Page 1

2014 jaro

Novinky pro 1. a 2. stupeň ZŠ

DOBRÁ ŠKOLA Největší edice příkladů, námětů a inspirace! Již více než 150 praktických titulů pro aktivní učitelky a učitele!

Společně pro kvalitní vzdělávání


NOVINKY PRO 1. STUPEŇ ZŠ

DOBRÁ ŠKOLA

9 78 8074 9609 56

témata náměty ve výuce na 1. stupni na průřezová ZŠ Praktické

ediční řadě

5

ISBN 97880-7 4960956

témata ve

průřezová náměty na

témata ve

ve výuce

4

náměty na Praktické ZŠ na 1. stupni

průřezová

témata ve

náměty na Praktické ZŠ na 1. stupni

Praktické ZŠ na 1. stupni

výuce

5

9 788074

9 788074

960932

ISBN 978-80-7496-095-6

ISBN 978-80-7496-094-9

960949

ISBN 978-80-7496-093-2

9 788074

dobraskola.raabe.cz

4

dobraskola.raabe.cz

3

dobraskola.raabe.cz

chova myšlení vropských II. uvislostech

tální Environmen II. výchova

• Rozvoj průřezových témat — environmentální výchova, osobnostní a sociální výchova, mediální výchova, multikulturní výchova a další • Já a ty — spolupráce, hra, komunitní kruh, poznávání života, nabytí osobní zkušenosti, osobní rozvoj Díky námětů a osvědčeným Vašich kolegů se můžete ještě více soustředit na prohlubování základních klíčových dovedností pro budoucí život svých žáků. Podpořte své žáky v úspěchu ve vzdělávání a vzdělávejte je komplexně.

5

Výchova ckého demokrati občana II.

II.

výuce

výuce

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA II.

na průřezová

témata

rní výchova Multikultu

3

ntální Environme II. výchova

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA II.

é náměty pni ZŠ

e.cz. raskola.raab najdete na dob

5

9 78 8074 9609 56

2

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA II.

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA II. 5

ISBN 97880-7 4960956

chova k myšlení vropských II. uvislostech

5

ve výuce na průřezová Praktické

témata náměty ve výuce na 1. stupni na průřezová ZŠ

acím i celé

abe.cz

9 78 8074 9609 56

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA II.

ISBN 97880-7 4960956

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA II.

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA II.

1. stupni

5 e.cz dobraskola.ra

Prak Prak tictic kéké náná II. nana mět 1. stu . stupni ZŠ my ěttayna 1 1. stu pnpn průř na á témana ZŠ prez iezov –i Průř ůřov ZŠ ezov á té Ediční řada ám téat m áaat ve ov m té vý áaat ve m aat té uc vý ve m aatve e uc vý a ve e vý uc vý e uc uc e e

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA II. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH SOUVISLOSTECH II. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA II. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA II. OBČANA II.II. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

4

aktické náměty a 1. stupni na průřezová ZŠ Praktické témata náměty ve výuce na 1. stupni na průřezová témata ZŠ ve výuce Praktické témata náměty na

výuce průřezová

í Multikulturn II. výchova

KOLAací pro aktivní učitele a ředitele

960956

průřezová

témata ve

Výchova

výuce

demokratic občana II.

ch8publik 0 1 9 8-7 96-0 B7 84 N 0 IS9 h škol 91-8 8-7 B7 N 84 096 9 IS740 B7 99 N862 -98 05 70 93-2 8-7 84 09 -6 740 99 64 -09 95-6

kého

2

KONTAKTY

Ediční řada Průřezová témata na 1. stupni ZŠ II. je volným pokračováním oblíbené první ediční řady. ýchova ckého O Vs EVý o M n c tis b V v h ra u n ko ir oý lt o c 123 o v m ik h eh n a tu dcý vv o Společně n 4 5 s Náměty pro výuku na 1. stupni ZŠ I. a II. jsou tyto metodiky spolehlivými a inspirativními průvodm ýv k v í lt e  m a e a u . v n d s c o II r y r t o ao n v á šícle nh m o výuce a p ln čae iáý v vvás ata II obu n tém íln ak .veII so cíh řezoo ío rý c . a ěty na prů ci pro h o t v nám v ic is a Praktické b kého ča lo II.vyučující na 1. stupni ZŠ. Prak ni ZŠ n s 1. stup tic t ak a naPr Prak e ké tic náké IIc.h II. ké tic nana mět ná 1.na my ná stu ět 1. stu na m y pn ětna 1. prna • Uchopení průřezových témat — prolínání, začlenění, přirozené a prožité y i ZŠ pn stu ůř prez i ZŠ pn ůř prov ez i ZŠ ůřov á té ez

avsituací v dopr í krizových navrhují kratické chování a řešen situace. Žáci í na rizika dopravní ování, jednán ál zaměřený ovány různé nosti, hazard ktický materi jsou analyz alt tenezodpověd ckých listech ející z Gest jednání, ých temati metoda vycház omění si jejich nátlakovém nehodě, didaktická dopravní vytvořena chování a uvěd hem byla ích vzorců práci s příbě mění si vlastn uvědo u žáků up“ rozvíjí

II. ho občana

ým publik

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ

Průřezová témata na 1. stupni ZŠ II.

5

Výcho va 4 5 I. demo ýchov Výcho kratic lturnía občan va 4 5 II. kého výcho Výcho ademo II. va kratic občan va 5 II. kého Výcho ademo II. kratic va 5 občan kého Výcho ademo kratic II. va občan kého ademo kratic II. občan a II. kého

NOVINKY PRO 2. STUPEŇ ZŠ

3

4

raabe.cz

074 7 8809 9 76 918 409 79 8 -6 8 08 0925 76 40 7 0-7496-095 9 6 98 09 78 932 40 78 ISBN 978-8 76 96 409 40 99 56

aabe s.r.o.

55

Edice

OLA DOBRÁ ŠK

960956 9 788074

Při objednání celé ediční řady jedna publikace pouze za 280 Kč!

CELÁ EDIČNÍ ŘADA JEN ZA 1 399 Kč

2

1

4

Environmentální výchova II.

5

Multikulturní výchova II.

Výchova demokratického občana II.

Praktické náměty na průřezová témata ve výuce na 1. stupni ZŠ

Praktické náměty na průřezová témata ve výuce na 1. stupni ZŠ

Ediční řada – Průřezová témata na 1. stupni ZŠ II.

Ediční řada – Průřezová témata na 1. stupni ZŠ II.

DOBRÁ ŠKOLA

ISBN 978-80-7496-093-2

DOBRÁ ŠKOLA

9 788074 960932

dobraskola.raabe.cz

4 ISBN 978-80-7496-094-9

Edice

Edice 9 788074 960925

dobraskola.raabe.cz

3

2 ISBN 978-80-7496-092-5

Edice

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA II.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA II.

dobraskola.raabe.cz

dobraskola.raabe.cz

1

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA II.

Praktické náměty na průřezová témata ve výuce na 1. stupni ZŠ Ediční řada – Průřezová témata na 1. stupni ZŠ II.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA II.

Praktické náměty na průřezová témata ve výuce na 1. stupni ZŠ Ediční řada – Průřezová témata na 1. stupni ZŠ II.

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH SOUVISLOSTECH II.

Praktické náměty na průřezová témata ve výuce na 1. stupni ZŠ Ediční řada – Průřezová témata na 1. stupni ZŠ II.

SBN 978-80-7496-091-8

9 788074 960918

3

Výchova k myšlení v evropských souvislostech II.

Osobnostní a sociální výchova II.

DOBRÁ ŠKOLA

5 ISBN 978-80-7496-095-6

Edice 9 788074 960949

DOBRÁ ŠKOLA

Edice 9 788074 960956

DOBRÁ ŠKOLA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA II. Naděžda Kalábová

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH II. Mgr. Radek Machatý Mgr. et Mgr. Milena Ráčková

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA II. Mgr. Radek Machatý

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA II. Mgr. Dana Tvrďochová, Mgr. Jiří Kocourek Dr. Dana Moree

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA II. Mgr. Blanka Staňková, Mgr. Michal Kosina Vladimíra Strculová

ISBN 9788074960918 Formát A4, 100 stran Cena: 355 Kč

ISBN 9788074960925 Formát A4, 84 stran Cena: 345 Kč

ISBN 9788074960932 Formát A4, 130 stran Cena: 365 Kč

ISBN 9788074960949 Formát A4, 78 stran Cena: 345 Kč

ISBN 9788074960956 Formát A4, 80 stran Cena: 345 Kč


NOVINKY PRO 1. STUPEŇ ZŠ

DOBRÁ ŠKOLA

žství Dobrodruě v zahrad

avsituací v dopr í krizových ě navrhují chování a řešen situace. Žáci í na rizika dopravní ování, jednán ál zaměřený ovány různé nosti, hazard ktický materi jsou analyz alt tenezodpověd ckých listech ející z Gest jednání, ých temati metoda vycház omění si jejich nátlakovém nehodě, didaktická dopravní vytvořena chování a uvěd hem byla ích vzorců práci s příbě mění si vlastn uvědo u žáků up“ rozvíjí

123

mati ářské, mate – Rozvoj čten Ediční řada na 1. stupni ZŠ

4

4

ediční řadě

e.cz. raskola.raab najdete na dob 4 3

LESOHRANÍ

DOBRODRUŽSTVÍ V ZAHRADĚ

DOBRODRUŽSTVÍ V ZAHRADĚ

NENÍ DRAK JAKO DRAK VÁNOČNÍ ČAS LESOHRANÍ DOBRODRUŽSTVÍ V ZAHRADĚ

2

4

dobraskola.raabe.cz

ISBN 978-80-7496-099-4

3 9 788074

dobraskola.raabe.cz

ISBN 978-80-7496-098-7

9 788074

960987

noční čas

LesoHRAní

960994

Dobrodružst zahradě

ví v

KOLAací pro aktivní učitele a ředitele

ch publik 9 8-80 B7 N IS9 h škol 8-7 B7 N 84 096 9 IS740 B7 99 N866 -98 03 70 97-0 8-7 84 09 -6 740 99 68 -07 99-4

1

2

3

raabe.cz

7880 9 78 74 9 -4 08 0963 987 76 40 0-7496-099 9 6 98 09 78 970 40 78 ISBN 978-8 76 96 409 80 79 94

aabe s.r.o.

44

Edice

OLA DOBRÁ ŠK

960994 9 788074

Při objednání celé ediční řady jedna publikace pouze za 285 Kč!

CELÁ EDIČNÍ ŘADA JEN ZA 1 139 Kč

2

1

4

LesoHRAní

Dobrodružství v zahradě

Praktické náměty na rozvoj čtenářské, matematické, přirodovědné a sociální gramotnosti na 1. stupni ZŠ

Praktické náměty na rozvoj čtenářské, matematické, přirodovědné a sociální gramotnosti na 1. stupni ZŠ

Praktické náměty na rozvoj čtenářské, matematické, přirodovědné a sociální gramotnosti na 1. stupni ZŠ

Ediční řada – Rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné a sociální gramotnosti na 1. stupni ZŠ

Ediční řada – Rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné a sociální gramotnosti na 1. stupni ZŠ

Ediční řada – Rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné a sociální gramotnosti na 1. stupni ZŠ

dobraskola.raabe.cz

dobraskola.raabe.cz

1

LESOHRANÍ

VÁNOČNÍ ČAS

NENÍ DRAK JAKO DRAK

Praktické náměty na rozvoj čtenářské, matematické, přirodovědné a sociální gramotnosti na 1. stupni ZŠ Ediční řada – Rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné a sociální gramotnosti na 1. stupni ZŠ

SBN 978-80-7496-096-3

DOBRÁ ŠKOLA

ISBN 978-80-7496-098-7

DOBRÁ ŠKOLA

4 ISBN 978-80-7496-099-4

Edice

Edice 9 788074 960970

dobraskola.raabe.cz

3

2 ISBN 978-80-7496-097-0

Edice 9 788074 960963

3

Vánoční čas

Není drak jako drak

DOBRODRUŽSTVÍ V ZAHRADĚ

acím i celé

KONTAKTY

4 Ediční řada Rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné a sociální gramotnosti na 1. stupni ZŠ je založena na kreativní práci s dětmi a určena pro všechny aktivní pedagogy 1. stupně. Připravené postupy Vám pomohou rozvíjet čtyřlístek gramotností — čtenářskou, matematickou, přírodovědnou a sociální • Rozumím — kreativní práce s literárním textem a rozvoj čtenářské gramotnosti • Počítám — rozvoj matematické, finanční gramotnosti, modelové úlohy podobné testování TIMSS a PISA • Poznávám — přírodovědná gramotnost, vztah k přírodě a ochrana životního prostředí • Tvořím — činnosti a aktivity z výtvarné výchovy a pracovních činností • Sdílím — empatie, představivost, smyslové vnímání, dramatika a komunikace S těmito publikacemi poutavě obohatíte vyučování o aktivity rozvíjející funkční gramotnosti. Rozvíjejte tak u svých žáků ještě více schopnost využívat získané vědomosti, dovednosti a postoje.

ematické, ářské, mat ni ZŠ ozvoj čten . stup sti náměty na r gramotnosti na 1 gramotno ní Praktické a sociální dovědné né a sociál cké, příro přirodověd

4

ým publik

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ

Rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné a sociální gramotnosti na 1. stupni ZŠ

4

v zahrad

NOVINKY PRO 2. STUPEŇ ZŠ

9 788074 960987

DOBRÁ ŠKOLA

Edice 9 788074 960994

DOBRÁ ŠKOLA

NENÍ DRAK JAKO DRAK Svatopluk Mareš Mgr. Petra Cemereková Golová

VÁNOČNÍ ČAS Svatopluk Mareš, Mgr. Eva Burdová Mgr. Petra Cemereková Golová

LESOHRANÍ Svatopluk Mareš, Bc. Jana Kozlová Mgr. Petra Cemereková Golová

DOBRODRUŽSTVÍ V ZAHRADĚ Svatopluk Mareš, Mgr. Eva Burdová Mgr. Petra Cemereková Golová

ISBN 9788074960963 Formát A4, 86 stran Cena: 345 Kč

ISBN 9788074960970 Formát A4, 92 stran Cena: 345 Kč

ISBN 9788074960987 Formát A4, 92 stran Cena: 345 Kč

ISBN 9788074960994 Formát A4, 98 stran Cena: 355 Kč


NOVINKY PRO 1. STUPEŇ ZŠ

DOBRÁ ŠKOLA

Svobodová na 1. st. ZŠ. ami učení ckými poruch Součástí příspěvků ichaela Balogo se specifi ci dětí. í pro žáky vé percep ná cvičen materiál. aci a zrako ická náprav obrazový evé orient taci. a bohatý osti, pravol ost a orien listy pro žáky ují pozorn ní, pozorn pracovní ové vnímá , hotové é a sluch ro učitele čí zrakov procvi žáci vičením si

4

4

4

3

Nápravná SPU

– SPU

Praktické

Praktické

materiály

pro výuku

žáků s SPU

na 1. stupni

materiály

cvičení II.

pro výuku

žáků s SPU

na 1. stupni

NÁCVIK ČTENÍ - SPU

NÁPRAVNÁ CVIČENÍ II. - SPU

na 1. stupni

NÁPRAVNÁ CVIČENÍ II. - SPU

Nácvik čtení

a cizím

žáků s SPU

4

dobraskola.raabe.cz

ISBN 978-80-7496-087-1

3 9 788074

dobraskola.raabe.cz

ISBN 978-80-7496-086-4

9 788074

960864

y v českém izím jazyce U

Nácvik čtení

960871

vná - SPU Nápra í II. - SPU cvičen

KOLAací pro aktivní učitele a ředitele

výuky žáků se specifickými poruchami učení na 1. stupni ZŠ. Naleznete zde praktické metodické materiály z oblasti českého a cizího jazyka, nápravná cvičení zaměřená na rozvoj pozornosti, pravolevé orientace a zrakové percepce, nebo v praxi ověřené náměty na nácvik čtení u dětí s dyslexií. Vše je zpracováno formou okamžitě použitelných příprav do hodin, které jsou doplněny o pracovní listy pro žáky a obrazový materiál.

HRY V ČESKÉM JAZYCE - SPU HRY V ČESKÉM A CIZÍM JAZYCE - SPU NÁCVIK ČTENÍ - SPU NÁPRAVNÁ CVIČENÍ II. - SPU

2

pro výuku

ni ZŠ II.

í na 1. stup

chami učen

4

é materiály

ch publik 9 8-80 B7 N IS9 h škol 8-7 B7 N 84 096 9 IS740 B7 98 N864 -98 00 70 85-7 8-7 84 09 -6 740 98 66 -04 87-1

1

DOPORUČUJEME

i poru Prak Prak specifickým Prak tic Prak me děti se ké tic Pr–ak mlává ké Vzdě tic at mer ké tic at miál Ediční řada ké er y at iál m pr er at y o iál pr er vý y o iál pr uk yvý o u prvý uk o žá u ků uk vý žá u ků uk s SP žá u s SP ků U žá s na ků Us na SP 1. U na SP stu  1. U pn stu  1. na i ZŠ stu pn  1. i ZŠ pn stu i ZŠ pn i ZŠ

aí čtyři publik i ZŠ II. přináš ály na 1. stupn ické materi ké metod hami učení vé ete zde praktic orientace a zrako ckými poruc ní II. ná – specifi cvičen se ZŠ. Nalezn děti í II. – pravolevé 1. stupni u okapozornosti, žáků s SPU váno formo ora výuky í s tematikou Vše je zpraco ál. ná cvičen s dyslexií. zový materi jazyka, náprav čtení u dětí listy a obra y na nácvik o pracovní e.cz. e.cz. a.raab věřené námět doplněny a.raab raskol raskol e na dob in, které jsou e na dob najdet řadě najdet av do hod ediční acím i celé ým publik

y v českém yce – SPU

2

3

raabe.cz

7880 9 78 74 9 -1 08 0840 987 76 40 0-7496-087 9 6 98 09 78 857 40 78 ISBN 978-8 76 86 409 60 48 71

aabe s.r.o.

44

Účinná pomoc pro žáky s SPU!

Edice

OLA DOBRÁ ŠK

960871 9 788074

Při objednání celé ediční řady jedna publikace pouze za 287 Kč!

CELÁ EDIČNÍ ŘADA JEN ZA 1 149 Kč

2

1

3

Hry v českém a cizím jazyce – SPU

Hry v českém jazyce – SPU

4

Nácvik čtení – SPU

Nápravná cvičení II. – SPU

Praktické materiály pro výuku žáků s SPU na 1. stupni ZŠ

Praktické materiály pro výuku žáků s SPU na 1. stupni ZŠ

Praktické materiály pro výuku žáků s SPU na 1. stupni ZŠ

Ediční řada – Vzděláváme děti se specifickými poruchami učení na 1. stupni ZŠ II.

Ediční řada – Vzděláváme děti se specifickými poruchami učení na 1. stupni ZŠ II.

Ediční řada – Vzděláváme děti se specifickými poruchami učení na 1. stupni ZŠ II.

dobraskola.raabe.cz

dobraskola.raabe.cz

SBN 978-80-7496-084-0

/ kvalitní podpora pro výuku žáků s SPU / motivační pracovní listy / aktivity pro reedukaci SPU / možnost sledování individuálních pokroků jednotlivých dětí / účinná pomoc rodičům při domácí přípravě

DOBRÁ ŠKOLA

9 788074 960864

Zrakové vnímání Předmatematické představy Orientace

4 ISBN 978-80-7496-087-1

Edice

Edice 9 788074 960857

NÁPRAVNÁ CVIČENÍ II. - SPU

ISBN 978-80-7496-086-4

ISBN 978-80-7496-085-7

DOBRÁ ŠKOLA

dobraskola.raabe.cz

3

2

Edice

PRACOVNÍ SEŠITY PRO ŽÁKY S SPU NA 1. STUPNI ZŠ

mi učení na 1. stupni ZŠ

NÁCVIK ČTENÍ - SPU

HRY V ČESKÉM JAZYCE - SPU

HRY V ČESKÉM A CIZÍM JAZYCE - SPU

Praktické materiály pro výuku žáků s SPU na 1. stupni ZŠ Ediční řada – Vzděláváme děti se specifickými poruchami učení na 1. stupni ZŠ II.

1

9 788074 960840

KONTAKTY

.– cvičení II ápravná NrN HH y r N yv á á c v č v p U  č 123 e ik P r S e a sv SjP kn s č 4 tée aU é m á zy S n m Pc cíjv Ediční řada Vzděláváme děti se specifickými poruchami učení Ue – Sk a – aič z  ce S y P iz c . stupni ZŠ n U e na 1P ím í – U II žáků s SPU ku . výu – eriály pro na 1. st. ZŠ II. Vám přináší čtyři publikace, jejichž cílem je podpora tické mat

ní II. - SPUvá Suchoňová, Mgr. Zuzana

stupni

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ

Vzděláváme děti se specifickými poruchami učení na 1. stupni ZŠ II.

4

na 1. stupni o výuku ZŠ žáků s SPU na 1.

NOVINKY PRO 2. STUPEŇ ZŠ

DOBRÁ ŠKOLA

Čtení

Edice 9 788074 960871

DOBRÁ ŠKOLA

Sluchové vnímání

HRY V ČESKÉM JAZYCE – SPU PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. Naděžda Kalábová

HRY V ČESKÉM A CIZÍM JAZYCE – SPU Mgr. Ivana Hallová, Mgr. Květa Ječná Michaela Balogová Suchoňová Mgr. Hana Wacková, Ph.D.

NÁCVIK ČTENÍ – SPU Mgr. Veronika Krabsová Mgr. Jana Wacková

NÁPRAVNÁ CVIČENÍ II. – SPU Mgr. Kamila Balharová Michaela Balogová Suchoňová Mgr. Zuzana Svobodová

ISBN 9788074960840 Formát A4, 108 stran Cena: 365 Kč

ISBN 9788074960857 Formát A4, 108 stran Cena: 365 Kč

ISBN 9788074960864 Formát A4, 108 stran Cena: 365 Kč

ISBN 9788074960871 Formát A4, 104 stran Cena: 355 Kč

Rozvoj myšlení Pozornost Samohlásky Grafomotorika

Více informací na

pracovnisesity.raabe.cz


DOBRÁ ŠKOLA

NOVINKY PRO 1. STUPEŇ ZŠ

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ

NOVINKY PRO 2. STUPEŇ ZŠ

NEPŘEHLÉDNĚTE

KONTAKTY

DOPORUČUJEME

rozvíjí připravuje — pomáhá — napravuje rozvíjí ——připravuje — pomáhá — napravuje — baví!— baví!

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ

/ / / / / /

Praktické a inspirativní pracovní sešity pro všechny starostlivé rodiče a prarodiče i pro aktivní učitele a vychovatele, kteří chtějí ještě více podpořit výchovu a rozvoj svých dětí.

praktické semináře pro učitele MŠ a ZŠ široká paleta témat z edice DOBRÁ ŠKOLA zkušení lektoři z praxe pro každého účastníka publikace ZDARMA akreditace DVPP MŠMT semináře po celé ČR

Co nové řady pracovních sešitů nabízejí? • aktivity • úkoly • hry

• přípravu • procvičování • zábavu

• rozvoj • pomoc • vzdělávání

• kreativitu • motivaci • inspiraci

Čím se mohou pochlubit navíc? Odborností, propracovaností a zároveň dostupnou a jednoduchou formou! Vyzkoušejte je se svými dětmi také! Více informací na:

pracovnisesity.raabe.cz

Nabídka seminářů IDV pro 1. a 2. stupeň ZŠ na jarní semestr 2014: Činnosti venku a v přírodě Mgr. Magdaléna Kapuciánová Dopravní výchova jako projektová výuka Mgr. Jitka Henrichová Hry pro prevenci agrese a agresivity Mgr. Marika Kropíková Jak na mediální výchovu I. Mgr. Helena Průžová Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti Mgr. Dana Svobodová Neklidné a nesoustředěné děti (zejména s ADHD) v mateřské a základní škole Mgr. Jaroslava Budíková Práce s žáky se specifickými potřebami PaedDr. Zdeňka Janhubová Prevence šikany na 1. stupni PhDr. Sylvie Navarová Předvídáme, čteme a dotváříme texty PaedDr. Dana Baziková Řešení konfliktů s rodiči PhDr. Sylvie Navarová Školní zralost Mgr. Kamila Wawroszová Tvořivé psaní v hodinách češtiny I. Mgr. Helena Průžová Vsadíš si, vsadí si, ale já si raději nevsadím PaedDr. Dana Baziková Více informací na:

dobraskola.raabe.cz


DOBRÁ ŠKOLA

NOVINKY PRO 2. STUPEŇ ZŠ

NOVINKY PRO 1. STUPEŇ ZŠ

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ

Výchovný a kariérový poradce

3

METODICKÝ PRŮVODCE VÝCHOVNÉHO PORADCE

KROKY K POVOLÁNÍ PORADENSTVÍ HROU METODICKÝ PRŮVODCE VÝCHOVNÉHO PORADCE

průvodce Ediční řadu Výchovný a kariérový poradce tvoří tři publikace etodický o poradce MP K rM éh o vn e at hork y d ok výcv e určené12nejen výchovným a kariérovým poradcům, ale také d p n 3 ic s o k t v v ý o hrr ýcho ů n o v íu c vnéhíplá a speciálním pedagogům na základních školách. e o porodpedagogům adce

3

2

pro výchovné é náměty dních školách

průvodce Metodický o poradce výchovnéh

hrou

a kariérové

výchovné náměty pro Praktické školách na základních

a kariérové

poradce

poradce METODICKÝ PRŮVODCE VÝCHOVNÉHO PORADCE

radenství

3

dobraskola.raabe.cz

ISBN 978-80-7496-090-1

9 788074

960901

BN 9 ISB7 8 80 N 9 IS7496 B7 N8-088 98 70 8-7 -8 84 09 -6 740 98 69 -05 90-1

1

cz be. raa 9 7 880 9

2

-1

78 4096 79 0-7496-090 8 09 78 888 40 78 ISBN 978-8 76 86 409 90 59 01

poradce a kariérové výchovné náměty pro Praktické lách Prak dních ško Prákla tic ak na z Pr ké dce tic ak náké ké tic vý pora nana m riéro ná  zána ět m ná y ovný a ka kla  zá ět pr m – Vých y dn kla  zá ěto pr ích yvý dn kla o prvý Ediční řada ch ích dn šk o vý ovch ch ol ích škác néov ov ol škh né a k ác olh ara k né a k ách ié arro ié vé ar ro iévé po ro radc po vé radc po e radc e e

Naleznete zde jak okamžitě použitelné přípravy do hodin, tak i praktické metodické materiály z oblasti výchovného a kariérového poradenství. Nedílnou součástí těchto materiálů jsou v praxi ověřené pracovní listy a bohatý obrazový materiál.

KONTAKTY

VYZKOUŠEJTE

DOBRÁ ŠKOLA NA INTERNETU

Pomozte přivést své žáky ke správnému rozhodnutí!

33

Edice

OLA DOBRÁ ŠK

960901 9 788074

Při objednání celé ediční řady jedna publikace pouze za 296 Kč!

CELÁ EDIČNÍ ŘADA JEN ZA 889 Kč

2

1

Metodický průvodce výchovného poradce

Praktické náměty pro výchovné a kariérové poradce na základních školách

Praktické náměty pro výchovné a kariérové poradce na základních školách

Praktické náměty pro výchovné a kariérové poradce na základních školách

Ediční řada – Výchovný a kariérový poradce

Ediční řada – Výchovný a kariérový poradce

Ediční řada – Výchovný a kariérový poradce

KROKY K POVOLÁNÍ

PORADENSTVÍ HROU

METODICKÝ PRŮVODCE VÝCHOVNÉHO PORADCE

Poradenství hrou

dobraskola.raabe.cz

dobraskola.raabe.cz

1

SBN 978-80-7496-088-8

DOBRÁ ŠKOLA

9 788074 960895

DOBRÁ ŠKOLA

Edice 9 788074 960901

/ připravované novinky

/ kalendář akcí a seminářů

ISBN 978-80-7496-090-1

Edice

/ přehled všech edičních řad a publikací / podrobné anotace a vybrané ukázky

3

2 ISBN 978-80-7496-089-5

Edice 9 788074 960888

3

Kroky k povolání

DOBRÁ ŠKOLA

KROKY K POVOLÁNÍ PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Mgr. et Mgr. Jitka Michalicová

PORADENSTVÍ HROU Mgr. Andrea Baumannová, Mgr. Jarmila Ciprová Mgr. Dalibor Dudek, PhDr. Antonín Mezera, Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc.

METODICKÝ PRŮVODCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Mgr. Eva Beranová, Mgr. Dita Janderková, Ph.D. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., Mgr. Nina Moravcová PhDr. Sylvie Navarová, Mgr. Pavel Vyleťal

ISBN 9788074960888 Formát A4, 102 stran Cena: 355 Kč

ISBN 9788074960895 Formát A4, 96 stran Cena: 355 Kč

ISBN 9788074960901 Formát A4, 134 stran Cena: 365 Kč

/ seznam odborných knihkupců a distributorů / akční nabídky a slevy / a další informace

dobraskola.raabe.cz


DOBRÁ ŠKOLA

NOVINKY PRO 2. STUPEŇ ZŠ

NOVINKY PRO 1. STUPEŇ ZŠ

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ

KONTAKTY

Rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné a sociální gramotnosti na 2. stupni ZŠ

4

DOBRODRUŽSTVÍ ZAHRADNÍHO ARCHITEKTA

DRAČÍ DOVEDNOSTI POKUSY A EXPERIMENTY OD SATIRY K EKONOMII DOBRODRUŽSTVÍ ZAHRADNÍHO ARCHITEKTA

žství obrodru o architekta DrO DP o a D íh čo k d nb díu s d s hra ary 1 3 o zaz to vd ir 4 e y  e rd u k xn Ediční2řada Rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné a sociální gramotnosti na 2. stupni ZŠ nabízí pse  e ž ahra a k tsrv tim o iín em dníh o n t ii y o arc o všechny pedagogy 2. stupně aktivity, které si mohou sami poskládat a zařadit do svého konceptu výuky. hitpro ekta Připravené lekce jsou vytvořené na stejných principech modelových úloh, které používají při svých výzkumech

1

2

3

PISA a TIMSS, vzdělávací obsahy jsou propojeny s průřezovými tématy. • Tematické celky — podzim, zima, jaro, léto • Kapitoly — Rozumím, Počítám, Poznávám, Tvořím, Sdílím • Metodická podpora — pracovní listy pro žáky, přílohy pro učitele, testovací úlohy tří úrovní, hodnocení a sebehodnocení, reflexe, aktivity k rozvoji gramotností Příklady a náměty Vašich kolegů Vám pomohou rozvíjet čtenářskou gramotnost – prvotní gramotnost, která umožňuje rozvíjet gramotnosti ostatní. Podpořte tak své žáky na cestě stát se „renesančním člověkem“ s širokým rozhledem, vlastním názorem a soběstačnosti.

44

Edice

OLA DOBRÁ ŠK

961038 9 788074

CELÁ EDIČNÍ ŘADA JEN ZA 1 149 Kč

Při objednání celé ediční řady jedna publikace pouze za 287 Kč! 2

1

4

Od satiry k ekonomii

Dobrodružství zahradního architekta

Praktické náměty na rozvoj čtenářské, matematické, přirodovědné a sociální gramotnosti na 2. stupni ZŠ

Praktické náměty na rozvoj čtenářské, matematické, přirodovědné a sociální gramotnosti na 2. stupni ZŠ

Praktické náměty na rozvoj čtenářské, matematické, přirodovědné a sociální gramotnosti na 2. stupni ZŠ

Ediční řada – Rozvoj čtenářské, matematické, přirodovědné a sociální gramotnosti na 2. stupni ZŠ

Ediční řada – Rozvoj čtenářské, matematické, přirodovědné a sociální gramotnosti na 2. stupni ZŠ

Ediční řada – Rozvoj čtenářské, matematické, přirodovědné a sociální gramotnosti na 2. stupni ZŠ

dobraskola.raabe.cz

dobraskola.raabe.cz

1

OD SATIRY K EKONOMII

DRAČÍ DOVEDNOSTI

POKUSY A EXPERIMENTY

Praktické náměty na rozvoj čtenářské, matematické, přirodovědné a sociální gramotnosti na 2. stupni ZŠ Ediční řada – Rozvoj čtenářské, matematické, přirodovědné a sociální gramotnosti na 2. stupni ZŠ

SBN 978-80-7496-100-7

DOBRÁ ŠKOLA

ISBN 978-80-7496-102-1

DRAČÍ DOVEDNOSTI Svatopluk Mareš, Mgr. Hana Němečková Ing. Štepánka Kuthanová Mgr. Tomáš Najbrt

ISBN 9788074961007 Formát A4, 88 stran Cena: 345 Kč

DOBRÁ ŠKOLA

9 788074 961021

POKUSY A EXPERIMENTY Svatopluk Mareš, Mgr. Radka Adamcová Jaroslava Pachlová ISBN 9788074961014 Formát A4, 80 stran Cena: 345 Kč

4 ISBN 978-80-7496-103-8

Edice

Edice 9 788074 961014

dobraskola.raabe.cz

3

2 ISBN 978-80-7496-101-4

Edice 9 788074 961007

3

Pokusy a experimenty

Dračí dovednosti

DOBRODRUŽSTVÍ ZAHRADNÍHO ARCHITEKTA

9 8-80 B7 N IS9 8-7 B7 N 84 096 9 IS741 B7 90 N860 -98 17 70 01-4 8-7 84 09 -6 741 90 62 -11 03-8

raabe.cz

7880 9 78 74 9 -8 08 1007 987 76 40 0-7496-103 9 6 98 19 78 014 40 78 ISBN 978-8 76 06 419 21 10 38

ematické, ářské, mat ni ZŠ ozvoj čten . stup sti náměty na r gramotnosti na 2 gramotno ní Praktické a sociální Prak dovědné né a sociál Prak tic vědná Pr cké, přiro ké odo tic ak přir Pr kétic tic matemati přiro ak m ná ké ářsk ět přiro čtenké mé,yná ná doiro oj př na m vě – Rozv do y ZŠ ět ět  ro př na dn m vě do y iro zv . stup ět  ro éni a s Ediční řada na dn vě na 2 oj y do zv  ro ro é a s na dn čt vě oc oj zven é a s dn iál čt oj oc ář zven ní é a s čtsk iální oj oc gr ář en é, čt iálam sk oc ář m gr en ní é, iálam sk otam ářat m gr ní em é, no sk at otam m gr é,em stino atem no at ot ick m na sti atem at ot é, ick  2sti na sti atick no .na é, stu  2 atick .na é, é, pn stu  2 .  2 i. ZŠ stu pn i ZŠ pn stu i ZŠ pn i ZŠ

DOBRÁ ŠKOLA

Edice 9 788074 961038

OD SATIRY K EKONOMII Svatopluk Mareš, Mgr. Lukáš Tvrďoch Mgr. Radka Adamcová Mgr. Magda Šťouračová ISBN 9788074961021 Formát A4, 112 stran Cena: 365 Kč

DOBRÁ ŠKOLA

DOBRODRUŽSTVÍ ZAHRADNÍHO ARCHITEKTA Svatopluk Mareš, Mgr. Radka Adamcová Mgr. Kamila Mužíková Mgr. Marie Malechová, Mgr. Tomáš Najbrt ISBN 9788074961038 Formát A4, 94 stran Cena: 355 Kč


DOBRÁ ŠKOLA

Společně pro kvalitní vzdělávání

Největší edice příkladů, námětů a inspirace! Již více než 150 praktických titulů pro aktivní učitelky a učitele! / / / / / / / /

příklady dobré praxe praktické náměty do výuky přílohy a metodická podpora pro učitele kopírovatelné pracovní listy pro žáky e-knihy s možností tisku podpora rozvoje klíčových kompetencí dětí v souladu s RVP PV a RVP ZV akreditované vzdělávání pedagogů

Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. Radlická 99, 150 00 Praha 5 (t) 284 028 940 284 028 941 (@) raabe@raabe.cz

Publikace z edice DOBRÁ ŠKOLA můžete objednávat:

Dobrá škola je i Vaše škola! Máte zájem o kompletní katalogy DOBRÁ ŠKOLA nebo DOBRÁ ŠKOLKA? Rádi Vám je pošleme zdarma na Vaši adresu!

školní rok

2013 2014

Knižní katalog

DOBRÁ ŠKOLA Nejrozsáhlejší edice odborných publikací pro učitele!

Společně pro kvalitní vzdělávání

2014

jaro – léto

/ telefonicky 284 028 940 284 028 941 / na internetu dobraskola.raabe.cz / e-mailem raabe@raabe.cz

edice

DOBRÁ ŠKOLKA

(http) www.raabe.cz dobraskola.raabe.cz pracovnisesity.raabe.cz

Společně pro kvalitní vzdělávání

Největší edice příkladů, námětů a inspirace pro aktivní učitelky a učitele v mateřských školách!

dobraskola.raabe.cz Změna cen i akčních podmínek se vyhrazuje. Podrobné obchodní podmínky najdete na dobraskola.raabe.cz. © Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o., Praha, 2014. Za tiskové chyby neručíme.

/ poštou Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. Radlická 2487/99 150 00 Praha 5 / u svého knihkupce či distributora:

Katalog DOBRÁ ŠKOLA 2014 novinky  
Katalog DOBRÁ ŠKOLA 2014 novinky  
Advertisement