Page 1

Z Pohádky do Pohádky Kudy cesta do pohádky?

A kdo skáče, sudy koulí?

Rovnou přes les kouzelnými vrátky.

Kdo to běží cestou polní?

Na vlka si pozor dej,

Je to chlapík kulatý,

za babičkou utíkej.

voňavý a hubatý.

Na paloučku domeček –

Z lesa ven je jeden krok,

že tě láká perníček?

nazpět půjdu přes potok.

Ach, ta máma od kůzlátek –

Z lesa ven je krůček krátký, kdy chci, půjdu zase zpátky.

vlk se plíží kolem vrátek.

 Vyprávěj, co vidíš na obrázku (co je nahoře, dole, před, nad, pod, vedle, mezi).  Poslechni si básničku – jaké pohádky se v ní skrývají? Jaké pohádky jsou nakreslené na obrázku?

 Ve které pohádce měl vlk na hlavě čepec a na nose velké brýle? Jak se jmenovaly děti, které loupaly perníček? Komu Koblížek utekl nejdříve? A kdo vyzrál na Koblížka?  Vybarvi sluníčko a dokresli mu paprsky.

KuliFerdík - ukázkové PL  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you