PORTFOLIO ELINE LANCKRIET

Page 1

2018

LA NC KR IET

Portfolio Lanckriet Eline

PORTFOLIO EL INE

1


Portfolio Lanckriet Eline

2018

2

07 06 05 04 03 02 01


CONTACT

P. 5

01

PORTE-A-FAUX

P. 6-11

02

PRODUCTIVE LEARNING CENTRE

P.12-19

03

CULTURAL COMMUNITY CENTRE

P.20-29

04

MAATWERK

P.30-39

05

BUURTHUIS

P.40-47

06

HERBESTEMMING ST. SIMON-JUDAS EN THADEUS KERK

P.48-57

07

OASE

P.57-71

Portfolio Lanckriet Eline

00

2018

INHOUDSTAFEL

3


Copyright Lanckriet Eline Portfolio Š 2018 Uitgegeven in eigen beheer (contact: eline.lanckriet@hotmail.com) Portfolio Lanckriet Eline 2018

4

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieĂŤn, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


LANCKRIET

ELINE

TEL

0479 23 58 34

MAIL

eline.lanckriet@hotmail.com

2018

GEB

08/08/1995

Portfolio Lanckriet Eline

— M A ST E R I N D E A R C H I T E CT U U R

5


PORTE-A-FAUX G ENT ST. PI ETE RSS TATI ON

Portfolio Lanckriet Eline 2018

6


INTRO “Hoe heel je de ingeslagen wonde binnen het stadsweefsel en kan er een duidelijke identiteit worden gegeven aan de achterkant van het St. Pietersstation?” Als antwoord hierop werd opzoek geaan naar een ontwerp die de juiste schaal en inplantingswijze aanhoudt. Door het prominent aanwezig zijn van het project binnen zijn omgeving wordt er een duidelijk aanspreekpunt en ontmoetingsplek gecreëerd, die het karakter van de site vastlegt. Horizontalisme en verticalisme wisselen elkaar af en gaan op zoek naar een evenwicht. Daar waar het verticale

Verticale doorsnede doorheen de toren—kantoorruimte—ingewerkte technieken

opzoek gaat naar een interactie met het grootschalige waar de vluchtige drukke stationsbuurt mee geconfronteerd wordt, maakt het horizontale de terugkoppeling naar het kleinschalige, op maat van de mens, voor en door de bewoners. Er werd ingespeeld op de vraag en noden van de site door een gevarieerd programma op te stellen dat het wonen, werken en het commer-

Portfolio Lanckriet Eline

Verticale doorsnede doorheen de toren aan de onderzijde— overkraging V-kolommen

2018

ciële combineert.

Profieldoorsnede in onbebouwde toestand

7


Architectuur bestaat niet uit een decoratie, het is het creĂŤren van een conditie waarbin-

Portfolio Lanckriet Eline

nen het programma zijn plaats vindt. De materialisatie geeft de nodige korrel aan het ontwerp, de aanvoeling met zijn omgeving. In het project is er dan ook bewust gekozen om de structuur aan de buitenzijde te houden. Ruwe betonnen vierendeelliggers die de uitkraging mogelijk maken zijn zichtbaar in het straat-

2018

beeld. Hieraan worden gelamelleerde balken opgehangen die per gevel instaan voor een differentiatie naargelang de oriĂŤntatie en de indeling van het programma.

8


Plan niveau +01 –woongedeelte

Portfolio Lanckriet Eline

2018

Plan niveau 00 –commercieel gedeelte

9


Met zijn lengte van 78 meter plaatst de toren de site als sociaal maatschappelijk aanspreekpunt op kaart binnen Gent. Er werd bewust gekozen voor een zo klein mogelijke footprint van 15 bij 30 meter die zich pas vanaf het vierde verdiep ontplooit tot een footprint van 30 bij 30 meter (koker inbegrepen). Deze afmetingen zijn zowel economisch als ergonomisch het meest voordelig. Met zijn 16 verdiepingen biedt hij plaats aan 624 personen. Er wordt een optimaal zuidelijk plein gecreëerd met een intiem karakter, dat een

Visualisatie vanuit vogelperspectief toont het Zuid georiënteerd plein

aangename vertoeving biedt, nl. een groene zone binnen het stadsweefsel, geplaatst in het verlengde van de tuin van de omwonenden. Het zuidelijk intiem groen plein speelt in op de schaarste van het groen binnen de stad. De affiniteit wordt bewerkstelligd door de materialiteit , de bewuste keuze voor de betonnen ruwe structuur aan de buitenzijde te plaatsen in combinatie met de gelamelleerde houten balken en scherpt op deze wijze het project aan. Deze gelamelleerde balken bepalen de sfeer van de interne ruimtes Naargelang

Visualisatie vanuit het Zuidelijke plein aan het woongedeelte

de densifiëring wordt er telkens een ander binnenklimaat gegenereerd, waarbij de zon zorgt voor een prachtig schouwspel. Kortom een project Port-à-faux heeft oog voor de noden van zijn omgeving die pro-

Portfolio Lanckriet Eline 2018

10

grammatorisch

hierop

een antwoord

biedt en de maatschappelijke belangen tegemoetkomt.

Visualisatie van de gevelmaterialisatie


2018 Portfolio Lanckriet Eline

Algemeen overzichtsbeeld vanuit de Sint-Denijslaan

11


PRODUCTIVE LEARNING

CENTRE

G ENT DA MPOOT In samenwerking met Juan Thibault, Margot Maeyaert, Céderic Houdaert en Anton Witdouck

Portfolio Lanckriet Eline 2018

12


Inplantingsplan

13

Portfolio Lanckriet Eline

2018


‘The Productive learning centre’ is een biomassacentrale die ontworpen is om duurzame energie te voorzien in de omgeving Gent Dampoort door afval in te zetten als primaire energiebron. Afval is niet langer een ongewenst residu, maar wordt de bron van onze energie: noodzakelijk en waardevol. Al het organisch afval wordt verzameld in lokale verzamelpunten en wordt vervolgens getransporteerd naar de biomassacentrale waar het onderverdeeld wordt in 2 aparte circuits: de biovergistingsinstallatie en de verbrandingsoven. Het resultaat is schoon water en elektriciteit, die onmiddellijk naar de gemeente wordt verspreid via de fietsstrook. Het gebouw zelf geeft uit op de Zwaaikom, terwijl het groen dak de publiekelijke ruimte vervat. Op het maaiveld toont het leercentrum het proces van de verbrandingsovens en de vergistingstanks stap voor stap aan aan het volk, wat het toegankelijk en begrijpelijk maakt. Het bewustzijn en het begrip van de inwoners vormt de eerste stap in de richting naar een positievere attitude tegenover het duurzaam omgaan met het milieu. Daarvoor houdt het gebouw

Energieberekening

Portfolio Lanckriet Eline 2018

14

Visualisatie in vogelperspectief - Zwaaikom

rekening met het educatief aspect. Door lokaal geproduceerde, duurzame materialen te gebruiken (zoals hennep, geproduceerd door de naburige bedrijven aan Dok Noord), worden de transportafstand en de CO2 uitstoot gereduceerd tot een minimum. Alle bouwmaterialen zijn milieuvriendelijk en resource-efficiënt, wat een positieve invloed creëert binnen een gesloten circuit economie. Dankzij een efficiënt materiaalgebruik is het gebouw thermisch neutraal. In combinatie met de flexibele ruimtes staat het ontwerp in voor een langere levensduur en biedt het een antwoord op het afval probleem door het ‘cradle to cradle’ systeem. Het ondersteunt een gelijke economie dat iedereen kan betalen. Aan het sociale aspect wordt een hoge prioriteit toegekend binnen het concept, het brengt mensen samen en laat hen de waarde inzien van afval dat voortaan van connotatie wijzigt. Afval, de nieuwe bron voor de biomassacentrale, wordt het kloppend hart van Gent Dampoort.


Verticale doorsnede

Portfolio Lanckriet Eline

2018

Visualisatie - gelijkvloers: architectuur als educatief medium

Isometrische tekening—programma V00

Isometrische tekening—programma V+01

15


CONNECTIE

Isometrische tekening – mobiliteit, publiek groen, privaat terras

Portfolio Lanckriet Eline 2018 Grondplan niveau 01 +5m hoogte

16

Grondplan niveau 02 +5m hoogte


DESIGN

EN

TECHNIEKEN

Bouwen met en rond water

S NE DE

LEGEND E

Portfolio Lanckriet Eline

2018

REGEN EN GRIJS WATE R KO UD WAT ER WAR M W ATER

Verticale doorsnede doorheen het gebouw

17


DETAILS

Detail snede doorlopende gevel aansluiting - terras

Portfolio Lanckriet Eline 2018 Detail snede technische koker - luifel

18


2018 Portfolio Lanckriet Eline Visualisatie vanuit het buitenterras

19


CULTURAL COMMUNITY In samenwerking met Juan Thibault, Kamila Zareba en Anton Witdouck

Portfolio Lanckriet Eline 2018

20

CENTRE


PLA NNEN Evacuatieroutes per niveau

TO EGEPAST OP BRAND VEILIGHEID

Plan niveau +02

Evacuatieroutes brandveiligheid per niveau Plan niveau +03

Plan niveau +04

Portfolio Lanckriet Eline

2018

Plan niveau +01

21


PLA NNEN OPENGEWERKTE

Gelijkvloers—receptie

Portfolio Lanckriet Eline 2018

22

Kelderverdiep (technische ruimte)

AXONOMETRIE


Niveau +01 - musea

Portfolio Lanckriet Eline

2018

Niveau +02 - auditorium

23


Inplantingsplan

Structureel schema

‘The Cultural Community centre ’ is een publiekelijk museum. Door zijn functie werd gekozen voor een open, flexibele structuur die heid biedt.

de nodige ontwerpvrij-

De uitdaging bestond erin om via de

structuur meerdere facetten in te corporeren. Zo

Portfolio Lanckriet Eline 2018

24

wordt de vloer, bestaande uit een waffle slab structuur, afgedragen op kokers, het centrale spilfiguur binnen het ontwerp. De kokers staan in voor de structuur, de mechanische en natuurlijke ventilatie, afwatering en daglichttoetreding. Het ontwerp vormt het speelveld waarin werd afgetast hoe je op een doordachte, simpel ogende manier de veelvuldige aandachtspunten van architectuur samen brengt tot 1 coherent geheel.

Visualisatie structuur 3D


2018 Portfolio Lanckriet Eline Verticale doorsnede doorheen het plenum - ventilatie pulsie systeem

25


ONTLEDING

Portfolio Lanckriet Eline 2018 Voorstelling - onderdelen + technische doorsnede: ventilatie

26


Portfolio Lanckriet Eline

2018

Verticale doorsnede

Horizontale doorsnede

27


Portfolio Lanckriet Eline 2018 Verticale detail doorsnede doorheen de koker

28


2018 Portfolio Lanckriet Eline Verticale detail doorsnede koepel - bovenaan de koker

29


MAATWERK ZW ART EZUST ERSVEST, MECHEL EN In samenwerking met Kaatje De Boelpaep, Thaisa Wyns en Joke Deckers

Portfolio Lanckriet Eline 2018

30


VISIE

Axonometrie - inplantingsplan

Wanneer we denken aan grootsteden, denken we meteen aan hoge, anonieme gebouwen. Deze onpersoonlijkheid gaan we tegen door kleinschalige gebouwen in het stedenbouwkundig weefsel in te passen. Grondgebonden woningen met een eigen tuin of terras, worden afgewisseld door commerciële functies en zorgen voor meer sociale controle, zowel overdag als ‘s nachts. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een 1e en 2e maaiveld. De appartementen op verdiep kijken op hun beurt uit op de verschillende pleinen om zo hun relatie tot de begane grond te verhogen en het contact tussen buren te bevorderen.

Ontwerpschema 1b: uitsnijden bouwvolume - pleinen

Ontwerpschema 1c: maaiveld

Ontwerpschema 1d: 2e maaiveld—plint

Portfolio Lanckriet Eline

2018

Ontwerpschema 1a: structureel grid

31


Verticale doorsnede - buitenruimte + sociale interactie : verhoogd private tuin

Verticale doorsnede - buitenruimte + sociale interactie

Portfolio Lanckriet Eline 2018 Verticale doorsnede - buitenruimte + sociale interactie : speelveld kinderen

32


Portfolio Lanckriet Eline

2018

Visualisatie werking van het binnenplein

Plan

33


PLAN

Portfolio Lanckriet Eline 2018 Ingezoomd - planfragment

34


35

Portfolio Lanckriet Eline

2018


Portfolio Lanckriet Eline

2018

36

Verticale doorsnede


Visualisatie buitenstraat

Portfolio Lanckriet Eline

2018

Gevelmaterialisatie

37


Portfolio Lanckriet Eline

Verticale doorsnede

2018

38


S TRU CT UUR muuropbouw

AXO NO METRIE

Horizontale doorsnede - muursamenstelling

Portfolio Lanckriet Eline

De dragende structuur bestaat uit een betonskelet dat wordt opgevuld met verplaatsbare houten binnenmuren. Hierdoor is het gebouw bij een functiewijziging of herindeling makkelijker aan te passen dan wanneer de muren dragende elementen zijn. De materialen kunnen op hun beurt gerecycleerd of herbruikt worden.

2018

HER BRU IKBARE ST RUC TU UR

39


BUURTHUIS ST. AMANDSBERG BERNADET T EKERK

Portfolio Lanckriet Eline 2018

40


2018 Portfolio Lanckriet Eline

Inplantingsplan - Bernadettekerk in huidige toestand

41


Inplantingsplan VOOR - bestaande toestand

Inplantingsplan NA ingreep - sociaal interactieveld

Frontaal aanzicht - voorgevel

Portfolio Lanckriet Eline 2018

42

Stap 1: kerk met geloofsfunctie

Stap 2: kernwaarden van het geloof worden weggeduwd

Stap 3: geloofswaarden verdwijnen, de kernfunctie ook


INT RO De Sint Bernadettekerk te Sint-Amandsberg wordt blootgesteld aan een hogere densiteit. Het achterliggend project, de Zeemanstuin, biedt plaats aan 327 nieuwe woningen. De kerk heeft binnen de hedendaagse conditie zijn functie verloren, het is niet langer de SITUATIE VOOR: verwijderde elementen

pilaar van onze maatschappij. Door de secularisering is herbestemming een noodzaak. De plek wordt ontwijd, waarna een modernistisch gebouw overblijft: functioneel en logisch opgebouwd, vol van ritmering die orde schept in de chaos. De bandramen en het vloerpatroon zijn de duidelijke karaktereigenschappen van het gebouw. Deze blijven bewaard en worden doorgetrokken naar buiten, waar ze een aanknopingspunt zoeken met het aanliggend schooltje, inspelend op de huidige noden bij een hogere densiteit.

Grondplan St. Bernadettekerk (links) + aanpalend schoolgebouw (rechts)

Visualisatie na ingreep, vooraanzicht

Portfolio Lanckriet Eline

Ritmering - speelplaats

2018

SITUATIE NA: toegevoegde elementen

43


SITUATIE VOOR ingreep - verticale doorsnede A

SITUATIE NA ingreep - verticale doorsnede A

Portfolio Lanckriet Eline 2018

44

Grondplan St. Bernadettekerk (links) + aanpalend schoolgebouw (rechts)


Visualisatie opengewerkte Bernadettekerk 1b

Visualisatie opengewerkte Bernadettekerk 1c

Portfolio Lanckriet Eline

2018

Visualisatie opengewerkte Bernadettekerk 1a- podium

45


Door de secularisering verliest de kerk haar rol. De functies verdwijnen, het gene dat achterblijft is de structuur. Een modernistisch gebouw met als grote kwaliteit haar ritmering. Om dit extra in de verf te zetten, wordt de kerk ontwijd en ontmanteld. Enkel de essentie blijft over: de structuur met haar ritmeringen.

RITM ERING De bandramen worden verlengd aan de buitenzijde via een samengestelde balk die de ritmering van de bandramen overneemt. Ze verbindt de oorspronkelijke kerk met de aanpalende school. De spanten zijn hierbij de link waaraan bijna letterlijk functies aan opgehangen kunnen worden en de visuele grens voor de speeltuin creÍert. De vloertegels met een afwisselend zwart – wit patroon worden doorgetrokken naar buiten en worden de onderlegger voor het spel van het kind.

Axonometrie

Het restant is een overdekt paviljoen dat binnen zijn dens weefsel wordt terug geschonken aan de buurt. Het wordt een buurthuis met een podium, waar allerlei activiteiten zich kunnen afspelen. De speelse vorm van het podium, wat verwijst naar het kindse, staat in fel contrast met de strakke structuur en zorgt voor afwisseling en spel. De openhaard biedt knuste tijdens de koudere dagen en avonden. In combinaties met andere follies zoals een fontein en publieke zitbankjes krijgt het plein vorm. Verticaal aanzicht - podium

Portfolio Lanckriet Eline 2018

46

SLOT In de kerk blijft de essentie behouden via de ritmering van de bandramen, de vloertegels en de structuur van de kerk. Het zijn deze karaktereigenschappen die een aanknopingspunt zoeken bij het aanpalend schooltje, die de sterke eigenschappen van de kerk in de verf zetten, ontworpen voor het brede publiek, ingezoomd op de leefwereld van het kind.

Verticale dwarse doorsnede - podium


Portfolio Lanckriet Eline

2018

Visualisatie - ritmiek als speelveld

47


HERBESTEMMING ST. SIMON, J UDAS EN T HADDEUSKERK GENTBRUGGE

Portfolio Lanckriet Eline 2018

48


2018 Portfolio Lanckriet Eline Aanzichten + grondplan St. Simon, Judas en Thaddeuskerk, Gentbrugge

49


OVERZICHTSPLAN GENTBRUGGE

KERK - GEMEENTELOODS

PLEIN - KERKHOF

De St. Simon, Judas en Thaddeuskerk wordt gekenmerkt door een ommuurd kerkhof van circa 3km . Deze muur conditioneert het binnenklimaat en vormt de rode draad doorheen het verhaal.

Door de interactie met de reeds bestaande structuren kan het kerkprogramma verlicht worden .

De kerk bevindt zich tussen 2 sferen: het extrovert karakter van het plein en de meer ingetogen sfeer langs het kerkhof.

Portfolio Lanckriet Eline 2018

50

Schema: kerk - kerkhof

Schema: uitbreiding bloemist

Schema: plint


Visualisatie binnen - buiten

Portfolio Lanckriet Eline

2018

Visualisatie - kerk opengewerkt naar het kerkhof, 1 sacraal verhaal

51


Schema - oorspronkelijke toestand

Portfolio Lanckriet Eline 2018

52

Schema - urne en bloemenkast


Schema - zitbank

Portfolio Lanckriet Eline

2018

Schema - betreedbare vestiging - uitzicht

53


Visualisatie ingreep St. Simon, Judas en Thaddeuskerk 1a

Portfolio Lanckriet Eline 2018

54

Visualisatie ingreep St. Simon, Judas en Thaddeuskerk 1b

Visualisatie ingreep St. Simon, Judas en Thaddeuskerk 1c


Aanzicht plint - muur

Dwarse doorsnede plint - kort

Dwarse doorsnede plint - lang

Portfolio Lanckriet Eline

2018

Dwarse doorsnede plint - muur

55


Visualisatie: de grens van het profane tegenover het sacrale

Visualisatie: de grens van het profane tegenover het sacrale

Visualisatie: functie en gebruik van de ommuring

Portfolio Lanckriet Eline 2018 Visualisatie: de muur als nis voor bloemen en urnen

56

Visualisatie: de ommuring als zitbank


De Sint Simon- Judas en Thaddeus kerk wordt prominent gekenmerkt door zijn inbedding in het stedelijk weefsel. Grenzend aan een kerkhof van circa anderhalve kilometer conditioneert de ommuring een sacraal binnenklimaat. De muur vormt hierbij de grens, het kader die het dagdagelijkse afscheidt van het introverte, het sacrale. SACRAAL<SECARE:

afbakenen,

onder-

scheiden, structureren. Citaat Nadia Sells (cultuurhistorica): “Kadreren binnen architectuur is zoals de interpunctie van een zin: ze structureert, markeert begin- en eindpunten, voegt de-

Visualisatie muur na ingreep extra functietoekenning: urne en bloemenkast

len samen tot gehelen, creëert sprekende leegtes en geeft betekenis aan de stilte.”1 Ze verknoopt

1) binnen –buiten, 2)

individu-gemeenschap, 3) heden-verleden. BINNEN - BUITEN Binnen-buiten wordt onderscheiden, geconditioneerd door zijn grenzen, layers. Een eerste duidelijke grens is de bestaande ommuring. Deze scheidt het dagdagelijkse af van het sacrale binnenklimaat en kent hierdoor een duidelijke functie. De tweede layer: het structurele van de kerk verliest zijn functie aan de zijde van het kerkhof. In se bekleden zij dezelfde functie, vandaar het doel om de glasramen aan de kerkhofzijde open te maken, terugkerend naar een eenzelfde functie die architecturaal ook zo

Visualisatie muur-plint: huidige muur (geel), nieuwe muur (bruinrood)

ervaren mag worden. De kerk wordt terug een kerkhoofd: de in- en uitgang voor het achterliggend kerkhof, de grens kerk-

2018

kerkhof, binnen-buiten wordt verzacht. HEDEN - VERLEDEN

Portfolio Lanckriet Eline

De ommuring als kenmerkend element wordt ingezet om de urnen een plaats te geven. Gecombineerd met het groot aantal verdwijnende graven die wegens geldgebrek opnieuw vrijkomen, zal hierbij worden ingespeeld om het te herbestemmen tot uitstrooiweide bezaaid met bloemen. 1 citaat Nadia Sells

Visualisatie zitbank: huidige muur (geel), nieuwe muur (bruinrood)

57


OA P OSRET E - A - F A U X G ENT PI ETE ON K ORT RI JKSE ST. POOR TST RSS RAATTATI G ENT

Portfolio Lanckriet Eline 2018

58


Inplantingsplan

SY NOPSIS Oase, gelegen op een reliĂŤfrijk perceel aan de Kortrijksepoortstraat en Leie, onderzoekt een duurzame manier van bouwen in de toekomst. Door uitgegraven aarde in te zetten als bouwmateriaal krijgt het een duurzame, waardevolle betekenis binnen het cradle-to-cradle principe. Rammed Earth is een low cost, sociaal bouwproces met lage CO2 uitstoot en transportkosten

ten luifels die de Rammed Earth als afschermen van extreme weercondities. Samen wordt gebouwd aan de toekomst. Het wonen kent een densere footprint zodat er meer ruimte ontstaat voor de natuur. Door middel van een doorsteekas naar de Leie toe wordt water en natuur er gecombineerd tot een oase.

Portfolio Lanckriet Eline

Robuuste muren van 1m met verticale raamgeleding staan in contrast met de horizontale hou-

2018

dat mensen samenbrengt. Bouwen met Rammed Earth dwingt een specifieke architectuur af.

59


Portfolio Lanckriet Eline 2018

60

Volumestudie 1: aansluiting op deelmuren

Volumestudie 4: centraal plein

Volumestudie 2: doorsteekas - water

Volumestudie 5: hoekverdraaiing + zichtassen

Volumestudie 3: studie schaduwwerking Noordelijk buurtperceel

Volumestudie 6: hoogteverschil - patio’s


FUNCTIES

Plan functies V-01

Plan functies V00

Plan functies V-03

Portfolio Lanckriet Eline

2018

Plan functies V01

61


Portfolio Lanckriet Eline 2018

62 Visualisatie zicht vanuit de Kortrijksepoortstraat naar de Leie toe


Portfolio Lanckriet Eline

2018

Plan V01: dikke muren (zwart) benadrukken de massiviteit van het bouwmateriaal Rammed Earth

63


Visualisatie buurthuis met centrale zitput rond de haard

Portfolio Lanckriet Eline 2018

64


Portfolio Lanckriet Eline

2018

Visualisatie binnenzwembad V-03, uitgevend op de Leie met waterzuiveringsinstallatie en serre (vooraan in beeld) en patio (rechts)

65


Visualisatie intern leefklimaat gezinsunit - warme kleurenpallet

Portfolio Lanckriet Eline 2018

66


Portfolio Lanckriet Eline

2018

Visualisatie slaapkamer: purisme in zijn eenvoud - scherp licht- en schaduwcontrast

67


Portfolio Lanckriet Eline 2018

68

Aanzicht en verticale snede voorgevel studentencomplex : ingezoomd op detail boven- en onderzijde raamaansluiting


2018 Portfolio Lanckriet Eline

Visualisatie materiaalgebruik Rammed Earth: combinatie 3D met verticale en horizontale doorsnede

69


Portfolio Lanckriet Eline 2018

70 Beeld: opengewerkte isometrie


71

Portfolio Lanckriet Eline

2018


Master in de architectuur

Portfolio Lanckriet Eline 2018

72

Portfolio 2018