__MAIN_TEXT__

Page 1

Q3-18

Presentasjon


  

Økonomiske nøkkeltall Daglig drift og utvikling Økonomi


Ă˜konomiske nøkkeltall


Økonomiske nøkkeltall Q3 2018 Tall i mNOK

Leieinntekter Netto inntekter fra eiendomsforvaltning Markedsverdi på eiendomsportefølje Resultat før skatt

18,4 9,3 1 378,7 14,2


Daglig drift og utvikling


Daglig drift • Få endringer på utleiesiden i tredje kvartal • 87,3 % av arealene utleid:


Eiendomsporteføljen Eiendomsporteføljen per 30.09.2018 OPERATING SEGMENTS Q3-18 30.09.2018 Office Retail Total m anagem ent portfolio Project Office Total project portfolio Total property portfolio

Area Occupancy (sqm) (%)

No. Of (#)

Wault Market value 12 month rolling rent (yrs) (tNOK) (NOK/sqm) (tNOK) (NOK/sqm)

Net yield (%)

Market rent (tNOK) (NOK/sqm)

45 220 24 683

91.5 79.8

12 3

4.0 8.6

948 500 344 200

20 975 13 945

59 153 21 180

1 308 858

5.7 4.2

69 863 38 805

1 545 1 572

69 903

87.3

15

5.2

1 292 700

34 920

80 333

1 149

5.3

108 668

1 555

8 358

88.0

1

86 000

10 290

8 358

88.0

1

86 000

10 290

78 261

87.4

16

1 378 700

45 210

5.2

The calculation of net yield is based on the valuers’ assumption of ow nership costs, w hich at 30.09.18 corresponds to 6.9 per cent of market rent. R8 Property has one on-going project, the new building (Pow erhouse Telemark) in Porsgrunn in the operating unit Office. Parking areas are not included in this overview .


Prosjektporteføljen -

Powerhouse Telemark: Byggestart i tredje kvartal.

Project Pow erhouse Telemark Total

1)

Ow nership (%)

Unit

100

Office

Est. total Expected Project area Occupancy project cost completion (sqm) (%) (tNOK) 1) Q2-20

Total project cost (Including book value at date of investment decision/cost of land)

8 358 8 358

88

252 504 252 504

Of w hich accrued (tNOK) 41 854 41 854


Kjøp av eiendom i Skien sentrum -

Henrik Ibsensgate 6 i Skien sentrum ble kjøpt i tredje kvartal

-

En bygning på totalt 1.927 kvm

-

Per i dag årlig leie tNOK 1.430 og utleiegrad 61 %

-

Strategisk kjøp i forhold til konsernets satsning på Handelstorget i Skien sentrum


Ă˜konomi


Nøkkeltall Q3-18

Q3-17

2017

2016

18 431 32 % 9 279 -11 % 14 157 130 % 11 795 152 %

13 963 na 10 410 na 6 162 na 4 683 na

55 574 7% 41 090 1% 60 048 -16 % 47 944 -18 %

52 130 12 % 40 675 na 71 271 na 58 759 na

1 378 700 854 693 62.0 % 1.2 1 365

941 700 606 184 64.4 % 1.6 1 000

978 550 618 564 63.2 % 1.7 1 000

888 500 606 611 68.3 % 1.6 1 000

All amounts in NOK per share

Q3-18

Q3-17

2017

2016

EPRA NAV Change period-on-period EPRA NNNAV Change period-on-period EPRA Earnings Change period-on-period

367.6 19 % 343.4 26 % 1.5 -47 %

309.0 na 272.1 na 2.8 na

324.1 19 % 287.7 21 % 13.5 -23 %

272.3 na 237.9 na 17.4 na

All amounts in NOK thousand Rental income Change period-on-period Net income from property management Change period-on-period Profit before tax Change period-on-period Profit after tax Change period-on-period Market value of the property portfolio Net nominal interest-bearing debt Loan to value Interest coverage ratio Number of shares


Resultat All amounts in NOK thousand

Q3-18

Q3-17

YTD Q3-18

YTD Q3-17

2017

Rental income Other operating revenue Total operating incom e

18 431 1 425 19 856

13 963 26 13 988

49 638 7 428 57 067

41 908 407 42 315

55 574 476 56 050

Maintenance and other operating expenses Other property-related expenses Administrative expenses Total operating costs

2 814 242 7 521 10 577

2 292 145 1 142 3 578

11 940 605 14 919 27 464

8 072 460 2 094 10 625

10 507 488 3 966 14 961

Net incom e from property m anagem ent

9 279

10 410

29 602

31 690

41 090

Changes in value from investment properties Share of profit from associates and JVs Operating profit

263 10 110 19 653

2 034 12 444

21 797 10 110 61 510

28 172 59 862

40 670 81 760

Interest and other finance income Interest and other finance expense Net realised financials Unrealised changes in value of financial instruments Net financial item s

324 -8 149 -7 825 2 329 -5 496

236 -6 920 -6 684 401 -6 283

817 -21 601 -20 783 7 874 -12 910

820 -18 250 -17 430 1 495 -15 935

1 025 -24 309 -23 285 1 573 -21 712

Profit before tax Tax expense Profit for period/year

14 157 -2 361 11 795

6 162 -1 479 4 683

48 600 -8 853 39 747

43 927 -10 542 33 385

60 048 -12 105 47 944


Verdiendringer (tNOK) 1 450 000 1 400 000

81 387

220

43

1 378 700

1 350 000 1 300 000

1 297 050 Verdiendring investeringseiendommer tNOK 263

1 250 000 1 200 000 1 150 000 1 100 000 1 050 000 1 000 000

Verdi per 30.06.18

Oppkjøp og investeringer i porteføljen

Verdiendring prosjekt

Verdiendring operasjonelt

Verdi per 30.09.18


Balanse - eiendeler All amounts in NOK thousand

30.09.2018

30.09.2017

31.12.2017

Intangible assets Investment property Other operating assets Investment in jointly controlled entities, associates and shares Loan to associates and jointly controlled entities Other long-term receivables Total non-current assets

8 986 1 378 700 6 036 20 957 13 358 2 105 1 430 141

212 941 700 2 074 10 947 954 932

161 978 550 1 665 13 445 993 821

Trade receivables Other receivables Cash and bank deposits Total current assets TOTAL ASSETS

5 675 10 466 25 094 41 235 1 471 376

1 398 6 859 598 8 855 963 788

2 157 1 570 1 564 5 291 999 112


Balanse – egenkapital og gjeld All amounts in NOK thousand

30.09.2018

30.09.2017

31.12.2017

Shareholders equity Non-controlling interest Total equity

427 321 22 746 450 066

259 851 259 851

274 409 274 409

Interest-bearing debt Deferred tax liability Financial derivatives Debt to group companies Other liabilities Total non-current liabilities

726 699 74 418 10 114 811 231

572 308 50 891 18 066 17 908 659 172

568 314 51 330 17 988 16 318 257 654 207

127 995 82 085 210 079 1 021 310 1 471 376

33 876 10 888 44 764 703 937 963 788

50 250 19 957 289 70 496 724 703 999 112

Interest-bearing debt Trade payables and other payables Debt to group companies Total current liabilities Total liabilities TOTAL EQUITY AND LIABILITIES


Profile for R8 Property

R8 Property Q3 2018 Presentation  

R8 Property Q3 2018 Presentation  

Profile for r8issuu