Page 1

TŘÍDNÍ ZáZNAMOVý Arch

Třída ………………………………… Školní rok …………………………………

V této tabulce můžete jednoduše hodnotit, jak se dětem ve Vaší třídě daří jako skupině v jednotlivých oblastech školní zralosti. U každé kategorie naleznete symbol, kterým jsou oblasti označeny také v sešitech KuliFerda. Stupeň zvládnutí všech dovedností můžete ohodnotit vybarvením políčka/zkratkou následovně:

VŠEM SE DAŘÍ - zeleně/D; VĚTŠINĚ SE DAŘÍ - modře/VD; VĚTŠINĚ SE NEDAŘÍ - žlutě/VN; NIKOMU SE NEDAŘÍ - červeně/N.

Cílem evaluačního archu je vytvořit přehled, který Vám usnadní plánování specifických aktivit pro celou skupinu dle jejích potřeb. Pro účinnější plánování doporučujeme také zapisovat si konkrétní poznámky, jak lze oblasti dále rozvíjet, ať už aktivitami pro celou třídu, nebo poznámkami o jednotlivých dětech a jejich potřebách.

OBDOBÍ hODNOcENÍ

ZáŘÍ—lISTOpAD hodnocení

poznámky

lISTOpAD—lEDEN hodnocení

poznámky

lEDEN—BŘEZEN hodnocení

poznámky

BŘEZEN—KVĚTEN hodnocení

poznámky

Grafomotorika a jemná motorika

Zrakové vnímání

Sluchové vnímání

předmatematické dovednosti

Řeč a myšlení

poznatky

Emoční a sociální dovednosti

Copyright © Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., Praha 2016

kuliferda.raabe.cz

Součást pracovního sešitu KuliFerda, samostatně neprodejné.

Záznamový arch pro celou třídu  
Záznamový arch pro celou třídu  
Advertisement