Page 1

Graphic and web design, printing, marketing and advertising

Графичен и уеб дизайн, печат, маркетинг и реклама

Since 2005 Published by Print and Publishing Ltd. Specialized magazine for graphic and web design, prepress, creative solutions, printing, marketing and advertising, professional software, equipment and technologies. Editor in charge: Radoslav Dalev Subject Creative solutions in advertising and publishing, software products for graphic and web design, prepress, typography, font management etc. Traditions and innovations in printing communications, layout of printed products. Modern technologies in offset-, digital-, wideformat-, flexo- and screen-printing and their possibilities as an instrument for advertising campaigns. Crossmedia, marketing and advertising. Advices from practice, specialized exhibitions and new books for specialists. Reader’s audience Advertising agencies, prepress, design and creative studios, managers and specialists in printing houses, publishing houses and editor’s offices, marketing managers, advertisers, copywriters etc. Periodicity Six issues yearly, depending on the leading events in the branch. Schedule in 2010: March, April, June, July, October and November. Editors keep the right for changes in the schedule.

Основано 2005 година Издание на Принт енд Пъблишинг EООД

ГРАФИЧЕН И УЕБ ДИЗАЙН, ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА, ПЕЧАТ, ТВОРЧЕСКИ РЕШЕНИЯ, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА, СОФТУЕР

2008/6 ТВОРЧЕСКИ РЕШЕНИЯ, ГРАФИЧЕН И УЕБ ДИЗАЙН, ПЕЧАТ, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА, СОФТУЕР И ХАРДУЕР

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН Проф. Иван Газдов

Цена 8 лв.

2009/1

Тематична насоченост Креативни решения в рекламата и издателската дейност, програмни софтуерни продукти за графичен и уеб дизайн, предпечатна подготовка, управление на шрифтове и др. Традиции и нововъведения в печатната комуникация, оформление на печатни продукти. Съвременни технологии в областта на офсетовия, дигиталния, широкоформатния, флексо- и ситопечата и техните възможности като средство за реализиране на рекламна кампания. Кросмедия, маркетинг и реклама. Съвети от практиката, специализирани изложения и нови книги за специалистите.

БЪЛГАРСКАТА ШКОЛА В ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН Жеко Алексиев

НОВАТОРИ В ИЗКУСТВОТО Бруно Мунари

НОВАТОРИ В ИЗКУСТВОТО Лех Древински

КРЕАТИВНОСТ В РЕКЛАМАТА УЕБ ДИЗАЙН

КРЕАТИВНОСТ В РЕКЛАМАТА

ПЕЧАТ И РЕКЛАМА

ОНЛАЙН РЕКЛАМАТА

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

УЕБ ДИЗАЙН

СОФТУЕР

СОФТУЕР

УПРАВЛЕНИЕ НА ШРИФТОВЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА ШРИФТОВЕ ПЛЪГИНИ

ИЗЛОЖБИ

КНИГОИЗДАВАНЕ

ИЗЛОЖЕНИЯ

ИЗЛОЖБИ ИЗЛОЖЕНИЯ

ТВОРЧЕСКИ РЕШЕНИЯ, ГРАФИЧЕН И УЕБ ДИЗАЙН, ПЕЧАТ, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА, СОФТУЕР И ХАРДУЕР

Цена 8 лв.

2009/2

БЪЛГАРСКАТА ШКОЛА В ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН доц. Кирил Гогов

ТВОРЧЕСКИ РЕШЕНИЯ, ГРАФИЧЕН И УЕБ ДИЗАЙН, ПЕЧАТ, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА, СОФТУЕР И ХАРДУЕР

Цена 8 лв.

2009/3

БЪЛГАРСКАТА ШКОЛА В ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН Божидар Икономов

КРИЗАТА И ИЗДАТЕЛСКИЯТ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ ЕФЕКТИВНАТА РЕКЛАМА ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА

НОВАТОРИ В ИЗКУСТВОТО Филип Апелоа

10 ИМЕЙЛ МАРКЕТИНГОВИ СЪВЕТИ

КРЕАТИВНОСТ В РЕКЛАМАТА

УЕБ ДИЗАЙН

НАШЕТО ИНТЕРВЮ Печатница ТАФПРИНТ

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ Sixfingers

ТИПОГРАФИЯ

СОФТУЕР ПЛЪГИНИ

ШРИФТОВЕТЕ КИРИЛИЦА особености и проблеми

КОНКУРСИ

СОФТУЕР

ИЗЛОЖБИ

ИЗЛОЖЕНИЯ

Читателска аудитория Рекламни агенции, предпечатни, дизайнерски и творчески студиа, ръководители и специалисти в печатници, издателства и редакции, маркетинг мениджъри, рекламисти, копирайтъри и др. Периодичност Шест книжки годишно. График за 2010 година: март, април, юни, юли, октомври и ноември. Редакцията си запазва правото за промяна в графика.

УЕБ ДИЗАЙН

ПЕЧАТ И РЕКЛАМА Печатница Ропринт ЕАД

Специализирано списание за графичен и уеб дизайн, предпечатна подготовка, творчески решения, печат, маркетинг и реклама, специализиран софтуер, техника и технологии Отговорен редактор: Радослав Далев

ИЗЛОЖБИ

Distribution By reason of its specificity the edition is distributed only through subscription, as well as during specialized exhibitions and events in the branch.

НОВИ КНИГИ

ТВОРЧЕСКИ РЕШЕНИЯ, ГРАФИЧЕН И УЕБ ДИЗАЙН, ПЕЧАТ, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА, СОФТУЕР И ХАРДУЕР

Цена 8 лв.

2009/4

БЪЛГАРСКАТА ШКОЛА В ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН Проф. Божидар Йонов

ТВОРЧЕСКИ РЕШЕНИЯ, ГРАФИЧЕН И УЕБ ДИЗАЙН, ПЕЧАТ, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА, СОФТУЕР И ХАРДУЕР

НОВАТОРИ В ИЗКУСТВОТО

Annual subscription (outside Bulgaria) The annual subscription fee is 48 € (VAT and postage included). Also offered in a subscription package with Polygrafia and ProPack magazines, for total price 99 € (VAT included).

КРЕАТИВНОСТ В РЕКЛАМАТА ПЕЧАТ И РЕКЛАМА

БЪЛГАРСКАТА ШКОЛА В ГРАФИЧНИЯ ДИЗАЙН Доц. Стефан Груев

ЛОГО ДИЗАЙН

НОВАТОРИ В ИЗКУСТВОТО

ШРИФТОВЕТЕ КИРИЛИЦА

КРЕАТИВНОСТ В РЕКЛАМАТА

СОФТУЕР

УЕБ ДИЗАЙН ПЕЧАТ И РЕКЛАМА ШРИФТОВЕТЕ КИРИЛИЦА ХАРДУЕР СОФТУЕР ИЗЛОЖБИ НОВИ КНИГИ ПРОУЧВАНИЯ И РЕЗУЛТАТИ

1

Цена 8 лв.

2009/5

Разпространение По абонамент. Можете да намерите списанието в каталозите на следните агенции за абонамент и разпространие: Български пощи ЕАД (кат. № 1598), Доби Прес ЕООД (кат. № 1406), ОБВ Близнаци АД (кат. № 6206), Артефакт ООД (кат. № 7247). Свободна продажба — в книжарниците на веригата Хеликон. За абониране в редакцията, вж. НАЧИНИ ЗА АБОНАМЕНТ, стр. 6. Годишен абонамент 48 лв. с ДДС. Предлага се и в абонаментен пакет със сп. Полиграфия и сп. ProPack, на обща стойност 99 лв. с ДДС. Бълг. пощи ЕАД (кат. № 1598), Доби Прес ЕООД (кат. № 1441 – 1), ОБВ Близнаци АД (кат. № 6206), Артефакт ООД (кат. № 7247).


Основни целеви групи читатели на списание ProGRAFICA Main Target Groups Readers of ProGRAFICA Magazine   Дизайнерски и предпечатни студиа / Designers and prepress studios – 32%   Рекламни агенции / Advertising Agencies – 21%   Офсетови печатници / Offset Printing Houses – 12%   Дигитални и широкоформатни печатници / Digital and Wideformat Printing Houses – 5%   Търговци на машини и материали / Machines and materials retailers – 5%   Издателства / Publishing Houses – 5%   Фрийлансери и крайни клиенти / Freelancers and others – 20%

3


ProGRAFICA magazine  

Specialized magazine for graphic and web design, prepress, creative solutions, printing, marketing and advertising, professional software, e...

ProGRAFICA magazine  

Specialized magazine for graphic and web design, prepress, creative solutions, printing, marketing and advertising, professional software, e...

Advertisement