__MAIN_TEXT__

Page 1

Q2

2017


Agenda Nøkkeltall og høydepunkter Daglig drift og utvikling Økonomi Oppsummering


Nøkkeltall og høydepunkter Gode resultater

Utviklingsaktivitet som planlagt

• Positiv utvikling på utleiesiden

• Forprosjekt på Powerhouse Telemark ferdigstilt

• Leieinntekter 13,9 mill.

• Utvidelse av Powerhouse Telemark vedtatt

• Netto inntekter fra eiendomsforvaltning 9,3 mill.

• Byggetrinn 2 på Nordre Fokserød igangsatt

• Markedsverdi på eiendomsportefølje: 928,5 mill. (+12 mill.) • Resultat før skatt: 8,1 mill.


Agenda Nøkkeltall og høydepunkter Daglig drift og utvikling Økonomi Oppsummering


Daglig drift • Tilpasninger i daglig drift knyttet til vekststrategi •

Høyere kostnader enn normalt i Q2

kr 25 000 000

14

12

12

kr 20 000 000

10

• 94,4 % av arealene utleid • • • •

Gjennomsnittlig varighet på leiekontrakter: 4,8 år 2 forlengede leiekontrakter 1 ny leietaker Strategisk ledighet i Tønsberg

kr 15 000 000

7

7

8

7 6

kr 10 000 000

6

4

4 3

kr 5 000 000

4

3

2 1

kr 0

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Revenue expiring

Number of contracts expiring

2 0


Eiendomsportefølje per 30.06.2017 Area

Occupancy

No. Of properties

Wault

Market value

12 month rolling rent

Net yield

Market rent

(tNOK)

(NOK/ sqm)

(%)

(tNOK)

(NOK/ sqm)

30.06.2017

(sqm)

(%)

(#)

(yrs)

(tNOK)

(NOK/ sqm)

Porsgrunn Skien Tønsberg Sandefjord

14 782 8 228 16 446 2 794

98.8 93.3 90.6 94.7

4 3 3 1

4.3 4.1 4.4 7.4

275 500 124 000 418 000 60 000

18 638 15 070 25 417 21 475

19 575 8 519 26 201 3 670

1 324 1 236 1 758 1 388

6.7 6.5 5.9 5.8

19 674 10 097 29 572 4 556

1 331 1 227 1 798 1 631

Total management portfolio

42 250

94.4

11

4.8 877 500

20 769

57 966

1 480

6.2

63 899

1 512


Utvikling • Powerhouse Telemark • Forprosjekt fullført i Q2 • Vedtatt utvidelse fra 6 322 kvm til 8 313 kvm • innenfor gjeldende reguleringsplan

• Nordre Fokserød • Oppstart av byggetrinn • Forventes ferdigstilt: Juni 2018


Agenda Nøkkeltall og høydepunkter Daglig drift og utvikling Økonomi Oppsummering


Nøkkeltall All amounts in NOK thousand

Q2-17

YTD Q2-17

2016

13 897 9 337 8 062 6 127

27 945 21 280 37 765 28 702

52 130 40 675 71 271 58 759

255 168 928 500 601 035 64.7 % 1.6 1 000

255 168 928 500 601 035 64.7 % 1.9 1 000

231 467 888 500 606 611 68.3 % 1.6 1 000

All amounts in NOK per share

Q2-17

YTD Q2-17

2016

EPRA Earnings EPRA NAV EPRA NNNAV Cash Earnings

2.7 303.6 267.8 9.3

8.0 303.6 267.8 21.3

17.4 272.3 237.9 40.7

Rental income Net income from property management Profit before tax Profit after tax Equity Market value of the property portfolio Net nominal interest-bearing debt Loan to value Interest coverage ratio Number of shares


Resultat All amounts in NOK thousand

Q2-17

YTD Q2-17

2016

13 897 122 14 019

27 945 382 28 327

52 130 1 176 53 306

Maintenance and other operating expenses Other property-related expenses Administrative expenses Total operating costs

3 130 835 716 4 682

4 683 1 273 1 091 7 047

8 217 2 315 2 098 12 630

Net income from property management

9 337

21 280

40 675

Changes in value from investment properties Operating profit

3 661 12 999

26 138 47 418

48 446 89 121

Interest and other finance income Interest and other finance expense Net realised financials Unrealised changes in value of finacial istruments Net financial items

291 -6 016 -5 724 787 -4 937

584 -11 330 -10 746 1 093 -9 652

1 812 -24 149 -22 337 4 487 -17 850

Profit before tax Tax expense Profit for period/year

8 062 -1 935 6 127

37 765 -9 064 28 702

71 271 -12 512 58 759

Rental income Other operating revenue Total operating income


Verdiendringer

940 000 8 339

Investeringer og oppgraderinger

920 000

Fremdrift og endringer i prosjekter

900 000

Driftsendringer

880 000

Yield

5 705

0

928 500 - 2 044

916 500

Value changes properties ( 3 661 )

860 000

840 000

820 000

800 000 Value per 31.03.17

Investments and upgrades

Value changes Projects

Value changes Operations

Value changes Yield

Value per 30.06.17


Balanse All amounts in NOK thousand

30.06.2017

31.12.2016

Intangible assets Investment property Other operating assets Loans to associates Total non-current assets

180 928 500 1 356 12 118 942 154

98 888 500 1 029 26 308 915 935

Trade receivables Other receivables Cash and bank deposits Total current assets TOTAL ASSETS

1 638 8 250 114 10 001 952 155

1 607 1 367 345 3 319 919 254

Shareholders equity Total equity

255 168 255 168

231 467 231 467

Interest-bearing debt Deferred tax liability Financial derivatives Debt to group companies Total non-current liabilities

562 086 49 346 18 468 14 478 644 377

286 650 39 224 19 561 850 346 285

Interest-bearing debt Trade payables and other payables Total current liabilities Total liabilities TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

38 950 13 660 52 609 696 986 952 155

319 961 21 541 341 502 687 787 919 254


Finans Finance composition

Loan to value 100% 90%

3M Nibor + margin (DNB)

48 %

80%

52 % Fixed rate / swap (DNB)

70%

Target for LTV ratio

64,7

60% 50% 2010

Fixed rate instruments

Amount

2011

2012

2013

2014

Net LTV incl. Vendor credit

3-4 years 4-5 years 5-6 years 6-7 years 7-8 years 8-9 years Total

50 000 91 071 6 188 14 500 80 000 41 875 283 634

2015

2016

Interest rate (%) 1.54 3.27 3.44 4.05 2.73 2.10 2.69

Net LTV

2017


Agenda Nøkkeltall og høydepunkter Daglig drift og utvikling Økonomi Oppsummering


Oppsummering • • •

Tilpasninger til vekststrategi i daglig drift har medført høyere kostnader Positiv utvikling på leietakersiden – høy utleiegrad Utviklingsressurser i Q2 er i stor grad knyttet til: • •

Powerhouse Telemark Byggetrinn 2 på Nordre Fokserød

Profile for R8 Property

R8 Property Q2 2017 Presentation  

R8 Property Q2 2017 Presentation  

Profile for r8issuu