__MAIN_TEXT__

Page 1


TIRÁŽ pracovní sešit pro předškolní vzdělávání

je určen dětem ve věku 5–6 let obsahuje pracovní listy zaměřené na klíčové oblasti školní zralosti umožňuje sledování individuálních pokroků dětí je koncipován odborníky na předškolní vzdělávání a školní zralost poskytuje kvalitní podporu předškolního vzdělávání v souladu s revidovanou verzí RVP PV jeho součástí je metodická karta obsahující bližší pokyny k práci s dětmi a konkretizované očekávané výstupy Pracovní listy jsou pro přehlednost označeny piktogramy: grafomotorika a jemná motorika

řeč a myšlení

poznatky

emoční a sociální zralost

zrakové vnímání

předmatematické dovednosti

sluchové vnímání

souhrn

Koncepce, autorství: Ilustrace: Konzultace: Vedoucí projektu: Jednatelka nakladatelství: Sazba: Tisk:

PhDr. Kristýna Krejčová, Mgr. Jana Pechancová Mgr. Veronika Nádeníčková Mgr. Hana Nádvorníková Mgr. Jan Fišar Mgr. Stanislava Andršová Ing. Stanislav Zrno, Praha Tisk AS, s.r.o., Jaroměř

ISSN 1804-9273 Copyright © Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., Praha 2013 Všechna práva, zejména právo na titul (název), licenční právo a průmyslová ochranná práva, jsou výhradním vlastnictvím Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., a jsou chráněna autorským zákonem. Práva na rozmnožování, šíření a překlad jsou vyhrazena pro Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. Nositelem autorských práv je autor příspěvku, který také odpovídá za jeho obsah.


MYŠKY N auč se správně držet tužku. Zkus po papíře kreslit, jako by tvoje tužka byla myška hledající dírku, ve které bydlí. Pár cestiček už myšky na obrázku vyšlapaly.

1


SUŠENÍ SENA N a obrázku vidíš kupky, na kterých se suší seno. Pomoz při sušení sena a dokresli na prázdné místo další kupky.

2


PODZIMNÍ OVOCE N akresli ovoce, které na podzim tak rádi mlsáme. Předkreslené ovoce vybarvi.

3


KDE BYDLÍME? Povídej si s dětmi a paní učitelkou o tom, kde bydlíš. Do obdélníku nakresli místo, kde bydlíš, a nauč se adresu. Zjisti a popiš, kam chodíš do školky a kudy se tam z domova dostaneš. Vyprávěj, co všechno ve vašem městě či vesnici najdeš.

4


MOJE ŠKOLKA Vyprávěj, co děláš ve školce. J ak vaše školka vypadá? Zjisti, co všechno se v ní nachází.

5


BRAMBORY Po stránce se nám rozkutálely různé brambory. N ajdi vždy dvě stejné brambory a zakroužkuj je stejnou barvou.

6


DÝNĚ V každém řádku najdi stejné dýně a zakroužkuj je.

7


HLEDEJ RÝMY Ve skříni i mimo ni najdi sedm rýmů a zažeň tak rýmu.

8


HLÁSKY M A N Umíš rozdělit slova podle hlásek, na které začínají? Přiřaď slova k mamince nebo k nůžkám.

9


HOUBY N auč se rozpoznat jedlé a nejedlé houby. Vystřihni a nalep do košíku jedlé houby.

11


NA ZAHRÁDCE KuliFerda dostal chuť na zeleninu. Poraď mu, kudy se dostane k okurkám, mrkvi… Používej pojmy vpravo, vlevo, nahoru.

13


SKUPINY N ajdi čtyři skupiny obrázků, které k sobě nějak patří. Každou skupinu správně pojmenuj. KuliFerda ti trochu poradí – jedné z nich se říká „zvířata“.

14


RŮZNÁ SLOVA Někdy stejným věcem říkáme úplně jinak a máme pro ně mnoho různých slov. Vymysli co nejvíce slov pro následující obrázky.

15


SLUŠNÉ CHOVÁNÍ Postupuj obrázek za obrázkem zleva doprava, shora dolů a připomeň si, co je správné v každé situaci říci. Nezapomínej na to ani v opravdovém životě.

16


SAMOTA Vyprávěj, co můžeš udělat, když je ti smutno a myslíš si, že jsi sám. Co všechno ti může pomoci?

17


KOLIK? TOLIK! Umíš dobře počítat? Přiřaď různé předměty ke správnému počtu teček.

18


HLEDEJ STEJNÉ Pojmenuj tvary na obrázku. Správně spoj dvojice stejných tvarů

19


PODZIMNÍ ŠKOLKA

20


Profile for Nakladatelství Dr. Josef Raabe

KuliFerda 1/2013-14  

nahled pracovniho sesitu KuliFerda - cislo 1/2013-14

KuliFerda 1/2013-14  

nahled pracovniho sesitu KuliFerda - cislo 1/2013-14

Profile for raabecz
Advertisement