Page 1

Mbo Reizen Schooljaar 2011-2012

Transfer, een f a nt a s t i s c h ver trekpunt voor een wereldbaan!

fondslijst_Transfer_DEF.indd 3

07-03-11 17:28


Met Tran p ra k t i j k o p re i s wereld

fondslijst_Transfer_DEF.indd 4

07-03-11 17:28


Transfer is een methode die past binnen de opleidingen voor

r t Transfe t h c i r e g k j akti n e e r a a n p re i s ! n a a b d l e re

mbo Reizen niveau 3 en 4. Zelfstandig werken en onderwijs op maat zijn kernbegrippen. Transfer is volgens het nieuwste kwalificatiedossier ontwikkeld voor de toekomstige Verkoper Reizen en Manager Verkoop Reizen, werkzaam bij een vakantiereisbureau, touroperator of zakenreisbureau. Met activiteiten en opdrachten die uit de praktijk gegrepen zijn, wordt de student goed voorbereid op zijn toekomstige (reis)wereldbaan!

Soepele transfer dankzij de doorlopende leerlijn

Betrouwbare classificatie volgens Competent in Reiswerk

Transfer biedt leermiddelen voor mbo niveau 3 Verkoper Reizen en niveau 4 Manager Verkoop Reizen. De materialen sluiten perfect op elkaar aan en kennen een vergelijkbare opbouw en organisatie zodat de overgang van uw studenten van niveau 3 naar niveau 4 probleemloos verloopt. De leermiddelen zijn optimaal afgestemd op het taalniveau van de doelgroep en de complexiteit van het beroep.

De materialen van Transfer zijn opgebouwd volgens de systematiek van Competent in Reiswerk (CiR). Dankzij een indeling in basis, gevorderd en competent ziet u eenvoudig op welk niveau een opdracht is waar een student aan werkt. Zo weet u precies waar hij in zijn ontwikkeling staat.

Vertrekpunt: beroepspraktijk Transfer slaat een brug tussen onderwijs en bedrijfsleven door de dagelijkse beroepspraktijk centraal te stellen. In ieder onderwijsblok krijgt de student te maken met een beroepsspecifieke situatie die hij zich eigen maakt via opdrachten en activiteiten. Hierin komen alle benodigde kennis, vaardigheden en attitudes aan de orde.

Samenwerking met specialisten Bij de ontwikkeling van Transfer is samengewerkt met toonaangevende bedrijven uit de reisbranche, waaronder Oad, D-reizen, NS Hispeed, BCD Travel en Holiday Cars. Dit heeft geresulteerd in specialistische trainingen en opdrachten en in films die een interessant kijkje geven in de reisbranche. Voor de ontwikkeling van niveau 4 hebben topmanagers uit de branche hun visie gegeven op het vak van de manager verkoop reizen.

fondslijst_Transfer_DEF.indd 5

Compleet reisprogramma Transfer is opgebouwd volgens het nieuwste kwalificatiedossier Reizen en dekt het volledige beroepsgerichte deel af. Zo weet u zeker dat uw studenten hun bestemming bereiken en met de juiste bagage aan de start van hun carrière in de reisbranche verschijnen.

Stap voorbereid aan boord met methodetransfer.nl De docent stapt als reisbegeleider goed voorbereid aan boord dankzij de uitgebreide docentenwebsite www.methodetransfer.nl. Hier vindt u onder meer docentenhandleidingen, antwoordmodellen en verantwoordingsdocumenten. Meer details over het reisprogramma van Transfer vindt u verderop in onze brochure. Wij voegen regelmatig nieuwe onderdelen aan ons aanbod toe zodat wij u kunnen blijven verrassen met unieke bestemmingen en avontuurlijke rondreizen. Heeft u speciale wensen? Wij bieden ook mogelijkheden voor maatwerk.

07-03-11 17:29


Reis­ p ro g ra m m a Verkoper Reizen Basis vakantiereizen en touroperating

Inbegrepen bij de reis ‘Verkoper Reizen’ •

ISBN: 978 90 6053 884 5 | Prijs: € 175,00 In de map Transfer Verkoper Reizen Basis vakantiereizen en touroperating krijgt de student alle bouwstenen aangereikt om zich de basis van het vak eigen te maken. In opdrachten rond beroepssituaties is een logische koppeling gelegd tussen het soort reis, de bestemmingen, vervoer, verblijf, verzekeringen en aanvullende diensten en producten, maar ook met de bijbehorende houding en vaardigheden. Zo leert de student stapsgewijs een verkoopgesprek te voeren. De student maakt kennis met het werken bij een vakantiereisbureau, maar kruipt ook in de huid van een medewerker touroperating. Ook trends en ontwikkelingen en duurzaam toerisme nemen een belangrijke plaats in de methode in.

• •

toegang tot www.transferreizen.nl met: • films • naslagwerk en trainingen • interactieve opdrachten • leerobjecten • weblinks • topografietraining met Wereld 2011 van Global Visuals (zie ‘All inclusive’). oefenen in Toeristiek TravelSearch (zie ‘All inclusive’) materiaal voor de docent (zie ‘Voor de reisleider’).

Gevorderd en competent vakantiereizen, touroperating en zakenreizen ISBN: 978 90 6053 882 1 | Prijs: € 175,00 In de map Transfer Verkoper Reizen Gevorderd en competent vakantiereizen, touroperating en zakenreizen tilt de student zijn basiskennis en -vaardigheden naar een hoger niveau. Hij gaat aan de slag met meer uitdagende reizen en situaties, zoals maatwerk, sabbaticals, telefonische verkoopgesprekken en klachtengesprekken. Er is veel aandacht voor commerciële vaardigheden. Ook het werken bij een zakenreisbureau komt in deze map aan bod.

Praktijkmap Competent in Reiswerk

Niet inbegrepen bij de reizen van Transfer

ISBN: 978 90 3720 148 2 | Prijs: € 38,50

Taal, Rekenen, LLB zijn niet inbegrepen bij de reizen van Transfer. Kijkt u hiervoor bij ‘Optionele excursies’.

Met de Praktijkmap Verkoper Reizen beschikt u over één standaard voor de beoordeling van uw studenten in de beroepspraktijk. De praktijkmap is in kleur uitgevoerd en is voorzien van handige tabbladen zodat de menukaartsystematiek van Competent in Reiswerk volledig tot uiting komt. Naast de ontwikkelingsgerichte en kwalificerende gedeeltes van de LTTR is de map voorzien van een aanvulling met concrete opdrachten op basis-, gevorderd en competent niveau.

fondslijst_Transfer_DEF.indd 6

Speciale wensen? Wij bieden ook maatwerk aan. Kijkt u hiervoor bij ‘Reizen op maat’.

07-03-11 17:29


Manager Verkoop Reizen Prepaid DigiCode Manager Verkoop Reizen ISBN: 978 90 6053 901 9 | Prijs: € 99,50 Met de Prepaid DigiCode Manager Verkoop Reizen krijgt de student toegang tot www.managerverkoopreizen.nl. Hier vindt hij uitgebreide vragen en opdrachten, bronmaterialen en weblinks die hem helpen zich het beroep van manager verkoop reizen eigen te maken. De vragen en opdrachten zijn volgens de methodiek van Competent in Reiswerk ingedeeld op een basis-, gevorderd en competent niveau. De student maakt niet alleen kennis met de reisbranche, zijn functie, taken en verantwoordelijkheden, maar leert ook alle facetten van het operationeel leidinggeven en personeelsplanning en -ontwikkeling. De werkmaterialen kunnen worden ondersteund door het boek ‘Even voorstellen: Manager Verkoop Reizen’.

Inbegrepen bij de reis ‘Manager Verkoop Reizen’ • toegang tot www.managerverkoop­ reizen.nl met: • werkmaterialen • naslagwerk • weblinks • antwoordmodellen en hand­ leidingen voor de docent (zie ‘Voor de reisleider’).

fondslijst_Transfer_DEF.indd 7

Even voorstellen: Manager Verkoop Reizen ISBN: 978 90 6053 856 2 | Prijs: € 60,00 Het boek ‘Even voorstellen: Manager Verkoop Reizen’ beschrijft op praktijkgerichte wijze de reisbranche inclusief trends en alle facetten van de functie manager verkoop reizen. Topmanagers uit de branche geven in interviews hun visie op het vak. Het boek geeft handvatten om succesvol te zijn op gebied van operationeel leidinggeven en personeelsplanning en -ontwikkeling. Het geeft duidelijk weer hoe de manager verkoop reizen de regie in handen kan nemen om de koers van het verkooppunt te bepalen en resultaat neer te zetten. Een boek voor mbo-studenten Manager Verkoop Reizen niveau 4, maar ook voor de toekomstige en zittende manager in de reisbranche.

07-03-11 17:29


Aanbevolen literatuur bij de leermiddelen van Transfer Vakantiebestemmingen

Lijndiensttarieven en tickets: basiskennis

ISBN: 978 90 5844 117 1 | Prijs: € 44,50 De toeristische topografie van alle landen, gerangschikt op alfabetische volgorde per werelddeel.

ISBN: 978 90 5844 136 2 | Prijs: € 33,75 In dit boek komen de basisprincipes van het berekenen van lijndiensttarieven aan de orde.

Productkennis: vervoer, verblijf, verzekeringen

Gids voor gidsen

ISBN: 978 90 5844 118 8 | Prijs: € 51,25 Alle kennis die een verkoper reizen nodig heeft op het gebied van vervoersoorten, accommodaties en verzekeringen passeert in afzonderlijke hoofdstukken de revue.

Oefenboek voor reissomberekeningen ISBN: 978 90 5844 101 0 | Prijs: € 39,50 Reissommen van eenvoudig tot moeilijk, met uitleg en volop oefenmateriaal.

Met een groep op reis: reisleider, gids, hostess ISBN: 978 90 5844 070 9 | Prijs: € 43,75 Een op mbo-niveau geschreven boek voor de reisleider, gids en host.

Praktijk reisbureau

ISBN: 978 90 5844 175 1 | Prijs: € 22,50 Een handzaam boek voor gidsen, met checklists en praktijkvoorbeelden, geschikt voor zelfstudie. Het boek is ook in het Engels verkrijgbaar.

Toeristische kennis van de lage landen ISBN: 978 90 5844 123 2 | Prijs: € 34,00 Dit boek geeft een beeld van het toeristisch-recreatieve aanbod in Nederland en de grensgebieden in België en Duitsland.

Toerisme in Nederland: achtergronden en informatie ISBN: 978 90 7517 401 4 | Prijs: € 34,00 Een boek waarin Nederland per toeristisch onderwerp wordt behandeld.

Mondelinge communicatie aan de balie

ISBN: 978 90 5844 120 1 | Prijs: € 21,50 Dit boek gaat in op de factoren waarmee een startende reisbureauondernemer te maken krijgt.

ISBN: 978 90 5844 071 6 | Prijs: € 39,50 Diverse technieken worden behandeld, zoals telefoontechnieken, verkooptechnieken en presentatietechnieken.

Verkoop: van advies naar reservering

Reserveren: het reisbureau in de praktijk!

ISBN: 978 90 5844 103 4 | Prijs: € 34,50 Goede communicatie, gesprekstechniek, verkooptechniek: hoe leid je het gesprek van advies naar resultaat?

ISBN: 978 90 5844 127 0 | Prijs: € 37,00 Een boek dat voorbereidt op de praktijk, waarin alle handelingen rondom het maken van een reservering aan bod komen.

Wet en recht in toerisme en recreatie

Schriftelijke communicatie rond de balie

ISBN: 978 90 5844 112 6 | Prijs: € 37,00 Alle begrippen op het gebied van wet en recht uit de kwalificatiedossiers Reizen en Leisure & hospitality komen in dit boek aan de orde.

ISBN: 978 90 5844 072 3 | Prijs: € 41,25 Onderwerpen als (zakelijke) correspondentie, tekstopbouw en folderteksten schrijven komen aan de orde. Ook is er aandacht voor spelling en grammatica.

U p g ra d e your stay

fondslijst_Transfer_DEF.indd 8

V re

Effectief personeelsbeleid in de toeristisch-recreatieve organisatie ISBN: 978 90 5844 091 4 | Prijs: € 34,50 Stap voor stap wordt het traject van in dienst nemen en begeleiden van een (nieuwe) werknemer besproken vanuit de optiek van een leidinggevende.

07-03-11 17:29


Methodewebsite voor docenten

Voor de re i s l e i d e r

De docent die met Transfer werkt, stapt goed voorbereid aan boord dankzij www.methodetransfer.nl. Op deze methodewebsite vindt u ondersteuning in de vorm van docentenhandleidingen, antwoordmodellen, beoordelingscriteria en verantwoordingsdocumenten. Met behulp van een DigiCode kunt u toegang krijgen tot dit materiaal. De DigiCode voor docenten biedt tevens toegang tot de bronnenwebsite voor studenten www.transferreizen.nl en www.managerverkoopreizen.nl. U vraagt een DigiCode aan via de website van Edu’Actief: www.edu-actief.nl.

Maatwerk via het CDS Elke school zijn eigen op maat gemaakte leerlijn? Dat kan met Edu’Actief. Via het Content Delivery Systeem (CDS) kan elke school naar eigen inzicht de door ons ontwikkelde leerlijn voor Reizen afstemmen op de eigen organisatie. De leerlijn kan worden ingericht naar de wensen van de school. De werkmaterialen van Transfer kunnen naar eigen inzicht in een volgorde worden geplaatst en eigen projecten van de school kunnen in de leerlijn worden opgenomen. Maar ook verwijzingen naar andere bronnen dan Transfer kunnen gebruikt worden. Denk aan theorieboeken van andere aanbieders die op deze manier gekoppeld kunnen worden aan de leerlijn van Transfer. Nadat de leerlijn is vastgesteld door het docententeam kan Edu’Actief de materialen naar behoefte leveren. Digitaal via het CDS dat gekoppeld kan worden in nagenoeg alle elektronische leeromgevingen zoals N@tschool. Maar de materialen kunnen ook via printing-on-demand op papier geleverd worden.

R e i ze n op m a at

Voor de prijs hoeft u het niet te laten: € 90,- (inclusief 19% btw) per jaar per student, ongeacht de richting of het aantal studenten. Kijk op www.methodetransfer.nl voor een uitgebreide toelichting bij CDS: Maatwerk voor iedere school of neem contact met ons op.

fondslijst_Transfer_DEF.indd 9

07-03-11 17:29


All sive u incl

Met de leermiddelen van Transfer Verkoper Reizen leidt u uw student op voor de praktijk. Daarom bieden wij naast de werkmaterialen niet alleen volop bronmaterialen en opdrachten

aan via www.transferreizen.nl, maar zorgen wij er ook voor dat uw student zijn topografische kennis kan trainen via Wereld 2011 en dat hij verkooptechniek en systeemgebruik kan oefenen via Toeristiek TravelSearch.

Global Visuals – Wereld 2011 Digitale topografietraining: het kan met de programma’s van Global Visuals. Het betekent een tijdsbesparing voor de docent en een prettige leerwijze voor de student. Dat vindt Edu’Actief ook. Daarom bieden wij scholen die gebruikmaken van Transfer Verkoper Reizen het programma Wereld 2011 aan. De student heeft toegang tot de topografiekaarten via www.transferreizen.nl, de bronnenwebsite bij de materialen. Global Visuals is een educatieve uitgever van digitale media en heeft diverse producten ontwikkeld: • Nederland 2011 – topografietraining van Nederland • Wereld 2011 – topografietraining van de wereld • Airport 2011 – IATA-luchtvaarttraining en -toetsing • C-Test – programma voor scholen om digitaal toetsen af te nemen. De digitale trainings- en toetsingsprogramma’s van Global Visuals zijn zowel bedoeld voor individuele gebruikers als voor het toeristisch onderwijs en bedrijfsleven. Global Visuals levert maatwerk en ondersteuning per school. Uitgeverij Edu’Actief b.v. werkt met Global Visuals samen voor de methodes voor mbo Reizen (Transfer) en Leisure & hospitality (ReCREATIEf ).

Kijk voor meer informatie op www.globalvisuals.nl.

Toeristiek TravelSearch Praktijkervaring is bepalend om leerlingen klaar te stomen voor de toekomst. Daar hoort ook het gebruik van echte zoek-, boek- en informatiesystemen bij, net als in het reisbureau. Om het werken met Transfer nog dichter bij de praktijk te brengen, is Edu’Actief een samenwerking aangegaan met TSi Solutions - Toeristiek. Leerlingen die met Transfer werken, kunnen nu op school zelfstandig aan de hand van praktijkopdrachten oefenen in Toeristiek TravelSearch. Daarmee kan de leerling op eenvoudige wijze de opbouw en structuur van het verkoopgesprek praktiseren, met ondersteuning van realistische en up-to-date informatie. Ook additionele producten zoals autohuur en verzekeringen worden meegenomen.

Kijk voor meer informatie op www.methodetransfer.nl.

fondslijst_Transfer_DEF.indd 10

07-03-11 17:29


Transfer dekt het volledige beroepsgerichte

Optionele excursies

deel van het kwalificatiedossier af. Taal, Rekenen en Burgerschap (LLB) zijn niet in de methode geïntegreerd. Hiervoor bieden andere methodes van Edu’Actief uitkomst.

Taal op niveau voor Nederlands Taal op niveau is een optimale mbo-methode Nederlands. Deze methode biedt structuur en houvast door taalopdrachten per taalvaardigheid aan te bieden op het eigen niveau van uw studenten. Het startassessment is beschikbaar via de methodewebsite www.taalopniveau.info. Op basis van de resultaten van het startassessment weet u welke katernen uw studenten nodig hebben. Uw studenten werken zelfstandig en maken een eindtoets om het vereiste taalniveau aan te tonen. Deze eindtoets is gemaakt door expertisecentrum ITTA volgens de richtlijnen van de onderwijsinspectie en is te vinden op de website.

Rekenpraktijk voor Rekenen Rekenpraktijk is een digitale adaptieve mbo-methode en biedt uitdagende rekenopgaven in een contextrijke omgeving aan op het eigen niveau van uw studenten. Per blok maakt uw student een starttoets waarmee wordt bepaald welke onderwerpen hij onvoldoende beheerst en verplicht is te doorlopen. De niet-verplichte onderwerpen kunnen desgewenst worden ingezien en geoefend. Uw studenten werken zelfstandig en maken een eindtoets om het vereiste rekenniveau aan te tonen. Kijk voor meer informatie op www.rekenpraktijk.com.

Context! voor Burgerschap Context! is een complete mbo-methode voor Burgerschap. Daarmee kunt u uw studenten goed voorbereiden op hun rol in de samenleving. De methode is geschikt voor alle opleidingen en voor alle niveaus. U kunt met Context! werken op de manier die u zelf prettig vindt: klassikaal, als coach of in de rol van mentor. Context! ondersteunt u daarbij met de uitgebreide methodesite www.methodecontext.nl. U heeft als docent zicht op het werk van uw studenten via een digitale registratiekaart. Met behulp van de 360 graden feedback heeft u zicht op de competentieontwikkeling van de studenten. Context! biedt u kant-en-klare toetsen voor formatieve toetsing. U hoeft dus zelf geen toetsen te maken. Dat is wel zo makkelijk!

fondslijst_Transfer_DEF.indd 11

07-03-11 17:29


Hebben wij u geïnspireerd om te ‘boeken’? Naam school/onderwijsinstelling: Contactpersoon:

M/V

Schooladres: Postcode + plaats: Telefoonnummer: E-mailadres:

@

Ik wil graag een beoordelingsexemplaar aanvragen van de titel(s)*: ISBN

Titel

978 90 6053 884 5

Transfer Verkoper Reizen Basis vakantiereizen en touroperating

978 90 6053 882 1

Transfer Verkoper Reizen Gevorderd en competent vakantiereizen

978 90 3720 148 2

Transfer Verkoper Reizen Praktijkmap Competent in Reiswerk

978 90 6053 856 2

Transfer Even voorstellen: Manager Verkoop Reizen

978 90 5844 117 1

Vakantiebestemmingen

978 90 5844 118 8

Productkennis: vervoer, verblijf, verzekeringen

978 90 5844 101 0

Oefenboek voor reissomberekeningen

978 90 5844 103 4

Verkoop: van advies naar reservering

978 90 5844 127 0

Reserveren: het reisbureau in de praktijk!

978 90 5844 136 2

Lijndiensttarieven en tickets: basiskennis

978 90 5844 175 1

Gids voor gidsen

978 90 5844 070 9

Met een groep op reis: reisleider, gids en hostess

978 90 5844 123 2

Toeristische kennis van de lage landen

978 90 7517 401 4

Toerisme in Nederland: achtergronden en informatie

978 90 5844 091 4

Effectief personeelsbeleid in de toeristisch-recreatieve organisatie

978 90 5844 071 6

Mondelinge communicatie aan de balie

978 90 5844 072 3

Schriftelijke communicatie rond de balie

978 90 5844 112 6

Wet en recht in toerisme en recreatie

978 90 5844 120 1

Praktijk reisbureau

 

*Geef uw wens aan door middel van aanvinken. Wij verstrekken één beoordelingsexemplaar per opleiding. Er worden alleen verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. Ik wil graag een presentatie ontvangen over de methode Transfer! Voorkeur dag/datum:

Aantal personen:

Stuur de bon naar: Uitgeverij Edu’Actief b.v., t.a.v.: afdeling Marketing & Communicatie Antwoordnummer 74, 7940 VB MEPPEL U kunt ook een e-mail met uw aanvraag en gegevens sturen naar marketing@edu-actief.nl onder vermelding van ‘Transfer’ of u kunt de bon faxen naar 0522 235 222.

fondslijst_Transfer_DEF.indd 12

07-03-11 17:29


fondslijst_Transfer_DEF.indd 13

07-03-11 17:29


Kijk voor meer informatie over Transfer op www.methodetransfer.nl. Uitgeverij Edu’Actief b.v. Postbus 1056 7940 KB Meppel +31 (0)522 235 235 marketing@edu­actief.nl www.edu­actief.nl

fondslijst_Transfer_DEF.indd 2

07-03-11 17:28

Fondslijst Transfer 2011-2012  

Overzicht van de titels behorende bij de methode Transfer voor mbo Reizen

Fondslijst Transfer 2011-2012  

Overzicht van de titels behorende bij de methode Transfer voor mbo Reizen

Advertisement