Page 1

брой 4 I септември 2010

дизайн

Биоразградими опаковки и биопластмаси

Пластмасови алтернативи на консервите

Oпаковането в електрониката

Новости в опаковането на лекарствa

Графичното бъдеще на цигарената кутия

Статистика

Цена: 8 лв.

технология

печат

продукт

екология


Пазарът налага максимална производителност с най-високо качество. Същината на ежедневната работа е количеството постоянно да върви ръка за ръка с качеството. Съчетавайте бързина, качество и надеждност, за да постигнете истинска ефективност с „Хайделберг“, защото производителността ви дава най-голямото предимство пред конкуренцията. www.bg.heidelberg.com


ОТ Р Е ДА К Ц И Я ТА

Нож с много остриета Основано 2007 г., І издание, година ІІI ISSN 1313 — 0986 Издател Принт енд Пъблишинг ЕООД, www.print-publishing.bg Член на СПИБ 1407 София, бул. Черни връх № 51, ет. 2 тел.: 02 460 50 51, факс: 02 460 50 66 Принт енд Пъблишинг ЕООД е издател и на специализираните списания Полиграфия, ProGRAFICA и Computer и на специализирания каталог Who is Who on the Bulgarian Computer Market Адрес на редакцията 1407 София, бул. Черни връх 51, ет. 2 тел.: 02 460 50 04, 460 50 51 propack@print-publishing.bg; www.print-publishing.bg Изпълнителен директор Нели Петрова, n.petrova@print-publishing.bg Редакционен екип Георги Георгиев, главен редактор g.georgiev@print-publishing.bg Емил Андронов, специализиран редактор propack@print-publishing.bg Реклама Стефан Славчев, тел.: 02 460 50 02 s.slavchev@print-publishing.bg Нели Кауфман, тел.: (02) 460 50 48 n.kaufmann@print-publishing.bg Маркетинг, абонамент и разпространение Ирина Казанджиева, тел.: 02 460 50 50 i.kazandjieva@print-publishing.bg Графично оформление и предпечатна подготовка Иван Шандански, i.shandanski@print-publishing.bg Хартия корица — Magno Matt Classic 200 г/м2 тяло — Tempo Matt 115 г/м2 Полиграфснаб АД, www.polygrafsnab.com Печат и довършителна обработка Хеликс Прес ЕООД, www.helixpress.com Разпространение По абонамент; тел.: 02 460 50 51, 460 50 50 Книжарници „Сиела“ в София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Велико Търново Брой 4/10 е приключен редакционно на 30.08. 2010 г. В списанието са използвани лицензирани шрифтове на ХермесСОФТ (www.hermessoft.com) и лицензирани програмни продукти на Adobe (www.adobe.com). Поместените авторски материали невинаги съвпадат с мнението на редакцията. Редакцията не носи отговорност за съдържанието на рекламите и поръчаните публикации. Препечатването на текстове и илюстрации може да става само със съгласието на редакцията. © Всички права запазени. IBAN сметки / Bank Account: Лева / BGN: BG02BUIN95611000129643 Eвро / Euro: BG02BUIN95611000129643 SWIFT CODE (BIC) BUINBGSF Алианц Банк България / Allianz Bank Bulgaria Since 2007, Edition I, Year III propack@print-publishing.bg, www.print-publishing.bg Publisher Print & Publishing Ltd., www.print-publishing.bg Member of PIUB Editorial Board Georgi Georgiev, Editor–in–Chief g.georgiev@print-publishing.bg Editorial Office Address 51, Cherni vruh Blvd. fl. 2, 1407 Sofia, Bulgaria tel.: +359 2 460 50 04; 460 50 51 Editorial closing date of issue 4 — 30.08. 2010

Представете си, че сте на обичайно мръсен плаж на българското Черноморие. Боклуците са навсякъде. В пясъка се спотайват фасове и пластмасови чашки, които детето ви изравя с лопатка и радостно ви носи. Върху околните храсти се развяват парцаливи найлонови торбички. Празни пластмасови бутилки дрейфуват около близките скали. Картина, на която вече почти не обръщаме внимание. Мнозинството от нас „решават“ проблема на най-чистото място с надеждата боклуците да „мируват в ъгъла“. А сега си представете, че картината е още по-трагична. Пластмасовите отпадъци са навсякъде. Плажовете са плътно покрити с дебел слой опаковки, който трябва да разкопаеш, за да стигнеш до пясъка. Морето представлява поклащана от бриза гъста супа от боклуци с дебелина десетки метри, която стига до хоризонта. Животът в него е сведен до нивото на най-безводните пустини. За наш ужас подобна апокалиптична картина вече е реалност. Преди 13 години в Северния Пасифик бе открито т.нар „огромно тихоокеанско петно от боклуци“. Върху площ, многократно по-голяма от Черно море, плават милиарди пластмасови отпадъци — битови и промишлени, с размери от няколко микрона до над метър. Слоят плаващи отпадъци е с дебелина до 10 м. Голяма част от боклучената „супа“ е съставена от практически неразградими пластмасови опаковки, някои от които се носят в района вече над половин век. Огромното тихоокеанско петно е проблем с астрономически мащаби. Можем да гледаме на него и като на паметник на човешката безотговорност към природата. Подобно на митичния Кракен то поглъща нови и нови територии всяка година, избивайки стотици хиляди морски бозайници и милиони птици. Петното е нагледен пример за това, как опаковането може да бъде нож с много остриета. Опаковките могат да спасяват човешки животи, предпазвайки храната от разваляне, но и да убиват морските птици, които погрешка ги поглъщат (виж материала на стр. 40–41). Опаковките нямат вина за това, от какви материали са произведени и как биват третирани след изхвърлянето им или при преработка. Вината е в техните потребители и производители — т.е. във всички нас. За да не се превърнат океаните и моретата в пустини, ние не трябва, подобно на пластмасовите бутилки, да „дрейфуваме“ по пътя на най-голямото удобство и най-лесните печалби. Промяната в мисленето и навиците ни е задължителното условие за ефективна работа над проблема. Установяването на нови нагласи за съжаление е процес, изискващ големи усилия и много време. Науката днес ни предлага различни ефективни начини за справяне с проблема с опаковъчните отпадъци — създаване на биоразградими и компостируеми материали (за които можете да прочетете в броя), нови технологии за рециклиране и иновативни решения за последващото им използване (например производство на строителни материали). Ние разполагаме с инструментариума за справяне с проблема. Остава ни да придобием волята и постоянството, с които да го приложим, и така да наложим „Новия световен екологичен ред“. И ако някой си мисли, че в частност ние, българите, сме прекалено малки като нация и държава и нас не ни засягат световните екологични проблеми, ще му кажа само, че „огромното тихоокеанско петно от боклуци“ се е формирало от отпадъци, дошли по безброй различни начини от най-различни кътчета на света. Невинните са изключение. Приятно четене, Георги Георгиев ProPACK

брой 4’2010   3


Съдържание ТЕХНОЛОГИЯ Биоразградими опаковки и биопластмаси

8

Contents 8

Technology Biogredable packaging and bioplastics

ЛОГИСТИКА Logistics Нова технология за проследяване гарантиTrack-and-trace technology for fresh ра свежестта на хранителните продукти 12 produce

МАТЕРИАЛ Material Пластмасови алтернативи на консервите 14 Plastic alternatives to metal cans

ТЕНДЕНЦИЯ trend Новости в опаковането на лекарства 16 Pharmaceutical packaging

КОНКУРС contest Фармацевтичните награди на HCPC 20 HCPC packaging awards for 2009

20

ПРОДУКТ Product Oпаковането в електрониката 22 Packaging of electronics 7 опаковки на почистващи и миещи 7 packs for household препарати 24 detergents

СТАТИСТИКА Statistics Многофункционални почистващи препара- 26 Household multi-purpose cleaners used at ти, използани в дома или в офиса home or in the office

ПРОУЧВАНЕ Study Въглеродният отпечатък на картонените 27 Carbon Footprint of Cartons опаковки в Европа in Europe

24

ДИЗАЙН Design Графичното бъдеще на цигарената кутия 28 The graphical future of cigarette packs

ПРОЕКТ PROJECT Дизайн на опаковка за чай 32 Design of a tea package

ИСТОРИЯ history Опаковките от метал 34 History of metal packaging

НОВИНИ 39 News

32 4   ProPACK

брой 4’2010

БИЗНЕС СПРАВОЧНИК 48 BUSINESS GUIDE


I N M EРMУ БO РR ИI AКMА

Отиде си инж. Емил Андронов – идеен баща и един от създателите на сп. ProPACK На 14 юли след кратко боледуване ни напусна инж. Емил Андронов — опаковъчен специалист от световна величина, идеен баща и специализиран редактор на сп. PrоPACK. Безкористен и неуморим радетел за опаковъчната кауза, Емо работеше неуморно като дългогодишен директор на Център НИЕРА (Център за научно-изследователска и експериментална работа с амбалаж и опаковки). Той бе инициатор и участник в създаването на Националната академия по опаковане (НАО), както и на сдружението с нестопанска цел „Оптипак“. Емо обичаше да казва, че „За да се постигне максимана изгода от опаковането, във всяка страна, особено в по-слабо развитите, се налага да действат центрове или институти по опаковане. Важно практическо решение за дългосрочно и реално развитие на опаковъчната промишленост и свързаното с нея ноу-хау“. Емо бе основната причина днес на българския пазар да съществува специализирано издание за опаковане. Сп. ProPACK бе една негова сбъдната мечта (идейното начало за списанието е поставено още през 2001 г. с отпечатаните три броя на сп. „Опаковка и дизайн“). Създаден през пролетта на 2007 г. с много ентусиазъм и професионализъм, моделът ProPACK показа, че е „построен“ върху солидна основа, която успя да докаже устойчивостта и класата си през изминалите кризисни години. Професионалният жизнен път на Емо бе свързан и с непрестанни търсения в областта на опаковъчната индустрия. Успешната му научна кариера бе свързана с проектиране и разработка на опаковки и опаковъчни материали, създаването на множество научни публикации и специализирана преводаческа дейност. Всичко това заедно с широките му делови контакти го правеха един от най-информираните и компетентни специалисти по темата „опаковане“. Емил Андронов бе човек, който е готов винаги да откликне, да отвори следващата „вратичка“ към новото, към по-доброто. Съзнавайки изключителната важност на професионализма в опаковането, той активно подкрепяше младите таланти, радееше за създаването на специализирани систематични курсове за подготовка на специалисти в НБУ и в другите ВУЗ-ове в страната, радваше се на студентските изяви на изложби и конкурси, в чието организиране и журиране участваше активно. Иска ни се всичко, което Емо създаде, а и това, което не успя да довърши, да пребъде и да има много последователи. С дълбоко уважение към делото му и към прекрасния човек и приятел, Екипът на сп. ProPACK Юлия Грамчева — председател на „Оптипак“ Колегите от Национална академия по опаковане

ProPACK

брой 4’2010   5


Р У БР И К А

Уважаеми дами и господа — клиенти, партньори, приятели и колеги! Бихме искали да ви информираме, че от 1 юли 2010 г. списание Computer и каталогът Who is Who on the Bulgarian Computer Market вече се издават от „Принт енд Пъблишинг“ ЕООД, рекламна агенция и издател още и на списанията „Полиграфия“, ProGrafica и ProPack. Екипите, периодиката на изданията и условията за участие в тях се запазват изцяло. По този начин, чрез своето разширено портфолио, „Принт енд Пъблишинг“ ЕООД ще може да предлага на клиентите си комплексни решения в областта на издателската и рекламната дейност.

С уважение,

Георги Балански Управител „Ню Текник Пъблишинг“ ООД

Нели Петрова Изпълнителен директор „Принт енд Пъблишинг“ ЕООД

6 | ProGrafica 4`2010

Уважаеми читатели и партньори, Списание Computer е двукратен доайен на компютърната преса в България. Създадено в началото на 1991 г., то бе първото компютърно списание след промяната на икономическата система в страната. Computer е пряк наследник и продължител на излизащото от 1984 г. списание „Компютър за вас“ — първото за времето си списание от този вид не само в България, но и сред останалите държави от Източна Европа. 25 години Computer неуморно разпространява информация и познания в областта на информационните технологии. То има значителен принос за пораждането на нов вид грамотност у нас — компютърната, подпомогна редица поколения млади хора да израснат в тази област, подтикна немалко ученолюбиви младежи да изберат информационните технологии за свой професионален път в живота. Четвърт век Computer гради и отстоява авторитета си на най-грамотно списваното от български автори списание в областта на компютърните технологии. Връстник на промяната в България е и каталогът Who is Who on the Bulgarian Computer Market, чието 37-мо издание предстои да излезе през септември т.г. Създаден да подпомогне развитието на пазара на информационните технологии у нас, да съдейства за привличане на чуждестранните производители и марки в България, вече 18 години той е вярното огледало за развитието на компютърния пазар в страната. Каталогът е насочен предимно към корпоративните потребители, като им осигурява подробна информация за възможностите на представените на пазара фирми. Със своята пълнота, актуалност и точно поднесена информация той се утвърди безапелационно като най-всеобхватното и актуално справочно пособие (в книжен и електронен вариант) за всички, които предлагат или ползват продуктите на информационните и комуникационни технологии. След четвърт век начело на двете издания неусетно, но и неизбежно, настъпи и времето да осигуря тяхното бъдеще и просперитет поне за следващите 25 години. Най-доброто и перспективно решение бе да предам щафетата за по-нататъшното развитие на двете издания на „Принт енд Пъблишинг“ ЕООД. Започнала като PR и рекламна агенция, фирмата много бързо се разви и утвърди като издателство на специализирани списания, списвани и отпечатвани на високо професионално ниво, чиято тематика има редица допирни точки със съдържанието на Computer. При това досегашният издателски екип на Computer и на каталога се запазва и изцяло преминава в състава на „Принт енд Пъблишинг“ ЕООД. Обединяването на компетенцията и творческата енергия на двата екипа ще породи значителен тласък и нови възможности за по-нататъшното разширяване и обогатяване на издателската дейност. Опи­ тът на „Принт енд Пъблишинг“ ЕООД в областта на PR и рекламата много добре се свързва със същината на каталога Who is Who on the Bulgarian Computer Market и несъмнено ще спомогне за неговото бъдещо развитие и обогатяване. Решението ми за тази отговорна стъпка бе силно повлияно и от дългогодишната ми отлична работа с г-н Валентин Цолов и г-жа Нели Петрова, изпълнителен директор на „Принт енд Пъблишинг“ ЕООД. Те са отлични професионалисти, хора с изключителни делови и личностни качества, поради което съм сигурен, че предавам двете издания и техните редакционни екипи във Проверено с


Р У БР И К А

възможно най-добрите ръце. Затова от сърце им благодаря, че поеха отговорността за тяхното бъдеще. Пожелавам на така обединения издателски екип на „Принт енд Пъблишинг“ ЕООД още по-големи успехи в благородното, бих казал апостолско дело, за разпръскване на светлината на познанието сред идващите след нас млади поколения. Георги Балански, Управител на издателство „Ню Текник Пъблишинг“ ООД, основател и издател на двете издания

От името на „Принт енд Пъблишинг“ ЕООД благодаря за доверието към нас! Голямо е предизвикателството да се издават специализирани издания, особено във времето и условията, в които живеем. За да се създават издания на високо професионално ниво се изисква комплекс от качества — освен много професионални знания и интелект е нужна и голяма любов към работата, с която живеем. Огромна е отговорността да бъдем достоен издател на списания с утвърдени имена, история и традиции. И да ги съхраним и надградим. Преди шест години поехме да бъдем наследник на списание „Полиграфия“, официален медиен орган на Съюза на печатарската индустрия в България и специализирано в областта на печатната комуникация издание, чийто 60-годишен юбилей отбелязахме през 2009 г. Създадохме и още две специализирани списания — ProGrafica, насочено в областта на рекламата и маркетинговите комуникации, и ProPack, обхващащо света на опаковането. Тази година поемаме още две достойни издания — списание Computer с неговата 25-годишна история, наследник на „Компютър за Вас“ и първото ИТ списание в Източна Европа, и единствения по рода си каталог в информационната област  — Who is Who on the Bulgarian Computer Market, с неговата 18-годишна история. Не са много изданията по света, още по-малко в България, които могат да се похвалят с такова десетилетно присъствие в професионалните среди. Да си наследник на такова национално и интелектуално богатство и исто­ рия е огромна чест и още по-огромна отговорност. Затова нека заедно опазим традициите и ценностите, които през дългите предходни години заедно сме създали. Да се подкрепяме, уважаваме и да си помагаме, защото сме необходими едни на други и само заедно можем да вървим напред и нагоре. А ние ще се постараем да запазим и заздравим доверието към нас. Нека обединението на два силни екипа доведе до сериозни професионални резултати и признание от страна на всички вас. С вяра във вашата бъдеща подкрепа и успешно съвместно партньорство, Нели Петрова, Изпълнителен директор на „Принт енд Пъблишинг“ ЕООД

ЗА ВРЪЗКА С НАС: София 1407 бул. „Черни връх“ № 51, ет. 2 тел.: (02) 460 5051, 460 5071 факс: (02) 460 5066 София 1527 ул. „Панайот Волов“ № 11 тел./факс: (02) 943 4128, 944 1906, 944 6573, 401 3001 Електронните ни адреси остават непроменени към момента. www.print-publishing.bg www.newteck.bg


ТЕХНОЛОГИЯ

Биоразградими опаковки и биопластмаси Биопластмасите и органичните пластмаси са полимерни форми, направени от възобновими ресурси. Такива са растителните мазнини, скорбялата, извлечена от зърнени култури (царевица, грах) и др. По този начин биопластмасите се оказват успешен заместител на традиционните, базирани на нефтените продукти пластмаси. Част от биопластмасите са и биоразградими. Това означава, че след използването им опаковките от биоразградими материали буквално ще бъдат „изяждани“ от почвената микрофлора и фауна и разграждани до въглероден диоксид и вода. Биопластмасите могат да се използват за направата на продукти за еднократна употреба като опаковки, аксесоари за кетъринг, чували за смет и др. Тук трябва да отбележим разликата между биоразградимите и биобазираните полимери. Не е задължително един биобазиран полимер да е и биоразградим. Например биоизвлеченият полиетилен е органично съединение, базирано на въглерода, и въпреки това не е биоразградим. Полилактозната киселина (PLA) е извлечена от биомаса, но това не я прави биоразградима по световните стандарти. Периодът ù на разграждане може да надвиши 100 години.

Употреба Много от биопластмасите не притежават качествата и улесненото производство на традиционните, базираЦаревица

Суров материал

О2

H2O CO2

Влияние върху околната среда Производството на биопластмаси в повечето случаи се смята за по-устойчиво в сравнение с това на пластмасите, базирани на петрола. Все още обаче производството на изходните материали е финансово необосновано в сравнение с използването на петрола като източник на енергия и материали. Допълнителните разходи се генерират под формата на енергия, необходима за работата на земеделските машини, напоителните съоръжения, производството на торове и пестициди, транспорта на растенията, създаването на изходните материали и производството на самите биопластмаси. Общото количество на тази енергия е значително и малко компании се възползват от технологията, въпреки че тя може да им осигури петролна независимост. Данни на американския производител на PLA Nature Works показват, че производството на единица от техния продукт спестява използването на значителни количества нефтопродукти (от 25 до 68%) в сравнение с използвания конвенционален полиетилен. Друго детайлно проучване на изследователите от US-Group сравнява процеса на производство на пластмасови опаковки от нефтопродукти и на PLA.

Целия текст можете да прочетете в печатното издание. от царевица до биоразградими торбички

8   ProPACK

ни на петрола, пластмаси. Поради тази причина използването им в чист вид, без допълнителни примеси, е силно ограничено. Така например полилактозната киселина (PLA) бива използвана от малки компании за направата на бутилки за вода. Срокът им на годност върху рафта обаче е ограничен, тъй като пластмасата е проницаема за водата — бутилките бавно се деформират и започват да изпускат течността. Биопластмасите намират широко приложение в Европа, където заемат около 60% от пазара на биоразградими материали. Най-честата крайна употреба на този тип материали е при опаковането. Широкоразпространени са и в държавите от Далечния изток като Япония, където намират приложение в производството, електрониката и автомобилостроенето.

брой 4’2010

Направете своя абонамент сега!


ЛОГИСТИКА

Нова технология за проследяване гарантира свежестта на хранителните продукти Антон Стийман е опаковъчен специалист с повече от 40-годишен опит в областта на опаковането, придобит в множество мултинационални компании. Холандец по произход, живеещ в Бразилия, авторът пише за няколко популярни американски и европейски специализирани списания.

Миналата година потребителите по света се сблъскаха с феномена на изтегляне на хранителни стоки от пазара поради замърсяването им с найразлични патогенни организми като салмонела и ешерихия коли. За тези

12   ProPACK

брой 4’2010

проблеми най-често бяха „обвинявани“ пресните домати, въпреки че те най-вероятно не са разболели никого. И докато потребителите стояха далеч от потенциалните „домати-убийци“, индустрията отчете големи загуби. Паниката се прехвърли от една продуктова категория към друга, след като се оказа, че индустрията не е способна да се справи с източника на проблема въпреки многомилионните инвестиции на производители и преработватели в технологии, гарантиращи перфектна чистота и HACCP практики. Това доведе до създаването на технологии за защита на бранда. Въпреки всички усилия учудващ е фактът, че много мениджъри поставят под съмнение стойността на информацията за доставките, с която могат да подсилят решенията на производителите. Очевидно преобладаващото мнение сред мнозинството от производителите на храни е, че споделянето на подобна информация с потребителите е излишно, тъй

като се предполага, че те не биха я разбрали. Обратно на това преобладаващо мнение марките трябва да бъдат достоверен източник на подобна информация за продуктите независимо дали това им харесва или не. В противен случай производителите ще започнат да отказват да купуват продуктите им като прекалено рискови. Една ефективна технология за защита на марката са системите за проследяване. Проследяването на практика означава възможност да се локализира всеки артикул на всеки етап по веригата на доставка и по всяко време и същевременно да се извлича информация за това, откъде произхожда стоката и къде е била съхранявана до този момент. В процеса на производство едно от най-важните приложения на проследяването е да се локализира дадена партида плодове и/или зеленчуци в случай на оттеглянето ù от пазара поради нарушена сигурност на опакования продукт. Това позволява на доставчиците и на другите звена по веригата бързо да отстранят некачествения продукт от системата за дистрибуция. За тази цел през последните години бе създадена Инициативата за проследимост на продукцията (PTI www.producetraceability.org) като опит да се развие този важен аспект в процеса на доставките. Въпросният проект съдържа програми за вътрешна и външна проследимост, необходими за ефективното следене на стоките. Базираният в Аризона доставчик на домати и чушки Del Campo Supreme представи системата HarvestMark за своите домати, опаковани в опаковки тип „мидена черуп-


ка“. Всеки етикет е предварително принтиран от високоскоростен мастилноструен принтер и притежава уникален криптиран код, записан едновременно в две разновидности — в четим от човека формат и в 2D матричен код. Когато опаковката бива напълнена с домати, уникалният код бива сканиран, при което се отчита откъде идва всяка партида домати. Тази информация веднага бива въвеждана в базата данни на YottaMark. Вторичната опаковка, в която се поставят мидените черупки, също по-

лучава етикет с уникален код, който също се въвежда в базата данни. По този начин се осъществява връзка между двата типа опаковки. Чрез изписване на четимия от човека код в сайта www.harvestmark.com потребителят получава лесен достъп до важна информация, свързана с дистрибуцията, качеството и безопасността на храните. Ако той разполага с клетъчен телефон от по-ново поколение, всичко, което трябва да направи, е да сканира 2D баркода, за да получи незабавен достъп до уеб

базираната информация. Това може да стане още пред регала в магазина. Внедряването на тази технология в практиката би струвало „стотинки за единица продукт“. Цената би била лесно оправдана при всеки възникнал инцидент, когато изтеглянето от пазара на дадена партида продукти се превръща в енергоемко и скъпо упражнение. Осигуряването на безопасността и качеството на храните трябва да бъде от основно значение за всеки бизнес. Ето защо възможността за проследимост на дадена продуктова серия по заявка би добавила критичната бизнес стойност към съществуващите операции в момент на криза, в който цялата категория храни се покрива с негативизъм и губи доверието на потребителите. Прилагането на правилната технология позволява на клиента да проследи историята на продукта назад до полето, да получи информация за партидата и производителя и при евентуален инцидент да вземе информирано решение и да се насочи към алтернативна марка. Антон Стийман


М АТ Е Р И А Л

Пластмасови алтернативи на консервите Едно дълготрайно и екологично решение За хранително-вкусовия сектор е характерен постоянният стремеж за диференциране на продуктите. Силната конкуренция води до непрекъснато разработване на иновативни решения за удължаване трайността на продуктите. Например храни, традиционно опаковани в буркани или консервени кутии, на някои места започват да се предлагат в пластмасови опаковки с трайност до една година. Така днес технологиите отварят нови хоризонти пред опаковъчния дизайн. Една от основните причини за засиленото потребление през последните 15 години на консервирани храни, опаковани в стъклени буркани или метални кутии, е намаленото количество на предлаганите на пазара свежи храни. Днес секторът преживява трудни времена, в които пазарът е доминиран от собствените марки и ниските цени. Конюнктурата в продажбите на консервирани храни се промени значително и бъдещето им не изглежда

14   ProPACK

брой 3’2010 4’2010

никак розово. Въпреки това светлина в тунела има и тя идва от иновациите в рецептите и в опаковането. Датската компания за рибни деликатеси Larsen Danish Seafood представи на пазара няколко вида продукти с дълъг срок на годност в удобна за използване пластмасова опаковка, които се разпространяват в Германия, Австрия и Дания. С това компанията стартира процес на фундаментални иновации в една пазарна ниша, в която опаковъчните технологии не са се променяли от години. Важната стъпка, която Larsen Danish Seafood предприемат, се корени в желанието за създаване на по-удобно за потребителя опаковане за риба, което може да бъде използвано лесно и от деца. Рибните деликатеси се поставят в пластмасови съдове от серията AMPET, с които се постига трайност и качество на съхранение като при металните консервени кутии. Този тип опаковки могат да бъдат запечатвани херметично, което им позволява да влязат в ролята на консервени кутии, буркани и трислойни опаковки тип PP/EVOH/PP. Процедурата на обработка изисква съхраняваните на стайна температура консерви да се стерилизират, а предназначените за съхранение при ниски температури да се пастьоризират. AMPET е конкурентно решение, което предоставя възможност за пестене до 40% на енергия и материали в сравнение с производството на стъклени или метални опаковки. Новите опаковки изискват по-малко място за съхранение и могат да бъдат подреждани по оптимален начин. От жизненоважно значение е и ниското ниво на миграция на продуктите, които се съхраняват за по-дълъг период. Гъвкавостта и разнообразието на дизайна на пластмасови опаковки в сравнение със стъклените и метални опаковки, са огромни. Атрактивният дизайн на опаковката позволява на потребителя да сервира храната директно от опаковката. Друг пример е пазаруването на няколко малки порции в перфорирани опаковки, което дава възможност за консумиране на прясно разопаковани продукти при всяка порция. Съдовете AMPET могат да се използват и в микровълнова фурна. Потребителите, разпространителите и производителите оценяват предимствата на дълготрайните продукти, опаковани по този начин. Потребителите няма нужда да пазаруват толкова често, а разпространители-


те и производителите се радват на по-лесна обработка на консервите в сравнение с тези на свежите или замразените храни. Бъдещият успех на дълготрайните хранителни продукти зависи от постигането на продуктова диференциация чрез нов дизайн и рецепти.

раният пазар трябва да включи и младите хора, качеството на рецептите трябва да бъде подобрено, а самите рецепти — да са по-разнообразни и по-здравословни. Не на последно място, за да има успех, комбинацията от опаковка и продукт трябва да изпраща правилните сигнали към потребителите.

Ексклузивните собствени марки В допълнение към евтините частни марки на пазара се появява нова тенденция. Разпространителите започват да произвеждат собствени марки, при които фокусът се измества от цената към качеството и други акценти на потребителското търсене. Например един от „специалитетите“ на Marks&Spencer е поставянето на фокус не само върху качеството, но и върху етиката и защитата на животните. Друг пример е датската верига супермаркети „Данск“, която лансира своя собствена марка продукти, като основният фокус е върху качеството. При представянето на такива собствени марки възприятието на потребителя може да бъде силно повлияно от опаковката. Наистина тези продукти нямат дълъг срок на годност, но производителите на дълготрайни консервирани продукти биха могли да ги догонят по успех, избирайки правилните опаковки. Най-сериозната трудност по пътя към тази цел са инвестициите в нови технологии и преодоляването на предразсъдъците на потребителите, свикнали от години със стъклените и металните опаковки.

Текстът е изготвен с любезното съдействие на Анжела Христова, заместник-председател на НАО и изпълнителен директор на Клио България

Свежият вид е от ключово значение Много от най-разпространените консервирани продукти ще останат на пазара поради простия факт, че не биха могли да бъдат заместени от свежи или замразени аналози. При някои екзотични храни, като бамбуковите стръкове например, трудно могат да се намерят алтернативи на класическите методи. Има и продукти, чиито вкусови качества стават по-добри при консервиране — много хора предпочитат консервираната царевица пред замразената, и дори пред свежата. Въпреки всичко нуждата от промяна е осезаема. Тя може да бъде постигната чрез придаване на по-свеж вид на продуктите чрез опаковането им в пластмасови опаковки, имитиращи вида на свежи и охладени краткотрайни продукти. Дълготрайните хранителни продукти могат да имат светло бъдеще, но за целта са нужни иновации. Таргети-

ProPACK

брой 4’2010   15


ПР УР БО РДИУ К АТ

Новости в опаковането на лекарства Мисълта на Хенри Форд, че можеш да си избереш какъвто искаш цвят, стига да е черен, важи с пълна сила и за голяма част от фармацевтичните компании, които по подобие на американския индустриалец застават на позицията, че можеш да имаш опаковка, направена от какъвто си поискаш материал с каквато и да е и форма, стига те да са сгъваем картон и паралелепипед. Повечето фармацевтични фирми са много консервативни по отношение дизайна на опаковките си. Те искат преди всичко основна, функционална опаковка, която да стои стабилно на четвъртитата си основа в шкафа и в банята. За тази цел картонът върши перфектна работа. Въпреки това няколко потребителски тенденции подтикват собствениците на марки да обсъждат и прилагат на практика формати, различни от вездесъщите картонени кутии за блистери. Международната опаковъчна компания MWV проведе в началото на тази година задълбочени интервюта с потребители от големите европейски градове Мюнхен, Париж и Лондон. Резултатите показват, че клиентът иска леснопреносими, лесни за ползване и дискретни опаковки на лекарствата. Потребителите често взимат лекарства, когато са навън или на работа. За мнозина от тях е нормално да поставят няколко таблетки в джоба си или в портмонето си за през деня. В съ-

щото време те не биха искали приемането на медикаменти на публично място да бъде видяно от околните.

Опаковки тип „портфейл“ Близкото сътрудничество между производителите, опаковъчните дизайнери и производителите на оборудване дава резултат в появата на някои иновативни опаковъчни блистерни формати, базирани на сгъваемите или приплъзващите се портфейли. Германският производител на фармацевтика Altana печели наградата за дизайн Red Dot за своята опаковка тип портфейл, предназначена за миниблистерите на лекарството Pantoprazole. Дизайнът на опаковката е тип портфейл и съдържа блистерна опаковка с размери, по-малки от тези, необходими за седмична доза от лекарството. Противозачатъчните, произведени от Bayer Schering, също са опаковани чрез системите за пакетиране на Schubert, състоящи се от удобна разгъваема опаковка със залепен вътре блистер. Тази опаковъчна диференциация обаче има своята цена. Опаковъчните машини за опаковките тип портфейл не само са по-скъпи от стандартните картониращи машини, но са също така и по-бавни. Поради усложнените процеси по създаването им могат да се достигнат наймного средни скорости на производство. Скоростта на машините на Schubert’s е 150–200 опаковки на минута, което е малко в сравнение със стандартните машини, чиято скорост достига 400–500 опаковки на минута. Новите опаковки на този етап са непопулярни, тъй като мнозина производители смятат, че не си струва да бъдат произведеждани на тези цени и при тези скорости, особено в момент на икономическа рецесия.

Лекарство против безсъние със „зов за помощ“ Американската фармацевтична компания Help Remedies предложи на пазара нестандартни опаковки за лекарства, облекчаващи различни симптоми като алергични реакции, главоболие и безсъние. Опаковките са под формата на перфорирани фолийни блистерни карти, побиращи 16 таблетки, които се поставят в дизайнерски поставки на местата за продажба. Самите поставки са направени от инжекционно формован полипропилен с централни секции. От задната страна на етикета е поставен флексопринтиран и чувствителен на натиск PP филм. Графичното дизайнерско решение за опаковките на Help Remedies е неочаквано свежо и нестандартно за този консервати-

16   ProPACK

брой 4’2010


вен сектор. В зависимост от предназначението на лекарството върху опаковката са изписани послания от типа „Помощ, имам главоболие“ (Help I have headache!/) или „Помощ, не мога да заспя“ (Help I can’t sleep).

Нови опаковъчни решения против фалшификации Инцидентите, свързани с появата на фалшифицирани лекарства по традиционните канали на доставка в Европа, нарастват с всяка изминала година. Проблемът с фалшификацията на лекарства в Европа е повече от сериозен. Според Packagingnews само за миналата години приблизително 2,6 милиона фалшифицирани опаковъчни материали са били заловени на европейските граници в опит да бъдат внесени в ЕС (повече за черната статистика четете в секция „Новини“). Поради тази причина европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации EFPIA стартира пилотен проект, който включва тестване на идентификационни и кодиращи решения за лекарства в Швеция. Информационната и комуникационна база (ICT) на проекта е дело на отдела за разработка на нови IT решения и услуги към Siemens. Иновационната система следи за придвижването на лекарствата по цялата верига на снабдяване и позволява надеждна идентификация на фалшифицираните лекарства. Проектът се осъществя-

ва в партньорство с фирмата за снабдяване Apoteket AB и местните търговски компании Tamro и KD. До този момент фармацевтичните компании са разчитали основно на визуални проверки на продуктите си. Тази практика обаче скоро ще бъде преустановена. Системата на EFPIA позволява поставянето на уникален двуизмерен матричен баркод върху всяка отделна опаковка преди изписването ù. Този код може лесно да бъде генериран и отпечатан от производителя и винаги може да бъде проверено в базата данни на системата дали не е бил отпечатван преди и върху друга опаковка. Ако случаят е такъв, съответният фармацевт, у когото е опаковката, бива надлежно предупреден. Крайната цел на пилотния проект на EFPIA, в който си сътрудничат компании като Siemens, HP и SAP, е да се създаде стандартно кодиращо и идентификационно решение за цяла Европа, което да бъде синхронизирано със съществуващите вече международни и европейски стандарти.

Целия текст можете да прочетете в печатното издание. Направете своя абонамент сега!

ProPACK

брой 4’2010   17


КОНКУРС

Фармацевтичните награди на HCPC Американският клон на съвета за одобрение на опаковките за лекарства (HCPC) обяви за 18-ти пореден път най-добрите опаковки за лекарства на своя годишен национален симпозиум, състоял се в началото на май т.г. Събитието се провежда ежегодно от 1995 г. насам. Участниците в конкурса се разделят в две основни категории – за лекарствените опаковки, които са пуснати на пазара през изминалата година, и за иновативен дизайн на продукти, които още не са използвани с търговска цел. Опаковка за 2009 г. — мострена опаковка на Pfizer Toviaz Пуснатата през октомври миналата година опаковка IntuiDose на Pfizer е предназначена за лекарство, третиращо заболяване на пикочния мехур. Опаковката притежава защита срещу нежелано отваряне от деца и адекватен за лекарството дизайн. Четирипанелният дизайн тип „портфейл“ предоставя комплексен подход към започване на ефективна терапия на засегнатия орган. Освен това опаковката предлага допълнителни средства за информиране на пациентите. Те включват съвети и начини за създаване на детайлизиран план за лечение и средства за улесняване на комуникацията пациент — лекар за третиране на симптомите. Към опаковката е приложено ръководство за пациента, в което са изписани подробни обяснения за симптомите на заболяването и препоръки за правилния начини на приемане на медикамента. Създателите на кутията са предвидили дори и начини за записване на данните в интерактивна компютърна програма. Опаковката включва и система за ежедневно следене на редовния прием на лекарството и състоянието на пациента. В края на 12-седмичния курс на лечение тя

20   ProPACK

брой 4’2010

изготвя ревизия на постигнатите резултати, които се препращат към лекуващия лекар. Към кутията е добавена и картата за отговори, която позволява на пациента да запише попълнената информация в интерактивната програма за следене. Опаковката IntuiDose е изработена с фолио, което не позволява нежелано скъсване и изпадане на таблетките при работа с нея.

Награда за иновативен дизайн — Vitality TM Glow Cap TM Наградата в категорията „Иновативен дизайн“ бе присъдена на Vitality за тяхната опаковка за таблетки GlowCap. Новата капсула се отличава със своята „интелигентна“ капачка, която може да издава светлинни и звукови сигнали при настъпване на момента за приемане на поредната доза. Системата, към която е свързана капачката, може дори да се свързва с мобилния телефон на пациента и да изпраща текстови съобщения, които да му напомнят да се придържа към графика за приемане на медикамента. Всеки път, когато бутилката с хапчетата бъде отворена, информацията се записва в клетъчната мрежа на Vitality. Обновяваната ежедневно база данни в сис-


темата служи за автоматично повторно изписване на рецепта, когато лекарството се изчерпи. Системата дори може периодично да изпраща на пациента данни за постигнатия прогрес в лечението му. Vitality е уникална и с възможността си да определи основните модели на поведение на всеки отделен пациент и на тази база да изготви индивидуални поведенчески програми, които да повишат ефективността на медикамента.

Първи подгласник — мострена опаковка Squibb Onglyza на Bristol-Myers За първия подгласник в конкурса бе избрана произведената от Anderson Packaging опаковка Squibb Onglyza, която вече притежава разрешително за производство от Американската администрация за храните и лекарствата (FDA). Лекарството Onglyza™ служи за лечение на диабет от втори тип. Двупанелната опаковка съдържа студено формован фолиен блистер, който е вграден в друг кардиран блистер. Информацията от рецептата на лекарството е интегрирана в опаковката в точката на изсипване. В структурата ù е включен и джоб за поставяне на листовка с изписани контакти за получаване на допълнителна информация по телефона или по интернет.

Втори подгласник — комплект за титруване за пациенти Lamictal® ODT™ от GlaxoSmithKline Комплектът за титруване за пациенти Lamictal® ODT™ е одобрен от FDA и вече се предлага на пазара за опаковане на медикаменти за лечение на епилепсия и биполярно разстройство. Структурата на опаковката е направена специално за деликатната специфика на този тип лекарства. Дизайнът на кутията е преминал успешно тестовете за защита от деца. Седмиците от терапията са разделени една от друга посредством ясно изписани графики и инструкции за дозиране за пациентите. Опаковката е разделена на индивидуални късащи се блистери. Инструкциите при отваряне с илюстрованите диаграми ориентират пациентите как да получат достъп до таблетките и да приемат продукта по най-удобен начин. HCPC

ProPACK

брой 4’2010   21


ПРОДУКТ

Oпаковането в електрониката GSM опаковки за повторна употреба Американският мобилен оператор Sprint е обединил усилията си с технологичния гигант Samsung US за пускане на пазара на опаковки за мобилни телефони, които могат да се използват повторно. Пробната версия позволява на клиентите да използват опаковката повторно като пакет за изпращане на стари мобилни телефони, батерии, аксесоари и сим-карти към депата за преработване на отпадъци. Към самата опаковка предварително е залепена пощенска марка, така че единственото, което потребителят трябва да направи, е да постави пакета в пощенската кутия. Кутията за мобилни телефони и вътрешната подложка се рециклират на 100%. Близо 90% от съдържанието им е хартиени фибри от рециклирана хартия. Повърхностните слоеве на опаковката са без съдържание на хлор, а печатът е с мастила, базирани на соята. От компанията-производител са помислили дори за такъв детайл като екологичността на пощенските марки, които също са рециклируеми и се залепват за кутията посредством акрилно лепило на водна основа. От Sprint планират да разширят приложението на новите опаковки и към други свои продукти. Първата в света вакуумна опаковка за захранващи модули Semiseal осигурява по-голяма сигурност на продукта и ефективност при боравенето. Снимка: Semikron

Първата вакуумно запечатана опаковка за захранващи модули Международният производител на електронни компоненти Semikron представи на пазара Semiseal — първата вакуумно запечатана опаковка за захранващи модули, гарантираща по-сигурно и лесно боравене. Опаковката осигурява механична и екологична защита от пагубни за продукта атмосферни влияния като влажност, проникване на корозивни елементи и прах, а също така от удари и вибрации при пренасяне. Кутията е преминала сурови 240-часови тестове за устойчивост на влага и резки температурни промени в диапазона от –40 до 85°C. Захранващите модули са вакуумно запечатани и са разположени между пластмасовия филм и покритата с лепило картонена обвивка. След произвеждането си модулът веднага бива плътно запечатан с помощта на прозрачно фолио от едната страна и покрит с картон от другата. По този начин опаковката остава непокътната по време на транспорта. В сравнение със стандартното опаковане Semiseal предоставя цялостно решение за клиента, а качеството на опакования модул е гарантирано до момента на отваряне. Прозрачността на тази високотехнологична кутия позволява визуална проверка на състоянието на захранващия модул. Опаковката е снабдена с двуизмерен баркод (Data Matrix Reading), позволяващ моментална и случайна проверка на данните за артикула — партида, дата на производство и др. Нещо повече, Semiseal позволява различни количества от един модулен тип да бъдат включени в единична опаковка, която е направена по начин, позволяващ лесното им разделяне в необходимите количества. Разопаковането е улеснено максимално чрез повдигане и отстраняване на картонения капак и последващо премахване на вътрешния филмов слой. Използваните материали са рециклируеми и като количество са наполовина по-малко от материалите в стандартните опаковки в сектора.

Защитно опаковане на лаптопи от Plastique Базираният в UK производител на термоформовъчни изделия Plastique пусна на пазара иновация в областта на защитното опаковане. Тяхната нова пластмасова опаковъчна концепция Lo.G™ защитава чупливите електронни елементи при пренасяне с помощта на патентована система за минимизиране на рисковете при пренасяне 360о.

22   ProPACK

брой 4’2010


При Lo.G™ са използвани листове HDPE като разделители между различните сектори на опаковката. Така се осигурява стабилност и защита и същевременно се спестява обем и енергия за производство. Термоформовъчното защитно опаковъчно решение се предлага в модели и размери, които да отговарят на нуждите на производителите на електроника. Кутията е създадена така, че да е съвместима с всеки тип лаптоп.

„Мидена черупка“ от хартия за фотоапарати на Kodak Eastman Kodak предпочете хартиена опаковка тип „мидена черупка“ пред пластмасова за опаковането на серията си дигитални фотоапарати Kodak C-182. Защитната и в същото време екологична кутия съчетава в себе си устойчиво добита хартия с пластмасов визьор от APET или rPET — една добра алтернатива на пластмасовите варианти. Така в опаковката са използвани 60% по-малко пластмаси, отколкото в стандартните мидени черупки от PVC, което допринася за намаляване на енергийните разходи с 65%. Произведената от Natralock опаковка е примамливо решение и поради факта, че щади нервите на потребителя и не го докарва до ярост при опитите му да я отвори — състояние, което стандартните пластмасови „мидени черупки“ често предизвикват. Новата опаковка може лесно да бъде отворена с ножици, при което остава гладък безопасен ръб след срязване. Според производителя Natralock ще бъде по-тясна и с една четвърт по-лека от стандартните „мидени черупки“, поради което ще изисква по-малко пространство при пренос и складиране. Друго нейно важно предимство е, че процесът на производството ù може да се ускори с цели 60% в сравнение с пластмасовите ù аналози, без да се налагат допълнителни инвестиции в оборудване.

Спирална CD/DVD опаковка от Wewow Опаковъчният производител Wewow сключи договор с музикалния лейбъл Communion Records, който ще бъде първият клиент за кутиите за CD и DVD WowSpiral, направени от единично парче картон със спираловидна форма. За разлика от традиционните кутии за дискове новата опаковка не изисква поставянето на лепила или пластмасови елементи. Сприралната конструкция е направена така, че елементите се захващат един за друг след поставяне на диска. Върху опаковката е отпечатана FSC сертификационна карта, за което са използвани мастила на основата на растителните мазнини. От Wewow заявяват, че са в състояние да изпълнят съвсем ограничени поръчки (минимум 100 единици), като по този начин отговарят на все по-разпространената практика сред музикалните компании да пускат на пазара лимитирани серии.

Опаковъчна компания разработва технология за добив на слънчева енергия Опаковъчната група Amcor Flexibles обединява усилията си с четири други компании за разработването на органична алтернатива на конвенционалните соларни клетки. Новият консорциум, наречен Oscar (Organic Solar Cells by Armor), има за цел да създаде органични фотоволтажни (OPV) клетки за генериране на електричество от слънцето, които да са по-гъвкави, да съдържат намалено количество вредни съставки и производството им да изисква по-малко енергия. За общия проект от Amcor допринасят със своя опит в областта на бариерните технологии и по-конкретно с познанията си по разработването и производството на бариерния филм Ceramis. Този филм е ключов компонент, който ще предотврати нежеланата деградация на органичните по състав соларни клетки. Въпреки че филмът е базиран на пластмаса, той не се разгражда под въздействието на ултравиолетовата светлина и влагата. В същото време трябва да бъде произвеждан по достатъчно ефикасен начин, за да не оскъпи прекалено крайния продукт. Задачата на изследователите от Аmcor е да създадат усъвършенствана версия на сега съществуващия филм. Очаква се новият тип соларни панели да се появят на пазара до 2014 г.

ProPACK

брой 4’2010   23


ПРОДУКТ

7 опаковки на почистващи и миещи препарати В усилието си да универсализира корпоративната идентичност на всички свои почистващи и миещи продукти, корпорацията Unilever възлага на рекламната агенция Fourninety да създаде нов обединяващ дизайн под надслова Dirt is Good (Мръсотията е добра). Новият дизайн обхваща световноизвестните марки перилни препарати Persil, Skip и Omo (1). На предната страна на опаковките всички те вече имат познатото на потребителите петно, до което е отпечатан рекламният слоугън. Освен ребрандирането на тези марки от Fourninety са се постарали допълнително, като са направили промени и в структурния дизайн на опаковките, които вече се пълнят отгоре.

Бутилка с помпа за перилен препарат (2-3) Водещият иноватор в областта на екологичните премиум продукти за дома и за персонална грижа Method обяви значителен пробив в категорията опаковки за перилни препарати. Опаковката е създадена по начин, който позволява препаратът да се излива директно в пералната машина чрез впръскване. Така сериозно

2

1

24   ProPACK

се повишава ефективността на използвания детергент и същевременно се намалява количеството, нужно за едно зареждане на пералнята. Самият перилен препарат на Method е създаден по технологията Smartclean. Изящната и лесна за ползване бутилка с помпа е направена по радикално нова формула, с която се пести ¾ от дозата препарат, използван при стандартните опаковки. Дозаторната помпа е много прецизна и позволява лесно и точно смесване на перилния препарат директно в машината. Така за средно по количество пране е необходимо помпата да се натисне само четири пъти. За по-голямо удобство на потребителя дизайнът на прецизно дозиращата помпа намалява риска от предозиране на препарата. Предозирането може да доведе до по-голямо количество пяна, което може да повреди прането или самата пералня. Формулата на препарата е биоразградима и е направена от 95% природни и възобновяеми съставки като кокосовото олио. Използвайки много по-малко вода, пластмаса, енергия и петрол в сравнение с традиционните детергенти, въгле-

брой 4’2010

родният отпечатък на продукта на Method е с 35% по-нисък в сравнение със стандартните перилни препарати. Рециклируемите бутилки са изработени от 50% рециклирана пластмаса. В допълнение Method е получил първия в света сертификат за цялостен цикъл (от люлка до люлка) за своя перилен препарат за безопасността, зеления опаковъчен дизайн и процес на производство.

Опаковка за течен сапун с вграден етикет (4) Новата опаковка на Dawn Dish Soap представлява крачка напред що се отнася до етикета, който до този момент беше залепван с лепило. Бутилката Dawn Plus Bleach от PET е снабдена с коекструдриан прозрачен етикет, който ù придава визия тип „без етикет“ (No Label Look). Новият етикет може да бъде изрязан в широк диапазон форми и по този начин да се използва и за други бутилки на компанията. Според производителя този тип етикети са по-ефективни за производството в сравнение със стандартните, тъй като позволяват повисоки скорости в комбинация с намалено време за настройки и зареждане.

3


Fairy връща на пазара класическа бутилка (5) Иконичната бяла бутилка на английския производител на почистващи препарати Fairy се връща на рафтовете в супермаркетите в чест на 50-годишнината от началото на производството ù. Опаковката, появила се на пазара за последен път преди 10 години, днес излиза в лимитиранa версия, която ще се предлага в големите вериги магазини в страната. Повечето британци от по-възрастното поколение свързват бялата бутилка с детското телевизионно предаване „Синият Питър“, което са гледали като деца. От друга страна, резултатите от скорошно проучване сочат, че бялата бутилка директно им напомня за детството. В изследването повече от половината (53%) заявяват, че като малки са използвали бутилката за направата на ракета-играчка, 40% са я преработили в кутия за моливи, а 22% — в саксия за цветя.

Екоопаковка за екосапун (6) Съдържащият зехтин екосапун за пране Ecolive на италианската компания Umbria Olii вече се предлага в нова, напълно компостируема опа­ ковка. Сертифицираната по стандарта EN 13432 биоразградима обвивка е направена от патентованите филми Bio-Flex F 2110 и Bio-Flex A 4100 CL на немската компания FKuR Kunststoff GmbH. В резултат се е получила здрава многослойна опаковка с високо ниво на блясък, което гарантира добрия външен вид на продукта. Освен това новият биофилм е лесен за производство, обработка и печат.

6

Slice Design актуализира серия луксозни продукти за почистване (7) Английският дизайнер Slice Design „освежи“ дизайна на серията почистващи препарати за кожа и дърво Lord Sheraton на Spotless Punch за първи път от над десет години. Серията Lord Sheraton, която е направена от естествени съставки като пчелен восък и евкалипт, се позиционира във високия ценови отрасъл на пазара. Новият дизайн има за цел да затвърди тази принадлежност към категорията на луксозните стоки. Той се отличава с цветна йерархия на продуктите, в която основните графичните елементи и консистентната архитектура на опаковката остават непроменени за цялата продуктова линия. Това създава усещане за принадлежност към едно продуктово семейство.

4

Ароматно удобство В сътрудничество със своя белгийско-френски партньор Nicols опаковъчната фирма RPC Kutenholz създаде нова опаковка за препарат за тоалетни чинии, който допълва съществуващата серията на компанията от детергенти за баня и тоалетна (8). Известна още като Флакон 25, бутилката е направена от екструзионно формован PET със стъклена бистрота. Така съдържащият се в опаковката оцветен детергент ù придава атрактивен външен вид. Контейнерът от 50 мл е направен прецизно, така че да съвпада точно с пластмасовия държач в комплекта. Това позволява на потребителя просто да подмени опаковката с нова след изчерпване на съдържанието ù.

7

5

8

ProPACK

брой 4’2010   25


С ТАТ И С Т И К А

Многофункционални почистващи препарати, използани в дома или в офиса 2009

 

H1 2010/H1 2009 (промяна в %)

Обем продажби

Стойност на продажби

Обем продажби

Стойност на продажби

7 286

27 669

-8,3

-9,8

Стойност на продажби 17 915   5 009   3 936     270     498      40

Обем продажби -9,7 -9,8   8,0   0,4 -18,0 -9,0

Почистващи препарати за домакинството

2009

  Бутилки Кутии Опаковки със спусък Пликове Спрейове Помпи

Обем продажби 4 775 1 826   629     23     27      6

H1 2010/H1 2009 (промяна в %)

2009

 

Обем продажби 5 293   767   498   306   235   188

Универсални Кухненски Подови За кухня и баня За баня Други

Стойност на продажби -12,2 -10,2    4,9 -6,6 -24,9 -16,9

H1 2010/H1 2009 (промяна в %) Стойност на продажби 18 793   3 853   1 498     989   1 037   1 499

Обем продажби -10,8   -4,4   -0,8   -7,6    4,3   13,0

Стойност на продажби -13,0   -3,3   -7,5   -6,9    1,6    4,6

Топ 5 на вносителите на почистващи препарати в България, подредени по азбучен ред ABA ITALY HAYAT KIMYA MEDEA-HIM / MEXON PROCTER&GAMBLE UNILEVER

Тези пет компании оформят 76% от обема на продажбите 73% от цената на продажбите

••От статистиката са изключени продукти за почистванe на мебели, продукти за полиране/избелване, ръжда, полиране на под, почистване на тоалетни и прозорци

Източник: The Nielsen Company

26   ProPACK

брой 4’2010


ПРОУЧВАНЕ

Въглеродният отпечатък на картонените опаковки в Европа Шведският институт за изследване на околната среда е разработил метод за изчисляване на средния въглероден отпечатък на картонените опаковки, продавани в Европа. Изследването е поръчано от Европейската асоциация на производителите на картонени опаковки (ECMA) и е подпомогнато от Pro Carton. Основният фокус на изследването е абсорбирането на въглеродeн диоксид от горите. Проучването представя данни за отделените емисии от парникови газове при производството на картон по класическите методи, както и данни за изтегления от атмосферата CO2 при производството на т.нар. биогенен картон ( добит от дървесна маса от устойчиво отглеждани гори). Един от основните изводи на изследването сочи, че поради нивото на търсене на картонени опаковки на европейския пазар, за производството на един тон картон от атмосферата се отнема около 730 кг въглерод посредством абсорбцията му в устойчиво управлявани гори. Изследването потвърждава доклада на Pro Carton, в който са измерени следните нива на еквиваленти парникови газове, отделяни от петролни продукти в производствения цикъл: количеството въглероден диоксид, добит от петролни продукти (964 кг/т) е съпоставимо с количество CO2 отделенo за добива и обработката на един тон картон.

Към настоящия момент няма единодушно приет метод за включване на „горския“ CO2 във въглеродните отпечатъци на дървесни продукти като картоните. Поради тази причина настоящото изследване представлява значителен напредък в тази посока. Изследването предлага метод за оценка на нетната абсорбция на биогенен въглероден диоксид в горите, където се добива сурова дървесина. Изследователите откриват взаимовръзки между консумацията на картон и нетната въглеродна абсорбция в устойчиво управлявани гори: потребителското търсене на картон стимулира търсенето на дървесина, което на свой ред стимулира устойчивото управление на горите и въглеродното абсорбиране. В допълнение изследването представя и методология за оценка на емисиите при обработката в края на жизнения цикъл на продукта. Крайните резултати за въглеродния отпечатък са представени в долната таблица, показваща нетните емисии на еквиваленти на въглероден диоксид (в статистиката не са включени отложените емисии CO2 според стандарта PAS 2050, отделяни при използването на картона и след депонирането му на сметищата). ProCARTON

Описание на въглеродния отпеча- Парникови емисии Биогенен CO2 тък от 1 тон обработен картон (кг CO2/тон (кг CO2/тон по скалата на GWP* 100 картон) картон) Нетна абсорбция на биогенен CO2 в — -730 устойчиво отглеждани гори Парникови емисии от производство и 964 — транспортиране на обработен картон Емисии за целия производствен цикъл 964 -730 Емисии, отделяни в края на жизнения 308 — цикъл на продукта Количество емисии за целия жизнен 1272 — цикъл на продукта Избегнати емисии от фазата на про-145 — изводство и в края на жизнения цикъл Обобщение на данните (включител1127 -730 но избегнатите емисии) *GWP (Global Warming Potential, Потенциал на глобалното затопляне) — Мярка за количеството парникови газове, които спомагат за глобалното затопляне. Сравнението се прави по относителна скала, която съпоставя влиянието на изследвания парников газ в сравнение със същото количество въглероден диоксид (чието GPW се приема за 1) — бел.ред. Източник: IVL Report

Биогенен CO2

Фосилен CO2, Метан, N2O

Общо количество парникови газове

ProPACK

брой 4’2010   27


ТЕНДЕНЦИЯ

Графичното бъдеще на цигарената кутия Традиционно основната функция на опаковката е да съдържа и да защитава продукта. Засилената конкуренция и „пренаселеността“ по регалите обаче поставя пред опаковките задачи като привличане на вниманието, описание на продукта и подпомагане на продажбите. Четирите „P“ на маркетинга — price, promotion, product, placement — са концепции, обединяващи различните области на маркетинговата стратегия. Като ключова част от продукта и неговото представяне опаковката подпомага клиента да избере сред всички относително хомогенни артикули. Опаковането на цигари не е изключение. Чрез използване на цветове, шрифтове, образи и търговски марки цигарените опаковки проектират маркетинговото послание. Върху цигарената кутия успешно се запечатват образи, носещи усещане за лукс, свобода, блясък, статус и тип по-

28   ProPACK

брой 4’2010

ведение (женствено/мъжествено). Нерядко чрез надписи като „леки“ и „меки“ се втълпява на пушачите, че цигарите, които пушат, всъщност не са толкова вредни. Цигарените кутии се появяват много често на обществени места, което мултиплицира силата на посланието и го превръща в тип реклама. В страни като Австралия, Великобритания и САЩ, в които рекламата на цигари на обществени места е ограничено, опаковките са основният двигател на цигарения маркетинг. Поради тази причина австралийските тютюневи компании например предлагат днес на местния пазар по-цветни и разнообразни в графично отношение цигарени опаковки, част от които са направени специално да възбуждат любопитството. В отговор на това развитие на пазара множество обществени и политически организации излизат с предложения за тотално ограничаване на тази възможност за цигарен маркетинг чрез въвеждането на опаковки с много опростен графичен дизайн. Промените са свързани с премахването на всички цветове и картинки, които са запазена марка на дадения бранд, корпоративните лога и търговски марки. На производителите ще им бъде разрешено единствено да отпечатват името на марката в строго определени размери, шрифтове и местоположение. Върху опаковката ще бъдат добавени единствено изискваните от закона здравни предупреждения, както и информация за съдържанието на токсични вещества и броя късове в кутията. Подобни кампании се правят в опит да бъде ограничен този сериозен порок на западните общества, който ежегодно причинява смъртта

на хиляди хора и носи загуби за милиарди евро. Кампаниите са насочени и към особено податливите на цигарената „магия“ млади хора и деца — найвече тези от бедните социални слоеве. Проучване сред подрастващите пушачи в САЩ показва, че те намират тютюнопушенето за особено привлекателно, тъй като считат, че притежаването на луксозна цигарена кутия ги прави да изглеждат модни, популярни и стилни.

Англосаксонският опит Австралия може да се превърне в първата страна в света, забраняваща брандирането на цигарените кутии. Новите правила, които вероятно ще влязат в сила от 1 юли 2012 г., ще забранят отпечатването на логата, промоционалните текстове и цветните картинки върху кутиите. Предупреждението за вредата от тютюнопушенето ще бъде показано максимално ясно. Според бившия австралийски министър-председател Кевин Ръд тази промяна ще бъде най-тежкият в света режим, налаган на цигарената индустрия, който без съмнение ще бъде оспорван по всеки възможен начин. Реакцията на ощетените от новия закон тютюнопроизводители не закъснява. Цигарените компании дори подкрепиха предизборната кампания на опозицията за тазгодишните парламентарни избори, като обявиха, че плановете на досегашните управляващи застрашават сериозно малкия и среден бизнес в страната. Тук бе изказан аргументът, че новите мерки не биха отказали хората да пушат, а единствено биха довели бизнеса до затруднено положение, което в крайна сметка ще доведе до загуба на работни места и финансови проблеми.


Подобна политика на сурови рестрикции предприема и английското правителство, което си е поставило за цел да намали наполовина пушачите в Обединеното кралство в следващите 10 години. В момента в Обединеното кралство от болести, свързани с пушенето, годишно умират 80 хиляди души, а здравните служби харчат средно 2,7 милиарда паунда за борба с този порок. Сериозни са неволите на цигарените компании и в САЩ. Миналата година Американският конгрес и президентът Барак Обама позволиха на Администрацията по храните и напитките (FDA) да регулира производството, маркетинга и продажбата на тютюневи изделия. От 22 юли тази година влязоха в сила редица рестрикции, сред които: ••Забрана върху етикетите на надписи като „леки“, „меки“ и „с ниско съдържание на катран“, които могат да подведат потребителя, че цигари от дадена марка са побезопасни от останалите. ••Изискване предупрежденията за рисковете за здравето да бъдат изписани с по-голям и ясен шрифт. Предупрежденията трябва да покриват 30% от предния панел на кутиите. Към тях добавят цветни снимки и графики, демонстриращи вредата от пушенето. ••Забрана за продажби и маркетинг стратегии, насочени към малолетни и непълнолетни. ••Забрана продажбата на тютюневи изделия с вкус на плодове и сладкарски изделия.

Ситуацията в ЕС* Начини да откажат европееца от цигарите обсъждат в Европейската комисия, показват документи, изнесени от вестник „Труд“. На територията на Съюза все още няма конкретни планове за законодателство в тази насока. ЕК обаче работи по ревизия на директивата за тютюневите изделия от 2001 г. с цел да представи законодателно предложение в края на следващата година. В поверителен доклад наетата за целта американска консултантска корпорация РАНД * Информацията в параграфа е базираната на публикуваната на сайта на в-к „Труд“ на 05.08.2010 статия „Продават цигари само под тезгяха“ с автори Детлеф Фехтнер и Веселин Желев, www.trud.bg.

В борбата срещу тютюнопушенето се включва и френският дизайнер Beau Alexis. Той създава опаковка с остроумен дизайн за „алчни пушачи“. На предната страна на кутията е поставен надписът „Пушачът харчи за цигари по 2000 долара годишно.“ За да подсили тази мисъл, дизайнерът предлага всяка отделна цигара да бъде обвита в цигарена хартия, която имитира хартия за банкноти.

заявява, че т.нар. „обикновено пакетиране“ (plain packaging) е „интересно решение“ и че има доказателства, че то би било в интерес на общественото здраве. От ЕК обмислят и възможността да направят цигарите по-малко видими в търговските обекти и да забранят на производителите да слагат в тях ароматизатори, подсладители и добавки. Според поръчан от комисията предварителен доклад на РАНД пушенето продължава да е най-важната и единствена причина за предотвратима смърт и заболявания в ЕС. То убива по 650 хиляди души годишно. Средно 30 на сто от гражданите на ЕС пушат, като техният дял е най-висок в Гърция — 42%, и в България — 39%. Приходите от продажбите на тютюневи изделия в ЕС през 2007 г. се оценяват за над 67 млрд. евро. ЕС вече има висока степен на хармонизация на акцизите за тютюна и от тази година започва постепенно да прекратява преките субсидии за производството му. В междинния си доклад РАНД предлага променената директива да обхване и тютюна на листа, новите и нововъзникващите тютюневи и никотинови продукти и принадлежностите за пушене. Препоръчва се количествената информация за катран, никотин и въглероден окис на цигарените опаковки да се замени с качествена, т.е. описваща вредата от тях, и такава, която насочва пушача към помощ за отказване от навика. Обмисля се вариантът отблъскващите изображения на последствията

от пушенето върху здравето да станат задължителни. Предупредителните надписи трябва да станат поголеми и да са и от двете страни на опаковките. Към момента отделните държави в ЕС имат различни правила за етикетиране на цигарите и особено за употребата на снимкови предупреждения за риска от тях. Специалистите предлагат да бъде последван челният опит на англосаксонските държави в опаковането. Върху „обикновената“ цигарена кутия ще липсват също и изображенията и цветовете на марката. Имената на цигарите ще бъдат със стандартизиран цвят (черен) и шрифт.

Отговорът на индустрията Един от ключовите аргументи на тютюневата индустрия срещу опростеното опаковане е, че то би довело до посегателства върху търговската марка. По този начин биха били нарушени няколко международни спогодби, свързаните с търговията аспекти на международните права на собствеността (TRIPS), Северноамериканската спогодба за свободна търговия (NAFTA) и Парижката конвенция за защита на индустриалната собственост, ратифицирана през далечната 1883 г.

Целия текст можете да прочетете в печатното издание. Направете своя абонамент сега! ProPACK

брой 4’2010   29


ПРОЕКТ

Дизайн на опаковка за чай Опаковката продава продукта, тя е незаменима визуална комуникация между продукта и потребителя. Има функцията да съхранява и описва съдържанието, но преди всичко да рекламира и продава сама своя продукт. В това се убедих, докато правех своето проучване за университетски проект. Задачата беше дизайн на опаковка. В процеса на търсене избрах за свое задание дизайн на опаковка за чай. Изборът ми не беше случаен. Търсeх предизвикателство, исках да направя нещо различно. От всички опаковки, които видях, тези за чай бяха най-еднотипни. Това предизвика интереса ми и реших да създам дизайн на една по-нестандартна опаковка.

За формата на опаковката Главната ми цел в проектирането на опаковка за чай беше да избегна стереотипната правоъгълна форма. Исках визията ù да бъде свежа и закачлива, така че да е максимално запомняща се за потребителя. Размишлявайки над тази идея, стигнах до концепция, която да напомня за свежестта на лимонa. Разбира се, формата на лимон сама по себе си би била неудобна и нефункционална. Ето защо реших да заложа лимона като водеща концепция, но

32   ProPACK

брой 4’2010

не и като форма. Стараейки се да избегна неправилната му форма, но да запазя свежата идея, започнах да търся близка на него асоциация. Развих тази идея и стигнах до форма, наподобяваща ръчна лимоноизстисквачка. Изобразих идеята си на бял лист, но впоследствие стигнах до извода, че една такава кутия би била сложна за изпълнение. Продължих да търся обединение на тези две идеи. Така, придържайки се към концепцията за лимон и лимоноизстисквачка, стигнах до крайното решение за дизайн на опаковка с пирамидална форма, с цвят и структура на зрял лимон. Прибавих закачливо връхче от стилизирано лимонено листенце и свежото фирмено име „The Lemon tea“, което подчертава главната концепция.

За функционалността Пирамидалната форма придава интересен характер на опаковката, като едновременно с това я прави удобна и функционална. Формата на кутията позволява тя да има четириместно разпределение, в което да се подредят четири вида чай. Дъното на опаковката изпълнява функцията на капаче. Листенцето с форма на лимон, закрепе-


Визитка: По професия Диана Петкова е интериорен дизайнер и проектант на мебели. Завършила е бакалавърска степен в „Нов български университет“, специалност „Интериорен и пространствен дизайн“. но на върха на кутията, освен декоративен завършек на опаковката е и нейна удобна дръжка.

За опаковката на пакетчето чай Пакетчето чай, както и неговата опаковка, също имат различна от стандартната (правоъгълна) форма. Тя е триъгълна и е изцяло съобразена с пространството за съхранение в кутията. Опаковката на пакетчето е лесна за отваряне и е без отлепване. Самото пакетче е захванато с конец, завършващ с хартиено лимонено листенце. И тук листенцето има както визуална, така и практична функция. Пакетчето е лесно за изваждане от вече готовия ароматен чай.

тът на фирменото име да е съчетание от черно и зелено. Съответно „The Lemon“ е в черен цвят, а „tea“ в зелен — цвета на листенцето. Водейки се от идеята за изчистени, приятни форми и по-разчупена визия, достигнах до дизайн на опаковка за чай, в която пресъздавам едно свежо лимонено изкушение — „The Lemon tea“. Диана Петкова Фотограф: Владимир Стоянов

За графичното оформление

TheLemontea

10

on tea

TheLemon tea

The

peppermint

peppermint

Lem

bla

ck

x2 g

The

fruit

en gre

tea n o m Le

x 10

2g

10 x 2g

Графичното оформление на опаковката за чай е толкова важно, колкото и нейната форма. Ето защо се насочих към чиста и елегантна графична визия с по-малко детайли, която да придава стил и усещане за добър вкус. В тази насока избегнах наслагването на излишна информация и илюстрации. Съдържателната информация за продукта е изнесена на капачето-дъно на кутията. На четирите стени на опаковката са обозначени четирите различни вкуса чай, които тя съдържа. Те са цветово разделени — както на стените на пирамидата, така и на пакетчетата чай. Съответно за черен чай (“black“) цветът на шрифта и на пакетчето е черен, за чай от мента (“peppermint“) e ментовозелен, за плодов (“fruit“) цветът e цикламено-розов и за зелен чай (“green“) е използвана светлозелената гама. С това цветово разделение ориентацията към вкуса е максимално улеснена и е избегната езиковата бариера.

TheLemon tea

black green fruit

10 x 2g

За логото Логото е графично формирано от фирменото име „The Lemon tea“ и фирмения знак с формата на стилизирано листенце на лимон. Цветовото решение на логото е съобразено с цвета на опаковката. Черен текст, поставен на жълта основа, е сред най-добрите комбинации между фон и текст. Логото изпъква на лимоненожълтият цвят и е лесно за възприемане от човешкото око. За да обединя логото освен по значение, но и цветово, реших цве-

2g

Producer : The Lemon Tea Ltd., Sofia, Bulgaria Made in Bulgaria

Best before: 11.06.2013

netto 80g

21

PAP

ProPACK

брой 4’2010   33


ИСТОРИЯ

Опаковките от метал някога и 200 години по-късно На 25 август 2010 г. се навършиха 200 години от използването за първи път на метална кутия в качеството ù на опаковка за хранителни продукти. Американският институт на производителите на кутии от ламарина призова всеки да отбележи подобаващо тази знаменита дата в историята на опаковането. Началото Наполеон Бонапарт обичал да казва, че „армията марширува, когато стомахът е сит“. В тази връзка той обявил през 1795 г., че ще даде крупната за онова време сума от 12 000 франка

на онзи, който разработи метод за дълготрайно съхраняване на качествата на хранителните продукти. Целта била да се създадат условия за безпроблемно изхранване на армията по време на военни походи.

Наполеон Бонапарт награждава Никола Апер за епохалното му откритие

Въодушевен от наградата, френският пивовар, сладкар и майсторготвач Никола Апер (1749–1841), използвайки уменията и наблюденията си върху храните и напитките през периода на тяхното съхранение, започва упорито да експериментира с различни методи. В основата на неговата работа стои убеждението му, че продуктите трябва да са затворени херметично в опаковка и трябва да преминат през някаква обработка. Усилията му продължават близо 15 години. Накрая дългогодишният му упорит труд се увенчава с успех. Годината е 1809. Той представя своя метод за дългосрочно съхранение на хранителни продукти пред правителствения комитет по изкуство и промишленост на Франция. След щателна проверка членовете на комитета признават метода му. Наградата е връчена лично от Бонапарт. Апер използва парите, за да построил първия в света бутилиращ завод.

Идеята и нейните приложения Апер заимства идеята за термичната обработка от Ладзаро Спаланцани (1729–1799), италиански абат с интереси в областта на естествените науки. Дълги години той изследва различни природни явления. На него пръв му хрумва идеята, че развитието на организмите, развалящи храната, може да бъде спряно чрез топлинна обработка. От работата на Апер се заинтересувал известният френският физик и химик Жозеф Луи Гей-Люсак, който изследвал консервите и направил

34   ProPACK

брой 4’2010


Създателят на технологията на консервирането Никола Апер

анализ на състава на газовете в опаковката. Оказало се, че съставът им е променен и липсва кислород. Липсата на кислород означава невъзможност за осъществяване на процесите на горене и дишане. С други думи, Апер създава условия, възпрепятстващи окисляването на продукта и развитието на аеробни организми, които развалят храната. Забележителното в тази история е, че когато Апер получава наградата лично от Бонапарт, Луи Пастьор (1822–1895) все още не е бил роден. Той е откривателят на пастьоризацията — метод (наречен на негово име) за термична обработка на храни и напитки с цел унищожаване на патогенните организми като бактерии, вируси, едноклетъчни микроорганизми, плесени и дрожди. Първата пастьоризация е извършена от Пастьор и Клод Бернар на 20 април 1862 г. — 50 години след като изобретението на Апер бива признато. В момента на откриването на технологията за консервиране на хранителни продукти все още не е известен механизмът на развалата им. Никой не предполагал за съществуването на микроорганизмите, водещи до влошаване качеството на храните. Използвайки идеята на Апер за консервирането на хранителните продукти с цел тяхното дълго съхраняване, английският търговец Питър Дюран патентова използването на метална кутия вместо стъклен буркан при опаковането, стерилизирането и съхраняването на хранителни

продукти*. На 25 август 1810 г. Дюран получава от краля на Англия Джордж III патент № 3372 за идеята за консервиране на храни чрез използване на метални кутии. От този момент металната кутия става основна опаковка за много консервирани храни — месни, рибни, растителни, млечни и др. По това време в езика влиза и понятието „консервена кутия“, което остава и до днес. Въпреки че претърпява доста метаморфози, металната консервена кутия в основата си остава същата. През 1813 г. Джон Хол и Брайън Донкин откриват първата фабрика за консервиране в Англия. Въпреки че разработеният от Никола Апер метод за консервиране имал сериозен успех, предлаганите от него опаковки — стъклен буркан или бутилка, имали сериозни недостатъци. Използваните в началото коркови тапи за херметизация често не издържали налягането в стъклените опаковки. Стъклото било тежко, а и чупливо. Търсенията продължили и новият, по-удачен вид опаковка се оказала металната кутия.

Развитие на производство на метални кутии Дълги години консервените кутии се произвеждали ръчно. От лист предварително калайдисана ламарина, която още тогава наричали „бяла“, с помощта на ножица изрязвали парчета за корпуса на кутията, за дъното и за капака. Заготовката за корпуса била огъвана във формата на цилиндър и била запоявана странично. Така се оформял надлъжният шев. Към така образувалия се корпус запоявали дъното и капака, в който имало отвор за поставяне на продукта. След това опаковката се подлагала на продължително варене за отделяне на въздуха. В последния етап производителите запоявали отвора с метален диск и отново подлагали храната на термична обработка. Процесът бил толкова трудоемък, че за един час опитен работник успявал да обработи не повече от 5–6 кутии. При това *  Съществуват данни, че още през 1772 г. в Нидерландия е била използвана технология за опаковане в метални кутии, но досега няма сериозни изследвания по въпроса. Затова за официални дати в областта на консервирането и използването на метални кутии са приети датите на патентоване на съответните изобретения.

Важни дати в историята на консервената кутия 1795 – Наполеон Бонапарт предлага 12 000 франка на всеки, който може да предложи начин за съхранение на провизиите, нужни за френската армия и флот. 1809 – Французинът Никола Апер измисля начин за съхранение на храна в бутилки чрез стерилизация и печели наградата. 1810 – Англичанинът Питър Дюран получава първия патент за консервиране на храни в стъклени, ламаринени и метални съдове. 1812 – В Ню Йорк започва работа малка фабрика за консервиране на стриди, месо, плодове и зеленчуци. 1818 – Дюран представя патента си в САЩ. 1825 – Томас Кенсет получава американски патент за неговите ламаринени консерви. 1849 – Хенри Еванс получава патент за машина за консерви, която увеличава скоростта на производство десет пъти. 1856 – Хенри Бесемер открива нов метод за производството на стомана. 1856 – Патент за консервиране на кондензирано мляко. 1858 – Патент за първата отварачка за консерви. 1879 – В Бруклин се появява първата метална кутия с литографско изображение. 1880–1890 – Начало на автоматичното производство на метални консервени кутии. 1940 – Начало на опаковането на газирани безалкохолни напитки. 1957 – Стартира използването на алуминий при производството на бирени кутии. 1960 – Поява на металните кутии със системи за лесно отваряне easy open. 1962 – Поява на съвременната система за отваряне на кутиите за напитки с пръстен за издърпване. 1964 – Започва производството на нов вид кутии, съставени от две части (т.нар. изтеглени метални кутии). 1965 – В САЩ се появява хромирана метална кутия от две части. 1985 – При напитките започват да доминират алуминиевите кутии. ProPACK

брой 4’2010   35


пъти. „Твърдата“ стомана (наричана така поради трудната си обработка) по онова време била на цена около 40 паунда за тон. Новият метод на производство на „мека“ стомана позволил цената да се срине до 7 паунда за тон.

Проблемът с отварянето на кутиите

Една от първите големи фабрики за консервени кутии на братя Вайс в Будапеща. Пощенска картичка от 1895 г. Снимка: Уикипедия

върху работника лежала голяма отговорност. Ако в продукта попаднел припой, той се превръщал в истинска отрова! През 1846 г. Хенри Евънс изобретява матрица — приспособление за производство на кутии чрез еднаединствена операция. Неговото изобретение дава възможност производството на кенове да нарасне от 6 до 60 броя на час. До този момент ръчното производство позволявало произвеждането на не повече от 60 кутии на ден от добър майстор. Това правело промишленото приложение на консервените кутии невъзможно. Година по-късно американецът Елън Тейлър Стъклената бутилка на Никола Апер

36   ProPACK

брой 4’2010

патентова машина за производство на щамповани тенекиени кутии. Следват години на усъвършенстване както на структурния дизайн на металната консервена кутия, така и на машините, с които тя се произвежда. Някъде около 1890 г. във Великобритания се появява първата автоматична машина за производството на кутии. От този момент металната кутия става истински конкурент в борбата за челно място сред опаковките за консервирани храни и напитки. Нейната производителност била около 40–50 кутии в минута. Десетина години по-късно машините вече са с производителност 1000 кутии в минута. По същото време само в САЩ се произвеждат вече около 700 милиона кутии годишно. Първоначално кутиите са доста неугледни и им липсва подходящо затваряне. Произвеждат се ръчно, което не дава възможност да имат еднакъв външен вид. За направата им се използва некалайдисана ламарина. Едва през 1818 г. година Питър Дюран прилага бяла ламарина за производството им в САЩ. През 1855 г. Хенри Бесемер изобретява нов метод за производство на стомана и започва да използва ламарина със значително по-добри качества. Новият тип ламарина е с по-голяма чистота, което я прави по-мека и позволява по-лесната ù обработка. Произвежданите от нея консервени кутии са значително по-качествени и евтини. Методът на Бесемер позволява производството на стомана да поевтинее около 6

Употребата на металната консервена кутия води със себе си и редица неудобства, свързани с трудното отваряне, тъй като е нямало все още уред за отварянето им. С помощта на здрави инструменти от типа на чукове и длета, дори брадви, тогавашните потребители се мъчели да се доберат до заветната храна или напитка. Излишно е да коментираме неудобството и честата загуба на съдържанието или на част от него. Комичното днес е било доста драматично и трагично тогава. Едва десетилетия по-късно е изобретена отварачката за метални консервени кутии. През 1855 г. във Великобритания е патентована първата отварачка за консерви. Три години по-късно тя се появява и в САЩ. В началото металните кутии доминират при опаковането на хранителни продукти за продължително съхранение. Така е до 1935 г., когато за първи път метална кутия се използва за съхранение на пиво. Това става в град Ричмънд, САЩ. Започва ерата на производството и използването на метални кутии и за газирани напитки. Проблемът с отварянето обаче остава и години наред бирата и безалкохолните напитки се отваряли с помощта на желязна отварачка с триъгълна форма, с която се пробивал отвор в единия край на кена, или са били запечатвани с капачки, подобно на стъклените бутилки. Решението идва през 1963 г., когато американецът Ърни Фрейз изобретява кутия от алуминий с лесно отваряем капак. Този факт оказва сериозен ефект върху продажбата на кенове както за бира, така и за газирани безалкохолни напитки. Поставя се началото на развитието на опаковките от метал в посока подобряване на удобствата за потребителя.

Целия текст можете да прочетете в печатното издание. Направете своя абонамент сега!


НОВИНИ

ИНОВАЦИЯ Антибактериална хартия за опаковане на храни Нова антибактериална хартия, в която са вложени базирани на графена* наноматериали, може да бъде използвана в опаковането на храни и по този начин значително да увеличи срока им на годност. Екип от изследователи от университета в Шанхай, начело с д-р Чунхай Фен, са разработили базирани на водата дисперсионни деривати на графена, които могат ефективно да спират развитието на болестотворни бактерии като E.coli и имат минимални токсични ефекти върху клетките (т.нар. цитотоксичност). Изследването „Антибактериална хартия, базирана на графена“ е публикувано в специализираното списание ACS Nano. Обект на проучването били графеновият оксид (GO) и листовете редуциран графенов оксид (rGO), както и възможностите за лесното им и евтино влагане в опаковъчните хартии. Изследвайки взаимодействията между GO, бактериалните клетки и тъканите на бозайници екипът на д-р Чунхай * Графенът е единичен равнинен лист от sp²-свързани въглеродни атоми. Той не е една от алотропните форми на въглерода, тъй като листът е с крайна дебелина. Графените са двумерни варианти на тримерния графит. Отличават се с голяма здравина и устойчивост.

достигнал до извода, че материалът показва отличната антибактериална защита и минимална степен на цитотоксичност. Учените са разработили и макроскопична хартия с увеличени инхибиторни възможности, която възпрепятства растежа на бактериите. Изследователите тествали антибактериалните свойства на листовете GO върху E.coli DH5. След инкубационен период от два часа при концентрация на GO от 20 µg/mL и при температура от 37°С се оказало, че метаболитната активност на бактерията спада с около 70%. При концентрация на графенов оксид от 85 µg/mL активността на бактериите спада до 13%. Редуцираният графенов оксид също демонстрирал високи антибактериални свойства, намалявайки броя на болестотворните организми до 24% за същия период при концентрация 85 µg/ mL и температура 37°C. След края на експеримента от колонията бактерии били оцелели по-малко от 10%. Заключението било, че макар антибактериалните свойства на rGO да са сравнително по-ниски от тези на GO, неговата цитотоксичност е значително по-висока. Това може би се дължи на различната структура и функционални групи в двете съединения.

Нанолистове и от двата типа материал могат лесно да бъдат приложени към макроскопична, здрава и гъвкава хартия посредством едностепенен процес на вакуумно филтриране. Изследователите направили и тестове за влиянието на графеновите структури върху бактерии, разпространявани по въздушно-капков път. След края на няколкочасовия инкубационен период при температура от 37°С не бил отчетен растеж на микроорганизми върху хартията със слой GO. Присъствието на E.coli върху rGO хартията било незначително.

Биопластмаси за опаковки, направени от обелки от плодове Изследователи от Малайзия обявиха, че са разработили биоразградима пластмаса за опаковки на основата на вещества, извлечени от корите на тропически плодове. Според създателите им, опаковките от новия материал Fruitplast са много здрави, екологични и икономически приемливи за масово производство. Материалът е разработен от екип от Университета в Малайзия (USM) на базата на вещества в корите на бананите, рамбутана и чемпедака (видове тропически плодове). Ръководителят на екипа професор Ханафи Исмаил заяви, че идеята за производство на пластмасови опаковки от отпадъци от плодове се родила от високите очаквания спрямо биоразградимите пластмаси, за които специалистите предвиждат годишен ръст от 30%.

Комерсиалните биоразградими пластмаси като полилактозната киселина (PLA) и поликапролактона (PCL), които са достъпни на Запад, са най-малко осем пъти по-скъпи от базираните на петрола (и неразградими) пластмаси като полиетилена (PE) и полипропилена (PP). Оча­ ква се новият материал Fruitplast да бъде със средно 10 на сто по-евтин от традиционните пластмаси и за разлика от тях да бъде в състояние да се разгради след изхвърляне за период от три до шест месеца. Здравината и трайността на Fruitplast отговарят на световните стандарти, което прави материала потенциален конкурент на останалите пластмаси в глобален мащаб. Ако не бъде изложен на природните стихии или съответно заровен в почвата, Fruitplast може да запази пър-

воначалните си свойства в продължение на две години. Признание за качествата на биопластмасата идва и от състоялото се в Куала Лумпур Международно изложение за изобретения, иновации и технологии ITEX 2010, на което Fruitplast печели златен медал.

ProPACK

брой 4’2010   39


ТЕХНОЛОГИЯ Катамаран от изхвърлени пластмасови бутилки пресече Тихия океан Катамаранът Plastiki, направен от пластмасови бутилки, пресече Тихия океан за 128 дена. Еколодката тръгна от Сан Франциско на 10 март тази година и пристигна в Сидни на 26 юли. Целта на проекта бе да се привлече вниманието към наболелия проблем с огромните количества пластмасови отпадъци, плуващи в световния океан. На някои места те формират огромни „острови“ с площ хиляди квадратни километра. Организатор и ръководител на проекта е британският природозащитник и наследник на банкова династия Дейвид де Ротшилд, който заедно с петима свои съмишленици успява да докаже, че плавателен съд, направен от пластмасови бутилки, може да издържи на суровите условия в Тихия океан. Пътешествието с дължина 8 000 мили минало през пет основни точки: Сан Франциско — Кирибати — Западни Самоа — Нова Каледония — Австралия. За построяването на лодката били необходими 12 500 хиляди празни двулитрови бутилки от безалкохолни напитки, напълнени с въглероден диоксид, който поддържал катамарана над водата. За пътешествието си плавателният съд разчитал единствено на своите слънчеви, вятърни и водни турбини, а екипажът отглеждал екопродукти, с които попълвал хранителните си запаси.

Проектът за експедицията с Plastiki бил вдъхновен от известната експедицията със сала Кон-Тики, организирана от норвежкия пътешественик и учен Тур Хейердал. През 1947 г. норвежецът изминава 8000 мили на сал от дървени трупи, за да докаже на практика хипотезата си, че е било възможно за древните южноамериканци да достигнат по този начин Полинезийските острови в Тихия океан.

Целта на експедицията с катамарана Plastiki е да привлече вниманието на световната общност към екокатастрофата, която се очертава в световния океан, причинена от изхвърлените пластмасови отпадъци. Много от тези отпадъци са от опаковки.

От близо 100 милиона тона пластмасови отпадъци, които човечеството изхвърля годишно, около 10% попадат в океаните и моретата. 70% от тях потъват на морското дъно, а останалите 30% продължават да се носят по повърхността, оформяйки огромни морски сметища.

40   ProPACK

брой 4’2010

„Остров“ от пластмасови отпадъци По време на пътуването си Plastiki преминава през известния „остров“ от пластмасови отпадъци в северната част на Тихия океан. През последните години неговата площ се разраства с плашеща скорост и вече е двойно поголяма от континенталната територия на САЩ, алармират учени, цитирани от в. „Индипендънт“. За сравнение, през 2004 г. „островът“ е тежал около 3 млн. тона, а по размери е бил колкото територията на Централна Европа. Грамадното плаващо сметище е на практика най-голямото бунище на света. Задържането му на едно място се дължи на завихрящите се подводни течения. Пластмасовата „пустиня“ се простира от точка на около 500 морски мили (925 километра) от крайбрежието на Калифорния, през северната част на Тихия океан, покрай Хаваите и

достига почти до Япония. Американският океанолог и откривател на „огромното тихоокеанско петно от боклуци“ Чарлз Мур смята, че в този регион вече се носят около 100 млн. тона плаващи отпадъци, които се простират на площ от 1 760 000 квадратни километра или близо 16 пъти колкото територията на България. Около една пета от боклуците — от футболни топки до части от конструктори „Лего“ и найлонови торбички — се изхвърлят от корабите и нефтените платформи. Големият процент от боклуците попада в океана от сушата. Дебелината на слоя отпадъци на места достига до 10 метра. Мур, който е бивш моряк, се натъква на ужасяващата находка случайно, когато през 1997 г., връщайки се у дома след яхтена регата, решава да съкрати пътя си. Той се отправя със своята лодка към т.нар. Северно-тихоокеански кръговрат — област, в която океанските води се движат бавно в кръг поради слабия вятър и изключително високото атмосферно налягане. Моряците обикновено избягват да навлизат в такива райони. Мур остава поразен, когато осъзнава, че е обкръжен от боклуци, простиращи се на хиляди мили във всички посоки. Яхтата му пори плаващото сметище цяла седмица. След като се завръща у дома, Мур, който е наследник


на състояние, вложено в нефтената промишленост, продава компаниите си и става активист на екологично движение. Той предупреждава, че ако потребителите не ограничат използването на пластмаси, които не се преработват, в следващите 10 години площта на „пластмасовата чорба“ ще се удвои. Според проф. Карл от университета в Хаваи територията, на която са разположени пластмасовите битови отпадъци, може да се характеризира като нова среда на живот. Исторически отпадъците от човешка дейност, които се озовават в океана, постепенно се разграждат. Но модерните пластмаси са толкова дълготрайни, че в тихоокеанското сметище са намирани предмети на възраст повече от половин век. „Всяко парченце пластмаса, произведено през последните петдесет години и попаднало в океана, все още си е там“ — казва Тон Андради, химик в института „Изследователски триъгълник“ в САЩ. Пластмасите съставят около деветдесет процента от целия боклук, който плава в океаните. По оценка на ООН в доклад от 2006 г. във всяка квадратна морска миля се намират 46 хиляди парчета плаваща пластмаса. Данни на световната организация сочат, че пластмасо-

Останки на млад албатрос от вида Laysan Albatross. Причината за смъртта му са пластмасови отпадъци, които са били донесени от родителите му. Островите от боклуци в океаните убиват милиони птици и стотици хиляди бозайници годишно. Снимка: USFWS, автор Duncan Wright

вите отпадъци причиняват смъртта на над 1 млн. морски птици и на повече от 100 хил. морски бозайници годишно. Стотици милиони миниатюрни пластмасови гранули — суровият материал, с който работи синтетичната индустрия (в това число и опаковъчната), се губят или се разпиляват всяка година, като накрая се озовават в океаните. Те

действат като малки химически гъби, които привличат всякакви, изхвърлени от човешкото производство химикали като въглеводороди и пестициди. Голяма част от тях биват поглъщани от морските животни попадат в хранителната верига, а оттам и в човека.

СЪБИТИЕ Heidelberg проведоха четвъртите международни опаковъчни дни във Вислох-Валдорф Въпреки кризата тази година събитието се радваше на интереса на 140 настоящи и бъдещи клиенти на фирмата от цял свят

нагледно всички индивидуални процеси по печата и довършителните работи. В края на двудневната презентация

експертите на Heidelberg направиха анализ на актуалните производствени данни на компанията.

Посетителите имаха възможност по време на двудневното събитие да станат свидетели на работата на новите висококачествени машини на Heidelberg за печат и обработка на опаковки

И тази година клиентите на Heidelberg Druckmaschinen AG се срещнаха за четвърти пореден път по време на международните опаковъчни дни, организирани в завода на компанията във Вислох-Валдорф в края на юни. По време на двудневното събитие те имаха възможност да се запознаят с последните иновации в опаковъчния печат, които Heidelberg представя на пазара. В медия центъра на фабриката бе демонстриран напълно интегриран процес на производство на опаковки — от подготовката на данните и пластините до печата, обрязването, залепването и лакирането на картон. Специалистите на компанията описаха в детайли цялото портфолио на Heidelberg и показаха ProPACK

брой 4’2010   41


По време на представянето особено внимание бе обърнато на специалните приложения на печатните машини Speedmaster XL 105 Duo и Speedmaster XL 75 FoilStar, които бяха последвани

от демонстрации на широкоформатния експонатор на пластини Suprasetter 162, както и на машините за щанцоване Dymatrix 106 Pro CSB и за лепене Diana X 115. Участниците бяха впечатлени от

производството на картони на печатната машина Speedmaster XL 105-6, екипирана с лакираща секция. Heidelberger Druckmaschinen AG

РЕГУЛАЦИИ Обмисля се забрана за найлонови торбички от началото на 2011 г. От началото на следващата година е възможно да бъде прекратено използването на найлонови торбички за еднократна употреба, заяви министърът на околната среда и водите Нона Караджова, цитирана от БТА. По думите й те могат да бъдат заменени с биоразградими или текстилни торбички и реалистичният срок за организиране на замяната на еднократните торбички е началото на следващата година. Министър Караджова предлага да се наказват с принудителен общественопо-

лезен труд хората, които хвърлят боклуци на улицата. Сформирана е работна група между представители на екоминистерството, сдружението на общините и Министерството на правосъдието, която ще обсъжда възможността за въвеждане на тази мярка. Според министър Караджова регламентирането на полагането на такъв труд за извършители на дребно хулиганство ще отнеме поне няколко месеца, тъй като са необходими промени в законодателството. По материали от в-к Дневник

Новото ръководство за хартиени и картонени опаковки, имащи контакт с храни В последно време европейските производители на опаковки от картон и хартия, които се използват за опаковане на хранителни продукти, започват да вземат много на сериозно фактори като здравословност и безопасност при директен контакт на опаковките с храните. Когато става дума за защита на потребителя, целият хартиен и картонен опаковъчен сектор от много години се кооперира тясно с управление-

42   ProPACK

брой 4’2010

то на съответната страна и на ниво Европейски съюз. Характеристиките на хартиените и картонени опаковки, имащи контакт с храни, трябва да отговарят на регулация 1935/2004 на Европейската комисия. В допълнение към това правило Европейската асоциация CEPI (Конфедерация на европейските хартиени производители) и CITPA (Международната конфедерация на преработвателите на

хартия и картон в Европа ) пуснаха Ръководство за производителите на картонени и хартиени опаковки. Целта на ръководството, което няма задължителен характер, е да предостави начини за прилагане на регулациите на ЕС чрез интегриране на съществуващите системи на управление, създаване на гъвкавост при различните процеси и материали и улесняване на директния одит. Ръководството е базирано на реалистичната оценка на риска, която е специално приложима за производителите на картон и хартия, имащи контакт с храни. Много от материалите, които имат директен контакт с храните като целулозните филми, пластмасите и керамиката, са под юрисдикцията на допълнителни директиви, които се прилагат универсално на територията на Европейския съюз. За хартията от друга страна, законовата картина е по-фрагментирана. Държави като Германия, Франция, Холандия и Италия прилагат специфично законодателство за собствените си производители, докато останалите страни в ЕС просто се съобразяват с по-общата и неспециализирана по отношение на материалите правна рамка 1935/2004. Новото ръководство ще се отнася най-вече до тези аспекти на качествените проверки (quality assurance) които


са от най-голямо значение за Европейската комисия. Опаковките не трябва да излагат на риск здравето на хората, като причиняват неприемливи промени в състава на храните или влошаване на техните органолептични свойства (вкус, външен вид, аромат и структура). Стандартите за защита на потребителя не са постоянно фиксирани. Поради тази причина ръководството подлежи на бъдещо развитие. Основен двигател на това развитие са биоло-

гичните тестове (познати още като Biosafepaper), които са усъвършенствани от производителите на хартия и картон в сътрудничество със специалисти от ЕС. Бъдещите промени в новата номенклатура със сигурност ще отразят някои сегашни притеснения, засягащи оценката на нерегламентирани до този момент субстанции, които се намират в опаковките от рециклирани материали. Можем да обобщим, че ръководството е динамичен документ,

който може да бъде модифициран много бързо в светлината на новите научни открития. Към новото ръководство е приложен и документ, описващ добрите производствени практики (ДПП) в областта. Така новият доброволен регламент задава правилата и описва практическите начини за изграждане на система за управление, която да изпълнява изискванията. Pro Carton

Нови етикети за млечните продукти, съдържащи растителни мазнини От 18 юни тази година влезе в сила изискването названията на млечни продукти, в които има растителни мазнини, да се изписват по нов начин. Първото и задължително условие е етикетите да не съдържат производни на думата „млечен“, защото това подвежда потребителите. Продуктите, които съдържат растителни мазнини, вече няма да се обозначават като „кисело мляко“, „кашкавал“ или „сирене“, а фирмите ще трябва да им измислят друго име. Цената им пък трябва да е значително по-ниска в сравнение с продуктите, направени от истинско мляко. Забраняват се и подвеждащи картинки върху етикетите, като крави и овце. Въвежда се и разделение на млечните и немлечни продукти. Строг контрол ще има и за съдържанието на сухо мляко. Производителите, които нарушават тази наредба, ще бъдат глобявани. „Промяната се прави в защита на потребителите и с цел те да не бъдат

заблуждавани, че продуктът, който консумират, е изцяло млечен“ — заяви пред медии по повод новия регламент министърът на земеделието Мирослав Найденов. При неспазване на предписанията за разделяне Законът за ветеринарномедицинската дейност предвижда санкции в размер от 1000 до 3000 лева за юридически лица и еднолични търговци. При повторно нарушение санкциите са в размер от 3000 до 10 000 лв. Най-строгата мярка, предвидена в закона, е прекратяване дейността на обекта до изпълнение на предписанието. Същите разпоредби важат и за продуктите, които съдържат сухо мляко. За влагането на сухо мляко се спазва следното изискване — количеството възстановено сухо мляко може да бъде: за кисели млека — до 20%, за сирена бели саламурени от краве мляко — до 30%, за кашкавал от краве мляко — до 25%, за извара — до 100%. 60 от общо 241 млекопреработвателни предприятия у нас влагат расти-

телни мазнини в общо 157 продукта, съобщават от НВМС. Производителите ще могат да поставят върху етикетите им само наименования като „деликатес“, „продукт“ или др. Досега те можеха да се наричат „млечни“, но не и да се назовават със защитените според европейското законодателство наименования за „млечни продукти“ — сирене, кисело мляко и др. Произведените и етикетирани преди 18 юни 2010 г. продукти ще може да се предлагат на пазара до изчерпване на количествата.

ПАЗАР Компаниите за потребителски стоки ще се нуждаят от нови тактики след кризата Компаниите, произвеждащи опаковани потребителски стоки, ще трябва да приложат различна тактика от тази, която са използвали по време на рецесията. Концентрирането върху основните марки, пестенето на средства и намаляването на разходите с цел запазване на позициите е стратегия, която вече няма да върши работа, отчитат американски специалисти. За да увеличават приходите си в новия икономически климат, компаниите за потребителски стоки трябва да се фокусират върху иновациите и по този

начин да стимулират разходите на домакинствата. Специално внимание трябва да бъде насочено към хората от поколението на бейби-бума, които в момента са във възраст за пенсиониране. Тези резултати са изнесени при финансовия отчет „Изковаването на новата икономика“ по поръчка на американската Асоциация на производителите на хранителни стоки (GMA) и PricewaterhouseCoopers LLP (PwC). Според проучването голяма част от производителите на потребителски стоки вече търсят иновативни ProPACK

брой 4’2010   43


решения в опит да достигнат до повече потребители. Друга тяхна тактика е да приспособят даден продукт за вкусовете на местния пазар. Анализът и оценката на основните приоритети на клиента при избор на стока е от централно значение. Днешният потребител пазарува много по-внимателно, отдава сериозно предимство на отстъпките при купуване на по-големи разфасовки и често се насочва към качествени стоки, които не са от т.нар. премиум марки.

Един от основните изводи на доклада е, че установяването на опорни точки в бурно развиващите се пазари в Китай, Русия, Бразилия, Индия и страните от Югоизточна Азия е от жизненоважно значение за производителите на потребителски стоки, тъй като в тези страни капиталовите потоци се ускоряват и възниква опасност от появата на сериозни конкуренти. От друга страна, средните класи в тези страни се разрастват и формират привързаност към нови марки и продукти. От-

тук специалистите правят извода, че жизненият цикъл на много от марките и новите продукти се скъсява и съответно успехът или провалът на дадена нова стока би могло да се определи в срок от 12 до 18 месеца. Докладът на GMA и PwC за 2010 г. е базиран на интервюта с мениджъри, публично обявени финансови резултати, правителствени статистики, доклади на анализатори и други публикувани доклади от 152 производители на потребители стоки. PricewaterhouseCoopers

Расте вносът на фалшиви лекарства в ЕС

Нови данни на Eвропейската комисия сочат, че за 2009 г. по границите на Евросъюза са хванати около 2,6 милиона фалшифицирани опаковъчни материали. Те обхващат около 2% от 118 милиона броя фалшиви стоки, иззети от граничните власти. Заловените етикети, тагове и стикери, за които се смята, че нарушават законите за интелектуална собственост на ЕС, наброяват 15,9 милиона, което прави 13% от общия брой.

За първи път годишният доклад на ЕС за измамите включва информация и за опаковъчните материали. Изнесените данни разкриват степента на фалшифициране на различните продукти и мащабите на опаковъчната индустрия, която стои зад този нелегален внос. Цигарите и тютюневите изделия формират най-голямата група от задържани продукти, възлизайки на 35%, или 41 милиона бройки. Броят им е сравним със задържаните количества през 2008 г. Лекарствата се оформят като третата най-голяма група с 10%, или 11,4 милиона бройки. При тях растежът е с 2,5 милиона в сравнение с предходната година. Китай остава най-големият производител на фалшифицирани продукти, като оттам идва 64% от целия внос. Според Европейската комисия Обединените арабски емирства и Египет увеличават дела си в тези дейности.

И при фалшифицирането на потребителски стоки обаче се забелязва влиянието на икономическата криза, която забавя развитието на този „отрасъл“ — заловените през миналата година фалшификати са значително по-малко от абсолютния рекорд, постигнат през 2008 г. със 178 милиона броя стоки. Специалистите обаче продължават да отчитат дългосрочни възходящи тенденции. Официалните власти в Евросъюза заявяват, че спадът се дължи до голяма степен на почти пълното прекратяване на опитите за внос на фалшиви CD и DVD, значително свития обем на внасяните фалшиви обувки, компютри и електроника. Те предупреждават, че въпреки че фалшифицирането традиционно засяга по-луксозните стоки, се наблюдава нарастваща тенденция за производство и внос на фалшиви ежедневни продукти като шампоани, пасти за зъби, играчки и стоки за домакинството.

МАТЕРИАЛ Свръхпрозрачен полипропилен от RPC Bebo Nederland Усъвършенстването на ултрапрозрачния полипропилен (PP) на RPC Bebo Nederland подчертава многото ползи, които полимерът може да предостави

44   ProPACK

брой 4’2010

на производителите по отношение на опаковъчната естетика, удобството и устойчивостта. Новият материал е разработен с цел да осигури висока прозрачност и естествен блясък на опаковката на охладени храни или на такива, които се приготвят в микровълнова фурна. Намерението е да се комбинират сегашните качества на PP с ново ниво на презентация, за да се помогне на марките да изпъкват на претъпканите рафтове или хладилни камери в супермаркетите. От компанията производител са се спрели на този вариант, тъй като полипропиленът е здрав, устойчив на

вода, може да бъде излаган на микровълнови лъчения и може успешно да бъде прилаган в изпълнението на различни дизайнерски решения. Освен това полипропиленовият материал е напълно рециклируем и олекотен, което допълнително намалява въглеродния му отпечатък. Новите опаковки вече се използват от производителя на храни Chiquita, който ги избра за своите миксове от пресни плодове. Chiquita използва същите съдини в общ проект с McDonald’s Холандия за предоставянето на здравословен десерт под марката Happy Meals. RPC


ДИЗАЙН Бутилка за луната Опакована в защитена с патент бутилка с формата на ракета и декорирана със свиваем етикет, отпечатан от Printpack, напитката Zun е новата слабогазирана енергийна напитка с добавени антиоксиданти и смес от нутрацевтични добавки. Петцветният етикет, отпечатан с флексопечат, е също толкова забележителен, колкото и бутилката с форма на ракета, която той покрива. Черният бекграунд създава силно визуален образ, който кара клиентите да асоциират бутилката с марката ZUN. Етикетът е отпечатан от PETG материал, който позволява да се свие и да покрие точно очертанията на тази необичайна по форма бутилка, която

изтънява на повече от 75% към върха. Бутилката е защитена от множество американски и международни патенти. „Кривината на бутилката създава проблеми с етикетирането, които само свиваемият етикет може да разреши“ — казва Браян Стърнс, основател и CEO на Fuzzee Bee Beverage. — В допълнение аз имах къси крайни срокове за изпълнението на тази задача поради факта, че продуктът се продаваше по-бързо от очакването.“ Интересната опаковка е изиграла значителна роля в увеличаването на броя на потребителите на Zun. Вдъхновена от успеха компанията производител замисля в момента пускането на нова серия Zun Lite.

AGI направи DVD опаковката на Аватар Специалистите в опаковането на медийни продукти AGI пуснаха на европейския пазар кутии за серията дискове DVD и Blu-ray на блокбастъра на Джеймс Камерън. „Аватар“, който излезе на DVD в края на април и регистрира рекордни продажбите в Обединеното кралство още в първия ден. За да опаковат дискоовете, AGI произведоха 4.5 милиона опръстена, 7.5 милиона слийв етикета и

10 милиона вложки за серията, произведени във фабриките на компанията във Великобритания и Австрия. Заедно с опаковките, AGI пусна и колекционерски картички за феновете на “Аватар“, които се предлагат в 11 европейски държави.

МАШИНИ Пълна гъвкавост на процесите със SEMI-AUTO на Marden Edwards От Marden Edwards отговориха на изискванията на клиентите си с напълно гъвкавата и надеждна опаковъчна система SEMI-AUTO, която бе представена официално на проведеното в Дубай изложение за козметика Beauty World Middle East. Новата машина може да поеме широк диапазон от размери на листовете опаковъчно фолио (от 40x40x25мм до 300x200x100мм). Настройките на размерите не изискват смяна на отделни елементи и отнемат по-малко от 10 минути. Максималният капацитет на полуавтоматичната SEMI-AUTO е 10 опаковки в минута. Системата е предназначена за компании, които притежават широка гама от опаковки с различни форми. Идеална е за малки партиди, които изискват честа смяна на параметрите — често

срещана характеристика при опаковките на козметика и сладкарски изделия. С други думи системата е подходяща

за всяко приложение, при което не се изисква автоматизирана опаковъчна машина.

ProPACK

брой 4’2010   45


Устройството на slitter-навивачката предлага на потребителя удобно управление на необходимите размери филми. В случая трябва просто да се сложи фолио с възможно най-голямата по размери площ, което впоследствие се изрязва до необходимите за отделната

опаковка размери. По този начин производителят си спестява главоболието да търси място за складиране на различните по размери филмови рола. Опаковъчната машина SEMI-AUTO може да работи с всеки OPP филм и използва външна макара за товарене на

филми. Дължината на филма се определя от инвертор, чиито настройки са дигитализирани. По този начин се пести значително време при промяна на параметрите. Marden Edwards

ТЕХНОЛОГИЯ Строителни материали от опасни опаковъчни отпадъци

Новите панели са стъпка към справянето с тежките еколокични проблеми в развивашите се страни, причинени от извхвърлянето на опасни за здравето отпадъци

46   ProPACK

брой 4’2010

Полски учени създадоха строителни материали от опасни опаковъчни отпадъци. Збигнев Палучиевич и Лежек Данецки от Института по механизирана конструкция и минно дело в Катовице и Центъра за проучвания за базирани на дървото панели успели да създадат композитни изолационни панели, направени от хартиени и пластмасови отпадъци, съдържащи токсични компоненти като полиуретанова пяна. Така вместо да бъдат изгаряни или депонирани в сметищата, опасните боклуци могат да бъдат превърнати в панели, които да бъдат използвани в строителството. Технологията бе наградена със сребърен медал на миналогодишното изложение за нови изобретения в Брюксел и с диплом от полския министър на науката и висшето образование за 2010 г. Патентована е както на национално, така и на европейско ниво под името „Метод за производство на изолационни панели“. „Продуктите, използвани в производството на изолационни панели, могат да бъдат отпадъци от различни

видове хартии с химически примеси (креда, бои, лакове), етикети от бирени бутилки, композитни пластмасови отпадъци, съдържащи лепила ,и др.“ — споделя Збигнев Палучиевич. В процеса на обработка опаковъчните отпадъци се нарязват на гранули с големина от 2 до 8 милиметра. При последващото им смесване с други компоненти се създава сурова смес за производството на строителните панели. Панелните листове се формират от тази смес и преминават през студено пресоване. След това листовете се прехвърлят към горещата преса където материалът получава необходимата пластичност и плътност на вътрешната структура при налягане и температура от 180°C. Веднъж отстранени от пресата, суровите панели се оставят да отлежат. По този начин тяхната температура и влажност се стабилизират, при което се избягват нежелани деформации върху повърхността им. Преди да поемат към строителната площадка, панелите се разрязват до необходимите размери. Откривателите на материала твърдят, че той е безопасен, тъй като при него максимално са намалени възможностите панелите да се запалят и могат да бъдат оцветени по подходящи начин. Новите панелни листове могат да бъдат използвани в конструкцията на компонентни стени, тавани и подове. Материалът притежава добри физически и химически свойства в сравнение с панелите от фибри, изолаторните панели и дървените конструкции. Полските специалисти се надяват, че новият продукт ще навлезе на пазара тази година. Те вече са осъществили контакти с голяма строителна компания, която планира стартиране на производството му.


Капитан Морган с нов „по-суров“ дизайн Образът на известния пират и наемник от 17 в. капитан Хенри Морган ще изглежда още по-суров и решителен (какъвто е бил в действителност) върху новите етикети на едноименната марка ром. Етикетът на тъмния ром ще разполага с нов, нарисуван на ръка имидж на капитана, заобиколен с изображенията на кораб, златни монети и кръстосани саби. На задната страна на бутилката допълнително ще бъде отпечатана най-известната рецепта за

направата на коктейл с ром и Кока-Кола. При създаването на освежения образ на „капитана“ дизайнерите са се допитали първо до своите дългогодишни клиенти, които задали посоката на развитие на новия дизайн. Така създателите на новия етикет успяват да придадат допълнително усещане за автентичност и качество на марката.

Европейските опаковъчни цели намаляват Европейската опаковъчна индустрия отчете спад в годишните нива на рециклиране и оползотворяване, като основен фактор за това е световната икономическа криза. Според информация от базата-данни на Европейската агенция за опазване на околната среда, задълженията за рециклиране и оползотворяване за 2009 г. са спаднали със 120 хиляди тона в сравнение с миналата година — от 6 842 574 на 6 719 905 тона.

За първото тримесечие на тази година 1 777 087 тона материали са били изпратени за рециклиране и оползотворени, което е ръст от над 42 хиляди тона в сравнение със същия период на миналата година. 195 751 тона дървен материал са били изпратени за рециклиране, докато данните за пластмасовите и стоманени опаковки са съответно 148 515 и 114 908 т.

Банановите кашони за многократна употреба може да се окажат опасни Многократната употреба на банановите кашони за съхранение на плодове и зеленчуци вреди на здравето на потребителите, твърдят експерти. Последиците от гъбичките и отпадъците от тяхната дейност върху плодове и зеленчуци, в резултат на транспортирането им в кашони за банани, могат да доведат до алергии, намаляване на защитните функции на организма, заболявания на бъбреците, щитовидната жлеза, сърдечно-съдови, онкологични проблеми и дори генетични мутации при неродените деца. Кашоните за банани следва да бъдат за еднократна употреба, но такъв кашон може да служи с години за транспортиране и съхранение на плодове и зеленчуци, без да е преминал през почистване или дезинфекция. Съответно — в този вид контейнер с всяка нова употреба се натрупват бактерии и патогенни микроорганизми. Ситуацията се усложнява и от това, че тези кашони се използват за транспортиране и съхранение на зеленчуци не само в мобилните места на продажба (сергии, палатки), но и в големите супермаркети.

Супермаркетите сериозно се замислят за това, как да се откажат от подобни съмнителни оборотни контейнери, а някои от тях вече предприемат конкретни стъпки. Алтернативи на кашоните за банани съществуват: първата

е под формата на опаковки за еднократна употреба, изработени от велпапе, а втората е пластмасови кутии за многократна употреба, които могат да се почистват и дезинфекцират. www.agrosaveti.com

ProPACK

брой 4’2010   47


Б И З Н Е С С П РА В О Ч Н И К

1784 София бул. Цариградско шосе — 7 км тел.: 02/ 971 80 25; факс: 02/ 971 80 38 e-mail: info.bg@heidelberg.com www.bg.heidelberg.com

Централен офис: 1113 София ул. Тинтява №100 тел.: 02/ 8191 103 факс: 02/ 8191 104 e-mail: office@polygrafsnab.com www.polygrafsnab.com

Костинброд бул „Славянска“, №10А тел.: +359 (721) 66 245 66 246, 66 247 факс: +359 (721) 66 248 е-mail: office@multiprint.bg sales@multiprint.bg www.multiprint.bg

Варна Западна промишлена зона ЮГ тел.: 052/ 68 48 00 факс: 052/ 68 48 01 е-mail: ctp@helixpress.com www.helixpress.com

1784 гр. София бул. Цариградско шосе №135 тел.: 02/976 83 12 факс: 02/976 83 14 e-mail: info@engview.com www.engview.com

4463 с. Лесичово, oбласт Пазарджик тел.: 03517/ 22 75, 03517/ 22 18 факс: 03517/ 27 99 е-mail: office@stovi.bg Офис с. Труд 4199, oбласт Пловдив ул. Ал. Димитров 23 тел./факс: 032/ 622 632 е-mail: stovi_plovdiv@abv.bg www.stovi.bg

София 1505, ул. Васил Друмев № 36 Производствена база – с. Равно поле 2129, Индустриална зона тел.: 02/ 973 24 19; 0725/ 68777 факс.: 02/ 973 24 16; 0725/ 68768 е-mail: print@rotoprint-bg.com marketing@rotoprint-bg.com orders@rotoprint-bg.com www.rotoprint-bg.com

1784 София бул. Цариградско шосе №117 тел.: 02/974 31 44; факс: 02/974 50 33 www.misto90.com

1680 София бул. България 56а тел.: 02/ 850 97 52, 850 97 72 факс: 02/ 850 90 57 e-mail: office@hermesdmp.com

9000 Варна ул. Д-р Лудвиг Заменхоф 9 тел.: 052 684 800 факс: 052 631 775 е-mail: office@factor-r.net www.factor-r.ne

Пловдив, жк Тракия ул. Н. Шилева 16 тел.: 032/ 654 160, 654 165 факс: 032/654 163 е-mail: office@tafkov.com press@tafkov.com www.tafkov.com

9002 Варна ул. Цани Гинчев №24 тел./факс: 052/ 73 70 37 е-mail: office@panflextrotech.com www. panflextrotech.com

ОЧАКВАЙТЕ брой 5 на сп. ProPACK за 2010 г. през октомври.

ИЗТОЧНИЦИ НА БР. 4,’10 Електронни източници: www.foodproductiondaily.com, www.beveragedaily.com, www.packagingnews.co.uk, www.packagingdigest.com, www.globalpackaginggallery.com, www.dreamstime.com, www.wordpress.com, www. globalpackaginggallery.com, ww.wikipedia.org www.trendsupdates.com, www.agrosaveti.com, www.dnevnik.bg, www.trud.bg Организации: Heidelberg Druckmaschinen AG, GreenWay, Nielsen Bulgaria, Национална академия по опаковане, HCPC, Larsen Danish Seafood A/S, ProCarton, Alcan Packaging, European Bioplastics, AGI, Европейска агенция за опазване на околната среда, Fuzzee Bee Beverage, USFWS, RPC Bebo Nederland, Marden Edwards, Асоциация на производителите на хранителни стоки, PricewaterhouseCoopers , Semikron, Eastman Kodak Wewow, Unilever, Method, Dawn Dish Soap, Umbria Olii, Spotless Punch, RPC Kutenholz, MWV, Help Remedies, HP, INGUN, Uhlmann Packaging Systems, Klöckner Pentaplast, Cambridge Consultants, Coldpack

48   ProPACK

брой 4’2010


рекламна и издателска дейност

По-силни заедно!

Графичен и уеб дизайн, предпечат, печатна продукция, изграждане на корпоративна визия, организиране и провеждане на кампании, пресконференции и събития

Научно-техническо списание за техника, технология, организация и управление на редакционно-издателския процес и печатното производство, новости и иновации Основано през 1949 година Орган на Съюза на печатарската индустрия в България

Специализирано списание за графичен и уеб

Специализирано списание за опаковане – проектиране,

дизайн, предпечатна подготовка, творчески решения, печат, маркетинг и реклама, софтуер, техника и технологии

дизайн и производство на опаковки, опаковъчни машини и технологии, материали и консумативи за опаковъчния бранш, новости и иновации

Широкоспектърно списание, покриващо целия

Първият в България каталог на фирмите, работещи в областта на информационните технологии – компютри, софтуер, офис техника, Интернет, комуникации, мрежи, охранителна техника, издателска и рекламна дейност

диапазон на информационните технологии – хардуер, софтуер, програмиране, комуникации, Интернет, цифрова фотография и т.н.

Имате нужда от услугите на рекламното ни студио? Интересувате се от медия данните на изданията ни? Желаете да направите абонамент?

Свържете се с нас! „Принт енд нд Пъблишинг“ ЕООД | София 1407, бул. Черни Че връх № 51, ет. 2 тел.: 02/ 460 50 51; факс: 02/ 460 50 66 | office@print-publishing.bg office

www.print-publishing.bg www.print-publishing „Принт енд Пъблишинг“ ЕООД е издател на списанията полиграфия, ProGRAFICA, ProPACK, Computer и на каталога WHO IS WHO on the Bulgarian Computer Market


ProPACK 4/2010  
ProPACK 4/2010  

Специализираното списание за опаковане ProPACK помества текущи новини от опаковъчната индустрия в България и света, като представя фирми и л...

Advertisement