teevad; kui need, kellel ei ole midagi ja kelle päralt on kõik.” (2Kr 6:3-10). 3. Saatan ründab meid. Kui ta seda teeb, pea meeles, et rünnak on respekti märk. See annab Sulle märku, et oled Jumalale väärtuslik. See on ka indikaatoriks pärast rünnakut ootavatele õnnistustele. Saatan ründab eriti siis, kui Jumal on Su elus midagi alustamas ja esile kutsumas. Selleks võib olla uue suhte, karjääri, teenimistöö või isegi lapse sünd, keda Jumal tulevikus kasutab. Su „raske laps” võib olla saatuse laps ja seepärast läheb ta läbi suurematest raskustest kui Su teised lapsed. Vaenlane on taibanud, et talle on antud eriline ülesanne. Kui rünnak tuleb, toetu Jumala Sõnale ja ütle: „…tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!” (1Kr 15:57).

44

Piiblisalmid tänaseks: 2. Moosese 22-24; Matteuse 26:36-75


Pühapäev, 29. jaanuar

Sinu või Jumala tee

„Ta juhib alandlikud käima õiguses…” Psalm 25:9

Kas oled kuulnud lugu naisest, kes teenis elatist rändkaupmehena kaupa müües? Iga päev, kui ta teatud ristmikule jõudis, viskas ta tiku õhku. Kuhu tahes tikk maandudes osutas, sinna ta ka liikus. Ühel päeval nägi üks mees teda tikku õhku viskamas: üks kord, teine kord ja kolmaski kord. Mees uuris: „Mida te teete?” Naine vastas: „Ma lasen Jumalal tikku kasutades näidata, missugust teed peaksin minema.” Mees vaatas naist uudishimulikult ja küsis: „Kuid miks te tiku kolm korda õhku viskasite?” Naine selgitas: „Sest kahel esimesel korral näitas see vales suunas!” Ohhoo! Kui Sulle ei meeldi Jumala antud suund, kas palvetad siis lootuses, et Ta muudab meelt ja ütleb seda, mida kuulda soovid? Kui nii, siis pole Sa kunagi oma tahet Tema oma vastu vahetanud! Jeesus ütles: „Mina olen viinapuu, teie olete oksad.” (Jh 15:5). Vaid siis, kui jääd „ühendusse” Kristusega, kannad Sa vilja. Just nii nagu elu voolab viinapuust okstesse, samuti voolab Tema vägi Sinusse ning hakkab sedasi Sinu kaudu Su iga eluvaldkonda mõjutama. Psalmist ütles: „Ta juhib alandlikud käima õiguses ja õpetab alandlikke oma teele.” Jumal näitab Sulle, mis on Sinu jaoks õige, kui Teda otsid. On olemas kaks peamist teed: Tema ja Sinu! Kui oled väsinud tegemast asju omal moel, siis pane põlved maha ja palu Tal näidata, kuidas teha neid Tema moel. Piiblisalmid tänaseks: 2. Moosese 25-28; Matteuse 27:1-31

Esmaspäev, 30. jaanuar

Jumal täidab oma tõotuse

„Jumal pani mind naerma!” 1. Moosese 21:6

Saara naeris kaks korda. Esimene kord naeris ta uskmatusest, sest Jumal oli lubanud talle vanas eas lapse. Teine kord naeris ta rõõmust, sest Jumal täitis oma lubaduse. Kahe naeru vahel läks ta aga läbi elu kõige valusamast kogemusest. Tema mees Aabraham reetis teda, et oma nahka päästa. Vihatud kuningas viis ta oma haaremisse ja oleks ta vägistanud, kui Jumal poleks sekkunud. Üksnes naine, kes on oma meest tõeliselt armastanud, suudab mõista, millest Saara tol ööl läbi läks. Selles loos on õppetund meilegi. Ime palumise ja selle saamise vahel pannakse Sind proovile, Sa arened ning õpid usaldama Jumalat rohkem kui võimalikuks pidasid. Lisaks on selles loos veel midagi, mida tuleks meeles pidada: oma kogemusi teistega jagades ära räägi neile vaid seda, kust alustasid ja kuhu jõudsid, vaid ka seda, millest Jumal Sind läbi tõi, sest just need on asjad, millega teisedki maad jagavad. Räägi neile, kuidas Su usk pandi kannatuste ahjus proovile enne, kui kuld välja tuli. Ära lase neis tekkida pettumusel, sest nad pole veel Jumala antud tõotust kätte saanud. Kuningas Abimeleki laager, kus Saara tolle jubeda öö veetis, oli püstitatud paika nimega Geraris, mis tähendab „etapp”. Jah, elus tuleb ette aegu, kus tunned, et Su elu on jõudnud teatud etappi, mis ei vii kuhugi. Võib-olla oled praegu sellises olukorras. Kui jah, siis pea palun meeles, et Jumal on Sulle ustav. Ta mitte üksnes ei too Sind sellest läbi, vaid Sa võid nagu Saaragi saada osa rõõmust, kui vaatad tagasi ja näed, kuidas Jumal oma tõotuse täitis. Piiblisalmid tänaseks: 2. Moosese 29-31; Matteuse 27:32-66

Palun anna teada, kuidas meie saated või see väljaanne on Sind aidanud. Saada meile e-kiri raadio7@raadio7.ee või kirjuta aadressil Välja 18, Tallinn 10616.

45


Teisipäev, 31. jaanuar

Las Puhastaja teeb oma tööd!

„Ja ta istub, sulatab ja puhastab hõbedat…” Malaki 3:3

Nii raske on vaadata, kuidas keegi, keda armastad, peab minema läbi puhastustulest, kuid see on ainus viis saada kätte puhas hõbe. Valus on vaadata, kuidas Puhastaja kuumust lisab, kuni räbu eraldub, mustus eemaldatud saab ning Ta näeb lõpuks oma nägu hõbedal peegeldumas. Alles siis on töö valmis. See on Jumala eesmärk igaühega meist. Kui me palvetame: „Muuda mind rohkem Jeesuse sarnaseks,” siis palume Pühal Vaimul teha Tema tööd. Tavaliselt me ei muutu enne, kui samale kohale jäämisest tingitud valu muutub talumatuks. Enamusele meist pole teadasaamine sillaks arengule, selleks on hoopis valu. Ükskõik kui palju Sa kedagi ka armastad, ära püüa neid päästa Jumala tegudest. Kõige hullem, mis Sa oleks saanud teha kadunud pojale, olnuks minna sigalasse, teha see puhtaks ja tema jaoks mugavaks. Seda nimetatakse õigustamiseks. Lase Puhastajal Tema tööd teha! Suure osa oma elust ei pidanud Jaakob Jumalat vajalikuks. Tõenäoliselt oleks ta Sulle öelnud: „Tänan, mu käsi käib hästi!” Kuid saabus aeg, kui ta pidi koju minema, seisma silmitsi isa ja vihase venna Eesaviga, kelle vastu ta oli eksinud. See oli hetk, kui ta oli valmis Jumalaga võitlema ja ütlema: „Ei ma lase sind mitte, kui sa mind ei õnnista!” (1Ms 32:26). Muutus tuleb tavaliselt siis, kui on nii valus, et Sa pead muutuma, kui saad selgeks nii palju, et tahad muutuda ning kui saad nii palju, et ütled muutusele „tere tulemast”. Piiblisalmid tänaseks: 2. Moosese 32-34; Matteuse 28

Kolmapäev, 1. veebruar

Kasuta oma meelevalda

„Vaata, ma olen andnud teile meelevalla kõndida … vaenlase kogu väe peal…” Luuka 10:19

Kas saatan on Sind rünnaku jaoks välja valinud? Kas mõtled: „Miks ta üldse minusugusega jändab?” Sinu mõju pärast! Iiobi mõju oli saatana jaoks pidevaks ärritajaks. Ühel päeval ütles Jumal saatanale: „Kas oled pannud tähele mu sulast Iiobit? Sest tema sarnast maa peal ei ole…” (Ii 1:8). Varsti pärast seda vestlust ründas saatan Iiobi tervist, lapsi, abielu ja vara. Sa ei saa pälvida Jumala tähelepanu ilma, et pälviksid ka saatana oma! Kõik, mis toob au Jumalale, ajab vaenlase marru. Kuid Sul on meelevald temast üle saada. Jeesus ütles: „Ma nägin saatanat kui välku taevast maha langevat. Vaata, ma olen andnud teile meelevalla kõndida … vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju.” (Lk 10:18-19). Pane tähele, Sind pole kutsutud võitma, Jeesus juba tegi seda 2000 aastat tagasi. Sind on kutsutud Tema võitu iga päev maksma panema. Jeesus juba tegi vaenlase relvituks ning võidutses ta üle ristil (Kl 2:15). Kui kindral MacArthur kohtus II Maailmasõja lõpul Jaapani vägede ülemjuhatajaga, võttis ta viimasel mõõga käest, kuulutas võitu ja tingimusteta kapituleerumise jõustumist. Sama tegi Jeesus ristil Sinu heaks. Kui Ta suri ja taas üles tõusis, võttis Ta saatanalt tema väe ja kuulutas: „Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis…” (Mt 28:1819). Mine Tema väes. Mine Tema jõus. Mine Tema nimel. Ta on andnud Sulle meelevalla vaenlase üle – kasuta seda! Piiblisalmid tänaseks: 2. Moosese 35-37; Markuse 1

Võtame rõõmuga Sind meie Raadio 7 sõprade klubi liikmeks!

46


v!

채e p a r 천b

S

J채lgige ami! a l k e r a s i l 47


Neljapäev, 2. veebruar

Kuula aeglselt!

„…kuuluta oma lastele ja lastelastele…” 5. Moosese 4:9

Lapsevanemaks olemine on eesõigus, seepärast pead oma lapsi veenma, et nemad on Su jaoks tähtsamad kui karjäär või asjad, mida on võimalik hankida. Ära kunagi lase käest võimalust öelda, et armastad neid. Ole nende jaoks olemas! Lapsevanemaks olemine on suur vastutus. Jumal ei hoia valitsust ega kooli, vaid Sind Su laste eest vastutavana. „…et sa ei unustaks neid asju, mida su silmad on näinud, … ja kuuluta oma lastele ja lastelastele…” Lapsevanemaks olemise võimalus on vaid piiratud ajal. Kui jätad lapsed liiga kauaks unarusse, jõuavad nad arusaamisele, et nad pole Sinu jaoks nii tähtsad kui asjad, millele nad ohvriks tood. Kui see juhtub, võid olla nad pöördumatult kaotanud. Kas see on hind, mida oled valmis maksma? Kui ei, siis sea oma prioriteedid ümber. Raamatus „Stressi murdmine” kirjutas Charles Swindoll: „Mäletan elavalt , kuidas mõnda aega tagasi olin liiga paljude kohustuste ja liiga väheste päevade lõksus. See polnud kuigi ammu, kui nähvasin teravalt naisele ja lastele, tõmbasin kiiruga einestades toitu kurku ja ärritusin päeva jooksul ette tulevate ootamatute vahelesegamiste peale. Õige pea hakkasid ka teised kodus mu kiirustavat eeskuju peegeldama. Mäletan selgesti meie noorema tütre Colleen’i sõnu pärast üht õhtusööki. Ta tahtis mulle rääkida midagi tähtsat, mis oli koolis juhtunud. Ta alustas kiiruga: „Issi-ma-tahan-sullemidagi-rääkida-ja-ma-teen-tõesti-kiiresti.” Äkitselt, tunnetades tema pinget, vastasin talle: „Kullake, sa võid mulle rääkida ja sa ei pea kiiresti tegema. Räägi aeglaselt.” Ma ei unusta kunagi ta vastust: „Siis kuula aeglaselt!”” Piiblisalmid tänaseks: 2. Moosese 38-40; Markuse 2

Reede, 3. veebruar

Ära ole rähn

„Armastus on pika meelega, armastus hellitab…” 1. Korintlastele 13:4

Kord oldi sunnitud kosmosesüstik Discovery stardiplatformilt maha võtma – mitte tehniliste ega rahaliste probleemide, vaid lindude tõttu. Rähnid olid avastanud, et süstiku välist kütusemahutit kattev isolatsioonivaht on vastupandamatu. Vaht mõjutab aga kriitiliselt süstiku lennuomadusi. Selleta kattub väga külma kütusega täidetav mahuti jääga ning süstiku startides võib jää murduma hakates mahutit vigastada. Selles loos on õppetund meilegi. Sageli ei kahjusta meie abielu suured asjad nagu truudusetus, vägivald või hülgamine, vaid väikesed nagu kritiseerimine, austuse puudumine ja teineteise iseenesestmõistetavalt võtmine. Suhte pidev „nokkimisega” õõnestamine ei lase sel tõusta Jumala poolt teie jaoks ette nähtud õnne kõrgustesse. Keegi on targasti öelnud: „Enne kui kaasa maitset kritiseerima hakkad, tuleta meelde, et ta valis sinu!” Sa ütled: „Kuid ma ju teadvustan üksnes fakte.” Oswald Chambers on öelnud: „Jumal ei ilmuta meile kunagi midagi selleks, et teist inimest kritiseeriksime, vaid selleks, et me üksteise eest palvetaksime.” Näägutamisest pole kasu, see kisub vaid kaasa enesehinnangut ja turvatunnet alla. Inimesed muutuvad vaid siis, kui tunnevad, et neid tunnustatakse ja mõistetakse. Piiblis on öeldud: „Armastus on pika meelega, armastus hellitab…” „Toksimise” asemel tuleta parem meelde omadusi, mis Sind omal ajal kaasa juures võlusid, toetu suhte rajamisel nendele ning too kaasas esile parim. Kui Sina seda ei tee, kes siis veel? Paulus kirjutas: „…mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage!” (Fl 4:8). Kui kavatsed jääda abiellu ning olla õnnelik, siis just need on ajaproovile vastu pidanud põhimõtted.

48

Piiblisalmid tänaseks: 3. Moosese 1-3; Markuse 3


Laupäev, 4. veebruar

Sind on õnnistatud kindlal põhjusel

„Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt…” 2. Korintlastele 9:8

Kui Su sooviks on kaasa aidata Jumala kuningriigi kasvule, siis Ta õpetab Sulle, kuidas kasulik olla (vt Js 48:17). Paulus kirjutas: „…kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti. Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis…” (2Kr 9:6-8). Ole valvel nende suhtes, kes püüavad Su andmist enda kasuks manipuleerida. Ole valvel ka nende osas, kes püüavad Su usku kõikuma lüüa ja panna mõtlema, et kas üldse peaks andma, oodates Jumala õnnistust. Piiblis on öeldud: „Austa Issandat oma varandusega ja uudseviljaga kõigest oma saagist, siis su aidad täituvad küllusega ja veiniaamid ajavad üle!” (Õp 3:9-10). Asenda sõnad „aidad” ja „veiniaamid” sõnadega „säästud” ja „investeeringud”. Esitan Sulle nüüd ühe küsimuse: kas Sa soovid olla koorem või koormakandja? Jumal tahab, et Sul oleks kõike piisavalt, et täita elus Tema plaani ning isegi nii palju, et jääks üle ka teiste abistamiseks. Kas tahad, et Sul oleks küllaldaselt, et viia oma lapsed õhtusöögile või piisavalt, et toita nälgivaid lapsi, Piibli väljaandmist ning aidata kogudusel selle visiooni täide viia? Paulus rõhutas õnnistuse taga olevat eesmärki: „Ta on jaganud, andnud vaestele…” (2Kr 9:9). Su palve peaks olema: „Issand, õnnista mind nii, et saaksin olla õnnistuseks Sinu kuningriigile!” Piiblisalmid tänaseks: 3. Moosese 4-6; Markuse 4

Pühapäev, 5. veebruar

Anna oma kaasale teada

„Armastust ei suuda kustutada suured veed…” Ülemlaul 8:7

Walter Lippmann on öelnud: „Mõte kahest inimesest, kes elavad koos kakskümmend viis või enam aastat ilma ainsagi tõsise vaidluseta, viitab vaimuvaegusele, mida võib vaid lammaste juures imetleda.” Abielu on Jumala idee ja see on hea idee. Kui aga otsid kedagi, kes võib Sulle kõike anda, tuleb Sul pettuda! Abielludes võtad vastu nii abikaasa tugevad kui nõrgad küljed. Kõik on ühes paketis. Täiuslikkust lootes nõuad enam kui tema või Sa ise oled valmis andma. Ometi võid hätta sattudes kaasale loota. Abielu tähendab, et Sul on keegi, kellega ühte hoida, kui maailm näib külm, keegi, kes on samavõrd mures, kui teie lapsed on haiged. See tähendab, et Sinuga on käsi, mis katsub Su otsaesist, kui Sa ei tunne end hästi, et Sinuga on õlg, mille najal võid nutta, kui oled lähedase mulda sängitanud. Temale, kellega Sa abiellud, võid öelda: „Kui mul jõuab kätte aeg siit ilmast lahkuda, siis on sinu nägu see, mida tahan hüvastijätuks suudelda. Sinu käsi see, mida tahan igavikku minnes hoida. Tahan vaadata sulle silma ja näha, et olin sulle tähtis. Mitte see, kuidas ma välja nägin, kui palju raha teenisin või isegi kui andekas olin. Ei, ma tahan vaadata kellegi silma, kes mind armastas ja näha, et olin talle kallis!” Kui oled viimasel ajal olnud liiga hõivatud või kaasa unarusse jätnud, siis võta hetk ja anna talle teada, kui kõrgelt teda hindad. Piiblisalmid tänaseks: 3. Moosese 7-9; Markuse 5

Kas Sina ja Sinu sõber on juba Raadio 7 Sõprade klubi liige?

49


Esmaspäev, 6. veebruar

Vanureid teenides

„Veel vanas eas nad kannavad vilja, on tüsedad ja haljad…” Õpetussõnad 92:15

Üsna pea on maailmas miljoneid inimesi, kes on 100-aastased ja vanemad ning Sinulgi tuleks teada, kuidas nendega suhelda. Pole õige vaadata vanuritele, mõeldes vaid sellele, mida nad teinud on, vaid tuleks vaadata, mida nad veel teha saavad. Nad tunnevad end liiga sageli kõrvale heidetuna. Taavet ütles: „Ära heida mind ära mu vanas eas, ära hülga mind, kui mu ramm lõpeb!” (Ps 71:9). Rumal on mõelda, et vanad inimesed ei ole enam õppimisvõimelised, õppimisvõime ei kulu ära. Õppimise tempo võib aeglustuda, kuid võimekus püsib alles. Julgustagem kuldses eas kaaslasi pingutama meeli ja unistama. Just nagu kõhetuval lihasel, nii on ka õppimis- ja arenguvõimel kalduvus nõrgeneda, kui seda ei kasutata. Kas Sa ise soovid, et Sind lükatakse kõrvale, kui oled vanaks jäänud? Muidugi mitte? Samuti ei soovi nemad. Selle asemel räägime neile, kuidas pensionile minnes hakkama saada, leiame uusi teid, kuidas nad saaksid kasulikud olla, aitame kohaneda vähenenud sissetuleku ja üksinda elamisega, õhutame neid lastelastega suhtlema, püüame mõista vananemise protsessi, aitame neil moraali kõrgel ja välimust korras hoida ning vajadusel ka surmaks valmistuda. Helgete peade kõrvalisematele ülesannetele viimise ja kohustuste vähendamise asemel tuleks aidata neil leida võimetekohast rakendust koguduses. Nad on õiguse oma häälele ja rollile koguduse teenimistöös sõna otseses mõttes välja teeninud. Meie kultuur häbistab end üksnes teismelistele keskendumisega, kel pole eriti aimu, mida kogudus tegema paeks, kuid samas vaadatakse mööda inimestest, kellega Püha Vaim on tegelenud 50 ja enam aastat. Piiblisalmid tänaseks: 3. Moosese 10-12; Markuse 6:1-29

RAADIO 7 – KUULAJA JAOKS JA KUULAJA PÄRAST Teisipäev, 7. veebruar

Jumal teeb Sinuga tööd

„…armule, milles me seisame, ja me kiitleme … ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse…” Roomlastele 5:2-3

Jumalaga käies võid kahele asjale kindel olla: katsumustele, mis töötavad Sinu kasuks ja armule, mis aitab Sul nendest läbi minnes püsti jääda. Kas oled palunud kannatlikkust? Siis sea end valmis katsumusteks, sest muud viisi kannatlikkuse saavutamiseks pole! Kannatlikkus kasvab vaid katsumuste mullas. Tegelikult on mõned inimestest, keda Sa praegu taluda ei suuda, just need, kes aitavad Sul vaimulikult küpseda ja viia Sind Su saatuseni. Jumal ütles: „Moab on mu pesukauss…” (Ps 60:10). Moaabid olid Iisraeli tülikad naabrid, kes ajasid neid hulluks. Kuid sellised inimesed võivad meid viia Jumalale ligemale! Kes on Sinu „pesukauss”? Kes toob Sinus välja halvima? Kes kihutab Sind põlvedele? Kes paneb Su usu proovile? Kes arendab Su iseloomu? Probleem on selles, et me palvetame teatud asjade pärast, kuid Jumalal on protsess käimas ning alles siis, kui õpime Teda paremini tundma, hakkame seda mõistma. See toimib nii: Sa palud Jumalalt jõudu ja Ta laseb Sul minna läbi võitlustest, mis Sind arendavad. Sa palud Temalt tarkust ja Sul tuleb lahendada keerukaid olukordi, millele pole lihtsaid lahendusi. Sa palud Temalt kordaminekut ja Ta annab Sulle võime töötada ning tarkuse tulemusi luua. Sa palud Temalt soosingut ja saad vastutuse (ning siis tahad selle eest põgeneda!). Sinu sees on praegugi käimas töö! Sa ei pruugi sellest täiel määral teadlik olla, kuid selleta ei suuda Sa iial toime tulla asjadega, mis Jumalal Sinu jaoks meeles mõlguvad. Piiblisalmid tänaseks: 3. Moosese 13-14; Markuse 6:30-56

50


Kolmapäev, 8. veebruar

Jälgi hoolega, mida ütled

„Kes valvab oma suud ja keelt, hoiab oma hinge hädade eest.” Õpetussõnad 21:23

Kui Sa ei soovi, et inimesed midagi meeles peaksid, siis ära räägi sellest. Kui Sa ei soovi sellest hiljem kuulda, ära külva nende mõtetesse seemneid. Kui meil oleks tarkust olla õigel ajal vait, jääksid ära paljud vaidlused ja stressitase langeks. Selleks, et teada, mida öelda, millal öelda ja kellele öelda, võta kuulda Pühakirja: „Keelepeksja sõnad on nagu maiuspalad ja lähevad otse sisikonna soppidesse.” (Õp 18:8). „Kes valvab oma suud ja keelt, hoiab oma hinge hädade eest.” Ole ettevaatlik oma eksimuste pihtimisega. Sa võid olla siiras, kui aga oled haiget saanud, haavatav ja vajad tuge, võid tõstatada teemasid, mis elavad kauem kui selgitused, mida kaasa annad. Sa ei saa takistada inimestel Sinu pihta tulistamist, kuid Sa ei pea neid laskemoonaga varustama. Muidugi tuleb ette olukordi, kus avalik paljastamine on õige ja arukas. Jeesus ütles, et kui keegi Sinu vastu patustab, tuleks teha kolme asja. Kõigepealt mine ja räägi eksijaga nelja silma all. Kui sellest pole kasu, võta kaasa 2-3 tunnistajat ja räägi uuesti. Kui sellestki pole abi, too asi koguduse juhtkonna ette (Mt 18:15-17). Kui Sa ise oled pattu teinud, palu Jumalalt andestust ja Ta andestab. Seejärel keskendu tulevikule ning anna kõik muu Jumala kätte. Kui Tema sai Sind vabastada, saab Ta Sind ka kaitsta. Kui Ta ei tee aga kumbagi, kasutab Ta kogemust Sinu arendamiseks. Piiblisalmid tänaseks: 3. Moosese 15-18; Markuse 7

Soovime alustada EESTPALVE-TELEFONITEENISTUST.  Raadio 7 ja Pereraadio soovib alustada ühiselt eestpalvetelefoniteenistust, kuhu vajatakse vabatahtlikke eestpalvetajaid.

 Soovime anda koos teiega võimaluse helistada teatud telefoninumbril, et oma mured ja olukorrad Jumala ette koos kanda.

 Kui te tunnete, et võite oma ajast ühe tunni nädalas või tunni ühes kuus anda telefonikõnede vastuvõtmiseks ja üheskoos helistajatega palvetada, siis palun andke oma soovist teada telefonil 6607830.

51


Neljapäev, 9. veebruar

Tunnista üles

„Tunnistage siis üksteisele patud üles…” Jaakobuse 5:16

Küll on hea tunne elada ilma häbita. See ei tähenda, et Sa ei komista kunagi, vaid, et Jumala armu läbi saad taas püsti tõusta. Kas Sul on meeles, kui Sul oli vaja koolist puudumsieks tõendit? Mõned meist on andnud endale „puudumistõendi”, et olla nõrk, sest oleme võitlemisest tüdinud. Jah, elu on pikk võitlus, kuid Sa võid võitjaks tulla, kui tahad. Siin on üks võidu saladusi: „Tunnistage siis üksteisele patud üles ja palvetage üksteise eest, et te saaksite terveks!” Kui võitled, et murda harjumust, mis tahab Sind maha murda, siis pole Jumal kunagi arvanud, et peaksid seda üksi tegema. Ükskõik, missugune Su harjumus või võitlus on, tunnista seda kohe, kui jaole saad. Kui Sa seda teed, hakkab see võimu kaotama. Sa küsid: „Kellele peaksin tunnistama?” Kellelegi, kes on millestki sarnasest läbi läinud, kes on kaastundlik, kes seisab Sinuga palves, kes palub Sul ennast asjade käiguga kursis hoida ning kes oskab hoida saladust. Piiblis on öeldud: „Aga häda sellele, kes üksik on, kui ta langeb, ega ole teist, kes ta üles tõstaks! … Ja kui ka üksikust jagu saadakse, siis kaks panevad ometi vastu…” (Kg 4:10-12). Rooma sõdurid seisid selg-selja vastu, kaitstes üksteist, kui neid eri suundadest rünnati. Niisiis mõtle, kes katab Sinu seljatagust. Kuid pea meeles, et tunnista vaid enda, mitte teiste süütegusid! Sa ei saa kunagi ise paraneda, kui jätkad teiste eksimustest rääkimist. Tunnista enda omi ning lase Jumalal end tervendada. Ta tahab seda teha ning vabastada Sind Tema õnnistustest rõõmu tundma. Kas lased Tal seda teha? Piiblisalmid tänaseks: 3. Moosese 19-21; Markuse 8

Reede, 10. veebruar

Kas oled hea kuulaja?

„Pidage siis silmas, kuidas te kuulete!” Luuka 8:18

Selleks, et olla hea kuulaja, tuleb püüda aktiivselt kuulata. Ole tähelepanelik. Keegi ei taha seinaga rääkida, seepärast sõnasta kuuldu ümber, selgita ja anna tagasisidet. Ümbersõnastamine aitab õigesti mõista. Selgitamine tähendab küsimuste esitamist, kuni oled kindel, et said kindlasti aru, mida teine silmas pidas. Tagasiside tähendab oma mõtete ja tunnete jagamist, mitte arvustamist. Püüa kuulata empaatiaga. Öeldu ei pruugi Sulle meelepärane olla, kuid kuulates mõistad sageli, et kui oleksid rääkija olukorras, tunneksid samamoodi. „Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega!” (Rm 12:15). See ongi empaatia. Püüa kuulata avatult. Valikuline kuulamine, kaitseseisundis kuulamine ning filtreeritud kuulamine ei ole avatud kuulamine. Kuula justkui oleksid antropoloog ning rääkija pärineks teiselt planeedilt, justkui oleks tema kombed, uskumused ja mõtteviis Sinu omadest täiesti erinevad ning Sa püüaksid teda mõista. Kuula teadlikult. Kas see, mida räägitakse, langeb faktidega kokku? Kas jutus pole vasturääkivusi? Kui oled kuulanud aktiivselt, empaatiliselt ning avatult, kuid ei mõista siiski kõneleja vaatenurka, ei pea Sa sellegipoolest ründama. Oota ning kogu rohkem informatsiooni! Küsi: „Kas räägiksid mulle pisut rohkem? Kas tooksid mõne üksikasjaliku näite?” Võid ka öelda: „Aitäh, et mulle oma vaatenurka selgitasid. Ma mõtlen selle üle järele.” Võid öelda: „Väga huvitav, ma pole selle peale mõelnudki.” „Selles, mida sa rääkisid, võib tõetera sees olla. Räägi mulle täpsemalt.” Jeesus kuulas. Kuulamise kunst on Kristuse omadus, mida Sinagi endas arendama peaksid. Piiblisalmid tänaseks: 3. Moosese 22-24; Markuse 9

52


Laupäev, 11. veebruar

Tõelise rahulduse leidmine

„Saa siis Jumalaga sõbraks ja ole rahul…” Iiobi 22:21

Jõukas ärimees ärritus, nähes kalurit paadi kõrval istumas ning küsis „Miks sa merel kala püüdmas ei ole?” „Ma püüdsin täna juba nii palju kui vaja,” vastas kalur. „Miks sa ei püüa rohkem kui vaja?” päris ärimees edasi. „Mida ma nendega teeksin?” uuris kalamees. Ärimees kostis: „Sa teeniksid rohkem raha, ostaksid suurema paadi, püüaksid veel rohkem kala ja teeniksid veel rohkem raha. Varsti oleks sul terve hulk paate ja oleksid rikas nagu mina.” Kalur küsis seepeale: „Mida ma siis teeksin?” Ärimees vastas: „Võiksid maha istuda ja elu nautida.” Kalamees kostis: „Mida ma teie arvates siis praegu teen?” Rahulolemine tuleneb kahest asjast: headest suhetest ja Jumala antud eesmärgist. Kõige esmalt peaks meil olema parim suhe Jumalaga. Iiobi raamatust võime lugeda: „Saa siis Jumalaga sõbraks ja ole rahul, nõnda sa saavutad õnne!” Teine suhe, mis Sul olema peaks ning mida hoida tuleks, on suhe perekonnaga. Eluõhtu lähenedes loeb just see suhe kõige rohkem. Kui rääkida Jumala antud eesmärgist, siis kõigepealt tuleks kindlaks teha oma peamised tugevused, uurida välja, milleks Jumal Sind kutsunud on ning minna ja teha seda. Koomik Sam Levenson on öelnud: „Mu vanemad on immigrandid. Nad langesid Ameerika legendi loitsu mõju alla, mille kohaselt on siinsed tänavad kullaga sillutatud. Kuid kui Papa siia jõudis, avastas ta kolm asja: a) tänavad ei olnud kullaga sillutatud; b) paljud tänavad ei olnud üldse sillutatud; c) tema pidi hakkama neid sillutama.” Mida oled Sina kutsutud tegema? Tee seda ning Sa leiad tõelise rahulduse. Piiblisalmid tänaseks: 3. Moosese 25-27; Markuse 10

Pühapäev, 12. veebruar

Kuidas rajada häid suhteid?

„Armastus … ei otsi omakasu…” 1. Korintlastele 13:4-5

Kas mäletad vanemat venda kadunud poja loos? Ta tahtis poja õigusi, kuid mitte venna kohustusi. Ta ei suutnud venna naasmise üle rõõmu tunda ja jäi rõõmust ilma. Vastupidiselt sellele, mida ehk kuulnud oled, ei tekita kriitiliste sõnade ütlemine Sinus head enesetunnet, vaid hoopis armetu tunde ning hoiab probleemi elus. Piiblis on öeldud: „Sõbralikud sõnad on … kosutuseks kontidele.” (Õp 16:24). Kui hindad enda arvamust enam kui sõbra oma, kaitsed enda oma ning hävitad sõpruse. Konfliktide üles kerkides tõmbu tagasi ja tee kindlaks, mis on tegelikult oluline. Endaga töötades kasuta pead, teistega töötades südant. Õpi olema paindlik. Thomas Jefferson on öelnud: „Põhimõttelistes küsimustes jää kaljukindlaks, maitse küsimustes uju vooluga kaasa.” Ära puhu pisiasju suureks ning lõpeta vaidlemine asjade üle, millel kokkuvõttes suurt tähtsust pole. Ole teistega samamoodi armuline, nagu Jumal on Sinuga. Küps armastus laseb eksinud inimesel olukorrast väärikust kaotamata välja tulla. Kui oled oma seisukoha selgeks teinud, tõmbu tagasi. Elus tuleb pidevalt ette erimeelsusi. Need toovad endaga maohaavad või uued arusaamad, valik on Sinu. Ära üle reageeri. Konflikti tekkides pööra see õppetunniks, mitte kaotuseks. Kui võtad heade suhete rajamist tõsiselt, siis juhindu sõnadest: „Armastus … ei otsi omakasu…” Piiblisalmid tänaseks: 4. Moosese 1-2; Markuse 11

Me täname sõprade eest, kes Raadio 7 toetavad. Teie toetusel valmivad saated inimestele, kes otsivad Tõde ja vajavad lootust. Täname!

53


Esmaspäev, 13. veebruar

Ellu ärkamine tähendab enesele suremist

„Ma olen ühes Kristusega risti löödud…” Galaatlastele 2:19

Rünnaku all tulevad välja meie ellujäämisinstinktid. Me oleme loomult võitlejad! Sellega kaasneb ka üks probleem, mille kohta Paulus ütles: „Ma olen ühes Kristusega risti löödud; nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus.” Kui Su esmaseks eesmärgiks on enese alalhoid, pole Sa enam vaba tegema õigeid otsuseid. Sa tegutsed pigem selle põhjal, mis tundub hea ja teiste poolt aktsepteeritav, kui selle põhjal, mida Jumal Sinult ootab. Sa räägid palju ustav olemisest, kuid väga vähe viljakas olemisest. Vilja saad aga kanda vaid siis, kui sured enesele: „…kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja.” (Jh 12:24). Piiblist võime lugeda, kuidas „alalhoidlikkuse pooldajad” tõid ohvriks Jumala parima, järgides pigem enda kui Jumala huvisid. Aabrahamile mõtlemata valis Lott Jordani äärsed haljamad aasad ning jäi perest ilma (1Ms 13:10-11). Rikas noormees võinuks kuuluda Kristuse jüngrite hulka, kuid tal oli liiga palju koatada (vt Mk 10:22). Sageli on nii, et mida enam me omame, seda kõvemini hoiame sellest kinni. Jeesus ütles: „…kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, see päästab selle.” (Lk 9:24). Paulus kirjutas: „Kuid ma ei pea oma elu mingil kombel endale kalliks, vaid püüan lõpule viia oma elutöö ja ülesande, mille ma olen saanud Issanda Jeesuse käest…” (Ap 20:24). Kõige turvalisem paik, tegelikult ainus paik, kus tasub olla, on Jumala tahtes! Piiblisalmid tänaseks: 4. Moosese 3-4; Markuse 12

Teisipäev, 14. veebruar

Kui Sa neid armastad, mine nende tasandile – I

„Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses.” Efeslastele 4:16

Kellelegi meist ei meeldi vastasseis, kuid vahel on see vajalik. Viimasel juhul ole aus ja otsekohene. Õrnus ei tähenda olla diplomaatiline või taktikaline, kasutada ilustatud kõneviisi, rääkida asjadest vaid läbi lillede ning pehmendada igal võimalikul juhul lööki. Ära tee seda. Mõtle, mida on vaja öelda, et see oleks selge ning üheselt mõistetav, seejärel ütle see otse välja. Kui Sa neid armastad, siis mine nende tasandile. Seejuures jälgi, et Sa ei kasutaks oma arvustava suhtumise katteks selliseid sõnu nagu „armastus” ja „selgus”. Läbi ajaloo on inimeste peale armastuse sildi all karjutud, nende kallal näägutatud ja verbaalset vägivalda kasutatud. Ära kalla oma viha aususe sildi all teiste peale välja. Mitte keegi meist ei ole pädev teisega vastanduma, kuni me pole hoolega oma motiive kaalunud, kaasa arvatud, nii palju kui inimlikult võimalik ka neid motiive, mis on meie teadvusest mööda alateadvusse hiilinud. Teise inimesega vastasseisu astumine peaks alati toimuma pigem vastumeelselt kui innukalt. Seda tuleb teha otse, kuid sellegipoolest õrnalt ning alati igatsusega tuua teise elus välja Jumala parim. Kaugelt enam on Kristuse moodi teise inimesega vastanduda pisarates kui vihaselt kõrgendatud toonil. Teine pool ei tohiks hetkekski hakata kahtlema Sinu armastuses ja respektis. Siiras armastus ütleb: „Mul on sulle midagi öelda. Ma tean, et see pole kummalegi meist kerge, kuid ma austan sind nii palju, et sellest otse rääkida. Ma hoolin sinust, pean meie suhet tähtsaks ja kalliks ning soovin, et saaksid elada ja olla oma parimal moel.” Piiblisalmid tänaseks: 4. Moosese 5-6; Markuse 13

ILUSAT SÕBRAPÄEVA!

54


Kolmapäev, 15. veebruar

Kui Sa neid armastad, mine nende tasandile – II

„Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses.” Efeslastele 4:16

Kui Sul tuleb kellegagi vastanduda, siis ole üksikasjalik ning ära üldista. Näiteks ära ütle: „Sa oled alati äkiline ja ebasõbralik.” Selle asemel ole üksikasjalik, öeldes: „Sa olid eile naabrinaisega liiga äkiline.” Üldistused kõlavad ja tunduvad kui rünnak inimese olemuse pihta ega ole konstruktiivne kriitika isiku tegude suhtes. Lisaks ei anna ebamäärane üldistamine teisele poolele aimu, mida ta peaks asjade parandamiseks ja muutmiseks ette võtma. Ära unusta empaatiat üles näidata. Tõeline õpetaja püüab end alati õpilase kohale asetada. John Erskine on öelnud: „Me pole oma sammu enne tõeliselt hinnanud, kui oleme end teise vaatenurkade juures sisse seadnud.” Anna teisele poolele kindlalt mõista, et oled tema advokaat, mitte vastane ning Su ainsaks sooviks on näha tema kordaminekut. Miks on inimestel nii raske kriitikat aktsepteerida ja kuulda võtta? Sest nad satuvad seda kuuldes häbi allakäiguspiraalile, mis keerutab nad tagasi lapsepõlve. Nad ei tundnud kunagi, et neid hinnatakse, neile tundus, et neid arvustatakse alati ning öeldakse, kui kasutud ja rumalad nad on ning nüüd annavad nad kriitikale instinktiivselt liiga suure väe. Alles siis, kui sellest aru saad, suudad neile õigel moel läheneda. Raja teed, toetudes julgustuse kaudu nende tugevusele, andidele ja iseloomule. Teeni välja õigus vajadusel vastanduda. Vaata, et toetaksid neid 97 % ajast, et siis, kui saabub aeg ja vajadus ülejäänud 3 % puhul karmim olla, oleksid Su armastus ja julgustus endiselt usaldusväärsed. Kuidas saab keegi teada, et oled tema poolt, kui ainus hinnang, mis ta Sinult kuuleb, on negatiivne? Piiblisalmid tänaseks: 4. Moosese 7-8; Markuse 14:1-31

Argiõhtud koos Raadio 7-ga! Igal argiõhtul ühissaade Pereaadioga üldpealkirja all

,,MÕTTEKODA”

Avame ühiskonna valupunkte, pakume lahendusi, Stuudios nii kirikuõpetajad ja omavalitsuste tasandil tegutsevad võtmepersoonid, teadlased, psühholoogid. Fookuses on Eestimaa inimene ja meie ühine tulevik.

55


Neljapäev, 16. veebruar

Kui Sa neid armastad, mine nende tasandile – III

„Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses.” Efeslastele 4:16

Hea nõuandja toetab avalikult ja korrigeerib omaette. Su eesmärk peaks olema aidata, mitte haiget teha. Kui Sa kedagi avalikult noomid, siis alandad ja hävitad seeläbi nende eneseväärikust. Kui aga avalikult toetad, suurendad teise eneseusaldust, kindlustunnet ja indu. Muidugi peaks kiitus olema alati siiras, mitte tühjad sõnad. Avalikult siiralt toetades ja kiites külvad õppijasse arengu ja õilsuse seemneid. Hea mentor seob usalduse suhte, mitte probleemidega.. Meil on kalduvus siduda usaldus suhete või probleemidega. Me kas võtame peamise hoole alla teised inimesed, nende tunded ja suhte või keskendume reeglitele, plaanidele, normidele, ülesannetele ja tulemustele. Hea mentor paneb suhted alati probleemidest tähtsamale kohale. Ühes oma raamatutest kirjutab Ron Lee Davis: „Mu isa oli samasugune mentor nii perekonnas kui koguduses, mille pastoriks ta 25 aastat oli. Palju kordi kuulsin teda ütlemas: „Isik on alati tähtsam kui probleem.” Ta elas igapäevaselt selle põhimõtte järgi ja lasi sel ka minu ellu juurduda. Täna püüan sama põhimõtet teistele edasi anda.” Jumal on igaühte meist kutsunud jooksma temale määratud võidujooksu ning seda võidukalt lõpetama. Ta on meid kutsunud ka hoidma tõrvikut põlevana ning andma see üle järgmisele jooksjale. Ära rahuldu vaid oma töö tegemisega, vaid vaata, et töö saaks tehtud ka pärast Sind, õpetades ja treenides järeltulijaid. Kõigi aegade suurim õpetaja Jeesus ütles: „…kes usub minusse, see teeb neidsamu tegusid, mida mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid…” (Jh 14:12). Piiblisalmid tänaseks: 4. Moosese 9-10; Markuse 14:32-72

Raadio 7 – Sinu Raadio! Kesk-Eestis ja Lääne-Virumaal 96,1 MHz Reede, 17. veebruar

Ära kiirusta järelduste tegemisega

„Ma hoian oma eluteed, et ma ei tee pattu oma keelega…” Psalm 39:2

Me kõik eksime aeg-ajalt, seda juhtub isegi parimatega meist. Kui John D. Rockefeller Standard Oili juhatas, tegi üks vanemjuhtidest vea, mis läks maksma üle 2 miljoni dollari. Teised juhid arvasid, et Rockefeller saab mehe peale väga vihaseks ja laseb ta lahti. Kuid ta ei teinud seda. Enne, kui ta mehe sisse kutsus, istus ta maha, võttis märkmiku ja kirjutas: „Selle mehe kasuks rääkivad tegurid”. Siis pani ta kirja eksinud mehe tugevused, kaasa arvatud selle, kuidas too oli kord aidanud teha firmal õige otsuse ja seeläbi teenida miljoneid dollareid. Üks olukorra tunnistajaks olnud vanemjuhte ütles hiljem: „Iga kord, kui mul on kiusatus keegi maatasa teha, sunnin end maha istuma ja panema kirja kõik inimese head omadused. Selleks ajaks, kui olen lõpule jõudnud, saan õige ülevaate. Ja asja juures on kõige parem see, et mu viha on kontrolli all. Ma ei saa teile öelda, kui palju kordi on see harjumus ära hoidnud sooritamast elu kulukamaid vigu – kannatuse kaotamist. Soovitan seda igaühele, kes peab inimestega tegelema.” Niisiis, enne, kui tõttad kellegi kohta järeldusi tegema, peatu ja palu Jumalalt tarkust, siis istu maha ja pane kirja kõik inimese parimad omadused. Seda tehes jõuad sageli hoopis teistsugusele järeldusele. Üks on kindel, Sa lähened neile õige suhtumisega ega ütle asju, mida hiljem kahetsed. Ilmselgelt oli ka psalmist sellest aru saanud, kui ta kirjutas: „Ma hoian oma eluteed, et ma ei tee pattu oma keelega…” Piiblisalmid tänaseks: 4. Moosese 11-13; Markuse 15

56


Laupäev, 18. veebruar

Tehes seda, mida tegema pead

„…tuli katsub läbi igaühe töö…” 1. Korintlastele 3:13

Kord ütles härg muulale: „Teeskleme, et oleme haiged.” Muul vastas: „Ei, meil on vaja töö ära teha.” Härg teeskles siiski haiget ja peremees tõi talle värsket heina. Kui muul kündmast tagasi tuli, küsis härg, kuidas läks ja muul kostis: „Hästi.” Härg uuris: „Mida peremees minu kohta ütles?” Muul vastas: „Mitte midagi.” Järgmisel päeval teeskles härg taas haiget. Kui muul koju jõudis, küsis härg: „Kuidas täna läks?” Muul vastas: „Hästi.” Lugu läks samamoodi edasi ja nädala lõpus küsis härg: „Kas peremees ütles täna midagi minu kohta?” Muul vastas: „Noh, ta ei öelnud mulle midagi, aga jäi seisma ja rääkis pikalt lihunikuga!” Me kõik oleme kutsustud täitma taevalikku eesmärki. Kui Sa seda ei tee, kaasnevad sellega tagajärjed nii siin kui igavikus. Paulus keskendus oma kutsumusele. Veidi enne hukkamist kirjutas ta: „Olen … lõpetanud elujooksu…” (2Tm 4:7). Pane tähele, et Paulus ei läinud erru, vaid „lõpetas”! Tähendamissõnas talentidest võime lugeda, kuidas talendi maha matnud mees pidi maksma kõrget hinda. Seda seepärast, et Jumala silmis on suurim eksimus see, kui kasutame oma aega, talente ja väärtusi muuks kui Tema eesmärgil. Ühel päeval vaadatakse Su elu üle. Seda nimetatakse Kristuse kohtupäevaks. Paulus kirjutas, et kõigi töö katsutakse tules läbi, et näha, kas sellel on väärtust. Kui töö jääb tules ellu, saab selle tegija tasu. Kui see aga ära põleb, kannatab tegija suurt kahju (vt 1Kr 3:13-15). Piiblisalmid tänaseks: 4. Moosese 14-15; Markuse 16

Pühapäev, 19. veebruar

Sa tuled võitjana välja!

„…siis sa võiksid küll häbimärgita oma palge üles tõsta..” Iiobi 11:15

Paljusid maailma edukamaid inimesi on kord ebaõnnestujateks peetud. Iowa pankur puhkes naerma ja käskis Alexander Graham Bellil koristada „see mänguasi” tema kontorist. „Mänguasi” millele ta osutas, oli telefon. Missugune investeerimisvõimaluse raiskamine! Üks filmiprodutsent kritseldas kord „Tuulest viidud” stsenaariumile „tagasi lükata”. 1906. aastal palus mees, kes oli Henry Fordi suurimaid investoreid, et tema ladu maha müüdaks, kuna ta ei uskunud, et firma kuhugi jõuab. Kujuta ette, mis tunne on elada sellise mälestusega! Hr Roebuck müüs oma osaluse firmas „Sears and Roebuck” 25 000 dollari eest, sest ta ütles, et see „ei lenda” kunagi. Ometi lendas ja müüs see oma õitseajal iga sekund 4000 dollari eest kaupu! Pea meeles, et Sul on olemas kõik, mis oli igal võitjal läbi ajaloo, lisaks Jumal! Sama Jumal, kes lõhestas Punase mere, päästis Taanieli lõvide küüsist ja lasi langeda Jeeriko müüridel, on ka Sinu Jumal! Seepärast pööra pilk ära tahavaatepeeglilt ning hakka vaatama ettepoole. Tunne rõõmu faktist, et oled elus. Saatan võib olla proovinud Sind hävitada, kuid hea uudis on see, et see ei läinud tal korda. Kõigest läbielatust hoolimata oled Sa endiselt liikuv, rääkiv, elav ja hingav Jumala armu ime. Tal pidi olema põhjus, et Sind hoida, seepärast otsi see üles ja pühenda oma elu sellele. Sa ütled: „Mul on rohkem muresid kui Iiobil.” Võib-olla tõesti, kuid Iiob usaldas Jumalat ja tuli võitjana välja! Piiblist võime lugeda: „Kui sinagi oma südant valmistaksid … siis sa võiksid küll häbimärgita oma palge üles tõsta, võiksid olla kindel ega tarvitseks karta.” (Ii 11:13-15). Piiblisalmid tänaseks: 4. Moosese 16-18; Luuka 1:1-38

Ära ole üksinda! Raadio 7 kuulates leiad sõbrad!

57


Esmaspäev, 20. veebruar

Ela nagu Jumal ette nägi

„Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik…” 2. Peetruse 1:3

Piiblis on öeldud: „Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks … Just seepärast te peategi olema kõigiti valmis arendama oma usus voorust, vooruses tunnetust, tunnetuses kasinust, kasinuses kannatlikkust, kannatlikkuses vagadust, vagaduses vennalikkust, vennalikkuses armastust, … siis te ei jää laisaks ega viljatuks…” (2Pt 1:3-8). Toon välja kümme piibellikku põhimõtet, et aidata Sul elada nii, nagu Jumal ette nägi. 1. Valva oma keelt. Ütle alati vähem, kui mõtled ja teised peavad Sinust lugu. 2. Anna lubadusi mõõdukalt, pea ustavalt ja inimesed usaldavad Sind. 3. Ära kunagi lase käest võimalust öelda hea sõna ning ühel päeval vaatad rõõmu ja kahetsuseta elule tagasi. 4. Ole siiralt teistest huvitatud, näita seda tähelepanelikult kuulates ja tänulikkust väljendades. 5. Ole elurõõmus. Ära ütle, et Su elu on üks häda ja viletsus, kõigil on raskusi. Lähimas haiglas on palju neid, kes vahetaksid Sinuga hea meelega kohad. 6. Hoia end avatuna ja püüa alati kõik faktid teada saada. Arutle, kuid ära vaidle. Õpi jääma erimeelsusele, üksteisele vastumeelseks muutumata. 7. Ära kiida heaks tagarääkimist, sest see on hävitav. 8. Ole tundlik teiste tunnete suhtes, siis peavad inimsed Sind targaks. 9. Ära pööra tähelepanu Sinu kohta tehtavatele halvustavatele märkustele. Ela nii, et keegi ei jääks neid uskuma. 10. Ära muretse, et Sulle ei tooda au ega anta tasu, jätka oma parima andmist ning ole kannatlik. Jumalal on kõik kirjas ning Tema tasub Sulle! Piiblisalmid tänaseks: 4. Moosese 19-21; Luuka 1:39-80

VÕIMALUSED TOETADA RAHALISELT RAADIO7 TÖÖD! MAKSA ANNETUS NIMI lühinumbrile 13015 (hind 2.49 EUR) MAKSA ANNETUS NIMI lühinumbrile 13017 (hind 3.20 EUR) Näidis: MAKSA ANNETUS MARI Helistades Elioni lauatelefonilt numbrile 900 6600 annetate raadiotegevuse toetuseks 6.39 EUR /saja krooni väärtuses/

TÄNAME TOETUSE EEST!

58


Teisipäev, 21. veebruar

Teisele kaldale jõudmine

„Sõitkem vastaskaldale!” Markuse 4:35

Ühel päeval ütles Jeesus jüngritele: „Sõitkem vastaskaldale!” „Ja tõusis kange tuulispea ning laineid lõi paati, nii et paat juba täitus veest.” (vt Mk 4:35-37). Saatan ei taha, et pääseksid tormist läbi ja jõuaksid teisele kaldale. Ta ei pane pahaks, kui käid kirikus, laulad kooris või teenid juhatuses, kuid ta ei taha, et jõuaksid Jumala määratud saatuseni. Ometi on see, mis teisel kaldal ootab, väärt kõike, millest praegu läbi pead minema. Sul tuleb seista vastu heidutavale vastasele, kes teab, et Jumalal on Sinu elu jaoks plaan. Ometi ei saa ta uputada meest või naist, kes on pardal koos Jeesusega, kes palvetab ning hoiab Tema ligi. Seepärast otsusta täna seista Jumala jõus vaatamata sellele, millega silmitsi seisad või kui raskelt oled lüüa saanud. Vaimulik areng ei tule kergelt. Paulus kirjutas: „Kui ma olin väeti laps, siis ma … mõtlesin nagu väeti laps … Aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väeti lapse kombed.” (1Kr 13:11). On aeg lõpetada lapsik mõtlemine ja suureks kasvada! Kui Sa seda ei tee, ei saa Sa kogeda seda, mis Jumalal Sinu jaoks varuks on. Millele peaksid täna värske pilgu heitma? Kas oma päevakavale, et teha ruumi Jumalale? Kas sõpradele, kes veavad Sind vales suunas? Kas harjumustele, sest need kurnavad ja hävitavad Sind? Kas oma sõnadele, sest räägid pigem kaheldes kui usus? Pöördu Jumala poole, Tema toob Sind tormist läbi teisele kaldale. Piiblisalmid tänaseks: 4. Moosese 22-23; Luuka 2

Kolmapäev, 22. veebruar

On olemas pääsetee

„…koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda.” 1. Korintlastele 10:13

Sageli toome oma nõrkustele ettekäändeid või süüdistame teisi. Üks luuletaja on kirjutanud: „Üht vaenlast ära tunda püüdsin, ta kõikjal kannul oli mul. Mu plaane takistas ja tee mul sulges, mu õilsa sihi peale kostis: „Ei!” Kuni kord talt maski riisusin ja vaat’, sealt ennast vaatasin!” Kui John Wesley õpilased iga nädal kokku said, küsisid nad üksteiselt järgmisi küsimusi. 1. Mis pattusid sa oled meie viimasest kohtumisest saadik teinud? 2. Missuguste kiusatustega oled silmitsi seisnud? 3. Kuidas sa pääsesid? 4. Mida oled mõelnud, öelnud või teinud, mille osas pole kindel, kas see on patt või mitte? Need neli küsimust hoiavad Sind vaimulikult valvel ning õigel teel. Paulus kirjutas: „…koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda.” Portia Nelson kirjutas ühes essees: „Ma kõnnin mööda tänavat. Seal on auk ja ma kukun sisse. Ma olen kadunud, see pole minu süü. Mul kulub terve igavik, et välja pääseda. Ma kõnnin taas mööda tänavat. Seal on auk, aga ma teen näo nagu ei näeks seda, nii kukun jälle sisse. Ma ei suuda uskuda, et olen taas samas kohas, ometi pole see minu süü. Ma kõnnin jälle mööda tänavat. Seal on auk. Ma näen seda, kuid kukun ikka sisse, see on harjumus. Kuid nüüd on mu silmad lahti ja ma tean, kus ma olen. See on minu süü. Ma olen silmapilk väljas. Ma kõnnin mööda tänavat. Seal on auk. Ma lähen sellest ringiga mööda. Lõpuks kõnnin mööda teist tänavat!” Piiblisalmid tänaseks: 4. Moosese 24-25; Luuka 3

Palun anna teada, kuidas meie saated või see väljaanne on Sind aidanud. Saada meile e-kiri: raadio7@raadio7.ee või kirjuta aadressil Välja 18, Tallinn10616.

59


Neljapäev, 23. veebruar

Sa oled Jumala kaastööline

„Sest Jumala kaastöölised oleme meie…” 1. Korintlastele 3:9

Kas oled kuulnud lugu väiksest poisist, kes müüs ukselt-uksele kümnesendiseid pastapliiatseid, et koguda raha oma piirkonna 30 miljonit dollarit maksva haigla ehituseks? Üks naine ütles talle: „Pojake, see on kümnesendiste eest pastakaid müüva väikese posi jaoks liiga suur ja võimas eesmärk.” Poiss kostis laia naeratusega: „Oh, ma ei tee seda üksi. Kas näete seda poissi teisel pool tänavat? Tema on minu partner, me teeme seda koos.” Kui temal oli nii suur usk partnerisse, kes oli vaid temaealine, kas Sul ei peaks olema usku Jumalasse, kelle vägi on võrreldamatu ja kelle partnerlus tagab kordamineku? Piiblis öeldakse: „Sest Jumala kaastöölised oleme meie…” Kui Sa tõesti usud neid sõnu, hakkad elama nagu inimene, kel pole piiranguid. Kui Robert Morrison misjonärina Hiinasse purjetas, arvustas laeva kapten teda pidevalt ja ei andnud hetkekski asu. Kui Morrison laevalt lahkus, ütles kapten talle: „Kas sa tõesti arvad, et suudad Hiinas midagi ära teha?” Morrison vastas: „Ei, kuid ma usun, et Jumal suudab!” Selles ongi asi – kui oled Jumala kaastööline, on Su potentsiaal piiritu. Siin on ka Sinu jaoks üks palve: „Tee mind rahutuks, Issand, kui mu unistused täituvad vaid seepärast, et unistasin liiga väikselt. Tee mind rahutuks, kui randun turvaliselt vaid tänu sellele, et purjetasin kaldale liiga lähedal. Tee mind rahutuks, kui asjad, mida olen püüdnud, panevad mind kaotama nälga Sinu järele. Tee mind rahutuks, kui olen saanud edu vaid selleks, et kaotada igatsust meisterlikkuse järele. Tee mind rahutuks, kui annan liiga kergesti alla ja lepin palju vähemaga kui eesmärgid, mis Sina mu elule seadnud oled.” Piiblisalmid tänaseks: 4. Moosese 26-27; Luuka 4

Reede, 24. veebruar

Usk rünnaku all

„Aga õige jääb usust elama.” Roomlastele 1:17

Jumal tahab, et liiguksid üksnes alalhoiu mentaliteedilt juhtivale ja valitsevale suhtumisele; lihtsalt kuidagi läbisaamiselt tõelise usuni Temasse „…kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda…” (Ef 3:20). Sul pole kästud saatanast jagu saada, vaid talle vastu panna ning ta põgeneb Su juurest (vt Jk 4:7). Algteksti vaste sõnale „põgenema” kirjeldab „õuduses jooksmist”. Kujuta ette, et ärkad hommikul ning kuuled saatanat ütlemas: „Appi, ta on jälle üleval!” Paulus kirjutas: „Ärge andke ka maad kuradile!” (Ef 4:27). Saatanal pole Su elus kohta, kui Sa talle seda ei anna! Tema eesmärk on eraldada Sind Su usust, sest usk on see, mis on meelepärane Jumalale (vt Hb 11:6). Usk aitab maailmast jagu saada (vt 1Jh 5:4). Usk toob vastused palvetele: „Kõike, mida te iganes palves endale palute – uskuge, et te olete saanud, ja see saabki teile!” (Mk 11:24). Kui Sa seda tõesti usud, siis tegutsed ka vastavalt. Piiblis on öeldud: „Võitle head usuvõitlust…” (1Tm 6:12), seega Su usul peab olema vaenlasi. Üks suurimaid usu vaenlasi on Jumala Sõna eiramine. „Mu rahvas hukkub tarkuse puudusel; et sa põlgad tarkust, siis põlgan mina sind…” (Ho 4:6). Meditsiinist teame, et tänu vaktsineerimisele pääseme teatud haigustest. Samamoodi võib religioossus tõelise usu Sinust eemal hoida. Sama võivad teha negatiivsed inimesed. Sa ütled: „Kuidas ma saaksin usku tugevamaks muuta?” Piiblis on öeldud: „…usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.” (Rm 10:17). Niisiis, ela Jumala Sõnas. Piiblisalmid tänaseks: 4. Moosese 28-30; Luuka 5

60


Laupäev, 25. veebruar

Kas oled alles alguses?

„Sest kes pidasid halvaks väikeste alguste päeva…” Sakarja 4:10

Iga suur asi algab väikesest ning Sinu suhtumine alguses määrab sageli selle, kas saavutad lõpuks edu. Piiblis on öeldud: „Sest kes pidasid halvaks väikeste alguste päeva…” Tunne rõõmu sellest, mis Jumal Sulle alustuseks annab, sest Tema tunneb sellest rõõmu! Täna Teda väikeste alguste eest. Enne, kui põud lõppes ja vihm tuli, nägi Eelija vaid mehe kämbla suurust pilvekest (vt 1Kn 18:44). See oli üsna väike, kuid ta rõõmustas selle üle, sest see oli märk, et suuremad pilved on tulemas. Ära tapa seemet, kaheldes selle potentsiaalis. Jumal annab Sulle lootuseseemne, midagi pisikest, kuid midagi, mis on parem kui mitte midagi. Võta seeme vastu ja külva maha, palvetades selle pärast ning uskudes, et Jumal annab kasvu. Paljud meist viskavad oma seemne minema. Kui me peame midagi „halvaks”, vähendame selle potentsiaali, me ei pööra sellele tähelepanu ega kanna selle eest hoolt. Kui me ei kanna hoolt selle eest, mis Jumal meile andis, siis jääme sellest ilma. Kui jääme seemnest ilma, ei saa me kunagi lõikusest rõõmu tunda. Kirjas heebrealastele öeldakse, et meil tuleks olla rahul sellega, mis meil on, sest Jumal on öelnud: „Ma ei hülga sind ega jäta sind maha!” (Hb 13:5). Seepärast võid Sinagi väikeste alguste ajal rahul olla. Sa tead, et mida Jumal algatab, selle viib Ta ka lõpule. Seepärast ole kannatlik, ole ootusrikas ja jätka edasi minemist. „Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga! Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse.” (Hb 10:35-36). Piiblisalmid tänaseks: 4. Moosese 31-32; Luuka 6

RAADIO 7 – SINU RAADIO! TALLINNAS 103,1 JA PÄRNUS 88,6 MHZ Pühapäev, 26. veebruar

Pühenda ennast!

„…kõik jätsid mu maha… Aga Issand seisis minu kõrval…” 2. Timoteosele 4:16-17

Loe järgnevaid sõnu aeglaselt ja hoolega: „Kuni ma ei ole pühendunud, on olemas kahevahelolek, võimalus taanduda. Kuid sel hetkel, kui pühendan end kindlalt, hakkab ka Jumal liikuma ning alguse saab terve sündmusteahel. Igasugust sorti ennenägematud vahejuhtumid, kohtumised, inimesed ning materiaalne abi, millest ma kunagi unistanudki pole, hakkavad mu teele sattuma.” Niisiis, pühenda ennast! Kui teised ei taha Sinuga minna, tähendab pühendumine üksi minemist. Taaniel sõi ja palvetas üksi. Eelija ohverdas ja tunnistas üksi. Jeremija prohveteeris ja nuttis üksi. Paulus ütles: „…siis ei seisnud keegi mu kõrval … Aga Issand seisis minu kõrval ja tegi mu vägevaks … nii ma olen välja kistud lõvi suust.” Alles pühendumise hetkel, mitte varem, sekkub Jumal Sinu kasuks olukordadesse. Kui kolm Heebrea meest otustasid mitte kummardada kuninga ebajumalate ees, tõi Jumal nad kuumaks köetud ahjust välja nii, et neil polnud suitsu lõhnagi küljes. Tõepoolest, isegi kuningas Nebukadnetsar oli nii imestunud, et ütles: „…ei ole muud jumalat, kes suudaks nõnda päästa!” (Tn 3:29). Mida usud Jumala end tegema kutsunud olevat? Kuuletu Talle. Astu usus välja ja tee seda. Kui Sa kardad, loe järgnevat: „Olen parem tuhk kui tolm. Pigem säde, mis on ära põlenud kui kuiva kõdu sees vinduja. Mu elu tõeline ülesanne on elada, mitte eksisteerida. Nii ei raiska ma oma päevi, püüdes neid venitada. Ma kasutan iga hetke.” Piiblisalmid tänaseks: 4. Moosese 33-36; Luuka 7

61


Esmaspäev, 27. veebruar

Läbimurre

„Ja nende ees käib teeavaja…” Miika 2:13

Kas Sa mõtled: „Kui mul ei tule läbimurret, siis ma ei saa hakkama.”? Püüa mõista järgnevat. 1. Sinu probleem on Jumala jaoks võimalus Sinu heaks tegutseda. Sa oled seisus, kus saad kogeda järgmiste sõnade tõepärasust: „Ja nende ees käib teeavaja: nad avavad tee, läbivad värava ja lähevad sealtkaudu välja. Nende ees käib nende kuningas ja nende eesotsas on Issand.” Jumala armust saad olukordade üle valitseda. Sa võid tõusta kõrgemale heidutusest ja enesehävituslikust mõtteviisist, mis ütleb: „Mitte miski ei lähe paremaks.” Sa ütled: „Kuid ma üritasin ja kukkusin läbi!” Mis siis ikka, tee nimekirja linnuke ja ütle: „Nüüd ma tean, mis ei toimi!” Sa võid rõõmustada, sest Jumal teab teed ja läheb Sinu ees! 2. Enne läbimurde kogemist tuleb tavaliselt loksutus. II Maailmasõja kangelane Chuck Jaeger, kes ületas helikiiruse, murdis päev enne seda, kui lootis kokpiti hüpata ja teha lennukiga seda, mida keegi kunagi polnud suutnud, ratsutamisel juhtunud õnnetuses ribid. Sõbrad ütlesid talle: „Sul on liiga suured valud. Ära tee seda.” Hirmud ütlesid talle: „Keegi pole seda varem suutnud. Ka sina ei suuda.” Kui ta oli saavutanud 700 miilise tunnikiiruse, hakkas lennuk ohjeldamatult rappuma. Kuid siis murdis ta ühtäkki läbi millessegi, mida ta kirjeldas kui „suurt rahu”. Just nii toimubki, kui oled läbimurdeni jõudmas. Kui kõik Su ümber hakkab rappuma ja hirm kasvab raketikiirusel, Sa ei ole kukkumas ja maha põlemas, vaid pöördepunktis läbimurdele! Piiblisalmid tänaseks: 5. Moosese 1-2; Luuka 8:1-25

Raadio 7 IGA PÄEV KOOS SINUGA

Sinu liitumine Raadio 7 sõprade klubiga võimaldab näha Jumala armu läbi inimelude muuutumist.

Igakuine toetusannetuse summa võib võrduda leiva hinnaga poes, kuid see Sinu toetus annab abivajajale eluleiva.

Helista või saada epostiga teade Raadio 7 sõprade klubiga ühinemissoovist!

Tel 660 7830 / 525 8390 / raadio7@raadio7.ee

62


Teisipäev, 28. veebruar

Südame ilmutused

„Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda!” Psalm 139:23

Meie iseloom ei ilmne üksnes meie tegude, vaid ka reaktsioonide kaudu. Tegusid saab planeerida, kuid reaktsioonid on enamasti spontaansed. Need annavad aimu, mis meie südames tegelikult toimub. Sel hetkel võime neid vaadata ja nendega tegeleda. Kes meist võiks varmalt tunnistada, et oleme kohati ahned, himurad, kontrollivad ja ebakindlad? Või haavunud Jumala õnnistuste pärast, mis teiste eludes nii ilmsed on? Kui psalmist palvetas: „…uuri mind ja tunne ära mu süda!”, kutsus ta Jumalat tekitama olukordi, mis tooks ilmsiks kõik temas peituva „mustuse”, mis varjab end ta alateadvuses, väljaspool vaatevälja, peidus mitte üksnes teiste, vaid ka tema enda silmade eest. Paulus kirjutas Galaatia usklikele: „Mu lapsed, kelle pärast ma olen jälle lapsevaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju!” (Gl 4:19). Pane tähele sõnu „…kuni Kristus teie sees saab kuju”. Selleks on tarvis muudetud südametunnistust ja ümber suunatud tahet. Oliver Cromwelli valitsusajal oli Inglismaa valitusel tarvis münte vermida, kuid hõbe oli otsas. Nii saatis Cromwell mehed katedraalidesse hõbedat otsima. Nad raporteerisid tagasi jõudes, et ainus hõbe, mida nad leida suutsid, oli nurgas seisvates pühakute kujudes. Cromwell saatis seepeale sõna: „Hästi, sulatame pühakud üles ja laseme käibele.” Seda vajaksime meiegi, kas pole? Olla Jumala poolt üles sulatatud, täidetud Püha Vaimuga ja käibele lastud. Piiblisalmid tänaseks: 5. Moosese 3-4; Luuka 8:26-56

Kolmapäev, 29. veebruar

Palu, et Jumal annaks Sulle unistuse

„…teie vanemad uinuvad unenägusid nähes…” Joeli 3:1

Piiblis öeldakse: „…teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi.” Kui Jumal annab Sulle unistuse, annab Ta ka vahendid ja suhted, mis on vajalikud selle täideviimiseks. Mitte kõik inimesed ei usu Su unistusse. Paulus kirjutas: „Mis siis nüüd? Kui mõned pole olnud ustavad, ega siis nende ebaustavus tühista Jumala ustavust? Mitte sugugi! Kindel on, et Jumal on tõemeelne, aga iga inimene valelik…” (Rm 3:3-4). Kui Su unistus pärineb Jumalalt, siis eira neid, kes sellesse ei usu ning pühenda end täielikult unistuse täide viimisele. Tee vaid kindlaks, et unistus on tõesti Jumalast. Jumala antud unistus ei saa sündida kellegi teise soovidest. Vahel on Su unistus tegelikult kellegi teise igatsus. Seda juhtub sageli laste ja vanematega. Vanemad soovivad teatud eluetappi laste kaudu uuesti elada ning sunnivad lapsi tegema midagi, mida ise alati soovinud on. Kui see on juhtunud Sinuga, paneb see Su olukorda, kus püüad eluaeg emale ja isale meelepärane olla, nende heakskiitu välja teenida, kuigi oled juba täiskasvanuks saanud. Siis aga mõistad ühel päeval ärgates, et püüad kellegi teise unistust ellu viia. See võiski olla Jumala plaan Su ema või isa jaoks, kuid nüüd oled Sina sellesse takerdunud. Astu sellest välja! Palu Jumalalt enda eluunistust! Unistus ei saa sündida valedest motiividest nagu uhkus, kadedus, viha, hülgamine või võistlemine ja võrdlemine. Kas püüad kellelegi midagi tõestada? Kas püüad võita kellegi imetlust ja austust? Kas püüad käituda nii, et Sind ei tõrjutaks ega hüljataks? Katsu oma motiivid läbi, palu Jumalal oma süda tervendada. Seejärel palu Temalt unistust, mida Ta saab toetada ja varustada! Piiblisalmid tänaseks: 5. Moosese 5-7; Luuka 9:1-27

Raadio7 – ainult head uudised!

63


„Sõna tänaseks päevaks” TELLIMISLEHT Soovin tellida „Sõna tänaseks päevaks” ja tasun 3 EUR kuus

NIMI: ____________________________________ AADRESS:________________________________ __________________________________________

RAHAKAART aadressile: Välja 18, Tallinn 10616

Maksan püsikorraldusega iga kuu PANGAÜLEKANDEGA Raadio 7 a/a 221010485627 Swedbank

TOIMETAN ISE KOHALE aadressile: Välja 18, Tallinn

Hulgitellimuste hinnad: 10-20 eks. – 1 eks. 1.92 EUR /kuu ehk 5.75 EUR /kvartal 20-40 eks. – 1 eks. 1.6 EUR /kuu ehk 4.79 EUR /kvartal alates 40 eks. – 1 eks. 1.28 EUR /kuu ehk 3.83 EUR /kvartal

64

ALLKIRI:

Kuupäev:


 „7-SÕPRADE KLUBI” LIIKMEKSASTUMISE ANKEET (Lisainfo www.raadio7.ee) JAH! Ma tahan astuda „7-sõprade klubi” liikmeks ja tahan toetada 3/6, 7/14, 20/40 euroga iga kuu Raadio 7-t ning saada kingitusena „Sõna tänaseks päevaks”. Seoses postiteenuse hinna tõstmisega on meie toetussummad muutunud.

NIMI: _____________________________________ AADRESS:_________________________________ ÜHE KUU TOETUS 3 EUR / 6 EUR 7 EUR / 14 EUR 20 EUR / 40 EUR

RAHAKAART aadressile: PK 3396, Tallinn 10506

PANGAÜLEKANDEGA Raadio7 a/a 221010485627 Swedbank

TOIMETAN ISE KOHALE aadressile: Välja 18, Tallinn Kuupäev:

ALLKIRI: 65


,,SÕNA TÄNASEKS PÄEVAKS” ON KINGITUS RAADIO 7 SÕPRADE KLUBI LIIKMEILE See väljaanne võib olla ka kingitus Sinu sõpradele! Kingitus sünnipäevaks, kingitus meeleolu ja elumuutuseks!

Telli uus ,,Sõna tänaseks päevaks” Sõbrale sünnipäevaks!

Kontakt 660 7830 • raadio7@raadio7.ee www.FACEBOOK.COM/RAADIO7

Sa oled jõudnud väljaande lõppu.

d Kui ole liige või klubi” vaks” e d a r p „7-sõ ks päe e s a n ä t „Sõna a, siis peaks s” k tellij s päeva k e s a n tä „Sõna s number uu a. s olem e ä k a Sul jub

ade 7-sõpr „ l e e v meid ei ole Kui Sa iige ja soovid a l klubi” da ning saad s” k a t toe s päeva , k e s a n id tä „Sõna id väljaande ust d a v järgne meiega ühen i teel , lun -post võta pa 07830 või e e il 66 o7.e telefon dio7@raadi t teada. a ra ovis oma so a n n a ning


Support Raadio 7 Your donation will keep us on the air. Our bank requisites are: SWEDBANK, Liivalaia 8, 15040, Tallinn, SWIFT/BIC - HABAEE2X, IBAN: EE50 2200 2210 1048 5627 account nr 221010485627 Raadio 7

Correspondent banks: AUD CAD CHF CZK CYP DKK EUR GBP HUF JPY LTL LVL NOK PLN SEK SIT SKK USD

ANZ BANK, MELBOURNE ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO CREDIT SUISSE (FB), ZURICH KOMERCNI BANKA a.s., PRAGUE BANK OF CYPRUS LIMITED, NIKOSIA DANSKE BANK A/S, COPENHAGEN DEUTSCHE BANK, FRANKFURT OKO BANK, HELSINKI NATIONAL WESTMINSTER BANK, LONDON NATIONAL SAVINGS AND COMMERCIAL BANK, BUDAPEST BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, TOKYO HANSABANKAS, VILNIUS HANSABANKA, RIGA DEN NORSKE BANK, OSLO RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A., WARSZAWA SWEDBANK, STOCKHOLM BANKA KOPER DD, KOPER TATRA BANKA, BRATISLAVA DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, NEW YORK

ANZBAU3M ROYCCAT2 CRESCHZZ80A KOMBCZPP BCYPCY2N DABADKKK DEUTDEFF OKOYFIHH NWBKGB2L OTPVHUHB BOTKJPJT HABALT22 HABALV22 DNBANOKK RCBWPLPW SWEDSESS BAKOSI2X TATRSKBX (ABA 021001033)

67


Tallinn 103,1 MHz Tamsalu 96,1 MHz P채rnu 88,6 MHz Tartu 92,1 MHz www.raadio7.ee

See v채ljaanne on ilmunud Sinu toetusel! T채nusoovidega Raadio 7 toimetus

Raadio 7 asub Tallinnas V채lja tn 18. Postiaadress: Raadio 7, PK 3396, Tallinn 10506 Tel. +372 6 607 830 Fax +372 6 607 828 e-post: raadio7@raadio7.ee

68

Sõna tänaseks päevaks  

Detsember, jaanuar, veebruar 2011/2012