Page 1

TV De Balletuin Tennispark TV De Balletuin Correspondentieadres

Weegbree 80 a Postbus 4106

Bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Bestuurslid Bestuurslid

email: email: email: email: email:

Jelle Groen Vinod Autar Hans Jonker Charlotte Verwey Mischa Hermeler

Technische commissie Richard Minne Betty Haubrich

Zwaag tel: 238956 1620 HC Hoorn

voorzitter@balletuin.nl secretaris@balletuin.nl penningmeester@balletuin.nl ledenadministratie@balletuin.nl bardiensten@balletuin.nl

Lilian Minne TC mail adres

TC@balletuin.nl

Jeugdcommissie Onderhoudscommissie Edith Grauwde Alex van der Linde Ilse Hendrikse Rein Visser E-mail: jeugdcommissie@balletuin.nl Rob de Wit Nico Olij Clubhuiscommissie Bert van Duijn

Sponsorcommissie Marcel Groen

Beveiligingsteam Balletuin (BTB) Jacques Dekker E-mail: beveiliging@balletuin.nl

IntroducĂŠ pasjes verkrijgbaar bij: Fam. Visser - Kieftentuin 108 - Zwaag Lia Kluft - Kieftentuin 124 - Zwaag het clubhuis indien geopend

Trainingen

Roy Hartsuiker RH Tennis e-mail: r.hartsuiker@wxs.nl

tel.: 0626712713

Ledenadministratie

Charlotte Verwey E-mail: ledenadministratie@balletuin.nl

Redactie / Advertenties

JosĂŠ Dekker E-mail: redactie@balletuin.nl

Verspreiding Ballepoint

digitaal zie website www.balletuin.nl

Contributie * een verenigingsjaar loopt van 01.04 t/m 31.03 * voor verdere info mail naar: ledenadministratie@balletuin.nl Postbank

gironummer 3264108

t.n.v. 'TV DE BALLETUIN' Zwaag

Internet

www.balletuin.nl

E-mail

J u l i

2011

info@balletuin.nl

-1-


De redactie serveert De voorzitter schrijft

3 4

Ledenservice Jeugdnieuws

5-6 7

Wist u dat

8-9

TC aan het woord Activiteiten najaar & winter Bericht van de trainer Tips van de trainer Estafette interview

12-14 15-20 22 23 24-25

Behaalde resultaten Activiteitenkalender

26 27

Formulier t.b.v. nieuwe leden

28

De Ballepoint

- 2 -


Tennisvereniging De Balletuin leeft !!!!!!!!!!!!!!! Vanaf april hebben we een flink aantal nieuwe leden erbij. Allemaal van harte welkom op ons mooie tennispark!! Ook de inmiddels 7 nieuwe jeugdleden en de bestaande jeugdleden krijgen onze aandacht; binnenkort wordt er weer een toernooi georganiseerd. Houd je email in de gaten. In deze Ballepoint een terugblik op de Open Dag, de voorjaarscompetitie en de clubkampioenschappen, maar wellicht belangrijker voor u: de plannen voor het komende herfst- en winterseizoen!! Deze items staan ook op de website. Laat u niet weerhouden door de term “competitie” bij de MHC en de interne wintercompetitie. Beide activiteiten zijn bedoeld voor ALLE seniorleden, ook voor beginners; iedereen wordt ingedeeld op speelsterkte en het tennissen zelf is belangrijker dan winnen of verliezen. Zo kunt u het geleerde tijdens de (winter)lessen direct in de praktijk oefenen. Onze trainer Roy Hartsuiker biedt de winterlessen aan; u vindt de informatie ook op de website. Bovendien heeft hij tips, zie pagina 22 en 23. En door het lezen van ons estafette interview (pagina 24-25) leren we onze leden beter kennen. De eerste resultaten behaald bij open toernooien in de buurt zijn alweer bekend; u vindt ze op pagina 26. De inleverdatum van kopij voor de volgende Ballepoint is vrijdag 28 oktober 2011. Veel leesplezier en tot ziens op de tennisbaan! José Dekker

J u l i

2011

-3-


Deze bijdrage schrijf ik op een moment dat het voor de zoveelste keer deze zomer regent… Hoe anders was het in mei en juni. Tijdens de competitie en de Open Tennisdagen van 3 juni jl. hadden we stralend weer. Potentiële en huidige leden vermaakten zich prima. Waarbij uw Voorzitter keer op keer probeerde 1-speelster Jitske Frankenhuis een puntje te ontfutselen…tevergeefs. Vanaf deze plek dank met name Roy en alle leden - niet in de laatste plaats - die aanwezig waren en lieten zien wat voor een prachtige vereniging wij hebben. Één van de potentiële leden wist niet 'dat deze gezellige vereniging zo dichtbij was'. We zijn op de goede weg, maar we zijn er ook nog niet. Een aantal acties is nog in voorbereiding, waarvan we de Balletuin Facebook alvast kunnen noemen! Mocht iemand een actie willen voorstellen, dan horen wij dat als bestuur graag. Goede initiatieven zijn altijd meer dan welkom. De clubkampioenen enkel en mix zijn bekend. De winnaars gefeliciteerd en de TC dank ik voor de organisatie. Er lijkt een stijgende lijn te zitten in het aantal deelnemers. Verder is het toernooienseizoen weer begonnen. Dat betekent dat er kan worden ingeschreven voor (alweer) het 24ste Tuintoernooi. De commissie hoopt dat u dat in groten getale doet en dat u het toernooi bijwoont, zodat het net als ieder jaar een feest wordt. Dan hoeft alleen het weer nog maar mee te zitten! Jelle Groen

De Ballepoint

- 4 -


Beste leden, Zoals jullie wellicht al hebben vernomen, is het ledenaantal alweer redelijk gestegen. Dit dankzij de Open Tennisdagen en andere acties. Verder heeft onze trainer Roy zich enorm ingezet, wat weer een aantal jeugdleden heeft opgeleverd. De tennisclinic in mei voor een aantal scholieren heeft alleen al 7 nieuwe jeugdleden opgeleverd. Daarnaast hebben wij twee nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen die actief hebben meegetennist tijdens de Open Tennisdagen. Dit heeft geresulteerd in een stijging van het aantal leden van 204 leden in mei naar 222 leden in juli. Wij hebben momenteel 205 seniorleden en 17 jeugdleden. Dit betekent een toename van 5,5% respectievelijk 41%. Wij willen alle leden die hun bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van ons ledenaantal en onze vereniging ontzettend bedanken en hopen dat jullie dit blijven doen. Immers, "zonder jullie is er geen bal aan"! Charlotte Verwey

J u l i

2011

-5-


Beste leden,

Op 3 juni hebben wij in samenwerking met de KNLTB de Open Tennisdagen georganiseerd. Het doel is wel duidelijk. We hebben nieuwe leden nodig. Ook hebben we getracht er een leuk evenement van te maken voor de bestaande leden. Zo konden nieuwe leden onder leiding van onze trainer een balletje slaan, terwijl onze “die hards” tegen Jitske en Anne Frankenhuis konden spelen. Dit leidde tot veel vermaak, ook aan de kant. Het werd een lange en gezellige avond. Er staan veel foto’s op onze site. Wellicht leuk om nog eens te bekijken. Dit alles leidde tot een paar directe inschrijvingen. Ook dagen later kwamen er nog mensen op de club kijken. We verwachten zeker dat hier nog nieuwe leden uit zullen voortvloeien. Ik wil dan ook de vrijwilligers enorm bedanken! Zonder jullie was het nooit zo leuk geworden ! Volgend jaar weer?

Het bestuur

De Ballepoint

- 6 -


JE U G D

N I E U W S

In dit nieuwe seizoen hebben we inmiddels 7 nieuwe jeugdleden mogen begroeten, een speciaal welkom aan: VOORNAAM Peter Noa Meike Esra Guido Kas Mirte

leeftijd 11 10 7 8 9 9 9

2011 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar

De jeugdcommissie organiseert allerlei activiteiten voor de jeugd, daarbij zijn natuurlijk ook de “oude” jeugdleden van harte welkom, dus VOORNAAM leeftijd 2011 Sven 15 jaar Tim 17 jaar Jennifer 15 jaar Steve 14 jaar Sara-Layla 9 jaar Roel 11 jaar Gijs 10 jaar Tim 14 jaar Dennis 12 jaar Geert 17 jaar laat van je horen en geef je op als je wordt uitgenodigd voor een toernooitje.

J u l i

2011

-7-


Een rubriek verzorgd door uw sterverslaggever Luc Raak *

De clubkampioenschappen enkel en mixdubbel leverden dit jaar de volgende winnaars op: HE A: Mart Wieland, HE B: Frank Baltus DE A: JosĂŠ Dekker GD A: Denise Bijlsma en Vinod Autar GD B: Jolanda en Bas Knoop Allen van harte gefeliciteerd!

De Ballepoint

- 8 -


*

De TC had e.e.a. weer goed georganiseerd, bravo en dank. Het was een aantal dagen mooi weer en op enkele dagen kwam ook flink wat publiek opdagen, op die dagen was het erg gezellig.

*

Het aantal inschrijvingen voor het uitwisselingstoernooi tegen LTV Heugem te Maastricht is uiteindelijk opgelopen tot meer dan 25 en dat is natuurlijk zeer positief. Het belooft een sportief, culinair en cultureel hoogtepunt te worden……

*

Wist u dat? TV de Balletuin kan eigenlijk best wel een aantal nieuwe sponsors gebruiken. Ben je ondernemer? Of kun je jouw werkgever overtuigen van het nut van adverteren bij onze onvolprezen tennisvereniging? Ga dan aan de slag of informeer onze sponsorcommissie (Marcel Groen -> clamp@planet.nl) om contact op te nemen.

Groeten, wees voorzichtig en denk aan mij…

L u c

R a a k

Bloemetje versturen in Hoorn, Zwaag, Blokker, Wognum of Zwaagdijk? Bestel het via onze webwinkel: www.bloemenbezorgeninhoorn.nl

J u l i

2011

-9-


De Ballepoint

- 10 -


Als sponsor van TV Balletuin!! (Meld je bij Marcel Groen, clamp@planet.nl, voor meer informatie)

J u l i

2011

- 11 -


TC

a a n h e t

w o o r d

Een schitterend voorjaar met veel tennisplezier Veel Balletuiners hebben in het voorjaar weer actief getennist. Maar liefst 18 teams hebben meegedaan met de voorjaarscompetitie. Zeker gezien het aantal leden op de club kunnen we zeggen dat dit veel teams zijn in vergelijking met de andere verenigingen. Naast het feit dat het bijna alle dagen prachtig weer was, hebben we ook nog goed gepresteerd. Twee van onze teams zijn dit jaar kampioen geworden.

Het team zondag gemengd 1 (zie foto) is reeds persoonlijk gefeliciteerd op de Ballebraai. Het team Zaterdag dames 2, met Ramona Kriller, Jitske van der Bijl, Annemarije Zoutendijk en Agnes BoddĂŠus, wil ik via deze minder persoonlijke manier ook nog feliciteren. Hopelijk zien we alle teams volgend jaar weer terug en kunnen we net zo goed of nog betere resultaten halen.

De Ballepoint

- 12 -


TC

a a n h e t

w o o r d

Ook wil ik iedereen nog wijzen op de mogelijkheid om mee te doen met de wintercompetitie RWBC. Elders in de Ballepoint staat aangegeven hoe je je daarvoor kan opgeven. Na het afronden van de voorjaarscompetitie hebben we op het park een gezellige Ballebraai gehouden. Dit jaar in Oosterse stijl. Onze trainer Roy heeft heerlijke zelfgemaakte nasi en bami geserveerd. Roy, heel erg bedankt en dat mag je zeker nog een keer doen! Ook alle aanvullende hapjes waren, met dank aan JosĂŠ Dekker, zeer geslaagd. Foto's van de avond zijn te vinden op onze website. Als laatste hebben we in het voorjaar ook nog de clubkampioenschappen mix en enkel gespeeld. Doordat veel Balletuiners al op vakantie waren, hadden we dit jaar minder inschrijvingen dan afgelopen jaar. Dit deed echter niets af aan de gezelligheid. Met name op de finale avond zat het terras helemaal vol. Via deze weg wil ik Lilian Minne bedanken voor het vele werk dat zij in de voorbereiding van de clubkampioenschappen heeft gestoken. Mede doordat Richard en ik weinig konden doen, heeft zij veel tijd gestoken in het plannen van alle partijen. Top!

J u l i

2011

- 13 -


Ook alle finalisten verdienen natuurlijk een ere plekje. Allemaal van harte met de overwinning: Heren Enkel A: Dames Enkel A: Gemend Dubbel A: Heren Enkel B: Gemend Dubbel B: Heren Enkel A V: Heren Enkel B V: Dames Enkel A V:

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Mart Wieland Martijn Klein Woolthuis JosĂŠ Dekker Pauline Janssen-Dekker Vinod Autar en Denise Bijlsma Martijn Gerritsen en Pauline Janssen-Dekker Frank Baltus Alex Buijsman Bas Knoop en Jolanda Knoop Ruud Bouwmeister en Anneke Sieverding

1 2 1 2 1 2

Jan Siebring Martin Haubrich Ruud Bouwmeister Remi Muller Kelly Jonker Ilona Huisman

Iedereen tot ziens bij de komende TC activiteit; het Sangria Invitatie Toernooi op 29 juli aanstaande! Groeten,

Betty

De Ballepoint

- 14 -


A c t i v i t e i t e n n a j a a r & w i n t e r

Doe jij mee met de MHC? Het is nog vroeg, maar je kan niet vroeg genoeg beginnen met nadenken wat je na de zomervakantie wilt gaan doen. Heb je zin om na de vakantie weer gezellig een balletje te slaan. Of kan je niet wachten tot de wintercompetitie begint. Doe dan mee het de MHC! De MHC is de Maandag Herfst Competitie die we intern met de Balletuiners spelen. De MHC begint in de tweede week van september en duurt 6 weken. Tijdens de MHC spelen deelnemers twee wedstrijden van 45 minuten per avond. Telkens met een andere partner en ook telkens tegen andere tegenstanders. Dit kunnen dames- of herendubbels zijn, maar ook mixpartijen. Bij de indeling zal rekening worden gehouden met de speelsterkten.

De speelavonden zijn op 12, 19, 26, september en 3, 10 en 17 oktober. Het inschrijfformulier kan in de ideeënbus in het clubhuis worden gedeponeerd of opsturen via email, adres tc@balletuin.nl vóór maandag 5 september a.s. De speelschema's worden wekelijks via e-mail aan de deelnemers doorgegeven. Deelnemers worden geacht òf zelf te spelen òf bij verhindering te zorgen voor vervanging. Je kunt maximaal 2 maandagavonden als verhindering aangeven. Indien je meerdere avonden niet kunt of wilt spelen, maar eventueel wel wilt invallen, meld je dan aan als reservespeler met vermelding van de beschikbare data. De lijst met reservespelers wordt wekelijks met de elektronische mail meegezonden.

J u l i

2011

- 15 -


Inschrijfformulier MHC speeldata: maandag 12, 19, 26, september en 3, 10 en 17 oktober datum verhindering: ……………………………………………… (max. 2 data) speeltijden: vanaf 19.00 - 20.30 of 20.30 - 22.00 uur beschikbaar vanaf … … uur achternaam: … ………………………………………………… voornaam: … ………………………………………………….. telefoon: ………………………………………………………… e-mail: …… …………………………………………………….. speelsterkte dubbel: reservespeler: voor de volgende data: ……………………………………………………

inleveren: dit inschrijfformulier inleveren vóór maandag 5 september a.s. in de ideeënbus of opsturen via tc@balletuin.nl

De Ballepoint

- 16 -


A c t i v i t e i t e n n a j a a r & w i n t e r

Inschrijven Regio Winter Buiten Competitie 2011/2012 De Regio Winter Buiten Competitie (RWBC) gaat in november 2011 weer van start en wordt gespeeld in de maanden november, december, januari, februari en maart op alle soorten banen waarop 's winters doorgespeeld wordt. Er wordt zo veel mogelijk in poules van 8 teams gespeeld, dus 7 competitiedagen. De inschrijving dient uiterlijk 21 augustus 2011 aangeleverd te zijn bij onze VCL, Piet Groen. Stuur hiervoor een mail met het onderdeel welke jullie willen spelen en de namen + KNLTB nummers naar pjm.groen@quicknet.nl. Het inschrijfgeld bedraagt per team € 27,94. Competitieaanbod Heren Dubbel 30+ zaterdagavond (maximum speelsterkte 6) Elke wedstrijd bestaat uit 4 dubbels, waarvoor tenminste nodig 4 heren. Dames Dubbel 30+ zaterdagavond (maximum speelsterkte 6) Elke wedstrijd bestaat uit 4 dubbels, waarvoor tenminste nodig 4 dames. Gemengd Dubbel 30+ zaterdagavond (maximum speelsterkte 6) Elke wedstrijd bestaat uit 4 dubbels, t.w. 1 damesdubbel, 1 herendubbel en 2 gemengd dubbels, waarvoor tenminste nodig 2 dames en 2 heren. Heren Zondag én Heren Zaterdag Elke wedstrijd bestaat uit 4 enkels en 2 dubbels, waarvoor tenminste nodig 4 heren. Dames Zondag én Dames Zaterdag Elke wedstrijd bestaat uit 4 enkels en 2 dubbels, waarvoor tenminste nodig 4 dames. Gemengd senioren Zondag én Gemengd senioren Zaterdag Elke wedstrijd bestaat uit 1 herenenkel, 1 damesenkel, 1 gemengd dubbel, 1 herendubbel en 1 damesdubbel, waarvoor tenminste nodig 2 dames en 2 heren.

J u l i

2011

- 17 -


Heren Dubbel 35+ Zondag Elke wedstrijd bestaat uit 4 dubbels, waarvoor tenminste nodig 4 heren. Dames Dubbel 35+ Zondag Elke wedstrijd bestaat uit 4 dubbels, waarvoor tenminste nodig 4 dames. Gemengd Dubbel 35+ Zondag Elke wedstrijd bestaat uit 1 herendubbel, 1 damesdubbel en 2 gemengd dubbelspelen, waarvoor tenminste nodig 2 dames en 2 heren.

In deze competitie worden alle partijen gespeeld om twee gewonnen sets (m.u.v. de zaterdagavondcompetitie). Bij de partijen van de zaterdagavond competitie wordt om twee gewonnen sets gespeeld. Indien een 3e set noodzakelijk is, dan wordt er direct een beslissende tie-break gespeeld. De beslissende tiebreak gaat tot zeven punten, met een verschil van twee.

Speeldata zaterdag 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e

speeldag speeldag speeldag speeldag speeldag speeldag speeldag

5 november 2011 19 november 2011 10 december 2011 7 januari 2012 21 januari 2012 4 februari 2012 10 maart 2012

Speeldata zondag 1e speeldag 6 november 2011 2e speeldag 20 november 2011 3e speeldag 11 december 2011 4e speeldag 8 januari 2012 5e speeldag 22 januari 2012 6e speeldag 5 februari 2012 7e speeldag 11 maart 2012 Zijn er nog vragen of wil je, je direct opgeven stuur dan een mail!

De Ballepoint

- 18 -


A c t i v i t e i t e n n a j a a r & w i n t e r

Interne wintercompetitie 2011-2012 Beste Balletuin leden , Het lijkt nog ver, zeker nu we allemaal nog gaan genieten van een welverdiende zomervakantie, maar toch in deze Ballepoint informatie over de interne wintercompetitie van TV de Balletuin. Deze interne competitie is alleen voor Balletuin leden en voor de winterleden die wij graag in groten getale op ons park verwelkomen. Dus als je tennissers bij andere clubs kent, die in de winter graag buiten doorspelen ('n stuk voordeliger dan in de hal), attendeer ze dan op ons winterlidmaatschap (meer informatie komt op de website te staan). De interne wintercompetitie wordt gespeeld op de maandagavond en/of woensdagavond en start per maandag 24 oktober 2011. Er wordt gespeeld in 3 onderdelen, Herendubbel (HD) Damesdubbel (DD) - Gemengd dubbel (GD). Je kunt dus max. aan 2 onderdelen meedoen. Elke partij duurt 60 minuten. De games worden doorgeteld. Winst geeft 2 punten; gelijk spel levert 1 punt op. Er wordt gespeeld van 19.00 tot 20.00 uur / van 20.00 tot 21.00 uur / van 21.00 uur tot 22.00 uur. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de baanverlichting en kantineverwarming. Zodra het toernooi is geopend (medio september), ontvangt ieder lid via e-mail een uitnodiging om in te schrijven. Inschrijven bij voorkeur als koppel; iedere deelnemer voert zijn eigen inschrijving met evt. verhinderingen en persoonsgegevens door. Diegenen die zelf geen partner kunnen vinden, mogen zich alleen opgeven maar stuur dan wel een aparte e-mail naar tc@balletuin.nl met het verzoek om een partner te vinden. Bij voorkeur niet op het allerlaatste moment!

J u l i

2011

- 19 -


Het eerste deel van de wintercompetitie wordt gespeeld over een periode van 10 weken. De ingeschreven koppels worden ingedeeld in poules van 5 tot 6 koppels, op basis van behaalde resultaten vorig seizoen en/of op basis van aangegeven speelsterkte. Doe je mee in 2 onderdelen, dan speel je 8 tot 10 wedstrijden. Doe je mee in 1 onderdeel, reken dan op 4 tot 5 wedstrijden. Bij inschrijving geef je je verhinderingen door en we proberen bij het inplannen van de wedstrijden hiermee zoveel mogelijk rekening te houden. Het is eventueel mogelijk om alle maandag- OF woensdagavonden te blokkeren. Het zou kunnen zijn dat bij de indeling van de wedstrijden, toch een enkele wedstrijd wel op een geblokkeerde avond gepland moet worden; in dat geval kan je een invaller regelen voor die bewuste keer. Ook kan het voorkomen dat je op één avond 2 wedstrijden moet spelen, zeker bij inschrijving in 2 onderdelen. Na afloop van het eerste deel volgt de uitnodiging om in te schrijven voor het tweede deel, dat loopt van januari tot en met maart 2012. Dan vindt bij indeling in de poules promotie/degradatie plaats op basis van de behaalde resultaten in deel 1. Uiteraard staat deel 2 open voor nieuwe deelnemers; zij worden ingedeeld op basis van aangegeven speelsterkte. Zijn hierover nog vragen, stuur dan een email naar: tc@balletuin.nl Groeten,

De Ballepoint

José Dekker

- 20 -


J u l i

2011

- 21 -


B

e r i c h t v a n d e

t r a i n e r

Winterlessen Midden in deze tot nu toe redelijke zomer wil toch alweer jullie aandacht vestigen op de aanmelding voor de winterlessen. Alles kan nu rechtstreeks via de huidige tennisleraar, Roy Hartsuiker, worden geregeld. De lessen zullen zo veel als mogelijk plaatsvinden op dinsdag- en donderdagmiddag en -avond. Mocht daar geen ruimte meer zijn dan is de woensdagavond de laatste optie. Senioren: 15 winterlessen vanaf week 40 (3 oktober) met 4 personen € 150,- p.p. met 2 personen € 300,- p.p. privéles per uur € 36,Ook lescycli van 5 of 10 keer zijn bespreekbaar (eventueel per half lesuur). Junioren: In principe op dinsdag- of donderdagmiddag tussen 4 en 6 uur. 15 lessen, starten in week 40 (3 oktober) voor € 80,- p.p., ongeacht het aantal kinderen in de lesgroep. De kans bestaat dat de vereniging een deel van deze kosten voor haar rekening neemt, maar daar is nu nog niets over bekend. Lessen Een volledig lesuur is 50 minuten. Iedere les begint op het hele of halve uur. Alleen bij sneeuw of ijs op de baan of wanneer het dooit na een extreem koude periode, kan er niet gespeeld worden. Het winterseizoen eindigt op 31 maart 2012. Tot die periode zullen zo veel mogelijk lessen worden ingehaald, als dat nodig mocht zijn. Aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen in de kantine, bij Roy als hij op het park aanwezig is en via de website van de vereniging. Of bel even met Roy Hartsuiker tel. 0626 712713 of mail naar r.hartsuiker@wxs.nl

De Ballepoint

- 22 -


T

i p s v a n d e

t r a i n e r

Ik ga u de komende tijd regelmatig lastigvallen met goedbedoelde adviezen om uw spel te verbeteren en nog meer plezier te beleven aan het edele tennisspel. We beginnen bij het materiaal: rackets, kleding en uw lichaam. Rackets/bespanningen Slechte rackets bestaan niet meer tegenwoordig. U moet heel erg boos worden, wil een racket nog kapot kunnen. Er is echter per persoon een verschillend gevoel bij een racket. De een wil topzwaar, de ander wil het gewicht in het midden. Weer een andere wil een iets zwaarder racket (> 300 gr), een ander wil juist een extreem licht racket (< 270 gr). Probeer zo veel mogelijk verschillende rackets uit als u een nieuwe nodig heeft en ga op uw gevoel af. De dikte van de grip kan altijd gewijzigd worden, als het racket zelf maar prettig aanvoelt als u er een bal mee slaat.

De stelregel bij bespanningen is nog steeds: tennist u weinig dan moet u toch ĂŠĂŠn keer per jaar een nieuwe bespanning er in laten zetten. Tennist u twee keer per week dan moet dat al gauw twee keer per jaar. Hoewel bespanningen tegenwoordig allemaal uit kunststof bestaan, heeft het door vocht, warmte en de bal toch verlies van elasticiteit. Dat kan betekenen dat u last krijgt van uw elleboog of schouder, door het niet vernieuwen van een bespanning. Kleding Bij kleding gaat het vooral over goede schoenen. Zorg dat u schoenen koopt met een zool die speciaal geschikt is voor kunstgras. Of vraag naar multi-court schoenen als u ook regelmatig toernooien speelt op een andere ondergrond of tijdens de competitie. Goede pasvorm en demping zijn het allerbelangrijkste. Uw lichaam Uw lichaam is het belangrijkste materiaal om te kunnen tennissen. Hoewel het bij recreatietennissers ongebruikelijk is, kan een kleine warming-up wonderen doen om blessures, spierpijn of erger te voorkomen. Trek even drie sprintjes op de baan, rek en strek de belangrijkste spieren (kuiten, hamstrings, rug, schouder) en begin rustig als u de eerste ballen slaat. Sla op gevoel, ga niet rammen vanaf de eerste bal, maar voer het langzaam op. Roy Hartsuiker

J u l i

2011

- 23 -


E

S

t a f e t t e i n t e r v i e w

Naam Woonachtig Leeftijd Geboren te…

Patricia van Windt Pinksterbloem, Zwaag 40 jaar Paramaribo, getogen in Julianadorp (Den Helder)

1.

Hoe/waar verdiende je met werken je eerste geld? Wonende in de bollenstreek, was een voor de handliggend vakantiebaantje: bollen pellen.

2.

Hoe was je als kind? Ogenschijnlijk schattig met mooie lange krullen en pretoogjes, maar o zo pittig als er iets tegen zat!!

3.

Beschrijf je grootste flater ooit? Ach, dat zijn er wel meer dan me lief is. Een van de laatste blunders was dat ik op visite was bij kennissen en ik nogal dorst had gekregen van het eten. Er werd mij verteld dat ik water uit de fles kon halen die op het aanrecht stond. Zo geschiedde: het was alleen geen water, maar AZIJN!

4.

Hobby's/interesses? Basketbal, tennis (zomeractiviteit), lezen, gezellig met vriend/vrienden op stap (shoppen, eten, etc.)

5.

Grootste ergernis? Manipulatief gedrag en agressiviteit

6.

Mooiste prestatie? Dat durf ik zo niet van mezelf te zeggen……

7.

Beschrijf je persoonlijke eigenschappen? Energiek, direct, behulpzaam, maar soms ook wel erg kritisch

8.

Je sterkste punt? Tja, wat zal ik daar nu op antwoorden; deze vraag valt wat mij betreft ook in de categorie' mooiste prestatie'. Mijn omgeving heeft daar vast een mening over.

9.

Grote bewondering voor? Mensen die positief in het leven staan en dit weten uit te dragen naar hun omgeving.

De Ballepoint

- 24 -


10.

Naast wie zou je graag enkele uren in het vliegtuig willen zitten? Naast Mart (Wieland); dan weet ik dat we voor de afwisseling een vliegvakantie hebben in plaats van een autovakantie.

11.

Met wie zou je graag een week op een onbewoond eiland willen doorbrengen? Met niemand, aangezien ik daar zelf niet eens zou willen zijn! Hoewel ik rust zeer kan waarderen, houd ik toch meer van mensen om me heen.

12.

Ga je nog wel eens uit? Ja, zeker; al bestaan de meeste avondjes uit, uit een hapje buiten de deur eten of ergens een drankje doen.

13.

Laatste gelezen boek? Bedrogen Liefde - Anita Verbeek

14.

Internet? Regelmatig; voor het werk zou ik niet zonder kunnen.

15.

Muzikale voorkeur? Geen voorkeur; ben meer iemand die een nummer leuk vindt. Dus dat kan Nederpop zijn, maar net zo gemakkelijk klassiek of rock.

16.

Favoriete TV programma's? As the world turns.

17.

Vertel eens iets over jezelf dat velen zal verbazen? Wat ik vaak terughoor, is dat men verbaasd staat, dat ik met mijn lengte op basketbal zit.

18.

Aan wie mogen we de volgende keer onze vragen stellen? Roy Hartsuiker.

J u l i

2011

- 25 -


BE H A A L D E

R E S U L T A T E N

Kaap Hoorn open DD7 35+

TV Hoorn finale

juni Wiene de Bueger-Simons

WFK DD7

Tc Enkhuizen finale

juni Ilona Huisman

Noordhoevetoernooi HD7

TV Wognum winnaars

juli Martin Haubrich en Martijn Klein Woolthuis

Boekweit 2011 HD7 35+ DD7 35+ GD7 35+

HLTV Juliana winnaar winnaar winnaar

juli Jan Wolke Wiene de Bueger-Simons Trudy Schoone

Noorder Koggen 2011 TV Abbekerk DD8 winnaar

juli Yolanda Verweij

De finalisten en winnaars van harte gefeliciteerd met deze prima prestatie!

Ons eigen toernooi - het TUINTOERNOOI - wordt gehouden in week 35, een super aanrader!!

De Ballepoint

- 26 -


ACTIVITEITEN Vr

29

juli

2011

Sangria Invitatie Toernooi

sept.

2011

toernooi JEUGD / NIEUWE LEDEN

Ma Ma Ma Ma Ma Ma

12 29 26 3 10 17

sept. sept sept okt okt okt

2011 2011 2011 2011 2011 2011

MHC MHC MHC MHC MHC MHC

Ma

24

okt

2011

Start Wintercompetitie

Voorlopige data RWBC Za 5 nov Zo 6 nov Za 19 nov Zo 20 nov Za 10 dec Zo 11 dec Za 7 jan Zo 8 jan Za 21 jan Zo 22 jan Za 4 feb Zo 5 feb Za 10 maart Zo 11 maart

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

RWBC RWBC RWBC RWBC RWBC RWBC RWBC RWBC RWBC RWBC RWBC RWBC RWBC RWBC

Zo

2012

Caranavals Toernooi

12

J u l i

feb

2011

- 27 -


GEEF

HET door

GEEF

HET door

U wilt tennissen? TV De Balletuin heet u graag welkom! Wij bieden u: " 4 kunstgrasbanen " een gezellige kantine " iedere vrijdagavond een toss avond " wintercompetitie " recreatief tennis " competitie tennis " clubkampioenschappen " een gezellig Tuintoernooi " een Ballebraai " een Beginnerscompetitie " de mogelijkheid tot tennislessen (tegen betaling) " en vooral de mogelijkheid om het gehele jaar door te tennissen (seizoen van 1 april tot 31 maart)!!! Wij vragen van u: " contributie en de invulling van 3 bardiensten of 3 onderhoudsdiensten " akkoord gaan met het huishoudelijk reglement van De Balletuin U kunt voor verdere informatie contact opnemen met Charlotte Verwey, e-mail ledenadministratie@balletuin.nl Als u lid wilt worden, mag u onderstaand strookje ingevuld en voorzien van twee pasfoto's, op de achterzijde voorzien van uw naam, opsturen naar: TV de Balletuin - Postbus 4106 - 1620 HC Hoorn. -------------------------------------------------------------------------------------------Voornaam: ................................................. Voorletters: ................................................. Voorvoegsel(s) ................................................. Achternaam: ................................................. Adres: ................................................. Adres: ................................................. Postcode: ................................................. Woonplaats: ................................................. E-Mail: ................................................. Telefoon: ................................................. Geboortedatum: ... - ... - ... Handtekening: .................................................

De Ballepoint

- 28 -

Ballepoint Juli 2011  
Ballepoint Juli 2011  

Ballepoint Juli 2011

Advertisement