Page 1

4’10 ОРГАН НА СЪЮЗА НА ПЕЧАТАРСКАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ

ОСНОВАНО 1949 ГОДИНА  ІІІ ИЗДАНИЕ  ГОДИНА ХХXI  всичко за печатната комуникация

Редом с цветовете създайте и ефекта върху хартията, който ще предизвика ускорен пулс и меки колене Предизвикай емоции – с допълнителните онлайн опции от manroland! Иновативните технологии от manroland превръщат Вашата печатница във фабрика за приятни чувства. Допълнителните опции като онлайн нанасяне на фолиото за студен печат с ROLAND InlineFoiler Prindor, ефектно и функционално лакиране или печат с UV мастила и лакове създават първокласно качество и уникални печатни продукти. Това прави всеки отпечатан лист нещо много специално – визитка за Вашата печатница. WE ARE PRINT.® „манроланд България“ ЕООД 1715 София, ул. БПС №1, сграда 14 – партер тел.: 02/ 955 94 61, факс: 02/ 955 96 21 office@manroland.bg; www.manroland.bg


KBA Технология за листов офсет

Надеждна като часовников механизъм KBA RAPIDA 105

KBA.P:618

Вие цените гъвкавостта, надеждността и производителността? Вие търсите бързи подготовки и отлично качество на печата? Вашето производство се нуждае от една модерна печатна машина, макар и не с всички екстри? Тогава разгледайте Rapida 105 по-внимателно: тя е здрава, гъвкава, работи прецизно като часовников механизъм и е много продуктивна за хартия и картон. Тя печата в 3b-формат със скорост до 15 000 листа на час и ще ви бъде полезна както при леки, така и при тежки материали. Още въпроси? Едно обаждане е достатъчно!

„Доминов – Консуматив“ ЕООД, гр. Пловдив, тел.: +359 32 607 820 office@dominov-bg.com, www.dominov-bg.com, www.kba.com


AGFA GRAPHICS

Поглед в бъдещето?

Ние можем да ви помогнем Нашата философия е проста: успявате ли вие, успяваме и ние. Ето защо разработихме иновативни технологии като тази за CtP без химикали. Така вие ще подобрите качеството, спестявайки време и пари – и всичко това с по-малко вредно въздействие върху околната среда. Освен това ние разработихме поредица от мастилено-струйни системи с УВ изпичане, които правят дигиталния печат много разнообразен, а оттам и много печеливш. Продължаваме да подобряваме софтуерно работните потоци на технологичния процес, за да съкратите производствения цикъл и да отговорите на нуждите на вашите клиенти. Нашата цел е да ви помогнем да вървите напред и да бъдете начело. Останете начело. С Agfa Graphics.

www.agfa.com/graphics

София 1784, бул. Цариградско шосе 113А

Agfa Graphics Austria GmbH Lehrbachgasse 2 1120 WIEN – AUSTRIA Phone +43 1 89112-3268 www.agfa.at

тел.: 02/ 876 04 93, тел./факс: 02/ 975 33 97 e-mail: office@bulgraphica.com www.bulgraphica.com


Лято е! It is summertime!

Прозвуча последният съдийски сигнал на Мондиала, замлъкнаха вувузелите и изведнъж стана съвсем тихо. Но тази тишина не е само от замлъкналите вувузели в Африка — като че ли наоколо също е много тихо. Почти нищо не се случва в Съюза на печатарската индустрия в България, колегите са се пръснали — кой на почивка, кой по работа... Криза, криза, ама българинът не пропуска да направи почивката си — я на море, я на планина, я в чужбина... Работили–не работили, защо поне да не си починем? Тоя път май наистина го правим „като за последно“. Какво пък, кризата ни умори, пък и „краят на света“, казват, наближавал — май това ще ни остане. Ех, ако бяхме така самоотвержени и в работата, сигурно много други „щяха да ни дишат праха“, ама не — не щем да работим „като за последно“ и това си е. Едва ли има друг народ (изключение може би правят само черногорците), който да има толкова „мъдрости“ за отлагане на работата — тя не била заек да избяга, щяло да я има и след нас, от нея се ставало гърбат, а не богат и други подобни. Така, не без политическата воля на едни и други управници, за стотина години и помен не е останал от „пословичното българско трудолюбие“, а ние от „прусаци на Балканите“ постепенно се превърнахме в „бедните роднини“, а страната ни — в „задния двор“ (разбирайте го както искате) на Европа... Кога, за Бога, ще разберем, че изходът от тази ситуация не е загърбването на работата и търсенето на оправдания? Трябва ли да стигнем до хала на Гърция, за да предприемем корективни действия? Явно — да. Сега, като изпапкаме и резерва, наистина започваме да гоним зайците, ама дивите, защото питомните вече свършиха, иначе няма да има с какво да се наситим... Приятна лятна почивка! Атанас Джажев

Уважаеми читатели, Можете да закупите списание полиграфия и от книжарници „Сиела“. София: МОЛ София, бул. Стамболийски 101, етаж 2 Сити център София, бул. Арсеналски 2, етаж 3 Софийски районен съд, ул. Драган Цанков 6 КНИЖНА БОРСА БОЛИД, бул. Искърско шосе 19

The final whistle of the Mondial is blown, the vuvuzelas are silent and suddenly it became very quiet. But this feeling comes not only from the silent vuvuzelas — it seems that all around us it is also very quiet. Almost nothing is going on in the Printing Industry Union of Bulgaria, our colleagues are scattered — some away on a vacation, others working …Sure, everyone complains about the crisis, but the Bulgarian people do not miss to go on a holiday — to the seaside, to the mountains or abroad … No matter if we have worked or not, why don’t we at least get some vacation? This time it seems like we are doing it as if there was no tomorrow. Well, the crisis did tire us, and as they say, the end of the world is near — maybe this is what will remain. Alas, if we were similarly dedicated to our work, maybe many others would have lagged behind us, but no — we do not want to work as if there was no tomorrow and this is the way it is. There is hardly any other nation (the only exception might be the Montenegro people) who has so many „wise“ sayings for putting work off — the work, we say, is not a rabbit to run away, there will always be work, even when we are long gone, work does not make your rich, it makes you hunched, etc. Thus, not without the political will of one or another ruler, in a mere one hundred years we could not find a trace of the proverbial Bulgarian diligence, and we gradually transformed from the Prussians of the Balkans to the „poor relatives“, and our country is now the „backyard“ (read this as you please) of Europe … When will we, in the name of God, understand that the way to get out of this situation is not putting our work off and looking for excuses? Should we get to the state of Greece in order to start undertaking corrective measures? Apparently — yes. Now, when we deplete the reserve as well, we really will start chasing the rabbits, but will go after the wild ones, because the domestic ones are already done with, and otherwise there will be nothing for us to eat … Have a happy summer holiday! Atanas Djajev

Пловдив: МОЛ Пловдив, ул. Перущица 8, етаж 2 Съдебна палата, ул. 6-ти септември 167 Варна: МОЛ Варна, бул. Сливница 201 Стара Загора: Парк Мол Стара Загора, бул. Никола Петков Велико Търново: Съдебна палата, ул. Васил Левски 16

полиграфия 4’2010 5


в този бр ой Орган на Съюза на печатарската индустрия в България Основано 1949 г., III издание, година XXXI ISSN 0204—9953 © polygrafia/Sofia polygrafia@print-publishing.bg, www.print-publishing.bg Издател Принт енд Пъблишинг ЕООД, Член на СПИБ 1407 София, бул. Черни връх 51, ет. 2, тел.: (02) 460 50 51 факс: (02) 460 50 66 Принт енд Пъблишинг ЕООД е издател и на специализираните списания ProGRAFICA, ProPACK и Computer и на специализирания каталог Who is Who on the Bulgarian Computer Market Адрес на редакцията 1407 София, бул. Черни връх 51, ет. 2, тел.: (02) 460 50 51 факс: (02) 460 50 66 Изпълнителен директор Нели Петрова, n.petrova@print-publishing.bg Редакционен екип Атанас Джажев, главен редактор a.djajev@print-publishing.bg Реклама Стефан Славчев, тел.: (02) 460 50 02 s.slavchev@print-publishing.bg Нели Кауфман, тел.: (02) 460 50 48 n.kaufmann@print-publishing.bg Aбонамент и разпространение Ирина Казанджиева, тел.: (02) 460 50 50 i.kazandjieva@print-publishing.bg Бойка Юрукова, коректор

браншова информация | Отзвук от Генералната асамблея на Интерграф 10 | още за клъстерите | Някои идеи за развитието на българските индустриални клъстери 12 | от архива на списание полиграфия | За непрекъснато нарастване на обществената производителност на труда 15 | висше образование | Сговорна дружина... 18 | 160 години Хайделберг | 160 години от създаването на Heidelberger Druckmaschinen AG 20 | IPEX 2010 | Нова глобална инициатива на организаторите на Ipex 2010 24 | FESPA 2010 | FESPA 2010 оправда високите очаквания 28 | предстоящо | Преди началото на IFRA 2010 32 | флексопечат | Демакс с две награди от Grand Prix Cyrel® 34 | нашето интервю | Дигитален печат: машини, софтуер, обучение, консумативи, сервиз – цялостни решения от един доставчик 36 | стандартизация | Стандартизация на цвета в печатния процес 40 | manroland новини 42 | когато фактите говорят | Водещи производители на други изделия от хартия и картон (код 1729, съгласно НКИД) 47 | новини 48 | покана 55 | бизнес справочник 56

Графично оформление и предпечатна подготовка Иван Шандански, i.shandanski@print-publishing.bg Консултант графично оформление Кънчо Кънев Хартия Полиграфснаб АД корица — Magno Matt Classic 200 г/м2 тяло — Tempo Matt 115 г/м2, www.polygrafsnab.com Офсетов печат и довършителни процеси Хеликс Прес ЕООД www.helixpress.com Разпространение По абонамент, тел.: (02) 460 50 51, 460 50 50 Брой 4/10 е приключен редакционно на 3.09. 2010 г. В списанието са използвани лицензирани шрифтове на ХермесСОФТ (www.hermessoft.com) и лицензирани програмни продукти на Adobe (www.adobe.com). Поместените авторски материали невинаги съвпадат с мнението на редакцията. Редакцията не носи отговорност за съдържанието на рекламите и поръчаните публикации. Препечатването на текстове и илюстрации може да става само със съгласието на редакцията. © Всички права запазени. IBAN сметки / Bank Account Лева / BGN: BG02BUIN95611000129643 Eвро / Euro: BG02BUIN95611000129643 SWIFT CODE (BIC) BUINBGSF Алианц Банк България / Allianz Bank Bulgaria Polygrafia Magazine is the Official Media of Printing Industry Union of Bulgaria Since 1949, © polygrafia/Sofia polygrafia@print-publishing.bg, www.print-publishing.bg Publisher Print & Publishing Ltd., Member of PIUB Editorial Office Address 51, Cherni vruh Blvd. fl. 2, 1407 Sofia, Bulgaria t: +359 2 460 50 51, f: +359 2 460 50 66 Editorial Board Atanas Djajev, Еditor–in–Chief, a.djajev@print-publishing.bg Editorial closing date 3.09. 2010

6 полиграфия 4’2010

in this issue INDUSTRY INFORMATION | Reactions after Intergraf’s General Assembly 10 | MORE ON CLUSTERS | Some ideas about the development of the Bulgarian industry clusters 12 | FROM THE ARCHIVE OF polygrafia MAGAZINE | About the continuous increase of public labor productivity 15 | HIGHER EDUCATION | Many hands... 18 | 160 YEARS HEIDELBERG | 160 years since the establishment of Heidelberger Druckmaschinen AG 20 | IPEX 2010 | New global initiative by the organizers of Ipex 2010 24 | FESPA 2010 | FESPA 2010 lived up to the high expectations 28 | UPCOMING | Before the start of IFRA 2010 32 | Flexographic printing | Demax wins two awards at Grand Prix Cyrel® 34 | OUR INTERVIEW | Digital printing: machines, software, training, consumables, maintenance — all-round solutions from a single supplier 36 | STANDARDIZATION | Color standardization in the printing process 40 | manroland NEWS 42 | WHEN THE FACTS SPEAK FOR THEMSELVES | Leading producers of other paper and cardboard products (code 1729, according to the National Classification of Economic Activities) 47 | NEWS 48 | INVITATION 55 | BUSINESS YELLOW PAGES 56


Р У БР И К А

Уважаеми дами и господа — клиенти, партньори, приятели и колеги! Бихме искали да ви информираме, че от 1 юли 2010 г. списание Computer и каталогът Who is Who on the Bulgarian Computer Market вече се издават от „Принт енд Пъблишинг“ ЕООД, рекламна агенция и издател още и на списанията „Полиграфия“, ProGrafica и ProPack. Екипите, периодиката на изданията и условията за участие в тях се запазват изцяло. По този начин, чрез своето разширено портфолио, „Принт енд Пъблишинг“ ЕООД ще може да предлага на клиентите си комплексни решения в областта на издателската и рекламната дейност.

С уважение,

Георги Балански Управител „Ню Текник Пъблишинг“ ООД

Нели Петрова Изпълнителен директор „Принт енд Пъблишинг“ ЕООД

8 | ProGrafica 4`2010

Уважаеми читатели и партньори, Списание Computer е двукратен доайен на компютърната преса в България. Създадено в началото на 1991 г., то бе първото компютърно списание след промяната на икономическата система в страната. Computer е пряк наследник и продължител на излизащото от 1984 г. списание „Компютър за вас“ — първото за времето си списание от този вид не само в България, но и сред останалите държави от Източна Европа. 25 години Computer неуморно разпространява информация и познания в областта на информационните технологии. То има значителен принос за пораждането на нов вид грамотност у нас — компютърната, подпомогна редица поколения млади хора да израснат в тази област, подтикна немалко ученолюбиви младежи да изберат информационните технологии за свой професионален път в живота. Четвърт век Computer гради и отстоява авторитета си на най-грамотно списваното от български автори списание в областта на компютърните технологии. Връстник на промяната в България е и каталогът Who is Who on the Bulgarian Computer Market, чието 37-мо издание предстои да излезе през септември т.г. Създаден да подпомогне развитието на пазара на информационните технологии у нас, да съдейства за привличане на чуждестранните производители и марки в България, вече 18 години той е вярното огледало за развитието на компютърния пазар в страната. Каталогът е насочен предимно към корпоративните потребители, като им осигурява подробна информация за възможностите на представените на пазара фирми. Със своята пълнота, актуалност и точно поднесена информация той се утвърди безапелационно като най-всеобхватното и актуално справочно пособие (в книжен и електронен вариант) за всички, които предлагат или ползват продуктите на информационните и комуникационни технологии. След четвърт век начело на двете издания неусетно, но и неизбежно, настъпи и времето да осигуря тяхното бъдеще и просперитет поне за следващите 25 години. Най-доброто и перспективно решение бе да предам щафетата за по-нататъшното развитие на двете издания на „Принт енд Пъблишинг“ ЕООД. Започнала като PR и рекламна агенция, фирмата много бързо се разви и утвърди като издателство на специализирани списания, списвани и отпечатвани на високо професионално ниво, чиято тематика има редица допирни точки със съдържанието на Computer. При това досегашният издателски екип на Computer и на каталога се запазва и изцяло преминава в състава на „Принт енд Пъблишинг“ ЕООД. Обединяването на компетенцията и творческата енергия на двата екипа ще породи значителен тласък и нови възможности за по-нататъшното разширяване и обогатяване на издателската дейност. Опи­ тът на „Принт енд Пъблишинг“ ЕООД в областта на PR и рекламата много добре се свързва със същината на каталога Who is Who on the Bulgarian Computer Market и несъмнено ще спомогне за неговото бъдещо развитие и обогатяване. Решението ми за тази отговорна стъпка бе силно повлияно и от дългогодишната ми отлична работа с г-н Валентин Цолов и г-жа Нели Петрова, изпълнителен директор на „Принт енд Пъблишинг“ ЕООД. Те са отлични професионалисти, хора с изключителни делови и личностни качества, поради което съм сигурен, че предавам двете издания и техните редакционни екипи във


възможно най-добрите ръце. Затова от сърце им благодаря, че поеха отговорността за тяхното бъдеще. Пожелавам на така обединения издателски екип на „Принт енд Пъблишинг“ ЕООД още по-големи успехи в благородното, бих казал апостолско дело за разпръскване светлината на познанието сред идващите след нас млади поколения. Георги Балански, Управител на издателство „Ню Текник Пъблишинг“ ООД, основател и издател на двете издания

От името на „Принт енд Пъблишинг“ ЕООД благодаря за доверието към нас! Голямо е предизвикателството да се издават специализирани издания, особено във времето и условията, в които живеем. За да се създават издания на високо професионално ниво, се изисква комплекс от качества — освен много професионални знания и интелект е нужна и голяма любов към работата, с която живеем. Огромна е отговорността да бъдем достоен издател на списания с утвърдени имена, история и традиции. И да ги съхраним и надградим. Преди шест години поехме да бъдем наследник на списание „Полиграфия“, официален медиен орган на Съюза на печатарската индустрия в България и специализирано в областта на печатната комуникация издание, чийто 60-годишен юбилей отбелязахме през 2009 г. Създадохме и още две специализирани списания — ProGrafica, насочено в областта на рекламата и маркетинговите комуникации, и ProPack, обхващащо света на опаковането. Тази година поемаме още две достойни издания — списание Computer с неговата 25-годишна история, наследник на „Компютър за вас“ и първото ИТ списание в Източна Европа, и единствения по рода си каталог в информационната област  — Who is Who on the Bulgarian Computer Market, с неговата 18-годишна история. Не са много изданията по света, още по-малко в България, които могат да се похвалят с такова десетилетно присъствие в професионалните среди. Да си наследник на такова национално и интелектуално богатство и исто­ рия е огромна чест и още по-огромна отговорност. Затова нека заедно опазим традициите и ценностите, които през дългите предходни години заедно сме създали. Да се подкрепяме, уважаваме и да си помагаме, защото сме необходими едни на други и само заедно можем да вървим напред и нагоре. А ние ще се постараем да запазим и заздравим доверието към нас. Нека обединението на два силни екипа доведе до сериозни професионални резултати и признание от страна на всички вас. С вяра във вашата бъдеща подкрепа и успешно съвместно партньорство, Нели Петрова, Изпълнителен директор на „Принт енд Пъблишинг“ ЕООД

ЗА ВРЪЗКА С НАС: София 1407 бул. „Черни връх“ № 51, ет. 2 тел.: (02) 460 5051, 460 5071 факс: (02) 460 5066 София 1527 ул. „Панайот Волов“ № 11 тел./факс: (02) 943 4128, 944 1906, 944 6573, 401 3001 Електронните ни адреси остават непроменени към момента. www.print-publishing.bg www.newteck.bg


браншова информация

Отзвук от Генералната асамблея на Интерграф Както неведнъж ви информирахме, на 11 юни т.г. в София се проведе Генералната асамблея на Интерграф — Европейската конфедерация на печатните индустрии, чийто член от няколко години е Съюзът на печатарската индустрия в България. Изборът на България и по точно на СПИБ за домакин на Генералната асамблея беше голяма чест за Съюза, но и признание за нарасналата роля на всички нас, неговите членове и функционери, в регионалното и общоевропейско общуване между специалистите в печата. Нашето домакинство беше потвърждение на факта, че присъствието, усилията и резултатите от труда ни са били забелязани и оценени от ръководството на Интерграф и лично от генералния секретар

10 полиграфия 4’2010

г-жа Беатрис Клозе. Наивно е да се смята, че Интерграф биха избрали определена страна или съюз за домакин, без да са се убедили, че той има потенциала да осигури провеждането на Асамблеята. Всичко това в още поголяма степен задължаваше Съюза на печатарската индустрия в България да демонстрира добра организация и да предложи подходящи условия за деловата работа на Асамблеята и атрактивна съпътстваща програма, която да впечатли гостите. Както се очакваше, СПИБ предложи на присъстващите на Асамблеята Интерграф-членове от 16 държави цялото гостоприемство и отзивчивост, на които сме способни. След традиционните поздрави и приветствия от името на Съюза участниците се потопиха в делова работа. Вечерта Съюзът на печатарската индустрия в България покани гостите си на обзорна разходка до Копитото, а след това и на вкусна вечеря с традиционни ястия, гарнирана със специфичната национална обстановка на ресторант „Воденицата“ в Драгалевци и народните песни и танци от програмата, чийто връх беше нестинарският танц, дълбоко развълнувал гостите. За следващия ден беше предвидена разходка до Пловдив и Бачковския манастир, където с помощта на екскурзовод гостите се запознаха с атмосферата на Стария град и уникалността на един от емблематичните манастири в България. Ръководството на Интерграф в лицето на президента г-н Хавард Грьотхайм и генералния секретар г-жа Беатрис Клозе на два пъти (от високата трибуна на Копитото и

преди да се сбогуват с участниците) благодари на Съюза на печатарската индустрия в България за гостоприемството и добрата организация на Асамблеята и съпътстващата програма. След приключването на проявата в седалището на СПИБ се получи и официално писмо от Президента на Интерграф, в което се казва следното: Уважаеми г-н Кънев, Уважаеми г-н Трифонов, Благодарим Ви за изключително приятелския, плодотворен и добре организиран престой в България. За членовете на Интерграф беше удоволствие да бъдем обект на Вашето гостоприемство. Благодаря Ви от името на толкова много държави в Европа. Вие се справихте чудесно и съм сигурен, че ще получите много добри отзиви по време на следващата среща на борда на директорите на INTERGRAF. Благодаря Ви отново и желая на всички Вас чудесно лято! Поздрави, Хавард Грьотхайм, Президент на Intergraf И докато едно подобно писмо може да бъде прието като проява на добро възпитание, другите писма, получени в СПИБ, могат да бъдат тълкувани само като израз на искрените и неподправени чувства на авторите. Г-н Хосе Едуардо Карагосела от Apigraf, португалската асоциация на печатарската индустрия и индустриите за визуална комуникация и


браншова информация

преработване на хартия, пише: „Генералната асамблея на Intergraf в България беше не само, както обикновено, една изключително интересна среща, но и една много приятна визита, и ние благодарим горещо на Съюза на печатарската индустрия в България за отличната работа.“ В писмото на Клаудио Ковини, президент на италианската асоциация на печатарската индустрия и

на индустрията за преработване на хартия (ASSOGRAFICI), четем: „Бихме искали да изразим благодарностите си за отличната организация на Генералната асамблея на Intergraf в София и социалната програма. Благодаря Ви още веднъж!“ Всички, които имаха възможност да контактуват лично с участниците и гостите на Генералната асамблея, получиха и устни благодарности

и други положителни отзиви за пребиваването в България. Благодарение на добрата си работа през последните години СПИБ с основание се утвърди като активен и уважаван член на международната полиграфическа общност в балканско и европейско измерение. Провеждането на тазгодишната Асамблея на Интерграф потвърди по несъмнен начин тази констатация.

За информация и поръчки: Демакс АД, гр. София 1138, кв. Горубляне, Промишлена зона, тел.: (02) 930 77 61, 40 11 761, факс: (02) 930 77 11, 40 11 711, e-mail: technology@demax.bg

WWW.DEMAX.BG

ÂÀØÈÒÅ ÏÅ×ÀÒÍÈÖÈ

полиграфия 4’2010 11


още за клъстерите

Някои идеи за развитието на българските индустриални клъстери доц. д-р Венета Христова Преподавател в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“. Автор на две монографии, автор или съавтор в над 30 научни публикации и учебници. Текущи изследователски интереси: индустриални клъстери, предприемачество, работа и управление на екипи, човешки ресурси.

Българските индустриални клъстери имат много кратка история. С оглед етапа им на развитие идеите, които биха били от полза за подобряване на тяхната работа, са много и касаят различни аспекти на функционирането им. Тук ще разгледаме само част от тях, чието значение за укрепване и утвърждаване на клъстерите като ефективни за самите предприемачи и за обществото структури, е ключово. Първо, изграждане на специално звено, офис на клъстера. В част от българските индустриални клъстери все още не съществува или е в етап на изграждане специализирано звено или офис, което да осъществява оперативната дейност. Наличието на такова звено значително ще повлияе върху ефективното реализиране на текущите дейности. Наложената световна практика в тази насока потвърждава, че присъствието на обслужващо звено е важно — то съдейства, като регулярно информира, подготвя проектни предложения, координира изпълнението им, предоставя разнообразни услуги за членовете и т.н. Преди всичко обаче това звено е балансьор и координатор на клъстерните дейности. При продължително отсъствие в българските индустриални клъстери на такъв елемент ще бъдат генерирани негативни резултати за клъстерните членове, като се забавят или не се предоставят изобщо услуги за членовете, не се извършват общоклъстерни дейности, което ще доведе до постепенно „отдалечаване“ на предприятията от клъстерната идея. Обособяването на известно и леснодостъпно място за всички членове на клъстера още в началото на формиране на „грозда“ ще спомогне за сплотяването около начинанието, ще позволи своевременно информиране за нови проекти, ще предостави място за срещи, обмен на идеи и т.н. Изграждането на клъстерно звено съответно означава назначаване на постоянен служител/и, който да обслужва дейността на това място. В клъстерното звено е много важна ролята на координатора (виж прило12 полиграфия 4’2010

жението), който често трябва да бъде умел дипломат, зачитащ интересите на конкуриращите се и същевременно сътрудничещи си членове. Не е задължително той да е постоянно ситуиран в клъстерния офис, но трябва да е „на разположение“ за всички клъстерни членове. Второ, разширяване дейностите в подкрепа на клъстерните членове. Тепърва прохождащите индустриални клъстери много повече се нуждаят от адекватни дейности, които да предоставят на своите членове. Освен това наличието им, високото качество и навременността им ще са още посериозни аргументи в подкрепа на клъстерното сдружение. Дейностите в подкрепа на членовете се различават в отделните клъстери, тъй като в голяма степен зависят от сферата им на дейност. Българските индустриални клъстери следва да развиват следните основни области: • осигуряване на адекватна консултантска помощ; • провеждане на маркетингови дейности; • осъществяване на логистични дейности и подкрепа; • търсене и реализиране на иновативни проекти и начинания, в т.ч. засилване на сътрудничеството с научни организации във и извън България, занимаващи се с изследвания в сферата на дейност на индустриалния клъстер; • организиране на регулярни вътрешноклъстерни обучения; • предоставяне на информационни услуги; • организиране на периодични срещи между клъстерните членове и правителствените служби, ангажирани с разработването и провеждането на клъстерната политика и програми на национално, регионално и местно ниво; • въвеждане на вътрешноклъстерна мониторингова система, която да наблюдава ключови показатели на дейността; • оперативно осъществяване на проектни дейности; • координиране разработването на общи клъстерни начинания и т.н. Трето, подобряване организацията на индустриалните клъстери. Подходящото организиране на членството в индустриалните клъстери е още една от възможностите за усъвършенстване дейността на клъстера като цяло. Според направени проучвания в тази посока някои клъстери у нас имат управителни съвети, но значително се отличават по отношение на членските вноски — част от тях събират минимален членски внос, други не, а трети освен него събират и „консенсусно приет процент


още за клъстерите

от отчисленията, резултат на прекия синергичен ефект у участника във всяка конкретна инициатива“. Това разнообразие от практики произтича от факта, че всеки клъстер е уникален, обхваща различни икономически дейности, нееднакъв брой предприятия от различна величина, разнообразни подкрепящи институции и т.н. Същевременно липсата на правила как да се организира работата на клъстера създава чувство за несигурност у членовете му. Затова е необходимо още с възникването на идеята за формализиране на клъстера да се изработи устав или правилник за дейността, който от самото начало да очертае ясно: • ролята на всяко едно от участващите предприятия; • функциите на научни, образователни, правителствени, финансови и други институции; • начина на управление и вземане на решения в клъстера; • периодичността на провеждане на общоклъстерни събирания; • начина на информиране на клъстерните членове по проблеми, които ги касаят; • мястото, задълженията и правата на клъстерното звено и клъстерния координатор; • начина на организиране на мониторинговата дейност; • формата на организиране на оперативните групи за реализиране на конкретните дейности (работни групи, комитети и др.). Четвърто, усъвършенстване управлението на индустриалните клъстери. Ефективното управление на индустриалните клъстери е от особено значение за техния просперитет. В определена степен то може да бъде оприличено на мениджмънта на голямо предприятие1 и подобно на него е резултатно, когато оптимално се използват наличните ресурси и когато се взимат и осъществяват решения, генериращи ползи за всички в структурата. Като отчитаме конкретните обстоятелства и редица особености на националната ни икономика и преди всичко равнището на фирмените ценности, най-сполучливо решение на проблема е изграждането на управленски екип. Създаването на управленските екипи на индустриалните клъстери преминава през няколко основни етапа: формиране, борба, налагане на норми и правила на работа, функциониране. Независимо от конкретния етап от развитието им, за да се постигне ефективно управление на клъстерите, трябва да бъдат изпълнени две важни условия — първо, осигуряване и поддържане на система от сведения и знания и, второ, стандартна компетентност. От тях произтичат всички останали особености и изисквания в тази насока: • Създаване и поддържане на система от сведения и знания — осъществяването на клъстерните инициативи в голяма степен зависи от възможността на мениджмънта на индустриалния клъстер да ползва в определени ситуации специализирана компетентна помощ. Това предполага поддържането на мрежа от експерти в разнообразни сфери, които да оказват в подходящ момент подкрепа за осъществяване дейността на клъстера. По-скоро „системата от сведе За подробности вж.: Захариев, Ел. Индустриален мениджмънт (гл. 2, т. 4 и 5). В. Търново, Абагар, 2002.

1

ния и знания се отнася до това да се знае откъде може да се получи познание и как то да бъде мобилизирано“2. • Поддържане на стандартна компетентност за управление, която да гарантира оперативното функциониране на клъстера. Тя да бъде свързана с осъществяването на редица бизнес функции като вземане на решения, изготвяне и реализиране на бизнес план за работа на клъстера, контрол върху изпълнението и т.н., но също обхваща и извършване на специализирани услуги, нужни на клъстерните членове. В тази сфера на мениджмънт се отнасят въпроси, свързани с управлението на човешките ресурси, финансовите и юридическите проблеми.

 За подробности вж.: Практическо ръководство за управление на клъстери, проект, последна, девета редакция от 10.2006 г., с. 36-45.

2

Целия текст можете да прочетете в печатното издание. Направете своя абонамент сега!

Хартии и картони за полиграфията  двустраннохромова хартия  офсетова хартия  целулозни картони  опаковъчни картони  стреч фолио за ръчно опаковане  обемна хартия  мукава  мукава с дунапрен  стандартна етикетна хартия  самозалепваща се хартия  химизирана хартия Анталис България ЕООД 0 700 177 66; office@antalis.bg; www.antalis.bg


от архива на списание полиграфия

Б ЮЛ Е Т И Н

П О Л И Г РА Ф И Я Год. III

София, септември 1962 г.

Бр. 9

ЗА НЕПРЕКЪСНАТО НАРАСТВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА НЕДЯЛКО АРАБАДЖИЕВ – Полигрифиздат Непрекъснатото нарастване на производителността на труда е обективен икономически закон, който действува при всички обществено-икономически формации, при всеки преход от един обществено-икономически строй към друг. Всяка промяна в обществените отношения е резултат на изменение в развитието на производителните сили, на пораждане на такива условия, които позволяват по-резултатно използуване на обществения труд. Всеки нов строй побеждава стария благодарение на създалите се условия за по-високата производителност на човешкия труд. Следователно борбата за висока производителност и в наше време не е само политически лозунг, а закономерност, обективна необходимост. Известни са предимствата на социалистическия строй и благоприятните условия, които той създава за невиждан растеж на производството, на основата на планомерно използуване на обществения труд в интерес на цялото общество. Производителността на труда на даден етап от общественото развитие отразява равнището на разходите на работно време за произвеждането на единица продукт или количеството продукти, които се произвеждат за единица работно време, изразено в ценови, трудови или натурални измерители. Следователно да расте производителността на труда, значи да се намалява относителният дял на новосъздадената стойност в себестойността на единица изделие и да се увеличава относителният дял на пренесената стойност, но така, че общата себестойност на продукцията да намалява. Или, с други думи казано, с определено количество труд да се преработват повече суровини и материали и да се произвеждат повече продукти, като едновременно се намалява и количеството материал, влагано в единица продукт. Обикновено в практиката понятието производителност се разбира тясно, само като икономия на жив, текущ труд. Забравя се, че материалите, които разходваме в производството, средствата, които използуваме за това производство, също представляват труд, но овеществен, вложен в миналото труд. Икономия на човешки труд в най-голяма степен представлява и произвеждането на продукция с високо качество. Следователно колкото по-добре оползотворяваме труда на работниците, колкото по-пълно използуваме машините по време и по мощност, колкото повече удължаваме техния живот, колкото по-икономнчно разходваме материалите, които обработваме, колкото по-доброкачествена и трайна продукция произвеждаме, толкова по-бързо нараства и обществената производителност на труда.

16 полиграфия 4’2010


от архива на списание полиграфия

На пръв поглед тук изпъква едно противоречие: икономичното разходване на материали намалява общата промишлена продукция, а това се отразява неблагоприятно върху производителността на труда, отчитана по стойностния метод. Но такова „противоречие“ може да смущава само недобросъвестните. В народостопански мащаб икономията на материали е чиста икономия на обществен труд. Социалистическата държава с всички средства поощрява икономията на обществен труд. Формите на организация и заплащане на труда, премиалните системи, социалистическото съревнование, общественото признание — всичко това води към нарастване на производителността на живия труд. За да се стимулира икономията на минал труд, със специални наредби е установено заплащането на премии на работниците, реализирали икономии на основни и спомагателни материали. Премии се заплащат също така за икономия на гориво, електроенергия, резервни части и пр. Размерът на премията се определя в зависимост от ценността и дефицитността на материала. Установените икономически стимули непрекъснато се разширяват и подобряват. В полиграфическите предприятия има доста богат опит в това отношение — борбата за икономии на материали се води от години от колективите на предприятията и резултатите, които се постигат, могат само да радват. Така през миналата година от пестеливо разходване на материалите беше реализирана икономия в себестойността на продукцията в размер на няколко стотин хиляди лева. От икономисаната хартия бяха задоволени нуждите на едно такова крупно мероприятие, каквото бе Универсиадата у нас, както и редица други важни нововъзникнали културни и стопански нужди на страната. Наред с това обаче в някои предприятия се допуска опорочаване на съществуващите наредби за икономисваме на материали и за заплащане премии за това. Така напр. има случаи, когато „икономията“ предварително се задържа от лицата, които изписват материали за производството. По този начин на работниците фактически се отнема възможността да реализират и отчитат икономии и да бъдат премирани за това. Очевидно такова „икономисване“ на материали по административен път, от предварително определени за това лица не е правилно — то не може да даде ония резултати, които могат да се получат, ако борбата за икономии стане дело на целия колектив, ако всеки работник се стимулира към творческо търсене на пътища за най-пълно и целесъобразно разходване на предоставените му за обработка материали. От органите на вътрешно-ведомствения финансов контрол при Министерството на просветата и културата бяха констатирани и случаи, когато икономисаните материали не се заприходяват в склада на предприятието, а остават в цеховете, за да може да се използуват при други поръчки, където се окаже недостиг. Излишно е да се доказва колко порочен е такъв начин на работа. Освен че се създават възможности за злоупотреби и разхищения, но това не възпитава у работниците социалистическо отношение към материалните ценности, представени им за обработка, не мобилизира творческа активност у тях за непрекъснато подобряване на работата. Обществото е кръвно заинтересувано както от непрекъснато нарастване на производителността на живия труд, така и от икономия на минал, овеществен труд. Затова движението за икономия на материали, за социалистическо съхранение и най-добро използуване на наличната техника, за високо качество на произвежданата продукция, разбирано правилно като елемент на нарастването на обществената производителност на труда, трябва да стане главна съставна част от борбата за изграждане на социализма и комунизма в нашата страна. Добрата организация и правилното използуване на съществуващите икономически закони неминуемо ще доведат до умножаване успехите ни в това отношение.

полиграфия 4’2010 17


висше образование

Сговорна дружина... Списание полиграфия ви информира в предишния си брой за посещението на професор Циганенко, ректор на Московския държавен университет по печата (Московский государствений университет печати) в България. То се осъществи по покана на ръководството на Специализираното висше училище по информационни технологии (СВУБИТ). Един от резултатите от проведената среща на професор Циганенко с преподавателите от СВУБИТ проф. Иванка Янкова — ръководител на катедра „Библиотечен мениджмънт“, доц. Мария Николова — директор на департамент „Общообразователни дисциплини“, и доц. Иван Иванов от катедра „Информационни технологии и информационно брокерство“ е споразумението за създаване от МГУП и СВУБИТ на съвместна магистърска програма „Мениджмънт в книжното дело“. Новата съвместна програма идва да запълни една празнина, която реално съществува на пазара на кадри в издателския бизнес. Макар в България да съществуват множество издателства и в тях да работят начетени и

18 полиграфия 4’2010

интелигентни колеги, няма специално подготвени за издателското дело кадри, които да са били целенасочено обучавани за онова, което реално и със завиден успех вършат до днес. Академичната общност този път може да се похвали, че е напипала пулса на издателския бизнес и реагира адекватно. Създаването на добре подготвени кадри в тази област ще даде своите резултати в недалечно бъдеще. Тук скептиците ще възразят, че развитието на електронните книги обрича на нерадостно бъдеще издателския бизнес, но ние бихме възразили, че това виждане далеч не е докрай обективно поради факта, че електронните книги не могат да заменят изцяло класическата книга, а освен това книгоиздаването ще съществува независимо от носителя на информация. Представителите на двете висши училища са създали работен план за обучението по новата специалност. Предвидена е редовна форма на обучение със срок 2 години. Квалификацията, която ще придобият обучаемите, е Магистър по издателско дело. Предвижда се програма-


висше образование

та да стартира на 1 ноември тази година. Обучението ще се провежда на руски и български език в сградата на Специализираното висше училище по библиотекарство и информационни технологии. След 4 семестъра и успешно положени изпити студентите ще се сдобият с диплома на руски и български език, заверена от двата ВУЗ-а. В общонаучния цикъл на обучението са предвидени задължителните дисциплини „Методология и методика на научното познание“ и „Педагогика и методика на преподаването“. На студентите се предлага да изберат една от дисциплините „Книгознанието в системата на науките“ или „Организация на научно-изследователската дейност“, както и „Делови чужд език (руски/български)“ или „Делово писмо на чужд език“. В професионалния цикъл на обучението са застъпени задължителните дисциплини „Маркетинг-мениджмънт в издателското дело“ и „Управление на иновациите в издателското дело“. В специализираните дисциплини се включват „Типология на книжните издания“, „Книжен бизнес и библиотеки“, „Съвременни проблеми на книжния бизнес“, „Дигитализацията в книжното дело“, „Управление на информационните ресурси в книжното дело“, „Управление на качеството“, както и една от следните дисциплини „Книжната култура на Русия и България“, „Финансов мениджмънт в книжното дело“ или „Логистика в книжното дело“. Първите три семестъра са предвидени за лекции и практически занятия по посочените дисциплини. През това време се полагат 11 изпита и 3 зачота и трябва да се изготвят 3 курсови работи. Тези обязаности на студентите са разпределени, както следва: през първия семестър — 4 изпита, 1 зачот и 1 курсова работа; през втория семестър — 3 изпита, 2 зачота и 1 курсова работа, през третия семестър — 4 изпита и 1 курсова работа. Последният семестър е предвиден за практика и научноизследователска работа и завършва с държавен изпит. По предварителни и неофициални данни таксата за семестър ще е 400 лева. Един от основните проблеми, който се визира още в хода на разговорите, е, че младото поколение изобщо не владее руски език или трудно борави с него. Този факт предпоставя определени трудности при обучението. Влиянието на тези трудности върху крайния резултат от обучението тепърва ще се изяснява. Но тази трудност далеч не е единствена и във връзка със създаването на новата специалност са налице много въпросителни. Ясно е, че в едни подобни отношения подписването на работен план в пет страници не е достатъчна предпоставка за успех. Дали на проведената среща, пък и в предстоящите такива, са договорени и ще бъдат задоволително уточнени всички подробности, ще стане ясно след години. Ще бъдат ли и двете страни достатъчно добросъвестни в съвместното начинание? Ще получат ли студентите всичко онова, от което се нуждаят, или техният интерес ще увисне между зоната на влияние и интереси на двете страни? Дали един подобен експеримент ще се радва на успех? Доколкото познаваме двете висши училища, те имат капацитета да реализират идеята. Стиснатите ръце на двамата ректори обаче са само основа, но не и гаранция за успех. Известна е старата българска поговорка

„Сговорна дружина — планина повдига“. Някой находчив човек, вероятно недоволен от резултатите на нечие сдружение, смесвайки две поговорки, достигнал до „Сговорна дружина — слепи ги ражда“. Дълбоко вярваме, че съединението на усилията на МГПУ и СВУБИТ ще „прави сила“! Затова от сърце желаем успех на начинанието и се надяваме да се потвърди класическото „Сговорна дружина — планина повдига“.

Широка гама офис хартии

Анталис България ЕООД 0 700 177 66; office@antalis.bg; www.antalis.bg


160 години Хайделберг

160 години от създаването на Heidelberger Druckmaschinen AG (Продължение) След войната производството във фабриката за плоскопечатни машини е възстановено, но в много скромни рамки — предимно за изработване на резервни части и ремонт на повредени през войната „тигели“ и „цилиндри“. През 1947 г. е възстановено производството на тигелния автомат, а през 1949 — на Heidelberger Zylinderautomat. През този период ръководството на фабриката преодолява големи трудности поради липса на суровини и горива за транспорта. Щернберг използва добрите си контакти с Швейцария, за да съживи международния бизнес на предприятието — първоначално на неутрална територия. Той получава специално разрешение и през 1947 г. се среща там с представители на Франция, Холандия, Белгия и Скандинавските страни. Те обещават да използват активно търсенето на печатарски машини на пазара и да осигурят поръчки за фабриката. Представителите се съгласяват спонтанно с предложението от страна на Щернберг „машини срещу плащане в натура“ и започват да доставят дрехи и хранителни стоки — масло, маргарин, какао, шоколад, кафе, риба и свинска мас за персонала. Както навсякъде в Германия и хората във фа-

бриката страдат от недоимъка, особено през гладната 1947 г. Ръководството взема земя и градини под аренда, за да се снабдява столът на фабриката с картофи, зеленчуци и плодове, а за транспорта им Щернберг нарежда преоборудването на едно от демонстрационните превозни средства за работа с газгенератор поради липсата на бензин. Скоро работните места във фабриката стават едни от най-желаните в Хайделберг. Като консултант по въпросите на износната търговия към американското вносно-износно дружество Щернберг успява да издейства бонуси за германски експортни фирми: бонус А позволявал директен внос на суровини, готови продукти и машини; бонус Б осигурявал на персонала им хранителни стоки, текстил, вълна и други жизненоважни артикули, които хората получавали веднъж месечно срещу натрупани от извънреден труд точки. Повратна точка в икономиката на ФРГ е валутната реформа през 1948 г. За работниците във фабриката тя дава възможност за ползване на безлихвени заеми от предприятието, чието погасяване било на вноски от по 50 германски марки месечно.

Ерата на офсета за Heidelberg започва на Drupa 1962 г. с представянето на машината KOR (формат 40 х 57 cm) (вляво). Още през 1965 г. на пазара е пусната Rotaspeed с по-голям формат и познатата ни концепция на дизайна

20 полиграфия 4’2010


рубрика

Най-големият завод за печатарски машини в света във Визлох. Отпред вляво е логистичният център WLC (въведен в експлоатация през 1999 г.), от който в най-къси срокове се снабдяват с резервни части клиентите по света

През 1949 г. за фабриката за плоскопечатни машини започва „икономическото чудо“ — фазата на непрекъснато увеличаващ се оборот и печалба, която продължава до края на 60-те години. Промените след въвеждането на валутната реформа са допълнителен фактор за приповдигнатото настроение на празника по повод 100-годишнината на фирмата през 1950 г. И предприятието в Гайслинген, бившето MAG, също отбелязва 100-годишнината от създаването си. Поканени са повече от 200 гости — политици от висок ранг, представителите в различните страни, клиенти, като, естествено, присъства и целият личен състав от 750 души. Официално е обявено създаването на пенсионен фонд на предприятието за служителите му, всеки от тях получава по една заплата по повод юбилея. По това време започва производството на подобрен модел на тигелния автомат със скорост на печат 5 000 листа/час, който получава името Original Heidelberg, за да се отличава от непозволени копия на машината. Половин година по-късно тигелът е представен на първото изложение Drupa през 1951 г. Тук е мястото да кажем няколко думи и за най-голямото и важно изложение за цялата производствена верига на печатната информация в света — Международното изложение за печат и хартия под абревиатурата Drupa — просто защото е свързано по определен начин с Heidelberg. През 1951 г. се провежда първото специализирано изложение за печат в Германия след 1938 г., което замества провежданата в Лайпциг Bugra — Изложение на високопечатния занаят и графика. Един от главните инициатори за създаването на Drupa е Хуберт Щернберг, който е и президент на панаирния комитет от 1951 до 1972 г., а след това — почетен президент. Още за първото изложение Щернберг организира впечатляваща рекламна кампания, която довежда на изложението повече от 300 000 посетители. Не по-маловажна роля има и поставената от него задача на всички представители на фирмата да поканят, по-скоро „да доведат“, определен брой посетители. Щернберг успява да убеди управата на град Дюселдорф и Панаирното дружество да предостави подходящи халета за изложението. И пак благодарение на неговите усилия в началото на 70те години в Дюселдорф се изгражда съвременното пана-

ирно градче, където в днешни дни с четиригодишен цикъл се провежда Drupa.

Целия текст можете да прочетете в печатното издание. Направете своя абонамент сега!

Материали за външна реклама  винил

 перфо фолио

 PVC фолио

 пенокартон

 PVC плоскости

 хартия

Анталис България ЕООД 0 700 177 66; viscom@antalis.bg; www.antalis.bg


IPEX 2010

Бени Ланда

Дж. К. Роулинг

Франк Романо

Чарлз Гешке

Нова глобална инициатива на организаторите на Ipex 2010 Във връзка с провеждането на тазгодишния Ipex организаторите на изложението учредиха наградите „Шампиони в печата“, за да бъде почетен огромният принос на съвременниците ни, повлияли развитието на печатарската индустрия в глобален мащаб. В периода между април 2008 г. и началото на Ipex 2010 всеки в индустрията имаше възможност да номинира жив човек, който има изтъкнат принос в печата, където и да е по света. Предвид динамиката в еволюцията на печата номинациите можеха да са за новаторски технологични разработки, иновативни изобретения, невероятни приложения, зашеметяващи изпълнения на проекти, динамичен дизайн за печат или изключителна отдаденост в обслужването на клиенти. Предложенията трябваше да бъдат придружени от около 100 думи, обобщаващи специалното въздействие, което кандидатът е оказал върху печатарската индустрия. IAC (Консултативният комитет на Ipex) се задължаваше всяко тримесечие да обсъжда номинациите и да обявява победител за периода — общо десет „Шампиони в печата“ за времето на подготовката на Ipex 2010. Всеки лауреат следваше да бъде уведомен и да получи наградата на Ipex 2010 „Шампион в печата“. Освен това в галерията „Шампиони в печата“ на уебсайта на Ipex следваше да бъде публикувана снимка на всеки лауреат заедно с кратко резюме на ценния му принос към печатарството. Ipex 2010 се ангажира да организира и официална церемония за връчване на наградите на всичките десет „Шампиони в печата“ по време на изложението, което се състоя между 18 и 25 май 2010 г. в Бирмингам, Великобритания.. Освен чрез попълване на онлайн формуляра за номинация на адрес www.ipex.org/champions в специалния раздел „Шампиони в печата“ (Champions of Print), посетителите

24 полиграфия 4’2010

на изложението можеха да дадат своя глас и директно в кутията за гласуване, намираща се на щанд 9A 73. Маркетинговият директор на Ipex 2010 Ник Крейг Уолър направи следния коментар: „Много сме развълнувани от старта на нашите награди „Шампиони в печата“, тъй като те предоставят брилянтна платформа, чрез която да откроим и почетем упоритата работа, усилията и времето на колеги от индустрията по целия свят. Има толкова много известни и невъзпети герои в нашия бранш и провеждайки конкурса възможно най-отворен, ние се надяваме да имаме интернационална група от личности, които ще получат престижната ни награда.“ „Тази амбициозна инициатива демонстрира нашата отдаденост към глобалния печатарски пазар, както и към иновацията и съвършенството в една много динамична индустрия. До началото на Ipex 2010 ще има постоянна анкета за гласуване, така че ако даден претендент не бъде избран от първия път, той или тя могат да бъдат вписани отново. Очакваме с нетърпение да се срещнем лично с лауреатите на „Шампиони в печата“ и да почерпим от техния опит“ — заключва Ник Крейг Уолър. Вероятно вече сте любопитни да научите как протече гласуването и кои са „Шампионите в печата“. Ето ги и тях — личностите, получили доверието и признанието на колегите си от световната печатарска общност: Бени Ланда е носител на първата награда „Шампион в печата“ на Ipex. Наградата бе връчена на Ланда, който повежда развитието на дигитални технологии за цветен офсетов печат, както и за неговия забележителен принос към индустрията на графичните изкуства. Авторката на Хари Потър Дж. К. Роулинг бе избрана за втория „Шампион в печата“ заради нейния изключителен принос към книгопечатането. Тази престижна


IPEX 2010

Джон Уорнък

Лорд Боб Гаврън

награда демонстрира признателността към нея за огромното позитивно влияние, което оказа върху печатната индустрия чрез своя невероятно успешен Хари. Франк Романо, заслужил професор на Рочестърския технологичен институт, е избран за третия „Шампион в печата“ на Ipex. Кариерата на Франк Романо обхваща 50 години работа в сферата на печатната и издателската индустрия. Много хора го познават като редактор на International Paper Pocket Pal или са чели някоя от хилядите статии, които той е написал. Автор е на 46 книги, включително на съдържащата 10 000 термина „Енциклопедия на графичните комуникации“ (създадена в съавторство с Ричард Романо), която е препоръчвана като задължително четиво по темата. Неговите книги за работния процес на QuarkXPress, InDesign и PDF са сред водещите в своите области. Той е автор на повечето книги за дигитален печат. Основател е на осем издания, а негови рубрики биват публикувани в WhatTheyThink.com. Професор Романо е и редактор на EDSF Report. Чете множество лекции, като на практика по едно или друго време е изнасял речи пред почти всички значими клубове, асоциации, групи и професионални организации. Д-р Джон Уорнък и д-р Чарлз Гешке, съоснователи на Adobe Systems Incorporated, са почетени с наградата на Ipex 2010 „Шампиони в печата“ за техния огромен принос и влияние върху развитието на печатната индустрия. Консултативният комитет на Ipex, който представлява голям брой основни изложители, посетителски групи и търговски асоциации, им връчи официално наградата в знанк на признание за тяхната роля в изобретяването на технологията Adobe® PostScript®, революционизирала печата и предпечата чрез предлагането на радикално нов подход в отпечатването на текст и изображения върху хартия. Джон Уорнък каза: „За нас е удоволствие да приемем наградата на Ipex „Шампиони в печата“. Когато с Чък основахме Adobe през 1982 г., се надявахме нашата технология да има потенциала да направи важен принос към комуникацията на идеи. Но ако някой ни беше казал, че ще е част от революционизирането на печатната и издателската индустрия, щяхме да реагираме скептично. Късметлии сме, че винаги сме наемали умни и креативни хора в Adobe. Гордея се, като

Джон Кросфийлд

Дан Гелбарт

казвам, че Adobe е изградена на базата на основната технология, която продължава да революционизира начина, по който светът се ангажира с идеи и информация, било чрез печат, в мрежата или посредством всевъзможни устройства.“

Целия текст можете да прочетете в печатното издание. Направете своя абонамент сега!

Ефектни хартии, картони, пликове 100% рециклирани хартии Прочетете и за нашия Конкурс за ефектно изкуство. 0 700 177 66; creative.papers@antalis.bg; www.antalis.bg


FESPA 2010

FESPA 2010 оправда високите очаквания Маркус Тимсън, директор продажби и маркетинг на FESPA FESPA 2010 беше голям успех във всяко отношение, отразявайки характеристиките на бързо, силно и радикално трансформиращ се пазар. Макар че този пазар е все още в процес на възстановяване, е необходимо да реализира иновациите, за да продължи да просперира. Подобно водещо международно събитие от калибъра и обхвата на FESPA ни дава поглед към ключовите тенденции. Всъщност FESPA 2010 оживи пазара за период от пет дена. Какво ни донесе FESPA 2010 и какво означава това за нас? Истинското мерило за успеха на всяко подобно събитие е обратната връзка от изложители и посетители, оптимистичният тон на събитието

и усещането, че то е донесло качествено изживяване и опит. По отношение на тези показатели изложението FESPA 2010 може да бъде наречено изключително. Успехът му ясно показва силата на нашата общност и преобладаващата позитивна нагласа независимо от външните икономически условия. Много хора смятат, а аз самият съм склонен да се съглася с тях, че това беше най-доброто издание на FESPA досега.

Изложителите По отношение на пространството, заемано от изложителите, FESPA 2010 се изравнява с FESPA 2007. Това е ясен знак, по който да оценим силата на този сектор на печатния пазар.

Трябва да се вземе под внимание фактът, че според InfoTrends в последните 12 до 18 месеца се наблюдава свиване на пазара на широкоформатния печат с около 15% в световен мащаб. Това не е изненада, имайки предвид новините, които доминират както в потребителските, така и в търговските медии през последните 12 месеца. Фирмени фалити, консолидации, бизнес провали, драстични ограничения на кредитите и масови съкращения. Нашата общност, както и много други, сега има по-малко действащи фирми и по-малко служители, отколкото имаше преди спада. Тази рецесия беше най-тежката, която съвременниците ни са виждали. На фона на това понижение постижението на FESPA 2010 да достигне показателите на 2007 г. е впечатляващо. Да се реализира най-голямото изложение на дигитален широкоформатен печат е изключително.

Посетителите В светлината на икономическите предизвикателства един поглед върху данните за посещаемостта на FESPA 2010 е интересен, тъй като посещаемостта е важен показател. Когато се организира изложение с големината и важността на FESPA, е необходимо да бъдат привлечени сериозен брой посетители, които да удовлетворят нуждите и очакванията на изложителите.

Целия текст можете да прочетете в печатното издание. Направете своя абонамент сега! 28 полиграфия 4’2010


КРЕДИТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НИЕ ВЯРВАМЕ В УСПЕХА НА ВАШИЯ БИЗНЕС, ЗАЩОТО ГО ПОЗНАВАМЕ. Финансови решения от А до Я за малки и средни предприятия Финансова Група Пиреос е една от най-активните финансови организации в Гърция със собствено ноу-хау в предлагането на финансови услуги за физически лица, банкиране на дребно, малки и средни предприятия, лизинг, капиталови пазари и инвестиционно банкиране. Комбинирайки бизнес развитие и социална отговорност, Финансова Група Пиреос системно подобрява и обръща специално внимание на връзките си със социалната, културна и околна среда. Финансова Група Пиреос има нарастващо международно присъствие с клонова мрежа от 900 клона, фокусирано в Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие, но също и във финансови центрове като Лондон и Ню Йорк. Активите й възлизат на 55.2 млрд. евро към март 2010 година.


предстоящо

Преди началото на IFRA 2010 40-ото издание на водещото изложение на вестникарската и медийна индустрия IFRA 2010, което тази година ще се проведе в Хамбург, обещава на своите партньори да представи изобилие от иновации. Тазгодишното изложение ще бъде по-кратко с един ден и ще се проведе за 3 вместо за 4 дена, а именно от понеделник — 4 октомври, до сряда — 6 октомври 2010  г. За сметка на това работното време се удължава — от 9.30 до 18.00 ч., а конферентната програма ще продължи и на 7 октомври. Хамбург е пристанище с международно значение и медийна столица. Новият Messe Hamburg предлага оптимални условия за IFRA Expo, което ще се проведе в три зали: зала А1 — за цифрови технологии, системи и софтуер, зали А3 и А4 — за предпечат, печат и довършителни процеси. IFRA Expo 2010 си поставя за цел да погледне по-отблизо някои от важните проблеми в производството на вестници и да подчертае ключовите тенденции в различните области на медийния пазар. IFRA Expo е международна комуникационна платформа за вестникарската индустрия и нейните доставчици. То покрива цялата гама от продукти и услуги за производството на вестници и списания, обединява точните хора и фирми и претендира, че създава точната атмосфера, необходима за протичането на нормална комуникация между тях. ОргаИзложение IFRA Expo 2010, Хамбург IFRA Expo 2009, Виена IFRA Expo 2008, Амстердам IFRA Expo 2007, Виена IFRA Expo 2006, Амстердам *Данните са прогнозни

32 полиграфия 4’2010

низатор на изложението е WAN-IFRA, Световната асоциация на вестникарите и новинарите. Областите, които изложението обхваща, са: • Реклама; • Системи за архивиране; • Бизнес/мениджмънт/организационни системи; • Химични вещества и мастило; • Управление на цвета и контрол на качеството; • Консултиране; • Консумативи/подемно-транспортна техника; • Управление на връзките с клиентите (CRM), бази данни; • CTP системи; • Цифрово заснемане и фотография; • Електронна търговия, онлайн реклама; • Електронни книги и устройства за тях; • Редакционни системи и работен поток; • Електронни медии и електронна хартия; • Индустриална и корпоративна информация, информационни агенции; • Информационни технологии и хардуер; • Етикетиране, подшиване, опаковане; • Интернет и интранет решения, уеб дизайн и уеб публикуване; • Мениджмънт на логистиката и разпространението; Брой изложители 300* 285 335 367 336

Изложбена площ 30 000 m2* 28 000 m2 30 000 m2 30 000 m2 30 000 m2

• Мейлинг и разпространение; • Мрежови технологии и сървъри; • Дизайн и оформление на вестници и списания;

• Новинарски мениджмънт, системи и работен поток;

• Изходни устройства; • Хартии; • Предпечат; • Печатни машини, оборудване и технологии

• Управление на продажбите • Телекомуникации, мобилни услуги и новини

• Работен поток. Разглеждайки данните (виж таблицата) за обхвата на последните няколко изложения, се вижда, че броят на изложителите е относително постоянен. Макар да е налице спад през кризисните години, организаторите прогнозират скок в посещаемостта на предстоящото издание на IFRA, който да се превърне в стъпка към достигане на предкризисните нива.

Целия текст можете да прочетете в печатното издание. Направете своя абонамент сега! Брой посетители 9000 от 70 страни* 6753 от 75 страни 8800 от 83 страни 10 667 от 89 страни 10 122 от 85 страни


РЕЖЕЩИТЕ ТЕХНОЛОГИИ


флексопечат

Демакс с две награди от Grand Prix Cyrel® През настоящата година DuPont Packaging Graphics връчи за осми пореден път наградите Grand Prix Cyrel®. Тези утвърдени вече награди са учредени през 1982 година. За времето на своето съществуване Cyrel® Grand Prix се превърна в ключово събитие за световната флексопромишленост. Самият конкурс на практика е много повече от една изложба или демонстрация на опаковки, техника и технология, защото е замислен така, че да провокира у експертите навсякъде по света стратегическо мислене относно опаковката. Най-радостното за нас българите е, че в последните години българската флексопечатна общност от страничен наблюдател постепенно се превръща в участник в конкурса. Така българските флексопечатари постепенно заемат полагащото им се място в световната флексопечатна общност. За съжаление самочувствието на колегите все още е

ниско, а може би и амбицията им е недостатъчна и много достойни отпечатъци въобще не стигат до Grand Prix Cyrel®. При все това в последните две издания на конкурса няколко български фирми отчетоха сериозно участие и заслужено получиха награди. Между тях трябва да откроим най-вече „Ротопринт“ ООД и „Демакс“ АД заради сериозните им успехи и челни места в различни категории на Grand Prix Cyrel®. Самият конкурс се провежда на всеки четири години. В съответствие с натрупания опит и развитието на флексопечатната промишленост кандидатите се състезават в 10 категории, както следва: гъвкави опаковки (печат върху полимерни материали на широкоформатни машини с централен барабан); етикети (печат на тесни машини — не включва shrink sleeves); торбички от полимерни материали; торбички от хартия; чували; картонени кутии;

вълнообразен картон, с предварителен печат; вълнообразен картон, с директен печат (микровелпапе); вълнообразен картон, с директен печат (велпапе — B вълнà); най добро конвертиране1 и други видове. Заявките се подават по пощата и включват специална бланка с описание на продукта плюс 5 броя от съответното изделие. Грижа за оценяването на подадените заявки има петчленната комисия от изтъкнати специалисти в областта на флексопечата. Оценяването става по предварително обявени критерии като дизайн, избор на материал, качество и сложност на предпечатните процеси, качество и стабилност на печата, външен вид и функционалност. В последното се включват нетрадиционни и иновативни практики и приложения. Повече информация за регламента на конкурса ще намерите на http://www2. dupont.com/GPCyrel/en_GB/index_ emea.html. Поради завишения интерес и големия брой заявки за участие в предишното издание на конкурса, за осмия Grand Prix Cyrel® от DuPont Packaging Graphics решиха да разделят участниците в три клъстера:  За съжаление в нашия специализиран речник станалото международно понятие „конвъртинг“ (от англ. konverting), което включва всички дейности и обработки в производството на гъвкавите опаковки, няма не само задоволително, но каквото и да е съответствие. Донякъде конвъртингът се свързва с полиграфията заради печатния процес, но това понятие включва много и различни технологични процеси. В случая под „конвертиране“ трябва да се разбира резултатът от конвъртинга. Това е поредното доказателство за значимостта на процеса — иначе DuPont нямаше да му отделя специална категория, формираща 10% от общия обем.

1

34 полиграфия 4’2010


флексопечат

Клъстер # 1 – Централна и Северна Европа Участници от Австрия, Белгия, Германия, Швейцария, Скандинавия, Нидерландия. Място за провеждане на церемонията — Дрезден (Германия).

Клъстер # 2 – Централна и Източна Европа Участници от цяла Централна и Източна Европа. Място за провеждане на церемонията — Прага (Чешка република).

Клъстер # 3 – Средиземноморие Участници от Африка, Франция, Гърция, Италия, Близкия изток, Португалия, Испания, Турция и Великобритания. Място за провеждане на церемонията — Барселона (Испания). Награждаването на участниците в първия клъстер се състоя на 23 април в Grand Hotel Taschenbergpalais Kempinski в Дрезден. Наградените бяха избрани сред 400 кандидати. Между 3 и 5 юни в Rey Juan Carlos Primero Hotel в Барселона се срещнаха участниците в Средиземноморския клъстер. Наградените бяха избрани сред 750 кандидати. На 10 и 11 юни в Corinthia Towers Hotel в Прага се срещнаха участниците във втория клъстер. За нас обект на интерес е именно клъстерът „Централна и Източна Европа“ поради факта, че страната ни попада в него. Наградените бяха избрани сред 450 кандидати от Чехия, Естония, Литва, Латвия, Полша, Словакия, България, Унгария, Украйна, Беларус и Русия. Показателен за добрите резултати бе коментарът на г-н Бьорн Мет, бизнес директор на DuPont Packaging Graphics EMEA: „Като се вземе под внимание големият брой участници на този конгрес, може категорично да се каже, че флексопечатните технологии са

се превърнали във водещи вече и в Централна и Източна Европа. Високите резултати, постигнати в тази област, показват, че печатниците в Източна и Централна Европа са в състояние да се конкурират с доказалите се вече в бранша техни колеги по целия свят.“ За наша радост няколко фирми от България се представиха успешно в надпреварата във втория клъстер. Фирма „Демакс“ АД — София бе номинирана в две категории: „Етикети“ и „Най-добро конвертиране“, като успя да спечели Голямата награда в категория „Етикети“ и второ място в категория „Най-добро конвертиране“. Доброто българско представяне бе затвърдено с второто място на фирма „Екстрапак“ — Велико Търново в категорията „Торбички от полимерни материали“, и третото място на фирма „Булгед“ в същата категория. В заключение можем да кажем, че постоянното развитие на оборудването и материалите, както и търсенето на новаторски решения откриват нови възможности пред флексопечатните технологии и ги

налагат все повече в областта на печата на етикети и опаковки. Цялата история на Grand Prix Cyrel® и в частност последното му издание убедително говорят за това.

полиграфия 4’2010 35


нашето интервю

Добре е да се проумее, че стандартизацията във всеки вид печат е витална за преминаване от занаятчийско към индустриално производство. Ние не само че с нетърпение чакаме този момент на прозрение, но и се опитваме да спомагаме за по-скорошното му настъпване, като организираме обучения и семинари.

Дигитален печат: машини, софтуер, обучение, консумативи, сервиз – цялостни решения от един доставчик Интервю с Георги Чакъров, управител на FACTOR.BG Бихте ли представили накратко дейността на FACTOR.BG? Консултиране, доставка, инсталация, обучение, осигуряване на консумативи и сервиз в областта на висококачествения дигитален печат и дигиталната цветна проба — с други думи, осигуряване на работещи решения и поемане на отговорността.

Трудно ли е да се прави бизнес в провинцията? В равностойно положение ли са столичните и провинциалните фирми? Нашият бизнес е там, където са клиентите ни — дали в София, или в Дулово, за нас няма значение. Това, че сме базирани в Асеновград, може да представлява известно неудобство само за тези фирми от София, които смятат бизнеса извън столицата за второкачествен. Впоследствие обаче дори и те разбират, че в глобален мащаб дали си в София, в Асе-

36 полиграфия 4’2010

новград или където и да е другаде, не е най-важното. За час и половина наш специалист може да посети клиент, намиращ се в София — едва ли местните фирми биха реагирали побързо, особено в часовете с натоварен трафик. В крайна сметка по-добре е да сме разположени в Асеновград, но в подходяща база, с всички необходими условия, отколкото в някой апартамент на пл. Македония, но пък в София. Равностойно положение няма — по-добрите, по-гъвкавите, по-напредничавите печелят клиентите, без значение дали са в София или извън нея. Например, вижте къде се отпечатват основната част от списанията! Има и жокер — в пловдивска печатница. Има и примери за обратното — клиенти, традиционно смятани за „притежание“ на местни фирми, се оказват стабилно привлечени от фирми, намиращи се в

София или дори в другия край на България, а понякога и в чужбина. Сещам се за клиентите за гъвкави полимерни опаковки...

Кое е онова, което хората не знаят за FACTOR.BG? Позволявам си да се пошегувам — ако знаех точно кои хора точно какво не знаят за нас, щях да имам най-успешния маркетинг на света. Истината е, че много хора не знаят много неща за нас, макар ние да полагаме големи усилия да бъде обратното. Причините са ясни — проблем с комуникационните канали поради слабата им ефективност, съпоставена с разходите за ползването им, ограничени финансови възможности за реклама, изключително малки маржове от продажбата на машини и консумативи. Най-ефективните начини за популяризиране на фирмата и дейността ни се оказаха и най-евтини-


нашето интервю

Визитка: Георги Чакъров работи в областта на рекламата и печатните процеси от 1991 г. През последните години се специализира в областта на цветните проби, управлението на цвета и стандартизацията на предпечатните и печатни процеси. Управител на Factor.bg

те — нашият уеб сайт www.factor.bg и рекламата от уста на уста, генерирана от доволните ни клиенти. Ще си позволя и да съм нескромен  — много хора не знаят, че ние сме уникална фирма — 20 години опит в почти всичките форми на печата и рекламата, и то и от двете страни — и като производител на печатни и рекламни изделия, и като доставчик на машини и консумативи за тази индустрия. Всичко, което знаем и можем, е поставено в услуга на клиентите ни. Всяка една демонстрационна машина, която имаме в офиса (а ние имаме много) се използва само и единствено за безплатни демонстрации, генериране на профили и като референция при телефонния технически съпорт. Ние НЕ КОНКУРИРАМЕ клиентите си, а се стремим да им помагаме всячески, доколкото финансите, времето и знанията ни позволяват. Освен това ние обичаме работата си и я вършим с удоволствие, макар и да не сме перфектни и да допускаме грешки. Всичко дотук споменато звучи и познато на всички, но това е простата истина — за да можеш да продаваш, хората трябва да ти вярват, а доверието се губи лесно.

Защо избрахте именно EPSON? Защото техните продукти най-добре отговарят на визията ни да предлагаме само най-качествени-

те и най-рентабилни технологии. Всичко се променя, може след време конкурентите им да предложат по-добри решения, но засега разликата е голяма и определено в полза на EPSON — и като качество, и като ROI. Само за сравнение — чували ли сте за друг солвентен принтер освен EPSON GS6000, който може да покрие стандартите за печат на цветни проби за офсетов печат при положение че дори не е предвиден да изпълнява подобни задачи?

За кои групи клиенти са предназначени предлаганите от вас продукти? Изкушаващо е да кажа — за всички! Това обаче не е вярно — нашите клиенти са само тези, които търсят най-доброто качество, но не желаят да плащат космически цени, а само толкова, колкото наистина струва. Ние продаваме иновативни и смислени продукти, правим селекцията и предлагаме на клиентите си само това, което си струва, като отсяваме рекламния шум. И го предлагаме на цени, които никой друг не успява да предложи. Ще илюстрирам с пример — Epson Stylus Pro GS6000 в момента е обявен на сайта ни за 16 995 евро без ДДС, с включен в цената HighEnd RIP софтуер EFI Fiery и допълнително с подарък по избор за още около 1400 евро! На www.epson.de същият принтер, и то на промоция, струва 26 178.81 евро!

Когато говорите за контрол на цвета и цветни проби, намирате ли разбиране у колегите? Не са ли това все още „мръсни думи“ у нас? Чак „мръсни думи“ не бих казал. Но ще се изненадате колко много, и то сериозни фирми за дигитален, офсетов или флексо печат извършват контрола на цвета с помощта на уреда „окомер“! А някои от тях дори имат в чекмеджетата доста скъпи спектрофотометри, но... на печатарите, изглежда, им е некомфортно, че качеството на тяхната работа може да бъде измерено безпристрастно. Добре е да се проумее, че стандартизацията във всеки вид печат е витална за преминаване от занаятчийско към индустриално производство. Да, вероятно тогава думата на бай Иван печатаря вече няма да тежи толкова и окото му може да позагуби от славата си на прецизен измервателен уред, но пък клиентите ще са по-доволни, защото ще знаят какво да очакват. От друга страна, собствениците на печатници ще имат по-малко брак и загуби, а и самият бай Иван ще работи по-бързо, защото няма да губи часове с някой „дизайнер“, който да го кара да постига с настройки на мастилото неща, които просто са безвъзвратно объркани още в предпечата, но никой не може да докаже това.

полиграфия 4’2010 37


нашето интервю

Ние не само че с нетърпение чакаме този момент на прозрение, но и се опитваме да спомагаме за поскорошното му настъпване, като организираме обучения и семинари. До средата на септември ще е готова нашата зала за обучения, снабдена с професионални монитори EIZO, принтери, софтуер, мултимедиен проектор, измервателни уреди и т.н. Ще поканим и сп. „Полиграфия“ на откриването!

Тъй като все повече международни компании започват да печатат в България, а те изискват да се работи по стандарт, очаквам стабилно и дългосрочно повишаване на интереса на печатниците към стандартизацията. Индикациите вече са налице, независимо от кризата.

Как според вас изглежда бленуваната верига идея-клиентпроизводител–краен продукт? Какво трябва да се направи, за да не прилича тя на „глух телефон“?

FOGRA сертифицира различни неща — това, което ни интересува, са възможностите да се сертифицира инсталирана система за цветна проба за определени условия на печат. Изисква се системата да е въведена в експлоатация от сертифициран инсталатор като нас и да се покрият определени тестове по отношение на стабилност на резултатите от системата. Макар изискванията да са стриктни, при добро разбиране на процесите и добра организация на работата получаването на сертификат от FOGRA е съвсем достижима цел. Това би донесло на фирмата допълнително повишаване на доверието и лоялността на клиентите и би било добро конкурентно предимство.

Ако визирате процесите на контрол при печата, според мен ключът към успеха е стандартизацията и въвеждането на инструменти и методи за контрол на процесите.

Вие притежавате сертификат от FOGRA? Прибягват ли много печатници до услугите ви? Стреми ли се българският производител да покрие изискванията на FOGRA? Искам да уточня, че ние сме първата фирма в България с такъв сертификат — за мен това е не толкова признание, колкото отправна точка за развитие. Догодина ние отново ще защитаваме този сертификат и това ни задължава да сме във форма постоянно. Имаме вече няколко сериозни клиенти, при които сме внедрили системи за цветна проба — предполагам, че гаранцията на FOGRA е улеснила решението им да изберат нас, но реалните резултати в работата са били винаги условието, за да бъде платено за труда ни.

38 полиграфия 4’2010

Какво е нужно да се направи, за да получи дадена българска фирма сертификат от FOGRA?

Няколко думи за останалите продукти и решения, които FACTOR.BG предлага на българския пазар. Освен партньорството с EPSON по отношение на ProPhoto и широкоформатните им принтери, сервизът на същите продукти и дистрибуцията на роботизираните системи за запис и фотореалистичен печат на CD и DVD с марката EPSON DiscProducer, за да можем да предложим комплекс-

ни решения на нашите клиенти, ние работим и като официален дистрибутор на някои от най-големите имена в съответните индустрии: • Текстилни принтери DTG за директен печат върху готови дрехи — с над 40 инсталирани машини смело можем да кажем, че технологията си проби път и вече се приема като необходимост, а не екзотично допълнение. • Текстилни мастила DuPont — индустриален стандарт в директния дигитален печат върху тъмен и светъл текстил. • Инк-джет медии Hahnemuehle — 425 години традиции в производството на арт хартии. Най-високото качество в дигиталния FineArt печат. • EFI — Electronics for Imaging, Graphic Arts Solutions: RIP софтуер EFI Fiery за управление на всякакви принтери (например Epson, Roland, HP; ink-jet и лазерни; широкоформатни и настолни) и софтуер за HighEnd цветна проба EFI Colorpoof XF. • Професионални американски термопреси GeoKnight с доживотна гаранция на нагревателните плочи — без аналог на българския пазар.

Благодаря Ви и желая успех на Вашите начинания и на усилията на целия Ви екип в ключовите области, в които сте съсредоточили усилията си! А на българската полиграфия желая повече „фактори“ като Фактор България ЕООД за превръщането ù в индустрия от европейска величина.


Water Based Solvent Based Rotogravure

Sheetfed inks Cold Set inks Heat Set inks

ДФХ България ЕООД София 1839 кв. Враждебна ул. Япаджа № 46 Ф тел.: 02 841 10 16 факс: 02 841 10 12 мобилен тел.: 0887 527 533 e-mail: office@druckfarben.bg


стандартизация

Стандартизация на цвета в печатния процес Получаването на естествения цвят на обектите при отпечатване на проекта в тиражен печат винаги е билo предизвикателство пред специалистите в етапа предпечат и в печатницата. Проблемите, водещи до различия между очакване и реално изображение, обикновено се решават от печатари с дългогодишен опит, перфектно владеещи конкретното оборудване, способни да получат най-добрия в момента резултат. В това, естествено, има субективен елемент. Този тип работен поток чудесно функционира при трайни отношения на печатницата с клиенти, когато предпечатните специалисти знаят какво да очакват, а и печатарите знаят как е подготвен проектът за печат. В условията на трайна тенденция към скъсяване на тиражите става все по-важно предлагането на предсказуем печатен резултат с оптимално съотношение цена/ качество, отговарящо на изискванията на клиентите. От особена важност е минимизирането на времето за подготовка на отделните тиражи, както и на ресурсите за изпълнение на поръчките. Скъпите съвременни печатни машини решават много от проблемите в печата чрез включване на автоматични системи за контролиране на плътности, колори-

40 полиграфия 4’2010

метричен контрол и корекции в намастиляването. Делът на подобни машини, разбира се, е нищожен. Много по-масово е оборудването на печатници с машини от по-старо поколение или с добри нови модели без автоматични измерващи и коригиращи системи. Какво може да е ефективното решение за тях? Не се налага да откриваме ние как да се справим с проблема. Просто трябва да видим как са го решили водещите в полиграфията страни. Основата за решаване на отделните задачи и преодоляване на проблемите е стандартизация на процесите. Осигуряването на качество според конкретен стандарт е достатъчна предпоставка за нормална комуникация с клиентите независимо дали работите с тях от години, или все още сте на етап договаряне на бъдещи поръчки. Тук трябва да уточним, че стандартът може да бъде както утвърден европейски или световен, например ISO, така и вътрешнофирмен. В печатния процес, базиран на цветоотделяне в CMYK, има няколко основни параметъра, подлежащи на контрол с цел осигуряване на качествен печат. За конкретната хартия или друга печатна медия можем да контролираме и поддържаме в толеранс оптичната плътност и нарастването на растеровата плътност, както и баланса на сивото (CMY). Измерването на тези параметри се изпълнява с обикновен денситометър за отразена светлина, например XRite DensiEye или 518. Целевите стойности за конкретната комбинация „медия–мастило“, както и толерансите за всеки параметър, могат да бъдат получени от доставчика на мастило или определени на базата на потвърдените проби. До 2000 година имаше препоръки за стойностите на оптичната плътност за всеки от четирите цвята мастила C, M, Y, K за основните типове хартия. След 2000 г. стандартът ISO 12647 специфицира цвета на всяко от тези мастила за съответните хартии, както и стойностите на нарастването на растеровата плътност. Целта е да се постигне универсалност и независимост от производителя на мастилото. При съответствие с изискването за споменатите параметри ще имаме гаранция за постигане на финалния цвят след отпечатване на CMYK при същото цветоотделяне. Реализацията на този нов подход към качеството на цвета в печата стана възможна благодарение на достъпността на спектро-денситометрите. Този по-съвър-


стандартизация

шен клас инструменти позволяват да се контролират не само денситометричните, но и цветовите характеристики на печата. Например с помощта на SpectroEye (XRite) можете да измерите цвета, а заедно с това да визуализирате на екрана и оптичната плътност на мастиления слой — само с едно измерване. Така става директна връзката между чисто технологичния параметър „плътност“ и общия — „цвят“. За печатаря е важно да поддържа в толеранс технологичния показател, но за крайния клиент е критичен цветът на продукта, който получава, независимо дали е възпроизведен с едно или с комбинация от мастила. При добре организирана цветова комуникация изискването на клиента може да бъде дефинирано чрез измерване на най-важните цветове и тези цветове могат да бъдат въведени от компютър в SpectroEye, за да може в процеса на печат да се контролира изпълнението на заданието. Така ще се избегнат много от масовите грешки, базирани на липсващ обективен еталон, които неизбежно водят до дебати за цвета и нерядко — до отстъпки в цената на печатната продукция. При работа със SpectroEye имате още една директна възможност за стандартизиране по световен стандарт. Дефинираните в ISO 12647 цветови стойности за базовите (CMYK) мастила за 5-те типа хартия са оформени в съответно наименувани задания. Избирайки валидната за вашия печат медия, ще работите в режим на съответното задание — след измерване на някое от мастилата получавате информация за отклонението от стандарта, както и препоръка за корекцията на плътността, за да достигнете изискванията на стандарта. Това е уникален по своята лекота, скорост и прецизност контрол на печата за поддържане на ISO стандарта. При работа в условия, не изискващи или не позволяващи стойностите на ISO стандарта, вие можете да дефинирате свой стандарт за конкретната комбинация „мастило–печатна медия“. Настройката на новото задание според вашия стандарт е също толкова лесна и бърза, както описаната по-горе, благодарение на комбинацията колориметричен и денситометричен контрол. Разликата ще е само в целевите стойности и толерансите. Времето за подготовка на тиража и лекотата на поддържане на параметрите в толеранс ще са отново на най-добро ниво. Описаният начин за решаване на проблема с настройката и поддържането на изискванията на ISO или вашия фирмен стандарт има своята превъзходна форма — използване на автоматичните и полуавтоматичните сканиращи системи за контрол на параметрите на печата. Те предоставят денситометрична и колориметрична информация за целия печатен лист, и то за няколко секунди. Визуализацията е на екрана на компютър, представянето на данните — по зони за намастиляване. Например системите EasyTrax и Intelly Trax на XRite показват в графичен и цифров вид стойностите на плътност, нарастване на растеровата плътност, отклонение на цвета (ΔE), както и препоръките за коригиране на мастиления слой за достигане на заданието. За печатарите този вид на екрана е привичен от няколко години — такива са екраните на пултовете за управление на печатните машини. Разликата е, че екранът на системите за контрол дава информация за реалния мастилен слой и неговия цвят, както и

нужната корекция. В комбинация с Touch-Screen монитори тези системи изискват минимално време за внедряване и обучение на печатарите — те просто започват да работят с тях, осигурявайки максимално качество при минимален разход на материали и време. Крайният резултат — печат, съответстващ на ваш собствен или ISO стандарт, вече не е невъзможен, труден или непредсказуемо скъп. Вие инвестирате в конкретни решения в зависимост от собственото си желание и планиране на инвестициите. Дали да е началният вариант — денситометър, по-високото ниво — спектроденситометър, или автоматизирана система — изборът е ваш. Всяко от нивата има точни измерения за възвръщане на инвестицията в контекста на текущите разходи за качество на печата. След изплащане на вложеното вие ще имате само печалба от използването ù. Достигнатото ниво на качество вече е факт — не само за вас, но и за вашите настоящи и бъдещи клиенти. Поддържането на това ниво е въпрос на ясна технологична дисциплина, а не на трудно предсказуема комбинация от субективни фактори — при вас и вашите доставчици.

полиграфия 4’2010 41


manroland новини

manroland новини Резултатите от IPEX надскочиха всички очаквания

диференциацията на възможностите, намаляване на производствените разходи и тези за инвестиции, повече автоматизирани функции и непрекъснато производство. „Ние показахме себе си, без всякакво съмнение, като високо ефективна и енергична компания, демонстрирайки най-висока компетентност в сферата на иновационните технологии и експертната сервизна дейност, ориентирани изключително към клиента — така обобщи успехите от IPEX председателят на изпълнителния борд Герд Финкбайнер. — Радостни сме да съобщим за новите проекти и поръчки в областта на печата на реклама, опаковки, комерсиалния печат и вестникарския печат.“

Добрият резултат от продажбите е стимул, който повдига настроението Герд Финкбайнер, председател на изпълнителния борд на manroland

Новата концепция на изложението намери широк отзвук Във фокуса на вниманието на щанда на manroland на IPEX в Бирмингам бяха потребностите на печатарската индустрия: производствената гъвкавост и

По време на IPEX — изложението, което е второ по значение след drupa, manroland продаде 250 листови печатни секции в различни краища на света. Компанията разглежда това като красноречив признак, че кризата, ако не окончателно преодоляна, то явно вече отстъпва. В областта на ролните машини ефективността от преговорите за реализиране на нови проекти

Г. Финкбайнер пред журналисти на пресконференцията по време на IPEX, която се проведе във VAP театъра

42 полиграфия 4’2010

беше достатъчно висока. PRINTVALUE е областта, предизвикала огромен интерес преди всичко с предложенията printservice и printcom. „Ние показахме предимства, свързани с разнообразие от иновации и по-нататъшното развитие на бизнеса на нашите, а също и на техните клиенти. Фактът, че резултатите от изложението надминаха очакванията за него, високо мотивира manroland“ — коментира г-н Финкбайнер.

Новата концепция за щанда на изложението бе възторжено приета Маркетинг директорът на компанията manroland Томас Хаузер добавя: „Въпреки кризисното усещане, което започна от последната drupa и продължи досега, ние, накрая, можем отново да отбележим положителните импулси. manroland счита за огромен успех факта, чe клиентите от цял свят приеха позитивно новия ни подход и нашето ново представяне на изложението.“ Илюстрация за това са мненията на специалистите, посетили щанда на manroland. Алекс Каминс, генерален директор на Colorpak Limited, Брисайд, Виктория, Австралия: „Новото в подхода на manroland на IPEX беше в свежите промени и решения, които дадоха възможност на компанията действително да представи всички аспекти в областта на печата. Ние можахме да видим многообразие от приложения и продукти, аз намирам за превъзходна идеята за 3D-презентацията. Печатарската индустрия — това не са просто и само печатни машини. Ние бяхме щастливи от възможността да обсъдим с нашите приятели и партньори всичко, което ни предоставят в резултат на техните продукти и услуги, така че нашият бизнес да се развива и да върви напред.“ Тревор Кут, ръководител предпечатни и печатни процеси в Nampak Cartons, Великобритания: „Ние имахме удоволствието от един действително прекрасен и наситен с информация ден с manroland, като гостоприемство-


manroland новини

manroland на IPEX

то беше на най-високо ниво. Впечатли ни презентацията и технологията, но преди всичко духът и дружеският климат, поддържан от сътрудниците на щанда на manropland.“ Аналогично мнение изрази и Хари Скидмор, генерален директор на Easibind International Ltd., Дарбишър, Англия: „Аз изказвам своето възхищение от manroland за решението напълно да се концентрира върху Value Added Printing. От моя гледна точка ползата от стоманените колоси на изложенията така или иначе е ограничена. Винаги ми се е искало производителите да ни предложат предимства пред конкурентите ни. Затова са необходими време и пространство, за да може детайлно да се задълбочиш в потребностите на всяка отделно взета печатница. От страна на manroland това беше акт на мъжество — да излезеш от обичайните канони и да се освободиш за нови идеи и начинания. Поздравявам компанията за тази концепция с голямо бъдеще.“

Паралелната програма в Офенбах По време на IPEX manroland предлагаше почти ежедневно допълнителни технологически форуми в Офенбах. По време на форумите се обсъждаха най-различни теми: от малкия до големия формат, от печата върху тънка хартия до процеса на студеното пресоване на фолиото, от автоматизацията с autoprint до повишаване ефективността с HiColor. Бляскаво мина технологическият форум, посветен на големия формат, на

който manroland представи световната новина — печатна машина с формат XXL с обръщателно устройство за работа в режим „лице–гръб“. Клиенти от 14 страни посетиха мероприятието в рамките на посещението си на IPEX.

Комуникационен център за клиентите и за индустрията Г. Фикбайнер направи следното заключение за изложението: „Нашият щанд на IPEX, както се и надявахме, беше привлекателен комуникационен център както за отделните наши клиенти, така и за цялата индустрия. Изразявам своята благодарност към целия екип на manroland на тези, които бяха на IPEX, на тези, които са в производствените бази в Германия, а също и на тези по целия свят. За техния гигантски принос в общото дело, за тяхната енергия и за изпълнената работа. И за тяхната готовност решително, с ентусиазъм да претворяват новата, съвършено необичайна концепция на щанда. На тръгване от IPEX всеки взе със себе си от оптимизма, който ни беше завладял преди закриването.“

ROLAND InlineFoiler Prindor с тактово подаване на фолио Световна премиера — още повече ефективност в облагородяване на продукцията Водещата на пазара Inline система за креативни подобрения с помощта на студеното пресоване на фолио сега е още по-ефективна. Индексирайки дъл-

жината на печата, ползвателите реализират значителни икономии на фолио. Патентованият печатен процес позволява да се нанасят всякакви мастила върху растеровите елементи, покрити с фолио. Това открива невиждано разнообразие от креативни възможности и е значително по-добро от другите решения относно скоростта на изработване на готовия тираж. Прекрасните възможности за облагородяване в линия посредством студено пресоване са признати в целия свят и благодарение на системата за тактово подаване са още по-привлекателни и като цена. Подаването на фолиото спира, ако не трябва да се нанася. Това става посредством т.нар. канал — част от печатния цилиндър, в който е поместен грайферен механизъм. По този начин фолиото се насочва само в тези участъци, където е необходимо, добавяйки предимствата и на използване на тесни ролки фолио. Икономията достига от 5 до 30 евроцента за лист в зависимост от типа на фолиото. Икономията на фолио при производство на 10 000 листа с формат 70х100 достига около 1800 м2. Наред с икономията, положителен резултат се получава и от спестяване на ресурси за перспективно развитие на процеса. Печатниците, които успешно са инсталирали InlineFoiler Prindor, заедно с привлекателната програма Retrofit получават и възможността да се доокомплектоват с нова система. Първата система с възможност за тактово подаване на фолио е инполиграфия 4’2010 43


manroland новини

сталирана на шестцветната машина ROLAND 700 HiPrint в технологичния център на manroland и се демонстрира в рамките на технологичните форуми в Офенбах.

Ние съкратихме времето за подготовка за печат, както и обема на макулатурите, и удовлетворихме повечето изисквания на клиентите Новата система ROLAND InlineColor Pilot е предназначена за печатните машини с формат 3В

Д-р Герхард Шобесбергер, изпълнителен вицепрезидент по бизнес развитие на листовия печат в manroland AG в Офенбах

Измерването и контролът на цвета в печатната машина е в режим non stop, без изваждане на контролни отпечатъци. Това спестява време, подобрява стабилността на цвета, съкращава обема на макулатурите и осигурява пълен запис и документиране на получения отпечатък. ROLAND InlineColorPilot е система, която измерва плътността на нанесените мастила при пълна работна скорост. Предназначена е за печатните машини с марка ROLAND 700. Д-р Герхард Шобесбергер, изпълнителен вицепрезидент по бизнес развитие на листовия печат в manroland AG в Офенбах, обяснява защо тази нова 44 полиграфия 4’2010

разработка е така важна: „Пазарът изисква печатното производство да е максимално икономично, затова съкращаването на времето и разходите с помощта на InlineColorPilot е съществен фактор. Болшинството клиенти, работещи с формата 3В, могат вече да използват нашия опит по прилагането на вградения контрол на цвета на закупените от тях листови и ролни машини с голям формат.“ С помощта на инлайн системата операторите пестят време, защото вече не е нужно да вадят отпечатъци за измерване и контрол на цвета. По-високото качество на печата означава намаляване на количеството макулатурни листове и съответно по-рационално използване на скъпоструващите медии за печат. Освен това ROLAND InlineColorPilot фиксира значението на цвета по време на целия печатен процес. На листовите машини manroland с голям формат вече е демонстрирано как дадената функция помага при анализ на необоснованите претенции на клиентите. Тази нова система за измерване и контрол на цвета записва резултатите в зависимост от честотата на измерванията. Системата ROLAND InlineColorPilot е предназначена за печатните машини с формат 3В — ROLAND 700 HiPrint и ROLAND 700 DirectDrive. Новата система може да се монтира и на машини, които вече са в експлоатация.

По-бързо произвеждате качествена продукция Следвайки философията Value Added Printing, ROLAND InlineColorPilot съкращава времето за подготовка и осигурява постоянно високо качество на печата. Времето, спестено в резултат на инлайн измерванията без изваждане на контролни отпечатъци, позволява да се отпечатат по-големи обеми и тиражи в течение на работния ден. Производствената мощност се използва по-ефективно, което повишава и икономическата ефективност. Възможно ли да се каже след колко време ще се изплати инвестицията в ROLAND InlineColorPilot? Д-р Шо-

бесбергер обяснява: „Ако ROLAND 700 DirectDrive е с лакова секция и с увеличен обем на приемно-събирателното устройство, при печат на две смени на 2750 поръчки за една година, периодът, за който ще се изплати инвестицията в ROLAND InlineColorPilot, е по-малък от две години.“ Това показва сухата логика на цифрите. Самата система прави впечатление със своята здрава конструкция, а също така (което никак не е маловажно за печатаря), че е необходимо да се почиства само един път на 80 дена. А такива аспекти като увеличаване гъвкавостта на производството и рязко съкращаване на клиентските рекламации, естествено, благоприятстват за подобряване на имиджа на печатницата. Или накратко — предимствата при инлайн измерване на цвета са следните: • Значителна икономия на време при всяка фаза на подготовката; • Бързата регулировка намалява количеството на макулатурите; • Понижение на енергийните разходи, по-малко престои от прекъсвания на печата; • По-малко макулатури и заради липсата на необходимост от спиране на печатната машина за измервания и корекции, поддържане на постоянен баланс мастило/вода; • Постоянно фиксиране на данните.

Технологията ROLAND InlineColorPilot ROLAND InlineColorPilot се монтира над печатния цилиндър на последната печатна секция. Надеждно монтираната напречна конзола с неподвижни детайли е необходимо условие за гарантиране на най-висока точност на измерванията. Използването на цветна импулсна светлина позволява да се измерват контролните скали на три листа независимо от количеството напечатани цветове. Системата може да измерва и регулира до седем цвята на мастилата. Измерванията са денситометрични, с помощта на черно-бял CCD (Charge-Coupled Device) сензор с висока разделителна способност, с поляризиращ филтър, нечувствителен към въздействието на отражението от мок-


manroland новини рото мастило и разсеяната светлина. Зелената/червената/синята импулсна светлина съответстват на цвета на филтрите, използвани при денситометричните измервания.

Новият ROLAND InlineColorPilot е предназначен за печатните машини ROLAND 700 с формат 3В. ROLAND InlineColorPilot е оптимално интегриран в последната печатна секция. InlineDensityControl е за измерване и контрол на цвета при ролния офсетов печат Стратегия на развитието manroland смята измерването и контрола на цвета инлайн за една от своите основни области на нови разработки. Заедно със своите партньори manroland е монтирал повече системи за контрол на цвета, отколкото другите производители на печатно оборудване. manroland и неговите партньори оптимизират тези системи в съответствие с изискванията на пазара. Най-добрите в своя клас системи са интегрирани в автоматизираната платформа printnet/PECOM. От самото начало разработката на системите за измерване и контрол на цвета инлайн се провежда едновременно и в завода за ролни машини в гр. Аугсбург — за ролния офсетов печат, и в завода за листови машини в гр. Офенбах — за оборудването на листовия офсет, съобразявайки се с изискванията на двете направления. manroland Аугсбург пръв представя система за измерване и контрол на цвета инлайн за ролните машини за печат на списания и има повече от пет години работен опит с тази технология.

Хронология

• Разработка и внедряване на предшественика на системата Inline DensityControl за DICOweb; • 2002: Разработка на системата InlineDensityControl съвместно с партньорска компания; • 2004: Появява се на пазара и на изложението drupa; • Лятото на 2004: Първата система InlineDensityControl е монтирана в компанията Westend printing в Есен, Германия. Понастоящем има три такива системи в тази компания. Ползвателите са много доволни от системата, в частност и от факта на удачната интеграция в работния по-

ток printnet (на системата PECOM), а също така от удобството и простотата при експлоатацията ù. Параметрите се въвеждат от InlineDensityControl и PrePressManager в процеса на подготовката и практически не изискват допълнителни действия. Удовлетвореността на клиентите се потвърждава и от факта, че поръчват системата както за новите, така и за вече наличните и работещи печатни машини. Освен с основното си предназначение InlineDensityControl може да бъде ползван за диагностика на печатния процес. Благодарение на възможността за непрекъснати измервания и контрол на печатния процес подаването на информацията към оператора става много бързо и точно. Освен това се предлага и функцията Reporting function (модул на PressQuality на устройството PressMonitor), с помощта на която операторът може да получи информацията за качеството на цвета в продължение на целия тираж, което предотвратява необоснованите рекламации от страна на клиентите. Системата за контрол на регистъра Register control systems за ролните офсетови печатни машини manroland се състои от InlineRegistration Control — за контрол на нанасянето на мастилата, и InlineCutoff Control — за регулировка на отрязването на хартията. InlineDensityControl е най-добрият вариант, ако се нуждаете от бърз, надежден и качествен печат със сигурен контрол на цвета, предоставящ на печатаря голям обем от информация и удовлетворение от работата с един интегриран процес.

понижава разходите по поддръжката и ремонта му.

По-бързо, по-добре, по-ефективно — новата машина ROLAND 700 Скорост на печата — 18 000 листа в час manroland представи новата машина ROLAND 700 HiPrint с висока скорост (HS), разчетена за производителност от 18 000 листа в час. Освен това и самата печатна машина ROLAND 700 HiPrint, която е универсална и високопроизводителна, беше усъвършенствана.

Усъвършенстване на дистанционния сервиз на машините на manroland Системата за дистанционен сервиз TelePresence За първи път стана възможно да се прави диагностика на модулите за сушене на мастилото в печатните машини чрез Интернет. Анализът на информацията се прави от специалистите на завода или от сервизния регионален партньор на manroland непосредствено от работното място в Германия или региона. Развитието на дистанционния сервиз осигурява съкращаване на престоя на оборудването и полиграфия 4’2010 45


manroland новини

Новото турбо ROLAND 700 HiPrint HiSpeed беше създадена на базовата платформа на ROLAND 700 DirectDrive и разчетена да достига производителност от 18 000 листа в час. Ползвателите на DirectDrive се отличават в своя сегмент с качеството на печата и с ефективността на производството. Особеностите на машината се заключават и в това, че има висококачествен мастилен апарат; трета или четвърта секция за измиване на UV-мастила и при печат с хибридна технология; устройство QuickChange Surface, позволяващо бързо да се почистват мастилниците. Мастиленият апарат позволява да се контролира потокът и нанасянето на мастилата в съответствие с размера на печатаемия лист. ROLAND 700 HiPrint HS притежава всички нови технологии, функции и опции на ROLAND 700 DirectDrive, като многочислените Quick-Change-модули и новата система за цветови контрол и регулировки InlineColorPilot. Машината е особено подходяща за големи тиражи в областта на опаковките и високообемната акцидентна продукция. В зависимост от характера на тиража и окомплектоването на машината производителността се увеличава с 25%. Първите печатни системи вече работят на високи обороти всеки ден за голяма радост на клиентите.

Новата версия ROLAND 700 HiPrint претърпя ред изменения и подобрения. Новият подавателен апарат може ефективно да работи както с хартия, така и с картон. Интегрирана е и нова система за цветови контрол и регулировка на цвета InlineColorPilot. Освен това е оптимизирано провеждането на листа.

ppi Media, дъщерната компания на manroland AG и XniP подписаха споразумение за сътрудничество Нови възможности на мултимедийната реклама Противоположностите се привличат! ppi Media и XniP сключиха споразумение за сътрудничество при създаване на нови мултимедийни пространства за вестникарската реклама, като така се създава пряка връзка между печатните и онлайн направленията. 46 полиграфия 4’2010

Независимо от голямото количество стратегии и решения за увеличаване на доходността на всекидневниците възможностите на рекламния бизнес все още могат да се преброят на пръсти. Компанията ppi Media, която принадлежи на manroland AG, съвместно с XniP представиха нова разработка за качване на реклама и редакционното съдържание на всеки от печатните продукти в интернет, в частност в социалната мрежа facebook. Използвайки тази технология, с кода от букви и цифри на XniP, читателите могат да прехвърлят и съхраняват интересни статии или реклами на своята страница във facebook, да ги изпращат на приятели и да сортират материалите по теми. По този начин съобщенията лесно се конвертират в мултимедиен формат и достигат значително повече представители на целевата аудитория, отколкото е било възможно по-рано.

Разширен обхват на аудиторията на печатната реклама За издателствата рекламните места с по-широк обхват на аудиторията и по-висока информационна плътност означават възможност да предоставят допълнителни услуги на рекламодателите. Нововъведението може да се разглежда като отделно направление на бизнеса с по-високи цени на рекламата или като ексклузивна услуга за найголемите клиенти. ppi Media осигурява интегриране на кода на XniP в системата на издателя за качване на поръчките за реклама и осигурява необходимото обучение за работа с него, а XniP отговаря за технологията. Данните на кода могат да бъдат интегрирани абсолютно във всяка система за въвеждане на поръчките. Вече е разработен модул за ppi Media’s AdMan, позволяващ автоматично да се стартира генераторът на кода в процеса на производството на рекламата. Инсталирането на цифровото съдържание на сървъра на XniP, необходимо за последващото качване във facebook, също е напълно автоматично.

Партньорство в Германия и в САЩ Освен сътрудничеството в Германия ppi Media става ексклузивен партньор на XNiP на американския пазар. „Ние сме уверени, че връзката между печата и интернет с помощта на XniP-ко-

да ще получи широко разпространение на пазара и с това ще осигури на издателите възможност за допълнителен доход“ — казва Норберт Ол, управляващ директор на ppi Media.

За компанията ppi Media ppi Media е международен лидер, специализирал в организацията на работния процес на печатарите и издателите на вестници. Главната задача на компанията е развитието на високоефективен софтуер като решение в глобален мащаб. ppi Media е лидер в областта на автоматизирането на вестникарския печат: 80% от ежедневниците в Германия се произвеждат на база на разработките на ppi. Продуктите на компанията също са добре известни и на пазарите на Азия, Европа и САЩ. Дъщерната компания на manroland AG има в щата си повече от 150 сътрудници, като годишният ù доход е 18,5 милиона евро. Главният офис на ppi Media се намира в Хамбург, а отделните представителства — в Кил (Германия) и Чикаго (САЩ).

За компанията XNiP XNiP GmbH се намира в Хамбург — Германия и от 2009 година разработва иновационни решения предимно за издателски къщи, изложения и пощенски компании. С новата технология компанията осигурява връзка между всеки вид печатни материали и социалната мрежа facebook. Официалният пуск на тази уникална разработка на пазара беше през юли 2010 г. manroland новините подготви инж. Стефан Славчев


когато фактите говорят

Водещи производители на други изделия от хартия и картон (код 1729, съгласно НКИД) No Фирма

Град

1 АДЛ ЕООД

Нетни приходи Нетни приходи Нетни приходи от продажби от продажби от продажби Промяна 2009 г. Промяна 2008 г. 2009 г. (в хил. лв.) 2008 г. (в хил. лв.) 2007 г.

Пловдив

5 039

11 002

8 226

-38,74%

33,75%

2 ЕЛЕКС ГРУП-ХОЛДИНГ ООД

Варна

8 378

9 738

10 142

-17,39%

-3,98%

3 ИПАК ЕООД

София

3 202

3 997

3 444

-7,03%

16,06%

4 МАГМА ПАК ЕООД

Перник

1 670

3 001

2 486

-32,82%

20,72%

5 РОЛКО АД

Варна

4 946

3 035

*

n/a

n/a

6 ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ ООД

Варна

2 157

2 087

1 733

24,47%

20,43%

7 СИС 45 ЕООД

Варна

2 572

1 744

1 933

33,06%

-9,78%

8 ЧОЛИПАК ООД

София

2 975

1 733

1 436

107,17%

20,68%

9 ЕЙДЖИ ПАКЕДЖИНГ ЕООД

София

1 765

1 689

1 785

-1,12%

-5,38%

10 НИТЕК ЕООД

София

1 702

1 658

1 656

2,78%

0,12%

11 ГРАФЛИН КОМЕРС ЕООД

София

804

1 546

382

110,47%

304,71%

Русе

850

1 331

504

68,65%

164,09%

София

456

1 265

888

-48,65%

42,45%

Ивайловград

905

862

1 839

-50,79%

-53,13%

12 БРАНИ-90 ООД 13 ДЕЛТА ТИ ООД 14 САКСЕС БИ ДЖИ ЕООД 15 ДАРМАКС ЕООД

София

648

799

734

-11,72%

8,86%

Панагюрище

562

795

620

-9,35%

28,23%

Пловдив

550

764

604

-8,94%

26,49%

Враца

*

756

520

n/a

45,38%

Велико Търново

717

719

726

-1,24%

-0,96%

Плевен

516

581

472

9,32%

23,09%

Русе

437

546

597

-26,80%

-8,54%

22 АРТПРИНТ ООД

Шумен

440

544

427

3,04%

27,40%

23 ДИК - 2005 ЕООД

Пловдив

337

507

490

-31,22%

3,47%

Велико Търново

467

487

298

56,71%

63,42%

Пловдив

407

393

363

12,12%

8,26%

16 ЕКСПРЕС ПАК ЕООД 17 ТЕМПО - ЕЛ ЕООД 18 ПОЛИГРАФСТИЛ ЕООД 19 СОФТКОМ ООД 20 ИВАН ТОДОРОВ 98 21 БУЛТУБ ООД

24 ЕВРО-ТРЕЙД М ООД 25 ВИЛИ 54 ЕООД

ДАННИТЕ СА ИЗГОТВЕНИ ОТ ИНОВАТИВНА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ЗА БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ Рипорт.БГ АД

* Фирмата не е обявила публично информацията


новини

НОВИНИ GSE показва изгодния начин за постигане на зелена логистика при мастилата По време на изложението LabelExpo Americas 2010 (павилион 3004, 14–16 септември, Чикаго, САЩ), под рекламното послание „Smart (th)inking“1, GSE Dispensing ще покаже, че автоматизираната подготовка при мастилата е не само екосъобразна – тя може да помогне и за намаляване на оперативните разходи с до 30 процента, като в същото време предоставя точно и качествено възпроизвеждане на цвета и подобрена продуктивност. Компанията предлага широк набор от модулни тегловни системи за смесване и подаване на мастила, съобразени с индивидуалните потребности  Бел. прев. — Непреводима игра на думи, значението на която би могло да бъде предадено като „Интелигентно мислене — разумно използване на мастила“.

1

48 полиграфия 4’2010

на работещите с флексопечат и ротогравюрен печат професионалисти от различни пазари. Едно от най-новите допълнения към програмата е системата Colorsat Match за смесване и подаване на мастило при печат на етикети. Тя се радва на голям успех, като от момента на нейното представяне досега над 45 компании от цял свят, които се занимават с изработка на етикети, са инвестирали в системата. Характерно за Colorsat Match е, че дава възможност за чисто, бързо и безотпадно приготвяне на мастило в партиди от 1 до 5 кг. Системата Match намалява използването на мастило, като подава точното количество, което е необходимо за всеки тираж. Тя изчислява изискванията по отношение на обема при найсложните формули за спот-мастила и смесва партидата с точност до един грам за по-малко от четири минути.

Освен това всяко останало излишно количество мастило след приключване на печатането може да бъде използвано повторно, намерено и извадено от складовите наличности с лекота. По този начин „рестовите” мастила, за които обикновено е много трудно да се направят ръчни изчисления, за да бъдат включени при смесването на нови мастила, могат да се използват в бъдещи печатни серии. GSE Dispensing ще има специален рекламен щанд за своята програма за смесване и подаване на мастила, създадена за печатарите на етикети. Системите на GSE се поддържат от мощен софтуерен инструмент IMSTM, чиито функции за спестяване на време включват контрол на складовите наличности и анализ на консумацията на мастило. Създадената през 1974 година компания със седалище в Брюмен, Холандия, е световен лидер в технологиите за смесване и подаване на мастило с над 1400 инсталирани системи по цял свят. На изложението ще присъства г-н Ане Лорънс, управляващ директор на GSE Dispensing. Той коментира: „Системите за смесване и подаване на мастила са идеалният начин за работещи с флексо и дълбок печат фирми да могат да контролират разходите си, като в същото време използват устойчиви, екосъобразни практики за подготовка на мастилата. С нашата технология контролираната повторяемост при цветовете е лесно достъпна дори за професионалисти с ограничен бюджет, а възвръщаемостта на инвестицията е бърза.” Тегловната система за смесване и подаване на мастила Colorsat Match от GSE Dispensing намалява отпадните количества мастило и предоставя възможност за смесване на цвят по желание специално при печатането на етикети. www.gsedispensing.com


новини

QuadTech: Система за стопроцентова инспекция при печат върху велпапе В едно от големите германски предприятия за печат и обработка на велпапе за първи път в света е пусната в експлоатация машина за печат върху велпапе със система за стопроцентова инлайн инспекция и агрегат за извеждане на дефектни листове. Става дума за седемцветна флексопечатна машина от типа Göpfert Ovation. Системата за инспекция и агрегатът са на американската фирма QuadTech Inc. Широката два метра печатарска машина работи със скорост до 10 000 листа/час и е оборудвана с две стапеловащи кули — една за качествени и една — за дефектни листове, които се извеждат цели. Всички валове се задвижват директно и се позиционират напълно автоматично, машината е оборудвана със система за автоматично почистване на печатните форми и със система за управление на цветовете. Системата за инспекция на QuadTech се състои от три камери, които следят субстрата по цялата му широчина. Софтуерът е на базата на затворен контур за автоматично регулиране и предоставя революционната възможност за сравняване с предварително зададена мостра. Централна система за обработка на данни и информация предоставя на обслужващия персонал богата палитра от статистически данни и съобщения за грешки в печатния процес. Всички анализи се стартират в реално време в началото на производството и се актуализират

непрекъснато. Резултатът е безупречен тираж. QuadTech Inc. с централа в Съсекс, щата Уисконсин, САЩ, е един от световните лидери в иновациите на утвърдили се системи за управление в печатарската индустрия. Основана през 1979 г., фирмата разпространява в повече от 100 страни в света автоматичните си системи за управление на помощни агрегати в областта на ролния офсетов вестникарски печат, илюстрационния печат и печата на опаковки, както и в областта на дълбокия печат. Сертифицирана е по ISO 9001:2008. QuadTech разполага с мрежа от търговски и сервизни филиали, някои от които в „статегически“ точки в

Седемцветната флексопечатна машина от типа Göpfert Ovation е с две стапеловащи кули — една за качествени и една — за дефектни листове.

цяла Европа, Япония, Китай, Сингапур, Индия, Северна и Южна Америка. Дъщерната фирма Quad/Graphics е едно от най-големите и високотехнологични полиграфически предприятия в света. www.quadtechworld.com

GMG представя Proofr.com – своята глобална онлайн услуга за цветни проби GMG — разработчик и доставчик на решения за управление на цвета и цветни проби от ново поколение, сега предлага www.proofr.com, иновативна интернет платформа, която прави възможни онлайн услугите за цветни проби чрез глобална мрежа от отдалечени „proofing“ локации. Строгите стандарти за качество гарантират, че всеки партньор в мрежата Proofr създава идентични, висококачествени цветни проби. Новата услуга Proofr е насочена към компании, които имат нужда от надеждни цветни проби за одобрение от клиенти, които се намират далече, за възможно най-кратко време. Proofr.com замества времеемката и скъпоструваща процедура за изпращане на цветни проби по куриер. Фотографи, рекламни агенции и предпечатни къщи например могат да ползват уеб портала, за да поръчат цветни проби с перфектно GMG качество и ниски цени. За да направят това, те просто трябва да качат съполиграфия 4’2010 49


новини

ответните данни и да изберат Proofr Service Partner (Proofr партньор) в близост до получателя. Плащането се извършва директно чрез сигурна онлайн система за разплащане. Избраният партньор създава цветната проба в съответствие със стандартите за качество на GMG и я изпраща до получателя. Това намалява времето за транспортиране на цветни проби върху хартия от няколко дена до само няколко часа. Целта на Proofr.com е да създаде мрежа от отдалечени „proofing“ локации с идентична технология и подобно оборудване, които могат да създават идентични цветни проби навсякъде по света. Технологичната база за постигането на тази цел е уникалната технология за калибриране на GMG, която хармонизира печатните характеристики на различни принтери по цял свят. Стандартите за цветни проби на GMG — ProofStandards, гарантират, че всички условия за печат могат да бъдат симулирани идеално на различни принтери с помощта на „proofing“ софтуера GMG ColorProof. Допълнителна предпоставка за гарантиране на еднакво качество е използването на хартията за цветни проби на GMG в комбинация с GMG ColorProof. За да се присъедини към мрежата като Proofr партньор, доставчикът на услуги трябва да използва GMG ColorProof Version 5.x и решения за създаване на цветни проби GMG ProofControl заедно с хартия GMG ProofPaper полуматирана 250. Принтерите за създаване на цветни проби, които могат да се използват, са HP Designjet Z2100 и Z3200, Epson Stylus Pro x800, x880, x900 или Canon imagePROGRAF iPF 6350 и 8300. Това прави възможно гарантирането на познатия висок стандарт на GMG за цветова точност и повторяемост при дигиталните цветни проби в цял свят. Партньорите в мрежата на Proofr могат да ползват оптимално капацитета на техните налични системи за цветни проби, да подобрят коефициента на използване и да генерират повече оборот, без да правят допълнителни разходи например за собствени уеб услуги. От този момент компаниите, които желаят да се присъединят към мрежата на Proofr, могат да кандидат-

50 полиграфия 4’2010

стват за партньори, като се свържат с GMG на http://www.proofr.com/becomea-partner. Proofr ще бъде представена на потенциалните потребителски групи по време на тазгодишното изложение photokina. www.gmgcolor.com

EskoArtwork създава център за разработване на софтуер в индустриалния парк в Судзоу EskoArtwork подписаха договор с китайс ко - с инг а пур с кия индустриален парк Судзоу (SIP) за създаване на център за разработване на софтуер в SIP. Официалното подписване на договора беше уважено от голям брой китайски клиенти на EskoArtwork и се състоя по време на Деня на клуба на потребителите в белгийския павилион на световното изложение Шанхай 2010. “Китай е икономическа сила, която излезе почти незасегната от световната финансова криза. Тя вече не е просто „фабриката на света“, а се е развила до един голям, бързорастящ и привлекателен местен пазар. Това е голяма възможност за EskoArtwork и клиентите ни — каза Карстен Кнудсен, президент и главен изпълнителен директор на EskoArtwork. — За да правиш бизнес в Китай, е от значение да осигуряваш продукти, които отговарят на нуждите на местния пазар. Първата задача на центъра за разработване ще бъде създаването на софтуер, който да помогне на китайските клиенти да подобрят ефикасността и качеството на своя бизнес, което пък ще доведе до по-голяма удовлетвореност сред техните клиенти.“ Карстен казва още: „От много години EskoArtwork заппазва силната си позиция в Китай, в по-развития сегмент от пазара, който произвежда предимно стоки за износ. Центърът за разработване на софтуер ще създава софтуер, който е насочен към широкия, но бързоразвиващ се китайски пазар на обработващите компании и професионалните печатници, които целят да подобрят значително производствените си възможности, за да могат да обслужват местния пазар.“ “EskoArtwork избра индустриалния парк в Судзоу, защото той предлага го-

лям избор от софтуерни таланти, добре структуриран професионален подход, подходяща среда за защита на интелектуалната собственост и набор отлични стимули за бизнеса — каза Жан-Пиер де Моор, вицепрезидент за Тихоокеанска Азия и Япония. — Освен това Судзоу е близо до нашият голям китайски централен офис в Шанхай.“ “SIP с радост приветства EskoArtwork в парка. Винаги се вълнуваме, когато компании от световна класа и пазарни лидери в областите си инвестират в парка — заключи г-н Сън Янян, вицепредседател на SIP. — Това е доказателство за отличните съоръжения и стимули за бизнеса, които паркът предлага.“ EskoArtwork ще предприеме допълнителни ходове за засилване на позициите си на китайския пазар и ще изгради монтажно и производствено предприятие в Китай за своя водещ продукт — CDI дигиталнен експонатор за флексоклишета и letterpress пластини. Компанията вярва, че флексо и letterpress пазарите ще се разраснат значително през следващите пет години, особено когато обширният местен пазар на обработващи компании и професионалните печатници премине към използването на цифрови пластини. www.esko.com

Дигиталният печат в услуга на жителите на остров Реюнион Реюнион е малък остров в Индийския океан, намиращ се на 9 500 км от Париж. През тази година за пръв път жителите на острова получават ежедневници в деня, в който са отпечатани, благодарение на направената от фирма RotOcéan инвестиция в системата KODAK VERSAMARK VL4200. Печатницата, която се намира на френския остров, ще печата местни, национални и международни вестници. Преди RotOcéan да инсталират системата VERSAMARK VL4200, жителите на острова получаваха своите национални и международни вестници по въздушен път поне един ден след датата на излизането им от печат. „RotOcéan слага край на 20 години четене на неактуални вестници на острова и ние ще въведем няколко други престижни издания — каза Хюберт Педюран, директор и съуправител на


новини

RotOcéan. — Нашата инвестиция във високоскоростната и високопроизводителна система VERSAMARK VL4200 означава, че жителите и посетителите на острова ще могат да четат вестниците в деня, в който излизат. Изданията ще бъдат разпространявани от ARDP, филиал на PRESSTALIS, като форматът ще бъде същият или почти идентичен с тези, които се отпечатват в континентална Франция.“ RotOcéan се спря на печатната система KODAK VERSAMARK, тъй като, според мнението на компанията, това е най-разходно ефективният метод за производство на малки тиражи и найгъвкавият начин да се конкурират с новите медии: „Дигиталното печатане на вестници вече е реалност в Ню Йорк, Дубай и Малта — обяснява Педюран. — Това е идеалният начин да се предоставят известни национални и международни издания на местния пазар и да се отговори на предизвикателството на електронните медии.“ RotOcéan инсталира системата VERSAMARK VL4200 с две финиш ленти — една за вестници и друга за книги. Като предлага различни размери за изрязване на крайната продукция, системата дава възможност за четирицветен печат на хартия с тегло между 45 и 160 гр/м2 при скорост от 128 м/мин. „Системата KODAK VERSAMARK VL4200 е много лесна за ползване. Тя ни помага да постигнем изключително качество на печата за правилните количества, като на практика няма изхвърлени или бракувани бройки, с много кратко време за пускане на повторен тираж, което прави нашата компания по-добра за околната среда — добавя Педюран. — И тъй като вестниците се печатат на острова с VL4200, те вече не трябва да се транспортират по въздуха, което означава, че има драстично намаление на въглеродните емисии.“ Освен VL4200 System, RotOcéan имат и двойна линия downstream HUNKELER, както и сгъвачна машина HEIDELBERG, които се използват съответно за ежедневниците и при печатането на книги при поискване. Като резултат от увеличаването на капацитета си RotOcéan се насочват и към печатането на маркетинг и промоционални документи, включително търговски каталози с различни данни.

Създадена през 1999 г., компанията RotOcéan е резултат от дълги години традиция на съвместна работа между печатари и издатели с партньори като Temoignages — местен печатар и издател и най-старата компания в бранша

на острова, и Graphica — известна компания за офсет печат. RotOcéan е със седалище в Сейнт Мари и има седем служители. www.graphics.kodak.com

полиграфия 4’2010 51


новини

Müller Martini – увеличаване на ефективността в експедиционния цех Под мотото „Grow with Efficiency“ Müller Martini ще покаже на изложението IFRA Expo 2010 в Хамбург, Германия (от 4 до 6 октомври) на производителите на вестници как по-ефективно да се използва експедиционният цех като център за създаване на добавена стойност. Подобрена експлоатация на наличните капацитети, допълнителна добавена стойност чрез иновации, креативно мислене в полза на предприятието, първокласна поддръжка на средствата за производство — ефективността в експедиционния цех има различни аспекти. Експедиционният цех може да се използва по-целенасочено като център за създаване на добавена стойност — от една страна, чрез рентабилни инвестиции и, от друга страна, чрез оптимизиране на наличните ресурси. Разширената модулна концепция за експедиция на Müller Martini предлага нови възможности в областта на търговско-рекламни продукти на базата на ролен илюстрационен печат. С високата си компетентност в найразличните довършителни процеси Müller Martini като световен лидер сред предлагащите системни решения производители залага на все по-широкото интегриране на влагащо-шевни машини в логистиката на вестници — като се започне от сравнително опростените модели за „начинаещи” в тази област, до високопроизводителните поточни линии. Когато вестникарските приложения са отпечатани на ролните машини в собственото предприятие, след това се дообработват на влагащо-шевни машини в експедиционния цех, това дава възможност за още

по-гъвкаво оформление — както по отношение на форматите, така и на конфекционирането. По този начин напълно може да се използва не само потенциалът на свободните капацитети за печат в предприятието, но да се „натоварят” допълнително и наличните системи за довършителна обработка като буферни системи, устройства за каскадно зареждане, машини за връзване на пакети на кръст и др. Това представлява за производителите по-висока сигурност на инвестициите. Експертите по експедиционните процеси на Müller Martini ще са на разположение за лични разговори на щанда на фирмата, както и в непринудената рамка на вечерното мероприятие Blue Hour, за да откликнат на актуалните изисквания и потребности на вестникарската индустрия. Müller Martini ще представи на IFRA Expo решения за разпространители на директна реклама и производители на (безплатни) рекламни вестници. Те могат да оптимизират времето за пренастройка и смяна на приложенията чрез подобрения в производствената логистика с помощта на системата, предлагана от Müller Martini съвместно с швейцарската фирма Direct Mail Company. В комбинация със системното решение ProLiner оптимално се отговаря на изискванията на клиентите в този сегмент. Под новото название MMServices, Müller Martini стандартизира предлагането на своите услуги по света. Отделните елементи от новото предлагане на услуги са в подкрепа на клиентите по отношение на производителност, надеждност на производството и съхраняване стойността на продуктите. По време на IFRAExpo производителите на вестници ще получат богата информация за предимствата и специ-

Влагащо-шевните машини на Müller Martini осигуряват по-висока добавена стойност в експедиционния цех

52 полиграфия 4’2010

алните предложения на различните модули за сервизно обслужване.

Оригинал или фалшификат Технология на manroland за идентифициране на лекарствени средства Чрез интернет в ръцете на потребителите попадат не само копия на търсени търговски марки, но и все повече фалшификати на лекарствени средства. Как да се увери купувачът, че лекарството е оригинално? В рамките на проекта O-PUR manroland разработва заедно с партньори технология за проверка на оригиналността на лекарствени средства с помощта на камерата на мобилен телефон. Пипнете, моля — листът хартия, който държите в ръцете си, май съвсем не е толкова гладък, колкото изглежда. Под микроскоп се вижда грапавата му повърхност — като пръчици Микадо дървесните влакна лежат хаотично насам-натам, едно отгоре, едно — отдолу. Тази микроструктура не се повтаря (не е идентична) при различните листове. А като се добави и печатарското мастило, нанесено в процеса на печат, индивидуалният „пръстов отпечатък“ на това парче хартия е перфектен. Защото хартиените влакна поемат различно мастилото. С просто око това не се вижда, но мастилото не преминава върху хартията и не съхне по един и същи начин. На този принцип почива стимулираната от Федералното министерство на образованието и научноизследователската дейност на Германия първоначална концепция O-PUR за защита на продуктите и обратно проследяване до производителя — една разработка, чиито резултати са пред готовност за пускане на пазара. Съвместно с Висшето училище в Манхайм, Институ-


новини

та Фраунхофер за физическа измервателна техника IPM, EINS GmbH, epyxs GmbH, Pepperl+Fuchs и други партньори, manroland разработва от 2008 г. тази технология с широко приложение в индустрията. За производителите, от една страна, тя трябва да е икономически изгодна, а за фалшификаторите, от друга страна — да се поддава на имитация само при изключително висок разход на време, сили и средства. Освен това трябва да е възможно потребителят лесно да регистрира (разпознае) и провери оригиналността на продукта.

54 полиграфия 4’2010

Методът за защита действа, когато копирането на даден продукт вече не е привлекателен бизнес за криминалните среди. Всъщност веригата за доставки е изпитана — фармацевтичната индустрия доставя асортимента си на утвърдени търговци на едро, от които „нашата аптека“ купува стоката си. Всеки път, когато по електронната поща се появяват несериозни предложения за лекарствени средства, това означава, че в оборот влизат и фалшификати на продукти. Дали са лоши копия или имитации на етикети, опаковки или указания за употреба, дали са повторно използвани опаковки със защита на търговската марка, но пълни с нискокачествена или открадната стока — злоупотребата с търговски марки има различни форми и може да доведе до най-лоши последствия за пациентите. Как да разпознаем оригинала или казано по друг начин — как да „демаскираме“ фалшивото лекарство? Досега производителите използваха найразлични варианти за облагородяване при печата, за да оформят по възможно най-уникален начин своите опаковки посредством вграждането на различни оптични и хаптични елементи. Преге, печатарски мастила, лакове, гланц и блестящи елементи помагаха на потребителя да различи оригинала от недодяланите фалшификати. С O-PUR се добавя един елемент, който ще създава сериозни трудности на „пиратите“.

Посредством двудименсионален код с максимален размер от 3 mm всеки хартиен лист може да се идентифицира и така всяка опаковка става уникална. При това елементът за защита не увеличава разходите за производство — просто кодът се отпечатва в някоя от печатните секции. Защитните маркировки се документират посредством камера или скенер. Занапред се предвижда включването на вече интегрирана в печатарските машини високоскоростна цифрова камера. След като „пръстовите отпечатъци“ са регистрирани, кодирани и техните данни са съхранени в централни сървъри, всяка опаковка от дадена партида може да се идентифицира по нейния код и да се проследи произходът ù. За тази стъпка на декодиране изследователите са търсили утвърдени и широкоразпространени технологии. И какво по-добро от мобилния телефон? Интегрираните цифрови камери са стандарт при сегашните телефони и функцията на камерата в комбинация със специален софтуер може да се използва по най-добрия начин за целите на O-PUR — клиентът снима (фотографира) кода, данните се сравняват по интернет с регистрираните „пръстови отпечатъци“ и клиентът получава потвърждение „Оригинал“ или предупреждение „Стоп“. Не само хартията притежава еднозначно идентифицируема повърхностна структура. Металите, пластмасите и висококачествените естествени материали като дърво или кожа имат структури, които могат да спомогнат за обратно проследяване на всеки продукт, който е снабден със собствен код. Добри изгледи за производителите и потребителите, и лоши — за продуктовите пирати.


покана

Уважаеми колеги и партньори,

Speakers Endre Fábián, President PNYME, Hungary Prof. Gerd Finkbeiner, Chairman of the Executive Board, manroland AG Roland Henn, Managing Director CEE, and Bernd Schopferer, Product and Marketing Manager, Muller Martini GmbH Ulrich Bernhard, Sales & Marketing Manager, Europe, Middle East, South Afrika, Leonard KURZ Stiftung & Co.KG Engelbert Stranegger, Director Business Development Inkjet Technology, Océ Printing Systems GmbH Tamás Gál, General Manager, Béta-Roll Hengergumizó Zrt., Hungary Imre Lakatos, General Manager, InfoPress Group Hungary Zrt. Dr. Rossitza Velkova, Coordinator of the Balkan Print Forum Dr. Volodymyr Mayik, Vice-rector in scientific work, and Prof. Oksana Chorna, Senior lecturer of the foreign languages department, Ukrainian Academy of Printing Dr. Csaba Horváth, Director of Media Technology Institute, Óbuda University Discussion panel of the 5th BPF Subject; Good Achievements in Packaging Printing Participants: manroland AG, UPM, KNER Packaging Kft.

За нас ще бъде удоволствие да ви посрещнем на V Балкански печатарски форум, който ще се проведе в Будапеща под патронажа на manroland AG. Домакинът на събитието, Техническата асоциация на хартиената и печатната индустрия, и основният спонсор manroland AG биха били радостни да посрещнат професионалистите и придружаващите ги партньори с унгарско гостоприемство. V Балкански печатарски форум започва в National Szèchenyi Library, Castle District, Будапеща, на 14 октомври 2010 г., от 13.00 часа с откриване и семинарна програма от 14.00 часа. След конференцията е предвидена вечеря за нашите гости. Вторият ден на форума (15 октомври) включва практически демонстрации на производство на релефни карти в MoD Mapping Company. Моля, потвърдете вашето присъствие до 20-ти септември на г-жа Росица Велкова (rossitza@gmx.de) или по някои от следните начини: • директна регистрация на www.pnyme.hu (моля, използвайте този начин, доколкото е възможно); • с приложената регистрационна форма по факс, pdf или по пощата. Dear Colleagues and Partners, We request the honour of уour presence at the 5th Balkan Print Forum that will take place in Budapest under the patronage of manrolandAG. The hosts of the event, the Technical Association of the Paper- and Printing Industry and the main sponsor manroland AG, would be glad to welcome the professionals and their accompanying partners with Hungarian hospitality. Location and date of the 5th Balkan Print Forum: National Szèchenyi Library, Castle District, Budapest, 14th October 2010, 13.00 h get-together, 14.00 h. seminar start. After the conference a banquet will be organized for our guests. On the second day of the event (15th October) a practical demonstration of embossed maps production will be presented by the MoD Mapping Company. Please confirm your participation by 20th September to Mrs. Rossitza Velkova (rossitza@gmx.de) or using one of the following options: • direct registration on www.pnyme.hu website (please, use this as far as possible); • on the enclosed Registration Form via fax, pdf or by post.

полиграфия 4’2010 55


бизнес справочник

1715 София ж.к. Младост 4 Бизнес парк София I сграда 14 – партер тел.: 02/955 94 61 факс: 02/955 96 21 е-mail: office@manroland.bg I www.manroland.bg

1784 София бул. Цариградско шосе — 7км тел.: 02/971 80 25; факс: 02/971 80 38 e-mail: info.bg@heidelberg.com www.bg.heidelberg.com IV

Централен офис: 1113 София ул. Тинтява №100 тел.: 02/ 8191 103 факс: 02/ 8191 104 e-mail: office@polygrafsnab.com www.polygrafsnab.com с. 1

II

София 1505, ул. Васил Друмев № 36 Производствена база – с. Равно поле 2129, Индустриална зона тел.: 02/ 973 24 19; 0725/ 68777 факс.: 02/ 973 24 16; 0725/ 68768 е-mail: print@rotoprint-bg.com marketing@rotoprint-bg.com orders@rotoprint-bg.com www.rotoprint-bg.com

1784 София бул. Цариградско шосе 113А тел.: 02/876 04 93 тел./факс: 02/975 33 97 e-mail: bulgraph@bgnet.bg www.bulgraphica.com

1784 София бул. Цариградско шосе 113А тел.: +359 2 975 2501, +359 2 975 2406 e-mail: naiden@ipkrodina.com www.ipkrodina.com

Пловдив, ул. Ал. Стамболийски №9 офис: 032/607-820, 607-821, 607-825; търговски отдел: 032/607-824 e-mail: dominov@evrocom.net www.dominov-bg.com с. 4

1574 София бул. Проф. Цветан Лазаров 2 тел. 0700 177 66 e-mail: office@antalis.bg www.antalis.bg с. 13

с. 47

с. 19

с. 21

1784 София бул. Цариградско шосе №135 сгр. Офис Експрес, ет. 2 тел.: +3592 974 59 28 GSM:+359 89 666 22 27 факс: +3592 976 82 04 www.report.bg

56 полиграфия 4’2010

с. 7

с. 25

с. 27

с. 31

Пловдив, жк Тракия ул. Н. Шилева 16 тел.: 032/ 654 160, 654 165 факс: 032/654 163 е-mail: office@tafkov.com press@tafkov.com www.tafkov.com

9000 Варна ул. Д-р Лудвиг Заменхоф 9 тел.: 052 684 800 факс: 052 631 775 е-mail: office@factor-r.net www.factor-r.ne

1138 София кв. Горубляне, Промишлена зона тел.: 02/930 77 61, 40 11 761 факс: 02/930 77 11, 40 11 711 e-mail: technology@demax.bg с. 11

1784 София бул. Цариградско шосе №117 тел.: 02/974 31 44; факс: 02/974 50 33 www.misto90.com

тел.: 02/917 79 10 02/917 79 20 факс: 02/953 27 13 e-mail: info@piraeusleasing.bg

София бул. Цариградско шосе №141 тел.: 02/ 971 8303, 082/ 81 53 64 моб.: 088 90 90 110, 088 90 90 101 e-mail: office@mirage-group.eu III

Варна Западна промишлена зона ЮГ тел.: 052/ 68 48 00 факс: 052/ 68 48 01 е-mail: ctp@helixpress.com www.helixpress.com с. 2

с. 3

4230 Асеновград кв. Запад, ул. Лозница 2а тел.: 0899 878 319 0896 738 700 e–mail: info@factor.bg www.factor.bg

1528 София бул. „Искърско шосе“ 15 тел.: 02/ 979 44 25, 979 44 26 факс: 02/ 979 44 27 GSM: 0896 81 91 12, 0896 81 91 13 e-mail: aldex@mail.bg www.aldex-inc.bg

София 1839 кв.Враждебна, ул. Япаджа 46 Ф тел.:02/ 841 10 16 факс: 02/ 841 10 12 e-mail:office@druckfarben.bg www.druckfarben.bg с. 39


Превъзходните печатни продукти изискват първокласни инструменти. Вашето желание е високо качество, такова е и нашето. Вие създавате екипа, ние осигуряваме идеалното оборудване и съответната услуга. Можете да разчитате на „Хайделберг“ от най-малките приспособления до завършения производствен работен поток. www.bg.heidelberg.com

Polygrafia 4/2010  

Създадено в далечната 1949 г., то е най-старото и най-авторитетното издание в полиграфическия бранш в България.

Polygrafia 4/2010  

Създадено в далечната 1949 г., то е най-старото и най-авторитетното издание в полиграфическия бранш в България.

Advertisement