__MAIN_TEXT__

Page 1

R8 Property Presentasjon Q2 2019


▪ Økonomiske nøkkeltall ▪ Operasjonell portefølje ▪ Utviklingsportefølje ▪ Regnskap og balanse

Q2-19


Ă˜konomiske nøkkeltall


Økonomiske nøkkeltall Q2 2019 Tall i mNOK

Leieinntekter

25,6

Netto inntekter fra eiendomsforvaltning

12,6

Markedsverdi på eiendomsportefølje

2 112

Resultat før skatt

35,6


Operasjonell portefølje


Operasjonell portefølje ▪ Endringer / nye leieforhold •

Det er signert nye leiekontrakter med Norner, Bouvet, Gjensidige Forsikring, Trend Sko, Boys of Europe, Porsgrunn Dagblad og The Juicery.

Total årsleie nye kontrakter: ca mNOK 14,3

▪ Total utleiegrad: 88,7% •

Majoriteten av ledigheten er strategisk knyttet til Arkaden Kjøpesenter og Parkbygget i Tønsberg. Prosess med mulighetsstudie under oppstart på Parkbygget.

Det forventes økt utleie i Arkaden Kjøpesenter, Nordre Fokserød 14 samt næringsbygget på Kammerherreløkka i tredje kvartal 2019.


Eiendomsporteføljen Pr 30.06.2019


Utviklingsportefølje


Utviklingsportefølje Pr 30.06.2019 ▪ Powerhouse Telemark – pågående, ferdigstillelse estimert juni 2020 ▪ Eeks Gård Skien – pågående, ferdigstillelse estimert januar 2020 ▪ Polymer Exploration Center (tid. Application Center) – forprosjekt ferdig ▪ Skien Brygge – forprosjekt påbegynt


Regnskap og balanse


Nøkkeltall

All amounts in NOK thousand

Rental income Change period-on-period Net income from property management Change period-on-period Profit before tax Change period-on-period Profit after tax Change period-on-period Market value of the property portfolio Net nominal interest-bearing debt Loan to value Interest coverage ratio Number of shares

Q2-19

Q2-18

2018

2017

25 595 50 % 12 662 24 % 35 662 50 % 27 790 41 %

17 057 23 % 10 206 9% 23 786 195 % 19 746 222 %

70 149 35 % 40 927 1% 70 465 -1 % 60 733 3%

55 574 7% 41 090 1% 60 048 -16 % 47 944 -18 %

2 112 050 1 297 050 1 731 500 1 396 334 828 726 1 123 762 66,1 % 63,9 % 64,9 % 1,1 1,5 1,3 1 630 1 365 1 365

978 550 618 564 63,2 % 1,7 1 000

All amounts in NOK per share

Q2-19

Q2-18

2018

2017

EPRA NAV Change period-on-period EPRA NNNAV Change period-on-period EPRA Earnings Change period-on-period

403,6 12 % 367,5 9% 3,1 13 %

361,8 19 % 336,4 26 % 2,7 -66 %

377,4 39 % 346,7 46 % 8,3 -53 %

324,1 15 % 287,7 22 % 13,5 136 %


Resultat


Verdiendringer (tNOK)

2 200 000 221 099

23 048

11 853

2 112 050

2 000 000 1 856 050 Verdiendring investeringseiendommer mNOK 34,9

1 800 000

1 600 000

1 400 000

1 200 000

1 000 000

Verdi per 31.03.19

Oppkjøp og investeringer i porteføljen

Verdiendring prosjekt

Verdiendring operasjonelt

Verdi per 30.06.19


Balanse - eiendeler


Balanse – egenkapital og gjeld


Profile for R8 Property

R8 Property Q2 2019 Presentation  

R8 Property Q2 2019 Presentation  

Profile for r8issuu