Page 1

творчески решения, графичен дизайн, шрифтове, предпечатна подготовка, дигитален печат, софтуер

2007

І1

Голготата на българските кирилски шрифтове ctDrive

Официалното представяне на Adobe ® Creative Suite ® 3 в България

Рекламите, които „хващат окото” Изкуството на оформяване Запазеният знак Убийци на идеи НОВИНИ © Vivian Westwood


Без филми, без пластини. MAN Roland България ЕООД; 1618 София, ул. Нов век №3; тел.: (02) 955 61 33; факс: (02) 955 96 21 office@man–roland.bg; www.man–roland.de

Без стрес.


„Върви, народе, възродени...“ или Празникът на буквите

Наближаването на една от най-светлите дати в българския календар – Празникът на буквите – става повод отново да потърсим символите на българщината в днешните ú вече европейски измерения. 24-ти май е уникален по своя смисъл празник, който не съществува при никой от другите народи по света – празник на писмеността и просветата; празник на духовното извисяване, на стремежа към усъвършенстване чрез постиженията на науката и културата. Празник, който продължава да символизира тържеството на духовните въжделения на българите за просвещение и национално въздигане. С присъединяването на България към Европейския съюз, от 1 януари 2007 г. кирилицата стана една от неговите три официални азбуки. Но съвременната българска държава и институции все още не осъзнават отговорността си на фона на това събитие. Съществуването на професионално разработени български кирилски шриф­тове явно не е достатъчен повод за пробуждане на тяхното внимание или национална гордост. Ето защо, отпечатването на официалните документи в Евросъюза на български език се извършва не с наши, а с разработки, правени извън пределите на страната ни, носещи признание – морално и материално – за други държави. Този парадоксален факт е причина да посветим една немалка част от настоя­ щия брой на сп. ProGRAFICA на разговора с г-н Кин Стоянов – в търсене на истината за съществуващите проблеми при реализацията на българските кирилски шрифтове не само в Европа, но колкото и да е тъжно да признаем – дори и у нас. Перипетиите на този достоен българин, както и на още малцина други като него, в защита на това национално по същността си дело, засега остават без резултат. Като единствено печатно издание за хората, занимаващи се с предпечатна подготовка и използващи в работата си предимно кирилски шрифтове, публикуваме именно в сп. ProGRAFICA историята на неравната „битка“ с държавници и политици, надявайки се да открием във ваше лице така нужната за тази кауза морална подкрепа от цялото българско общество. Може би стиховете на Стоян Михайловски, които сега красят тази уводна страница, придобиват своето ново значение в днешния ден. Защото „народността не пада там, дето знаньето живей!“. А държавата е призвана да отстоява народността, нейните духовни постижения и ценности. За да има и след нас кой да запява: „Върви, народе, възродени“...

Десислава Брайкова

Върви, народе, възродени, към светла бъднина върви, с книжовността, таз сила нова, съдбините си ти поднови! Върви към мощната Просвета! В световните борби върви, от длъжност неизменно воден и Бог ще те благослови! Напред! Науката е слънце, което във душите грей! Напред! Народността не пада там, дето знаньето живей! Безвестен беше ти, безславен!... О, влез в Историята веч, духовно покори страните, които завладя със меч!... Тъй солунските двама братя насърчаваха дедите ни... О, минало незабравимо, о, пресвещени старини! България остана вярна на достославний тоз завет в тържествуванье и в страданье извърши подвизи безчет... Из „Химн на славянските равно­­апо­столи Св. Св. Кирил и Методий“


С Xerox® и XMPie® можете да създавате документи, които “да грабват” вниманието: • пълноцветни • стойностни • лични XMPie® е част от Xerox Corporation®, разработващ софтуер за създаване на документи, съдържащи динамичен текст и динамични изображения. Основни компоненти на XMPie® са: uDirect™ - plug-in, позволяващ да бъдат изполвани всички инструменти и възможности на Adobe InDesign™ uImage™ - plug-in, позволяващ да бъдат използвани всички инструменти и възможности на Adobe Photoshop™ и Adobe Illustrator™ Източник на променлива информация могат да бъдат различни типове бази данни. Изходните формати на получаваните чрез продуктите на XMPie® документи са - PDF, VPS, PPML, VIPP, VDX или PostScript. В демонстрацията по-долу е използван uDirect Standard™.

1

3

4

1 2 3 4

Прозорец, управляващ функциите на uDirect Изходна база данни Променлива текстова информация Променлива снимкова информация

* Unforgettable е написана от Ървинг Гордън през далечната 1951 г. Най-популярната версия на песента е на Нат Кинг Кол от същата година. 40 години по-късно Unforgettable е ремиксирана в дует на покойния вече Нат Кинг Кол и неговата дъщеря Натали. Чрез

3

2

това изпълнение, благодарение на дигиталните технологии, двама големи музиканти от различни поколения отправят незабравимо послание към милиони хора. Виртуалният дует Натали и Нат Кинг Кол с Unforgettable печели Грами за „Песен на годината” през 1992 г.

Отправете и вие незабравимо и различно послание к ъм вашите к лиенти чрез персонализирания печат на Xerox и XMPie.


CO Le

g

I

N

K NA AT TAL N I e COLe &

gold duet

Natalie Cole & Nat King Cole


Съдържание IMPRESSUM

Новини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Издател: БиЕмДжи ООД, www.bmg.bg Редакционен екип: Нели Петрова, изп. директор Десислава Брайкова, гл. редактор Стефан Славчев, реклама Станислава Петрова, редактор Анелия Димитрова, разпространение Графичен дизайн: БиЕсЕйч ООД www.bsh.bg Предпечатна подготовка: Фортес ООД www.fortes.bg В списанието са използвани лицензи­р ани шрифтове на ХермесСОФТ (www.hermessoft.com) и лицензирани програмни продукти на Adobe (www.adobe.com). Хартия: Европапир България ЕООД Корици: Chorus Lux Silk 250 g/m2 Тяло: Chorus Style Silk 130 g/m2 www.europapier.com Офсетов печат и довършителна обработка: Нео Принт ООД www.neoprint.bg

Нашето интервю Голготата на българските кирилски шрифтове, Разговор с Кин Стоянов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Графичен дизайн Pro Arte Imprimendi. Типография. Изкуството на оформяване, 2 част, Васил Василев. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Запазеният знак – лицето на една фирма, Румен Григоров . . . . . . . . . . . . . . 25 представяме ви Кацуми Комагата – отвъд границите на традиционната книга, Капка Кънева. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Божидар Хинков – „Ars longa, vita brevis“, Румен Григоров. . . . . . . . . . . . . . . . 30

Адрес на редакцията: София 1407, бул. „Черни връх“ № 51, ет. 3 Тел.: 02 862 60 74, Факс: 02 965 70 61 E–mail: prografica@bmg.bg

Креативност в рекламата Рекламите, които „хващат окото“, Сабине Зирах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Убийци на идеи или за инерцията в рекламния криейтив, Тони Петров . . . . . 35

IBAN сметки: Лева: BG72RZBB91551060437017 Eвро BG60RZBB91551460437006 SWIFT CODE (BIC) RZBBBGSF Райфайзен Банк България

Анализи Енциклопедиите на XXI век, Биргит Айзенльофел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Броят е приключен редакционно на 30 април 2007 г. Препечатването на текстове и илюстрации може да става само със съгласието на редакцията.

Publisher: BMG Ltd., www.bmg.bg Editorial Team: Nelly Petrova, Executive Director Dessislava Braykova, Еditor–in–chief Stefan Slavtchev, Advertising Manager Stanislava Petrova, Editor Anelia Dimitrova, Marketing Graphic Design: BSH Ltd., www.bsh.bg Prepress: Fortes Ltd., www.fortes.bg Letters Type: Hermes SOFT, www.hermessoft.com Paper Supplier: Europapier Bulgaria Ltd. Chorus Lux Silk 250 g/m2 Chorus Style Silk 130 g/m2 www.europapier.com Offset Printing: Neo Print Ltd., www.neoprint.bg Editor’s office address: Bulgaria, Sofia 1407, 51, Cherni vruh Blvd., fl. 3 Tel.: +359 2 862 60 74, Fax: +359 2 965 70 61 E–mail: prografica@bmg.bg Bank Account: Euro: BG60RZBB91551460437006 SWIFT CODE (BIC) RZBBBGSF Raiffeisen Bank Bulgaria Editorial closing date 30 April 2007.

ISSN 1313–0412

Изложения CeBIT без вълнения, Александър Бойчев. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Българската ИКТ индустрия на CeBIT 2007, Снежана Апостолова . . . . . . . . 46 Още за CeBIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Събития Официалното представяне на Adobe® Creative Suite® 3 в България. . . . . . . . . 49 Софтуер Adobe CS 3 Design Standart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adobe CS 3 Design Premium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adobe CS 3 WEB Standart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adobe CS 3 WEB Premium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adobe Acrobat 8 с обогатени възможности и висока надеждност. . . . . Adobe Photoshop Lightroom – съвършен за фотографи, Радослав Далев. . Norton 360 – цялостна защита от Symantec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

50 52 54 56 58 60 62

Въпроси и отговори От форума на Prepress.bg, Пламен Давидов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Изложби Божидар Йонов ОТБЛИЗО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Селиграфия, Снежина Бисерова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Конкурси Global Printing Innovation Awards – световен конкурс на Xerox. . . . . . . . . . . . . 70


Новини нови решения Pantone представи новия инструмент Huey Pro Фирма Pantone Inc., разработваща решения за управление на цветовете в дизайна и печатарската индустрия, представи новия продукт Huey Pro, от серията Huey, за калибриране на монитори. Huey Pro е предназначен за потребностите на фотографи и професионалисти от областта на графичния дизайн, за да подобри съответствието и постоянството при възпроизвеждане на цветовете върху конвенционални (CRT), лаптопи и течнокристални (LCD) монитори. Предлагат се допълнителни функции преди всичко на потребители, които често работят със снимков материал и графики, обработват ги на няколко монитора или ги пускат в интернет. Устройството с големина на текстов маркер има не само същата форма, както изходния Huey, но измерва непрекъснато светлината в работното помещение и „пригажда“ монитора към нея. С допълнителен софтуер се регулират яркостта и контраста. Посредством отделно меню потребителят може да зададе индивидуални настройки на гама-фактора и бялата точка. Функцията за помощ е усъвършенствана и предлага идеи и начин на работа за оптимизирани цветни разпечатки. Huey Pro може да се поръча от април 2007 г. от Pantone или от оторизирани дистрибутори на цена 129 евро + ДДС. www.pantone.de

награди/отличия 2006 година – богата на награди и отличия за Quark 2006 е изключително успешна за Quark Inc. Фирмата отново е на върха с иновационните си и отличени с награди нови продукти – QuarkXPress 7, Quark Print Collection, QuarkXPress Server 7 и Quark Interactive Designer, които са в центъра на дискусиите на различни презентации

„Наистина е много вълнуващо да си част от екипа на Quark в настоящия момент“, казва Рей Шайавон, нов президент и генерален директор на фирмата. „Quark си проправя път към бъдещето със страхотните си нови продукти и многократно отличените софтуерни решения.“ QuarkXPress 7, най-новата версия на лидера в софтуерните разработки на настолните издателски системи на Quark, получи през юни 2006 г., на изложението MacExpo в Кьолн, наградата „Best of Show“ от редакторите на „Mac-гилдията“. Това е едно от шестте отличия, връчвани за нови иновационни продукти, които предизвикаха фурор на изложението. През август 2006 г. Quark получи на MacWorld UK други две награди за QuarkXPress 7 – „Editor’s Choice“ и „Best Creative Software“. Редакторите на Macworld UK са избрали победителите от обширен списък със забележителни разработки в компютърния бранш на Macintosh в течение на една година. Редакторите на Macworld UK отбелязват по този повод: „По отношение на графичния дизайн в практиката, QuarkXPress 7 е без конкуренция.“ QuarkXPress 7 не е единствената иновационна софтуерна разработка на Quark през 2006 г. На пазара се появи и Quark Interactive Designer, който чрез присъдената му награда „Best of Show“ на MacExpo през октомври отпразнува шумен дебют. Quark Interactive Designer е иновационен нов продукт, с помощта на който професионалистите използват творческите си умения, за да създават с помощта на QuarkXPress 7 сложни интерактивни разработки. Годината приключи с наградата за иновации на Германската печатарска индустрия. Специалисти от издателския бранш трябваше да решат кой софтуерен продукт представлява най-иновационно решение или нова разработка по отношение на технологиите за медийна продукция – и Quark беше между отличените. ProGrafica 2007 | 5


новини

През 2006 г. и хората, които тестват софтуерни продукти, са възхитени от Quark. „Нека кажа веднага, че съм много впечатлен от новите възможности на QuarkXPress 7“, подчертава Дейвид Криймър от Layers Magazine. И Australian Printer се изказва ласкаво за QuarkXPress 7: „Със своите над 160 нови възможности и подобрения, QuarkXPress 7 е продукт сред новопоявилите се софтуерни решения, който задължително трябва да притежават професионалистите полиграфисти.“ Quark приключи 2006 г. с пълен кош награди и отличия, а 2007 г. също обещава да е толкова успешна. euro.quark.com/de

Epson получи международни отличия за иновация и стил Epson е отличен с пет реномирани международни отличия на International Forum Хановер за иновационна техника и дизайн. Продуктите, наградени през тази година, са избрани сред 2000 от 35-членно жури в 12 категории. Петте отличени устройства на Epson са Photoviewer Epson P-5000, скенерът Epson Perfection V10, бизнес прожекторът Epson EMP6100, фотопринтерът Epson PictureMate PM240 и термопринтерът POS Epson TM-T88IV. www.epson.de

продукти/ъпдейти Corel предлага на пазара първата пълнофункционална серия графични приложения, сертифицирани за Windows Vista

Corel Corporation обяви, че Corel­D RAW® Graphics Suite X3 е сертифициран за Windows Vista. Изграден върху стабилната традиция на Corel да предлага на пазара мощни графични решения за Windows платформата, CorelDRAW Graphics Suite X3 ще носи логото Certified for Windows Vista и е вторият продукт на Corel със сертификат за Windows Vista.

6 | ProGrafica 2007

Клиентите, които желаят да инсталират сертифицираната за Windows Vista версия на CorelDRAW Graphics Suite X3 могат да изтеглят последния пакет (SP2) на интернет адрес www.corel.com. Този нов ъпдейт предлага изключителни възможности с обновения потребителски интерфейс, повишената сигурност, подобрената обработка на текст и следващи версии на добре познатата функционалност за файлова съвместимост при импорт и експорт. „Открай време CorelDRAW е признат за водещия графичен софтуер за Windows и се радва на репутацията на

дългогодишен лидер в поддръжката на най-новите технологии на Windows. Потребителите на Windows Vista трябва да знаят, че софтуерните инструменти, на които разчитат всеки ден, ще оползотворят допълнителната мощ, която тази операционна система им предоставя“, каза Ник Дейвис, мениджър „Графика“ в Corel. „С избора на CorelDRAW Graphics Suite X3 потребителите получават гаранция за плавно преминаване и изключително добра съвместимост, когато решат, че са готови да преминат към работа в тази вълнуваща нова операционна система.“ „Ние от Майкрософт сме поласкани от значителната подкрепа, която Corel оказа при пускането на пазара на Windows Vista“, каза Брад Голдбърг, Генерален директор на Windows Client при Microsoft Corp. „CorelDRAW Graphics Suite X3, който е сертифициран за Windows Vista, е уда­ чно решение за нашите потребители, търсещи графичен софтуер. Работейки в тясно взаимодействие с водещи софтуерни разработчици като Corel, ние имаме удоволствието да предложим на общите ни клиенти безпрепятствена интеграция и невероятни възможности пред потребителите.“ CorelDRAW Graphics Suite X3 е пълнофункционален графичен комплект, включващ CorelDRAW X3 за векторни илюстрации и страниране, Corel PHOTO-PAINT® X3 за професионално редактиране на изображения и мощта на новия Corel PowerTRACE™, подпомагащ лесното конвертиране на нискокачествени bitmap изображения в използваеми векторни графики. Комплектът улеснява процесите на дизайн за всякакъв вид проекти като създаване на лого, професионални маркетингови брошури и завладяващи реклами. Бизнес потребителите и професионалните дизайнери избират CorelDRAW Graphics Suite X3 заради уникалната комбинация от изключителни възможности за дизайн, скорост, лекота на работа и атрактивна цена без прецедент в графичния софтуер. За повече информация относно Corel­ DRAW Graphics Suite X3 или за изтегляне на пълнофункционална пробна версия, посетете www.corel.com/cdgsx3. ProGR


З А ГЛ А В И Е

Quark Xpress 7.1 Универсалният ъпдейт оптимизира производителността Quark обяви появата на Quark Xpress 7.1 – нов универсален ъпдейт на софтуер за дизайн на настолни системи, който отговаря на желанията на клиентите с подобрена производителност на софтуера и по-голяма бързина. За клиенти, които притежават Quark Xpress 7, ъпдейтът Quark Xpress 7.1 е безплатен. www.quark.com www.quark.com/71update

Quark работи вече и под Windows Vista Quark обяви през март, че в рамките на 30 дни ще предостави ъпдейт за съществуващи клиенти на QuarkXPress 7 като безплатен онлайн даунлоуд, с който софтуерът за оформление на страници ще работи и под Windows Vista. С QuarkXPress 7 под Windows Vista, Quark продължава дългогодишната си работа с платформата на Windows и предлага на потребителите модерни и бързи възможности за оформление с разнообразни функции. „Този забележителен ъпдейт на QuarkXPress 7 доказва отново нашия продължаващ ангажимент към графичните дизайнери и производствените специалисти, работещи под Windows“, обяснява Тери Уелти, Старши вицепрезидент на Quark, корпоративен маркетинг. „Клиентите ще печелят от подобренията в потребителските интерфейси и на двата продукта. Възможно е, например, да се „извлекат“ директно с функцията Dragand-Drop илюстрации от фотогалерията на Windows в QuarkXPress 7. Освен това, потребителите на Windows Vista могат да ползват уникалните мощни функции на QuarkXPress 7, като например илюстрационни ефекти и Composition Zones.“ „Microsoft със задоволство приветства възможността за работа под Windows Vista на QuarkXPress 7“, казва Дейв Уоша, директор „Windows маркетинг“ в Microsoft Corp. „С иновациите Windows Color System, XPS Printer Support и Windows Imaging Components, Windows Vista е идеалният избор за професионалните дизайнери. Ние разглеждаме QuarkXPress 7 като мощно приложно ре-

шение, с което посредством тясната интеграция с Windows Vista се реализират идеи с впечатляващ резултат.“ Създателите на програми от Quark­ Alliance тестват своя XTensions-софтуер за QuarkXPress 7 под Windows Vista. Очаква се много фирми да последват примера на Quark и официално да „подкрепят“ новата операционна система – така например Extensis, която пусна на пазара през февруари версия на популярното решение за управление на шрифтове Suitcase, съвместимо с Windows Vista. „Нашите тестове са в напреднала фаза и с нетърпение очакваме QuarkXpress 7 за Windows Vista“, казва Мартин Щайн, вицепрезидент Corporate Solutions на партньорската фирма на QuarkAlliance – Extensis. „Extensis предлага на потребителите с QuarkXPress 7 под Windows Vista желаната стабилна платформа за дизайнерски решения и производство.“ euro.quark.com/de

нови продукти Редактируеми InDesign документи от PDF Plug-in от страната на изгряващото слънце На тазгодишното изложение Macworld япон­ската корпорация Recosoft демонстрира програмата си за конвертиране PDF2InDesign. InDesign Plug-in конвертира PDF документи в InDesign файлове, които могат да се редактират. С кликване на мишката се отварят PDF документи в InDesign и се преобразуват в поддаващи се на обработка InDesign документи. По данни на производителя, съдържащи се в PDF документите таблици се конвертират в „истински“ InDesign таблици. Plug-in към InDesign ще се доставя от второто тримесечие на 2007 г. както за Windows, така и за Mac OS X. Цените още не са обявени. www.pdfzone.de

стандарти Кой проверява проверителите? UGRA оценява производствените възможности по отношение качеството на ProGrafica 2007 | 7


новини

полиграфическите предприятия. UGRA като сдружение за стимулиране на научните изследвания в полиграфията, Швейцария сертифицира фирмите, които отговарят на определени стандарти за качество (например по ISO 12647-2). Освен това UGRA е институцията, към която се обръщат в случаи на нанесени щети или спорове – винаги когато е необходимо неутрално заключение или неоспорими резултати от измервания. Но кой гарантира, че представените от UGRA измерени стойности са коректни? За да се осигури тази надеждност съществуват важни критерии за качество, на които се подчиняват изпитателни лаборатории като UGRA: • Държавната институция METAS (Федерална служба по метрология и акредитация към швейцарското Министерство на правосъдието и полицията) сертифицира изпитателни лаборатории, съгласно строги директиви. METAS връчи на UGRA, на 2 март 2006 г., „Акредитация като изпитателна служба за изпитвания на материали за и продукти на печатарската, хартиената и опаковъчната индустрия“ под акредитационен № STS 455. • Въпреки че METAS периодично проверява както устройствата на UGRA, така и квалификацията на персонала, още не се подразбира, че други изпитателни лаборатории ще постигнат същите резултати от измерванията. В ISO 17025:2006 се изисква от акредитираните лаборатории да участват в колективни изпитвания. За целта се изпращат идентични проби за определяне на качествата на материалите на всички акредитирани лаборатории. Материалите се подлагат на тестове и резултатите от измерванията се изпращат в централата. „Stora Enso Comparative Testing“ e база за сравнение, която ориентира изпитателната лаборатория, доколко резултатите от измерванията ú се различават от резултатите на други институти. Последното колективно изпитване (през март 2006 г.) беше с отличен резултат за UGRA – в 12 от 14 резултата от изпитвания, стойностите са отговаряли на средните, респ. били са в рамките на стандартното отклонение на всички 71 8 | ProGrafica 2007

участващи изпитателни лаборатории. „Stora Enso Comparative Testing“ се провежда четири пъти годишно. От 2007 г. UGRA участва и в колективни изпитвания на CEPI (Conféderation of European Paper Industries). www.ugra.ch

Adobe ще предостави PDF за стандартизиране AIIM подкрепя стандартизацията по ISO Adobe възнамерява да предаде пълната спецификация на PDF 1.7 на AIIM (Association for Information and Image Management) за публикуване от ISO (International Organization for Standardization – Международната организация по стандартизация). От 1995 г. Adobe участва в работни групи по разработката на технически спецификации за публикуване от ISO. Досега тази дейност е изпълнявана само за специални подгрупи на PDF, за отделни браншове или области на приложение. Стандарти, сертифицирани от ISO: - PDF/A (PDF for Archive) - PDF/X (PDF for Exchange) Стандарти, внесени в ISO за сертифициране: - PDF/E (PDF for Engineering) - PDF/UA (PDF for Universal Access) PDF/H (PDF for Healthcare) е едно от предложените от AIIM „Ръководство за добрите практики“ (Best Practice Guide). Сертифицирането от ISO на пълната спецификация ще издигне PDF в истински международен стандарт. www.pdfzone.de

поглъщане/сливане Cisco обявява съгласие за придобиване на WebEx На 15 март 2007 г. Cisco и WebEx обявиха окончателното съгласие на Cisco да придобие WebEx. WebEx е пазарен лидер в сътрудничеството за прилагане на търсене при поискване и неговото мрежово решение за доставки business-to-business разширява виждането на Cisco за Унифицирани комуникации, по-специално в сегмента на малкия и среден бизнес (SMB). „Тъй като значението на сътрудничеството на работното място става все по-важно, компаниите търсят по-


З А ГЛ А В И Е

ефикасни инструменти за комуникация, което да направи тяхната работа поефективна. Комбинацията между Cisco и WebEx ще породи завладяващи решения, ускорявайки прииждащата вълна на бизнес комуникациите“, казва Чарлз Джанкарло, оглавяващ департамента за развитие на Cisco. „Cisco и WebEx споделят разбирането, че сътрудничеството в мрежата е ключ към ускоряването на бизнес процеса и е от съществено значение за трайно предимство в конкуренцията“, каза Субра С. Лиар, член на изпълнителния съвет на ръководството на WebEx. Портфолиото за услуги на WebEx включва технологии и услуги, даващи възможност на компаниите да включват в реално време и обсъждания на асинхронни данни през Интернет, както и да разменят базирани в мрежата документи и работни пространства, което допринася за подобряване на продуктивността, изпълнението и ефикасността на работещите в организации от всякакъв мащаб. Стратегията на абонаментните услуги на WebEx е била ключ към успеха на компанията и Cisco възнамерява да запази и да доразвие този бизнес модел. След приключването на транзакцията WebEx ще станe част от развойната организация на Cisco като същевременно ще поддържа нейния уникален бизнес модел. Г-н Лиар ще докладва директно на г-н Джанкарло. WebEx е основана през 1995 г. и става публична компания през юли 2000 г. В нея работят близо 2200 служещи. За фискалната 2006 година, приключила на 31 декември 2006, WebEx обяви годишен приход от 380 милиона щатски долара. www.cisco.com www.WebEx.com

технологии Adobe предлага онлайн обработка на изображения и видеоматериали Софтуерният производител Adobe обяви, че през следващите месеци ще предложи достъп в интернет до части от своите технологии като например базисни функции за обработка на видеоматериали. Целта е да се осигури съвместяване с утвърдени уеб услуги. Началото се

поставя с платформата Photobucket, на базата на която потребителите могат онлайн да обменят изображения и видеоматериали. Чрез разширението, разработено на базата на Adobe Flex и намиращо се в последната тестова фаза, ще бъде възможна обработката на видеоклипове чрез добавяне на музика, ефекти, преходи и заглавия. Освен това клиповете ще могат да се преподреждат, монтират и разделят. Онлайн включването на тази разширена услуга се предвижда за месец март. Финансирането се осигурява чрез приходи от реклами, а предлагането на продукта ще е безплатно. Планира се съвместяване и с други уеб услуги, следователно появата на един онлайн-мини-Photoshop е само въпрос на време. www.adobe.de

шрифтове Нов каталог шрифтове Font-Font-Katalog за 2007 г. на Fontshop В края на миналата година на пазара се появи новият Font-Font-Katalog за 2007 г. Библиотеката, която отбелязва 18 години от съществуването си, вече е увеличила предлаганите шрифтове почти до 4 000. В отделните раздели – типографски, иронични, ръкописни, аморфни, исторически и Pi & Symbols – търсени шриф­ тове лесно и бързо могат да се сравнят с подобни на тях. Освен в обичайните формати Post­ script-Type-1 и True-Type, шрифтовете от каталога се предлагат и в независимия от платформата Open-Type формат (OT), който позволява „вместването“ на големи шрифтови фамилии в компактни файлове. Във Font-Font-Katalog 2007 са включени Open-Type версии и допълнения към вече публикувани и току-що появили се шрифтове. Каталогът може да се изтегли безплатно от уеб страницата на Fontshop: www.fontshop.de

Fontshop издава „Textschrift Edition“ на 20 компакт диска След големия успех на класацията „100те най-добри шрифта на всички времена“, Fontshop пуска на пазара и „Textschrift ProGrafica 2007 | 9


новини

Edition“. На 20 компакт диска, месец след месец ще излязат най-разпространените 25 шрифтови фамилии в Open-Type формат, между които „Futura“ на Паул Ренер, „Frutiger“ на Адриан Фрутигер, „FF Meta“ на Ерик Шпикерман и „Syntax“ на Ханс Едуард Майер. Както може да се очаква, № 1 от класацията е в първия „том“ – „Helvetica“ на Макс Мидингер, чийто 50-годишен юбилей ще бъде почетен тази година с филмова прожекция. Всяко CD ще съдържа между четири и осем съществени начертания на един или два шрифта в стандарт OpenType. Избраният формат работи както под Windows, така и под Mac OS X и за много шрифтове предлага повече знаци, отколкото стандартните шрифтове в Postscript или True-Type. 20-те диска могат да се закупят поотделно за 199 евро или по абонамент за 178 евро, който може да се прекрати всеки момент. Първото издание „Нова Helvetiсa“ се предлага на преференциална цена от 99 евро до 19 май 2007 г. Цените са без ДДС. www.fontshop.de/edition

Програмата Suitcase за управление на шрифтове на Extensis сега и за Windows Suitcase, програмата за управление на шрифтове, предназначена за работни групи и отделни работни места, ще може да се използва и под Windows Vista, Windows 2000 или Windows XP. Така реагира производителят Extensis на нарастващото търсене за професионално управление на шрифтове под Windows като разработва за Suitcase редица нови функции. По данни на Extensis, Suitcase предлага като единствена програма за управление на шрифтове под Windows активиране и деактивиране на шрифтове, на базата на т.нар. Font Sense-технология. На разположение са съответните plug-in за най-важните професионални програми за оформление и обработка на илюстрации като Adobe Indesign CS2, Illustrator CS2 и Quark Xpress 7. Font Sense е разработена от Extensis технология, която позволява на програмата Suitcase да идентифицира и автоматично да активира точно онези начертания на шрифтовете, необходими в 10 | ProGrafica 2007

даден документ – включително в EPS и в PDF файлове. Като клиент на Suitcase Server X1, програмата осигурява сигурно и надеждно използване на шрифтовете за всички участници в един творчески екип. Сървърът обслужва клиенти на Suitcase, които работят както под Windows, така и под Macintosh, а програмата се превръща в подходящо решение за управление на шрифтове, както за Windows, така и за работни групи със смесени операционни системи. Версията на немски език на Suitcase за Windows вече може да се изтегли от страницата на Extensis. Препоръчителната необвързваща цена е 89,95 евро, а цената за Windows клиент за Suitcase Server X1 е 129,95 евро, вкл. договор за поддръжка. Освен това, Extensis предлага атрактивни лицензи за обем. Ъпгрейдът на Suitcase за Windows за единично работно място е 49,95 евро и 69,95 евро за Windows клиенти на Suitcase Server X1. В доставката на Suitcase заWindows се съдържа и програмата Font-Doctor на Morrison Soft-Design за установяване и „ремонт“ на дефектни шрифтове. www.extensis.com

търговски отстъпки QVLP – програма за придобиване на общ лиценз за повече инсталации на Quark Quark Inc. обяви старта на Quark Volume Licensing Program (QVLP) в Европа – нова икономически изгодна възможност за предприятия да получат общ лиценз за инсталиран Quark Xpress софтуер на повече работни станции. QVLP предлага ъпгрейд на лицензите до най-новата версия на софтуера на Quark на изгодна цена. Съгласно Quark, отстъпката за общ лиценз, в сравнение с тази за придобиването на няколко единични лиценза, прави възможни по-ниските цени за нови лицензи и ъпгрейд. Клиентите, които избират услугите на QVLP, не се обвързват със задължения във времето, т.е. имат известна гъвкавост в закупуването по свое желание. Целта на програмата е да опрости покупката чрез обвързване на клиента само с един сериен номер и един код на валидност. Предлага се и съ-


З А ГЛ А В И Е

ответен безплатен софтуер за централизирано управление на лицензите с инструменти за следене на използването на софтуера. Така клиентите избягват закупуването на излишни лицензи, а ІТ отделите получават подкрепа при снижаване на управленските разходи. Освен това, клиентите получават достъп до т.нар. Concurrent Licensing, благодарение на което на всеки компютър в предприятието може да се инсталира Quark Xpress, като броят едновременно работещи станции отговаря на броя действително придобити лицензи. В много случаи това довежда до снижаване на общите разходи, а Quark Xpress се разпределя и използва оптимално в предприятието. За да се ползват отстъпките на QVLP, е необходимо клиентът да притежава или да закупи повече от един лиценз за ползване на Quark Xpress. Няма установен минимален брой или други квалификационни критерии. Участниците в Quark Volume Licensing Program могат да участват в нововъведената Quark-AssuranceProgramm, което им дава право да получават в рамките на 24 месеца ъпгрейд и ъпдейт за Quark Xpress. Quark Volume Licensing за лицензи на Quark Xpress е на разположение при всички дистрибутори на Quark или в отдела за обслужване на клиенти на Quark в европейските подразделения на фирмата. euro.quark.com/de

реклама Значително нарастване на интернет рекламата Но едва с дял 3% от рекламния пазар Рекламният оборот в интернет е нараснал значително през 2006 г. Съгласно данни на Bitkom (Федерално обединение за информационно стопанство, телекомуникация и нови медии), интернет рекламният оборот в Германия е нараснал с около 45%, достигайки почти 480 млн. евро. Засега обаче, делът на онлайн рекламите има дял от едва 3% от общия рекламен пазар, казва вицепрезидентът на Bitkom Йорг Мено Хармс. „Очакваме това да се промени драстично през следващите години“, добавя той. База за твърдението му е допитване на предприятието

за проучване на пазара Thomson Media Control. Според проучването, преди всичко доставчиците на телекомуникационни и интернет услуги са активизирали пазара през изминалата година. Те са вложили 108 млн. евро за класическа онлайн реклама. На второ място по инвестиции (89 млн. евро) са банките и фирмите, предлагащи финансови услуги. Световното първенство по футбол през лятото на 2006 г. е предизвикало значително търсене на онлайн реклама, по мнението на Хармс. Онлайн рекламата обхваща всички графични рекламни средства, както и спонсорирането на уебстраници. www.bitkom.de

изложения Postprint 2007 На специализираното изложение Postprint в Берлин (25-27 април) ще се предлагат за първи път обиколки с водач, под названието „Best Innovation Tour“ (Маршрут на най-забележителните иновации). Два пъти дневно специалист-консултант ще съпровожда желаещите през палатите на Postprint. Темите на обиколките в първия и последния ден от Изложението са „Цифров печат – персонализиране“ и „Икономически изгодно производство на брошури“. На 26 април темите са „Нови тенденции при изработването на мейлинги“ и „Особености на съвременната сгъвачна техника“. Условие за включване в обиколките е регистрация на postprint@ messe-berlin.de. Друга новост е „Борсата за идеи“ – мероприятие за маркетинг, комуникации и разпространение, организирано от Панаир Берлин, съвместно с Германските пощи. За първи път се организира професионален форум под мотото „Time to market“ (Време за пазар) в собствена палата. Тази година изложбената площ е с 10% по-голяма в сравнение с 2006 г., когато е била 5 322 m². Директорът на Панаира Щефан Граве очаква около 3 300 посетители. www.postprint.de

ProGrafica 2007 | 11


нашето интервю

Голготата на българските кирилски шрифтове Разговор с Кин Стоянов

Кин Стоянов е роден в София. Завършва СУ, специалност Философия. До 1992 г. се занимава основно с журналистика. Автор на книгите: „Камъчета за късмет“, „Ориентиране в обстановката“, „Гражданинът щастливец“ и други. През 1995-97 г. е главен редактор на издателство „Отечество“ и съюзен секретар на Съюза на българските фондации и сдружения. От края на 1992 г. до 1995 г., както и от 1997 г. до 2005 г. е изпълнителен директор на Националния дарителски фонд „13 века България“. Дълги години работи като журналист. Сътрудник на в. „Стършел“; редактор в сп. „Смяна“; заместникглавен редактор на сп. „Български журналист“ и заместник-главен редактор на в. „Демокрация“. Основател и главен редактор на в. „Щастливец“, който списва заедно с покойния си баща Радой Ралин и Борис Димовски. Настоящото му занимание е предаването „Нашите 15 минути“ по TV7. Ревностен защитник на каузата за признаване и утвърждаване на българските кирилски шрифтове за официален стандарт при изготвянето на документи на български език от Европейския съюз, както и при оформлението на печатните издания на кирилица в България.

12 | ProGrafica 2007

ProGRAFICA: Г-н Стоянов, след влизането ни в Европейския съюз приет ли е вече официално някакъв български кирилски шрифт, който да се използва при изготвянето на документи на нашия език от европейските институции? Кин Стоянов: Не, не е приет. От 01 януари 2007 г. за всички документи, които се изготвят на кирилица в Евросъюза, вероятно се използват някои шрифтове, създадени от големите компании по стандартите на руските кирилски шрифтове. И тъй като според мен този въпрос е от национално значение, още преди две години аз направих кампания, с която да се привлече вниманието на българите към него. Опитахме да убедим общественото мнение и българските институции в необходимостта от постъпки пред съответните компетентни институции в ЕС, така че след присъединяването ни към евроструктурите, документите, които ще се изготвят на български език, да бъдат изписвани с български кирилски шрифтове, а не с руски, които са доста по-популярни, поради големите търговски измерения на руския пазар. ProGRAFICA: Съществуват ли у нас професионални разработки на такива шрифтове и на какво ниво са те, в сравнение с руските? Кин Стоянов: В България отдавна съществуват професионално разработени български кирилски шрифтове, не само софтуеризирани. Още през 60-те години на миналия век Борис Ангелушев и Васил Йончев създават школа сред нашите художници, които започват да изработват най-различни гарнитури от български кирилски шрифтове. Следователно, ние

имаме изградени традиции в тази област много преди руските ни колеги. Самият факт, че хора от Русия, занимаващи се с шрифтове, идват да се учат в България и да черпят опит от това, което се прави в българската Национална художествена академия (НХА), е достатъчен. Но трябва да признаем, че днес, против националните ни интереси, в България преобладават руските кирилски шрифтове, защото излизат по-евтино на издателите. ProGRAFICA: Какъв беше резултатът от кампанията? Кин Стоянов: Предимно създаване на активно обществено мнение. Още в края на 2004 г., заедно с Владко Мурдаров, председател на Научния съвет на Института за български език при БАН, излязохме с общ призив в подкрепа на българската кирилица. А самата кампания протече през първата половина на 2005 г. Тогава работех като директор на Националния дарителски фонд „13 века България“ и предстоеше реализирането на програма по повод 25-годишнината от създаването на фонда. В нея включихме изложби под надслов: „Книги, подкрепени от фонд „13 века България“, които обиколиха много градове в страната, показвайки над 150 заглавия. На тези изложби присъстваха и плакати по темата, направени още през 1997 г. от Людмил Чехларов, Божидар Икономов, Божидар Йонов и Георги Липовански. Изложбата се наричаше „Азбуката от А до Z и Я“ и представяше рисунки на буквите от кирилицата и латиницата. Изтъкнатите ни художници бяха намерили закачка при изрисуването на всяка една буква.


нашето интервю

За вече десет години, тази изложба е пожънала сериозен международен успех. По времето, когато това списание ще бъде в ръцете на читателите си, Божидар Икономов ще представя колекцията в Лондон. Използвахме книгите и плакатите с буквите, за да запознаваме местната общественост и местните медии с нашия призив. Главното ударение падаше върху това, че, влизайки в Европа трябва да запазим не само марката на „шопската салата“ и „шкембе-чорбата“, но и на нашите кирилски шрифтове. ProGRAFICA: Нека отново да припомним за нашите читатели основните разлики между българските и руските кирилски шрифтове? Кин Стоянов: При руските кирилски шрифтове цялата буква се рисува върху две опорни точки. Те са доста по-бедни откъм изобразително богатство. Там няма редовни и главни букви, които да се различават. Редовните са намалени главни или главните са увеличени редовни. Докато в библиотеките с шрифтове, създадени в България, можем да видим едно много поголямо разнообразие в това отношение. Например, с буквите „м“ и „н“ може да се види много ясно разликата в един текст. Борис Ангелушев и Васил Йончев напълно съзнателно и съзидателно са работили за създаване на оригинални български кирилски шрифтове, които да отговарят на най-високите изисквания на западноевропейските шрифтове. ProGRAFICA: Колко институции научиха за изложбата и какво беше направено? Споделете Вашите преживявания в преследването на тази благородна кауза... Кин Стоянов: На практика нищо не беше направено. Ние създадохме достатъчно силно обществено мнение. Успяхме да направим 30 изложби, включително и в Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. На изложбата във великотърновския университет присъстваше Соломон Паси, министър на външните работи по това време. Аз му поставих въпроса за българските кирилски шрифтове, в присъствието на студентите, и както навсякъде, тази моя идея беше

посрещната с патриотичен ентусиазъм. Г-н Паси ме насочи към своя съветник и сътрудник Владимир Сотиров и тогавашния председател на Атлантическия клуб Михаил Иванов, с които да продължа да разговарям на тази тема. На срещата, която се състоя в моя кабинет, освен тях двамата бях поканил и Иван Нейчев, за подкрепа на каузата от моя страна. Той е един от хората, занимаващи се много сериозно със създаването на софтуер за български кирилски шрифтове и пионер в опитите те да бъдат възприети за обща употреба. Фирмата му се казва „ХермесСофт“ и притежава доста богата библиотека с български шрифтове (преди известно време, съгласно изискванията на делегацията на Европейския съюз в България, формулярите за кандидатстване по проекти за предприсъединителните фондове трябваше да се попълват с български кирилски шрифт, създаден от „Хермессофт“ – „ Хелън БГ“). С Иван Нейчев направихме брошури във връзка с кампанията, в които бяхме отпечатали първата страница от Конституцията на Република България с руски и с български кирилски шрифт, за да може да се направи сравнение и да се види ясно разликата.

българската кирилица а А б Б

а A б Б

aa AA бб ББ

София, 2005

По време на срещата с Владимир Сотиров, Михаил Иванов и Иван Нейчев обаче започна спор и за съжаление тя се оказа абсолютно непродуктивна. Г-н Ней-

Призив в името на българската кирилица През 2007 г. Република България ще стане пълноправен член на Европейския съюз. С нейното влизане в него като равноправен език е приет още един славянски език – българският. За първи път в Съюза ще навлезе като нова азбука кирилицата, носеща името на един от апостолите съпокровители на Европа – Кирил Философ. Българската кирилица съществува повече от единайсет века и благодарение на книжнината ни е достигнала и до други народи, при които е претърпяла промени в изграждането на буквите. През Възраждането, когато българските книги, вестници и списания са се печата!­ли в различни типографии, при различни условия, се е достигнало до сегашния вари­ант на кирилицата ни, с който се гордеем и пазим ведно с красотата на всяка от българските букви. В последните години българските художници пренасяха традиционна красота в оригинални български шрифтове, като се съобразиха с всички изисквания на съвремен­ните технологии. Смятаме, че е съвсем естествено тъкмо българската кирилица, която е с най-дъ­лъг живот и с най-богата история, да бъде приета и наложена като европейски стан­дарт. Призоваваме цялото наше общество и неговите избраници да сторят всичко, българската кирилица да се превърне в европейска кирилица! За да се наложи тя така и отвъд пределите на Европа и за пореден път да се повторят думите на Иван Вазов, че и „ние, българите сме дали нещо на света“, когато се говори за писменост и култура! Ст.н.с. І ст. дфн. Владко Мударов Институт за български език, БАН Кин Стоянов, изп. директор на Национален дарителски фонд „13 века България“

Корица на подготвената от ХермесСОФТ и реализирана със съдействието на Национален дарителски фонд „13 века България“ брошура, във връзка с кампанията „Българската кирилица“

ProGrafica 2007 | 13


нашето интервю

Руски кирилски шрифт:

АБВГ ДЕЖЗ ИЙКЛ МНО ПРСТ УФХЦ ЧШЩ ЪЬЮ Я абвг дежз ийкл мноп рсту фхцч шщъ ью я 14 | ProGrafica 2007

чев е направил много за тази идея, но изглежда, че огромният обем информация, който поднесе на събеседниците, ги направи малко предпазливи. В онези дни еврокомисарят по тези въпроси беше словак – г-н Ридъл. Използвах случая, по време на церемонията по удостояването му с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, и му поставих официално въпроса за използването на български кирилски шрифтове при издаването на документи на български език в Брюксел, на който той отговори доста окуражително. Това ми вдъхна оптимизъм за нови постъпки в тази насока и впоследствие поисках среща с министъра на държавната администрация, тогава Димитър Калчев. Главна цел на моето посещение при него, като начало беше да успея да го убедя в необходимостта да се предприемат общи действия съвместно с „Майкрософт България“, така че в софтуерния пакет, който ползва българското правителство, закупен от тази фирма, да бъдат заложени не руски (както е по принцип), а български кирилски шрифтове. По думите на Иван Нейчев, това е нещо сравнително лесно като процес и съвместимо с продуктите на „Майкрософт“. Но така и нищо не се случи след тази среща, въпреки уж проявения интерес към идеята. Наскоро след това започнахме съвместни действия и с Кирил Гогов (автор на българския герб заедно с Георги Чапкънов). Разговаряхме с Божидар Йонов, ректор на НХА, и решихме да изпратим писмо до министър-председателя Симеон Сакс Кобургготски, с което да призовем държавата да възложи на специалистите от катедра „Книга и печатна графика“ в НХА, да създадат една пълна библиотека от шрифтове, която да се приеме като стандарт при изготвянето на официални документи на български език. Националният дарителски фонд „13 века България“ дори подкрепи финансово закупуването на компютърна техника за въпросната катедра. Но така и не получихме отговор на писмото. След сформирането на новото правителство потърсих среща и с новия министър на държавната администра-

ция – Николай Василев. Той ме прие много радушно и ме изслуша внимателно. Отправих към него същия въпрос, както по рано към Димитър Калчев. Разбрахме се да организираме среща с ръководството на НХА, на която да обсъдим темата. На състоялата се среща присъстваха Божидар Йонов, Кирил Гогов, Виктор Паунов и Тодор Варджиев. Започна разговор, в който министър Василев не пожали време да ни обясни какви са механизмите за ефективно държавно управление, как се бил увличал по математическата лингвистика и как в момента с учени от БАН разработват правилата са транскрибиране на кирилските букви в латински. Намекна, че в момента губи ценно държавническо време и че трябва много сериозно да го убедим в основателността на предложението ни. Художниците дадоха всичко от себе си, за да бъдат убедителни. Направиха и предложение в рамките на две години да разработят пълна гарнитура на кирилски и латински шрифтове. В един момент, разпаленият Кирил Гогов реши да си послужи с метафора: „Представете си, че цял живот сте били с грозна жена, а сега Ви представят една красавица“. Министърът сякаш не успя да вникне в метафората, обясни ни, че жена му била красива и най-важното той си я харесвал и не след дълго срещата приключи. Естествено, след това не бяха предприети никакви стъпки от страна на държавната администрация. Събитията, които разказвам, се случиха през 2005 г. и 2006 г. ProGRAFICA: Кои според Вас трябва да са основните аргументи за приемането и утвърждаването на българските кирилски шрифтове? Кин Стоянов: Това е една традиция – така както езикът е някакъв вид изразно средство. Колкото и един език да е универсален и разпространен, какъвто е английският например, това не пречи на различните народи да запазват своя език. Традиция е и начинът на изписване, изрисуване на звуците и думите във вид на букви и шрифтове. Това е въпрос на много по-голям национален суверенитет и национална гордост, отколкото съществуването на една армия. В своята над 1300-годишна история България е


нашето интервю

била 700 г. под владичество и тогава не е имала армия, но 1100 г. е имала азбука и благодарение на това българите са надживели всичко и отново са създали суверенна държава. Вярата, по общоприетото мнение, също е оказала своята роля, но ще дам пример с нашите сънародници, които са приели исляма, но продължават да се чувстват българи. Това, как изглежда речта на един народ, когато се напише, т.е. писмеността, нейното графично изображение – е нещо изключително важно. Хубавият шрифт е като мускулатурата, плътта, кожата за едно тяло. Как бихте се чувствали, ако по улиците вместо хора срещате скелети? За мен, въпрос на национален суверенитет и национална гордост беше възможността българската държава и българското правителство да оповестят в Европа факта, че ние имаме свои кирилски шрифтове, създадени на европейско равнище. ProGRAFICA: А сега късно ли е да продължим да се борим за тази кауза? Кин Стоянов: Не, не е късно. Ние имаме вече български еврокомисар. Когато г-жа Меглена Кунева беше министър по европейските въпроси, я запознах с тази тема. Но тя прояви интерес дотолкова, доколкото националният фонд „13 века България“ да финансира нейната, сама по себе си прекрасна идея, да се направят книжки, които да съдържат химна, посветен на светите братя Кирил и Методий „Върви, народе, възродени“, преведен на всички езици на държавите от ЕС. Надеждата ни е сега, когато тя вече е еврокомисар, и то точно по защитата на потребителите, да прояви повече съпричастност към този въпрос. Защото в крайна сметка всички четящи българи са потребители на шрифтове и имат право да се радват на най-доброто! ProGRAFICA: Какво трябва да се направи и от кого се очаква да бъде направено? Кин Стоянов: Правителството трябва да го направи. Документи, изготвени на български език от Европейския съюз вече са факт. Само че те са написани и отпечатани с руски кирилски шрифтове, при наличието на български. Българско-

то правителство трябва да обяви този факт за нереден и да изиска промяна в създадената ситуация. Това не е политически въпрос и не представлява особено голямо усилие. Но вероятно хората, които трябва да го направят, не смятат тази тема за особено сериозна. Просто никой не иска да се замисли за важността на този въпрос. ProGRAFICA: Имате ли нови планове за действия по проблема? Кин Стоянов: Би било много наивно от моя страна да повдигам този въпрос пред настоящото правителство, което ще се притеснява от „по-големия руски брат“ да направи каквото и да било. Но тази теза е много близка до сърцето на всеки българин и според мен ще става все по-важна. В огромния поток от печатни издания у нас малко са тези, които се съобразяват с това. Мога да посоча в. „Култура“ като пример как трябва да изглежда един вестник – те използват изцяло български кирилски шрифтове. Редно е и всички български издателства да започнат да обръщат внимание на това. ProGRAFICA: Какво все още поддържа желанието у Вас да отстоявате тази идея, след като толкова дълго не успявате да срещнете подкрепа от страна на държавните институции? Кин Стоянов: Тази идея е моя, а аз не се отказвам от рожбите си. Освен това трябва да се създава обществено мнение. Каузата стана известна на българското общество благодарение на изложбите, които осъществих. Вероятно трябва да започна нова кампания, защото политическата класа в България е изцяло неефективна, на нея не може да се разчита. А общественото мнение рано или късно оказва влияние. ProGRAFICA: Смятате ли, че липсата на заинтересованост, от страна на представителите на нашите държавни институции, се дължи на тяхната некомпетентност? Кин Стоянов: Да, за това става дума. Разговора води Десислава Брайкова

Български кирилски шрифт:

АБВГ ДЕЖЗ ИЙКЛ МНО ПРСТ УФХЦ ЧШЩ ЪЬЮ Я абвг дежз ийкл мноп рсту фхцч шщъ ью я ProGrafica 2007 | 15


графичен дизайн

Глава 2. Типография. Изкуството на оформяне (продължение от бр. 2 І 2006 г.)

Pro arte imprimendi*

Васил М. Василев

* „За печатното изкуство“, лат. ** вж. полиграфия броеве 2/96, 3/96, 4/96, 6/96.

16 | ProGrafica 2007

Когато преди известно време от редакцията на сп. полиграфия ме попи­таха, поради проявен читателски ин­терес, дали съм съгласен да публикуват отново части от написаното преди ед­но десетилетие послание към оформи­телите (дизайнерите, проектантите) на печат­ ни продукти „Светът на пе­чатната комуникация“** първата мисъл, която ми мина през главата, беше кол­ко бавно и неефективно се е развивала нашата професионална общност през тези години. Лично за мен това беше още едно доказателство за несъстоя­телността на битуващите клишета за интелигентността и природната любознателност на народа ни и в конкретния случай – на тези негови представители, опитали се да влязат в професионалния свят на „черното изкуство“. На вниманието на читателската ау­дитория на изданието се предлагат два откъса в оригинален вид, формат pdf, в които нищо не е променено или осъвре­менено. Дали е било необходимо акту­ализиране всеки читател би могъл да съобрази сам. Към тези две части има както предхождащ, така и последващ материал. Навремето публикацията бе­

ше прекъсната преди темата за цветна репродукция поради простото обсто­ ятелство за истинската революция в тази област с навлизането на цифрови­ те технологии. Рано или късно тази гла­ ва трябва да бъде дописана, но за целта трябва да се намерят други доброволци. Засега приятно и полезно четене, а който иска да надникне в цялото тече­ ние – библиотеките са на негово разположение.


графичен дизайн

2.3 èÖóÄíÖç òêàîí

17

(èÓ‰˙ÎÊÂÌËÂ ÓÚ ·ÓÈ 3/96)

çÈ· ‚‡Ûé ➄

➁ ➀

➇ ➂

îË„. 2.8 ï‡‡ÍÚÂÌË ·ÂÎÂÁË Ì‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËfl ¯ËÙÚ É‡ÏÓ̉èÓÎË 72/92 Ô. ➀ – ‚ËÒÓ˜Ë̇ ‰ӂ̇ ·ÛÍ‚‡, ➁ – ‚ËÒÓ˜Ë̇ „·‚̇ ·ÛÍ‚‡ (ç–‡ÁÏÂ), ➂ – Í„ÂÎ, ➃ – ¯ËÙÚÓ‚‡ (·‡ÁËÒ̇) ÎËÌËfl, ➄ – „ÓÌË Û‰˙ÎÊÂÌËfl, ➅ – ‰ÓÎÌË Û‰˙ÎÊÂÌËfl, ➆ – ‚˙Ú¯ÌÓ·ÛÍ‚ÂÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, ➇ – ÏÂʉÛ‰ËÂ, ➈ – ÓÒ Ì‡ ̇ÍÎÓ̇ (~18°), ➉ – ÓÒÌÓ‚ÂÌ ˘Ëı (‰Â·ÂÎË̇ڇ ÏÛ = ‰ÛÍÚÛÒ Ì‡ ¯ËÙÚ‡), ➊ – ‰Ë‡ÍËÚ˘ÂÌ ÁÌ‡Í (Ë ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Á‡ Û‰‡ÂÌËfl ‚˙ıÛ ‰ӂÌËÚ ·ÛÍ‚Ë)

èÓ–„Ó Òڇ̇ ‰Ûχ Á‡ ¯ËÙÚ‡ ‡ÌÚËÍ‚‡. íÛÍ Â ÏflÒÚÓÚÓ ‰‡ Ò ÒÔÓÏÂÌ ‚ˉÌËfl ÙÂÌÒÍË ·ÛÍ‚ÓÎÂfl äÎÓ‰ ɇÏÓ̉, ÍÓÈÚÓ „Ó ‡Á‚Ë‚‡ (ÂÌÂÒ‡ÌÒ–‡ÌÚËÍ‚‡) ÔÂÁ 30–Ú „Ó‰ËÌË Ì‡ XVI ‚. (ÙË„. 2.9). ÑÂÎÓÚÓ ÏÛ Â ÔÓ‰˙ÎÊÂÌÓ ÔÂÁ ÒΉ‚‡˘Ëfl ‚ÂÍ ‚ ïÓ·̉Ëfl ÓÚ äËÒÚÓÙ ‚‡Ì чÈÍ, Í˙‰ÂÚÓ ÍÌË„ÓËÁ‰‡ÚÂÎÒ͇ڇ Í˙˘‡ ÖãáÖÇàê ÛÒÔ¯ÌÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÓ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏ Ì„ӂ‡Ú‡ Ú. ̇. ÖÎîË„. 2.9 ÄÌÚËÍ‚‡ ̇ äÎÓ‰ ɇÏÓ̉ ÓÚ ‡·ÓÚËÎÌˈ‡Ú‡ ̇ S. de Coli- Á‚Ë–‡ÌÚËÍ‚‡, ı‡‡ÍÚÂ̇ Ò ÔÓ–ÚÂÒÌËÚ nes, è‡ËÊ, ÓÍÓÎÓ 1545 „. ÒË ‰ӂÌË ·ÛÍ‚Ë. ÇÚÓ‡Ú‡ „ÛÔ‡ ¯ËÙÚÓ‚Â Ò ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ Ò˙Ò ÒËÎÌÓ ËÁ‡ÁÂÌËfl ÍÓÌÚ‡ÒÚ ÏÂÊ‰Û ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ Ë Ò˙‰ËÌËÚÂÎÌËÚ ˘ËıË. á‡Ò˜ÍËÚÂ, Ò ÍÓËÚÓ Á‡‚˙¯‚‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ˘ËıË, Ò‡ ‰˙΄Ë, Ú˙ÌÍË ÎËÌËË, Ò˙‰ËÌfl‚‡ÌÂÚÓ Â ÔÓ‰ Ô‡‚ ˙„˙Î ËÎË Ò Ï‡ÍÒËχÎÌË, ‰‚‡ Á‡·ÂÎÂÊËÏË Á‡Í˙„Îfl‚‡ÌËfl. í‡ÁË „ÛÔ‡ Ò ÔÓfl‚fl‚‡ ÔÓ ‚ÂÏÂÚÓ Ì‡ ÇÂÎË͇ڇ ÙÂÌÒ͇ ·ÛÊÓ‡Á̇ ‚ÓβˆËfl, ͇ÚÓ Ì‡È– ‰Ó·ËÚ ӷ‡ÁˆË Ò‡ Ò˙Á‰‡‰ÂÌË ÓÚ Ô‡ËÊ͇ڇ Ô˜‡Ú‡Ò͇ Ù‡ÏËÎËfl ÑˉÓ, ËÎË ÔÓ‰ ÌÂÈÌÓÚÓ ÔflÍÓ ‚ÎËflÌËÂ. (ÙË„. 2.10) ᇠÓÚÔ‡‚̇ ÚÂıÌÓÎӄ˘̇ ÚӘ͇ Ò˙Á‰‡ÚÂÎËÚ ̇ Ú‡ÁË „ÛÔ‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ·ÛÍ‚ÂÌËÚ ̇˜ÂÚ‡ÌËfl, ÔÓÎÛ˜‡‚‡ÌË ÔË „‡‚Ë‡ÌÂÚÓ Ì‡ ω Ò Ë„Î‡, ÓÚÍ˙‰ÂÚÓ Ë ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡ÌÓÚÓ ÓÚ Ë„Î‡Ú‡ ‡Á΢ˠÏÂÊ‰Û Ú˙ÌÍË Ë ‰Â·ÂÎË ÎËÌËË. ÉÓÎflχ  ÓÎflÚ‡ ̇ ‰ËÌ ÓÚ ÒΉӂÌˈËÚ ̇ ·‡ÚflÚ‡ ÑË‰Ó — Á̇3. ë‚ÂÚ˙Ú Ì‡ Ô˜‡Ú̇ڇ ÍÓÏÛÌË͇ˆËfl

ÏÂÌËÚËflÚ ËڇΡÌÒÍË ıÛ‰ÓÊÌËÍ– Ô˜‡Ú‡ ÑʇϷ‡ÚËÒÚ‡ ÅÓ‰ÓÌË, ‚ ˜ËÈÚÓ ‡Î·ÛÏ Ò ¯ËÙÚÓ‚Â Ò‡ ÙÓÏÛÎË‡ÌË ‚˙Á„ΉËÚ ÏÛ ÔÓ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ÔË̈ËÔË Ì‡ ËÁÍÛÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ·ÛÍ‚‡Ú‡. (ÙË„. 2.11) ä˙Ï Ú‡ÁË „ÛÔ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÚÌÂÒÂÌË ¯ËÙÚÓ‚ÂÚ ̇ Ô˜‡ÚÌˈ‡Ú‡ ̇ èÖíÖêÅìêÉëäÄíÄ ÄäÄÑÖåàü çÄ çÄìäàíÖ ÓÚ Ò‰‡Ú‡ ̇ XVIII ‚., ‡ Ò˙˘Ó ڇ͇ Ë ÚÂÁË Ì‡ ÅÖãÉêÄÑëäÄíÄ äçüÜÖëîË„. 2.10 ᇄ·‚̇ ÒÚ‡Ìˈ‡, äÄ èÖóÄíçàñÄ, Í˙‰ÂÓÚÔ˜‡Ú‡Ì‡ ‚ ‡·ÓÚËÎÌˈ‡Ú‡ ̇ ÚÓ ÔÂÁ 1834 „.  ÓÚÔÂî‡ÌÒÓ‡–ÄÏ·Ó‡Á ÑˉÓ, è‡ËÊ, ˜‡Ú‡Ì‡ ÄËÚÏÂÚË1783 „. ͇–Ú‡ ̇ ïËÒÚ‡ÍË è‡‚Îӂ˘ — Ô˙‚‡Ú‡ ·˙΄‡Ò͇ ÍÌË„‡, ̇·‡Ì‡ ËÁˆflÎÓ Ò „‡Ê‰‡ÌÒÍË ¯ËÙÚ. íÂÚ‡Ú‡ „ÛÔ‡ ¯ËÙÚÓ‚Â ËÏ‡Ú Ï‡Î˙Í ÍÓÌÚ‡ÒÚ ÏÂÊ‰Û ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ Ë Ò˙‰ËÌËÚÂÎÌËÚ ˘ËıË (2:1), Á‡Ò˜ÍËÚ Ò Ò˙‰ËÌfl‚‡Ú Ò ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ˘ËıË ÔÓ˜ÚË ÔÓ‰ Ô‡‚ ˙„˙Î, ÚÓ˜ÍËÚ ‚ ·ÛÍ‚ËÚ ËÏ‡Ú ÙÓχ ̇ Ô‡‚ËÎ̇ ÓÍ˙ÊÌÓÒÚ. å‡ÎÍËÚ Í„ÎË Ì‡ ‰ˈ‡ ÓÚ Úflı ËÏ‡Ú ‰Ó·‡ ˜ÂÚÎË‚ÓÒÚ Ë Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò‡‚ÌËÚÂÎÌÓ ¯ËÓÍÓ ‚ Ô‡ÍÚË͇ڇ. óÂÚ‚˙Ú‡Ú‡ „ÛÔ‡ ¯ËÙÚÓ‚Â ËÏ‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌË Ë Ò˙‰ËÌËÚÂÎÌË ˘ËıË Ò ÔÓ˜ÚË ÌÂ‡Á΢Ëχ ‰Â·ÂÎË̇, ͇ÚÓ Ë Á‡Ò˜ÍËÚ ҇ ÔÓ˜ÚË ÚÓÎÍÓ‚‡ ‰Â·ÂÎË. íÓ˜ÍËÚ ҇ Ò Ô‡‚ËÎ̇ Í˙„Ó‚‡ ÙÓχ. í‡ÁË „ÛÔ‡ ¯ËÙÚÓ‚Â Ò  ÔÓfl‚Ë· ‚ Ô˜‡Ú‡Ò͇ڇ Ô‡ÍÚË͇ ̇Ȗ ̇Ô‰ ‚ ÄÌ„ÎËfl ‚ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ XIX ‚., ͇ÚÓ Ò‡ ÔÓÎÛ˜ËÎË Ì‡Á‚‡ÌËÂÚÓ ◊„ËÔÂÚÒÍË“ (ÂÊËÔÚËÂÌ), ‡ ‰̇ Úflı̇ ‡ÁÌӂˉÌÓÒÚ, Ú. ̇. ◊ËڇΡÌÒÍË“ ¯ËÙÚÓ‚Â, Ò‡ ı‡‡ÍÚÂÌË Ò ÔÓ‰˜ÂÚ‡ÌÓ Ì‡‰Â·ÂÎÂÌËÚ Ò‰ÌË ˜‡ÒÚË ‚ Í˙„ÎËÚ ÙÓÏË. îË„. 2.11 ᇄ·‚̇ Ë ‰ӂ̇ ÒÚ‡ÌËˆË ÓÚ ÔÓËÁ‚‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÑʇϷ‡ÚËÒÚ‡ ÅÓ‰ÓÌË, è‡χ, 1818 „.

ProGrafica 2007 | 17


18 ë ÚÓ‚‡ ËÁ·Ófl‚‡Ì ÔËÍβ˜‚‡ „ÓÎflÏÓÚÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó Ì‡ ÒÂËÙÌËÚ ¯ËÙÚÓ‚Â ‡ÌÚËÍ‚‡ (ÂÌÂÒ‡ÌÒÓ‚‡, ·‡ÓÍÓ‚‡, Í·ÒˈËÒÚ˘̇ Ë ÔÓ‰˜ÂÚ‡ÌÓ–ÒÂËÙ̇), ˜ËËÚÓ ÍÓÂÌË Ò‡ Ӣ ‚ ËÏÒÍËÚ Capitalis monumentalis („·‚ÌË ·ÛÍ‚Ë), ÔÂÏË̇‚‡Ú ÔÂÁ ÂÔÓı‡Ú‡ ̇ ä‡ÓÎËÌ„ËÚ (ÍÓ„‡ÚÓ Ò Ò˙Á‰‡‚‡Ú ‰ӂÌËÚÂ, χÎÍË ·ÛÍ‚Ë), ÔÂÁ Quattrocento (ÂÌÂÒ‡ÌÒ–‡ÌÚËÍ‚‡ Ò Â‰ËÌÒÚ‚ÓÚÓ ÏÂÊ‰Û „·‚ÌË Ë ‰ӂÌË) Ë Á‡‚˙¯‚‡ ‚˙‚ Ç˙Á‡Ê‰‡ÌÂÚÓ, ‰‡ÎÓ Ì‡ ˜ÂÚfl˘ÓÚÓ ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚Ó Í·ÒˈËÒÚ˘̇ڇ ‡ÌÚËÍ‚‡. òËÙÚÓ‚ÂÚ ‡ÌÚËÍ‚‡ Ë Ò„‡ ËÏ‡Ú ÔÂӷ·‰‡‚‡˘Ó ÏflÒÚÓ ‚ Ô˜‡Ú̇ڇ ÍÛÎÚÛ‡.

Петата шрифтова група е характерна с еднаквата дебелина на основните и спомагателните щрихи и пълното отсъствие на зесечки. Първите от тях се появяват в началото на XIX в. в букволеярната на англичанина Робърт Торн, но по–широко приложение намират значително по–късно. У нас тази група е известна под названието „гротескови“ шрифтове (безсерифни, на руски „рубленный шрифт“).

çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÚ‡ ‚ Ú‡ÁË Í·ÒËÙË͇ˆËfl ‰‡ Ëχ Ë ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎ̇ „ÛÔ‡ ÔÓ‰Ò͇Á‚‡, ˜Â ̇ Ô‡ÍÚË͇ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ë ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë ¯ËÙÚÓ‚Â, ÍÓËÚÓ Ì ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÚÌÂÒÂÌË ÔÓ ÔË̈ËÔ Í˙Ï ÌËÚÓ Â‰Ì‡ ÓÚ „ÓÂËÁ·ÓÂÌËÚÂ. íÓ‚‡ Ò‡ ¯ËÙÚÓ‚Â, Ëχ˘Ë ËÎË ÒÔÓχ„‡ÚÂÎÌÓ ÓÙÓÏËÚÂÎÒÍÓ Ô‰̇Á̇˜ÂÌË (ÍÛÒË‚, χ¯ËÌÓÔËÒÂÌ, Ó̇ÏÂÌÚÂÌ Ë Ú. Ì.), ËÎË Ú‡ÍË‚‡, ‚ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ̇ ˜ËÂÚÓ Ò˙Á‰‡‚‡Ì Ìflχ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ÒÚÓÈ̇ ÒËÒÚÂχ, ÎËÔÒ‚‡ ‰ËÌÂÌ ÔÓ‰ıÓ‰ Í˙Ï ÙÓÏÓÓ·‡ÁÛ‚‡ÌÂ Ë ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÌÓÒÚ. éÒ‚ÂÌ ÔÓ ÚÂÁË ÔË̈ËÔË Ô˜‡ÚÌËÚ ¯ËÙÚÓ‚Â ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú Í·ÒËÙˈË‡ÌË Ë ÔÓ ‰Û„Ë ı‡‡ÍÚÂÌË ·ÂÎÂÁË ËÎË ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌË ÔÓ‰ıÓ‰Ë. éÒÓ·ÂÌÓ ËÌÚÂÌÁË‚ÌË Ò‡ ÓÔËÚËÚ ‚ ÚÓ‚‡ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ÔÂÁ Ô˙‚‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚Ë̇ ̇ ̇ÒÚÓfl˘Ëfl ‚ÂÍ. ÇÌËχÌË ‚ Ú‡ÁË ‚˙Á͇ Á‡ÒÎÛʇ‚‡Ú ËÁÒΉ‚‡ÌËflÚ‡ ̇ î‡ÌÒËÒ íË·Ó‰Ó, ÍÓÈÚÓ ÔÂÁ 1921 „. ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ Ò‚Ófl Í·ÒËÙË͇ˆËfl ̇ ¯ËÙÚÓ‚ÂÚÂ. Ç Ì„ӂËfl ÚÛ‰ Á‡ ÓÒÌÓ‚‡ ̇ ‡Á‰ÂÎÂÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û „ÛÔËÚ ¯ËÙÚÓ‚Â Â ÔËÂÚ‡ ÓÎflÚ‡ ̇ ÒÂËÙËÚÂ. (ÙË„. 2.12) îË„. 2.12 É·‚̇ ·ÛÍ‚‡ ç ÓÚ ‡Á΢ÌË ¯ËÙÚÓ‚Â ‡ÌÚËÍ‚‡ ÔË Â‰Ì‡Í˙‚ Í„ÂÎ

ç‡ ÓÒÓ·Â̇ ‚ËÒÓÚ‡ Ò‚ÂÚÓ‚ÌÓÚÓ ¯ËÙÚÓ‚Ó ËÁÍÛÒÚ‚Ó Â ËÁ‰Ë„̇ÚÓ ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ ‰ÂÒÂÚËÎÂÚËfl ·Î‡„Ó‰‡ÂÌË ̇ ÛÒËÎËflÚ‡ ̇ „ÓÎÂÏËÚ χÈÒÚÓË ‚ Ú‡ÁË Ó·Î‡ÒÚ ïÂÏ‡Ì ñ‡ÔÙ, üÌ óËıÓΉ, ÄηÂÚ ä‡Ô, ëÚÂÌÎË åÓËÒ˙Ì (Ò˙Á‰‡Î ÔÂÁ 1932 „. ¯ËÓÍÓ ËÁ‚ÂÒÚÌËfl ÔÓ̇ÒÚÓfl˘ÂÏ Ë Û Ì‡Ò Times Roman) Ë ‰ ‰Û„Ë ËÁfl‚ÂÌË Ú‚ÓˆË, ‰‡ÎË Ì‡ ˜ÂÚfl˘ÓÚÓ ˜Ó‚˜ÂÒÚ‚Ó ·ÎÂÒÚfl˘Ë ÔÓ Ò‚ÓflÚ‡ ÂÒÚÂÚ˘ÌÓÒÚ Ë ÙÛÌ͈ËÓ̇ÎÌÓÒÚ Ì‡·ÓÌË ¯ËÙÚÓ‚Â. ÑÛ„ ÔËÁÌ‡Í Á‡ Í·ÒËÙˈË‡Ì ̇ ¯ËÙÚÓ‚ÂÚ  Úflı̇ڇ ÎËÌ„‚ËÒÚ˘̇ ÓÒÌÓ‚‡. Ç Ì‡¯‡Ú‡ Ô‡Í-

18 | ProGrafica 2007

ÉãÄÇÄ 2. íàèéÉêÄîàü. àáäìëíÇéíé çÄ éîéêåüÇÄçÖ

ÚË͇ ÒΉ ÍËËÎÒÍËÚ ¯ËÙÚӂ ̇Ȗ¯ËÓÍÓ ‡ÁÔÓÒÚ‡ÌÂÌË ËÏ‡Ú Î‡ÚËÌÒÍËÚ (Ò Ó„ÓÏÌÓÚÓ ËÏ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁË ̇Ȗ‚˜ ̇ Û‰‡ÂÌËfl), „˙ˆÍËÚÂ, ‡‡·ÒÍËÚÂ Ë ‰Û„Ë. Å˙΄‡ÒÍËÚ Ô˜‡ÚÌË ¯ËÙÚÓ‚Â ËχÚ, Á‡ ʇÎÓÒÚ, ÌÂÁ‡‚ˉ̇ Ò˙‰·‡. ÇÂÏÂÚÓ Ì‡ ÚÛÒÍÓÚÓ Ó·ÒÚ‚Ó Û Ì‡Ò Ò˙‚Ô‡‰‡ Ò ‡Áˆ‚ÂÚ‡ ̇ ÍÌË„ÓÔ˜‡Ú‡ÌÂÚÓ ‚ Ö‚ÓÔ‡ Ë çÓ‚Ëfl Ò‚flÚ ÒΉ ÉÛÚÂÌ·Â„. íÓ„‡‚‡ ̇¯‡Ú‡ Ô˜‡Ú̇ ÍÌË„‡ Ò  Ò˙Á‰‡‚‡Î‡ Ò Ó„ÓÏÌË ÛÒËÎËfl ‚ ˜ÛÊ‰Ë ÒÚ‡ÌË, Ë ÔÓ·ÎÂÏËÚ ̇ ¯ËÙÚ‡ Ë ËÁÍÛÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÍÌË„‡Ú‡, ‡ÍÓ ‚˙Ó·˘Â Ò‡ ÒÚÓflÎË Ô‰ Ú‚ÓˆËÚ π, Ò‡ ·ËÎË ¯‡‚‡ÌË ËÁÍβ˜ËÚÂÎÌÓ ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ Úflı̇ڇ „‡Ê‰‡ÌÒ͇ Ë ÔÓÙÂÒËÓ̇Î̇ ÁflÎÓÒÚ. àÁ‚˙Ì‰ÌÓ ÒËÎÌÓ ‚ÎËflÌË ‚˙ıÛ ¯ËÙÚÓ‚ÓÚÓ ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó Ì‡ ·˙΄‡ÒÍËÚ ÍÌË„Ë Ó͇Á‚‡ ÂÙÓχڇ ‚ êÛÒËfl ̇ ÍËËÎÒÍËfl ÔÓÎÛÛÒÚ‡‚ ̇ ÓÒÌÓ‚‡Ú‡ ̇ ıÓ·̉Ò͇ڇ ‡ÌÚËÍ‚‡, ÔÓ‰„ÓÚ‚Â̇ (1707–1709) ÔÓ ÔÓ˙˜ÂÌË ̇ èÂÚ˙ I Ë ÛÚ‚˙‰Â̇ ΢ÌÓ ÓÚ ÌÂ„Ó ÔÂÁ 1710 „. (‚Ê ÙË„. 1.4) Ç ÌÓ‚‡Ú‡ „‡Ê‰‡ÌÒ͇ ‡Á·Û͇ Ë Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ‚ „‡Ê‰‡ÌÒÍËfl ¯ËÙÚ Ò‡ ÔÂχı̇ÚË Û‰‡ÂÌËflÚ‡ Ë ÌflÍÓË ·ÛÍ‚Ë, ‚˙‚‰ÂÌË Ò‡ ÌÓ‚Ë ·ÛÍ‚Ë, ‡ ‰Û„Ë Ò‡ ‚ˉÓËÁÏÂÌÂÌË. ÅÛÍ‚ÂÌËÚ ˆËÙË Ò‡ Á‡ÏÂÌÂÌË Ò ‡‡·ÒÍË. å‡ÎÍÓ ÔÓ–Í˙ÒÌÓ, ÔÂÁ 1740 „., ‚ Ô˜‡ÚÌˈ‡Ú‡ ̇ èÖíÖêÅìêÉëäÄíÄ ÄäÄÑÖåàü çÄ çÄìäàíÖ Â Ì‡Ô‡‚ÂÌ ÓÔËÚ ‰‡ Ò Ò˙Á‰‡‰Â ‡ÁÎË͇ ‚ „‡Ù˘ÌÓÚÓ Ì‡˜ÂÚ‡ÌË ÏÂÊ‰Û „·‚ÌËÚÂ Ë ‰ӂÌËÚ ·ÛÍ‚Ë. Ç ·˙΄‡ÒÍËÚ Ô˜‡ÚÌË ËÁ‰‡ÌËfl „‡Ê‰‡ÌÒÍËflÚ ¯ËÙÚ Ì‡ÏË‡ ÔËÎÓÊÂÌË ÓÍÓÎÓ 1825 „. ê‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ·˙΄‡ÒÍÓÚÓ ÍÌË„ÓÔ˜‡Ú‡Ì ÒΉ éÒ‚Ó·ÓʉÂÌËÂÚÓ ÔÂÁ 1878 „.  ‚˙‚flÎÓ ÔÓ Ô˙Úfl ̇ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÍËËÎÒÍË Ì‡·ÓÌË ¯ËÙÚÓ‚Â, Ò˙Á‰‡‚‡ÌË Ë ÎflÚË ‚ Ö‚ÓÔ‡ Á‡ ÌÛʉËÚ Ô‰ËÏÌÓ Ì‡ êÛÒËfl. å‡Í‡ Ë Í‡ÚÓ ÓÒÌÓ‚‡ ÚÂÁË ¯ËÙÚÓ‚Â ‰‡ Ò‡ ËχÎË Ì‡È–‰Ó·ÓÚÓ ÓÚ Î‡ÚËÌˈ‡Ú‡ ÔÓ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏÂ, ÚflıÌÓÚÓ ÔÓÒ·‚fl̘‚‡ÌÂ, ÔÓ·˙΄‡fl‚‡ÌÂ,  ·ËÎÓ ÏÌÓ„Ó ‰‡Î˜ ÓÚ ÂÒÚÂÚ˘ÌËÚ ÍËÚÂËË ‰‡Ê ̇ ÚÓ„‡‚‡¯ÌÓÚÓ ÌË Ó·˘ÂÒÚ‚Ó. É·‚ÌË ‰ÓÒÚ‡‚˜ËˆË ̇ ·˙΄‡ÒÍËÚ Ô˜‡ÚÌËˆË ÓÚ ÓÌÓ‚‡ ‚ÂÏ ҇ ·ËÎË Ä‚ÒÚÓÛÌ„‡Ò͇ڇ Ôˉ‚Ó̇ ·ÛÍ‚ÓÎÂfl̇ ̇ POPELBAUM, BERTHOLD & STEMPEL (ÇËÂ̇ Ë ÅÂÎËÌ, ‰̇ ÓÚ Ì‡È–„ÓÎÂÏËÚÂ Ë ·Ó„‡ÚË ·ÛÍ‚ÓÎÂflÌË ‚ Ò‚ÂÚ‡ ÔÂÁ ‚ÚÓ‡Ú‡ ÔÓÎÓ‚Ë̇ ̇ XIX Ë Ì‡˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ XX ‚.); ãÖåÄç (èÂÚÂ·Û„ Ë åÓÒÍ‚‡) Ë ‰Û„Ë. äÛÔÛ‚‡ÌÓ Â ·ËÎÓ Ì‡È–‚˜ ‚ÚËÌÓ, Ú‡Ï, Í˙‰ÂÚÓ Ò  ÔÓfl‚fl‚‡Î ÒÚÂÏÂÊ Í˙Ï Ò˙‚ÂÏÂÌÂÌ ÔÓ‰ıÓ‰ ÒÎflÔÓ Â ·ËÎÓ ÔÂÒΉ‚‡ÌÓ ËÁÏÂÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÏÓ‰‡Ú‡ ËÁ‚˙Ì ÒÚ‡Ì‡Ú‡. çÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ÓÚ ÛÒËÎËflÚ‡ ̇ ÛÔ‡‚‡Ú‡ ̇ Ñ öêÜÄÇçÄíÄ èÖóÄíçàñÄ, ÍÓflÚÓ ÔÂÁ ˆflÎÓÚÓ ÒË Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ì  ·Ë· Ó·‡Áˆ ̇ ‚Ó‰ÂÌÂ Ë ÔÓ‰‰˙ʇÌ ̇ ¯ËÙÚÓ‚Ó ÒÚÓÔ‡ÌÒÚ‚Ó, ·˙΄‡ÒÍËflÚ ¯ËÙÚÓ‚ ÙÓ̉, Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰‡ Á‡‰Ó‚ÓÎfl‚‡ ÔÓÚ·ÌÓÒÚËÚ ̇ ÍÌË„ÓÔ˜‡Ú‡ÌÂÚÓ,  ·ËÎ ÓÚ˜‡È‚‡˘Ó ·Â‰ÂÌ. ç Ò ‚̇Òfl ÔÓ‰Ó·ÂÌË ‚ ÚÓ‚‡ Ò˙ÒÚÓflÌË ‰‡Ê ÒΉ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ·ÛÍ‚ÓÎÂÂÌ ‚ Å˙΄‡Ëfl. Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌËflÚ ·˙΄‡ÒÍË Ì‡·ÓÂÌ ¯ËÙÚ ëË‡ ̇¯ÂÚÓ ÍÌË„ÓÔ˜‡Ú‡Ì ‰˙ÎÊË Ì‡ ÛÒËÎËflÚ‡ ̇ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌË͇ ̇ ·ÛÍ‚ÓÎÂfl̇ڇ ‚ ÉÓ̇ ŇÌfl LJÒËÎ ëË‡ÍÓ‚. òËÙÚ˙Ú Â ÓÚ „ÛÔ‡Ú‡ ̇ „ÓÚÂÒÍÓ‚ËÚÂ, ÌÓ Ì  ̇ÏÂËÎ ÔÓ˜ÚË ÌËÍ‡Í‚Ó ÔËÎÓÊÂÌË ‚ Ô‡ÍÚË͇ڇ.


19

2.3 èÖóÄíÖç òêàîí ìÒÔÓ‰ÌÓ Ò ÚÓ‚‡, Ӣ ‚ ÔÂËÓ‰‡ ÔÂ‰Ë ÇÚÓ‡Ú‡ Ò‚ÂÚӂ̇ ‚ÓÈ̇, Ò‰ ‰̇ ˜‡ÒÚ ÓÚ ·˙΄‡ÒÍËÚ ıÛ‰ÓÊÌˈË, ‡·ÓÚÂ˘Ë ‚ ӷ·ÒÚÚ‡ ̇ ËÁÍÛÒÚ‚ÓÚÓ Ì‡ ÍÌË„‡Ú‡, Ò Á‡·ÂÎflÁ‚‡ Ú‡ÂÌ Ë ‰˙ηÓÍ ËÌÚÂÂÒ Í˙Ï ÔÓ·ÎÂÏËÚ ̇ Í‡ÒÓÚ‡Ú‡ ̇ ·ÛÍ‚‡Ú‡. ᇠÔ˙‚Ë Ô˙Ú ÚÓ‚‡ fl‚ÎÂÌË ÏÓÊ ‰‡ Ò Á‡·ÂÎÂÊË ÔË ÔÓÙ. çËÍÓÎ‡È ê‡ÈÌÓ‚, ÔÓ–Í˙ÒÌÓ „Ó ÔÓ‰ı‚‡˘‡Ú LJÒËÎ á‡ı‡Ë‚, çËÍÓ· íÛÒÛÁÓ‚, ÄÎÂÍ҇̉˙ ÜẨӂ, ëÚÓflÌ ëÓÚËÓ‚ Ë Ì‡È–‚˜ ‡·ÓÚ¢ËflÚ ÔÓ ÚÓ‚‡ ‚ÂÏ ‚ ÍÌË„ÓËÁ‰‡ÚÂÎÒÚ‚Ó ïÖåìë ÅÓËÒ ÄÌ„ÂÎۯ‚. ìÒËÎËflÚ‡ ̇ Ú‡ÁË ÔÎÂfl‰‡ Ú‚ÓˆË ̇ ÍÌË„‡Ú‡ Ò‡ Ò˙Ò‰ÓÚÓ˜ÂÌË ‚˙ıÛ ËÒÛ‚‡ÌËÚ Á‡„·‚ÌË, ÂÍ·ÏÌË Ë ÛÍ‡ÒÌË ¯ËÙÚÓ‚Â, ÌÓ ÛÒÔÓ‰ÌÓ Ò ÚÓ‚‡ Ú Ò˙Á‰‡‚‡Ú ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ Ô‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË Á‡ ËÁ‡·ÓÚ‚‡Ì ̇ ÌÓ‚ ÔË̈ËÔÂÌ ÔÓ‰ıÓ‰ Í˙Ï ·˙΄‡Ò͇ڇ ÍËËÎÒ͇ ·ÛÍ‚‡. èÓÒΉ‚‡ÎËÚ „Ë ‚ ÚÓ‚‡ ‰ÂÎÓ ÒΉ ‚ÓÈ̇ڇ LJÒËΠŇ‡ÍÓ‚, ÄÎÂÍ҇̉˙ èÓÔÎËÎÓ‚, åËÎ͇ èÂÈÍÓ‚‡, é΄‡ Ë Ç‡ÒËÎ âÓ̘‚Ë, à‚‡Ì ä¸ÓÒ‚, Ç·‰ËÒ·‚ è‡Ò͇΂ Ë ‰. ‡ÎËÁË‡Ú ̇ÚÛÔ‡ÌËÚ ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÂÌË ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚ ÌÓ‚Ó Í‡˜ÂÒÚ‚Ó. íÛÍ Á‡ÒÎÛʇ‚‡ ‰‡ Ò ÒÔÓÏÂÌÂ Ë Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ ‚ ·˙΄‡Ò͇ڇ ¯ËÙÚÓ‚‡ ¯ÍÓ· ̇ ÒÓÎˉÌË ÚÂÓÂÚ˘ÌË ÔÓÁˈËË, ̇ȖflÒÌÓ ËÁ‡ÁÂÌË ÓÚ ÔÓÙ. LJÒËÎ âÓ̘‚ ‚ ÍÌË„ËÚ ÏÛ, ÔÓÒ‚ÂÚÂÌË Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏËÚ ̇ ¯ËÙÚ‡. óÂÚËÏÓÒÚ Ë ˜ÂÚÎË‚ÓÒÚ Ì‡ ¯ËÙÚ‡ ÑÓ·‡Ú‡ ˜ÂÚËÏÓÒÚ Ì‡ ¯ËÙÚ‡  ÓÚ ÓÒÓ·Â̇ ‚‡ÊÌÓÒÚ Á‡ ÓÒË„Ûfl‚‡Ì ̇ ÓÔÚËχÎÌÓ ‚˙ÁÔËÂχÌ ̇ ÚÂÍÒÚ‡. óÂÚËÏÓÒÚÚ‡  ͇˜ÂÒÚ‚Â̇ ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ ÓÚ ÎÓ͇ÎÌÓ, ÔÓ–ÌËÒÍÓ ÌË‚Ó — ÚÓ‚‡ ̇ ÓÚ‰ÂÎ̇ڇ ·ÛÍ‚‡ ËÎË ÁÌ‡Í Ë Ì‡ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚ÓÚÓ ÓÍÓÎÓ Úflı, ͇ÍÚÓ Ë Ì‡ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚÚ‡ ÏÛ ‰‡ ·˙‰Â ÍÓÏ·ËÌË‡Ì Ò ‰Û„Ë ÔÓ‰Ó·ÌË, ÓÚ ÍÓÂÚÓ Á‡‚ËÒË ÍÓÎÍÓ ·˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ Ë ÚÓ˜ÌÓ ‰‡‰ÂÌËflÚ ÁÌ‡Í ˘Â ·˙‰Â ÓÚ΢ÂÌ ÓÚ ‰Û„. óÂÚÎË‚ÓÒÚÚ‡ ͇ÚÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÚË‚‡ ÔÓ–‰‡Î˜ ÓÚ ‡ÁÔÓÁ̇‚‡ÌÂÚÓ Ë ‚˙ÁÔËÂχÌÂÚÓ Ë ÚÂÚË‡ ÔÓˆÂÒ‡ ̇ ˜ÂÚÂÌ ̇ ÔÓ–‚ËÒÓÍÓ ÌË‚Ó, ı‡‡ÍÚÂËÁË‡ÈÍË Û‰Ó·ÒÚ‚ÓÚÓ, Ò ÍÓÂÚÓ ‰‡‰ÂÌ Ô˜‡ÚÂÌ ÔÓ‰ÛÍÚ (ËÁ‰‡ÌËÂ, ‰ÓÍÛÏÂÌÚ) ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÔÓ˜ÂÚÂÌ Á‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌÓ ‚ÂÏ ÔË ÓÔ‰ÂÎÂÌË Ó·ÒÚÓflÚÂÎÒÚ‚‡. Ç êÄåäàíÖ çÄ ÖÑàç òêàîí Ö ÇöáåéÜçé ÑÄ ëÖ çÄÅàêÄ à ëÄåé ë ÉãÄÇçà ÅìäÇà, çé íéÇÄ ëàãçé çÄåÄãüÇÄ óÖíãàÇéëííÄ. èêàóàçÄíÄ áÄ íéÇÄ ëÖ äéêÖçà Ç éíëöëíÇàÖíé Ç ëãìóÄü çÄ Ééêçà à Ñéãçà ìÑöãÜÖçàü çÄ áçÄñàíÖ, äéàíé Ç äêÄâçÄ ëåÖíäÄ îéêåàêÄí èêà êÖÑéÇçàíÖ ÅìäÇà äéçíìêàíÖ çÄ éíÑÖãçàíÖ Ñìåà. íöâ äÄíé èêà óÖíÖçÖíé óéÇÖòäéíé éäé «ëäÄóÄ» éí ÑìåÄ çÄ ÑìåÄ, äéãäéíé ëÄ èé–êÄáãàóçà äéçíìêàíÖ, íéãäéÇÄ ëäéêéëííÄ çÄ êÄáèéáçÄÇÄçÖ Ö èé–ÇàëéäÄ. èéêÄÑà íéÇÄ Ç çÄòàü ëöÇêÖåÖçÖç òêàîíéÇ ÑàáÄâç Ö üëçé áÄÅÖãÖÜàåÄ íÖçÑÖçñàüíÄ äöå êÄáÑÖãüçÖ çÄ ÉêÄîàóçàü éÅêÄá çÄ êÖÑéÇçàíÖ à ÉãÄÇçà ÅìäÇà à èêàÇÖÜÑÄçÖíé çÄ «åÄãäàíÖ» äöå èöêÇééÅêÄáÄ çÄ êöäéèàëçÄíÄ ÅìäÇÄ. è‰ıÓ‰ÌËflÚ ‡·Á‡ˆ  ̇·‡Ì Ò‡ÏÓ Ò „·‚ÌË ·ÛÍ‚Ë Á‡ ËβÒÚË‡Ì ̇ ͇Á‡ÌÓÚÓ ‚ Ì„Ó. íÓÁË ‚‡ˇÌÚ Ëχ ͇ÚÓ ÒΉÒÚ‚Ë ̇χÎfl‚‡Ì ̇ ËÌÙÓχˆËÓÌ̇ڇ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ Ò ÓÍÓÎÓ 30%.

ëΉ‚‡˘ËflÚ ‰ ËβÒÚË‡ ͇Á‡ÌÓÚÓ ÔÓ–„Ó Á‡ ÓÎflÚ‡ ̇ ÍÓÌÚÛ‡ ̇ ‰Ûχڇ ÔË ˜ÂÚÂÌÂÚÓ.

Ç˙̇ Ò ‚ ÑÓ·˘ ìÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌÓ Â, ˜Â ÓÔÚËχÎ̇ڇ ‰˙ÎÊË̇ ̇ ‰ËÌ ‰  ÓÚ ÓÍÓÎÓ 60 Á͇̇, Ò ÍÓÂÚÓ Ò ÓÒË„Ûfl‚‡ χÍÒËχÎ̇ ·˙ÁË̇ ̇ ˜ÂÚÂÌÂ. ᇠ‰‡ Ò ◊ÔÓÏÓ„Ì“ ̇ ˜ÂÚÂÌÂÚÓ, ˜ÂÒÚÓ Ò ÔË·fl„‚‡ Í˙Ï Ì‡Ï‡Îfl‚‡Ì ̇ ÓÍÓÚÓ Ì‡ ·ÛÍ‚‡Ú‡, ̇ÔËÏÂ ÓÚ 10 ̇ 9 Ô, ͇ÚÓ Ò Á‡Ô‡Á‚‡ ÓÒÌÓ‚ÌËflÚ Í„ÂΠ̇ ¯ËÙÚ‡ — ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ, ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ‚˜ ‰ÓÒÚ‡ ¯ËÓÍÓ ‚ ÔÓÒΉÌÓ ‚ÂÏÂ Ò ‡Á‚ËÚËÂÚÓ Ì‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓÚÓ ËÁ‰‡‚‡ÌÂ. Ç ÂÁÛÎÚ‡Ú Ì‡ ÚÓ‚‡ ˜ÂÚÂÌÂÚÓ Ò ÛÒÍÓfl‚‡ Á‡ ÒÏÂÚ͇ ̇ Û‚Â΢ÂÌÓÚÓ ÏÂʉÛ‰ËÂ Ë Ò ۂÂ΢‡‚‡ (‚ ÒÎÛ˜‡fl Ò ÓÍÓÎÓ 10%) ËÌÙÓχˆËÓÌ̇ڇ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ (·Ófl ̇ Á̇ˆËÚ ̇ ‰ËÌˈ‡ ÔÎÓ˘ ÓÚ Ì‡·ÓÌÓÚÓ ÔÓÎÂ). èÓÎÛ˜Â̇ڇ ÔÓ ÚÓÁË Ì‡˜ËÌ ÌÓ‚‡ ¯ËÙÚÓ‚‡ ÍÓÏ·Ë̇ˆËfl Ò ÓÚ·ÂÎflÁ‚‡ ͇ÚÓ 9/10 Ô. Ç ÍÓÌÍÂÚÌËfl ÒÎÛ˜‡È ̇ ÚÓ‚‡ ÔËÎÓÊÂÌË  ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ÍÓÏ·Ë̇ˆËflÚ‡ 9/11 Ô É‡ÏÓ̉èÓÎË Ì‡ ïÂÏÂÒëÓÙÚ. òËËÌË Ì‡ Á̇ˆËÚ ä‡ÍÚÓ ‚˜ ·Â¯Â ÒÔÓÏÂ̇ÚÓ ÔË Ô˜‡ÚÌËÚ ¯ËÙÚÓ‚Â, Á‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ Ï‡¯ËÌÓÔËÒÌËÚÂ, ÓÚ‰ÂÎÌËÚ Á̇ˆË ËÏ‡Ú ‡Á΢ÌË ¯ËËÌË, ÔÓ‰ËÍÚÛ‚‡ÌË ÓÚ ÚÂıÌËfl ÒÔˆËÙ˘ÂÌ „‡Ù˘ÂÌ ı‡‡ÍÚÂ. Ç ÔË¯Â˘‡Ú‡ χ¯Ë̇ ÒΉ ‚ÒÂÍË ÁÌ‡Í Í‡ÂÚ͇ڇ Ò ÓÚÏÂÒÚ‚‡ ̇ Â‰Ì‡Í‚Ó ‡ÁÒÚÓflÌËÂ, ڇ͇ ˜Â Ë Ì‡È–Ú˙ÌÍËÚÂ Ë Ì‡È–¯ËÓÍËÚ ·ÛÍ‚Ë Ò‡ ◊ÔËÌÛ‰ÂÌË“ ‰‡ ËÏ‡Ú Â‰Ì‡Í‚‡ ¯ËË̇.

ÌÂÔÓÔÓˆËÓ̇ÎÂÌ ¯ËÙÚ 1234567890 ÔÓÔÓˆËÓ̇ÎÂÌ ¯ËÙÚ 1234567890 á̇ˆËÚ ‚ ËÒÚËÌÒÍËfl Ô˜‡ÚÂÌ ¯ËÙÚ, Á‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ Ï‡¯ËÌÓÔËÒÌËfl, ÔÓ‡‰Ë Ú‡ÁË ÒË ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚ Ò‡ ÔÓÔÓˆËÓ̇ÎÌË Ì‡ ÓÔ‰ÂÎÂ̇ ‰ËÌˈ‡, ‚ ÒËÒÚÂχڇ ̇ ÍÓflÚÓ Ú ҇ ÍÓÌÒÚÛË‡ÌË. ç‡ Ô‡ÍÚË͇ Ëχ ÔÓ–¯ËÓÍË Ë ÔÓ–ÚÂÒÌË ¯ËÙÚÓ‚Â, ‡ ÓÒ‚ÂÌ ÚÓ‚‡ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚ ÓÙÓÏËÚÂÎÒÍË ÔÓ„‡ÏË ‰‡‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚ ‰‡ Ò ÒÚÂÒÌfl‚‡Ú ËÎË ‡Á¯Ëfl‚‡Ú ÓÚ‰ÂÎÌË ÚÂÍÒÚÓ‚Ë Ô‡Ò‡ÊË Í‡ÍÚÓ ÔÓ ıÓËÁÓÌڇ·, ڇ͇ Ë ÔÓ ‚ÂÚË͇·. íÓ‚‡  ÌÓχÎÌÓ ¯ËÓÍ ¯ËÙÚ ıÂÎ˙Ì, а това е неговият стеснен (кондензиран) вариант. íÓÁË ‰  ̇·‡Ì ÌÓχÎÌÓ íÓÁË ‰  ̇·‡Ì ÌÓχÎÌÓ (–5) íÓÁË ‰  ̇·‡Ì ÌÓχÎÌÓ (–10) íÓÁË ‰  ̇·‡Ì ÌÓχÎÌÓ (+5) íÓÁË ‰  ̇·‡Ì ÌÓχÎÌÓ (+10) íÓÁË ‰  ̇·‡Ì ÌÓχÎÌÓ (ÒÚÂÒÌÂÌ Ì‡ 90%) íÓÁË ‰  ̇·‡Ì ÌÓχÎÌÓ (‡Á¯ËÂÌ Ì‡ 110%) íÓÁË ‰  ̇·‡Ì ‚ÂÚË͇ÎÌÓ Ì‡Ï‡ÎÂÌ Ì‡ 80%

íÓÁË ‰  ̇·‡Ì ‚ÂÚË͇ÎÌÓ Û‚Â΢ÂÌ Ì‡ 120% ä‡ÍÚÓ ‰Ó· ÎË˜Ë ÓÚ „ÓÌËÚ ÔËÏÂË, ÓÒ˙˘ÂÒ-

ProGrafica 2007 | 19


20 Ú‚ÂÌË Ò ‚„‡‰ÂÌËÚ ‚ QuarkXPress ÙÛÌ͈ËË, ‚Ò˘ÍË Ò Í„ÂÎ 9 Ô, ÔÓ‰Ó·ÌË Ì‡ÏÂÒË ËÁÏÂÌflÚ, ÔÓÌflÍÓ„‡ ÔË ÂÍÒÚÂÏÌË ÒÎÛ˜‡Ë — Ë ‰Ó ÌÂÛÁ̇‚‡ÂÏÓÒÚ, ‡‚ÚÓÓ‚Ëfl Á‡ÏËÒ˙Î ‚˙ıÛ ¯ËÙÚ‡, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò Ô‰ÔËÂÏ‡Ú ËÁ‚˙Ì‰ÌÓ Ô‰ԇÁÎË‚Ó, ͇ÚÓ Ò ËÁ·fl„‚‡Ú ÛÓ‰ÎË‚ËÚ ‰ÂÙÓχˆËË. Ç ÔÓÙÂÒËÓ̇ÎÌËfl ÌË Ê‡„ÓÌ ÔÂÁ ÔÓÒΉÌËÚ „Ó‰ËÌË Ì‡‚ÎÂÁ ‰ËÌ ÌÓ‚ ÚÂÏËÌ — Í˙ÌËÌ„ (ÌÂÏ. unterschneiden), ÓÁ̇˜‡‚‡˘ ‰Ó·ÎËʇ‚‡Ì ̇ ‰‚‡ Á͇̇ ‰ËÌ Í˙Ï ‰Û„ ÔË ÓÔ‰ÂÎÂÌË ÛÒÎÓ‚Ëfl. Ä ÓÔ‰ÂÎÂÌËÚ ÛÒÎÓ‚Ëfl ÔÓËÁÚ˘‡Ú Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ ÓÚ „‡Ù˘ÌËfl ı‡‡ÍÚÂ ̇ Ò˙Ò‰ËÚ ‚ ‰‚ÓÈ͇ڇ, ÍÓ„‡ÚÓ ÍÓÌÚÛËÚ ËÏ ÓÒ‚Ó·Óʉ‡‚‡Ú ‚ËÁÛ‡ÎÌÓ Ôӂ˜ ÓÚ ÌÓχÎÌÓÚÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó, ÒÏÛ˘‡‚‡˘Ó ‚˙ÁÔËflÚËÂÚÓ Ë Ì‡Û¯‡‚‡˘Ó ı‡ÏÓÌËflÚ‡. Ç Ì‡¯Ëfl ÒÎÛ˜‡È (ÙË„. 2.13) ÚÓ‚‡ Ò‡ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡Ú‡ ÏÂÊ‰Û ·ÛÍ‚ËÚ é/ã, ê/Ä Ë Ä/î, Ú. Â. Ú‡Ï, Í˙‰ÂÚÓ Ò Ò¢‡ Ó‚‡ÎÂÌ Ò ÚË˙„˙ÎÂÌ ÍÓÌÚÛ ̇ Á͇̇. ᇠ‰‡ Ò ̇χÎË ËÎË ÎË͂ˉË‡ ÚÓÁË ÂÙÂÍÚ ‚Ò˘îË„. 2.13 èËÏÂ Á‡ ̇ÏÂÒ‡ (Í˙ÌËÌ„) ‚ ‡ÁÏÂË, Á‡‰‡‰ÂÌË ‚ ¯ËÙÚ‡ ïÂÎ˙Ì. ÑÓÎÌËflÚ ‰  ·ÂÁ ̇ÏÂÒ‡

éèéãàÉêÄî éèéãàÉêÄî ÍË Ò˙‚ÂÏÂÌÌË ¯ËÙÚӂ Ӣ ÔË ÍÓÌÒÚÛË‡ÌÂÚÓ ÒË ËÏ‡Ú ÒÔˆˇÎÌË Ú‡·ÎˈË, ‚ ÍÓËÚÓ Á‡ ‚Ò˘ÍË ‚˙ÁÏÓÊÌË ‰‚ÓÈÍË Â Ô‰‚ˉÂ̇ ÓÚˈ‡ÚÂÎ̇ ÒÚÓÈÌÓÒÚ Ì‡ ‚˙Ú¯ÌËÚ ‡ÏÂ̇, Ò ÍÓÂÚÓ Ú Ò ÔË·ÎËʇ‚‡Ú ‰ËÌ Í˙Ï ‰Û„. íÓ‚‡ ÏÓÊ ‰‡ Ì Ò Á‡·ÂÎflÁ‚‡ ÚÓÎÍÓ‚‡ ÒËÎÌÓ ÔË Ï‡ÎÍËÚ Í„ÎË, ÌÓ ÔË Á‡„·‚ËflÚ‡  ‡·ÒÓβÚÌÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ì„ӂÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ. éÙÓÏËÚÂÎÒÍËÚ ÔÓ„‡ÏË ÔÓ ÔË̈ËÔ ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡Ú ‚Íβ˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓÁË ÔÓˆÂÒ ÓÚ ÓÔ‰ÂÎÂÌ Í„ÂΠ̇„Ó (‚Ê ÙË„. 2.13), ÌÓ Ì „‡‡ÌÚË‡Ú ‡·ÒÓβÚÌËfl ÛÒÔÂı ÔË ÏÌÓ„Ó ‚ËÒÓÍË Í„ÎË, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ Â Á‡ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ÌÂ Ë ˙˜Ì‡Ú‡ ̇ÏÂÒ‡ ‚ ÔÎ˛Ò ËÎË ÏËÌÛÒ ‚ ÌflÍÓË ÒÎÛ˜‡Ë. èË Ô˜‡ÚÌËÚ ËÁ‰‡ÌËfl ‚ Ôӂ˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë ÚÂÍÒÚ˙Ú Â ‰‚ÛÒÚ‡ÌÌÓ ËÁ‡‚ÌÂÌ, ͇ÍÚÓ Â ÓÙÓÏÂÌ ÚÓÁË ‡·Á‡ˆ, ÍÓÂÚÓ ÓÁ̇˜‡‚‡, ˜Â ‚Ò˘ÍË ‰ӂ (‚ Ì„Ó) ËÏ‡Ú Â‰Ì‡Í‚‡ ‰˙ÎÊË̇. íÓ‚‡ Ò ÔÓÒÚË„‡, ͇ÚÓ ‚ Í‡fl ̇ ‰‡, ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ, ‰ÛÏËÚ Ò ÔÂ̇ÒflÚ ‚ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ËÚ „‡Ï‡Ú˘ÌË Ô‡‚Ë·, ÍÓÂÚÓ ÌÂÏËÌÛÂÏÓ ‚Ó‰Ë ‰Ó ÔÓÏfl̇ ̇ ‡ÁÒÚÓflÌËflÚ‡ ÏÂÊ‰Û ‰ÛÏËÚ (‡Á‰ÂÎÍË) ‚ Ì„Ó. Ç ÂÍÒÚÂÏÌË ÒËÚÛ‡ˆËË ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓÏÂÌfl Ë ‡ÁÒÚÓflÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ·ÛÍ‚ËÚ ‚˙Ú ‚ ‰ÛÏËÚÂ. é·ËÍÌÓ‚Â̇ڇ ‡Á‰ÂÎ͇ Á‡ ‰ËÌ ÌÓχÎÌÓ ¯ËÓÍ ¯ËÙÚ Â Ò ‡ÁÏÂ ÔÓÎÓ‚ËÌ Í„ÂÎ (halbgeviert), ͇ÚÓ ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚ Á‡ ËÁÏÂÌÂÌË ҇ ÏÂÊ‰Û 1/4 Ë 3/4 ÓÚ Í„Â·. ëËÎÌÓÚÓ ËÁÏÂÌÂÌË ‡ÁÏÂ‡ ̇ ‡Á‰ÂÎÍËÚ ‚ÎËfl ÓÚˈ‡ÚÂÎÌÓ ‚˙ıÛ ˜ÂÚÎË‚ÓÒÚÚ‡ Ë Á‡ÚÓ‚‡ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ÔË·„‡ ÏÌÓ„Ó Ô‰ԇÁÎË‚Ó. Ç ‰ˈ‡ ÒÎÛ˜‡Ë, ͇Í˙‚ÚÓ Â Ë ÓÙÓÏËÚÂÎÒÍËflÚ

20 | ProGrafica 2007

ÉãÄÇÄ 2. íàèéÉêÄîàü. àáäìëíÇéíé çÄ éîéêåüÇÄçÖ

ÔÓ‰ıÓ‰ Í˙Ï ÚÓ‚‡ ËÁ‰‡ÌËÂ, ‰ӂÂÚ Ì Ò ËÁ‡‚Ìfl‚‡Ú ‰‚ÛÒÚ‡ÌÌÓ, ‡ ‚Îfl‚Ó, ͇ÚÓ ÚÂÍÒÚ˙Ú ÏÓÊ ‰‡ Ò Ò˘ÍÓ‰ÂÎË ËÎË ÌÂ. íÓ‚‡ ÎË͂ˉË‡ ËÁÏÂÌÂÌËÂÚÓ Ì‡ ‡Á‰ÂÎÍËÚ — Ú ÓÒÚ‡‚‡Ú ̇‚ÒflÍ˙‰Â ‰̇͂Ë, ÍÓÂÚÓ ÓÒË„Ûfl‚‡ ÔÓ–‰Ó·‡ ÓÔÚ˘̇ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ Ì‡ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡. ÇıÓ‰ÌËÚ ÓÚÒÚ˙ÔË, χÎÍËÚ ·ÂÎË ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡, Ò ÍÓËÚÓ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Á‡ÔÓ˜‚‡ ‚ÒÂÍË ÌÓ‚ ‰, Ò˙˘Ó Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ‰ÓÁË‡Ú ÏÌÓ„Ó ÛÏÂÎÓ. Ä·ÒÓβÚÌÓ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Â ÚflıÌÓÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚Ó ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ ˆflÎÓÚÓ ËÁ‰‡ÌËÂ. ë‡Ï‡Ú‡ ËÏ „ÓÎÂÏË̇  ÙÛÌ͈Ëfl ̇ ‰˙ÎÊË̇ڇ ̇ ‰‡. ÑÓ 22 ˆ ÓÚÒÚ˙Ô˙Ú Â ‡‚ÂÌ Ì‡ ‡ÁÏÂ‡ ̇ ̈́·, ‰Ó 26 ˆ — ̇ 1,5 Í„ÂÎ Ë Ì‡‰ Ú‡ÁË ‰˙ÎÊË̇ — 2 Ô˙ÚË Í„Â· ̇ ÓÒÌÓ‚ÌËfl ¯ËÙÚ. àÁ·Ó˙Ú Ì‡ ¯ËÙÚ Í‡ÚÓ ÔÓˆÂÒ Á‡‚ËÒË ÓÚ ‰ˈ‡ Ó·ÂÍÚË‚ÌË Ë ÒÛ·ÂÍÚË‚ÌË Ô‰ÔÓÒÚ‡‚ÍË. é·ÂÍÚË‚ÌËÚ Ô‰ÒÚ‡‚Îfl‚‡Ú ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÓÚ ÍËÚÂËË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ÔË ÔÓ‰·Ó‡ ̇ „‡ÌËÚÛ‡Ú‡, ̈́· Ë Ì‡˜ÂÚ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ ¯ËÙÚ‡, ‰˙ÎÊË̇ڇ ̇ ‰ӂÂÚÂ Ë ‡ÁÏÂ‡ ̇ ÏÂʉÛ‰ËflÚ‡, ‡ÁÒÚÓflÌËflÚ‡ ÏÂÊ‰Û ·ÛÍ‚ËÚÂ Ë ‰ÛÏËÚÂ, ÍÓÏÔÓÁË‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡, ‚Íβ˜ËÚÂÎÌÓ ËÌÚ„Ë‡ÌÂÚÓ Ë Ì‡ ‰Û„Ë, ÌÂÚÂÍÒÚÓ‚Ë ÂÎÂÏÂÌÚË, ‚ ÌÂfl, ͇ÍÚÓ Ë ÓÚ ‚ˉ‡ ̇ Ô˜‡Ú‡, ı‡ÚËflÚ‡ Ë Ï‡ÒÚËÎÓÚÓ Á‡ ·˙‰Â˘ÓÚÓ ËÁ‰‡ÌËÂ. éÚ Ò‚Ófl ÒÚ‡Ì‡ ÒÛ·ÂÍÚË‚ÌËÚ ÛÒÎÓ‚Ëfl Ò‡ Ò‚˙Á‡ÌË ÔflÍÓ Ò ÔÒËıÓ–ÙËÁËÓÎӄ˘ÌËÚ ÓÒÓ·ÂÌÓÒÚË, Ò ‚˙Á‡ÒÚÓ‚‡Ú‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚË͇ ̇ ˜ËÚ‡ÚÂÎfl, ÔÓÙÂÒËÓ̇Î̇ڇ ÏÛ Í‚‡ÎËÙË͇ˆËfl, ÒÚÂÔÂÌÚ‡ ̇ ÛÏÓ‡, ÛÒÎÓ‚ËflÚ‡ ̇ ˜ÂÚÂÌ (ÓÒ‚ÂÚÂÌÓÒÚ, ËÌÚÓ̇ˆËÓÌ̇ Ò‰‡, ‚Ë·‡ˆËË Ë ‰.) Ë Ú. Ì. àÁÒΉ‚‡ÌËflÚ‡ ‚˙ıÛ ÚÂÁË Ù‡ÍÚÓË ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡Ú ‰‡ Ò ̇Ô‡‚flÚ ‰‚‡ ÓÒÌÓ‚ÌË ËÁ‚Ó‰‡ Á‡ ˜ÂÚÎË‚ÓÒÚÚ‡ ̇ ¯ËÙÚ‡, Ó·ÛÒÎÓ‚ÂÌË, ÓÚ Â‰Ì‡ ÒÚ‡Ì‡ ÓÚ ÔÓ‰ıÓ‰‡ Í˙Ï ÍÓÌÒÚÛË‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‡ÏËfl ¯ËÙÚ Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ ÏÛ ‚ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡, ‡ ÓÚ ‰Û„‡ — ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÓ–ÚÂıÌÓÎӄ˘ÌËÚ ÛÒÎÓ‚Ëfl ̇ ÓÚÔ˜‡Ú‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ËÁ‰‡ÌËÂÚÓ. í‡Í‡ ̇ÔËÏÂ, ‰Ó͇Á‡ÌÓ Â, ˜Â ·ÛÍ‚ËÚ Ò˙Ò Á‡Í˙„ÎÂÌË ÍÓÌÚÛË Ò ˜ÂÚ‡Ú ÔÓ–‰Ó·Â, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ ÚÂÁË Ò Ô‡‚ÓÎËÌÂÈÌË, ̇΢ËÂÚÓ Ì‡ ˙„ÎË Â Ò˙˘Ó ڇ͇ ÛÒÎÓ‚Ë Á‡ ·˙ÁÓÚÓ ‡ÁÔÓÁ̇‚‡Ì ̇ Á͇̇. ç‡È–˜ÂÚÎË‚Ë Ò‡ ¯ËÙÚÓ‚ÂÚÂ Ò ÛÏÂÂÌ ÍÓÌÚ‡ÒÚ (ÓÍÓÎÓ 2:1), ÍÓÎÍÓÚÓ Â ÔÓ–‚ËÒÓÍ ÍÓÌÚ‡ÒÚ˙Ú, ÚÓÎÍÓ‚‡ ˜ÂÚÂÌÂÚÓ Â ÔÓ–Á‡ÚÛ‰ÌÂÌÓ. éÚ ‰Û„‡ ÒÚ‡Ì‡ Ô˙ÎÌÓÚÓ ÓÚÒ˙ÒÚ‚Ë ̇ ÍÓÌÚ‡ÒÚ ÏÂÊ‰Û ÓÒÌÓ‚ÌËÚÂ Ë ÒÔÓχ„‡ÚÂÎÌËÚ ˘ËıË Ôˉ‡‚‡ ̇ ¯ËÙÚ‡ ÏÓÌÓÚÓÌÂÌ, ‰ÌÓÓ·‡ÁÂÌ ı‡‡ÍÚÂ Ë Ò˙˘Ó ̇χÎfl‚‡ ˜ÂÚÎË‚ÓÒÚÚ‡. á‡Ò˜ÍËÚÂ, ÔË ÓÔ‰ÂÎÂÌË ¯ËÙÚÓ‚Â, ÔÓχ„‡Ú Á‡ ·˙ÁÓÚÓ ‡ÁÔÓÁ̇‚‡Ì ̇ Á̇ˆËÚÂ, ÌÓ ‡ÍÓ Ò‡ ÏÌÓ„Ó „ÓÎÂÏË Ò˙˘Ó ̇χÎfl‚‡Ú ‰Ë̇ÏË͇ڇ ̇ ˜ÂÚÂÌÂÚÓ. ç‡È– ‰Ó·‡ ˜ÂÚÎË‚ÓÒÚ ËÏ‡Ú ¯ËÙÚÓ‚Â, ÔË ÍÓËÚÓ ÓÔÚËχÎ̇ڇ ¯ËË̇ ̇ ÓÍÓÚÓ Ì‡ ·ÛÍ‚‡Ú‡, ÓÚÌÂÒÂ̇ Í˙Ï ‰ӂÌËfl ÁÌ‡Í Â 4/5 ÓÚ Ì„ӂ‡Ú‡ ‚ËÒÓ˜Ë̇. èË Ì‡Ï‡Îfl‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÓ‚‡ Ò˙ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ, ͇͂‡ÚÓ ÚẨÂ̈Ëfl Ëχ ÔË Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚ ËÌÙÓχˆËÓÌÌÓ–ÒÔ‡‚Ó˜ÌË ËÁ‰‡ÌËfl, Ò ۂÂ΢‡‚‡ ÍÓ΢ÂÒÚ‚ÓÚÓ Á̇ˆË ‚ ‰ËÌˈ‡ ÔÎÓ˘, ËÌÙÓχˆËÓÌ̇ڇ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ Ë ËÍÓÌÓÏ˘ÌÓÒÚÚ‡ ̇ ËÁ‰‡ÌËÂÚÓ, ÌÓ Ò Á‡ÚÛ‰Ìfl‚‡ ˜ÂÚÂÌÂÚÓ. éÒÓ·ÂÌÓ Á̇˜ÂÌË Á‡ ˜ÂÚÂÌÂÚÓ Ëχ flÒÌÓ ËÁ‡ÁÂ-


2.3 èÖóÄíÖç òêàîí ̇ڇ „‡Ù˘̇ ÙÓχ ̇ ÓÚ‰ÂÎ̇ڇ ·ÛÍ‚‡, ÌÓ ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏ ‰ËÌ ¯ËÙÚ, Á‡ ‰‡ ·˙‰Â ¯ËÙÚ, ‡ Ì ÔÓÒÚÓ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÓÚ Á̇ˆË, Úfl·‚‡ ‰‡ Ëχ Ó·˘Ó‚‡ÎˉÌË ÔË̈ËÔË Ì‡ ÔÓÒÚÓÂÌË Á‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌË „ÛÔË Á̇ˆË ‚˙Ú ‚ Ì„Ó. àÏÂÌÌÓ Á‡ ÚÓ‚‡ ˜ÂÚÎË‚ÓÒÚÚ‡ ̇ ‰ËÌ ¯ËÙÚ Â ÔÂ‰Ë ‚Ò˘ÍÓ ÙÛÌ͈Ëfl Ë Ì‡È–ÔflÍÓ ÒΉÒÚ‚Ë ÓÚ Ì„ӂËÚ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌË ‰ÓÒÚÓÈÌÒÚ‚‡. óÂÚÎË‚ÓÒÚÚ‡ ̇ ¯ËÙÚÓ‚ÂÚ ÓÚ Â‰Ì‡ Ë Ò˙˘‡ „‡ÌËÚÛ‡, ÌÓ Ò ‡Á΢ÌË Í„ÎË, Ò ÓÔ‰ÂÎfl ̇Ȗ‚˜ ÓÚ ‚˙Á‡ÒÚÓ‚ËÚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë Í‚‡ÎËÙË͇ˆËflÚ‡ ̇ ˜ËÚ‡ÚÂÎfl — Á‡ ÌÓχÎÂÌ Â ÔËÂÚ Í„ÂÎ 10, Á‡ ÓÔËÚÌËfl ˜ËÚ‡ÚÂÎ ÏÓÊ ‰‡ Ò Ô˜‡Ú‡ Ë Ò Í„ÂÎ 9, ‡ ‰‡ÊÂ Ë Ò 8 Ô, ‰Ó͇ÚÓ Á‡ ̇˜ËÌ‡Â˘Ëfl Ò‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏË „ÓÎÂÏËÌË ÓÚ 14, ‡ ‰‡ÊÂ Ë 16 Ô. éÚ Ú‡ÁË „Ή̇ ÚӘ͇ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚ „ÓÎÂÏËÌË (Í„ÎË) Ò ÔÓ‰‡Á‰ÂÎflÚ Ì‡: ❙ ÓÒÌÓ‚ÌË – 9 ‰Ó 12 Ô. ❙ ÒÔÓχ„‡ÚÂÎÌË (ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÚË‚ÌË) – 6 ‰Ó 8 Ô. ❙ Á‡„·‚ÌË – ̇‰ 14 Ô. ëÏÂÒ‚‡Ì ̇ ¯ËÙÚÓ‚Â ëÏÂÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¯ËÙÚÓ‚Â Ò ‡Á΢ÌË Ì‡˜ÂÚ‡ÌËfl Ë ÓÚ ‡Á΢ÌË ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡  ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì‡ ÚËÔÓ„‡ÙÒ͇ ÒıÂχ. Ç˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚÂ, ÍÓËÚÓ Ô‰·„‡, Ò‡ Ô‡ÍÚ˘ÂÒÍË ÌÂËÁ˜ÂÔ‡ÂÏË, ÌÓ ‚ Ò˙˘ÓÚÓ ‚ÂÏ Úfl ËÁËÒÍ‚‡ ÒÂËÓÁÌÓ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ÔÂÏËÒÎflÌÂ. ëÏÂÒ‚‡ÌÂÚÓ ‚ ‡ÏÍËÚ ̇ ‰ÌÓ ÒÂÏÂÈÒÚ‚Ó Ì‡ ÌÓχÎÌË Ò˙Ò Ò‚ÂÚÎË, ÔÓÎÛ˜ÂÌË, ÍÛÒË‚ÌË, ÚÂÒÌË Ë ¯ËÓÍË Ë Ú. Ì. Á̇ˆË  ‚ÒÂÍˉÌ‚̇ Ô‡ÍÚË͇ Ë ÒÎÛÊË ÓÚ΢ÌÓ Ì‡ ÌÛʉËÚ ̇ ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡ÌÂÚÓ („‡Ù˘ÌÓÚÓ ËÁÚ˙Í‚‡Ì ̇ ÓÚ‰ÂÎÌË ˜‡ÒÚË ÓÚ ÚÂÍÒÚ‡). èÂ͇Îfl‚‡ÌÂÚÓ Ë ‚ ÚÓÁË ÒÎÛ˜‡È, Ó·‡˜Â, ‚Ó‰Ë ‰Ó ÌÂÒÔÓÍÓÈÌË ÓÔÚ˘ÌË Ë ÔÒËıÓÎӄ˘ÌË ÂÁÛÎÚ‡ÚË, ‰Ó ÌÂÒË„ÛÌÓÒÚ ‚ ˜ËÚ‡ÚÂÎfl. ç ڇ͇ ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌÓ Â fl‚ÎÂÌËÂÚÓ ÔË ÓÔËÚ‡ ‰‡ Ò ÒÏÂÒflÚ Á̇ˆË ÓÚ ‰‚ (ËÎË Ôӂ˜Â) ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡. ä‡Ú„Ó˘ÌÓ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ËÁ·fl„‚‡ ÒÏÂÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¯ËÙÚÓ‚Â ÓÚ Â‰Ì‡ ËÎË ÒıÓ‰ÌË „ÛÔË (̇Ô. ‡ÌÚËÍ‚‡), ËÎË ÍÛÒË‚ Ë ˙ÍÓÔËÒÂÌ. Ç ÚÓÁË ÒÏËÒ˙Î Ò‡ÏÓ ÍÓÌÚ‡ÒÚËÚ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ó·Ó„‡ÚflÚ ÚÂÍÒÚ‡. Ç ËÁ‰‡ÌËÂÚÓ Ò‡ ÒÏÂÒÂÌË ÚË ¯ËÙÚÓ‚Ë ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡: „‡ÏÓ̉ (ɇÏÓ̉èÓÎË, ÒÂËÙÂÌ, Á‡ ÓÒÌÓ‚ÌËfl ÚÂÍÒÚ), ıÂ΂ÂÚË͇ (ïÂÎ˙Ì, ·ÂÁÒÂËÙÂÌ, Á‡ Á‡„·‚ËflÚ‡, ÚÂÍÒÚÓ‚ÂÚ ÔÓ‰ ÙË„ÛËÚÂ, ·ÂÎÂÊÍËÚ ÔÓ‰ ÎËÌËfl Ë ‰.) — Ë ‰‚‡Ú‡ ̇ ïÂÏÂÒëéîí, èÎÓ‚‰Ë‚, ‡ Á‡ ËÌˈˇÎËÚ — ËÒÛ‚‡Ì (à‰Âfl ̇ ÖÇêéíÄâè), ëÓÙËfl. è˙‚ËÚ ‰‚‡ ¯ËÙÚ‡ Ò‡ Ò ËÁ‡‚ÌÂ̇ ‚ËÒÓ˜Ë̇! ̇ ‰ӂ̇ڇ ·ÛÍ‚‡ ÔË Â‰Ì‡Í˙‚ Í„ÂÎ, Ò ÍÓÂÚÓ Ò ËÁ·fl„‚‡ ËÁ‚ÂÒÚ̇ ÌÂÒË„ÛÌÓÒÚ ‚ ‰ӂÂÚ ÔË ÒÏÂÒ‚‡ÌÂ. ÑÛ„ÓÚÓ ‚‡ÊÌÓ ÛÒÎÓ‚Ë Á‡ ‰Ó·‡ ˜ÂÚÎË‚ÓÒÚ Ì‡ ‰‡‰ÂÌ ¯ËÙÚ Â Ì„ӂ‡Ú‡ ÚÂıÌÓÎӄ˘ÌÓÒÚ. èӖ̇ڇÚ˙Í ˘Â ·˙‰Â Ó·flÒÌÂÌÓ Á‡˘Ó, ÌÓ ‰ÂÙÓχˆËfl ̇ Ô˜‡Ú‡ÂÏËÚ ÂÎÂÏÂÌÚË Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ̇ ‚Ò˘ÍË ÂÚ‡ÔË ÓÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌËfl ÔÓˆÂÒ. ç‡ ÚÓ‚‡ ÏflÒÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ̇Ô‡‚Ë ÓÔËÚ ‰‡ Ò ÔÓÍ‡Ê‡Ú ÚÂÁË ÚÂıÌÓÎӄ˘ÌË Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌË ÒıÂÏË, ÔË ÍÓËÚÓ Á‡„Û·ËÚ ˘Â ·˙‰‡Ú ̇ȖχÎÍË ËÎË Ô˙Í ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÓÚ˜ÂÚÂÌË Ó˘Â ÓÚ Ò‡ÏÓÚÓ Ì‡˜‡ÎÓ, Á‡ ‰‡ Ò ҂‰‡Ú ‰Ó ÏËÌËÏÛÏ. à ڇ͇, ËÒ͇Ï ÎË ‰‡ ÔËÁ̇ÂÏ

21 ËÎË ÌÂ, ÌÓ Ì‡È–‰Ó·Ë Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌË ÂÁÛÎÚ‡ÚË ‰‡‚‡ ◊Í·Ò˘ÂÒ͇ڇ“ ÒıÂχ ̇ ÙÓÚÓ̇·Ó (ÙÓÏ‡Ú PostScript) Ò ‚ËÒÓ͇ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎ̇ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ. LJˇÌÚËÚÂ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ·ÁÂÌË Ô˜‡Ú‡˘Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ (300, 600 dpi ËÎË Ôӂ˜Â) ‚˙ıÛ Ô‡ÛÒ ËÎË ÔÓÎËÂÒÚÂÌÓ ÙÓÎËÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ÔËÂÏÎË‚Ë Ò‡ÏÓ Á‡ ÌÂÔÂÚÂ̈ËÓÁÌË (‡Á·Ë‡È ÌËÒÍÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌË) ËÁ‰‡ÌËfl Ë Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ ËÁËÒÍ‚‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¯ËÙÚÓ‚Â Ò ÌËÒ˙Í (ËÎË ËÁÓ·˘Ó ·ÂÁ) ÍÓÌÚ‡ÒÚ. çflÍÓË Ô‡ÍÚ˘ÌË Ò˙‚ÂÚË èÂÔË̇ÚÂÎÌË Á̇ˆË íÓ‚‡, ÍÓÂÚÓ Á‡ ʇÎÓÒÚ ÏÌÓ„Ó ˜ÂÒÚÓ Ò ̇·Î˛‰‡‚‡ ̇ÔÓÒΉ˙Í,  Ô˙ÎÌÓÚÓ Ë„ÌÓË‡Ì ̇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÂÌËÚ „‡Ï‡Ú˘ÌË Ë ÓÙÓÏËÚÂÎÒÍË Ô‡‚Ë· ÔË ÔÂÔË̇ÚÂÎÌËÚ Á̇ˆË. ç‡ Ô˙‚Ó ÏflÒÚÓ Á‡ÒÎÛʇ‚‡ ‰‡ Ò ÒÔÓÏÂÌ ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓÚÓ Á‡ÏÂÌflÌ îË„. 2.14 ó‡ÒÚ ÓÚ ‰Ë‡ÎÓ„Ó‚Ëfl ÔÓÁÓˆ ̇QuarkXPress, ÏÂÌ˛ ̇ ‚ıÓ‰ÌËÚ (◊) Ë ËÁıÓ‰Edit ➞ Preferences ➞ Application, ÌËÚ (“) ͇‚˘ÍË Ò ÍÓÏÍ˙‰ÂÚÓ Ò Ô‰ÓÒÚ‡‚fl ‚˙ÁÏÓÊÔ˛Ú˙ÌËfl ÁÌ‡Í (“), ÓÁÌÓÒÚ Á‡ Ô‰‚‡ËÚÂÎ̇ ̇ÒÚÓÈ̇˜‡‚‡˘ Ë̘, ‰˛ÈÏ, ͇ ̇ ͇‚˘ÍËÚ ‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ ÌÓ ÌÂ Ë ‚ ·˙΄‡ÒÍÓÚÓ ‡Á·Ë‡Ì – ͇‚˘ÍË. íÓ‚‡  ÒΉÒÚ‚Ë ÓÚ ‡ÏÂË͇ÌÒÍËfl ÔÓËÁıÓ‰ ̇ Ôӂ˜ÂÚÓ ÓÙÓÏËÚÂÎÒÍË ÔÓ„‡ÏË, ÍÓ„‡ÚÓ Ò ‡·ÓÚË Ò Ì‡ÒÚÓÈ͇ڇ ËÏ ◊ÔÓ ÔÓ‰‡Á·Ë‡Ì“, ‚ÏÂÒÚÓ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ‚˙ÁÏÓÊÌÓÒÚËÚ Á‡ Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ ‡‰‡ÔÚË‡ÌÂ. Quark XPress, ̇ÔËÏÂ, Ô‰·„‡ ‚ ÏÂÌ˛ Edit ➞ Preferences ➞ Application 5 ‚‡ˇÌÚ‡ Á‡ ‡‚ÚÓχÚ˘̇ Á‡Ïfl̇ ̇ ÍÓÏÔ˛Ú˙ÌÓ ‚˙‚‰ÂÌËfl ÁÌ‡Í (“) ‚ ËÒÚËÌÒÍË ÚËÔÓ„‡ÙÒÍË Í‡‚˘ÍË (ÙË„. 2.14). í‡ÁË ÓÔÂ‡ˆËfl ÏÓÊ ‰‡ Ò ÔÓ‚Â‰Â Ë Ì‡ ÔÓ–ÌËÒÍÓ ÌË‚Ó – Ӣ ÔË ‚˙‚Âʉ‡ÌÂÚÓ ËÎË Ó·‡·ÓÚ͇ڇ ̇ ÚÂÍÒÚ‡ (˜ÂÁ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ÙÛÌ͈ËflÚ‡ ◊Á‡ÏÂÒÚ‚‡Ì“). ÄÍÓ ‰‡‰ÂÌ ‡·Á‡ˆ Ò˙‰˙ʇ ͇‚˘ÍË ‚ ͇‚˘ÍË, ÚÓ ◊‚˙̯ÌËÚ“ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò‡ Â‰Ì‡Í‚Ë Ò ÚÂÁË ‚ ˆflÎÓÚÓ ËÁ‰‡ÌËÂ, ‡ ◊‚˙Ú¯ÌËÚ“ ÏÓ„‡Ú ‰‡ ·˙‰‡Ú ˙„ÎÓ‚Ë (« »), ÌÓ ‚ ÌË͇Í˙‚ ÒÎÛ˜‡È — ‰̇͂Ë. Ä̇Îӄ˘ÌÓ Ò Í‡‚˘ÍËÚ  ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ Ì‡ ÏÌÓ„Ó ◊Ò˙‚ÂÏÂÌÌË“ ÓÙÓÏËÚÂÎË Í˙Ï ÒÍÓ·ËÚ — ÓÚ‚‡fl˘Ë Ë Á‡Ú‚‡fl˘Ë ( ), ‚ÏÂÒÚÓ ÍÓËÚÓ ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ̇ÍÎÓÌÂ̇ ˜ÂÚ‡ /. ë ÚÓ‚‡ ̉ÓÏËÒÎË Ò Á‡ÚÛ‰Ìfl‚‡ ‚˙ÁÔËÂχÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÍÒÚ‡, ‡ ‚ ÌflÍÓË ÒÎÛ˜‡Ë Ò ÒÚË„‡ Ë ‰Ó ̉Ó‡ÁÛÏÂÌËfl. Ç ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ ̇ Á̇ÍÓ‚Ëfl „ÂÌÂ‡ÚÓ ‚ ÍÓÏÔ˛Ú˙‡ Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌÓ Ò‡ ÔÓÒÚ‡‚ÂÌË ÚË ‚ˉ‡ ÚËÂÚ‡: - ÌÓχÎÌÓ, Í˙ÒÓ (ËÎË ÔÂÌÓÒÌÓ, ‰ÂÙËÒ); – Ò‰ÌÓ; (ÒÚÂÔÂÌË Á‡ Ò‡‚ÌÂÌË ÔÓ–; ̇Ȗ; ‡Á‰ÂÎfl˘‡ Ë Ò‚˙Á‚‡˘‡ ÙÛÌ͈Ëfl); — ‰˙Î„Ó (Ôfl͇ ˜). îÛÌ͈ËËÚ ̇ ÚËÂÚ‡Ú‡ Ò‡ ÓÔËÒ‡ÌË ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ Ô‡‚Ë· ̇ ·˙΄‡ÒÍËfl Ô‡‚ÓÔËÒ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘Ëfl

ProGrafica 2007 | 21


22 Ô‡‚ÓÔËÒÂÌ ˜ÌËÍ, ÌÓ ÓÚ „Ή̇ ÚӘ͇ ̇ ÚËÔÓ„‡ÙËflÚ‡ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ̇Ô‡‚flÚ ÒΉÌËÚ ÔÂÔÓ˙ÍË: ❙ Í˙ÒÓÚÓ, ÔÂÌÓÒÌÓÚÓ ÚË ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò‡ÏÓ Á‡ ÌÛʉËÚ ̇ ÔÂÌÓÒ‡; ❙ ‰˙΄ÓÚÓ ÚË ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ Ò‡ÏÓ Á‡ ÌÛʉËÚ ̇ Ôfl͇ڇ Ë ÌÂÔfl͇ڇ ˜ Ë ÔË Ó·ÓÒÓ·ÂÌËÚ ÔÓflÒÌÂÌËfl; ❙ Ò‰ÌÓÚÓ ÚË — ‚˙‚ ‚Ò˘ÍË ÓÒڇ̇ÎË ÒÎÛ˜‡Ë. î‡ÍÚ˘ÂÒÍË ÚÛ‰ÌÓÒÚËÚ ˉ‚‡Ú „·‚ÌÓ ÓÚ ÌÂËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ Ò‰ÌÓ Ë ‰˙Î„Ó ÚËÂÚ‡ Ë ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚ̇ڇ ËÏ Á‡Ïfl̇ Ò ÔÂÌÓÒÌÓ (Í˙ÒÓ). èÓ‡‰Ë ÚÓ‚‡ Úflı̇ڇ ÛÔÓÚ·‡ Á‡ÒÎÛʇ‚‡ Ôӂ˜ ‚ÌËχÌËÂ. èË Ò‚˙Á‚‡˘‡ ÙÛÌ͈Ëfl ̇ ÚËÂÚÓ (̇Ô. ̇Ô‰ — ̇Á‡‰) ÓÚÎfl‚Ó Ë ÓÚ‰flÒÌÓ ÚÓ Ò ÓÚ‰ÂÎfl Ò ÔÓ 2 Ô, ÏÂÊ‰Û ˆËÙË, Ó·‡˜Â, (̇Ô. 50—60 ˜Ó‚Â͇) Ò ÓÒÚ‡‚fl ·ÂÁ ‡ÁÒÚÓflÌËÂ. éÒ‚ÂÌ ‚ ÒÎÛ˜‡ËÚ ̇ Ôfl͇ ˜ ‰˙Î„Ó ÚË (ÔË Ó·ÓÒÓ·ÂÌËÚ ÔÓflÒÌÂÌËfl) Ì ÏÓÊ ‰‡ ÒÚÓË ‚ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ‰‡! Ñ˙΄ÓÚÓ ÚË ÔË Ôfl͇ ˜ Ò ÓÚ‰ÂÎfl ÓÚ ÒΉ‚‡˘‡Ú‡ „Ó Ô˙‚‡ ‰Ûχ ‚ ‡·Á‡ˆ‡ Ò Ú‚˙‰‡ ‡Á‰ÂÎ͇, ڇ͇ ˜Â ÔË ‰‚ÛÒÚ‡ÌÌÓ ËÁ‡‚Ìfl‚‡Ì ÚÓ‚‡ ‡ÁÒÚÓflÌË ‰‡ Ì Ò ÔÓÏÂÌfl Ë ‰‡ Â Â‰Ì‡Í‚Ó Á‡ ‚Ò˘ÍË ‡·Á‡ˆË! ᇷ‡ÌË Á‡ ÔÂÌÓÒ (‡Á‰ÂÎflÌÂ): ❙ ‡·‚ˇÚÛË: ûçÖë(-)äé, çÄ(-)íé; ❙ ˜ËÒ·:100(-)000, ÌÓÏÂ‡ ‹(-)7, Ô‡‡„‡ÙË §(-)45; ͇ÍÚÓ Ë ÓÚ Ò˙ÔÓ‚Óʉ‡˘ËÚ „Ë ‰ÛÏË: 1996(-)„., ïï(-)‚., 500(-)΂, ÚÓÏ(-)ïV; Ò˙‰ËÌÂÌË ˜ËÒ·: (50—(-)60 ‰Û¯Ë); ❙ Ó·˙˘ÂÌËfl: „(-)–Ì, „(-)–ʇ, „(-)–ˆ‡, ‰(-)–; ❙ Ò˙Í‡˘ÂÌËfl: Ú.(-)Â., Ú.(-)Ì., Ú.(-)Ô., Ê.(-)Ô., ‰(-)–‚Ó, Í‚.(-)Ï, Ò.(-)„., Ï.(-)„. ❙ ‰‡ÌÌË: „‡‰ÛÒË 15(-)°ë, ‚ÂÏ 15(-)˜‡Ò‡, ÏÂÍË 3(-)Ú, 6(-)%, 9(-)ÒÏ(-)ı(-)13(-)ÒÏ. àÌÚÂ‚‡ÎË èË ˜ËÒ· — ‚˙‚Âʉ‡Ú Ò ËÌÚÂ‚‡ÎË ÓÚ‰flÒÌÓ Ì‡Îfl‚Ó ÔË ÔÂÚ ËÎË Ôӂ˜ ˆËÙË ÒΉ ‚Òfl͇ „ÛÔ‡ ÓÚ ÚË ˆËÙË. àÌÚÂ‚‡Î˙Ú Ì  ÔÓ–„ÓÎflÏ ÓÚ 1/8 Í‚‡‰‡Ú˜Â, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚ ÔÓÚË‚ÂÌ ÒÎÛ˜‡È ÏÓÊ ‰‡ Ò ‚˙ÁÔËÂÏ ͇ÚÓ ‡Á‰ÂÎ͇: 200 2000 20 000 200 000 2 000 000 20 000 000 è‡‚ËÎÓÚÓ Ò ÓÚ̇Òfl Ë Á‡ ‰ÂÒÂÚ˘ÌËÚ ˜ËÒ·: 3.14 555. èË ÚÂÎÂÙÓÌÌËÚ ÌÓÏÂ‡ Ô‡‚ËÎÓÚÓ „·ÒË: ÔË Ôӂ˜ ÓÚ ÚË ˆËÙË Ò ÓÚ‰ÂÎflÚ ÓÚ‰flÒÌÓ Ì‡Îfl‚Ó ÔÓÒΉÌËÚ ‰‚Â: 336 33 66 336 66 33 66 66 933 36 66 í‡Í‡ ˜Â ‰ÓÒÍÓÓ ‰ÂÈÒÚ‚‡˘ËÚ Ô‡‚Ë· Á‡ ¯ÂÒÚˆËÙÓ‚ËÚ ÚÂÎÂÙÓÌË (ÚË „ÛÔË ÔÓ ‰‚ ˆËÙË) Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ÒÔ‡Á‚‡Ú, ͇ÚÓ ÔË ÔÂıÓ‰ Í˙Ï Ò‰ÂψËÙÓ‚Ë (̇Ô. ‰Ë„ËÚ‡ÎËÁ‡ˆËfl) Ò‡ÏÓ Ô˙‚‡Ú‡ „ÛÔ‡

22 | ProGrafica 2007

ÉãÄÇÄ 2. íàèéÉêÄîàü. àáäìëíÇéíé çÄ éîéêåüÇÄçÖ

ÒÚ‡‚‡ ÚˈËÙÓ‚‡. íÓ‚‡ Ô‡‚ËÎÓ ‚‡ÊË Ë Á‡ ÍÓ‰Ó‚ÂÚ Á‡ Ô‰‚‡ËÚÂÎÌÓ ËÁ·Ë‡ÌÂ, ÍÓËÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ÓÚ‰ÂÎflÚ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËfl ÌÓÏÂ Ò Í˙„ÎË ÒÍÓ·Ë (043 21) 933 36 66. ÑÓ·‡‚flÌÂÚÓ Ì‡ ‚˙Ú¯ÌËfl ÌÓÏÂ ÔË ‡‚ÚÓχÚ˘ÌË ˆÂÌÚ‡ÎË Úfl·‚‡ ‰‡ ÒÚ‡‚‡ Ò ÔÂÌÓÒÌÓ ÚËÂ: 933 36 66-23 45. íÂÎÂÙ‡ÍÒÓ‚ËÚ ÌÓÏÂ‡ Ò ÔÓ‰˜ËÌfl‚‡Ú ̇ Ò˙˘ËÚ Ô‡‚Ë·. èË ·‡ÌÍÓ‚ËÚ ÒÏÂÚÍË „ÛÔËÚ ҇ ÔÓ ÚË ˆËÙË ÓÚ‰flÒÌÓ Ì‡Îfl‚Ó, ͇ÚÓ ‚ÒÂÍË ÌÓÏÂ Á‡‰˙ÎÊËÚÂÎÌÓ Ò Ô‰ıÓʉ‡ ÓÚ ·‡ÌÍÓ‚Ëfl ÍÓ‰: (ŇÌÍÓ‚ ÍÓ‰ 62 196 214) 1 000 158 913, ÅìãÅÄçä, ëÓÙËfl ä‡ÍÚÓ ÔË ˜ËÒ·ڇ, ڇ͇ Ë ÔË Ò˙Í‡˘ÂÌËflÚ‡ Ë ‰‡ÌÌËÚ ( ˆËÙÓ‚Ó–·ÛÍ‚ÂÌË ÍÓÏ·Ë̇ˆËË), ËÌÚÂ‚‡Î˙Ú Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÓÚ ÔÓfl‰˙͇ 1/8 Í‚‡‰‡Ú˜Â. èË Ó·˙˘ÂÌËflÚ‡ (Á‚‡ÌËflÚ‡) ̇ȖχÎÍÓ Â‰Ì‡ Ò˘͇ ÓÚ ËÏÂÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ ÓÒڇ̠̇ „ÓÌËfl ‰ ÔÂ‰Ë ÔÂÌÓÒ‡: ç‡ ‚ÎËÁ‡Ì ‚ Á‡Î‡Ú‡ Ô‰Ò‰‡ÚÂÎflÚ Í.Ï.Ì. ‰– ÉÂ„Ó‚‡ Û˜ÚË‚Ó ÔÓ͇ÌË ÔËÒ˙ÒÚ‚‡˘ËÚÂ… èË ËÁ·Ófl‚‡ÌËfl (ÒÔËÒ˙ˆË), ÍÓ„‡ÚÓ ‚ ̇˜‡ÎÓÚÓ Ì‡ ‡·Á‡ˆ‡ ÒÚÓË ˆËÙ‡, Úfl Úfl·‚‡ ‰‡ ·˙‰Â ÒΉ‚‡Ì‡ ÓÚ ÚӘ͇, ‡ ÔË ·ÛÍ‚‡ — Á‡Ú‚‡fl˘‡ Í˙„· ÒÍÓ·‡. èË ˆËÙËÚ ËÁ‡‚Ìfl‚‡ÌÂÚÓ Â ‚‰flÒÌÓ ÔÓ Ì‡È–„ÓÎflÏÓÚÓ ˜ËÒÎÓ! 1. àÁ‡‚Ìfl‚‡Ì ‚‰flÒÌÓ ÔÓ Ì‡È–„ÓÎflÏÓÚÓ ˜ËÒÎÓ 9. àÁ‡‚Ìfl‚‡Ì ‚‰flÒÌÓ ÔÓ Ì‡È–„ÓÎflÏÓÚÓ ˜ËÒÎÓ 10. àÁ‡‚Ìfl‚‡Ì ‚‰flÒÌÓ ÔÓ Ì‡È–„ÓÎflÏÓÚÓ ˜ËÒÎÓ 99. àÁ‡‚Ìfl‚‡Ì ‚‰flÒÌÓ ÔÓ Ì‡È–„ÓÎflÏÓÚÓ ˜ËÒÎÓ 100. àÁ‡‚Ìfl‚‡Ì ‚‰flÒÌÓ ÔÓ Ì‡È–„ÓÎflÏÓÚÓ ˜ËÒÎÓ èÓ‰˜ÂÚ‡‚‡Ì ‚ ÚÂÍÒÚ‡ èÓ‰˜ÂÚ‡‚‡ÌËflÚ‡ ‚ ÚÂÍÒÚ‡ ÒÎÛÊ‡Ú ÓÒÌÓ‚ÌÓ Á‡ Ô˂΢‡Ì ‚ÌËχÌËÂÚÓ Ì‡ ˜ËÚ‡ÚÂÎfl Ë Ó·ÎÂ͘‡‚‡Ì ‚˙ÁÔËÂχÌÂÚÓ Ì‡ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ. åÓ„‡Ú ‰‡ Ò ‡Á‰ÂÎflÚ Ì‡ ‰‚ „ÛÔË: ❙ Í˙Ï ÂÒÚÂÚ˘ÌÓÚÓ ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡Ì Ò ÓÚ̇Òfl ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÍÛÒË‚, äÄèàíÖãäà Ë Ò ËÁ‚ÂÒÚÌË Ó„‡Ì˘ÂÌËfl – ̇ ÉãÄÇçà ·ÛÍ‚Ë. èË ÌÂ„Ó Ò ÔÓÎÛ˜‡‚‡ Ô·‚ÌÓ ‚„‡Ê‰‡Ì ̇ ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡ÌËflÚ‡ ‚ Ó·˘‡Ú‡ ÓÔÚ˘̇ ͇ÚË̇ ̇ ÚÂÍÒÚ‡. ❙ Í˙Ï ÓÔÚ˘ÌÓÚÓ ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡Ì Ò ÓÚ̇Òfl ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌË Ë ÚÎ˙ÒÚË Ì‡˜ÂÚ‡ÌËfl, ÉãÄÇçà ÅìäÇà Ç éíçéëàíÖãçé ÉéãÖåà äéãàóÖëíÇÄ,  ‡ Á  Â Ê ‰ ‡ Ì Â (¯Ô‡ˆË‡ÌÂ), ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡ÌÂ. íÂÁË ÏÂÚÓ‰Ë ‚ÎËflflÚ ÏÌÓ„Ó ÔÓ–Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ‚˙ıÛ ÓÔÚ˘̇ڇ ͇ÚË̇ ̇ ÚÂÍÒÚ‡. ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ Í‡ÍÚÓ Ë Ì‡‚ÒflÍ˙‰Â ‚ ÔÓ‰ıÓ‰‡ Í˙Ï Ô˜‡ÚÌÓÚÓ ÔÓËÁ‚‰ÂÌË Ïfl‡Ú‡  ‚Ӊ¢ Ù‡ÍÚÓ ÔË ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡ÌËflÚ‡, ÌÓ Ëχ ÒÎÛ˜‡Ë, ÍÓ„‡ÚÓ ËÁÎËÁ‡ÌÂÚÓ ÓÚ ÂÒÚÂÚ˘ÌÓÚÓ Ë ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ë Ì‡ ÓÔÚ˘ÌË ÏÂÚÓ‰Ë Â ÌÂÏËÌÛÂÏÓ: ̇ۘ̇ Ë ÒÔ‡‚Ә̇ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡, ˜ÌËˆË Ë ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë. é·˘Ó ‚ÁÂÚÓ ÏÂÚÓ‰ËÚ Á‡ ÔÓ‰˜ÂÚ‡‚‡Ì ҇ ‰Ó· ËÁ‚ÂÒÚÌË Ë ‚Ò˘ÍË ÓÙÓÏËÚÂÎÒÍË ÔÓ„‡ÏË Ô‰·„‡Ú ÙÛÌ͈ËË Á‡ ÚflıÌÓÚÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂ. á‡ÒÎÛʇ‚‡ ÒË, Ó·‡˜Â, ‰‡ Ò ÒÔÂÏ ÔÓ–ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÔÓÌ ̇ ÌflÍÓË ÓÚ Úflı. ç‡ Ô˙‚Ó ÏflÒÚÓ ÚÓ‚‡ Ò‡ Ú. ̇. ͇ÔËÚÂÎÍË. ç‡Á‚‡ÌËÂÚÓ Ë‰‚‡ ÓÚ Î‡ÚËÌÒÍÓÚÓ capita („·‚‡, „·‚ÂÌ) Ë Ò ÓÚ̇Òfl ‰Ó ı‡‡ÍÚÂ‡ ̇ ·ÛÍ‚‡Ú‡ — Úfl ÔÓ‚-


2.3 èÖóÄíÖç òêàîí Ú‡fl ̇˜ÂÚ‡ÌËÂÚÓ Ì‡ „·‚̇ڇ, ÌÓ Â Ò ÇàëéóàçÄíÄ Ì‡ ‰ӂ̇ڇ ·ÛÍ‚‡. éÙÓÏËÚÂÎÒÍËÚ ÔÓ„‡ÏË ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡Ú Ú‡ÁË „ÓÎÂÏË̇ ‰‡ ·˙‰Â „ÛÎË‡Ì‡ ÔÓ Ê·ÌËÂ. Ç Ó·ËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÒÎÛ˜‡È ͇ÔËÚÂÎÍËÚ ҇ ÛχÎÂÌË (‚ ÒÏËÒ˙· ̇ ÂÁË͇ PostScript) „·‚ÌË ·ÛÍ‚Ë, ÔË ÍÓÂÚÓ Ì‡Ï‡ÎÂÌË ÔÓÔÓˆËÓ̇ÎÌÓ Ò ÔÓÏÂÌfl Ë ‰Â·ÂÎË̇ڇ ̇ ˘ËıËÚÂ. çÖèêàüíçéíé ÛÒ¢‡Ì ‚ ÚÓÁË ‚‡ˇÌÚ Ì‡ÒÚ˙Ô‚‡ ÔË ÒÏÂÒ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ „·‚ÌË ·ÛÍ‚Ë Ò Í‡ÔËÚÂÎÍË, ÍÓËÚÓ ËÁ„ÎÂʉ‡Ú ÓÔÚ˘ÌÓ ◊ÔÓ–Ò‚ÂÚÎË“ ÔÓ‡‰Ë ËÁÚ˙ÌÂÎËÚ ÒË ÓÒÌÓ‚ÌË („‰Ë) Ë ÒÔÓχ„‡ÚÂÎÌË ˘ËıË. á‡ÚÓ‚‡  ÔÂÔÓ˙˜ËÚÂÎÌÓ ËÎË ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ËÒÚËÌÒÍË, ÒÔˆˇÎÌÓ ÍÓÌÒÚÛË‡ÌË ‚ ¯ËÙÚ‡ ͇ÔËÚÂÎÍË (ÍÓÂÚÓ ÔÓ˜ÚË Ì Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡ ‚ Ò˙‚ÂÏÂÌÌËÚ ¯ËÙÚÓ‚Ë ÍÓÏÔÎÂÍÚË), ËÎË Ú ‰‡ Ì Ò ÒÏÂÒ‚‡Ú Ò „·‚ÌË ·ÛÍ‚Ë. çflÍÓÎÍÓ ‰ÛÏË Á‡ ÍÛÒË‚‡. Ç Ì‡·Ó̇ڇ Ô‡ÍÚË͇ ÚÓ‚‡ Ò‡ ̇ÍÎÓÌÂÌË (ÔÓ‰ ‡Á΢ÂÌ ˙„˙Î) ̇‰flÒÌÓ ‚‡ˇÌÚË Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌÓÚÓ Ì‡˜ÂÚ‡ÌËÂ. Ç PostScript ¯ËÙÚÓ‚ÂÚ ÚÓ‚‡ ◊̇Í·ÌflÌ“ ÒÚ‡‚‡ ÂÎÂÍÚÓÌÌÓ (oblique) ÓÚ Ô‡‚ËÚ Á̇ˆË Ë ‚ ËÏÂÚÓ Ì‡ ÒÔ‡‚‰ÎË‚ÓÒÚÚ‡ ÚÂÁË Ì‡˜ÂÚ‡ÌËfl Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ̇˘‡Ú ̇ÍÎÓÌÂÌË. Ç ËÒÚËÌÒÍËÚ ÍÛÒË‚ÌË ¯ËÙÚÓ‚Â ·ÛÍ‚ËÚ Ò ҂˙Á‚‡Ú, ͇ÍÚÓ ÔË ˙ÍÓÔËÒÌËÚÂ, ˜ÂÁ ˘ËıË ÔÓÏÂÊ‰Û ÒË. èÓfl‚ËÎËÚ Ò ‚ ÔÓÒΉÌÓ ‚ÂÏ ‚‡ˇÌÚË Ò Ì‡ÍÎÓÌ Ì‡Îfl‚Ó Ì ÓÚ„Ó‚‡flÚ Ì‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËflÚ‡ ̇ ˜ÂÚÂÌÂÚÓ Ë ÔÓ‡‰Ë ÚÓ‚‡ ÌflÏ‡Ú ÏflÒÚÓ Á‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ͇ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌË ¯ËÙÚÓ‚Â ‚ Ô˜‡ÚÌËÚ ÔÓËÁ‚‰ÂÌËfl. êÂÍ·χڇ, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÓ,  Ò˙‚ÒÂÏ ‰Û„Ó Ì¢Ó, ÌÓ Ë Ú‡Ï ÚÓÁË ‚‡ˇÌÚ ÔË ÔÂ͇Îfl‚‡Ì Ì  Á‡ ÔÂÔÓ˙˜‚‡ÌÂ. à Ӣ ÌÂ˘Ó – ÌËÍÓ„‡ Ì ÍÛÒË‚Ë‡ÈÚ (ÒÍÓ·Ë) Ë ÔÂÔË̇ÚÂÎÌË Á̇ˆË! ë˙‚ÂÏÂÌÌËÚ ÓÙÓÏËÚÂÎÒÍË ÔÓ„‡ÏË ÔÓÁ‚ÓÎfl‚‡Ú ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ë Ì‡ ÏÌÓ„Ó ‰Û„Ë ‚ËÁÛ‡ÎÌË ÍÓÏ·Ë̇ˆËË. ë‰ ̇Ȗ¯ËÓÍÓ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚ ҇:

ÍÓÌÚÛÌËÚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl Ë Ò Â Ì ÍË Ú Â ‚  ‡ Á Î Ë ˜ Ì Ë ‚ ‡ Ë ‡ Ì ÚË, ÍÓËÚÓ ÔÓ ÔË̈ËÔ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ò‡ÏÓ ÔË Á‡„·‚ÌËÚ „ÓÎÂÏËÌË, Ú˙È Í‡ÚÓ ‚ ÌÓχÎÌËÚÂ Ë ÍÓÌÒÛÎÚ‡ÚË‚ÌËÚ Í„ÎË Úflı̇ڇ ˜ÂÚÎË‚ÓÒÚ Â Á̇˜ËÚÂÎÌÓ Ì‡Ï‡ÎÂ̇. àÌˈˇÎË

à

ÌˈˇÎËÚ ҇ ·ÛÍ‚Ë Ò˙˘ÂÒÚ‚ÂÌÓ ÔÓ–„ÓÎÂÏË ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËfl Í„ÂÎ, Ò ÍÓËÚÓ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÓÔ‰ÂÎÂÌ ‡·Á‡ˆ, ͇ÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ËÎË Ú‡ÍË‚‡ ÓÚ Ò˙˘Ëfl ¯ËÙÚ ËÎË ÓÚ ‰Û„Ë ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë ¯ËÙÚÓ‚Â. LJˇÌÚËÚ ҇ ÏÌÓ„Ó Ë Ò‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓ ÓÔËÒ‡ÌË ‚˙‚ ‚ÒflÍÓ ˙ÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Í˙Ï ÓÙÓÏËÚÂÎÒÍËÚ ÔÓ„‡ÏË. Ç Ì‡¯Ëfl ÒÎÛ˜‡È Ò‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ËÌˈˇÎË ‚ Ô˙‚Ëfl ‡·Á‡ˆ ̇ ‚Òfl͇ „·‚‡, ◊ÔÓÚ˙̇ÎË“ ‚˙Ú ‚ ‡·Á‡ˆ‡ ̇ ÚË ‰‡ ÓÚ ‡Á΢ÂÌ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËfl ¯ËÙÚ.

ç

ÂÁ‡‚ËÒËÏÓ ‰‡ÎË ËÌˈˇÎ˙Ú Â ◊ÔÓÚ˙̇Γ ‚ ‡·Á‡ˆ‡ ËÎË Ò ËÁ‚ËÒfl‚‡ ̇‰ Ì„Ó, ÚÓÈ Úfl·‚‡ ‰‡  ÒÚ˙ÔËΠ̇ ¯ËÙÚÓ‚‡Ú‡ ÎËÌËfl ̇ ‰‡, Í˙Ï ÍÓÈÚÓ ÔË̇‰ÎÂÊË. Ç Ô‰ıÓ‰ÌËfl ‡·Á‡ˆ ÚÓ‚‡  ÚÂÚËflÚ ‰, ‚ ÚÓÁË — Ô˙‚ËflÚ.

23 é‡Ï˜‚‡Ì ̇ ÚÂÍÒÚÓ‚Â é‡Ï˜‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÂÍÒÚӂ  ‰ÌÓ ‰Ó·Ó Ò‰ÒÚ‚Ó Á‡ ̇Û¯‡‚‡Ì ÏÓÌÓÚÓÌÌÓÒÚÚ‡ ̇ „ÓÎÂÏË ÚÂÍÒÚÓ‚Ë Ï‡ÒË‚Ë. èË ÚÓ‚‡ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ÒÔ‡Á‚‡Ú ‰ˈ‡ ËÁËÒÍ‚‡ÌËfl, Á‡ ‰‡ Ì Ò ̇Û¯‡‚‡ ˆflÎÓÒÚ̇ڇ ¯ËÙÚÓ‚‡ ı‡ÏÓÌËfl. èÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË ‰Â·ÂÎË̇ڇ ̇ Ó‡Ï˜‚‡˘‡Ú‡ ÎËÌËfl  ‰ÌÓ Úfl ‰‡ ·˙‰Â ̇ԇ҂‡Ì‡ Í˙Ï ‰Â·ÂÎË̇ڇ ̇ ÓÒÌÓ‚ÌËÚ ˘ËıË Ì‡ ¯ËÙÚ‡ (‚Ê. 2.8, ‰ÛÍÚÛÒ), ‚ÒflÍÓ Ò‡ÏÓˆÂÎÌÓ ÌÂÈÌÓ Û‚Â΢‡‚‡Ì ‚Ó‰Ë ‰Ó Ì„‡ÚË‚ÌË ÔÓÒΉÒÚ‚Ëfl Ë Ôˉ‡‚‡ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ Ú‡ÛÂÌ ı‡‡ÍÚÂ. Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÓ ÓÔ‡‚‰‡ÌË ‚ ÔÓ‰Ó·ÌË ÒÎÛ˜‡Ë ÏÓÊ ‰‡ ·˙‰Â ÓÚÔ˜‡Ú‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡Ï͇ڇ ‚ ˆ‚flÚ. ÄÍÓ ‡Ï͇ڇ  Ò˙ÒÚ‡‚Â̇ ÓÚ ÌflÍÓÎÍÓ ÎËÌËË Ò ‡Á΢̇ ‰Â·ÂÎË̇ ÚÓ ÔÓÌ ‰̇ ÓÚ Úflı Úfl·‚‡ ‰‡ ÓÚ„Ó‚‡fl ̇ „ÓÌÓÚÓ ËÁËÒÍ‚‡ÌÂ. ÇÚÓËflÚ ÂÎÂÏÂÌÚ ÔË Ó‡Ï˜‚‡Ì  ‚˙Ú¯ÌÓÚÓ ‡ÁÒÚÓflÌË ÏÂÊ‰Û ‡Ï͇ڇ Ë ÚÂÍÒÚ‡ ‚ ÌÂfl. èË̈ËÔÌËflÚ ÔÓ‰ıÓ‰ Ô‰‚Ëʉ‡ Â‰Ì‡Í‚Ó ‡ÁÒÚÓflÌË ÓÚÎfl‚Ó, ÓÚ„ÓÂ Ë ÓÚ‰flÒÌÓ ‚ ‡ÁÏÂ 1/2 ‰Ó 1/3 Í„ÂÎ Ë Ï‡ÎÍÓ Ôӂ˜ ÓÚ‰ÓÎÛ. ôÓ Ò ÓÚ̇Òfl ‰Ó ‡Á‰͇ڇ ‚˙Ú ‚ ‡Ï͇ڇ Á‡ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ì  Úfl ‰‡  χÎÍÓ ÔӖχÎ͇ ÓÚ ‚˙̯̇ڇ, Ò ÍÓÂÚÓ Ò ÔÓÒÚË„‡ ‰Ó·Ó ÓÔÚ˘ÌÓ ËÁ‡‚Ìfl‚‡ÌÂ. ÄÍÓ Ò Ó‡Ï˜‚‡ ÚÂÍÒÚ ‚ ÏÌÓ„ÓÍÓÎÓÌÂÌ Ì‡·Ó Í˙Ï „ÓÂ͇Á‡ÌÓÚÓ Úfl·‚‡ ‰‡ Ò ‰Ó·‡‚Ë Ë ÒΉÌÓÚÓ Ô‡‚ËÎÓ: ‡ÁÒÚÓflÌËflÚ‡ ÏÂÊ‰Û ‡Ï͇ڇ Ë ÚÂÍÒÚÓ‚ËÚ ˜‡ÒÚË Ì‡‰ Ë ÔÓ‰ ÌÂfl ÓÚ„Ó‚‡flÚ Ì‡ ‡ÁÒÚÓflÌËÂÚÓ ÏÂÊ‰Û ÍÓÎÓÌËÚÂ, ‡ ҇χڇ ‡Ï͇  ‡‚̇ ̇ ¯ËË̇ڇ ̇ ÍÓÎÓ̇ڇ. Ç Ò˙‚ÂÏÂÌ̇ڇ ÓÙÓÏËÚÂÎÒ͇ Ô‡ÍÚË͇ ÏÌÓ„Ó ˜ÂÒÚÓ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒË‚Ë ËÎË ˆ‚ÂÚÌË ÙÓÌÓ‚Ë ÔÓ‰ÎÓÊÍË Í˙Ï ‰‡‰ÂÌ ‡·Á‡ˆ ËÎË ÚÂÍÒÚ ‚ ‡Ï͇. Ç ÚÂÁË ÒÎÛ˜‡Ë  Á‡ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ì ‰‡ Ì Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÒÂËÙÌË ËÎË ÒËÎÌÓ ÍÓÌÚ‡ÒÚÌË Ë Ú˙ÌÍË (͇·ÂÎ) ̇˜ÂÚ‡ÌËfl. ÄÍÓ ÙÓÌ˙Ú Úfl·‚‡ ‰‡ Ëχ ÔÓ–‚ËÒÓ͇ ‡ÒÚÂÓ‚‡ ÔÎ˙ÚÌÓÒÚ (ÔËÏÂÌÓ Ì‡‰ 50%)  ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ó ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌÓ Ì‡˜ÂÚ‡ÌË ËÎË ‰‡ Ò ÔÂÏËÌ Í˙Ï Ì„‡ÚË‚ÂÌ ‚‡ˇÌÚ Ì‡ ·ÂÁÒÂËÙÂÌ ¯ËÙÚ. ᇄ·‚Ëfl ᇄ·‚ËflÚ‡ ËÏ‡Ú ÒÔˆˇÎ̇ Á‡‰‡˜‡ ‚ ËÁ‰‡ÌËÂÚÓ: Ú Úfl·‚‡ ‰‡ ËÌÙÓÏË‡Ú ̇Í‡ÚÍÓ Á‡ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ Ì‡ ÚÂÍÒÚ‡, ÍÓÈÚÓ „Ë ÒΉ‚‡. éÚ „Ή̇ ÚӘ͇ ̇ ˜ÂÚÂÌÂÌÓ Ú Úfl·‚‡ ‰‡ Ò˙‰˙Ê‡Ú ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÂÌ ÔÓ Ó·ÂÏ ÚÂÍÒÚ, ˜ÂÁ ÍÓÈÚÓ ‰‡ ËÁÔ˙ÎÌflÚ ÙÛÌ͈ËflÚ‡ ÒË, ‡ ÓÚ ÚËÔÓ„‡ÙÒ͇ — ‰‡ „Ó ÔÓ‰ÌÂÒ‡Ú Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌÓ Ì‡ Ò˙‰˙ʇÌËÂÚÓ ÏÛ. ÑÂÎflÚ Ò ̇: ❙ „·‚ÌË; ❙ ÔÓ‰Á‡„·‚Ëfl ÓÚ Ô˙‚‡, ‚ÚÓ‡ Ë Ú. Ì. ÒÚÂÔÂÌ; ❙ ÏÂʉËÌÌË. åÂÊ‰Û ‚Ò˘ÍË Úflı Úfl·‚‡ ‰‡ Ëχ flÒÌÓ ‡Á΢ËÏÓ ÒÚÂÔÂÌÛ‚‡Ì ‚ „ÓÎÂÏË̇ڇ, ÓÒÓ·ÂÌÓ ÔË ËÁ‰‡ÌËfl Ò

ProGrafica 2007 | 23


24

ÉãÄÇÄ 2. íàèéÉêÄîàü. àáäìëíÇéíé çÄ éîéêåüÇÄçÖ

̇ۘÌÓ Ò˙‰˙ʇÌËÂ, ÍÓËÚÓ ËÁËÒÍ‚‡Ú ‡Á‚ËÚ Á‡„·‚ÂÌ ‡Ô‡‡Ú. éÒÌÓ‚ÌËflÚ ÔÓ‰ıÓ‰  ÓÚ‰ÓÎÛ Ì‡„ÓÂ, Ú. Â. ÓÚ Ì‡È–ÌËÒÍÓÚÓ ÏÂʉËÌÌÓ Í˙Ï „·‚ÌÓÚÓ Á‡„·‚ËÂ. Ç Ôӂ˜ÂÚÓ ÒÎÛ˜‡Ë Á‡ ̇ȖÌËÒ͇ڇ ÒÚÂÔÂÌ Â ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÂÌ Í‡ÚÓ ‡ÁÏÂ ÓÒÌÓ‚ÌËflÚ Í„ÂÎ, ͇ÚÓ Ì‡ Á‡„·‚ËÂÚÓ ·˙‰Â ÓÒÚ‡‚ÂÌÓ ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ÓÚ„ÓÂ Ë ÓÚ‰ÓÎÛ, ËÎË Ò‡ÏÓ ÓÚ„ÓÂ, ·ÂÁ ‰‡ Ò ËÁÓÒÚ‡‚fl ¯ËÙÚÓ‚‡Ú‡ ÎËÌËfl. Ç ÔÓÒΉÌËfl ‚‡ˇÌÚ Á‡„·‚ËÂÚÓ Ì Ò ÓÚ‰ÂÎfl ‰ÓÒÚ‡Ú˙˜ÌÓ ‰Ó· ÓÔÚ˘ÌÓ ÓÚ ÓÒÌÓ‚ÌËfl ÚÂÍÒÚ, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ ÏÓÊÂ Ë Úfl·‚‡ ‰‡ Ò Ú˙ÒflÚ Ë ‰Û„Ë ËÁ‡ÁÌË Ò‰ÒÚ‚‡: ËÁÔÓÎÁ‚‡Ì ̇ ÍÛÒË‚, ÔÓÎÛ˜ÂÌË, ‰Û„ ¯ËÙÚ. èË ËÁ‰‡ÌËfl ÓÚ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚Â̇ڇ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡  Á‡ ÔÂÔÓ˙˜‚‡Ì ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚ÌËfl ¯ËÙÚ Ë Á‡ Á‡„·‚ËflÚ‡ ÔË ÒÚÂÔÂÌÛ‚‡Ì ÓÚ 2–3 ÔÛÌÍÚ‡ ̇„ÓÂ. èË ‰Û„ËÚ ÎËÚÂ‡ÚÛÌË „ÛÔË Ë ÔÂËÓ‰Ë͇ڇ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ÒÏÂÒ‚‡Ú ‡Á΢ÌË ¯ËÙÚÓ‚Â Ò ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë ‰ÌÓ Í˙Ï ‰Û„Ó Ò˙˜ÂÚ‡ÌËfl. èË ÏÌÓ„ÓÂ‰Ó‚Ë Á‡„·‚Ëfl Ì Ò ÔÂÔÓ˙˜‚‡ Ú ‰‡ Á‡Ô˙΂‡Ú ˆfl·ڇ ¯ËË̇ ̇ ‰‡, ͇ÍÚÓ Ë ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ÔÂÌÓÒË, ‡ ÏÌÓ„Ó ÔÓ–‰Ó·  ÚÂÍÒÚ˙Ú ‰‡ Ò ‡Á˜ÎÂÌfl‚‡ Îӄ˘ÌÓ. ◊ÇËÒÂÌÂÚÓ“ ̇ Ò‚˙Á‚‡˘Ë Ô‰ÎÓÁË ‚ Í‡fl ̇ ‰‡ (ÚÓ‚‡ ‚ ·˙΄‡ÒÍËfl ÂÁËÍ ÔÓ‡‰Ë Ô‰ÎÓÊ̇ڇ ÏÛ ÒÚÛÍÚÛ‡ Ò ÒÎÛ˜‚‡ ÏÌÓ„Ó ˜ÂÒÚÓ!) Úfl·‚‡ ÌÂÔÂÏÂÌÌÓ ‰‡ Ò ËÁ·fl„‚‡. íӘ͇ڇ Á‡ ÓÚ·ÂÎflÁ‚‡Ì Í‡fl ̇ ËÁ˜ÂÌËÂÚÓ ‚ Á‡„·‚ËÂÚÓ Â Ì‡Ô˙ÎÌÓ ËÁÎ˯̇. Ç˙ÔÓÒËÚÂÎ̇ڇ, ͇ÍÚÓ Ë Û‰Ë‚ËÚÂÎ̇ڇ, Á‡ ‡ÁÎË͇ ÓÚ ÚӘ͇ڇ, ÌÓÒflÚ Ò˙‚ÒÂÏ ‰Û„ ÒÏËÒÎÓ‚ ÓÚÂÌ˙Í, ÔÓ‡‰Ë ÍÓÂÚÓ Ú ÒË ÓÒÚ‡‚‡Ú ‚ Á‡„·‚ËÂÚÓ.

ᇄ·‚Ë ‚ Í·Ò˘ÂÒ͇ ÎËÚÂ‡ÚÛ‡ Заглавие към тема изкуство ᇄ·‚Ë ‚ ËÁ‰‡ÌË Á‡ ÒÚÓËÚÂÎÒÚ‚Ó Ä ÚÓ‚‡  ÒıÂχڇ, ÔÓ ÍÓflÚÓ Â ÔÓÒÚÓÂ̇ ̇ÒÚÓfl˘‡Ú‡ ÔÛ·ÎË͇ˆËfl:

É·‚ÌÓ Á‡„·‚Ë èÓ‰Á‡„·‚Ë I–‚‡ ÒÚÂÔÂÌ èÓ‰Á‡„·‚Ë II–‡ ÒÚÂÔÂÌ èÓ‰Á‡„·‚Ëfl III–Ú‡ ÒÚÂÔÂÌ

éÒÌÓ‚ÂÌ ÚÂÍÒÚ íÂÍÒÚ Í˙Ï ÙË„ÛË, ·ÂÎÂÊÍË, ÒÔÓχ„‡ÚÂÎÌË ÚÂÍÒÚÓ‚Â

èÓ „ÓÎÂÏË̇ 24 : 9 : 9 : 8 ÔÛÌÍÚ‡; ÔÓ Ì‡˜ÂÚ‡ÌËÂ: ıÂÎ˙Ì Ô/˜ : ıÂÎ˙Ì Í/‚ : ıÂÎ˙Ì Ò‚ÂÚ˙Î : ɇÏÓ̉èÓÎË. èË Á‡„·‚ËflÚ‡ ÓÚ ÔÓ–ÌËÒ͇ ÒÚÂÔÂÌ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú Ë ‰Û„Ë ÓÙÓÏËÚÂÎÒÍË ÔÓı‚‡ÚË: ‚Íβ˜‚‡ÌÂÚÓ ËÏ ‚ ‡ÏÍË, ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ó ̇Ȗ‚˜ Á‡ ‰ÌÓ‰ӂËÚÂ, ‰Ó·‡‚flÌ ̇ ÎËÌËË ËÎË ÛÍ‡ÒÌË ÂÎÂÏÂÌÚË Ë Ú.Ì.

èéÑáÄÉãÄÇàÖ Ç êÄåäÄ í‡ÁË ‡Ï͇ ÏÓÊ ‰‡ Ó·ı‚‡˘‡ ÔÓ ¯ËË̇ ˆflÎÓÚÓ Ì‡·ÓÌÓ ÔÓÎÂ, ˆfl·ڇ ÍÓÎÓ̇ (͇ÍÚÓ Â ‚ ÒÎÛ˜‡fl), ËÎË Ò‡ÏÓ ÚÂÍÒÚ‡. èË ÏÂʉËÌÌËÚ Á‡„·‚Ëfl ¯ËÓÍÓ ÔËÎÓÊÂÌË ̇ÔÓÒΉ˙Í Ì‡ÏË‡Ú ÒÔˆˇÎÌËÚ Á̇ˆË ÓÚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ Zapf Dingbats, ÔÓ‰ıÓ‰fl˘Ë Ò˙˘Ó ڇ͇ Ë Á‡ χ-

24 | ProGrafica 2007

ÍË‡Ì ̇ ˜‡ÒÚË ÓÚ ‡·Á‡ˆ‡, Í˙Ï ÍÓËÚÓ ·Ë ·ËÎÓ Ê·ÚÂÎÌÓ ‰‡ Ò Ô˂Θ ‚ÌËχÌËÂ. ÖÚÓ ÌflÍÓË ÓÚ ÚÂÁË Á̇ˆË: ✂ ☛ ✈ ✉ ☎ ✆ ✑ ✐ ✍ ✓ ✗ ✙ ❑ ❍ ✽ ❁ ▲ ■ ◆❈✛✇✼❀❚❙❘◗❃ ❖ ✥✲✴✹✵✩✪✫❛❝❞✡✳✤ ✦✞✟✚➠➩➲➳➽➾↔❦❧❤♣♠♦➀➊❡➢➣ ãËÌËË Ë ‰Û„Ë ÛÍ‡ÒÌË ÂÎÂÏÂÌÚË ãËÌËËÚ ͇ÚÓ ËÁÓ·‡ÁËÚÂÎÂÌ Ï‡ÚÂˇΠ҇ ‚ÚÓ˘ÂÌ ÓÙÓÏËÚÂÎÒÍË ÂÎÂÏÂÌÚ. àÁÔÓÎÁ‚‡ÌËÚ ‚ ‰‡‰ÂÌÓ Ô˜‡ÚÌÓ ÔÓËÁ‚‰ÂÌË ÎËÌËË ÏÓ„‡Ú ‰‡ ËχÚ: ‡Á‰ÂÎfl˘, Ò‚˙Á‚‡˘ Ë ÛÍ‡ÒÂÌ ı‡‡ÍÚÂ. íËÔ˘ÌË Í‡ÚÓ ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÌË Ò‡ ÎËÌËËÚ ÏÂÊ‰Û ÓÚ‰ÂÎÌËÚ ÍÓÎÓÌË ‚ ÒÚ‡Ìˈ‡Ú‡ ÔË ÏÌÓ„ÓÍÓÎÓÌÂÌ Ì‡·Ó. é·‡ÚÌÓ – ÎËÌËËÚ ‚ Ò˙ÒÚ‡‚‡ ̇ ÊË‚‡Ú‡ ÍÓÎÓ̈ËÙ‡, ͇ÍÚÓ Â Ì‡ ‚˙ı‡ ̇ Ú‡ÁË ÒÚ‡Ìˈ‡, ËÏ‡Ú Ò‚˙Á‚‡˘ ı‡‡ÍÚÂ. ãËÌËËÚ Ò ‰ÂÎflÚ Ì‡ ÙËÌË, ÍÓ„‡ÚÓ ‰Â·ÂÎË̇ڇ ËÏ Â ÔÓ‰ 1 ÔÛÌÍÚ, ‰Â·ÂÎË – ̇‰ 1 ÔÛÌÍÚ Ë ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË. í ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ËÁÔÓÎÁ‚‡Ú ͇ÍÚÓ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎÌÓ, ڇ͇ Ë ‚ ÍÓÏ·Ë̇ˆËfl Ò ‰Û„Ë Ì‡·ÓÌË ÂÎÂÏÂÌÚË, ̇Ô. ‚ Á‡„·‚Ëfl. 0.1 Ô 1Ô 6Ô åÌÓ„Ó ·ÎËÁÍË ‰Ó ÎËÌËËÚ ҇ ‰Û„ËÚ ÛÍ‡ÒÌË ÂÎÂÏÂÌÚË, ˜‡ÒÚ ÓÚ ÍÓËÚÓ ÏÓ„‡Ú ‰‡ Ò ̇ÏÂflÚ ‚ ÛÔÓÏÂ̇ÚËfl ÔÓ–„Ó ¯ËÙÚÓ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ Zapf Dingbats, ÌÓ Ò˙˘ÂÒÚ‚Û‚‡Ú Ë ‰Û„Ë, Á̇˜ËÚÂÎÌÓ ÔÓ– ‡Á‚ËÚË ÔÓÏÓ˘ÌË ÔÓ„‡ÏË. ։̇ ÓÚ Úflı, ̇ÔËÏÂ, BorderMaker ̇ ‡Ì„ÎËÈÒ͇ڇ ÙËχ MONOTYPE, ÍÓflÚÓ ‡·ÓÚË Ì‡ Ô·ÚÙÓÏË Mac Ë PC Ë Ò˙Á‰‡‚‡ ̇ ËÁıÓ‰‡ EPS–Ù‡ÈÎÓ‚Â, Ô‰·„‡ ÌflÍÓÎÍÓ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ ÓÙÓÏËÚÂÎÒÍË Á̇ˆË, Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ ÍÓÏ·ËÌËÛÂÏË ‚ ÎËÌËË, ‡ÏÍË Ë ÔÎÓ˘Ë (ÙË„. 2.15). Ç ÔËÏÂ‡ Ò‡ ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË ˙„ÎÓ‚Ë Ë ÎËÌÂÈÌË ÂÎÂÏÂÌÚË ÓÚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ Rococo îË„. 2.15 èËÏÂ Á‡ ÔÎÓ˘, Á‡- One, Ò˙ÒÚ‡‚̇ ˜‡ÒÚ ÓÚ Ô˙ÎÌÂ̇ Ò ÛÍ‡ÒÌË ÂÎÂÏÂÌÚË ÔÓ„‡ÏÌËfl ÔÓ‰ÛÍÚ. ä˙Ï „ÛÔ‡Ú‡ ̇ ÛÍ‡ÒÌËÚ ÂÎÂÏÂÌÚË Ò ÓÚ̇ÒflÚ Ë Ú. ̇. ‚ËÌÂÚÍË, ËÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ì‡ ‚ıÓ‰‡ ̇ ‰‡‰ÂÌ ‡·Á‡ˆ ËÎË „·‚‡, ËÎË ÔÓÒÚ‡‚flÌË ‚ Í‡fl ̇ ÓÔ‰ÂÎÂÌ ÚÂÍÒÚÓ‚ Ô‡Ò‡Ê.í ҇ Û‰Ó·ÌË Ë ÔÓÎÂÁÌË ÔË ÍÓÏ·ËÌË‡ÌË ËÁ‰‡ÌËfl, ̇Ô. ÎËÚÂ‡ÚÛÌË Ò·ÓÌˈË, Í˙‰ÂÚÓ Ò Ú˙ÒË ÔÓ‰Ó·ÂÌ ‚˙‚Âʉ‡˘ ËÎË ‡Á‰ÂÎËÚÂÎÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ. ᇠËβÒÚ‡ˆËfl ̇ ͇Á‡ÌÓÚÓ ÒΉ ÚÓÁË ‡·Á‡ˆ  ÔÓÒÚ‡‚ÂÌ ÔÓ‰Ó·ÂÌ ÂÎÂÏÂÌÚ, Á‡ËÏÒÚ‚‡Ì ÓÚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ Á̇ˆË Zapf Dingbats. ◗

❦ (ÔÓ‰˙ÎÊÂÌËÂÚÓ ÒΉ‚‡)


графичен дизайн

Запазеният знак лицето на една фирма С бурното развитие на производствените отношения в световен мащаб, запазеният знак се явява основен елемент в идентификацията, развитието и просперитета на всяка една фирма. Още от ерата на „Гутенберг“ в полиграфията, на „Баухаус“ в архитектурата, на „Кока Кола“ в безалкохолното производство, на „Форд“ в автомобилостроенето, на „Марлборо“ в тютюнопроизводството, запазеният знак представя не само фирмата производител и съответната страна, но и ú носи имидж, международна известност и търговски успех. Кое дете не разпознава звездата на „Мерцедес“, кой уважаващ себе си водач на превозно средство не познава технологичните възможности на престижната марка, свързвайки го със запазения ú знак.

Как се създава запазеният знак В миналото знаците са проектирани от самите основатели на фирмите, обособени на семеен принцип и критериите за естетика и формообразуване са определяни от самите тях. В съвременните условия всяка уважаваща себе си новосъздаваща се фирма наема професионалист – дизайнер, който проектира запазения знак – лицето на фирмата, а също така изработва проекти за лого, визитка, бланка, фирмени документи, папка и рекламни материали, или така наречения „тотален дизайн“.

Тук не мога да не спомена доайе­ на на българския запазен знак Стефан Кънчев, създал незабрави­ мите разработки на „Българска национална телевизия“, „Балканкар“ и много други. Автори като Кънчо Кънев, Божидар Йонов, Асен Старейншински, Иван Газдов и дру­ги създаваха и определяха естетическите критерии в тази област. Но все пак, каква е технологията за изработване на запазения знак? Когато започва работа, дизайнерът трябва да е

запознат основно, в детайли, с дейността на фирмата, за която ще работи, и да отрази графично най-характерните ú особености и характер. Чисто графично, знакът може да се изгради на шрифтов принцип (с началната буква на фирмата или шрифт), пиктограмен (символ, отразяващ дейността на фирмата), или шрифтопиктограмен. Знакът трябва да съдържа много информация за дейността на фирмата и да бъде проектиран с пестеливи изразни средства, да бъде лесно запомнящ се от потребителя. Така запазеният знак ще има решаващ рекламен успех. Цветовото решение на знака и шрифта също имат особено голямо значение за цялостния облик на графичния продукт. Съвсем логично е за фирма, с дейност производство и търговия на хартия, знакът ú да бъде ориентиран в зелената гама – пример „Славей-91“ ООД, „Маг 97“ ООД и др., а фирма с дейност реклама – в силни и ярки комплиментерни цветове – цинобър, оранж, жълто. В процеса на проектиране, дизайнерът прави безброй варианти за себе си, докато избере и реши кой е най-удачният, найопростеният и най-лесно запомнящият се. На поръчващия се предлагат до два равностойни варианта – чернобял, с ви-

Румен Григоров Директор Маркетинг и реклама на фондация „Проф. Христо Бръмбаров“, художник-полиграфист

Славей-91 ООД

ИПК Родина

ProGrafica 2007 | 25


графичен дизайн

сочина (h) – 12 см, и намален – за бланки и визитки, както и цветово решение. Познавам колеги, които предлагат 8-10 варианта за знак и фирменото ръководство избира не най-удачния и подходящ проект. Покойният Стефан Кънчев казваше:

Булграфика

Имплантдент

Маимекс

26 | ProGrafica 2007

„Многовариантността е признак за авторско безсилие“. Що се отнася до моята скромна личност, с тази материя се занимавам от 1978 г. Първият ми знак бе възложен от МНЗ, чийто представител, академик Чудомир Начев, създаде първото търговско дружество за внос на лекарства „Маимекс“. Знакът бе одобрен от Държавната комисия по приложна графика към Съюза на българските художници с адмирации и така започна всичко. До тази година съм разработил над 120 фирмени знаци, като част от тях представих в тазгодишния ми каталог към изложбата ми „Сатирична графика – Българката в Европейския съюз“, организирана от фондация „Професор Христо Бръмбаров“, основана от незабравимата Гена Димитрова и г-жа Ирена Бръмбарова, и Министерството на културата на Република България. Без излишна скромност бих споменал редица полиграфически фирми, които ми гласуваха доверие да разработя техните запазени знаци. Това са ИПК „Родина“, „Славей91“ ООД, „Булграфика“, „Маг 97“ ООД, п-ца „Юпи“, п-ца „Друпа“ ООД, „Стимекс“ ООД, „Принта“, „Реклама – В“, немските „SEGA“ Gmbh, „Logolux“ и др. Бих споменал и други мои любими знаци, между които са „Зенит“, „Аметист“, „Автотранснаб“, „Имплантдент“, „Инфостил“ и „Сумо Джем“. От позицията на времето и като се върна 30 години назад и погледна ретроспективно този период, се учудвам, че е извършена една огромна по обем работа, която и до днес ми носи радост и удовлетворение. С навлизането на компютъра и новите пазарни отношения, за съжаление на пазара се появиха множество фирмени знаци, които не отговарят на художествените изисквания за формообразуване и естетика.

Заляти сме от вълна от латински лога, табели и рекламни надписи, като се пренебрегва кирилицата. Млади колеги, без художествено образование, но владеещи до съвършенство възможностите на компютъра, бълват евтина „художествена“ продукция, „произвеждащи“ фирмен знак с безброй варианти за около час. За съжаление, възложителят невинаги търси професионални дизайнери, а се задоволява с горепосочения пример, като не разбира, че дизайнерският квалифициран труд е много скъп, труден и изстрадан. Законодателно още не е решен законът за авторското право, който да защитава проектантите от груби промени, пиратство на знаци и шрифтове. Надявам се, че след като вече България е член на Европейския съюз, тези проблеми ще бъдат решени благоприятно за нашите творци. Но да завършим все пак оптимистично. В България винаги е имало, има и ще има много великолепни и талантливи творци, които не отстъпват на прочутите си италиански, американски и японски колеги – водещи в тази област. Пожелавам на любезното ръководство на сп. Полиграфия и ProGRAFICA да представя по-често български творци, работещи в тази интересна област. Благодаря за предоставената ми възможност да се представя пред Вас – многоуважаеми читатели на сп. ProGRAFICA, и до нови срещи!


представяме ви

Кацуми Комагата отвъд границите на традиционната книга Представяме ви световноизвестния японски дизайнер на детски книги Съществуват немалко изследвания, които засягат темата за особеностите на визуалното възприятие – не само във връзка с физиологичната функция на човешкото око, но и с психологията. Специфичната за бебетата и децата перцепция също е предмет на не една научна разработка. Факт е, обаче, че трудове, които да обръщат внимание на детското визуално възприятие, в контекста на съвременния книжен дизайн, са рядкост. Още по-рядко срещаме такива, фокусирани конкретно върху възприемането на детски книги – пространствен обект. Тук ще поясня, че понятието „детска книга–пространствен обект“ е обобщено название на нетрадиционните книжни тела – книги-играчки, книги-игри, тактилни*, анимирани**, триизмерни, изскачащи (поп-ъп) и подвижни, механични и прочее книги – предназначени за деца от младенческа до начална училищна възраст (три месеца – осем години). Тези книги са важно звено между играта и интелектуалните занимания с научна и художествена литература при най-малките. Една от водещите тенденции в западния пазар на детски пространствени издания се изразява в големия брой книги, които запознават децата със света, в атрактивна, игрова форма. Особено място сред тях заемат минималистичните книжни структури на японския графичен дизайнер Кацуми Комагата. Неговите авторски проекти са определящ елемент както в изкуството на японеца, така и в естетиката на съвременния дизайн на книги-пространствен обект за деца. Кацуми Комагата е роден през 1953 г. Работи като графичен дизайнер в САЩ, в продължение на пет години. Печели Сребърна награда на ADC (Art Directors Club) през 1982 г. На следващата година се връща в Токио и основава дизайнер-

ската компания One Stroke. Тя реализира повечето му проекти в сферата на пространствените издания за деца. През 1994 г. издателската асоциация Les Trois Ourses представя продукцията му в Париж. Експозицията има огромен успех и от 1997 г. творецът живее и работи в Япония и Франция. Интересува се силно от стимулирането на творчество у наймалките, търси алтернативни форми за комуникация между родители и деца, организира поредица от лекции и семинари. Носител е на престижни международни отличия като „Специална награда за новаторство в изкуството“ на панаира на детската книга в Болоня през 2000 г. (където днес участва като селекционер в журито). През същата година е отличен за креативност и в Париж. В известен смисъл, творчеството на Комагата, в областта на детската пространствена книга, се родее с това на италианския дизайнер-футурист Бруно Мунари, изповядвал убеждението, че изданията за деца трябва да стимулират всичките пет сетива. Привидно лаконични, книгите на японеца предават послания и истини за циклите и смисъла на живота и съществуването. Това ги прави достъпни и интересни за читатели от различни възрасти. Художникът започва да проектира изчистените си и на пръв поглед по азиатски хладно-аналитични книжки за най-малките след раждането на дъщеря си. През 1990 г. стартира авторската поредица „Очички“ („Little Eyes“). Тя е изградена на игрови принцип и помага на децата в младенческа възраст да се учат да броят и смятат, да разпознават цветовете или различни животни. Всички десет книжки от поредицата са с размери 12х12 см, а всяко книжно тяло е изградено от самостойни карти-модули

Капка Кънева, докторант трета година катедра „Книга и печатна графика“, НХА

* Тактилни книги – от англ. „tactile“ – осезаем, осезателен – книги, които стимулират осезанието или обонянието, предназначени често за хора с нарушено зрение. Наричани са още сетивни книги и книги за докосване (бел. авт.) * * Анимирани книги – от фр. „animée“ – подвижен, раздвижен – книги, в които отделни елементи се раздвижват, посредством специално разработени за целта механизми и приспособления (бел. авт.)

ProGrafica 2007 | 27


представяме ви

ил. 1: „Морето е синьо, когато небето е синьо“, сгъваема книгадипляна, концепция и графичен дизайн К. Комагата, 1995

ил. 2: „От 1 до 10“, книжка от поредицата „Очички“, концепция и графичен дизайн К. Комагата

от гладка, тежкограмажна хартия, със специфично сгъване (по-просто или посложно, в зависимост от възрастовата група, за която е предназначена книгата). Съхраняват се в калъфи. Илюстрациите са прости геометрични форми, скривани или показвани от щанци и силно стилизирани изображения. За да бъде изненадано детето и да му се даде възможност да прави самó своите открития, са използвани принципи на структурната комбинаторика и цветознанието. Започва се с черно-бели форми, които според повечето изследвания са най-подходящи за тримесечните бебета и се стига до кратки картинни истории за две- и тригодишните. По страниците отсъства какъвто и да било текст, фонът е бял или в чист, ярък тон; върху бяла основа са решени и калъфите-корици. Следва поредица от по-усложнени, разноформатни книжни тела, тип кодекс. Посветени изцяло на цветовете, те са реализирани през 1994 г., в хартиената фабрика Токушидо. Това са „От синьо до синьо“, „От жълто до червено“ и „От зелено до зелено“. В тях слоеве цветна хартия в определена тоналност, с различен грамаж, плътност и релеф се наслагват стъпаловидно. Между слоевете се крият щанцовани силуетни изображения. Тук Кацуми Комагата борави умело със структурата на материала – използва рисуващите възможности на сянката и различното отразяване на светлината

от хартиите с различна лъскавина и фактура. За детайлите използва щанци или печат, но съвсем пестеливо. Дискретни са и кратките пасажи с цветен текст на японски. Изданията до едно са знакови, сдържани и изведени в единна цялост. Подобна на тях като изграждане, но необвързана с поредицата е „Звук, носен от вятъра“. Впечатляват и по-късни проекти като „Морето е синьо, когато небето е синьо“. Книжното тяло представлява лист от плътна, релефна хартия, сгънат на шестнайсет квадратни модула. Срез, с форма на правоъгълна спирала, повтаря някои от сгъвките, осигурява на изданието възможността да се трансформира в дипляна и да се сгъне до размерите на един модул. Модулите са групирани по няколко в един цвят, така че при сгъване се оформят своеобразни разтвори от по две страници. Това улеснява възприемането на изображенията и спомага детето да се ориентира накъде да завърти книгата, за да продължи играта и разглеждането, макар да липсват колонцифри. Цветността е повишена. Разгънати, двете лица на листа имат различно излъчване (контрастът при едната е по-скоро по отношение на светлосилата, а в другата едновременен, цветови), но някои от модулите са щанцовани така, че през отворите се вижда цветът на модул от обратната страна. Поради това, при разглеждане, книгата въздейства като отлично ком-

1

2 28 | ProGrafica 2007


представяме ви

позирана и завършена в своята цялост структура, а ритъмът, създаден от последователното експониране на цветовите петна, е балансиран и приятен за окото. Текстовото съдържание е представено в кратки пасажи от наборни йероглифи със заоблен рисунък, предимно в бяло и черно, в две големини. „Открих го“ е изящно книжно тяло, отпечатано изцяло върху полупрозрачен, цветен паус, с картонена корица. Показва характерното пречупване на светлината в специфично отразяваща, тонирана медия. Изображенията в това издание се наслагват и припокриват, влияят си и полупрозрачните цветни фонове. Внимание заслужават и тактилните книги на японския творец. Те са предназначени за незрящи и деца с нарушено зрение, но биха могли да зарадват и стимулират и такива, у които това сетиво е нормално развито. Първата е „Сгъвки и планети“. Корицата на албумното издание е от червен текстил – сдържана, но ефектна. Едър перфориран брайлов надпис (през отворите прозира белият титул) и съответстващ текст на латиница в дребен кегел са единствените елементи в нея. Изображенията по страниците са изящни, бели, хартиени структури на принципа на оригами, които само чакат да бъдат разгънати. Цветните фонове са с еднаква светлосила и имат за задача да изявят своеобразните илюстрации.

Друга тактилна книга с дизайн от Комагата, е „Листа“, от 2004 г. Проектът, подкрепен от френския Център Помпиду е с елегантна подвързия от бял релефен картон. В средата ú е шанцован отвор с форма на листо – през него прозира отново бял картон, с друга структура. Неангажиращ, информиращ текст на латиница е набран в черно с изчистен шрифт в неголям кегел, върху първа корица. Повторен е и в по-едри, импрегнирани, брайлови знаци, подсилени в светлозелено. В книжното тяло художникът избира да редува две плътности на хартията – ярко оцветен картон за основните страници и вложки от по-лекограмажна, но достатъчно устойчива, бяла, релефна хартия, щанцована във формата на листа за своеобразните изображения. По страниците отсъства текст. Един от по-късните реализирани проекти на японския дизайнер се нарича „Където звездите си почиват“. Книгата е изградена от различна по тон и структура бяла хартия, в удължен по вертикала формат. Подобно на първия комплект от поредицата „Очички“, е съобразена с изследвания, според които бебетата в най-ранна възраст възприемат предимно нюанси на черно и бяло, видими в спектъра, вследствие на разлагането на дневната светлина. Поръчана е от управата на град Гренобъл, Франция, като подарък за всяко бебе, родено там, през 2004 г.

ил. 3: „Открих го“, пространствена книга, концепция и графичен дизайн К. Комагата, 2002 ил. 4: „От зелено до зелено“, пространствена книга, концепция и графичен дизайн К. Комагата, 1994 ил. 5: „От синьо до синьо“, пространствена книга, концепция и графичен дизайн К. Комагата, 1994

3

5

4 ProGrafica 2007 | 29


представяме ви

Божидар Хинков „Ars longa, vita brevis“ Името на Божидар Хинков се свързва с яркото му присъствие в художествения живот на България. Като представител на зрялото творческо поколение художници-полиграфисти, посветил се на трудна творческа кауза, вече 33 години Божидар Хинков „произвежда“ огромна по обем творческа продукция, която по своите художествени достойнства го нарежда до най-значимите представители на артистичния свят у нас. Фин човек, с неподражаемо чувство за хумор, безкомпромисен професионалист, Божидар е свързан с полиграфията от найранните си творчески изяви. Днес той е в своята „Христòва“ творческа възраст, когато опитът, познанията, неспокойният дух и работохолизмът са предпоставка за нови прекрасни творчески постижения. Роден е през 1948 г. в София. През 1967 г. завършва Френската гимназия. Още като ученик е забелязан от преподаватели със своите художествени заложби и е изпратен на Международния младежки културен семинар в Париж от ЮНЕСКО. Завършва специалност „Плакат“ в НХА при професор Александър Поплилов. Първата му изява в полиграфията е още от студентските години – разработва дизайна на серия от опаковки, а през 1973 г. отпечатва първия си плакат с тематика

30 | ProGrafica 2007

„Детски храни“. През 1974 г. печели конкурса за плакат на ІV Национална младежка изложба, организирана от СБХ и Ателието на младия художник. Получава и първа награда от националната изложба за дизайн на опаковки. Същата година е отличен и с диплом на Биенале на плаката във Варшава. От 1975 г. е член на СБХ и един от учредителите на секция „Художествено-пространствено оформление“, на чието лого става автор. През 1978-79 г. работи като художник-редактор в издателство „Септември“, а през 1980 г. става един от създателите на списание „Карикатура“, автор на „шапката“ и негов оформител. През 1988-92 г. е художник по рекламата в обединение „Микропроцесорни системи“. През 1993 г. оформя списание „Дева +“. Става автор и на логото на изданието. Божидар Хинков е един от малкото художници-полиграфисти, които на зряла възраст овладяват възможностите на персоналния компютър като инструмент за проектиране, без да пренебрегва класическите изразни средства – моливът, тушът и температа. Почти не съществува област в графичния и пространствения дизайн, в която Божидар Хинков да няма изява. Създател е на над 100 плаката, още толкова запазени


представяме ви

знаци, лога и търговски марки. Многобройни са проектираните от него художествени албуми, каталози, рекламни календари и опаковки. Художник-оформител е и на немалко книги. Трябва да се отбележи и работата му в областта на пространствения дизайн. Негово дело е цялостното оформление на музея в Дряновския манастир и на къщатамузей „Асен Златаров“. От 1980 г. Божидар Хинков е сред редовно поканените оформители на Пловдивския панаир, където няколко години проектира Палатата на българското корабостроене, а след това и на Националния аграрно-промишлен съюз. Проектирал е десетки български участия на панаири и специализирани изложения в почти всички европейски страни, включително Русия, Беларус и Украйна. За тези изяви неведнъж е получавал награди и отличия. В произведенията на Божидар Хинков е очевиден стремежът към мярка, баланс и изискан художествен вкус. Наред с това, идеята винаги е изведена ясно, разбираемо, силно и професионално. За него е много ва-

жно създаденото да работи и да е полезно на поръчалия произведението. Той непоклатимо вярва, че художникът се учи цял живот и не трябва никога да е удовлетворен от постигнатото –именно тази лека неудовлетвореност е силата, която го движи напред. Неслучайно негов творчески девиз са думите на Хипократ: „Ars longa, vita brevis est“ – „Животът е кратък, изкуството – вечно“. Вярва, че истинският Художник има дарба за повече от едно неща. Или поне от Леонардо насам … Божидар Хинков се е посветил на трудна, но заслужаваща усилията кауза. Удовлетворението му идва от това да вижда, че създава красиви и полезни неща, които и публиката оценява. Не е ли тъкмо творческото удовлетворение смисълът на живота за един творец?... И сякаш, за да докаже всичко това още веднъж, в последните години Божидар Хинков отделя все повече време за своята „първа любов“ – живописта. Дали не ни готви някаква изненада… Румен Григоров

ProGrafica 2007 | 31


креативност в рекламата

NEWS

PAPER

NEWS PAPER

1

Рекламите, които „хващат окото“ Международно изследване, проведено от Издателска група „Burda“ твърди, че рекламите в необичаен формат привличат вниманието 10 пъти повече, отколкото „традиционните“ реклами.

2

32 | ProGrafica 2007

Издателската група Heinrich Bauer прави откритието, че количеството на повторно поръчаните за публикация креативни и необичайни реклами е над 24%, което оставя далеч назад оценените като „средностатистически“ с около 7%. Не е за чудене тогава, че специалистите по реклама се стараят да избягват стандартните формати. В наши дни много издатели предла-


креативност в рекламата

гат панорамни рекламни публикации, реклами изглеждащи като островчета сред текста на страницата, реклами, разположени във формата на тунел и много други креативни формати. Доскоро за издателите на вестници беше табу да се отклоняват от стандартните формати на рекламните карета. Но бъдещето е в творческия подход към форматите. Ето защо сега предлагаме на вашето внимание някои от тях, които са показателни за тази тенденция: „Заглавни“ реклами Те се разполагат върху една или две колони на титулната страница, в близост до заглавието на вестника или под него. 1

3

Панорамни реклами (фолио) Те вече са стандарт за повечето от издателите на вестници. Панорамните реклами обхващат цялата печатаема площ на две съседни страници, включвайки централната разделителна линия (в българската практика по-често се използва терминът „фолио“). Панорамната реклама е с най-голям формат и прилича на малък постер. 2

L-образна реклама Тези реклами могат да се разполагат както в секциите за журналистически текстове, така и в рекламните. „Крачето“ на фигурата може да се определи като фаша, а вертикалната част е в размер, зависещ от височината и броя на включените колони. Хоризонталната фаша на рекламата винаги е в основата на страницата, докато вертикалната част винаги започва от найкрайната колона, т.е. за лява вестникарска страница тя се намира най-долу вляво, а за дясна страница – най-долу вдясно. 3

Реклами „островче“ Рекламите, наречени „островче“ са заобиколени от четирите страни от текст или от по-малки рекламни карета. Много издатели определят минимални типови размери за такъв вид рекламни карета, както и специални цени, или пък разрешават да бъдат позиционирани само в рекламната секция. Но дори и да са обградени от други малки рекламни карета, рекламите „островче“ привличат вниманието на потребителя във висока степен. 4

Реклами в крайните ъгли Рекламите в крайните ъгли също се срещат на титулната страница, но в десния долен край. За тях също се прилага специален формат, като рядко се допускат по-големи или по-малки размери.

3

4

5

Реклами с форма на тунел (тунелни) Подобно на панорамните реклами, тунелните също пресичат централната разделителна линия на две съседни разтворени страници, но не обхващат цялата широчина. Те обикновено са обградени с текст от двете страни и отгоре. Съществуват минимум формати за тунелни реклами, както и изискването ширината им да бъде поне с две колони повече от броя на колоните текст, разположени в една страница.

5

6

6

ProGrafica 2007 | 33


креативност в рекламата

Сателитни реклами По външните колони около реклама, позиционирана в средата на страницата, се разполагат други реклами. Срещат се само в специализираните рекламни секции на вестниците. 7

Реклами на спонсорство Ролята на специалиста по реклама тук се изразява в изтъкване съдържанието на спонсорираната рубрика. Форматите са фиксирани и са различни за всеки вестник. При повечето издатели продължителността и честотата за публикуване на този вид реклама са фиксирани. 8

7

Гъвкаво оформени реклами При тези реклами текстът е разположен около нестандартната форма на рекламното каре, което „стърчи“ извън класическата ширина на колоните, навлизайки в текстовите колони. Гъвкаво оформените реклами се възприемат като фаши с елементи, навлизащи в текста по височина, или като ъглови полета с елементи, „пробиващи“ текста встрани и нагоре. 9

8

Огледална реклама (двойна) Тя се състои от реклами, разположени в две срещуположни ъглови полета, по външните колони на две съседни страници. Прилагат се както в текстовата, така и в рекламната секция. 10

Стъпаловидна реклама Този вид рекламни карета обикновено се появяват само в секциите за реклама. Също като рекламите „островче“ обикновено се разполагат в специализираните за реклама секции, често пъти под рубриките, отличаващи се с характеристики, които се доближават плътно до вида на рекламираните продукти. 11

9

Сабине Зирах, Expressis verbis, бр. 21/2006, фирмено издание на МАN Roland Druckmaschinen AG, превод от английски език Лора Йосифова

10

11

34 | ProGrafica 2007


креативност в рекламата

Убийци на идеи или за инерцията в рекламния криейтив

Какво е идеята, ако не едно кристалче, една песъчинка в главата ти? Няма нищо по-лесно от това да ти се изплъзне и да не видиш какво има вътре. Може ли нещо толкова малко и толкова прозрачно да се мери с многолюдна система, която струва понякога повече от малка жилищна сграда, каквато е рекламата? Тони Петров info@creativelaboratory.info

Прагматизмът на суетната реалност ще ни отговори „не“ – защото всичко е подредено и ясно. А всъщност, то съвсем не е такова. И точно затова една купчина пари в масовата комуникация могат да се извъртят почти безследно, докато напълно безплатното, като да прошепнеш на някого нещо, може да промени света. Въпреки всичко, системата, за добро или зло, има своите правила – за успокоение на тези, които не вярват в чудеса. Ето защо нека опишем ключовите моменти в човешките взаимоотношения, които пречат на идеите в рекламата. Всички искаме да правим хитове. Искаме всяка реклама, която излезе из пръстите ни да е гениален комуникационен акт, чийто резултат да надхвърли и найсмелите търговски мечти на нашите клиенти, но… често реалността е друга. За каквото и да става дума – от найпростия стикер, залепен на някоя спирка, до грандиозна проява, отразявана в централно време по CNN – винаги в основата на всичко е човешкото общуване. И толкова.

Малко хора си дават сметка за цената на кристалчето. Малко хора разбират, че това кристалче и търпението на човек да погледне внимателно вътре е точно половината от цялата работа в комуникацията. Едно затваряне на очи и 10 минути време може да струват стотици хиляди левове – какъв майтап! Ако разгледаме всяка една схема на организация на реклама, ще видим, че всичко така се е рутинирало, че не е останало място за нищо различно от реденето на кули от семантични купчета и късмет, който е трудно измерим бизнес фактор. Точно тук е големият трап в организирания криейтив – това, което го отличава от свободния арт, а именно – първоначалният тласък, вдъхновяващата кауза. Свободното изкуство, от комуникационна гледна точка, има за цел от общата аудитория да стеснява обръча на въздействие към ограничена група хора, което предполага добро познаване и провокиране на тази група хора. А какво да кажем за маркетинговата комуникация, която има за цел точно обратно-

идеята е много малка част от реалността, но е онази част, която може да я промени ProGrafica 2007 | 35

как став всичко, се сеща

Тази история който е отрас от повтаряем


креативност в рекламата

Агенцията „мрази“ своите клиенти, то – експанзивно проникване? В това СТРУКТУРА НА АСОЦИАЦИЯТА отношение рекламата е в пъти по-слож- защото не знаят какво искат, но го искат бързо и евтино. Клиентите „мразят“ на и трудна. Криейтивът има нужда от креатив- агенцията, защото тя е от пасмина красавци, които не си разбират от работаност при стимулиране езикови на обстоятелмодели ствата за креативност. Това е бизнес. та. Агенцията „мрази“ продукционните сензорни и посока гени- Скорост Всичкомодели в главите ни е мрежа от емоции студиа, защото те всеЧувствителност напрецакват сетивата на обработка на информацията и информация и точно затова винаги най- алната им идея. Продукционните студиа двигателни модели важното условие за добра идея е подходя- „мразят“ агенциите, защото те пък все си завират маркетинговите носове в щият човек. Но какво е подходящият човек без арта им. Дизайнерите и копирайтъриподходяща ситуация? В творческите те „мразят“ самовлюбения си криейтив екипи ще видим хора, които с всеки реали- директор, защото той все си мисли, че зиран съвместно проект, изчерпват въз- разбира нещата. Самовлюбеният криейможността си да изпаднат в състояние, тив директор пък „мрази“ дизайнерите и което да ги откъсне от реалността и копирайтърите, защото те все на него Често забр да ги хвърли в полето на свободната ми- чакат да измисли нещо – мързеливци! Цече всъщно Чувствителност Скорост и посока Обем на пасивната отдел „мрази“ отдела за съл. Постоянното повтарянена сетивата на едни и лиятнатворчески обработка и активна памет на информацията същи ситуации, в които се вплитат едни обслужване на клиенти, защото те все и същи светове, на едно и също място, ги карат да правят от нищо нещо. Отс едни и същи миризми и звуци, може да делът за обслужване на клиенти „мрази“ роди единосъщност в посоката на пъту- криейтивите, защото те все се правят, като ване на мисълта. Това не може да разши- че ще свършат работатачесто повтаряеми движения хората. ри хоризонта на възможностите и човек Като цяло всеки „мрази“ всекиго в комуда поиска да се стреми да надскочи себе никацията – в това няма нищо Дзен. Ако гледаме на xвсичко си, което всъщност е най-важното за доx като експеЧесто забравяме, римент, ще можем да се саморазвиваме брата идея. че всъщност мислим. Чувствителност Скорост и посокав съзнанието Обем на пасивната е и да не поставяме идеите на прицела на сетиватаИ тъй като навсичко обработка и активна памет на информацията изпълнено с много детайли, и детайли на на собственото си мнение за нещата. често повтаряеми асоциации детайлите, интересно е да се види как Всичко трябва да се анализира и много 1 2 3 4 5 времето в “тактове” често повтаряеми движения подоизглежда една маркетингова кауза през внимателно да се пристъпва към различими моменти (дълбочина) брението му, защото комуникацията емиризма на свежо какво ли прави с очите на нейните създатели? те обичам плодове отварям в Процесът на изграждане на рекла- диво животно, което винаги може да ширина на асоциативна извъртам си главата тя обича ябълки я x x от кон- изненада с поведението си. вълна ма е една постоянна върволица тя е красива Често забравяме,фирми се Начинът на събиране на предварифликти! Обикновено големите вли дължина на че всъщност мислим. дояжда ми се асоциативна Обем на пасивната често повтаряеми усещания чудесен следоб вълна сблъскват с мързела на служителите си телна информация, начинът за генерираи активна памет не ми се проверява колко ли е часа? 1 2 3 идеи, 4 5 6 7 8 неасоциации и селектиране на макетната и единственото, за което те се оказватчесто повтаряеми времето в 9 10обем на11 ви-12 13 14 15 1 “тактове” чувствам се д вътрешната често повтаряеми движения спирам се и външна и диагностиката на идеите… отговорни, е работата да оживее все зуализацияразличими моменти комуникация (дълбочина) нещо ми говорят миризма на свежо тя винаги е обичала ябълки какво ли прави сега? сигурно са Гръцки точки в процепак, някакси. Точно затова рекламите са дотук! Това са ключовите обичам плодове отварям вратата 2 лева и 50 стоти слагам ябълки на една реклама – обикнотолкова масово измъчени и скучни, че се са на създаване ще ги опипам ширина на асоциативна чудесно би било да я зарадвам извъртам си главата тя обича ябълки я какъв цвят x x защо не са ги убили овреме, та да вено и най-слабо вълна голяма и сочна организираните. В мнопиташ шумоли м меко тя е красива Често забравяме, торбичка е бъркам си в дж влизам навърте го случаи асоциативна работата по идеите доривзимамне не ни мъчат... дължина на че всъщност мислим. ще и звънна дояжда ми се ЧУВСТВАМ

МИСЛЯ

ПОМНЯ

как става всичко, за което се сещаме? Тази история е за плодът на една случайност, който е отраснал в хаотично разнообразие от повтаряеми ситуации, подредени последователно.

СТРУКТУРА НА АСОЦИАЦИЯТА

ЧУВСТВАМ

b≈a

МИСЛЯ

езикови модели сензорни модели

ПОМНЯ

двигателни модели

ЧУВСТВАМ

МИСЛЯ

и ПОМНЯ

b≈a n g

g

b≈a n g

Чувствителност на сетивата

Скорост и посока на обработка на информацията

g

b≈a n g

Скорост и посока на обработка на информацията

Обем на пасивната и активна памет

n a b

често повтаряеми усещания

често повтаряеми асоциации

g

често повтаряеми движения

b≈axnxg

Често забравяме, че всъщност мислим.

често повтаряеми усещания

често повтаряеми асоциации

36 | ProGrafica 2007

n a b

n a b

времето в “тактове” различими моменти (дълбочина)

1

2

3

миризма на свежо

4

5

6

7

какво ли прави сега?

обичам плодове

отварям вратата

ширина на асоциативна извъртам си главата тя обича ябълки вълна

сигурно са Гръцки

дояжда ми се

я какъв цвят

обем на вътрешната и външна комуникация

спирам се

шумоли

взимам торбичка на каква цена са?

къде е щанда с ябълките?

чувствам се добре

12

влажно

обем на вътрешната и външна комуникация

13

тя винаги е обичала ябълки

голяма и сочна меко

чудесен следобед

11

не ми се проверява колко ли е часа?

14

15

нещо ми говорят

хлъзга се от жълтите или от червените?

на каква цена са?

къде е щанда с ябълките?

чувствам се добре

спирам се

16

хлъзга се от жълтите или от червените?

тръгвам към касата

влажно

17

кратк

тръгвам към изхода

а 2 лева и 50 стотинки

слагам ябълки

влизам навърте

не ми се проверява колко ли е часа?

10

ще ги опипам

тя е красива

дължина на асоциативна вълна

9

8

чудесен следобед

вълна

чудесно би било да я зарадвам миризма на свежо ще и звънна

бъркам си в джоба

тръгвам към касата

обичам плодове дояжда ми се

па п

СЛАБА

АСОЦИАТИВНА МРЕЖА


креативност в рекламата

платена, защото е обект на хаотичен конкурс. Но по ирония на съдбата това ниво е най-решаващо за целия резултат от комуникационната инвестиция. Наблюдението върху ключовите моменти в производството на комуникационни проекти се извършва на базата на иновативна интернет-базирана система за администрация на криейтив и продукция. В основата на тази система стои нещо много просто – централизирането на информацията. То се извършва от един FTP сървър (фиг.1, 2) – място в интернет, където се записват всички файлове, свързани с даден проект, групирани в отделни папки според спецификите на проекта. Това на пръв поглед е нещо съвсем естествено и лесно за правене, но факт е, че много малко организации работят така. Защо? Може би защото така се създава прозрачност на информацията? Човек винаги може да види кога и от кого е прикачен един файл. Каква е неговата предишна версия и кой и кога я е прикачил? (фиг. 3) В една подобна система няма място за неточности, защото тя съдържа всичко. И най-важното е, че цялата информация е достъпна за всички. Така не човекът, а машината се явява посредник в общуването, което много помага на идеята и усещането за отговорност, когато става дума за свързване на два независими екипа. Когато един мениджър има достъп до всичко, свързано с даден проект, той лесно може да прави анализ на дейността и да засича грешки, неточности и пропуски в системата на организация. Това е чудесен мотиватор не само за анализ на приключили проекти, а и добър показател за текущи проблеми. Подобен анализ показва най-големите проблеми, с които се

активна памет

СИЛНА

АСОЦИАТИВНА МРЕЖА

СИЛНА

АСОЦИАТИВНА МРЕЖА

Мисловна 1. цикличност! Мисловна цикличност! 2. Поведенческа 2. цикличност! Поведенческа цикличност! 3. Позитивна 3. мълва! Позитивна мълва!

анализ и подготовка

стратегия, макети, диагностика и коректив

FTP

интернет архив

креативна продукция, постпродукция и диагностика

финални макети и диагностика

спецификации, оценки и схеми на работа

производство и тираж техническо разработване

финално експортване

ОБЩ А С Т УК Т УРА НА ИНФОРМАЦИОННИЯ АРХИВ фиг.1

Т И П О В Е Ф А Й Л О В Е З А П Р И К АЧ А Н Е И П Р Е Г Л Е Д

• записи от брейнсторминги • експертни интервюта, • записи от проучвания • превюта на звукови заготовки • .......

• илюстрации, скици • сторибордове • презентации • снимки • разгъвки на макети • ....... ИЗОБРАЖЕНИЯ АУДИО ФАЙЛОВЕ

• свързани с темата страници • интернет проучвания • блог-дискусии по артефакт • превюта на звукови заготовки • ......

FTP

интернет архив ЛИНКОВЕ

• превюта на видео заготовки • записи от интервюта • записи от мейкинги • презентации • .......

ВИДЕО ФАЙЛОВЕ ТЕКСТОВИ ФАЙЛОВЕ

• изисквания • портоколи • договори • сценарии • стратегии и анализи • .......

фиг.2

1. НЕ МИСЛЯ! 1. НЕ МИСЛЯ!

Комуникционна ситуация Комуникционна ситуация Проникване

работни макети и диагностика

представяне на автори и техника на работа

КОИ СА НАЙ-ВАЖНИТЕ КОИ СА ИНФОРМАЦИЯ РЕАКЦИИ?НАЙ-ВАЖНИТЕ ИНФОРМАЦИЯ РЕАКЦИИ? 1.

ковременна памет

асивна памет

интернет линкове

структурни макети и текстове, диагностика

проучвания, експерти интервюта

конкурентни комуникационни материали

2. ИСКАМ ДА МИСЛЯ! 2. ИСКАМ ДА МИСЛЯ!

ПроникванеПЛАСТОВЕ НА ПОСЛАНИЕТО

ПЛАСТОВЕ НА ПОСЛАНИЕТО

пасивно негативен

Какви асоциации?

Какви нужди?

Активиран

3. МОГА ДА МИСЛЯ! 3. МОГА ДА МИСЛЯ!

пасивно позитивен

Заинтересуван Какво шоу? Заинтересуван Какво шоу? Съпричастен Задоволен Какви асоциации? Съпричастен Какви нужди? Задоволен пасивно негативен

пасивно позитивен приятел

приятел

Информиран

Каква подготовка?Информиран Какви възможности?Активиран Каква подготовка? противник Какви възможности? Възбуден Каква ситуация? Възбуден Каква ситуация?

ЦИКЪЛ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЦИКЪЛ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

фен противник враг

враг

прово фен нуждите и в

ЦИКЪЛ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦИКЪЛ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ProGrafica 2007 | 37

на се


креативност в рекламата

ФАЙЛОВИ ВЕРСИИ НА РА ЗРАБОТВАНЕ НА КОЛА ЖНА АНИМАЦИЯ

ПЪРВОНАЧАЛЕН МАКЕТ

МАКЕТ СЛЕД ПЪРВА ДИСКУСИЯ

МАКЕТ СЛЕД ПЪРВА ДИАГНОСТИКА

МАКЕТ СЛЕД ВТОРА ДИАГНОСТИКА

схематичен звук груби скици колажно монтирани в реално време

първи разработки на оригинален звук и примерен диктор разкадровани ключови сцени колажно монтирани в реално време

окончателен звук и оригинален диктор разкадровани и оцветени ключови сцени колажно монтирани в реално време

окончателен звук и оригинален диктор монтирани не оцветени оригинални кадри

ПЪРВИ ФИНАЛЕН МАКЕТ

окончателен звук и оригинален диктор монтирани оцветени оригинални кадри

ОКОНЧАТЕЛЕН МАКЕТ

техническо постпродукционно финализиране и мастериране

фиг. 3

сблъсква комуникационният бизнес. Единият от тях е липсата на прозрачност на информацията. Много често хората обичат да спекулират на дребно, за да прикрият собствени пропуски или грешки в техните системи. Особено големи проблеми от това естество изникват на първичния етап на подготовка, където често е възможно добри идеи да потънат някъде в първоначалните разговори по даден проект. Друга грешка е начинът, по който се конструира събирането на първоначална информация и оформянето на изискванията за една идея. Много хора си мислят, че добрата идея се появява от хаоса на пълната свобода, а истината е, че найдобрата идея се плъзва много по-вдъхновено, когато има добре построени релси – уточнен стилов формат, правилна структура на творческия екип, уточнен производствен формат и добре органи-

КОМУНИКАЦИОНЕН ЦИКЪЛ приятел

провокация на двигателните нужди и възможности

Взаимодействие!?

ОДЕЙСТВИЕ

провокация на нуждите и възможностите на сетивата

провокация на нуждите и възможностите на личността

СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ

38 | ProGrafica 2007

НА МИ

СЪ ЛТ

Заинтересуван Какво шоу?

Съпричастен

Задоволен

Какви асоциации?

Какви нужди?

РЕАКЦИЯ!?

фен враг

Като асоциативно проникване.

провокация на нуждите и възможностите на личността

Като част от заобикалящата среда.

А

приятел

пасивно негативен

противник

провокация на нуждите и възможностите на сетивата ЛО ТО

Комуникация!

пасивно позитивен

фен

провокация на двигателните нужди и възможности

ИНФОРМАЦИЯ!

НА ТЯ

зирана креативна система на макетиране и диагностика. Идеята е като вълнá – появява се и изчезва. Добре е системата да е така подредена, че да може да прихване добрите попадения лесно. За целта най-важното е да се подготви много прецизно работата по създаването на идеята. Как да се насърчат брейнстормингите? Колко е натоварването за изработката на макети и технически спецификации? Как ще се извърши проверката на идеите? Кое е по-лесно – да работиш, за да се хареса работата ти от един човек, когото познаваш, или от група хора, които никога не си виждал? Колко от брейнстормингите имат предварителна иновативна подготовка? Колко от тях се записват като аудио и се анализират впоследствие? Процесът на правене на добър криейтив сам по себе си е криейтив. Това

ПОЛУЧАТЕЛ?

Информиран

Активиран

Каква подготовка?

Какви възможности?

Въздействие?

Възбуден

Каква ситуация?

Като асоциативно състояние.

САМОТО ИЗГРАЖ НА КОМУНИКАЦИ Е ФОРМА НА КОМУНИКАЦИЯ.

Нашият екип Нашите партньори Близко до свързан Тези, за които рабо Периферни хора


сензорни модели

СТРУКТУР

как става всичко, за което се сещаме? Тази история е за плодът на една случайност, който е отраснал в хаотично разнообразие от повтаряеми ситуации, подредени последователно.

идеята е много малка част от реалността, но е онази част, която може да я промени

как става всичко, за което се сещаме? идеята е много малка част от реалността, но е онази част, която може да я промени

САМОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА Е ФОРМА НА КОМУНИКАЦИЯ. Нашият екип Нашите партньори Близко до свързаните с нас хора Тези, за които работи нашата дейност Периферни хора

СТРУКТУРА НА КАУЗАТА? Има ли легенда, за нашата дейност, която често се преразказва в естествена среда?

кампания за насърчаване на креативността ideas consulting company

ProGrafica 2007 | 39

Тази история е за плодът на една случайност, който е отраснал в хаотично разнообразие от повтаряеми ситуации, подредени последователно.

двигателни модели

езикови модели

то изпълнение на проекта. Добре е всеки проект да има точно диференциране на ресурсите, които да бъдат групирани в два отделни етапа: 1. подготовка/офериране, криейтив, диагностика, коректив и 2. производство, разпространение и диагностика на резултата. Двата етапа имат много различни изисквания към всички компоненти на дейността и идеалният вариант е да се извършват от различни екипи. За да може масовата комуникацията да започне да работи по-качествено, е нужно нещо много просто – хората, които я правят да започнат да се разбират по-добре. Кой от какво има нужда, кой какви интереси и какви възможности има. И въпреки всичко, никога не трябва да забравяме, че говорим за хора – истински, реални. Колкото по-истински и реални са техните цели и общуване, толкова по-истински и реален ще е резултатът от тяхната работа. Идеите без добра реализация са нищо, както и обратното. Колкото повече се мисли за реалната страна на човешките отношения в комуникацията, толкова по-висока ще става цената на кристалчето – цената на идеята.

сензорни модели

е един театър, в който трябва играта да е толкова интересна и така да увлече участниците си, че те да забравят, че това е игра и да включат цялата си същност в изразяването на мислите си. Без досадната суета на усещането за реалност. Тук се появява вторият екзистенциален проблем на комуникацията. Концептуалното стратегическо мислене е качествено при максимално широк спектър на асоциации. Това се постига много трудно! Точно поради тази причина начинът, по който се организира едно стратегическо-творческо звено и едно продукционно-творческо звено са коренно различни. Както като подбор на хора, така и като правила, стимули, администрация и въобще всичко, свързано с вътрешното и външното общуване. Третата екзистенциална грешка на комуникационното производство е, че хората, които измислят една комуникация, обикновено са хората, които печелят от производството и разпространението ú. Това измества центъра на внимание от крайния резултат към бизнес стратегия как да се изкарат повече пари, но не за инвеститора, а за производителя на комуникация. Това има и друг трудно преодолим проблем – когато един автор трябва да се занимава с разработки, той обикновено гледа да измисли нещо, което е по-лесно за реализация. В съществуващата система на от­­ ношения липсва свободата на избор, защото координацията на производството се движи от хора, които са пряко зависими от това производство! Най-добрият вариант при конструиране на комуникационен проект е независима администрация, която да координира цялостно-

СТРУКТУРА НА АСОЦИАЦИЯТА

креативност в рекламата


анализи

Енциклопедиите на XXI век Печатните енциклопедии от векове са се смятали за единствения универсален източник на световното познание. Макар и днес вече да са загубили изключителната си позиция като източник на информация, това, което не са загубили, е тяхната уникалност и надеждност.

За Джими Уолс, основател на безплатната интернет енциклопедия Wikipedia, енциклопедиите, отпечатани на хартия, които можете да вземете в ръце, да се ровите из тях и да прелиствате, са обречени. Реномираните издателски къщи обаче все още залагат на дебелите справочни томове. Последното издание на френската Encyclopaedia Universalis от 2002 г. е в 28 тома. Brockhaus, който повече от 200 години в Германия се смяташе за гарант на стабилното знание, през есента на 2005 г. издаде новата си версия за Франкфуртския панаир на книгата – колос, съдържащ 30 тома с 24 500 страници, с общо тегло 70 килограма и необходими 1,70 м библиотечно пространство.

Титани на знанието Още по-изумително бе последното издание на Encyclopaedia Britanica, за която твърдят, че е най-важната англоезична енциклопедия. През 2005 бе представено ново издание от 32 тома. И всичко това напук на мрачното предсказание от края на 90-те години на миналия век, на Джо Еспозито, предишният главен изпълнителен директор на това митично чудовище на знанието: „Интернет ще бъде последният пирон, забит в ковчега на енциклопедиите“. И до ден днешен, обаче, никой не е успял да стигне поне до най-малкия опит да забие този пирон. Защото след кратък период на несигурност, обявяването, че 40 | ProGrafica 2007

една прочута творба ще бъде публикувана само online, задължително биваше последвано от нова печатна версия. Трудно е да се повярва, че Brockhaus, Encyclopaedia Universalis & Co ще са заинтересувани да губят пари, без да продължат онова, което хората са започнали да правят преди 2500 години – да документират знанието на човечеството.

Универсално образование Независимо дали става въпрос за древен Китай, за протохристиянска Гърция или за областите с влияние на арабска култура – ранните евангелия върху бамбукови ленти или свитъци хартия, всички те доказват, че има една стара мечта на човечеството да документира познанието на света. Понятието „енциклопедия“ (от средновековен латински: курс по общо образование) може да бъде проследено назад до софиста Хипиас от Елис. Той е живял 500 години преди нашето време и в разсъжденията си вероятно е имал предвид универсалното образование. Чак до XVII век енциклопедиите са били цялостно написани творби и само в редки случаи са били подреждани по азбучен ред. Те са претендирали да осигуряват пълно и систематично обхващане на всички науки. Знанието е достигало възможните тогава граници и е могло да бъде изобразено като затворен кръг, разделен на различни дисциплини. До съвременната ни епоха са се прилагали седемте свободни изкуства за установяване структурата на подредеността – граматика, ретори-


анализи

ка, геометрия, диалектика, аритметика, музика и астрономия. Друг известен принцип на подреждане е бил дървото на познанието, което е било структуриранойерархично и е давало възможност за множество разклонения. Енциклопедията, такава, каквато я познаваме, се е породила във Франция не по-рано от XVIII век – книга за справки, за хора от всички нива на образование, в азбучен ред, с няколко автора, и с убеждението, че човешкото познание непрекъснато се разширява. Нашият съвременен възглед за енциклопедиите е като за структурирано описание на човешкото познание, което се опитва да бъде колкото е възможно повсестранно и по-подробно. Не е задължително винаги да са универсални творби – техническите справочници с ограничен в определена сфера обхват или целевоориентирани речници също попадат в този литературен жанр. Като се има предвид невероятната всеобхватност на знанието, опитът да се документира и запази целостта на човешкото познание винаги е изглеждало като човешка мечта, граничеща с мегаломанията. Шансовете да се постигне тази мечта в нашите модерни времена угасват ден след ден. В промеждутък от около всеки 12 години количеството на знанието се удвоява. Ако великите енциклопедии искаха да растат в същия размер, към края на века те би трябвало да бъдат издавани в няколко хиляди тома – размер, който би превишавал с километри капацитета на всяка домашна библиотека. Така с всяко ново издание, редакционните състави на големите енциклопедии са изправени пред непосилната задача да определят кои нови термини трябва да бъдат включени, без кои може да се мине и кои нови понятия нямат нужда от отделно пояснение, но могат да бъдат споменати в статия или в друго ключово понятие. Интернет не е изправен пред тези проблеми на пространството. И не се нуждае от система на подреждане. Информацията е поднесена като линк, който е връзка към текст по темата. Необходимостта от разпространение на знанието в мрежа е била очевидна за създателите на първата френска енциклопедия още през XVIII век. По всяка ве-

роятност те са работили с бележки под линия и кръстосани препратки, както все още е обичайната практика в наши дни. Но въпреки тези помощни средства за изследователската работа, все още за притиснатите от срокове специалисти не е удобно да отидат до библиотеката и да разлистват тези огромни томове. Всеки, който се опитва да получи информация за Моцарт, за структурата на ДНК или за дължината на река Амазонка, се нуждае само от персонален компютър, мишка и клавиатура. С други думи, от търсачка като Google. От основаването на Google през 1998 г. машината за търсене се превърна в най-значимото помощно средство на изследователската дейност в световната мрежа. За да постигне това, гигантът в търсенето удовлетворява повече от 200 милиона запитвания на ден и минава през повече от 8 милиарда уебсайтове. Корпоративна цел на Google е да организира световната информация и да я направи публично достъпна. И макар че тази услуга е безплатна, тя е много доходен бизнес за Google. Този гигант е продал миналата година реклама за повече от 6 милиарда, като при това е оставил далеч назад след себе си всички други търсачки. Който и да използва Google или всяка друга търсачка, той неизбежно ще попадне на Wikipеdia. Тази online енциклопедия e безплатна, набира финансиране от фондации или спонсорство и осигурява отговори на почти всяко запитване от 2001 година насам – в началото само на английски език, а днес вече на около 200 езика. Тъй като различните езикови версии са независими една от друга, количеството на наличните статии се различава за всеки език. От над четири милиона влизания, повече от един милион са на английски език. Ползвателите на немския език имат достъп до повече от 400 000 влизания. Всички статии са безплатни, без лиценз е и съставянето им от експерти и влагането в мрежата. Основен издателски екип, който се грижи за верността и надеждността на статиите, просто не съществува. Хората в тази сфера приемат за даденост, че всички грешки ще бъдат коригирани в нещо като естествен процес, ProGrafica 2007 | 41


анализи

Още за Wikipedia: Wikipedia е в Топ 10 на найпосещаваните сайтове в САЩ След като се превърна в един от 10-те най-популярни уебсайта в световен мащаб, Wikipedia набра изключително бързо скорост и в Щатите, където е базирана и Wikimedia – фондацията с идеална цел, която стои зад създаването на безплатната онлайн енциклопедия.С постигнатите през януари 2007 г. 42,9 млн. уникални посещения Wikipedia заема 9-то място в класацията, оставяйки зад себе си сайтовете на New York Times (10. място), Apple (11. място) и Viacom International Inc. (12.).

тъй като специалният Wiki софтуер позволява на всеки ползвател да създава статии. Издателите на големи енциклопедии не са подготвени да се доверят на хонорувани външни автори. Тяхната висша цел е качеството, което значи многократно проверяване и удостоверяване верността на съдържанието. Хиляди учени и експерти от цял свят работят за Brockhaus. Те пишат статии, проверяват факти или анализират последни изследвания на самото място в Южна Африка, в пустинята Гоби, в южноамериканските Анди или по други точки на света и ги изпращат до основния издателски екип в Лайпциг. Там, близо 60 технически редактори отново проверяват истинността на статиите, като същевременно ги съкращават и опростяват. Докато някои работят върху съдържателната им част, други имат задачата да проверяват лингвистичните подробности като граматика, правопис или пунктуация.

Обменен пазар на информация или енциклопедия?

* нем. Изкуство на печатането * * нем. Аз съм берлинчанин

42 | ProGrafica 2007

Екипът на Brockhaus не е особено обезпокоен от развитието на Wikipedia. „Wikipedia не е енциклопедия, а обменен пазар на информация“, обяснява Петра Зингер от Библиографски институт към Brockhaus Inc. Този, който търси информация, която може да се цитира, е добре да ползва Google и Wikipedia, за да придобие първоначално впечатление. Но по-задълбочено изследване би се провело с помощта на енциклопедия, на която винаги може да се има доверие. Това гледище е споделено от издателите на най-голямата японска енциклопедия Sekai Daihyakka Jiten. И все пак, Наото Шимонака, президент на издателска къща Heibonsha и печатница Tokyo Inshokan Printing Co. Ltd., който печата енциклопедията от 1954 г., с примирение отбелязва: „Времената, когато енциклопедиите се смятаха за символ на статус в Япония отдавна са отминали“. Днес се отпечатват само по няколко хиляди тома, докато през пиковата за енциклопедиите 1968 г. са били издадени 32 тома справочна литература, в тираж от 240 000. По-голямата част от потребителите са обществени институции

като библиотеки, училища или университети. Отделни лица не могат да си позволят разкоша да притежават скъпи справочни книжни издания. Средният японски гражданин използва търсачки по Интернет или страниците на Wikipedia на японски език. Издателските къщи и печатниците са се приспособили към новата ситуация, като се концентрират върху нови продукти, като например списания. Но Наото Шимонака е сигурен в едно: „Нашето безценно съкровище е огромното количество знание, което сме събирали от много отдавна и основното ни задължение е да го предадем нататък, както е било в миналото, както е сега и както ще бъде, та дори медиите да се променят.“ Днес съвременните справочни книги не се възприемат като суховати транспортьори на познание. През 2005 г. Brockhaus получи награда в конкурса „Найатрактивни книги“ от институцията Stiftung Buchkunst*. Информацията бива представяна по атрактивен, лесен за четене начин и в ярък колорит. Сгъваеми карти с кратки информационни текстове, лесни за възприемане информационни графики и привлекателни снимки превръщат отделните въведения във вълнуваща литература, приятна за четене. Кръстосаните препратки към други ключови понятия или други медии насърчават по-задълбочено дирене, така както е аудио библиотеката на Brockhaus, която е част от пакета на 21-то издание. Жадните за знание имат възможност да слушат нещо, което трудно би могло да се изрази с думи. Като например викът на млад орангутан, звукът на фагота или славните думи на Джон Кенеди, произнесени някога в Берлин: „Ich bin ein Berliner“.**

Енциклопедиите използват медийното разнообразие Несъмнено традиционните медии се възползват от допълващото многообразие на новите медии. Дали това ще бъдат френската енциклопедия Universalis или американската Encyclopedia Britanica, както и немската Brockhaus, днес задължителна част от компактно предлаганите издания са ежегодно адаптираните техни електронни версии. Онлайн-вер-


анализи

сията на Brockhaus може да се намери не само чрез персонализиран достъп до Интернет, но също и посредством PDA (Personal Digital Assistant) устройство, Smartphone или с помощта на джобен персонален компютър. Идеално решение при пътуване и гъвкав начин за потребление на информацията е приспособлението USB памет, в което може да бъде съхранено текстовото съдържание на 30 тома. Въпреки широкото многообразие от медии, Brockhaus не вижда основание да отпадне печатната версия. Освен всичко друго, според Петра Зингер, 21-та версия на Brockhaus е спечелила 20% повече купувачи, отколкото предшестващата. И сред тях има не само учени, журналисти и обществени институции като библиотеки, университети и училища. Независимо че достигнатите цифри не могат да се сравняват с продажбите по време на бума на търсенето през 90-те, печатният продукт все още си остава за мнозина дълготрайна инвестиция, много често с растяща с времето стойност. Специалните издания, създадени с дизайна и подписа на такива съвременни художници като Джеймс Рици, Анди Уорхол или Фриденсрайх Хундертвасер, са истински съкровища за библиофилите и са много търсени от колекционерите дълги години след тяхното отпечатване. Запазена марка на енциклопедиите са високите изисквания към качеството на техническата продукция и оформлението. Независимо дали се ползват като справочна литература в обществените библиотеки или в частните колекции, Brockhaus&Co. винаги е трябвало да се усъвършенстват, което е ангажирало няколко поколения. Изборът на трайна на износване хартия и произведени от кожа корици, използването на лен и злато са нещо повече от въпрос на вкус.

Печатните версии са крайно необходими Макар че в Brockhaus не са обезпокоени за бъдещето на енциклопедиите, с оглед своя по-нататъшен успех, в издателската къща много отдавна е започнал процес на диверсификация. Портфолиото им е допълнено с богато разнообразие на специализирани енциклопедии, често пъти с най-актуална тематика като спорт, храна и вино и т.н. Събраните любопитни факти и куриозни клонове на познанието, с които редакторите са се сблъсквали по време на техните изследвания, но не са ги включили в трезвия свят на класическите издания, се радват на огромна популярност и дават на издателската къща независимост от големите цикли между печатането на енциклопедии. Издадена е и отделна енциклопедия, посветена на собствената история на този колос на познанието. Съществува добре обосновано мнение, че гигантите на знанието ще запазят и занапред своята роля в ерата на дигиталната информация и това е потвърдено от самата Wikipedia. Немската издателска къща Zenodot изненадващо обяви в началото на годината, че възнамерява да осъществи плановете на Джими Уолс, основателя на Wikipedia, и да издаде печатна версия на немския вариант на Wikipedia в 100 тома. Така или иначе, този план междувременно беше замразен, и то не поради липса на абонати, а поради нежеланието на авторите да сътрудничат за печатната версия като пренебрегват своите интелектуални права с безплатни публикации. Какво подобре би могло да потвърди стратегията на големите издатели на енциклопедии, които остават верни на печатния продукт и на утвърденото качество на този тип медия? Биргит Айзенльофел Expressis verbis, бр. 21/2006, фирмено издание на МАN Roland Druckmaschinen AG, превод от английски език Лора Йосифова

През януари 2006 г., сайтът на Wikipedia заемаше 33-то място в класацията с постигнати 18,3 млн. уникални посещения. Значителен прогрес бе отчетен още през юли, когато онлайн енциклопедията се изкачи до 18-а позиция, благодарение на регистрирани 28,1 млн. уникални посещения. Стабилният прогрес на Wikipedia я отведе в подножието на челната десятка през ноември – 12-то място и 39,1 млн. посещения. Говорител на организаторите на класацията – comScore, пояснява, че в изнесената статистика, в актива на Wikipedia влизат и регистрираните посещения в другите сайтове на Wikimedia като – Wiktionary, Wikiquote, Wikibooks и Wikinews. Въпреки това най-голяма част от посещенията са регистрирани именно на страницата на онлайн енциклопедията. Проектът Wikipedia стартира през януари 2001 г. под формата на един единствен англоезичен уебсайт, разполагащ към този момент с около 1,6 млн. статии. Оттогава до днес безплатната онлайн енциклопедия регистрира гигантски растеж и в момента предлага над 5 млн. статии, достъпни на повече от 200 различни езика. Една от причините за феноменалното развитие на проекта се корени в основната му идея – предоставянето на свободен достъп за всички посетители на глобалната мрежа от цял свят, които имат възможността не само да използват предоставената им информация, но и да я допълват, редактират и обогатяват, като създават сами статии по интересуващи ги проблеми. В световен план Wikipedia заема 6-то място в класацията на най-посещаваните сайтове с регистрираните през декември 2006 г. 165 млн. уникални посещения. По информация на netinfo.bg, източник idg.bg

ProGrafica 2007 | 43


изложения

CeBIT без вълнения Най-голямото технологично изложение вече не е шоу, но продължава да е интересно. Малко, но избрани и целенасочени посетители в панаирната палата в Хановер

Александър Бойчев, в. Капитал Материалът се публикува с любезното съдействие на в. Капитал

44 | ProGrafica 2007

За да следите най-новото в областта на технологиите, вече не е необходимо да ходите по панаири и изложения. Можете просто да посетите сайта на интересуващия ви производител. За да правите бизнес обаче и да влезете в директен контакт с различни технологични компании, голямото експо продължава и ще бъде основен начин на общуване. Интернет „отблъсна“ потребителите, децата и масовката от щандовете на изложителите. Организаторите на най-голямото германско технологично събитие CeBIT могат да ви разкажат много за това. В средата на март, като по традиция, в град Хановер се събраха малко повече от 6000 фирми и близо половин милион посетители. Общата им цел беше да научат нещо ново, да опреснят връзките помежду си и да проведат необходимите преговори, които впоследствие да доведат и до реални сделки.

Ограничен роуминг Голямата новина на тазгодишния CeBIT „хвърли“ европейският комисар по проблемите на информационното общество и медиите Вивиан Рединг. По време на изложението, на среща с 27-те министри в областта на телекомуникациите и съобщенията на страните-членки на ЕС, е взето решение за въвеждането на „таван“ в тарифите за роуминг, определяни от мобилните оператори. Така, според Рединг, потребителите ще плащат наймного 50 евроцента за минута разговор в чужбина. Съвсем очаквани бяха разочарованите коментари от страна на мобилните оператори.

Без големи играчи Другата голяма новина на CeBIT бяха отсъстващите големи компании. Напразно би било да търсите щанд на Canon, Nokia, Philips, nVidia, HP или Apple. Sony пък са свели участието си до щанд с големина от едва 300 кв. м. За истинските големи фирми панаирът очевидно вече не носи необходимата публичност и представителност, затова те се ориентират към по-профилирани форуми. Така например, производителите на фотоапарати концентрират маркетинговите си усилия към изложението Photokina, провеждащо се в Кьолн. Производителите на телевизори и потребителска електроника, като Philipsq избират IFA в Берлин. Компаниите за мобилни телефони и мобилните оператори представят своите визии за бранша на 3GSM конгреса в Барселона. А американски фирми като Аpple или НР дори организират свои собствени мероприятия за по-плътно акцентиране върху себе си. Най-забележимият в тази насока беше представянето на iPhone по време на традиционното Аpple Expo. Де-


изложения

монстрацията на Стийв Джобс буквално открадна публиката на протичащото по същото време в Лас Вегас Consumers Electronics Show (CES). Какво остава за CeBIT тогава?

Според изказванията на противниковия лагер около Sony обаче до три години войната ще бъде спечелена еднозначно от техния Blu-Ray. Все още филмовите компании са поделени в предпочитанията си с кой формат да работят – Universal Studios поддържат HD DVD за разлика от Blu-Ray, подкрепен от Sony Pictures, Metro Goldwyn-Mayer, Walt Disney и Buena Vista Entertainment. По думите на някои анализатори Playstation 3 все пак ще наклони везните в полза на Blu-Ray. Устройството на Sony ще се продава първоначално за около 600 евро в Европа. За сравнение – обикновените Blu-Ray или HD DVD плеъри струват около и над 1000 евро. Не трябва да се пренебрегва обаче и фактът, че съществуват комбодискове във формата HD DVD, които могат да бъдат възпроизвеждани и от обикновени DVD плеъри. Битката ще е жестока, победителят вероятно ще стане известен, когато цената на крайните устройства спадне под 300 евро.

Blu-Ray срещу HD DVD

Сделано в России

Панаирът в Хановер съвпадна с европейската премиера на Playstation 3 и представи в нова светлина технологичния сблъсък между новите цифрови видеоформати Blu-Ray и HD DVD. Конкуренцията между двата формата продължава като, според предоставената информация, човек би следвало да се убеди в надмощието на HD DVD. Устройствата, работещи с новата генерация дискове с повишен капацитет и широкоформатна картина, поддържат функционалност, позната на всеки, който е гледал поне веднъж в живота си divX филм. Така например, потребителят може да си свали субтитри от интернет на друг език и да ги запише върху носителя – този път напълно легално.

Тазгодишният CeBIT ще остане в историята и с историческото официално партньорство с Русия. Целта на сътрудничеството е естествено представянето на значими руски компании и привличането на глобалното любопитство към постигнатото от тях. Това даде възможност светът да научи повече за проектите на руския дизайнер Артемий Лебедев – например клавиатура с препрограмируеми LED клавиши. Обемът на руския пазар за информационни технологии би трябвало да достигне 16.5 милиарда евро през 2010 г., като по този начин ще се удвои в сравнение с 2004 г. според оценките на германската браншова организация Bitkom. А иначе, според очевидци, демографският профил на тазгодишните участници и посетители продължава да е същият като през миналите години – преобладаващо азиатски. Защото, докато в Европа консумираме „готовите решения“ на големите компании, тяхното производство, първоначално анонсиране и технически изпитания се случват на необятните китайски, тайвански и корейски пазари. ProGrafica 2007 | 45


изложения

Българската ИКТ индустрия на CeBIT 2007 Гласът на българския бизнес се чу отчетливо на най-голямото изложение по информационни и комуникационни технологии в света CeBIT 2007

За пореден път в рамките на две седмици председателят на УС на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) г-н Златко Златков представи Българската ИКТ индустрия на световен форум. След участието си на 8 март т.г. в „Българския ден на иновациите“ в Брюксел, където заедно с министър-председателя г-н Сергей Станишев и председателя на Държавната агенция по информационни технологии и съобщения г-н Пламен Вачков, председателят на УС на БАИТ г-н Златко Златков представи състоянието и перспективите за развитие на българския пазар на информационни и комуникационни технологии. В Деня на българската ИКТ индустрия, състоял се на 16 март в Хановер, Германия, той отново представи ИКТ сектора в България и възможностите за развитие на партньорства между български и чуждестранни фирми. Като ръководител на БАИТ – най-голямата и представителна браншова организация в сферата на информационните и комуника­ цион­н и технологии, чийто членове формират около 71% от пазара на информационните технологии в България и 78% от обществените поръчки в тази сфера, г-н Златко Златков представи гледната точка и позицията на бизнеса в България, очерта основните тенденции в развитието на пазара, състоянието на кадровия ресурс на страната, формите на партньорство между браншовите организации и държавата.

46 | ProGrafica 2007

Денят на Българската ИКТ индустрия се провежда в рамките на националното участие на България на най-голямото в света специализирано изложение по информационни и комуникационни технологии CeBIT 2007. След едногодишно прекъсване през миналата година, през 2007 организацията на Деня на българската ИКТ индустрия бе поета от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС). Това вдигна нивото на представителност на официалната българска делегация, която се водеше от вицепремиера и министър на външните работи Ивайло Калфин. В приветствието си към участниците в събитието, той заяви, че трябва да се използва потенциалът на българските студенти, които учат в чужбина, като призова 15-те хиляди българи в университетите в Германия да търсят информация от нашето посолство за свободни работни места в България, свързани с информационните технологии и съобщения. Председателят на ДАИТС Пламен Вачков представи държавната политика в областта на информационните технологии и съобщенията с акценти за приоритетите през 2007 година. Презентации пред участниците в срещата направиха още фирмите Телеленик, ОБС, Немечек България и Датекс, които чрез опита си представиха различни сектори от българската ИКТ индустрия и пазар. Високото ниво на представителност и компетенцията на докладчиците предизвикаха голям интерес към проявата, което способства пред голяма аудитория да бъдат откроени възможностите на Българската ИКТ индустрия, на

страната ни като привлекателно място за повече инвестиции. На събитието присъстваха представители на български компании, мениджъри на германски, австрийски, швейцарски, румънски и чешки фирми, на Министерството на икономиката и енергетиката на провинция Северна Вестфалия, на Държавната агенция за външноикономически връзки към федералното министерство на икономиката и технологиите. Тук бе и посланикът на България в Германия Меглена Плугчиева. Същия ден се проведе и работна срещна на г-н Златко Златков с ръководители на BITKOM – най-голямата немска браншова асоциация по информационни технологии, комуникации и нови медии. Обменена бе информация за работата на двете сходни организации, обсъдени бяха механизмите за подобряване на взаимодействието помежду им, като БАИТ редовно ще предоставя на BITKOM и нейните членове информация за състоянието на пазара и възможностите за развиване на сътрудничеството между бизнеса на двете държави. Специално внимание бе отделено на европейските практики за развитие на партньорството между държавните органи и браншовите организации, обсъдени бяха и някои конкретни въпроси, по които БАИТ и BITKOM ще си сътрудничат, като борбата с корупцията при търговете за обществени поръчки, проблем, който е особено актуален за държави с прохождаща пазарна икономика. Снежана Апостолова www.bait.bg


изложения Съгласно допитване на всекидневника Frankfurter Allgemeine Zeitung, някогашният лидер сред изложенията в Германия – CeBIT, се намира в дълбока криза. През последните години все повече изложители и посетители му обръщат гръб и съществува опасност изложението да загуби международното си значение. През изминалите пет години броят на изложителите на CeBIT е намалял от малко над 8 000 на малко над 6 000. За същото време Панаирът е загубил почти половината от своите 800 000 посетители. И нищо чудно, че организаторът Deutsche Messe AG вече предвижда загуба за 2007 финансова година в размер на почти 6 млн. евро – само на базата на кризата със CeBIT. Между другото, тази година производителите на мобилни телефони Nokia и Motorola, LG Electronics и Konica Minolta, както и китайският производител Lenovo не фигурират в списъка на изложителите.

48 | ProGrafica 2007

Още за CeBIT Изложението за компютърни технологии в криза Налага се радикална промяна

Освен че е подложен на нарастващия натиск на конкуренцията на вече ежегодно организираната Международна изложба за радиотехника (Funkausstellung) в Берлин, Компютърния панаир CES в Лас Вегас, САЩ, и Изложбата за мобилни връзки 3GSM в Барселона, Испания, CeBIT търпи упреци от голяма част от изложителите, че няма ясно изразен „фокус“ и концепция. Все по-активно представяната електроника за свободното време, например, е „трън в очите“ за много софтуерни и компютърни производители. С цел да отговори на тези променени рамкови условия и да предотврати по-

нататъшен отказ за участие на изложители, ръководството на Панаира работи заедно с комисия от изложители по нова концепция, която да конкретизира профила на CeBIT и изцяло да се приложи още през 2008 г. (според предвижданията – с насоченост към „чисто информационна техника“). Основна задача е увеличаването на ефективността, както за изложителите, така и за посетителите, в рамките на един „оздравителен процес на свиване“. Мисли се и по съкращаване на срока на изложението, за да стане участието икономически по-изгодно. www.cebit.de


софтуер

Adobe® Creative Suite® 3 официалното представяне в България

Над 600 посетители събра на 24 април 2007 г., в София, официалното представяне на Adobe Creative Suite 3 в България, организирано от Adobe Systems Incorporated и неговите дистрибутори за България, BMG и BBS. Третото по ред събитие през последните години се проведе в Театъра на Българската армия и даде възможност на аудиторията да се запознае с новите концепции в Adobe® Creative Suite® 3. Презентатори бяха Кристоф Занер, Главен ПР мениджър на Adobe за Централна и Източна Европа, Иван Нейчев, сертифициран лектор на Adobe, и Магдалена Неагу, Мениджър на Adobe за България и Румъния. Кристоф Занер изложи концепцията на новия Adobe® Creative Suite® 3, която е в съзвучие с мисията на Adobe през последните 25 години – да революционизира начина, по който светът работи с идеите и информацията – винаги, навсякъде и във всяка среда. ПР мениджърът на Adobe за региона изтъкна, че това представяне на Adobe® Creative Suite® е най-значимото в цялата

история на компанията, тъй като комплектът предоставя решение за всяка среда: за печат, за уеб, за видео и постпродукция, за мобилно съдържание. Adobe предлага нови версии на световнопризнатите си приложения за работа в основните медии: печат, уеб и динамична среда (видео, аудио, мобилно съдържание и др.). В допълнение, криейтив професионалистите, които разработват съдържание за всички медии, получават всичките програми, събрани в предложението на Adobe® Creative Suite® 3 Master Collection. В традициите на предишните версии на Adobe продуктите, всеки комплект, Adobe® Creative Suite® 3 Web и Adobe® Creative Suite® 3 Design, има две издания – Premium и Standard. Г-н Занер изрично подчерта безпроблемната поддръжка на Creative Suite® 3 за Mac и PC и съвместимостта с последната операционна система на Майкрософт, Windows® Vista®, засега за 32 битови приложения. Г-н Иван Нейчев акцентира в своята демонстрация на водещите продукти на Adobe® Creative Suite® 3, Adobe InDesign® CS3, Adobe Photoshop® CS3, Adobe Illustrator® CS3 и се спря на спомагателните Adobe Bridge CS3 и Adobe Device Central CS3. Голямата новина, съобщена от Магда­ лена Неагу, Мениджър на Adobe за България и Румъния, е, че клиентите, закупили продукт на Adobe в периода 27 март – 25 юни, получават право на безплатен ъпгрейд към версии CS3 на съответния продукт или пакет. Повече информация за промоцията и продуктите на Adobe можете да откриете на адреси: www.bmg.bg, www.bbs.bg, www.adobe.com.

Кристоф Занер, Главен ПР мениджър на Adobe за Централна и Източна Европа

© Vivian Westwood

Илюстрация към официалната покана за презентацията на Adobe® Creative Suite® 3

Иван Нейчев, сертифициран лектор на Adobe

ProGrafica 2007 | 49


софтуер

Adobe® Creative Suite® 3 Design Standard Овладейте крайните срокове при дизайн и печат

Софтуерът Adobe Creative Suite 3 Design Standard е незаменимият набор инструменти за професионален дизайн и печат, който предлага чисто нови версии на съвършените инструменти за оформление на страници, редактиране на изображения, илюстрации и работни процеси с Adobe PDF.

Adobe Creative Suite 3 Design Standard комбинира Adobe Bridge CS3, Adobe Version Cue® CS3, Adobe Device Central CS3, Adobe Stock Photos* и Acrobat® Connect™* с: • Adobe InDesign® CS3 • Adobe Photoshop® CS3 • Adobe Illustrator ® CS3 • Adobe Acrobat 8 Professional

Проектиране със съвършени инструменти Можете да реализирате вашите проекти от идея до краен продукт с Adobe Creative Suite 3 Design Standard, който ви помага да създавате и печатате вашата най-добра работа. От нахвърляне на идеи до изпипване на детайли по крайния продукт, вие можете да създавате красиви, сложни дизайни с Creative Suite Design Standard. Имате възможност да се възползвате от нови творчески ефекти и по-прецизен контрол на прозрачност­та в Adobe InDesign; изследвате, прилагате и контролирате цветовете, като използвате новата Live Color среда в софтуера Adobe Illustrator и прилагате новите „Умни“ филтри (не променят реално файла) в Adobe Photoshop. Design Standard ви помага да изявите най-добрите си идеи по-лесно и по-ефикасно отвсякога.

Оставете идеите ви да потекат Adobe Creative Suite 3 Design Standard ви дава възможност да влезете в творческата зона и да останете там, като предлага тясна интеграция и общи функции за създаване, които ви позволяват плавно да се прехвърляте между задачите. Лесно споделяте елементи между компоненти – кликнете два пъти върху елемент в InDesign оформление, за да го 50 | ProGrafica 2007

отворите във Photoshop или Illustrator, например, или използвайте Smart Objects, за да редактирате Illustrator изображения във Photoshop без да го променяте реално. Управлявате визуално елементите в Adobe Bridge, управлявате файлове за работни групи с Adobe Version Cue и купувате „royalty-free“ изображения с Adobe Stock Photos — всичко това в Design Standard.

Печатате с увереност Стабилно, бързо печатане с Creative Suite 3 Design Standard. Генерирате предвидимо печатно съдържание с функции като синхронизирани цветни настройки и общи PDF параметри. Можете да минимализирате грешките с използване на предварителна визуализация преди печатане и да упражнявате прецизен контрол върху крайния продукт, използвайки пълноценни, обширни, професионални опции за печат. Ускорете предпечатната подготовка със софтуера Adobe Acrobat, за да подготвяте и коригирате Adobe PDF файлове и да автоматизирате работни процеси с JDF. С Design Standard можете надеждно да печатате чудесно съдържание с максимална ефективност.


софтуер

Най-важните причини за закупуване на Adobe Creative Suite 3 Design Standard Чисто нови версии на съвършените творчески инструменти Разполагате с високопродуктивен комплект от творчески инструменти с InDesign CS3 за професионално оформление на страници, Photoshop CS3 за несравнимо редактиране на изображения, Illustrator CS3 за вдъхновено създаване на векторни графики и Acrobat 8 Professional за ефикасни работни процеси с Adobe PDF.

Безпрецедентна интеграция за изключителна продуктивност Ще се насладите на пълноценен дизайн чрез използването на програмите InDesign, Illustrator и Photoshop с общи елементи на интерфейса, като самонагласящи се панели, които могат да се отделят, когато не се ползват. И можете безпроблемно да използвате вътрешни файлови формати измежду софтуерните приложения за ускоряване на дизайна и продукцията.

Поддръжка на последните Macintosh и Windows системи Можете да постигнете максимума от Design Standard на Intel базирани Macin­ tosh системи и Microsoft Windows Vista компютри. Ще работите гладко и на PowerPC базирани Macintosh и Windows XP системи.

Ефикасен, мощен дизайн на страници с Adobe InDesign CS3 Ще откриете повече творчески възможности и нови нива на продуктивност с InDesign CS3, който предлага мощни функции за създаване на графично богати, сложни документи; професионален типографски контрол и стабилно, надеждно печатане.

Мощни цветови и печатни възможности Печатате съставни Photoshop изоб­ра­ жения, графики от Illustrator и InDesign издания уверено, благодарение на мощни цветови опции, пълноценни цветови

настройки и професионален контрол на изходния продукт за висококачествен печат.

Изключителна поддръжка на вътрешни файлови формати Отваряте Photoshop изображения в Illustrator и графики от Illustrator във Photoshop и поставяте и двата типа файлове, както и Adobe PDF файлове, в InDesign издания. Ще ускорите вашите процеси по дизайн и продукция многократно, като използвате поддръжката на вътрешни файлови формати.

Надеждни работни процеси с Adobe PDF Можете да използвате Adobe PDF за създаване на стабилен и пълноценен краен продукт. Имате възможност и да ускорите печата – включително чрез автоматичното поправяне на грешки, открити по време на предпечата. Автоматизирайте процесите с JDF.

Публикуване в много медии Разпостранявате ваши елементи в работни процеси с много медии. Пре­да­ вате Photoshop композиции за употреба в създаване на уеб прототипи, предварително преглеждате графики от Illu­strator така, както ще изглеждат на мобилно устройство и експортирате In­Design издания като XHTML за употреба от колеги в оформление на уеб страници.

Визуално управляване на медии в Adobe Bridge CS3 Ефикасно организирате, разглеждате, локализирате и преглеждате елементи с Adobe Bridge CS3, който предлага по-бърза производителност; персонализирани работни области; виртуално редактиране на TIFF, JPEG и RAW фото файлове; директно възпроизвеждане на SWF и FLV файлове и директен достъп до полезни услуги като Adobe Stock Photos.

Системни изисквания Windows® • Intel® Pentium® 4, Intel Centrino®, Intel Xeon® или Intel Core™ Duo (или съвместим) процесор • Microsoft ® Windows XP със Service Pack 2 или Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate или Enterprise (сертифициран за 32-битови издания) • 1GB RAM • 4GB налично дисково пространство (допълнително свободно дисково пространство е необходимо по време на инсталацията) • 1,024x768 резолюция на монитора с 16-битова видео карта • DVD-ROM устройство • Софтуер QuickTime 7 е необходим за мултимедийните функции • Интернет или телефонна връзка е необходима за активиране на продукта • Широколентова Интернет връзка е необходима за Adobe Stock Photos и други услуги Macintosh • PowerPC ® G4 или G5 или многоядрен Intel процесор • Mac OS X v.10.4.8, Java™ Runtime Environment 1.5 е необходима за Adobe Version Cue CS3 Server • 1GB RAM • 5.3GB налично дисково пространство (допълнително свободно дисково пространство е необходимо по време на инсталацията) • 1,024x768 резолюция на монитора с 16-битова видео карта • DVD-ROM устройство • Софтуер QuickTime 7 е необходим за мултимедийните функции • Интернет или телефонна връзка е необходима за активиране на продукта • Широколентова Интернет връзка е необходима за Adobe Stock Photos и други услуги За повече подробности относно Adobe Creative Suite 3 Design Standard, посетете www.adobe.com/go/ creativesuitedesign.

ProGrafica 2007 | 51


софтуер

Adobe® Creative Suite® 3 Design Premium Реализирате иновативни идеи в дизайна на печатно, web и мобилно съдържание

Софтуерът Adobe Creative Suite 3 Design Premium е мечтаният набор инструменти за дизайнера при публикуване на печатно, интернет и мобилно съдържание. Той комбинира чисто новите версии на най-важните инструменти за създаване на всичко – от професионално оформление на страници до пълноценни интерактивни събития в уеднаквена, интуитивна среда.

Adobe Creative Suite 3 Design Premium комбинира Adobe Bridge CS3, Adobe Version Cue® CS3, Adobe Device Central CS3, Adobe Stock Photos* и Acrobat® Connect™* с: • Adobe InDesign® CS3 • Adobe Photoshop® CS3 Extended • Adobe Illustrator ® CS3 • Adobe Flash® CS3 Professional • Adobe Dreamweaver ® CS3 • Adobe Acrobat 8 Professional

Проектиране със съвършени инструменти Вашите идеи ще полетят с Adobe Creative Suite 3 Design Premium, който ви дава майсторството за изготвяне на най-творческата работа по-лесно и ефикасно отвсякога. От обмисляне на идеи до изпипване на финални детайли, вие можете да оползотворите интуитивните инструменти в Creative Suite 3 Design Premium, за да направите дори своите най-авангардни идеи реалност. Creative Suite 3 Design Premium ви дава възможност да не изневерявате на вашите творчески намерения и да не правите компромиси в процеса на работа.

Оставете идеите ви да потекат Adobe Creative Suite 3 Design Premium ви дава възможност да влезете в зоната на творчеството и да останете там, като предлага тясна интеграция и общи функции, които ви позволяват безпроблемно да се прехвърляте между задачите. Лесно премествате обекти между компоненти, за да избегнете неудобни заобикаляния. Импортирате графични елементи от Adobe Photoshop Extended и Illustrator в Adobe Flash, например, или копирате изображения от Photoshop в 52 | ProGrafica 2007

Adobe Dreamweaver. Управлявате елементите визуално в Adobe Bridge, координирате се с членовете на екипа, чрез Adobe Version Cue и хоствате web-базирани срещи в реално време с Adobe Acrobat Connect – всичко това в Creative Suite 3 Design Premium.

Проектирате за днес… и за утре Ще можете да подготвяте съдържание за широка гама медии – от печатни материали до интерактивни сайтове и мобилни устройства, използвайки интегрирани инструменти за създаване на продукция според стандартите на индустрията. Можете да разчитате на надеждни Adobe PDF работни процеси за печатна продукция, да преминавате от печатен дизайн към уеб дизайн с експортиране на XHTML от Adobe InDesign към Dreamweaver и да си осигурите база за ефикасни работни процеси на разработване, като създавате ултрамодерни интерактивни преживявания. От страници до пиксели, Design Premium ви дава възможност да проектирате както за утре, така и за днес.


софтуер

Най-важните причини за преминаване към Design Premium Чисто нови версии на съвършените творчески инструменти Разполагате с върховния набор от творчески инструменти с Adobe InDesign CS3 за оформление на страници, Photoshop CS3 Extended за специализирано редактиране на изображения, Illustrator CS3 за създаване на векторни графики, Flash CS3 Professional за интерактивен дизайн, Dreamweaver CS3 за уеб дизайн и разработване и Acrobat 8 Professional за работни процеси с Adobe PDF.

Безпрецедентна интеграция Използвате вътрешни файлове по-лесно отвсякога в различни работни процеси за дизайн: импортирате Photoshop и Illustrator файлове във Flash и копирате Photoshop файлове в Dreamweaver. Уеднаквено, интегрирано дизайн преживяване с новите самонагласящи се панели и други общи елементи от интерфейса.

Мощни работни процеси за дизайн Можете да осъществите вашите найавангардни идеи в печата, уеб пространството или на мобилни устройства. Автоматично ще откриете и поправите грешки преди печатане на висококачествени страници с InDesign и Acrobat. Експортирате InDesign издания като XHTML, за да ги използвате за уеб дизайн в Dreamweaver. Лесно създавате графики във Flash, като използвате стандартния Adobe инструмент писалка. Можете да тествате още и дизайни на мобилни устройства в Adobe Device Central.

Поддръжка на последните Mac и Windows системи Извлечете максимума от Creative Suite 3 Design Premium на Intel базирани Mac системи и Microsoft Windows Vista компютри. Работете гладко на PowerPC базирани Mac и Windows XP системи.

Нови измерения в цифровите изображения с Adobe Photoshop CS3 Extended Избирате области от изображенията поинтуитивно, прилагате филтри без реална промяна на изображението, обработвате триизмерни изображения и създавате точни съчетания от изображения с подобно съдържание, като използвате Photoshop CS3 Extended.

Вдъхновено създаване на векторни графики в Adobe Illustrator CS3 Изследвате, прилагате и контролирате цветовете с Live Color в Illustrator CS3. Избирате и приравнявате точки и редактирате контури по-лесно отвсякога и лесно вкарвате векторни графики в дизайни на печатно, уеб, интерактивно и мобилно съдържание.

Ефикасен и мощен дизайн на страници с Adobe InDesign CS3 Изследвате повече творчески възможности и изживявате нови нива на продуктивност с InDesign CS3, който предлага мощни функции за създаване на графично богати, сложни документи; професионален типографски контрол и стабилно, надеждно печатане.

Визуално управляване на медии в Adobe Bridge CS3 Лесно организирате, разглеждате, локализирате и преглеждате обекти с Adobe Bridge CS3, който предлага по-бърза производителност; персонализирани работни пространства; виртуално пакетно редактиране на TIFF, JPEG и RAW фото файлове; възпроизвеждане на SWF и FLV файлове и директен достъп до различни услуги като Adobe Stock Photos.

Системни изисквания Windows® • Intel® Pentium® 4, Intel Centrino®, Intel Xeon®, или Intel Core™ Duo (или съвместим) процесор • Microsoft ® Windows XP със Service Pack 2 или Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate или Enterprise (сертифициран за 32-битови издания) • 1GB RAM • 5GB налично дисково прост­ ранство (допълнително свобо­д но дисково пространство е необходимо по време на инста­л ацията) • 1,024x768 резолюция на монитора с 16-битова видео карта • DVD-ROM устройство • Софтуер QuickTime 7.1.2 е необходим за мултимедийните функции • Някои 3D функции в Adobe Photoshop CS3 Extended изискват графична карта, съвместима с Microsoft DirectX 9 с поне 64MB VRAM • Интернет или телефонна връзка е необходима за активиране на продукта • Широколентова Интернет връзка е необходима за Adobe Stock Photos* и други услуги Macintosh • PowerPC ® G4 или G5 или многоядрен Intel процесор • Mac OS X v.10.4.8, Java™ Runtime Environment 1.5 е необходима за Adobe Version Cue CS3 Server • 1GB RAM • 6.3GB налично дисково прост­ ранство (допълнително свободно дисково пространство е необходимо по време на инсталацията) • 1,024x768 резолюция на монитора с 16-битова видео карта • DVD-ROM устройство • Софтуер QuickTime 7.1.2 е необходим за мултимедийните функции • Някои 3D функции в Adobe Photoshop CS3 Extended изиск­в ат графична карта, съвме­с тима с OpenGL 1.4 с поне 64MB VRAM • Интернет или телефонна връзка е необходима за активиране на продукта • Широколентова Интернет връзка е необходима за Adobe Stock Photos* и други услуги

ProGrafica 2007 | 53


софтуер

Adobe® Creative Suite® 3 Web Standard Ускорява уеб дизайна, разработването и поддръжката

Софтуерът Adobe Creative Suite 3 Web Standard е основният комплект инструменти за уеб дизайнери и разработчици. Той включва чисто нови версии на най-важните инструменти за създаване и поддръжка на интерактивни уебсайтове, приложения и съдържание за мобилни устройства. Създавате прототипи на вашите проекти, съставяте елементи и изграждате и поддържате професионални уеб събития.

Adobe Creative Suite 3 Web Standard комбинира Adobe Bridge CS3, Adobe Version Cue® CS3, Adobe Device Central CS3, Adobe Stock Photos и Adobe Acrobat® Connect™ с: • Adobe Dreamweaver CS3 • Adobe Flash CS3 Professional • Adobe Fireworks CS3 • Adobe Contribute CS3

Вземете най-важните инструменти Придвижете идеята си към реализация със софтуера Adobe Creative Suite 3 Web Standard. Проектирате елементи и изграждате вашите прототипи със софтуера Adobe Fireworks® CS3. Осъществявате проекта си с Adobe Dreamweaver® CS3 и Adobe Flash® CS3 Professional, предпочитаните инструменти за уеб дизайн и разработка. Лесно поддържате крайния проект и интегрирате генерирано от потребители съдържание с Adobe Contribute® CS3. Creative Suite 3 Web Standard комбинира най-важните уеб инструменти, всички на едно място.

Открийте интелигентна интеграция Възползвате се от тясната интеграция между вашите основни инструменти, за да можете да забравите за софтуера и да се фокусирате върху проекта. Съвместното редактиране между Adobe Fireworks CS3, Flash CS3 и Dreamweaver CS3 гарантира плавен работен процес, който позволява лесното местене и модифициране на обекти. Подобрената поддръжка на CSS ви дава възможност да започнете вашия CSS във Fireworks и лесно да го прехвърлите в Dreamweaver. 54 | ProGrafica 2007

Dreamweaver и Contribute предлагат подобрена възможност за рендериране, както и нови FLV инструменти за ускоряване на видео интеграцията.

Наслаждавайте се на най-новите технологии Използвате интегрираните инструменти в Creative Suite 3 Web Standard, за да усъвършенствате вашите текущи умения, като същевременно навлезете във вълнуващи нови техники и технологии. Хванете вълната на онлайн видеото с многофункционални уеб видео инструменти, или изследвайте нови възможности в дизайна на мобилно съдържание. Навлезте в разработването със Spry framework за Ajax и новия ActionScript™ 3.0 език за Flash. С Creative Suite 3 Web Standard бъдещето е във вашите ръце.


софтуер

Най-важните причини за закупуване на Adobe Creative Suite 3 Web Standard Най-добрият сред най-добрите Получавате всичките фундаментални инструменти за създаване на прототипи, дизайн, разработване и поддържане на уебсайтове, приложения, интерактивни преживявания и мобилно съдържание. Наслаждавате се на нови функции и интеграция измежду Dreamweaver CS3, Flash CS3 Professional, Fireworks CS3 и Contribute CS3.

Мощна интеграция Възползвате се от интегрирани работни процеси, които позволяват бързо и ефикасно обменяне на елементи, като така можете ефективно да преминавате от проектиране към доставяне. Съвместно редактиране между Fireworks, Flash и Dreamweaver позволява бързо създаване на прототипи, графики и оптимизация. Импортирате файлове от други продук­ ти на Adobe.

Професионален интерактивен дизайн Ще откриете мощната, експресивна среда за творчество на Flash. Вдъхнете живот на графиките с всеобщо одобрени инструменти за анимиране, висококачествено рендериране на текст, филтри и други ефекти и популярните FLV инструменти, заедно с поддръжка на алфа канал и пакетно рендериране.

Последни технологии и стандарти Бъдете в час със зараждащите се технологии и стандарти. Проектирате със

CSS и XML; интегрирате се със среди за разработване като HTML, XHTML, XML, Adobe ColdFusion,® ASP, ASP.NET, JSP и PHP; тествайте съдържание между десетки браузъри и операционни системи и се подгответе за новата версия 6 на Интернет протокола (IPv6).

Лесна уеб поддръжка Освободете се от повърхностни уеб редакции. Благодарение на Contribute CS3 можете да позволите на отделни лица или работни групи лесно да редактират и публикуват съдържание на уебсайтове и блогове от контролирано приложение с ограничен достъп или от приложения на Microsoft.

Разработване с ActionScript 3.0 Ще отидете по-далеч с ActionScript 3.0, високопроизводителния, обектно–ори­ ен­­тиран програмен език за Adobe Flash Player. Изследвате напълно нов свят на персонализация, използвайки богатия език, интерфейси за приложно програмиране (API), библиотеки и обширни общи услуги за поддръжка.

Най-добрите практики Лесно прилагате най-добрите практики за уеб дизайн и разработване. Съз­давате състоятелни CSS-базирани дизайни с инструменти за CSS оформление и визуализация в Dreamweaver. Опция „влачене и пускане“ XML feed канали в уеб страница. Ще можете да използвате първия в индустрията интегриран инструмент за Section 508 и точките от WCAG Priority 2.

Системни изисквания Windows® • Intel® Pentium® 4, Intel Centrino®, Intel Xeon®, или Intel Core™ Duo (или съвместим) процесор • Microsoft ® Windows XP със Service Pack 2 или Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate, или Enterprise (сертифициран за 32-битови издания) • 1GB RAM • 3GB налично дисково пространство (допълнително свободно дисково пространство е необходимо по време на инсталацията) • 1,024x768 резолюция на монитора с 16-битова видео карта • DVD-ROM устройство • Софтуер QuickTime 7.1.2 е необходим за мултимедийните функции • Интернет или телефонна връзка е необходима за активиране на продукта • Широколентова Интернет връзка е необходима за Adobe Stock Photos* и други услуги Macintosh • PowerPC ® G4 или G5 или многоядрен Intel процесор • Mac OS X v.10.4.8, Java™ Runtime Environment 1.5 е необходима за Adobe Version Cue® CS3 Server • 1GB RAM • 4.5GB налично дисково пространство (допълнително свободно дисково пространство е необходимо по време на инсталацията) • 1,024x768 резолюция на монитора с 16-битова видео карта • DVD-ROM устройство • Софтуер QuickTime 7.1.2 е необходим за мултимедийните функции • Интернет или телефонна връзка е необходима за активиране на продукта • Широколентова Интернет връзка е необходима за Adobe Stock Photos* и други услуги

ProGrafica 2007 | 55


софтуер

Adobe® Creative Suite® 3 Web Premium Предефинира изключителното в уеб дизайна и разработването

Софтуерът Adobe Creative Suite 3 Web Premium е цялостно решение за създаване на интерактивни уебсайтове, приложения, потребителски интерфейси, презентации, съдържание за мобилни устройства и други дигитални събития. Получавате всичко, от което се нуждаете, за да създадете прототип на вашия проект, съставяте елементи, изграждате уеб преживявания и ефикасно поддържате и обновявате съдържание.

Adobe Creative Suite 3 Web Premium комбинира Adobe Bridge CS3, Adobe Version Cue® CS3, Adobe Device Central CS3, Adobe Stock Photos и Adobe Acrobat® Connect™ с: • Adobe Dreamweaver CS3 • Adobe Flash CS3 Professional • Adobe Photoshop CS3 Extended • Adobe Illustrator CS3 • Adobe Fireworks CS3 • Adobe Acrobat 8 Professional • Adobe Contribute CS3

Вземете най-важните инструменти Най-накрая – всичките ви любими инструменти в едно решение. Проектирате основните модули и изграждате вашия прототип с Adobe Photoshop® CS3 Extended, Adobe Illustrator® CS3 и Adobe Fireworks® CS3. След това реализирате проекта си с Adobe Dreamweaver® CS3 и Adobe Flash® CS3 Professional, водещите в индустрията инструменти за уеб дизайн и разработка. Използвате софтуера Adobe Acrobat® 8 Professional, за да споделяте бързо идеи за дизайн и събирате мнения от колеги и клиенти; лесно поддържате финалния проект с Adobe Contribute® CS3. Creative Suite 3 Web Premium е всичко, от което се нуждаете, всичко на едно място.

Открийте интелигентна интеграция Върнете се към вашите творчески корени с една интелигентна интеграция, която ви дава възможност да забравите инструментите и да се фокусирате върху проекта. Импортирате файлове директно от Illustrator CS3 към Flash CS3 или местите и копирате файлове от Photoshop CS3 в Dreamweaver CS3. Възползвате се от подобрения CSS работен процес между Dreamweaver и Fireworks и подобрената 56 | ProGrafica 2007

съвместимост при рендериране между Dreamweaver и Contribute. Организирате вашите елементи с Adobe Bridge CS3 и координирате екипа си с Adobe Version Cue CS3.

Наслаждавайте се на най-новите технологии Никога преди не е имало толкова много възможности за дизайнери и разработчици да усъвършенстват текущите си умения и същевременно да се запознаят с нови вълнуващи техники и технологии. Потопете се в създаването на видео съдържание онлайн с многофункционални уеб видео инструменти. Следвайте найдобрите практики с нови CSS инструменти. Изследвайте възможностите за създаване на мобилно съдържание. Навлезте в разработването със Spry framework за Ajax и новия Flash ActionScript™ 3.0 език. С Creative Suite 3 Web Premium бъдещето е във вашите ръце.


софтуер

Най-важните причини за закупуване на Adobe Creative Suite 3 Web Premium Най-добрият сред най-добрите Получавате най-новите версии на найиновативните продукти, интегрирани технологии и ценни помощни програми, използвани за създаване на прототипи, дизайн, разработване и поддържане на уебсайтове, приложения, интерактивни преживявания и съдържание за мобилни устройства.

Мощна интеграция Плавно прехвърляне на обекти между Adobe Photoshop CS3 Extended, Illustrator CS3, Flash CS3 Professional, Dreamweaver CS3 и Fireworks CS3. Използвате Adobe Version Cue CS3, Adobe Bridge и Adobe Stock Photos за управляване на елементите. Подготвяте съдържание за мобилни устройства с Adobe Device Central CS3.

Стрийминг и прогресивно флаш видео Създавате и редактирате стрийминг и прогресивно FLV съдържание за възпроизвеждане с универсалния Adobe Flash Player. Комплексните инструменти за създаване и разпространяване на видео включват самостоятелен видео енкодер, поддръжка на алфа канал, висококачествен видео кодек, вградени маркировки, поддръжка на видео импортиране, QuickTime импортиране, субтитриране и още.

Ангажираща интерактивност Внедрете богата интерактивност във вашите проекти. Независимо дали става въпрос за Ajax интерактивност в елементи на уеб страница, стрийминг интерактивни

излъчвания или приложение за интерактивно сътрудничество между множест­ во потребители, Creative Suite 3 Web Premium разполага с всичко, от което се нуждаете, за да проектирате и пуснете в експлоатация вашата интерактивна визия в уеб пространството.

Последни технологии и стандарти Бъдете в час със зараждащите се технологии и стандарти. Проектирате с HTML и CSS; интегрирате се с технологии за разработване като XHTML, XML, Adobe ColdFusion,® ASP, ASP.NET, JSP и PHP; тествате съдържание между браузъри и операционни системи и се подготвяте за новата версия 6 на Интернет протокола (IPv6).

Разработване с ActionScript 3.0 Отидете по-далеч с ActionScript 3.0, високопроизводителния, обектно-ориен­ти­ ран програмен език за Adobe Flash Player. Изследвате напълно нов свят на персонализация, използвайки богатия език, интерфейси за приложно програмиране (API), библиотеки и обширни обществени услуги за поддръжка.

Най-добрите практики Лесно прилагате най-добрите практики за уеб дизайн и разработване. Създавате състоятелни CSS-базирани дизайни с инструменти за CSS оформление и визуализация. „Влачите и пускате“ XML feed канали в уеб страница. Използвате първия в индустрията интегриран инструмент за Section 508 и точките от WCAG Priority 2.

Системни изисквания Windows® • Intel® Pentium® 4, Intel Centrino®, Intel Xeon®, или Intel Core™ Duo (или съвместим) процесор • Microsoft® Windows XP със Service Pack 2 или Windows Vista™ Home Premium, Business, Ultimate или Enterprise (сертифициран за 32-битови издания) • 1GB RAM • 5GB налично дисково пространство (допълнително свободно дисково пространство е необходимо по време на инсталацията) • 1,024x768 резолюция на монитора с 16-битова видео карта • DVD-ROM устройство • Софтуер QuickTime 7.1.2 е необходим за мултимедийните функции • Някои 3D функции в Adobe Photo­ shop CS3 Extended изискват графична карта, съвместима с DirectX 9 с поне 64MB VRAM • Интернет или телефонна връзка е необходима за активиране на продукта • Широколентова Интернет връз­ка е необходима за Adobe Stock Photos* и допълнителни услуги Macintosh • PowerPC® G4 или G5 или многоядрен Intel процесор • Mac OS X v.10.4.8; Java™ Runtime Environment 1.5 е необходима за Adobe Version Cue CS3 Server • 1GB RAM • 7GB налично дисково пространство (допълнително свободно дисково пространство е необходимо по време на инсталацията) • 1,024x768 резолюция на монитора с 16-битова видео карта • DVD-ROM устройство • Софтуер QuickTime 7.1.2 е необходим за мултимедийните функции • Някои 3D функции в Adobe Photo­ shop CS3 Extended изискват графична карта, съвместима с OpenGL 1.4 с поне 64MB VRAM • Интернет или телефонна връзка е необходима за активиране на продукта • Широколентова Интернет връзка е необходима за Adobe Stock Photos* и допълнителни услуги

ProGrafica 2007 | 57


софтуер

Adobe Acrobat 8 с обогатени възможности и висока надеждност Adobe Systems обяви появата на новата продуктова фамилия Adobe Acrobat 8, с която специалистите могат надеждно да работят заедно и да комуникират помежду си, независимо от операционните системи, вградените приложения и системите за защита на техните компютри. Новите функции в Acrobat 8 дават възможност на потребителите от бизнеса да обвързват многообразни ценни съдържания в PDF документи и формуляри, както и надеждно да ги съгласуват и обменят с помощ­та на безплатния Adobe Reader.

Продуктовата фамилия на Acrobat се състои от: Acrobat 8 Professional, Acrobat 8 Standard, Acrobat 8 Elements, Acrobat 3D Version 8, Acrobat Connect и Acrobat Connect Professional.

58 | ProGrafica 2007

Достъп до главни функции с едно кликване

Комуникация в реално време с Acrobat Connect

На базата на повече от 10-годишния си опит в областта на цифровите документи Acrobat 8 предлага широка гама инструменти и функции за работа с PDF документи на Adobe. Чрез преработения потребителски интерфейс начинаещите, както и професионалистите, бързо и интуитивно научават как да ползват възможностите на програмата, за да се справят със задачите си. Активирането на често използвани команди като например обединяването, маркирането и защитата на PDF файлове, интерактивната работа с PDF формуляри, съгласуването и съвместната работа по документи или стартирането на уеб конференция е възможно с едно кликване. „Милионите потребители на Acrobat и Adobe Reader са утвърдили PDF като надежден формат, който позволява обмена на документи между предприятията и запълва празнината между цифровите и печатните съдържания“, казва Том Хале, Старши вицепрезидент на Knowledge Worker Business Unit на Adobe. „Acrobat 8 Adobe дава възможност на специалистите да ползват електронни документи от следващо поколение. Програмата опростява съвместната работа и съгласуването на идеи или информация, независимо от операционните системи или платформите. Комбинацията с Acrobat Connect разширява възможностите за съвместна работа с опцията за комуникация в реално време през интернет.“

Във всички продукти на фамилията Acrobat 8 и Adobe Reader 8 за първи път съществува функцията за ползване на Adobe Acrobat Connect с едно кликване. Лесното обслужване позволява директен достъп до „лична виртуална стая“ за срещи за уеб конференция в реално време (засега само в САЩ). Чрез интеграцията на Acrobat Connect във фамилията Acrobat 8 потребителите решават как да работят съвместно с други – чрез електронни документи или в реално време през интернет. Професионалните потребители от всички браншове ползват продуктите на Acrobat за ефективна съвместна работа – инженерите обменят дву- или триизмерни (2D, 3D) проекти във всяка фаза на разработка на даден продукт; анализаторите обобщават по още по-прост начин финансови данни и ги изпращат в защитени файлове; адвокатите предоставят договори за подпис в цифров вид; архитектите съгласуват проекти и оферти с клиенти и доставчици; графичните дизайнери предоставят за печат резултатите от труда си с висока точност и надеждност.

Възможно е връщане в изходния формат Продуктите Acrobat 8 предлагат нови функции по отношение на съвместната, колективна работа по документи,


софтуер

на многократното използване на PDF съдържания и PDF формуляри, на обединяването на няколко файла в един документ и на контрола върху поверителна информация. Съвместната проверка на документи е възможна за всички, които имат достъп до даден сървър, уебсървър или мрежа и разполагат с Adobe Reader, версия 7 или 8. Участник в едно такова общо съгласуване вижда коментарите на всички останали, проверява статуса им и може да работи дори когато няма връзка със сървъра. Така се избягва дублиране на работата и се ускоряват процесите за проверка. С помощта на Acrobat 8 могат да се конвертират обратно, за по-нататъшно ползване, съдържания от популярни формати като Microsoft Word или AutoCAD, експортирани като Adobe PDF, като графичното оформление и форматирането на изходния документ се запазва в значителна степен.

Опростено създаване и обработка на формуляри Чрез опознаването на съществуващи полета е възможно автоматичното преобразуване на статични PDF документи в интерактивни PDF формуляри. Нов инструмент съдейства при създаването на формуляри и интегрирането на данни. Потребителите на Acrobat 8 Professional и Acrobat 3D Version 8 имат възможност да изключат функцията, да маркират цифрово формулярите и да ги съхранят. Допълнително могат да се групират различни изходни документи във вид на отделни файлове в отделен Adobe PDF пакет, като се запазват отделните файлове. Acrobat 8 Professional притежава и нови инструменти, с помощта на които могат трайно да се отстраняват видими и скрити елементи от Adobe PDF файл. www.adobe.de

ProGrafica 2007 | 59


софтуер

Adobe Photoshop Lightroom съвършен за фотографи Цялостно решение за обработка на цифрови изображения. Над 500 000 бета тестери са съдействали в оформянето на новия софтуер за дигитална фотография. Радослав Далев, редактор в Technews.bg

Материалът се публикува с любезното съдействие на Technews.bg.

60 | ProGrafica 2007

След година на публични бета тестове, софтуерът Adobe Photoshop Lightroom 1.0 излезе официално на пазара. Това е един изцяло нов продукт, комбиниращ възможности за редактиране на изображения и управление на снимки със способността за изработване на слайд шоута, висококачествено отпечатване и уеб портфолио. Lightroom е замислен като професионален продукт. От неговите възможности могат да се възползват и напреднали любители фотографи. Това е един богат на функции и много мощен инструмент, дори и да се намира в своята първа версия. Lightroom определено е нов път за Adobe, който радикално пренарежда ключови Photoshop функции в супер аеродинамично виртуално работно пространство, проектирано за организиране и обработка на голяма група от изображения. Програмата е налична както за Windows, така и за Mac ОС и предоставя широк обхват от функции – разглеждане, каталогизиране, редактиране на изображения, мултимедия и усъвършенствано отпечатване. Всичко това е достъпно в един единствен пакет. Въпреки че в името на продукта фигурира Photoshop, този софтуер на Adobe се различава от самия Photoshop в три основни аспекта: функционалност, интерфейс и обработка на изображенията. Lightroom е освободен от повечето графично-художествени възможности на Photoshop и е съсредоточен върху основните организационни, пост-производствени инструменти за цифровите фо-

тографи, в това число и инструменти за представяне. За разлика от многослойните менюта и диалогови прозорци на Photoshop, софтуерът Lightroom се характеризира с опростен интерфейс, който държи повечето функции непосредствено пред вас за лесна достъпност. Особено важно е, че всичко случващо се вътре в Lightroom, е виртуално, а не физическо. Това означава, че снимките, които сте „внесли“ в библиотеката на Lightroom, фактически не пребивават там, а програмата генерира „представяне“ на изображението и свързани мета данни. Така че вашите действителни изображения остават непокътнати, без значение дали работите с RAW, JPEG, TIFF или PSD файлове. Това означава, че можете да видите промените в реално време, да редактирате групово голям брой от снимки много бързо, както и да създадете множество виртуални версии на файла, вместо ресурсоемките физически дубликати. При споделяне на изображения, имате възможност да експортирате копия (нови или оригинални) като едно единствено изображение или група, в какъвто и да е размер, качество и файлов формат. Ако сте се докоснали до Lightroom Beta, ще установите с удоволствие, че версия 1.0 изглежда и се усеща почти както бета версията. Ще откриете един прозорец (показващ едно или множество изображения) с филмова лента в долната част и информационен/инструменти панели, свързани с избрания модул за обработка. Photoshop Lightroom 1.0 се състои от пет основни модула. Два от тях, Library


софтуер

и Develop, са местата, където ще прекарвате по-голяма част от времето си. Модулите Slideshow, Print и Web имат „изходяща“ функция, която се подразбира от техните наименования. Library управлява вашите папки и колекции с изображения, вкл. сравняване/ избиране, ключови думи, метаданни, търсене и базови настройки на изображението. Develop разполага с пълен пакет от цветови и тонални контроли, възможност за изрязване на части от снимките, коригиране на шума, както и множество други настройки. Това е мястото, където резултатът зависи в голяма степен от вашето въображение – просто можете да направите всичко с този модул. Slideshow, Web и Print разполагат със свои собствени макети, текстови и дизайнерски опции, вкл. и предварително зададени шаблони. От новите възможности в Lightroom 1.0 две са особено полезни, като предоставят различни версии на изображението. Snapshot дава възможност за запазване на множество „исторически“ състояния за определен файл и връщане обратно във всеки един момент. А с Virtual Copy можете да запишете различни редактирани версии на един и същ файл, без допълнително дисково място („копия-

та“ се държат точно както „оригинала“). Stack позволява групиране в едно на няколко сходни изображения (вкл. виртуални копия и истински копия, редактирани във Photoshop). Следващата функция, попадаща в списъка с чудесни хрумвания, е целевото коригиране. С негова помощ можете да „цъкнете“ върху някоя област на снимката и след това да регулирате тоналната крива и цвят/насищане/яркост, които селективно въздействат само на избрания цвят. Следват два непретенциозни, но много полезни инструмента, а именно – премахване на червени очи (Remove Red Eye) и Отстраняване на петна (Remove Spots). Сред новостите са и Key Metadata Browser, който предлага бърз достъп до ключови тагове за ранкиране и класиране, вкл. цветови етикети и система pick/reject, която сортира и открива търсените снимки по-бързо отвсякога. Adobe Photoshop Lightroom 1.0 е едно комплексно решение, което ще бъде наистина сериозен инструмент в арсенала на всеки фотограф. Lightroom има „умни“ функции за редактиране и тъй като включва Adobe Camera Raw, ще извлечете максимума от вашите снимки с минимални усилия.

Наличност и технически изисквания Adobe Photoshop Lightroom е на пазара от средата на февруари 2007 г. 30-дневна пробна версия можете да свалите от официалния сайт. Препоръчителните системни изисквания: Macintosh Macintosh OSX 10.4.3, 1 GHz PowerPC G4 процесор Microsoft® Windows® XP SP2, Intel® Pentium 4 ® процесор, 768 MB RAM и резолюция на екрана 1024x768. Adobe Photoshop Lightroom е универсално бинарно приложение, което ще работи на PowerPC и на новите Intel-базирани системи на Macintosh. За Adobe Systems Incorporated Adobe революционизира начина, по който светът работи с идеите и информацията – винаги, навсякъде и във всяка среда.

За повече информация, посетете www.adobe.com .

ProGrafica 2007 | 61


софтуер

Цялостна защита с Norton 360 Symantec осигурява цялостна защита срещу съвременните нарастващи заплахи с помощта на Norton 360 Вече има универсална услуга, насочена към защитата на персонални компютри, онлайн транзакции, backup и оптимизация на настройките на системата.

„Хората днес използват компютрите си за много повече от обикновена работа и съхранение на документи. Ако попитате повечето потребители за какво използват компютрите си, ще ви отговорят, че ги използват за сърфиране в мрежата, за онлайн банкиране, пазаруване, поддържане на контакти с приятелите и семейството, слушане на музика и съхранение на любимите снимки.“ – каза Енрике Салем – ръководител на група потребителски продукти Symantec Corp. „Norton 360 беше създаден с мисълта да помага за точно тези дейности. Той не само защитава срещу традиционните заплахи онлайн, но помага и за защита на идентичността на потребителите при онлайн транзакции и предпазва ценните музикални файлове и цифрови снимки.“ „С Norton 360 Symantec обновява линията на потребителските си продукти“ – каза Андрю Джакит, главен аналитик в Yankee Group. „Комбинирайки традиционните функции за защита със защитата на транзакциите, backup и настройката на производителността, продуктите като Norton 360 ще разширят пазара на решения за защита на потребителите и данните.“

62 | ProGrafica 2007

Symantec Corporation анонсира наличието на най-новото попълнение в отличената с множество награди серия от продукти „Norton“ – Norton 360. Това е универсално решение, комбиниращо доказалите ефективността си, най-добри в индустрията, технологии за защита от вируси и шпионски софтуер, защитна стени, защита от фишинг, backup и оптимизация на настройките на операционната система, което елиминира необходимостта от закупуване и работа с различни продукти. Универсалната защитна услуга защитава компютрите и записаната в тях информация от загуба на данни, от заплахите и рисковете в Интернет, като позволява на потребителите свободно и без притеснение да се отдадат на ежедневните си онлайн дейности. Norton 360 помага на потребителите да възстановят доверието си към интернет, осигурявайки функции за защита на транзакциите срещу онлайн измами. Освен това, Norton 360 поставя диагноза и коригира ежедневните компютърни проблеми, оптимизирайки производителността и скоростта на компютъра. Основните принципи, заложени при създаването на Norton 360, са автоматизация, обширен набор от функции и производителност. Създаден да работи почти изцяло автоматично, Norton 360 осигурява цялостна защита чрез изпълнение на функциите си във фонов режим, без да влияе върху начина на работа на потребителя. Продуктът е създаден

да предостави сигурна, ползотворна и ненатрапчива работна среда, поради добрата интеграция на използваните технологии за получаване на максимална ефикасност и производителност. Norton 360 e създаден за масовия компютърен потребител, изискващо лесно за използване, цялостно защитно решение, за което е необходима минимална потребителска намеса. Продуктът предлага пълна защита в пет категории и функции: • Компютърна защита – Norton 360 използва най-добрата в индустрията защита от широк кръг заплахи и рискове, включително вируси, шпионски софтуер, хакери и други на Symantec. В Norton 360 e включена и SONAR (Symantec Online Network for Advanced Response) технология, която предлага разпознаване в реално време на нови заплахи, като ги идентифицира по поведението. Norton 360 включва възможността за премахване на работещите на ниво ядро на операционната система Rootkit заплахи с помощта на евристични технологии. Използващите Rootkit заплахи могат да предоставят на атакуващите неупълномощен достъп до поверителни данни на компютъра на потребителя. Norton 360 предлага още и интелигентна защитна стена, защита от неоторизиран достъп, оценка на уязвимостта и разпознаване на мрежата, към която се включва компю-


софтуер

търа, като защитната стена автоматично оптимизира настройките си в зависимост от мрежата, гарантирайки винаги адекватна защита. • Защита на транзакциите – Защитата от фишинг дава на потребителите необходимата увереност да пазаруват или осъществяват банкови операции в Интернет, като защитава тяхната самоличност онлайн. Прилагат се бели и черни списъци, както и евристични технологии за разпознаване на известните и неизвестни, извършващи фишинг и измами сайтове, като опасните сайтове се обозначават ясно от интегрираната в Internet Explorer 6.0 или по-нови версии на уеб браузъри лента с инструменти на Norton Toolbar. Norton 360 включва и проверка на автентичността на сайта, който ползвате, с база на най-често подлаганите на фишинг надеждни търговски марки и онлайн магазини. • Backup и възстановяване – Norton 360 въвежда нови възможности за локално или онлайн backup и възстановяване. Backup копието е защитено от персоналния Norton акаунт на потребителите, както и от криптиране по време на прехвърлянето на файлове и при съхранение на сървърите. Продуктът включва 2GB място за онлайн съхранение с възможност за допълнително закупуване на място до 5GB за USD 29,99, до 10GB за USD 49,99 и до 25 GB за USD 69,99. Norton 360 разпознава автоматично новите или променени файлове и извършва инкрементален backup на промените по дефинирана от потребителя схема за backup или чрез backup във фонов режим, когато компютърът не е натоварен. Потребителите могат да избират къде да запазват backup копията на съдържанието от набор опции за съхранение, включително вътрешни устройства, CD/DVD устройства, USB устройства, споделени мрежови ресурси, външни твърди дискове или криптирано backup копие онлайн. • Оптимизация на компютъра – Norton 360 идентифицира и премахва ненужните временни файлове на Windows

и временните интернет файлове с история на посетени интернет сайтове. Функцията за оптимизация на компютъра също анализира и дефрагментира твърдия диск за по-бърза и ефективна работа. Интелигентният модул Smart Background Scheduler, работещ във фонов режим на Norton 360, следи системата за дейност от страна на потребителя, използване на CPU и дискова активност и регулира изпълнението на задачите на Norton 360, минимизирайки въздействието му върху производителността на системата. При удовлетворяване на параметрите за неактивност, Smart Background Scheduler автоматично стартира останалата част от задачите за сканиране, backup и оптимизации на операционната система. • Вградена диагностика – Norton 360 включва вграден модул за диагностика и поддръжка, който автоматично извършва диагностика и разрешава често срещани проблеми или насочва потребителите към лесното им разрешаване в контекста на продукта. Потребителите имат лесен достъп до техническа поддръжка за Norton 360 – по телефона или чрез безплатен live-chat и e-mail. Клиентите на Norton 360 могат да получат и модули за AntiSpam и родителски контрол чрез опционален пакет без допълнително заплащане. Зад поддръжката на Norton 360 стои върховата експертизата и ресурсите на Symantec без еквивалент в бранша, включително системата Global Intelligence Network, която се състои от Symantec DeepSight Threat Management System и Symantec Managed Security Services, осигуряващи повече от 40 000 сензора за наблюдение на мрежовата активност в повече от 180 държави. Norton 360 използва и предимствата на Symantec Phish Report Network (Мрежа за докладване на фишинг на Symantec), голяма общност срещу онлайн измамите, в която членовете регистрират и получават адресите на измамнически уеб сайтове за алармиране и филтриране с цел защита на потребителите.

„С постоянната еволюция и усложняване на онлайн заплахите, Norton 360 печели от осигуряването на сигурност при работа в мрежата“ – каза Пол Броди, вицепрезидент на отдела за продукти за работни станции на Yahoo!. „Работейки със Symantec, Yahoo! ще има възможност да предоставя това цялостно, автоматизирано решение за защита на нашите потребители, позволяващо им да комуникират свободно с онлайн обществата и да ползват всякаква информация.“ „Buy.com с удоволствие посреща предложението на Symantec за продукт-услуга за универсална защита“ – каза Хърб Крисчито, вицепрезидент на отдела за продажби на Buy. com. „С нетърпение очакваме да предложим на нашите клиенти в Buy.com цялостно решение, като Norton 360, което да им помогне да защитят компютрите си от яростните атаки на съвременните заплахи и рискове онлайн, а също и да предпазва съхраняваните на машините им ценни файлове.“ Цени и наличности Norton 360 може да бъде закупен в България от средата на месец март 2007 г. чрез търговската мрежа от фирми-партньори на Symantec. Препоръчителната цена на дребно на Norton 360 e 99,99 евро (включва едногодишен абонамент за съпътстващите продукта услуги и получаване на актуализации на продукта от Symantec). Решенията за защита на Norton са създадени така, че се интегрират с операционната система Windows Vista, предлагайки най-добрия избор за продукт за защитата в среда на Vista. Norton 360, заедно с Norton Internet Security, Norton AntiVirus и Norton Confidential, предлагат пълна интеграция с Windows Vista (32 и 64 битова версия) и Windows XP. Клиентите могат вече да разчитат на Norton 360, който използва Norton патентовани технологии за осигуряване на найпълно решение за универсална защита срещу днешните и утрешните заплахи. За контакти: Б. Бойчев, b.boichev@bmg.bg Ст. Големехов, s.golemehov@bmg.bg

ProGrafica 2007 | 63


въпроси и отговори

От форума на Prepressbg.com

Пламен Давидов Prepressbg.com, Официален електронен орган на СПИБ Тъй като все повече млади специалисти търсят помощ в реално време във форума, избрахме за тях някои от често задаваните въпроси и отговори за начинаещи.

За Prepressbg.com: Първото електронно списание за полиграфия на български език. Актуални новини за предпечатни и печатни технологии, полезни статии, обяви за работа, интервюта със специалисти от бранша. За четири години Prepressbg.com създаде неформална общност от специалисти по предпечатна подготовка и печатни комуникации. Форумът на изданието има регистрирани над 3 500 активни потребители. Prepressbg.com генерира над 3 000 дневни посещения. Други проекти на издателя: www.polygraphy.info – електронен каталог на българската полиграфия www.bgoferta.com – електронна система за оферти за полиграфически стоки и услуги www.nodnol.bg – студио за изработка на уеб сайтове и Интернет маркетингови услуги

64 | ProGrafica 2007

Въпрос: Можете ли да ми препоръчате начин за корекция на моаре? Prepressbg: Има много и различни начини с използване на техники за сканиране и прилагане на филтри. Ето и нашето предложение (описаният процес се отнася за Adobe Photoshop): 1. Сканиране на 1200 dpi 2. Прилагане на филтър gaussian blur по каналите, със стойност 1 3. Преоразмеряване на изображението на 600 dpi 4. Прилагане на филтър gaussian blur по каналите, със стойност 1 или помалка 5. Преоразмеряване на 300 dpi 6. Прилагане на филтър gaussian blur по каналите, стойност по-малка от 1 7. Прилагане на филтър Unsharp mask със следните стойности: amount 100-200%, radius 1, treshold 0-10 – варирането на първата и последната стойност се влияят от личната Ви преценка. Amount регулира степента на контрастиране на два съседни пиксела, а treshold на това, дали ще бъдат засегнати по-дребозърнестите (0), средните (като за лице = 4) или само грубите детайли (8-10). Добра преценка за това, дали успешно е премахнато моарето, се вижда при view = 50%. Ако моарето все още се вижда в проекта, вероятно ще се види и на печата. Същото увеличение помага и да се прецени добре дали изображението е достатъчно изострено и дали дребен текст ще е четим. Въпрос: На колко dpi трябва да са растерните изображения във файл, подготвен за печат? Prepressbg: Няма еднозначен отговор, тъй като зависи от линеатурата, на която ще се печата. Можете да използвате правилото (резолюция) dpi = 1,5 до 2 х lpi. Каква стойност да изберете от 1,5–2 зависи от детайлността на

изображеието, което ще се отпечатва. Стойността на lpi можете да получите от печатницата. Например: При печат на линеатура 150 lpi, е необходимо да сте задали поне 225 dpi на вашето изображение. Изображения с резолюция над 300 dpi няма да подобрят качеството на отпечатъка и могат само да увеличат обема на Post Script (PDF) файла. Въпрос: Какво означава терминът Trapping (маскиране)? Prepressbg: Trapping (маскиране) представлява съвкупност от мерки и действия, целящи предодвратяването на нежелано „просветване“ при печат, на границата на две цветови области. Причините за този нежелан ефект са комплексни, като в общия случай са комбинация от възможностите на печатната машина, вида на хартията, плътността (покривността) на цветовете и т.н. Ефектът на „просветване“ най-често се проявява при печат на изображения, линии и текст върху цветен фон. Компенсирането на тази неточност се изразява в увеличаване или „раздуване“ контура на единия от обектите със стойност, при която ще се получи застъпване между тях и същевременно самото застъпване ще остане невидимо след печата. Въпрос: Каква е разликата между композитен и цветоотделен файл? Prepressbg: В цветоотделения файл (pdf или postscript) се съдържа информация за всеки цвят на отделна страница от документа. Например CMYK се разделя на четиристраничен файл с информация за всеки цвят отделно. Ако файлът съдържа Spot цветове, броят на страниците във файла ще отговаря на броя на всеки Spot цвят. Всяка отделна страница представлява черно бяло изображение на съответния цвят. В композитния файл (pdf или post­ script) всички цветове са комбинирани


въпроси и отговори

в една страница на документа. При преглед на монитор изображението се вижда цветно.

файла и възможност за автоматично задаване на trapping от RIP-а на изходното устройство.

Въпрос: Какъв файл (pdf или postscript) е за предпочитане да използваме при работа с печатниците – композитен или цветоотделен? Prepressbg: Попитайте печатницата или студиото за експонация, с които работите. И двата вида файлове имат своите предимства и недостатъци. Изборът се определя от изходното устройство – експонатор, печатна машина или принтер. Цветоотделеният файл обикновено е по-голям като размер от композитния. Той обаче е за предпочитане, когато trapping (маскиране) е зададен ръчно или софтуерът на изходното устройство е по-стара версия и няма възможност за работа с композитни файлове. Цветоотделеният файл не може да се използва директно за печат на принтери или дигитални преси. Предимствата на композитния файл са по-малкия размер на

Въпрос: Мога ли да превърна цветоотделен файл в композитен? Prepressbg: Да, възможно е. За целта се използва специализиран софтуер, например допълнението PDF Seps2Comp за Adobe Acrobat. Тази операция крие много рискове за некоректно изпълнение и не се препоръчва, ако не е наложителна. Въпрос: Що е то Сериграфия? Prepressbg: Сериграфия (или селиграфия) е другото име на ситопечат. Въпрос: Как се нарича на български английският термин „story“ от предпечата? Prepressbg: Story е целият текст, който селектирате в един текстов блок. В частност може и да е само текстовият блок, но може да „прелива“ и в текстови блокове на същата или на други страници.

В отговорите са използвани мненията на следните участници във форума: niki michailov, maznio, thomas, ValBo, InnovisioN

ProGrafica 2007 | 65


изложби

Известният художник избра за първата си изложба в София произведения, над които е работил през последните няколко години и дни и които никога не са напускали ателието му.

Червена линия 150/150 см дигитален печат, акрил, платно

Божидар Йонов ОТБЛИЗО

Етно150/150 см дигитален печат, акрил, платно

Национална художествена галерия, зала „Параклиса“, 16 февруари 2007 г. Колкото и да е странно, Божидар Йонов стана на 65 години. Колкото и да е странно, ОТБЛИЗО беше първата му самостоятелна изложба в София. Колкото и да е странно, го видяхме в съвсем ново превъплъщение – различно от познатите ни досега през годините многобройни изяви в областта на плаката, пространствения и графичния дизайн, емайла или стенно-монументалните изкуства. 66 | ProGrafica 2007

Колекцията ОТБЛИЗО включи около 20 произведения, част от по-голяма серия, обединяваща авторски художествени разработки на компютърно генерирани изображения, чиито отправни точки са също авторски дигитални фотографии на различни обекти, структури и материи. Едва ли би имало значение за цялостното внушение на изложбата, как точно са назовани тези произведения: композиции, създадени със средствата на ди-


изложби Самостоятелни изложби: Будапеща, Цюрих, Виена, Братислава, Москва, Берлин, Грийнсбъро (САЩ), Алжир, Токио, Варшава. Участник в международните биеналета и триеналета на плаката в Лахти, Варшава, Монс, Мексико, Бърно, Тояма; в десетки представителни изложби на българския плакат по света, както и във всички национални изложби в областта на графичния и пространствен дизайн. Член на международни журита на конкурси за плакат и компютърна графика: Будапеща, Гжежов, София

Шипка 1-6 150/150 см дигитален печат, акрил, платно

гиталните технологии или компютърно генерирано и дигитално възпроизведено изкуство с допълнителна обработка. Същественото е, че ОТБЛИЗО беше една вълнуваща индивидуална артистична реакция към света, изкуството и новите технологии, която регистрира не само удоволствието от играта на своя автор, но и въвлече зрителя в преживяване, изследване на границите на реалното и виртуалното, предлагайки необичайни гледни точки и дистанции и откривайки по думите на своя автор „нов свят, чиято непозната и незабелязвана естетика, провокира въображението и емоцията“. Лаконичният и знаков език на графичния дизайн; многопластовите внушения, характерни за монументалното изкуство са част от особеностите, които характеризират творчеството на Божидар Йонов и определят неговото впечатляващо разнообразие и мащаб. Автор на многобройни художествени решения в областта на простран-

ствения дизайн, плаката, рекламата, типографията и стенно-монументалните изкуства, Божидар Йонов е сред фигурите, които изграждат облика на съвременната ни пластическа култура не само с личните си художествени постижения и международни признания, но и с активната си преподавателска дейност като професор в най-старото и авторитетно висше учебно художествено заведение – Националната художествена академия – София, на която от 2003 година е избран за Ректор. Елемент от многообразния творчески път на автора е и неговото участие като основател и организатор на Международното триенале на сценичния плакат, което през тази година за пети пореден път ще превърне София в световна столица на плаката.

Награди: Златен медал от Международния конкурс за туристически плакат – Торино, Италия; Специална награда на АПН за плакат на олимпийските игри в Москва; Сребърен медал за графичен дизайн на календар от Международното биенале – Бърно; Втора награда от Международен конкурс на ООН за плакат на тема „Правата на човека“, награди на СБХ от биеналето на българския театрален плакат – Димитровград, Годишна награда за рекламен дизайн на СБХ, Специалната награда на СБХ за постижения в областта на графичния дизайн „Александър Жендов“, Голяма награда за корпоративна реклама/календар `06 – ПРИНТКОМ.

Албена Спасова, НХА

ProGrafica 2007 | 67


изложби

Селиграфия нова територия в графиката и изкуството на книгата Събитието беше организирано от катедра „Книга и печатна графика“ към НХА, на 16 април. Беше представена книгата „Селиграфия. Безводен метод за повърхнен печат“ на Снежина Бисерова, както и изложбата на произведения (графики, библиофилски книги, плакати и др.), създадени от възпитаници на НХА със средствата на този метод. В анонса към изданието, авторката Снежина Бисерова пише: „Селиграфията (или безводна литография) е създадена едва в последните години на ХХ век и се отличава с невероятна простота и достъпност. Въпреки че води произхода си от сухия (безводен) офсет, който по своята същност е репродуктивна техника, селиграфията представлява повърхнено печатен метод, успешно адаптиран при оригиналната графика. Техниката предоставя извънредно богат регистър от изобразителни и експресивни възможности, като същевременно разгръща широко поле за експериментиране. Тя 68 | ProGrafica 2007

е ниско токсична в сравнение с повечето познати досега графични методи. Смисълът на всяка оригинална графична техника е да служи пълноценно на фантазията на творческите цели на художника, което селиграфията прави по един наистина забележителен начин.“ Албена Спасова, НХА


З А ГЛ А В И Е

ProGrafica 2007 | 69


конкурси

Global Printing Innovation Awards световен конкурс на Xerox Заявки за участие ще се приемат онлайн от 23 април – до 22 юни

Xerox търси най-добрите дигитално отпечатани материали в тазгодишното издание на Global Printing Innovation Awards

70 | ProGrafica 2007

Корпорацията Xerox търси най-креативните книги, брошури, печатни материали за директен маркетинг в шестото издание на наградите Printing Innovation with Xerox Imaging (PIXI). Международният конкурс е създаден с цел да открива и показва най-иновативните и ефективни печатни материали, произведени на дигиталните преси на Xerox. За първи път тази година Xerox ще проведе един общ конкурс за целия свят, а не както досега отделни за Европа и Северна и Южна Америка. Това ще позволи на всички участници да се състезават наравно за международната титла. Заявки за участие ще се приемат онлайн от 23 април – до полунощ на 22 юни. „През последните пет години с PIXI Awards, Xerox демонстрира докъде се простират възможностите на дигиталния печат“, споделя Валери Томасин, вицепрезидент на направление Производствени системи в Xerox DMO.

„Когато вдъхновението се комбинира с точната технология и работен процес, това води до успех на фирмите, оборудвани с дигитални системи Xerox и техните клиенти. Голяма част от заявките от минали години включват материали от кампании за директен маркетинг, поздравителни картички и персонализирани календари.“ Експертното жури е съставено от представители на ключовите сегменти от международната графична индустрия. Те ще оценяват участията по критерии като цялостна визия, ефективност за бизнеса, използване на възможностите на дигиталния печат с Xerox и степента на иновация. Ще се оценяват също и екипите, създали и работили заедно за въвеждането на дигитално отпечатаните произведения на пазара – креативни специалисти, печатари и техните клиенти. Тази година състезанието има четири категории:


конкурси

1. Информационни и промо материали (Collateral) – категорията включва дигитално отпечатани материали, създадени за промоция на продукти или услуги. Чрез използването на разнообразие от довършителни техники, материалите могат да бъдат под формата на брошури, календари, картички, постери, визитни картички, каталози и могат да включват персонализирани и индивидуални послания, изработени по конкретна клиентска заявка. 2. Книги и ръководства – категорията включва книги и продукти, като късотиражни издания, образователни издания, тренинг материали, продук­ тови ръководства, брошури, презентации и годишни доклади – чернобели, цветни или комбинирани. 3. Директна поща – материали за директен маркетинг, създадени и персонализирани за специфична целева аудитория или индивидуални послания, които попадат в тази категория. Такива са пощенски картички, промоционални материали, пакети от материали за директна поща, етикети и пликове, материали, съдържащи няколко различни видове медии, както персонализирани, така и отпечатани при поискване (print-ondemand) материали. 4. Промоционални материали, свързани с транзакции – всички видове транзакционни клиентски материали, особено тези, които се използват за стимулиране на лоялността на клиентите. Тук попадат извлечения за кредитни карти с персонализирани продуктови оферти; банкови извлечения, които съдържат допълнителни финансови услуги; извлечения от взаимни фондове, които графично представят инвестиционния микс и ръста на възвръщаемост, ютилити извлечения. „Наградите Xerox PIXI са повече от конкурс, целящ да открие най-иновативното използване на дигиталната технология на печат“ – споделя Маршал Перкинс, президент на The Print Network, победител в състезанието през миналата година. „Програмата предлага възможности да се види какво правят

лидерите на пазара за своите клиенти и е платформа, чрез която клиентите на Xerox могат да споделят най-добрите си продукти с международна аудитория.“ Участия ще се приемат до полунощ на 22 юни и е задължително те да бъдат произведени на дигитална печатна машина на Xerox. Подаването на заявките е безплатно и участия ще се приемат от 50 страни, в т.ч. и България. Формата за онлайн заявка ще бъде налична на шест езика на посочения по-долу web сайт. Победителите ще бъдат обявени по време на Graph Expo, водещо търговско принт-изложение, от 9 до 12 септември 2007 г., в Чикаго. Повече от 40 000 щатски долара под формата на туристически ваучъри ще бъдат предоставени като награден фонд:  Голямата награда Best of Show – 10 000 щатски долара под формата на туристически ваучер; и такива за 2 000 щ.д. за ключовите партньори, помогнали за реализирането на проекта, както и кристални плакети за всички.  Първо място във всяка категория – туристически ваучери по 2 000 щ.д. и по 1 000 щ.д за ключовите партньори; плакети.  Второ и трето място във всяка категория – плакети. Най-добро в региона – туристически сертификат за 2 000 щ.д. и 1000 щ.д. за ключовите партньори.  Допълнителна награда – 1 000 щ.д под формата на туристически ваучър за най-оригинално приложение на хартия Xerox за дигитален печат или друга медия. За онлайн регистрация, информация за критериите на журито, биографиите на неговите членове, списък с държавите, от които се приемат участия, както и информация за миналите издания може да бъде намерена на www.xerox.com/pixi след 23 април 2007 г. За контакти: Валентин Митев, valentin.mitev@xerox.com Ралица Николова, raly@newmoment-bg.com

ProGrafica 2007 | 71


ВПЕЧАТЛЯВАЩО РАЗЛИЧНА И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГООБРАЗНА

Открийте един различен вид природосъобразена хартия – UPM Fine, първокласна хартия с висока белота, която предлага изключително многообразие. Многообразие, което е важно за всеки. Многообразие по отношение на качествата: приятна белота, изключителна плътност и непроменливо високо качество. Многообразие по отношение на възможностите за приложение. UPM Fine е универсална хартия, която предлага широка гама от граматури. Запознайте се с многообразието на UPM Fine. Поръчайте безплатно копие от брошурата на UPM Fine и лично се убедете в нейното многообразие. Единсвеното, което трябва да направите е да изпратите вашия адрес на e-mail: upm-fine-printed-samples@europapier.bg

Проверено с

ProGrafica 4`2010 | 97


ROLAND 700 »Next Generation«

HiPrint DirectDrive

ctDrive

Новото поколение ROLAND 700 MAN Roland България ЕООД; 1618 София, ул. Нов век №3; тел.: (02) 955 61 33; факс: (02) 955 96 21 office@man–roland.bg; www.man–roland.de

MAN Roland Bulgaria —

MAN Roland Bulgaria —

ProGRAFICA 1/2007  

Специализирано списание за графичен и уеб дизайн, предпечатна подготовка, творчески решения, печат, маркетинг и реклама, специализиран софту...