Page 1

брой 5 I октомври 2010

дизайн

НАНОТЕХНОЛОГИИ И ОПАКОВАНЕ

ОПАКОВКИ СЪС СИСТЕМА ЗА ОХЛАЖДАНЕ

ОПАКОВАНЕ НА ДЕТСКИ ХРАНИ

ОПАКОВАНЕ НА ПОДПРАВКИ

НАГРАДИТЕ НА PENTAWARDS И PROCARTON ЗА 2010 Г.

Цена: 8 лв.

технология

печат

продукт

екология


Знанието води до прогрес и е сърцето на корпоративното развитие. Вие и вашите служители можете да влезете във върхова форма и да заемете водеща роля в индустрията. Усъвършенствайте уменията и експертните си познания с обучения, семинари и ноу-хау от нашата академия Print Media Academy. В Heidelberg експертите се учат от експерти. Регистрирайте се на: www.print-media-academy.com Хайделберг България ЕООД, бул. Цариградско шосе 7 км www.bg.heidelberg.com


ОТ Р Е ДА К Ц И Я ТА

За новите технологии Основано 2007 г., І издание, година ІІI ISSN 1313 — 0986 Издател Принт енд Пъблишинг ЕООД, www.print-publishing.bg Член на СПИБ 1407 София, бул. Черни връх № 51, ет. 2 тел.: 02 460 50 51, факс: 02 460 50 66 Принт енд Пъблишинг ЕООД е издател и на специализираните списания Полиграфия, ProGRAFICA и Computer и на специализирания каталог Who is Who on the Bulgarian Computer Market Адрес на редакцията 1407 София, бул. Черни връх 51, ет. 2 тел.: 02 460 50 04, 460 50 51 propack@print-publishing.bg; www.print-publishing.bg Изпълнителен директор Нели Петрова, n.petrova@print-publishing.bg Редакционен екип Георги Георгиев, главен редактор g.georgiev@print-publishing.bg Реклама Стефан Славчев, тел.: 02 460 50 02 s.slavchev@print-publishing.bg Нели Кауфман, тел.: (02) 460 50 48 n.kaufmann@print-publishing.bg Маркетинг, абонамент и разпространение Ирина Казанджиева, тел.: 02 460 50 50 i.kazandjieva@print-publishing.bg Коректор Бойка Юрукова Графично оформление и предпечатна подготовка Иван Шандански, i.shandanski@print-publishing.bg Хартия корица — Magno Matt Classic 200 г/м2 тяло — Tempo Matt 115 г/м2 Полиграфснаб АД, www.polygrafsnab.com Печат и довършителна обработка Лито Балкан АД, www.lito-balkan.com Разпространение По абонамент; тел.: 02 460 50 51, 460 50 50 Книжарници „Сиела“ в София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Велико Търново Брой 5/10 е приключен редакционно на 25.10. 2010 г. В списанието са използвани лицензирани шрифтове на ХермесСОФТ (www.hermessoft.com) и лицензирани програмни продукти на Adobe (www.adobe.com). Поместените авторски материали невинаги съвпадат с мнението на редакцията. Редакцията не носи отговорност за съдържанието на рекламите и поръчаните публикации. Препечатването на текстове и илюстрации може да става само със съгласието на редакцията. © Всички права запазени. IBAN сметки / Bank Account: Лева / BGN: BG02BUIN95611000129643 Eвро / Euro: BG02BUIN95611000129643 SWIFT CODE (BIC) BUINBGSF Алианц Банк България / Allianz Bank Bulgaria Since 2007, Edition I, Year III propack@print-publishing.bg, www.print-publishing.bg Publisher Print & Publishing Ltd., www.print-publishing.bg Member of PIUB

Опаковането, както всяка технологична област, се развива с бързи темпове, макар това често да не е видно за крайния потребител. Днес приемаме за нормално телефоните ни да бъдат с тъчскрийн – технология, смятана доскоро за невъзможна. Предполагам, че скоро ще приемаме за нормално всяка отделна шоколадова опаковка да бъде снабдена със система за охлаждане – комбинация между наночастици и фотоволтаични елементи. Звучи ли ви като научна фантастика? Понякога новите технологии намират практическо приложение и разпространение много след като са били изобретени. А когато става дума за нови технологии в опаковането, повечето производители подхождат доста консервативно. Те не са отворени към иновационни решения, и донякъде с право. Освен големи възможности една нова технология крие и своите рискове – дали ще се хареса на потребителите, дали ще отговаря на нормите за безопасност, дали няма да бъде атакувана с обвинението, че може да представлява заплаха за здравето на потребителя... Спомнете си случая с генно модифицираните храни. При тях масовата психоза бе породена най-вече от липсата на адекватна и навременна информация за това, какво са ГМО и какво е въздействието им върху човешкия организъм. Подобна е ситуацията и с нанотехнологиите, които в момента правят първите си “стъпки” в опаковането. Знанията ни за взаимодействието на активните наночастици с храната и тъканите в организма са ограничени. А липсата на достатъчно информация е плодородна почва, върху която могат да избуят множество неоснователни страхове и предразсъдъци. Изводът, който се налага, е, че към новите опаковъчни технологии трябва да се подхожда изключително предпазливо. В противен случай те могат да се превърнат в обект на масова истерия и това да осуети развитието им за много години напред. В заключение бих искал да представя новия главен редактор на сп. ProPACK Екатерина Николова, която ще поеме списанието от следващия брой. Екипът на сп. ProPACK � желае спорна работа и много лични и професионални успехи. Георги Георгиев

Editorial Board Georgi Georgiev, Editor–in–Chief g.georgiev@print-publishing.bg Editorial Office Address 51, Cherni vruh Blvd. fl. 2, 1407 Sofia, Bulgaria tel.: +359 2 460 50 04; 460 50 51 Editorial closing date of issue 5 — 25.10. 2010

ProPACK

брой 5’2010   3


Съдържание EDITORIAL

ТЕХНОЛОГИЯ Нанотехнологии и опаковане

Contents 5

EDITORIAL

6

TECHNOLOGY Nanotechnology in packaging

6 ЕКО ECO Greenway — в унисон с природата 13 Greenway – in harmony with nature

ИНОВАЦИИ INNOVATIONS Опаковки за шоколад със собственa сис- 16 Chocolate packaging with self cooling тема за охлаждане system Опаковане на готови детски храни 19 Packaging of children food Български проект за детски биохрани в 22 A Bulgarian project for children biofoods in качествени опаковки quality packages

13

СТАТИСТИКА STATISTICS Топ 20 на опаковъчните фирми в България 23 Bulgarian packaging companies for по отрасли за периода 2008/2009 г. 2008/2009

БЪЛГАРСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ BULGARIAN PRODUCER Печатница Дедракс — един успешен проект 24 Dedrax printing house — one successful project

ПРОДУКТ PRODUCT Опаковане на подправки 26 Packaging of spices

30

СЪБИТИЯ 29 EVENTS

КОНКУРС COMPETITION Наградите Pentawards за 2010 г. 30 Pentawards 2010 Наградите на ProCarton за 2010 39 ProCarton awards for 2010

ТЕХНОЛОГИЯ TECHONOLOGY Опаковане и транспорт на радиоактивни 44 Packaging and transport of radioactive материали materials

39 4   ProPACK

брой 5’2010

БИЗНЕС СПРАВОЧНИК 48 BUSINESS GUIDE


EDITORIAL

Hello,

Уважаеми читатели, Можете да закупите списание ProPACK и от книжарници „Сиела“. София: МОЛ София, бул. Стамболийски 101, етаж 2 Сити център София, бул. Арсеналски 2, етаж 3 Софийски районен съд, ул. Драган Цанков 6 КНИЖНА БОРСА БОЛИД, бул. Искърско шосе 19 Пловдив: МОЛ Пловдив, ул. Перущица 8, етаж 2 Съдебна палата, ул. 6-ти септември 167 Варна: МОЛ Варна, бул. Сливница 201 Стара Загора: Парк Мол Стара Загора, бул. Никола Петков

Like any other technological field today, the packaging industry is developing rapidly, although often this is not so obvious to the end user. Today we considerl having touchscreen mobile phones normal – a technology recently thought to be impossible. I guess we’ll soon consider chocolate cooling package equipped with nanoparticles and photovoltaic cells as something trivial. Sounds like science fiction? Indeed, contemporary packaging technologies often find their practical application in industry long after they have been invented. It’s also true that most packaging manufacturers are skeptical about applying new technologies. They prefer to stick to traditional solutions and they have their reasons for that. Besides its great opportunities, new packaging technologies are risksy. We cannot tell for sure whether they earn producers and consumers’s trust, wether they meet the safety standards and so on.. A good example is the case with the genetically modified foods. The mass hysteria around them was caused mainly by the lack of adequate information about their nature and impact on human health. Today the nanotechnology used in packaging is in a similar situation. Our knowledge about the impact of nanoparticles on the tissues in our bodies is very limited. Ignorance is the is the perfect soil for our unfounded fears and prejudices to grow on. Our approach to new packaging technologies should be extremely cautious. Otherwise they may become the same subjects to concerns and mistrust as GMO which may restrain their development for many years ahead. In conclusion I would like to introduce the new editor-in-chief of ProPACK Ekaterina Nikolova who will take over ProPack magazine from the next issue. We wish her luck and many professional achievements. Georgi Georgiev

Велико Търново: Съдебна палата, ул. Васил Левски 16

ProPACK

брой 5’2010   5


Т ЕРХУНБОРЛИОКГАИ Я

Нанотехнологии и опаковане В романа си „Фантастично пътешествие“ Айзък Азимов описва как хората усвояват процеса на миниатюризация до степен, позволяваща им да смалят цяла подводница заедно с екипажа до размерите на вирус, след това да я инжектират в кръвоносната система на човек и с нейна помощ да унищожат смъртоносен тромб в мозъка му. И днес, както по времето, когато романът е написан, миниатюризацията съществува единствено във фантазията на хората. Командването и оперирането на обекти с миниатюрни размери от порядъка на няколко десетки нанометра обаче вече е реалност за съвременната наука. През последните години хората изобретяват методи, които им позволяват да изследват и боравят с материята на атомно равнище. Технологията към момента позволява на учените да подреждат атомите в две измерения подобно на кубчета за игра. Мечтата им е един ден да могат да манипулират материята така, че да имат на практика неограничени възможности за строеж на материали и конструкции с най-различен размер — от миниатюрни до гигантски.

6   ProPACK

брой 5’2010

Що е нанотехнология Нанотехнологията е метод за контролиране на материята на атомно ниво за производството на материали с несъществуващи в природата свойства. Една от целите � е да се придадат уникални свойства на наглед обикновени предмети от бита, в това число и на опаковките. Всъщност, ако опаковъчните специалисти подходят по правилния начин към темата, може да предизвикат революция в целия бранш, сравнима с промените, настъпили след откриването на методите за стерилизация и пастьоризация на храните. Наночастиците не са нещо, което е измислено от човека. В природата този микрокосмос съществува най-малко от времето на появата на първите живи организми на земята. Тялото на всеки един от нас представлява невероятно сложна машина, в която непрекъснато се извършват процеси на молекулярно равнище. Млякото и кръвта например се класифицират като нанофлуиди. Червените кръвни телца по своята същност работят на нанопринципи, а целта им е да захващат стабилно и да пренасят молекулите на кисло-


рода и на въглеродния диоксид до съответните органи на тялото.

Малко история Изкуствените нанокомпозити се появяват за пръв път през 50-те, а полиамидните нанокомпозити се създават в средата на седемдесетте години на миналия век. В началото на 80-те лабораториите на Тойота създават силикатните композитни материали, покрити с полимерни слоеве. Това се случва по времето, когато технологията започва да се проучва по-сериозно и учените започват да откриват начини за моделиране на материята на атомно ниво. Най-използван в онези години е тъй нареченият монтморилонит — наноглина с естествен произход, която се добива сравнително евтино и е с доказани ка­чества. За огромния потенциал на нанотехнологиите говорят удивителните свойства на някои наноматериали. Въглеродните нанотръби са нещо като Супермен на наносвета. Те са по-твърди от диаманта, по-издръжливи

от стоманата и значително по-леки от алуминия. Днес вече съществуват нанопокрития, чиято цел е да предпазват стъклените, метални и пластмасови повърх­ ности. С прехода към глобална икономика пред опаковането на храните са поставени и по-високи изисквания като по-дълъг срок на годност и методи за следене на международните стандарти за качество. Наноструктурата на опаковките позволява промяна в бариерните им свойства. Регулирането на количествата вода и газове, минаващи през стената на опаковката, води до повишаване качествата на съхраняваните меса, плодове, зеленчуци, напитки и пр. Наноматериалите повишават значително здравината и физическата устойчивост на опаковките. Определени иновации на микрониво могат да доведат до невероятни подобрения в опаковането на храни по отношение откриването на патогенни организми в храната, създаването на „умни и активни“ опаковки, бариерните и механичните свойства на самата опаковка. Опаковката, която включва наноматериали, може

ProPACK

брой 5’2010   7


да отговаря адекватно на изискванията на средата, да се поправя сама или да предупреждава потребителя за замърсяване и присъствие на болестотворни организми. Според проучване от iRAP Inc. общият пазар на наноопаковане за храни и напитки през 2008 г. в САЩ е бил 4,13 млрд. долара Прогнозите са до 2014 г. растежът да достигне 7,3 млрд. долара при средногодишен ръст от 11,65%. Активните технологии представляват най-големия дял от пазара и ще продължат да нарастват в периода до 2014 г. с 4,35 млрд. долара, а сегментът на интелигентното опаковане се очаква да достигне 2,47 млрд. долара.

Примери за наноопаковане Въглеродни нанотръби. Това са цилиндри с диаметър от няколко нанометра, които могат да се използват в опаковането на храни с цел подобряване на механичните им свойства. Наскоро бе открито, че въглеродните нанотръби притежават силни антибактериални свойства. Бактериите от вида E.coli умират веднага при директен контакт с образувания, формирани от въглеродни нанотръби. Базираните на нанотръбите приложения се използват и поради свойствата им, гарантиращи електростатично отблъскване. Нанооксидите и нанометалите се използват при създаването на устойчиви на надраскване филми, а базираните на наноглините материали повишават значително бариерните свойства на материалите. Наносензори. Чрез тях могат лесно да се установят патогени, токсини и химикали в храните. Учени от Университета в Пенсилвания и Центъра за химически проучвания в Монел създават въглеродни тръби с наноразмери, покрити с нишки от ДНК, и така образуват наносензори, които имат способността да разпознават миризми и вкусове. Наносензорите се използват и при т.нар. електронен език. Този уред е разработен с цел да установи химически вещества в невероятното съотношение от

8   ProPACK

брой 5’2010

1:1012. Те могат да послужат като механизъм за стартиране на химическа реакция, която да доведе до промяна в цвета на опаковката. По този начин потребителят ще бъде надлежно уведомен, че храната е развалена. Радиочестотни идентификатори (RFID). Те могат да бъдат вложени дори в единични опаковки за храни в недалечно бъдеще. Едно от предимствата им е, че не изискват пряка видимост към носителя на информация като баркодовете. Технологията позволява регистрацията на хиляди етикети в секунда. Наноколела. Допринасят за подобряване на опаковките за храни. Тези молекули са вградени в пластмасите с цел да се повишат бариерните и механичните им характеристики. Нановезикули. Притежават способността да долавят присъствието на патогени като Е.coli, бактериите на листерията и салмонелата. Тъй наречените липозомни нановезикули се използват и за установяване на алергизиращите протеини в ядките. Биочипове с ДНК. Те се разработват от известно време с цел по-успешно засичане на патогени. Въглеродната нанотръба служи за трансмитер, докато единична нишка от ДНК служи за сензор. Наноглините показаха най-голяма търговска жизненост благодарение на по-ниските разходи за производството им и полезността им при обикновените термопластмаси като полипропилена (PP), термопластичния полиолифен (TPO), PET, PE, PS и найлон. Глините са направени от милиони малки плочици, които се приплъзват една върху друга. Така се образуват материали, през които молекулите на газовете не могат да преминат. Сребърните наночастици са друг вид на тази технология. От Nivea вече използват сребърен цитрат в една от линиите дезодоранти. Среброто е известно с антибактериалните си свойства от векове. 2500 години пр.Хр. асирийците са използвали сребърни контейнери за носене на водата. Бедуините все още поставят в сребърни контейнери меховете си за вода, за да я запазят прясна по-дълго време.

Обхват на приложение Наноопаковките имат най-много приложения при хранителните продукти, печивата и месните продукти. При течните храни те доминират в секторите на газираните напитки и бутилираната минерална вода. Днес комерсиални приложения на наноопаковането се прилагат при кислородните абсорбери в опаковките с нарязано месо, готовите за консумация меса и бира. От наноматериали се правят и част от влагоуловителите в прясното месо и рибата. Те се използват и за улавяне на молекулите етилен при опаковането на плодове и зеленчуци. Тези системи са разработени и прилагани най-вече в страните от Азия и САЩ.

Целия текст можете да прочетете в печатното издание. Направете своя абонамент сега!


КРЕДИТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НИЕ ВЯРВАМЕ В УСПЕХА НА ВАШИЯ БИЗНЕС, ЗАЩОТО ГО ПОЗНАВАМЕ. Финансови решения от А до Я за малки и средни предприятия Финансова Група Пиреос е една от най-активните финансови организации в Гърция със собствено ноу-хау в предлагането на финансови услуги за физически лица, банкиране на дребно, малки и средни предприятия, лизинг, капиталови пазари и инвестиционно банкиране. Комбинирайки бизнес развитие и социална отговорност, Финансова Група Пиреос системно подобрява и обръща специално внимание на връзките си със социалната, културна и околна среда. Финансова Група Пиреос има нарастващо международно присъствие с клонова мрежа от 900 клона, фокусирано в Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие, но също и във финансови центрове като Лондон и Ню Йорк. Активите й възлизат на 55.2 млрд. евро към март 2010 година.


Първата в света фабрика за наноцелулоза отваря врати в Стокхолм бри. Притежава изключителна здравина и олекотеност, превъзхождащи качествата на материали като кевлара — изключително здрав органичен полимер, известен най-вече с приложението му в бронираните жилетки. Друго предимство на наноцелулозата пред петролен продукт като кевлара е нейната пълна възобновяемост.

Първата в света фабрика за промишлено производство на наноцелулоза се строи в шведската столица Стокхолм. Пилотният проект е разработен и се реализира от Innventia — компания, занимаваща се с проучвания в областта на хартията и опаковането. Новият материал е екологичен, тъй като се добива от дървени фи-

12   ProPACK

брой 5’2010

„От много време съществува сериозен интерес от страна на индустрията за прилагане на наноцелулозата като заздравяващ компонент в хартията, композитните материали и пластмасите“ — споделя ръководителят на проекта Майкъл Анкерфорс. Според него наноцелулозата има потенциал за създаването на нови, по-ефективни и екологични бариерни филми за опаковане на храни. Наноцелулозата може да намери множество приложения в бъдещето. Едно от тях е свързано със създаването на аналози на тъканите в човешкото тялото, от които би могло да се създадат нови органи и системи, които да заменят вече „износените“ и повре-

дените. Наноцелулозата може да бъде използвана и като съставка за повишаване на вискозитета в хранителните продукти. С други думи материалът е способен да замени въглехидратите и другите хранителни добавки. Фабриката на Innventia ще позволи произвеждането на големи количества от новия материал, като процесът ще бъде икономически оправдан. Досега процесът на хомогенизиция на наноцелулозата бе много енергоемък и скъп. Благодарение обаче на подобрените технологии на Innventia консумацията на енергия е намалена с внушителните 98%. Така чрез новия процес за тон произведена продукция се спестяват 29 000 кВтч енергия. За сравнение — къща със средни размери изразходва приблизително 18 000 кВтч на тон годишно. За напълно окомплектована хартиена фабрика от мащабите на тази в Стокхолм това означава спестяване на енергия, равняваща се на енергията, необходима за захранването на 8000 къщи в продължение на година.

Innventia


ЕКО

Greenway – в унисон с природата Когато зеленото е наистина зелено За еко- и биопродукти във всякакъв вид и форма днес се говори все почесто. Несъмнено темите, свързани с тези две думички, са много, разнообразни и с различно значение. Важното е, че ние като потребители започнахме да разбираме тяхното значение и да ги „търсим“ навсякъде около нас — по рафтовете в магазините, в автомобилните каталози, при избора на хартия, мастила и къде ли още не. Все повече осъзнаваме тяхната важност и се опитваме да обвързваме по всякакъв начин своето ежедневие с тях. Защото в крайна сметка това, което е добро за природата, е добро и за нас самите. Тръгнахме от презумпцията, че тези две думи са наистина актуални и често използвани. Но дали това наистина е така. За да разберем, нека започнем нашето пътешествие по зеления път (от англ. green way).

Кой е по и най Първата ни спирка е www.wordcount. org, където вписвайки английските думи eco и bio, ще разберем тяхната популярност сред англоговорящите. Тук разбирам, че началната точка за статия е била правилна — сред 86 880 най-популярни английски думи на 19  768 позиция се нарежда думата eco — явно наистина се „чува“ доста често. Малко по-назад откриваме bio  — думата заема 33  124 място  — отново нелоша позиция. По-интересно е обаче да разберем какво се случва у нас с използването на тези думи. За целта се обърнахме към Google Trends — инструмент, използван всекидневно от хиляди хора по света и дело на компания, която обича да инвестира в „зелени технологии“. Всъщност инструментът се прилага за други цели, но ще ни свърши работа, тъй като чрез него ще разберем колко често се из-

ползват споменатите думи в търсене, осъществявано през Google. И така, след няколко клика с мишката имаме нужните резултати (фиг. 1). От споменатата графика ясно се вижда, че у нас и на български търсенето, включващо думата „еко“, започва много по-рано — търсим екопродукти от 2006 г. На биопродуктите започваме да обръщаме внимание доста по-късно — от 2008 г. За да подсиля твърдението, ще добавя, че според The Global Language Monitor (www.languagemonitor.com) водещата фраза за последното десетилетие (2000—2009) е „промени в климата“ (climate change), допълвайки че „зелените“ думи във всичките им проявления са доминирали през периода от 2000 г. до изминалата 2009 г.

Съвременни тенденции на българския пазар В България вече се появиха първите опаковки и торби за смет, за които можем да кажем, че отговарят на стандарта за биоразградимост ISO14855. Вносител за изходния ма-

Разработената за нуждите на iphone опаковка на компанията JIVO е направена от материал, позволяващ й да се разгради напълно в природата за период от 5 години

териал на опаковките е дружеството Greenway. Новата технология е немски патент, а самият материал — биоразградима смола от скорбяла BSR (biodegradable starch resin) — е

Фиг. 1

ProPACK

брой 5’2010   13


създаден по патентована шведска технология. Торби за смет и пазарски пликове от новия материал вече се предлагат в някои от големите вериги супермаркети в страната като Пикадили и Фантастико (от януари 2011 г.), както и във веригите за канцеларски материали Офис Експрес, Офис 1 и Ронос. В Пикадили опаковките и торбите ще се предлагат дори под собствената марка на съответната верига. Продуктите на Greenway се предлагат в следните биомагазини: Био България, Балев Био, Зелен, My Оrganic Market и др. Дружеството Greenway е създадено с идеята да популяризира и насърчава дейности за опазване на околната среда. Една от основните му цели е да поощрява най-оптималното използване на ресурсите, тъй като те са ограничени — пряк и много важен елемент в процеса на съхраняване на природата. За големите перспективи на новия, напълно биоразградим материал говори и фактът, че част от големите общини в страната обмислят да въведат закони за използването на биоразградими пликове от дистрибуторите и веригите магазини, опериращи на тяхна територия. Най-напред в това отношение е община Кюстендил. Местният общински съвет приема подобна наредба, която влиза в сила от началото на следващата година.

14   ProPACK

брой 5’2010

Биоразградимите материали на Greenway са уникални поради няколко причини: 1. Съдържат предимно скорбяла, която като природен полимер е нетрайна, но благодарение на патентованата технология този проблем е разрешен повече от успешно. Това е бил основният проблем с нея допреди няколко години, когато изследователите са успявали да достигнат съдържание на скорбяла в опаковъчните материали едва в порядъка на 6 до 10%. Новият материал на Greenway съдържа скорбяла със специална подобрена формула, която позволява този процент да се увеличи значително. Технологията е патентована през 2003 г. и одобрена за комерсиално производство през 2006 г. В следващите две години производителите предприемат тестове, които доказват нейното качество и надеждност. В структурата на BSR е залегнало и определено количество полиетилен. Неговите стойности са пренебрежимо малки и не влияят на степента на биоразградимост. 2. Един от големите плюсове на BSR е, че полимерните вериги от скорбяла и полиетиелен се накъсват на частици с много малка молекулна маса още при производството си. Тези вериги са многократно по-малки от веригите на петрол-

ните въглеводороди, които изграждат оксо- и фоторазградимите пластмаси. По този начин бактериите и гъбите, които полепват по чувалите след попадането им на сметището (компоста) са максимално улеснени при консумацията на скорбялата. Равномерното разпределение на PE и скорбялата е в основата на еластичността и здравината на BSR. 3. От друга страна, в структурата на биоразградимата смола на Greenway са добавени съставки, които гарантират процеса на разграждане под въздействието на светлина и кислород. Новият материал започва да се разгражда в момента, в който се осъществи контакт с почвата и съответно по него полепнат организмите, които се хранят със скорбяла. Тук е важно да се отбележи, че едва след този етап на първоначално нарушаване на структурата се активират процесите на оксо- и фоторазграждане. Ако торбите се пазят на чисто, сухо и тъмно място, тяхната трайност е практически неограничена. При намокряне, вместо да се разгради, торбата, направена от BSR, става още по-здрава и еластична благодарение на обратната абсорбция на водата, която е 0,5% от общия обем. Благодарение на този процес нейните физически характеристики като издръжливост на опън могат дори да превишат тези на торбите, базирани на петролните полимери — биофилмът може да придобие характеристиките на стреч филмите, което го прави използваем при стреч опаковането. Ако не е силно замърсен, материалът може да се регранулира и рециклира. В случай на висока замърсеност материалът е подходящ за компостиране или инсенериране.

Новият продукт е изключително подходящ за българските условия Използвана в родни условия, технологията BSR може да демонстрира истинския си екологичен потенциал, особено що се отнася до битови отпадъци, изхвърлените на нерегламентирани места — паркове, градинки, сред природата. Единственото, което е необходимо за пликовете


от BSR, е те да имат контакт с микроорганизмите, населяващи почвата. Изследванията на Greenway показват, че при температура от 4 до 10°С в градски условия необходимият период за пълно разграждане на един чувал за смет е 122 дена. Основните предимства на новия материал са: ••Цената. Оскъпяването е средно с около 10% в сравнение с торбите и опаковките от петролни продукти, което е много по-малко от това на алтернативните биоразградими пластмаси, предлагани на българския пазар. ••BSR материалът не съдържа токсични или канцерогенни съставки, което го прави удобен и за опаковане на свежи храни. Специалистите на Greenway разработват нови формули на BSR, които да позволят съчетаването на скорбялата с полипропилен и полистирен. По този начин ще се получат напълно биоразградими твърди опаковъчни материали, подходящи за трайно опаковане на храни, производство на аксесоари за кетъринг и др.

••Новият материал не изисква допълнителни производствени инвестиции. Единственото, което трябва да се направи, са настройки на машините. Това може да стане посредством консултация със специалист на Greenway. ••Филмът от BSR се екструдира при температура от 185°С, която е по-ниска от температурата, използвана при стандартните петролни фолиа. По този начин производителят спестява средства за електроенергия. Температурите са по-ниски и при процесите на печат, разкрояване и лепене. Както всяка нова технология, така и BSR има и своите недостатъци, над които специалистите работят в момента. Един от тях е, че при разграждане BSR опаковките отделят в атмосферата въглероден диоксид. Отделеното количество обаче е пренебрежимо малко на фона на останалите замърсители. Друг проблем е, че дебелината на материала е поне 20 микрона, тъй като скорбялата не може да бъде безкрайно изтънявана. Скорбялата не позволява и постига-

нето на висока прозрачност, което я прави по-малко удобна за опаковки с „прозорец“ към продукта. Една от технологичните специфики на материала е, че след екструзия той трябва да се остави да престои за период от 24 до 48 часа, тъй като първоначално е много крехък и мек. Тази процедура изисква и съответната логистична подготовка на производителя. Подобна подготовка може да бъде предоставена от Greenway за всички български фирми, които искат да произвеждат този 100% екологичен продукт. И не на последно място, BSR филмът не бива да бъде смесван с останалите петрол-базирани пластмаси при рециклиране. Проблемът може да бъде решен с въвеждането на нов знак, който да прави материала разпознаваем на поточните линии в българските рециклиращи предприятия. Радослав Далев Георги Георгиев


ИНОВАЦИИ

Опаковки за шоколад със собственa система за охлаждане От компанията за производство на храни Kraft канят изследователи, които да се присъединят към проекта

Антон Стийман е опаковъчен специалист с повече от 40-годишен опит в областта на опаковането, придобит в множество мултинационални компании. Холандец по произход, живеещ в Бразилия, авторът пише за няколко популярни американски и европейски специализирани списания.

Хранителният концерн Kraft Foods отправи покана към опаковъчни специалисти, учени и изобретатели за съвместно разработване на нова технология, която да защити шоколадовите изделия на компанията от разтопяване при по-високи температури. Този ход на Kraft може да изненада мнозина, тъй като подобна иновация със сигурност ще увеличи цената на опаковките за шоколадови изделия. Иновационната стратегия се приема сравнително наскоро, след като компанията осъществи сериозни промени в опаковките на шоколадите „Милка“, като замени вътрешното алуминиево фолио с ориентирана ламинирана опаковка от PP със студено запечатване. Това доведе до намаляване на опаковъчния материал с 60%. Всеки любител на шоколада е наясно с проблема, който създава раз-

16   ProPACK

брой 5’2010

топеният шоколад. Въпреки че в миналото много компании са разработвали нови опаковки за шоколад, никой досега не се е занимавал сериозно с този аспект при съхранението му. След като Kraft Foods купиха английския производител на сладкарски изделия Cadbury, от компанията заявиха, че сегашните методи за намаляване на топенето при температури от 24 до 40°C могат да включат и опаковъчни решения като нови изолационни материали, вещества, акумулиращи топлината, вещества с фазов преход, ултратънките филми, активни опаковки, реагиращи на топлина и светлина, както и новите технологии, позволяващи абсорбиране на топлината. Нещата обаче не спират дотук. Нека да разгледаме с максимално отворено съзнание съществуващи-

те технологии и проучвания, чиято комбинация в крайна сметка може да доведе до разработване на тъй желаната „охлаждаща опаковка“.

Самоохлаждане В последните 10–15 години опаковъчната индустрия бе наводнена с технологични провали в търсене на самоохлаждащи се опаковки за напитки за еднократна доза. Технологичните методи за подобна обработка се сведоха до два — ендотермични химични реакции (процеси, при които химичните реакции поглъщат енергия от околната среда под формата на топлина) и прилагането на термопомпи, които използват механизма на изпаряване на водата за отделяне на ненужната топлина. Впоследствие се оказа, че ендотермичните реакции обикновено са слаби, докато изпаряването на вода е доста по-мощно за постигането на желаното охлаждане. Технологията на термопомпите вече е намерила успешно търговско приложение в Италия при марките кафе Caldo Caldo и Freddo Freddo, при които се използва ендотермична реакция между натриев тиосулфат пентахидрат и вода.

Целия текст можете да прочетете в печатното издание. Направете своя абонамент сега!


ИНОВАЦИИ

Опаковане на готови детски храни Един бързорастящ пазар През последните години се наблюдават сериозни промени в социалния ни живот. Като цяло прекарваме по-малко време със семействата си. Това означава и по-малко време за приготвяне на здравословна и питателна храна за децата ни. Отделяме значително внимание и на дейности като хобита и спорт, което води до хранене по различно време за членовете на семейството. Всичко това закономерно води до увеличаване на пазарния дял на готовите храни, включително детските. Това е една от бързоразвиващите се тенденции на международните пазари. Днес много компании за производство на детски храни се ориентират към този бизнес. В същото време фирмите, които искат да инвестират в този пазар, са изправени пред значителни предизвикателства и трудности. Съставките в детската храна трябва да са внимателно подбрани и грижливо при-

готвени по строги рецептури. Следва изборът на опаковка, която да е създадена и изработена според безкомпромисните изисквания на няколко директиви, и този избор е изключително важен. В отговор на пазарните изисквания датският производител на опаковки Faerch Plast представя своята нова концепция за опаковки на готови храни с иновативен дизайн. Така Faerch Plast остава верен на мисията си да участва активно в създаването на здравословни хранителни на-

вици у малките деца. Компанията инвестира своя научен и технически потенциал в разработването на актуален дизайн от иновативни материали, като се фокусира върху това децата да получават своята храна толкова свежа, вкусна и витаминозна, както в момента на нейното приготвяне. Новите предложения на Faerch Plast са разработени с акцент върху четири различни възрастови групи: 6 месеца – 2 години, 2–5 години, 5–10 години, 10–15 години.


Група 1 Деца на възраст от 6 месеца до 2 години

Група 2 Деца на възраст от 2 до 5 години

Бебетата и малките деца имат нужда от няколко питателни хранения през деня и за тази цел Faerch Plast са разработили опаковки с няколко отделения, които лесно да разделят продуктите един от друг. Това е решение, което позволява лесното приготвяне на храната независимо дали става въпрос за лека закуска в дома, или за обяд в парка. Този тип опаковки запазват максимално качествата на храните подобно на добре познатия ни стъклен буркан, като в същото време са абсолютно безопасни за децата. Като се има предвид целевата група на децата на възраст от 6 месеца до 2 години, тук качествата на опаковката се оценяват най-вече от родителите — от размера на порциите до външния дизайн на кутията и информацията за хранителната стойност, съставки и начина на приготвяне. Опаковките са направени така, че да се харесат и на децата с нестандартния си дизайн — с формата на костенурка, цвете или фигура на анимационен герой. От изключителна важност е тяхната безопасност по отношение на манипулирането с опаковката — няма опасност да се счупи и детето да се пореже например, опаковката се отваря лесно, без това да крие какъвто и да е риск от нараняване, което се оценява изключително високо от грижовните родители.

На тази възраст вече повечето деца имат силно чувство за независимост и много от тях искат да участват в процеса на приготвяне на храната. Те са много любопитни и обичат сами да откриват света около тях. За тази целева група от Faerch Plast са разработили съд с форма на мече, който цели да провокира детското въображение и любопитство, като същевременно доставя удоволствие от разпознаването на формата. Опаковката е удобна за отваряне от самото дете, като по този начин го стимулира да прави нещата само. На тази възраст вече готовите храни се вписват в социалния контекст на детето. Опакованата по този начин храна може да се приема във вид на закуска по време на път, по време на игра с другите деца. Семейството спестява време за готвене и може да се съсредоточи върху други занимания. Опаковката се предлага и в поголеми размери, което позволява поставянето на допълнителна информация за хранителната стойност на продукта, съставките и начина на приготвяне.

20   ProPACK

брой 5’2010


Група 3 Деца на възраст от 5 до 10 години

Група 4 Деца на възраст от 10 до 15 години

В тази възраст децата бързо растат и развиват собствени предпочитания към определени храни. За тази целева група от Faerch Plast разработват опаковки, които да са лесни и безопасни за манипулиране от детските пръсти. Децата вече могат сами да приготвят храната си и да избират съставките � спрямо своя вкус. Благодарение на модулния си дизайн опаковката позволява смесването на различните съставки. Стабилността � я прави подходяща и за носене в училище.

Децата от тази възрастова група имат ясно изразено мнение за това, какво да ядат, кога и с кого. Опаковките отново трябва да са разпознаваеми и лесни за манипулиране. Освен това трябва да обхващат новия социален контекст на подрастващите и най-вече кръга от приятели, които в този период съставляват основна част от живота им. Готовите ястия са подходящи за подгряване в микровълновата фурна, като същевременно се явяват здравословна алтернатива на закуските, които всички знаем, че трябва да избягваме. Конструкцията на опаковката позволява презентирането на достатъчно информация за хранителната стойност, съставките и приготвянето.

ProPACK

брой 5’2010   21


Б Ъ Л ГА Р С К И П Р О И З В О Д И Т Е Л

Печатница Дедракс – един успешен проект За настоящето и бъдещето на една от най-модерните европейски печатници разговаряме с Петър Христов, директор на производствената база на Дедракс Г-н Христов, кои бяха важните моменти в развитието на печатница Дедракс през изминалите години що се отнася до изработването на опаковки? Безспорно най-значимото събитие е създаването на новата печатна база във Варна. За съвсем кратко време ние създадохме най-модерната печатница в България, и то в условия на тежка финансова криза. Тази инвестицията даде допълнителен тласък в производството на опаковки от картон, първо, поради инсталираната техника там, но най-вече поради пазарната ниша, която съществува в региона от доста години. В условията на сравнително преодолима конкуренция успяваме бързо да се наложим на пазара и аз вярвам, че съвсем скоро ще бъдем неоспорим фактор и на пазара на опаковки в региона. Какъв е вашият производствен капацитет по отношение на печата на опаковки? Към момента производственият капацитет се лимитира от възможностите на довършителната техника, но въпреки това в последните няколко месеца успяваме да повишим производството до 100 тона на месечна база. Капацитетът за момента не е голям, но ние смятаме, че не трябва да поемаме поръчки, чието изпълнение няма да започне веднага и съществува опасност от забавяне. Водейки се от нуждите на нашите клиенти, през 2011 г. предвиждаме мащабни инвестиции, целящи повишаване на производствения капацитет до 400 тона месечно. Roland 705 DirectDrive — бъдещето във формат 74х104

24   ProPACK

брой 5’2010

Кои са вашите партньори и какви са най-честите изисквания, които те имат към опаковките? Дедракс се специализира и изпълнява поръчки за опаковки основно за фармацевтични и козметични компании както в България, така и в чужбина. Посредством нашите чуждестранни партньори опаковките ни достигат пазари като Грузия, Русия, Великобритания, Казахстан, Румъния, Украйна. Основно изискване към този тип опаковки е безпроблемното им реализиране в производствата, респ. обработване при изключително високи скорости. Съвременните пълначни линии във фармацевтичните компании позволяват затваряне на десетки хиляди опаковки на час, което предполага изработката на опаковката да бъде много прецизна. Наред с това се предявяват строги изисквания за чистота на помещенията, начина на опаковане, съхранение и транспортиране. При наличието на нова печатна база покриваме всички изисквания безпроблемно. Кое е новото и различното, което отличава печатница Дедракс от конкурентите �? Наред с непрестанното обновяване на техниката, не мога да не спомена интегрираната софтуерна система за управление на поръчките и производството, работеща отскоро при нас. Разработена за Дедракс, системата позволява онлайн наблюдение на производството — както като процес, така и по машини и звена. Целият цикъл може да се наблюCTP LUSCHER XPOSE с конвенционални пластини


Петър Христов завършва висше образование през 2003 г. в ТУ Варна, модул Химическо машиностроене. Две години по-късно завършва и магистратура в модул Машиностроене и уредостроене. Към момента учи в ХТМУ – София, специалност Полиграфия. Работи в областта на полиграфията от 1999 г. Поетапно заема длъжностите от монтьор на полиграфическо оборудване, през печатар, технолог и главен технолог, докато се стигне до настоящата му позиция на директор производство в печатница Дедракс.

дава и управлява от всяка точка на планетата. Това ни позволява да държим клиента близо до нашето производство. Какво е общото ниво на качеството на произведените в България печатни материали за опаковъчната промишленост? Има ли страната потенциал да достигне в това отношение развитите европейски страни? Определено не бих използвал думата „високо“, но не виня за това печатниците. Увлечени в надпреварата за намаляване на разходите за опаковката на продукцията и организираните търгове на по-големите клиенти, само в изминалите няколко години те понижиха безкрайно качествата на влаганите материали. Делът на опаковките, произвеждани от „първични“ материали (със съдържание на дървесина), е под 10%, а при кашираните опаковки буквално за 3–4 години крафтлайнерите бяха заменени с рециклирани хартии. Естествено картонажните фабрики се впуснаха в надпреварата, наречена „най-ниска цена“, и лошото е, че на финала нямаше победител. Точно обратното – спечелилият търга имаше възможността да произвежда огромни тиражи с прилична загуба. През последните няколко години имах удоволствието да посетя колеги в няколко страни в Европа и Азия и разбрах, че търг се печели при конкурентност в три показателя: качество, срок, цена. Когато този начин на работа се възприеме и у нас, мисля, че бързо ще достигнем европейските страни. В България има изключително талантливи специалисти, а машинопарка ни няма да коментирам. Често имаВ Дедракс — Варна успешно заработиха двата ножа WOHLENBERG 115

ме гости от чужбина и е много приятно, когато ги чуваме да казват: „Вие притежавате машини, които са твърде скъпи за нас.“ Каква трябва да бъде съвременната опаковка в графично отношение? Това е въпрос, на който няма да дам еднозначен отговор. Преди време работехме по дизайн на кутия за торта и клиентът беше поставил изискване кутията да е по-красива отвътре, отколкото отвън, защото купувачът съди за вътрешността на тортата по вътрешността на кутията. Всяка опаковка днес, а и в бъдеще ще използва като оръжие своята визия за завоюването на по-голям пазарен дял. Ние и нашите клиенти се учим в движение как да предлагаме своите продукти по най-добрия начин. Добрата новина е, че все повече фабрики излизат с дизайн на опаковки, зад който стои реална концепция за продаване. Какви възможности Ви предостави икономическата криза и каква е стратегията Ви за бъдещото развитие на Дедракс? Не мога да кажа, че кризата е добре дошла за нас. По-скоро тя е предизвикателство, с което трябва да се справим. Мисля, че ключът към успеха е в постоянното пригаждане към пазара и инвестирането в нова техника и технологии. В това отношение Дедракс винаги е бил пионер и мисля, че докато този дух съществува, ние ще се развиваме и ще печелим нови пазари. Въпросите зададе Георги Георгиев Новата сграда на печатница Дедракс във Варна

ProPACK

брой 5’2010   25


ПРОДУКТ

Опаковане на подправки Като се започне от древността, та чак до началото на модерната епоха цената на подправките от далечни земи често е надминавала тази на златото. Сред основните причини за това е била и невъзможността за качествено съхранение на тези деликатни продукти. Днес проблемът е разрешен повече от успешно. Все още обаче подправките са един от „костеливите орехи“ в опаковането, с които всеки производител и доставчик трябва да внимава За да се запази качеството на подправките по време на транспортиране, съхранение и доставка, опаковъчните материали трябва да се избират внимателно, като се вземат предвид и функционалните, и маркетинговите фактори. Сред основните опаковъчни изисквания са: ••Защита на продукта от разпиляване и разваляне. ••Защита от атмосферните фактори като светлина, топлина, влажност и кислород. Материалите, избрани за опаковката, трябва да имат високи бариерни свойства срещу тях. ••Опаковъчният материал трябва да има високи бариерни свойства за предотвратяване на загубата на аромата и вкуса, както и срещу проникването на външни миризми. ••Летливите масла в подправките имат тенденцията да реагират с вътрешния контактен слой на опаковъчния материал, което понякога води до омазняване и разваляне на добрия външен вид на опаковката. Опаковъчният материал трябва да бъде устойчив на мазнини и същевременно съвместими с този продукт. ••Опаковъчните материали трябва да бъдат годни за машинна обработка, годни за печат и леснодостъпни за еднократна употреба. За да изберете подходящ опаковъчен материал на опаковката за подправки, от първостепенно значение е да познавате факторите, които влияят върху качеството на съответния продукт. Те биват: ••Съдържание на влага. Подправките (и по-специално тези под формата на прах), са хигроскопични по

26   ProPACK

брой 5’2010

своя характер и абсорбират лесно влага от атмосферата, което води до слепване или разкашкване на частиците на субстанцията. ••Загуба на ароматни и вкусови качества. Много от подправките съдържат летливи съставки, които придават характерния аромат и вкус на продукта. Загубата на известно количество летливи масла или окисляването на някои ароматни съединения води до влошаване качеството на продукта. ••Обезцветяване. Някои от подправките като зелен кардамон, червени люти чушки, куркума и шафран съдържат естествени пигменти. Светлината може да повлияе на тези пигменти, което да доведе до загуба или избледняване на цвета и влошаване на качеството. ••Насекоми. Подправките са предразположени към разваляне поради наличието на насекоми. Процесът може да се ускори от фактори като висока влажност, топлина и кислород. ••Микробиологично замърсяване. При висока влажност на въздуха от 65% и нагоре се появява абсорбция на влага, която води до създаването на подходяща среда за развитието на микроорганизми.

Промишлени опаковки за подправки Нова тенденция в опаковането на подправки е да се използват т.нар. джъмбо-чанти (еластични контейнери със средни размери за насипен товар). Тези чанти са с капацитет до 1 тон и притежават редица предимства, като:

••Гъвкавост, възможност за сгъване и трайност; ••Могат да се ползват за опаковане на подправки в най-различни типове насипно състояние; ••Изтичането на съдържанието може да бъде избегнато в голяма степен; ••Тъй като обработката е механизирана, директната човешка намеса е сведена до минимум; ••Намалено време за товарене и разтоварване; ••Чантите са значително олекотени, което чувствително намалява транспортните разходи. Търговците на подправки могат също да използват големи по размери опаковки с капацитет от 2 до 10 кг. Разнообразието на използваните пакети включва гъвкави ламинирани торбички и пластмасови тъкани торби, които заменят традиционните материали като ламаринените контейнери и чували от естествени тъкани.

Потребителски опаковки Вариантите на потребителските опаковки днес са доста разнообразни. Въпреки това изборът на материалите и системите зависи от редица фактори: ••Срок на годност на подправката, т.е. степента на защита, изисквана от продукта срещу влага, запазване на аромата, обезцветяване и т.н.;

Целия текст можете да прочетете в печатното издание. Направете своя абонамент сега!


СЪБИТИЯ

17–20 ноември, НДК, София В днешното забързано и изпълнено със стрес ежедневие българският потребител все по-внимателно подбира стоките, които купува. Био- и екопродуктите започват все по-осезателно да присъстват в неговата потребителска кошница. Световните тенденции за здравословен живот, тясната връзка между храната и здравето, климатичните промени и постоянното нарастване на количеството отпадъци налагат нови стандарти. Следвайки развитието на пазара на био- и екопродукти, Виа Експо и Българската търговско-промишлена палата организират специализираната изложба Bio & Eco Expo. Събитието ще се проведе в периода 17–20 ноември в НДК, София. То ще бъде отражение на този млад, но перспективен пазар. Организаторите си поставят за цел да популяризират предимствата на био- и екопродуктите в България, да съдействат на участниците да подобрят своята комуникация и дистрибуция и да обменят опит чрез директна връзка със своите клиенти. Посетителите

лично ще се убедят в качествата на този вид продукти, които са по-здравословни, по-вкусни, не съдържат химически вещества и са произведени по екологичен начин. Основните потребители на био- и екопродукти са хора със „зелено мислене“ и отговорни към опазването на околната среда. Вносители, производители и търговци ще покажат „на живо“ богат асортимент от храни, козметика, опаковки, почистващи средства, дрехи, биоторове и сертифициращи услуги. Опаковката е важен компонент на продуктите — тя продава стоката и я съхранява, но ако не е биоразградима, остава да „живее“ дълго време в природата. На Bio & Eco Expo ще видите артикули, които са био — от състава до опаковката. Сред изложителите е фирма Greenway, български производител на биоразградими опаковки от възобновяеми материали. Компанията се стреми оптимално да използва ресурсите — важен елемент от процеса на съхраняване на природата. BioConcept ще представи биокозме-

тиката на Cattier и биогримове Terre D‘oc и Vivre Vert, които също са в биоопаковки. Соковете от Мелето са нови за българския пазар, с неустоим свеж аромат на различни плодови комбинации. С оглед опазването и грижата за околната среда опаковката е замислена така, че максимално да улеснява процеса на рециклиране. Иновационна технология за производство на биоразложими опаковки от огнезащитен картон ще покаже ЕТ Протект — Лидия Костова. Биошоколади Ananda от Зелен Био — Смарт Капитал са в биоразградима опаковка, а с всяка покупка на шоколадите Organic Meltdown потребителите спасяват по 1 дърво в еквадорските гори. Изложителите и организаторите имат позитивни очаквания за развитието на пазара на био- и екопродукти и се надяват изложбата да бъде ефективно средство за изграждането на ново екологично съзнание у потребителите. Повече информация за събитието: www.viaexpo.com; http://www.bcci.bg/ bulgarian/fairs/bioexpo/

Проведе се ежегодният семинар по опаковане в УХТ – Пловдив

На 15 октомври тази година се проведе ежегодната технологична конференция на Университета по хранителни технологии в Пловдив. В секция „Опаковане“ бяха представени последните достижения на редица водещи международни специалисти в областта на опаковъчните технологии.

Представени бяха доклади от България, Русия, Украйна, Франция и Румъния. Френското участие бе на тема „Аеробно и анаеробно биоразградими материали, базирани на брашното, използвани за опаковане на храни“. Доклад по темата изнесе Софи Галанд. Лоредана Добре от Румънския политехнически университет представи разработка на тема „Антисептични опаковъчни материали, съдържащи поливинил алкохол и бактериална целулоза“. Доклад представи и проф. Адриана Бирка от Университета „Георги Бацеу“ в Брашов. В семинара взе участие и Юлия Петрова от Украйна, представител на Донецкия национален университет по икономика. Ивайло Хинков от ХТИ представи съвместна разработка с македонски

учени в областта на сребърните наночастици. Представен бе и доклад на тема „Опаковъчни хартии с подобрени бариерни свойства“ с автори В. Лашева, М. Кършева и С. Бенчева. Семинарът премина в приятелска атмосфера, под формата на свободна дискусия между отделните доклади и под патронажа на доц. Стефан Стефанов, председател на Националната академия по опаковане.

Бележка: В статията от бр. 4 на сп. ProPACK, озаглавена „Опаковките от метал“ е допусната неточност. Освен Стефан Стефанов и Чавдар Саздов, съавтори на материала са Надя Арабаджиева и Йорданка Стефанова. ProPACK

брой 5’2010   29


КОНКУРС

Наградите Pentawards за 2010 г. ДИАМАНТЕНА НАГРАДА за най-добра опаковка в конкурса Тeзи артистични бутилки HOYU3210 (1) са дело на дизайнери от японската рекламна и PR агенция ADK. Опаковките са предназначени за гамата от козметични и фризьорски продукти на японската компания HOYU. Създадена през далечната 1905 г. HOYU винаги се е стремяла да бъде в крак с иновациите и да предлага на претенциозните си клиенти изключителни продукти, опаковани по изключителен начин. Номерът 3210 в етикета на бутилките символизира обратно броене, т.е. финалните секунди, с които човек разполага, преди да излезе от дома си. Това е краткият период, в който може да нанесе последните щрихи върху прическата си, а ние знаем колко са вманиачени японците на тема прическа.

2

1

30   ProPACK

Оригиналната и идеално ергономична форма на бутилките излиза извън обичайните комуникационни кодове, което я отличава от всички нейни конкуренти в конкурса. Любопитно е, че дизайнерът не е използвал компютър за създаването на формата. Негови инструменти са били пилата, шкурката и двете му ръце. Разбира се, компютърът е имал своята роля в момента, когато дизайнът е бил превъплътен на поточната линия. Избраните цветове — черно и бяло, както и прозрачността на опаковките, засилват усещането за простота и чистота. Вероятно голяма част от тези бутилки няма да свършат на сметището, а ще бъдат запазени като декоративни предмети в японските бани и будоари, а вероятно и скоро ще намерят своето място в изложби и музеи, посветени на дизайна.

брой 5’2010

ПЛАТИНЕНИ НАГРАДИ Категория: Напитки (2) Марка: Lascala Участник: Eduardo del Fraile Държава: Испания www.eduardodelfraile.com Налагането на испански вина на китайския пазар не е проста задача. В момента присъствието на френските вина е значително по-силно — традиция, наложена чрез поддържането на идентичност и автентичност. За разлика от французите испанците от Eduardo del Fraile са избрали пътя на междукултурната комуникация чрез смесването на елементи от испанската и китайската културна традиция. Върху бутилките азиатски лица, гримирани в бяло, символизират Китай, докато кичурът къдрава коса на челото символизира Испания. В

3


образите са вкарани и други символни детайли. Така например в косите на китайката от бутилката с розе е втъкната традиционна испанска диадема. Върху лицето от етикета на бялото вино е загатнато ветрило, а върху изображението от етикета на червеното вино ясно виждаме силуета на танцьорка на фламенко. В типографията на етикетите отново присъства смес от източната и западната традиция. Тук думите са изписани с латински букви, но разположението им е вертикално, по подобие на китайските йероглифи. Не на последно място бутилките се предлагат с покритие от полупрозрачна опаковъчна хартия с белезникав цвят, върху която са отпечатани червени точки, наподобяващи десена на традиционните рокли и обувки за фламенко. Можем да определим цялата опаковка като смес от Ин и Ян — от твърдостта на стъклото и ефирността и мекотата на обвиващата го хартия.

Категория: храни (3) Марка: Deli Garage – течен шоколад Участник: Kolle Rebbe GmbH Държава: Германия В същността си Deli Garage е творческо сътрудничество между производителите на деликатесни продукти и дизайнерската агенция, която им предлага да представят всичките си продукти в опаковки със стил, вдъхновен от продуктите, предназначени за поддръжка на автомобили. Ароматизираното маслиново масло се опакова в кутии за моторно масло, шоколад се поставя в бутилки, които обикновено се използват за лепила за

4

дърво, сладкишите са с формата на шпилки, болтове и винтове и се продават в кутии с различни отделения, медът е в метални туби за грес и смазочни масла, други храни са поставени в кутии за спрейове и т.н. В допълнение към платинената награда международното жури присъди още две златни отличия в категориите за тестени изделия и брандова идентичност.

Категория други пазари (4) Марка: out_of_ark® Участник: identis GmbH Държава: Германия www.identis.de Тук призът бе присъден на дизайна на картонени кутии, които могат да се използват и като чанти. Идеята на авторите на опаковките е да пресъздадат живота в „градската джунгла“. Те са представили дизайн, включващ 15 животни от 5 континента, сред които бизон, крокодил, костенурка, полярна мечка, лос, лама, кенгуру и др. Чантите са в 3 основни размера. Структурата на опаковките също е много добре премислена. Гофрираният картон е използван рационално, като от лицевата страна са направени прорези, символизиращи решетките на клетка, зад които се виждат стилизираните изображения на животните. Плюс на тази опаковка-чанта е, че тя едновременно показва и предпазва продукта. Кутията е екологична, тъй като картонът е годен за пълно рециклиране, а количеството мастило, използвано за печат върху него, е минимално. Кутиите са достатъчно здрави, за да могат да се използват повторно.

5

Категория: продукти за грижа за тялото (5) Марка: U from Kotex Участник: CBX (Ню Йорк) Държава: САЩ www.cbx.com Продуктите за дамска хигиена обикновено се поставят в опаковки с кукленски стил в пастелни цветове. U from Kotex нарушава тази традиция в опит да таргетира млади жени на възраст 14–21 г., предлагайки им коренно различни опаковки, които са удобни за поставяне в кутийка, чанта или в шкафа в банята. Опаковките съдържат отделни джобове за тампони и превръзки. В допълнение създателите на опаковките са предвидили малка метална кутия, която да предпазва тези деликатни продукти за интимна хигиена по сигурен, чист и същевременно практичен и модерен начин.

Категория Луксозни продукти (6) Марка: Van Cleef & Arpels – Oriens Участник: Brandimage – Desgrippes & Laga Държава: Франция www. brand-image.com Пусната в САЩ единствено за нуждите на веригите за луксозни дизайнерски стоки Bergdorf Goodman и Nieman Marcus, опаковката на този нов парфюм от Van Cleef & Arpels носи великолепието на марката, известна в цял свят със своите луксозни бижута и престижните си клиенти. Бутилката се отличава с компактната си у същевременно пищна барокова форма, както и бляскавата си капачка, наподобяваща скъпоценния камък турмалин.

6

ProPACK

брой 5’2010   31


ЗЛАТНИ НАГРАДИ Категория: Безалкохолни напитки и натурални сокове Марка: Pascual Seleccion Участник: In Spirit Design Държава: Испания www.inspiritdesign.com

Категория: Вина Марка Fritz Müller Участник: Timo Thurner — Schmidt/ Thurner/von Keisenberg Държава: Германия www.fritzmueller.fm www.stvk.de

Категория: Кафе и чай Марка: Pour TE Участник: Identity Works Държава: Швеция www.identityworks.se

Категория: Мляко, шоколад Марка: Le Lait De La Foret Участник: Hinomoto Design Държава: Япония www.rise-d.com

Категория: Вина в баг-ин-бокс Марка: Vernissage Участник: Oenoforos Държава: Швеция www.oenoforos.se www.sofiablomberg.com

Категория: Твърд алкохол Марка: Tatratea Участник: Karloff, s.r.o. Държава: Словакия www.karloff.sk

Целия текст можете да прочетете в печатното издание. Направете своя абонамент сега!

32   ProPACK

брой 5’2010


КОНКУРС

Наградите на ProCarton за 2010 Не е голяма изненада, че броят на участниците в тазгодишния конкурс на ProCarton е по-малък в сравнение с този от предходните две години. Новите продукти бяха по-малко и очевидно направени с по-малки инвестиции, което навежда на мисълта, че новите разработки също са били относително по-малко. Обнадеждаващ е фактът, че качеството на представените опаковки отново е на много високо ниво. На конкурса бяха демонстрирани нови опаковъчни идеи и форми, ново приложение на вече познати разработки, както и опаковане с приложение върху опаковъчните машини. Затова не бе чудно, че журито за пореден път изпита сериозни затруднения при избора на победителите.Тази година в конкурса разработките си представиха компании от 15 държави. Друга ясно открояваща се положителна тенденция бе увеличеният брой на участниците, представили устойчиво опаковъчно решение. Много картонени опаковки бяха направени с идеята да заменят други опаковки, изработени от друг материал, или поне значително да намалят количеството използван картон. Наградите за 2010 г. поставиха нови стандарти не само по отношение на елегантността, но също и по отношение на дизайна и устойчивото развитие. За пореден път бе доказано, че не е задължително най-добрите опаковки да имат най-сложното устройство. Сред основните фактори, които журито взе предвид при избора на победители, бяха обосновката на проекта, привлекателността му за купувачите, маркетинговото му влияние и простота в производството. Картонените кутии, направили най-добро впечатление, са напълно обмислени не само от гледна точка на графичния си дизайн, но и с добре интегрирания си графичен и структурен дизайн, което е много ефективно средство за комуникация.

1

Картонена опаковка на годината (1) Участник: Кутия за парфюм Tommy Hilfiger, Summer Fragrance Производител на картона: CD Cartondruck AG Марка: Estée Lauder Тази изключителна опаковка е резултат от тясното трансатлантическо сътрудничество между германската компания CD Cartondruck, създател на концепцията, и американската дизайнерска агенция Estée Lauder. В дизайна на Estée Lauder са вкарани корабни елементи като котва и рул, на които е придадена триизмерна визия. Другото голямо достойнство на кутията е обработката на самия материал, придаващ усещането за корабно платно. 3D ефектът се създава от иновативното взаимодействие на вътрешната камера и релефните декоративни елементи. Сложните фино изрязани контури поставят много високи стандарти към производство. Специалната релефна структура в комбинация с матовия материал придават на опаковката усещането за текстил, което се вписва идеално в цялостната концепция. Умното изрязване при наличието на цветен фон, позволяващо дизайнът да изпъкне върху рафта, е постигнато с помощта на един-единствен лист картон. Визуално съвършенство, постигнато с екологично чисти материали.

Награда за най-иновативна опаковка (2) Опаковка: Кутия за вино Vernissage Производител на картона: BOXMARCHE spa Марка: Oenoforos Опаковката за вино тип bag-in-box присъства на шведския пазар от април 2008 г. Целевата група на този про-

2

ProPACK

брой 5’2010   39


3

4

дукт са консуматорите на бяло вино. В Швеция това са предимно жени на възраст над 25 г. Опаковката е с атрактивен и елегантен дизайн в бяло и златно — впечатляващо и същевременно конвенционално решение. Собственикът на марката Такис Солдатос и графичния дизайнер София Бломберг са тръгнали от идеята за разработване и пускане на пазара на специална кутия за вино. Заедно със своя доставчик на опаковки BoxMarche те разгледали техническите възможности за подобно иновационно решение и създали кутия с формата на дамска чанта. Уникалното в случая е, че производство на новата опаковка е също толкова лесноизпълнимо в техническо отношение, колкото и на всяка стандартна bag-in-box за вино. Повече усилия изисква единствено системата за пълнене. Новата кутия Vernissage бе пусната на пазара в началото на 2010 г. и от самото начало отбеляза невероятен успех. За периода до юли продажбите са нараснали с 500 процента, като предвижданията са, че тенденцията ще се запази. През есента на 2010 г. новата опаковка ще бъде пусната на германския пазар. Опаковките тип bag-in-box съществуват от около три десетилетия. Това обаче е първият случай, в който членовете на журито виждат подобен новаторски дизайн на този пазар. Според тях тази опаковка спокойно може да бъде наречена bag in bag (чанта в чантата).

Категория: Успешни замени (3) Участник: Roses Tin Replacements Производител на картона: Chesapeake Branded Packaging Марка: Cadburys/Tesco В случая с тази кутия целта е била колкото ясна, толкова и предизвикателна — висококачествена опаковка от картон, която предлага всички предимства на металните кутии. Дизайнерският екип на Chesapeake е разработил решение, напълно подходящо за опаковането на сладкарски изделия. Независимо от това все още не е лесно да се намерят водещи сладкари, желаещи да приемат нова идея. Пътят към успеха и признанието невинаги е лесен.

40   ProPACK

брой 5’2010

Подходящият за целта картон е избран след сериозни и многостранни тестове. Първоначално новите опаковки са пуснати в малки серии. След това обемите се увеличават и екипът на Chesapeake се заема със задачата да гарантира, че относително дебелият картон може да бъде залепен ефективно при ниски разходи. Относно графичния дизайн на опаковката се взема решение да се използва комбинация от матово и гланцово лакиране. Една трета от лака се прилага, за да предотврати приплъзването, така че да се избегне рискът опаковките да изпаднат от палетата по време на транспортирането. Освен това всички лакове трябва да минат строгите стандарти на Cadbury и за отделяне на оцветители и миризма. Журито остава много впечатлено от тази опаковка, която нагледно показва как картонени опаковки могат да заменят други опаковъчни материали и това да доведе до екологични предимства. Цялостният дизайн е подобен на този на предишната опаковка, като по този начин продуктите на компанията ще запазят влиянието си на рафта и в същото време ще се насочат към популяризиране на ползите от възобновяеми и лесни за рециклиране материали.

Категория: Напитки (4) Участник: Групова опаковка на вино Vino-Basket Производител на картона: A&R Carton Bremen GmbH Марка: WG Lehrensteinsfeld Начинът на продажба на вино се е променил значително през последните няколко години на този силно конкурентен пазар. Търговците на дребно изискват по-лесно боравене с опаковките в своите магазини. Но освен това картонените опаковки за вино трябва да привличат визуално потребителите, да дават необходимата информация и да бъдат достатъчно убедителни, за да продават продукта. Те трябва да може да бъдат поставяни лесно върху местата за продажби, да са удобни за отваряне и за носене.


5

След като осъзнава необходимостта от иновации, през 2008 г. компанията A & R Carton стартира процес на вътрешна конкуренция сред своите дизайнери. Той води до създаването на новата групова опаковка тип кошница, която може да побере до шест бутилки вино. Дизайнът � наподобява отворените групови опаковки за бира, използвани в САЩ. Формата на кошницата придава привлекателен външен вид на продукта. Добре разположена дръжка дава възможност кошницата да се пренася удобно, дори когато е пълна с тежките винени бутилки. Предварително залепеният капак предлага защита срещу отваряне и допълнителна стабилност на конструкцията. Допълнителното парче картон, което се приплъзва над бутилките не само придава здравина на конструкцията, но и представлява област, в която могат да се разположат допълнителни рекламни графични елементи или информация за продукта. Тази групова опаковка може да се използва и за пренасяне на празните бутилки към пунктовете за вторични суровини или сметището. Компанията WG Lehrensteinsfeld веднага показа голям интерес към картонената кутия. Кошницата е максимално опростена като структура за сглобяване и се предлага предварително залепена, което е още едно предимство. Графичният дизайн е в характерните за компанията цветове (червено, златно и черно), който хармонира с цялостния � външен вид.Идеята на опаковката е все още в начален стадий на развитие. В края на март тази година WG Lehrensteinsfeld представиха опаковката за вино на панаира ProWein в Дюселдорф, където тя бе посрещната с голям интерес.

Категория: Козметични продукти (5) Участник: Marc O’Polo Fragrance Men und Women Производител на картона: Carl Edelmann GmbH Марка: Beauty Brands International Опаковките на серията Marc O’Polo притежават изключително здрава конструкция и опростен дизайн. Дъното, ка-

6

пакът и яката на кутията са подсилени чрез удвояване на традиционно използвания материал, придавайки му здравината на дървена кутия. Новата опаковка се предлага в предварително залепен вид, с което се пестят разходите за транспорт и съхранение. Отделните компоненти могат да бъдат издигнати, сгънати и сглобени без допълнително залепване. Тази гъвкава концепция дава възможност бутилки с различни размери (за дамски и мъжки парфюм) да имат една и съща външна опаковка. Дизайнът на опаковката отразява дизайна на бутилката. Флаконът и неговата опаковка са правоъгълни, като върху лицевата страна е издълбан етикетът на марката. Вътрешните компоненти на кутията са щанцовани с щрихована структура (черно за мъже, бяло за жени), която придава приятно визуално усещане. Кутията е добре приета както от веригата магазини на Marc O`Polo, така и от парфюмериите. Съвсем не е изненадващо, че тя се откроява сред другите продукти на този силно конкурентен пазар.

Категория: Сладкарски изделия (6) Участник: Inspirerende Premiumverpackung für Hüppen-Spezialitäten Производител на картона: PAWI Verpackungen AG Марка: Gottlieber Spezialitäten AG Тъй наречените Hüppen (тип гофрети на ролка) са традиционен швейцарски сладкиш, познат от над двеста години. Днес един от големите производители на този традиционен специалитет, компанията Gottlieber Hüppenmanufaktur, търси нови възможности за привличане на клиенти.

Целия текст можете да прочетете в печатното издание. Направете своя абонамент сега! ProPACK

брой 5’2010   41


Т ЕРХУНБОРЛИОКГАИ Я

Опаковане и транспорт на радиоактивни материали Оказва се, че „опаковането“ и транспортирането на радиоактивни вещества не е никак проста задача Радиоактивност се нарича способността на атомните ядра на нестабилните изотопи на химични елементи с голям атомен номер да се преобразуват спонтанно в ядра на други химични елементи, при което се излъчва енергия във формата на електромагнитно лъчение или алфа, бета или гама частици. Днес различните радиоактивни изотопи намират широко приложение, поради което често се налага да бъдат превозвани от производителя до потребителя, често опаковани по специален начин. Всяка година около двадесет милиона различни по размер пратки, съдържащи радиоактивни материали, се транспортират по обществените пътища, железопътните линии и морски маршрути в целия свят. Радиоактивните материали се пренасят в стабилни и обезопасени контейнери. В морето пратките се превозват със специално построени за целта кораби. От 1971 г. са направени повече от 20 000 достав-

Съхранение на радиоактивни отпадъци. Снимка: www.abc-net.au

44   ProPACK

брой 5’2010

ки на използвано радиоактивно гориво и опасни отпадъци (с общо количество над 80 000 тона), които са изминали милиони километри. За разлика от пренасянето на петролни продукти и други химикали, за щастие досега не са отбелязани инциденти, в които целостта на контейнер с радиоактивен материал да е била нарушена до степен, която да причини радиоактивно замърсяване. В САЩ един процент от 300 милиона опаковки с опасни материали, които се доставят всяка година, съдържат радиоактивни материали. От тях около 250 хиляди съдържат радиоактивни отпадъци от атомните централи в САЩ, а 25–100 товара съдържат отработено ядрено гориво. Превозът на радиоактивни вещества е сложен в техническо отношение именни поради опасността от изтичане. Той се характеризира със строги правила и условия, които трябва да бъдат изпълнени. Осигуряването на безопасност-


Класификация на радиоактивните отпадъци

Снимка: www.sxc.hu

та по време на превоз на радиоактивни вещества основно ляга върху раменете на изпращача и зависи по-малко от експертния опит на превозвача. Този подход е разбираем с оглед на факта, че подателят на практика винаги принадлежи към общността на потребителите на радиоактивни вещества. Повечето от пренасяните радиоактивни вещества не са свързани директно с цикъла на ядреното гориво. Едва около 5% от пратките имат нещо общо с атомната енергетика. Радиоактивните материали се използват широко в медицината, селското стопанство, научните изследвания, производството, изпитанията на различни материали и изследването на минералите. Съоръженията, имащи отношение към ядрения цикъл, се намират в различни части на света, което налага нуждата от безопасен транспорт на радиоактивни продукти. Витрификацията стабилизира някои от най-нестабилните радиоактивни изотопи. Снимка dic.academic.ru

Съществуват няколко системи на класификация. Дадената по-долу е общоприета: ••Освободени отпадъци — изключени от регулаторен контрол, тъй като радиационната опасност е незначителна. ••Отпадъци с ниска радиационна активност (LLW) — съдържат достатъчно радиоактивен материал, за да се изискват действия за защита на хората, но недотам, че да се изискват защитни средства при работа или съхранение. ••Отпадъци със средна радиационна активност (ILW) — изискват специални защитни средства. Ако радиоактивността е над 4000 бекерела на грам от многогодишни излъчватели на алфа вълни (с период на полуразпад от 30 години), тези материали се приемат за дългосрочно активни и изискват по-сложни защитни системи. ••Високоактивни отпадъци — достатъчно радиоактивни, за да се нуждаят както от екраниране, така и от охлаждане. Тук условието е да генерират топлинна енергия, по-голяма от 2 kW/m3, и да съдържат големи количества изотопи, емитиращи алфа вълни.

Опаковане Изходна база при транспортирането трябва да бъде гарантирането на сигурността, най-вече що се отнася до опаковката. По този начин безопасността е по-малко зависима от начина на третиране на радиоактивния материал по време на пренасянето му.

Целия текст можете да прочетете в печатното издание. Направете своя абонамент сега! Контейнер за радиоактивни отпадъци тип А Снимка: ADCO Services, Inc.

ProPACK

брой 5’2010   45


Б И З Н Е С С П РА В О Ч Н И К

1784 София бул. Цариградско шосе — 7 км тел.: 02/ 971 80 25; факс: 02/ 971 80 38 e-mail: info.bg@heidelberg.com www.bg.heidelberg.com

Централен офис: 1113 София ул. Тинтява №100 тел.: 02/ 8191 103 факс: 02/ 8191 104 e-mail: office@polygrafsnab.com www.polygrafsnab.com

тел.: 02/917 79 10 02/917 79 20 факс: 02/953 27 13 e-mail: info@piraeusleasing.bg

9002 Варна ул. Цани Гинчев №24 тел./факс: 052/ 73 70 37 е-mail: office@panflextrotech.com www. panflextrotech.com

Пловдив, жк Тракия ул. Н. Шилева 16 тел.: 032/ 654 160, 654 165 факс: 032/654 163 е-mail: office@tafkov.com press@tafkov.com www.tafkov.com

Костинброд бул „Славянска“, №10А тел.: +359 (721) 66 245 66 246, 66 247 факс: +359 (721) 66 248 е-mail: office@multiprint.bg sales@multiprint.bg www.multiprint.bg

4463 с. Лесичово, oбласт Пазарджик тел.: 03517/ 22 75, 03517/ 22 18 факс: 03517/ 27 99 е-mail: office@stovi.bg Офис с. Труд 4199, oбласт Пловдив ул. Ал. Димитров 23 тел./факс: 032/ 622 632 е-mail: stovi_plovdiv@abv.bg www.stovi.bg

1784 София бул. Цариградско шосе №135 сгр. Офис Експрес, ет. 2 тел.: +3592 974 59 28 GSM:+359 89 666 22 27 факс: +3592 976 82 04 www.report.bg

Варна Западна промишлена зона ЮГ тел.: 052/ 68 48 00 факс: 052/ 68 48 01 е-mail: ctp@helixpress.com www.helixpress.com

София 1505, ул. Васил Друмев № 36 Производствена база – с. Равно поле 2129, Индустриална зона тел.: 02/ 973 24 19; 0725/ 68777 факс.: 02/ 973 24 16; 0725/ 68768 е-mail: print@rotoprint-bg.com marketing@rotoprint-bg.com orders@rotoprint-bg.com www.rotoprint-bg.com

9000 Варна ул. Д-р Лудвиг Заменхоф 9 тел.: 052 684 800 факс: 052 631 775 е-mail: office@factor-r.net www.factor-r.ne

1407 София бул. Черни връх 51, ет. 5 тел.: 02/ 460 50 60 факс: 02/ 460 50 61 www.bmg.bg

48   ProPACK

брой 5’2010

1680 София бул. България 56а тел.: 02/ 850 97 52, 850 97 72 факс: 02/ 850 90 57 e-mail: office@hermesdmp.com

1784 гр. София бул. Цариградско шосе №135 тел.: 02/976 83 12 факс: 02/976 83 14 e-mail: info@engview.com www.engview.com


Технологии от 21. век за печат на опаковки и етикети

Печат с най-добро решение • Стикерни етикети за напитки и хранителни продукти • Гъвкави опаковки с минимална дебелина 12 микрона на BOPP, PE, PET • Метализирано фолио

www.lito-balkan.com

ProPACK 5/2010  

Специализираното списание за опаковане ProPACK помества текущи новини от опаковъчната индустрия в България и света, като представя фирми и л...

Advertisement