Page 1

Voor het ontstaan van ZSM was er weinig vertrouwen in het strafrecht. Wanneer er aangifte gedaan werd duurde het allemaal heel lang voordat er een resultaat uitkwam en dit brengt vervelende gevolgen met zich mee. Zsm moet een einde maken aan te lange doorlooptijden bij de afhandeling van strafzaken, zodat veelvoorkomende criminaliteit doelmatiger en effectiever wordt aangepakt. Het is vervelend voor slachtoffers dat de daders weer ‘vrij’ rondlopen zonder bestraffing van de door hun begaande overtreding. Het is gebleken dat slachtoffers zich iets gerustgestelde voelen indien er sprake is van een directe of snelle bestraffing. Bovendien worden de plegers toch weer even gewaarschuwd. Zsm is een afkorting voor ‘Zo snel, samen, simpel, selectief slim mogelijk’. Het is ingevoerd in 2011 en het is een samenwerking tussen politie, openbaar ministerie, leger des heils, slachtofferhulp en de reclassering Nederland. Met het opstarten van Zsm zijn er verschillende doelstellingen gevormd: - verdachten van veelvoorkomende misdrijven consequent sneller bestraffen; - doelmatigere en effectievere aanpak veelvoorkomende criminaliteit; - betekenisvolle interventie; - terugdringen administratieve last politie. De Zsm brengt verschillende voordelen voor de politie met zich mee. Zo is er een meer direct effect van het werken en is er een administratieverlichting. Daarnaast is er met de versnelde afhandeling van de veel voorkomende criminaliteit een zichtbaar resultaat voor de dader, het slachtoffer en de agenten. Daarnaast wordt er een duidelijk signaal afgegeven aan de criminelen dat het gedrag direct bestraft wordt en dat zij er niet zomaar mee wegkomen.


Snelrecht Snelrecht is van toepassing op minderjarige en meerderjarige verdachten, iedereen kan er mee maken krijgen. Snelrecht is vooral bekend doordat het wordt toegepast tijdens de jaarwisseling. Wat is snelrecht en waarom wordt het toegepast? Het verschil tussen gewoon recht en snelrecht is de snelheid van het proces. Gewoon recht kan maanden danwel jaren duren en bij snelrecht is alles binnen zeventiendagen afgedaan. De verdachte wordt bij snelrecht in bewaring gesteld en moet binnen 14 dagen voor de politierechter verschijnen. Een politierechter doet alleen uitspraken binnen het strafrecht en is hier dus in gespecialiseerd. Het snelrecht wordt toegepast bij relatief makkelijke zaken. Denk hierbij aan zaken waarbij er geen bewijsproblemen zijn zoals wanneer de dader bekend heeft. Ook zaken waarbij er bijvoorbeeld geweld is geweest tegen politie, er kan dan direct proces-verbaal opgemaakt worden, zijn zaken waarbij het snelrecht kan worden toegepast. Anderen zaken waarbij het snelrecht kan worden toegepast zijn rijden onder invloed, winkeldiefstal, bezit van verdovende middelen, mishandeling en bedreiging. Soms is het niet nodig om een verdachte langer vast te houden. Er is dan nog een andere procedure in het snelrecht waar gebruik van wordt gemaakt. Deze procedure heet AU dit staat voor Aanhouden en Uitreiken. Dit betekent dat de verdachte op het politiebureau direct een dagvaarding en een schikkingsvoorstel ontvangt. Een schikkingsvoorstel is een boete. Wanneer de verdachte het eens is met het schikkingsvoorstel is de zaak afgedaan. Al hij hier niet mee instemt zal hij alsnog binnen een paar maanden voor de rechter moeten verschijnen. Een voorwaarde van het snelrecht is dat er een volledig dossier beschikbaar moet zijn voor alle partijen. Dit betekend dat de rechtbank, Openbaar Ministerie en de verdediging van de verdachte inzage in het dossier moeten hebben.


Supersnelrecht Bij supersnelrecht wordt een verdachte binnen drie dagen berecht. Na de aanhouding worden verdachten direct voorgeleidt bij de hulp Officier van Justitie ( wat is voorgeleiden). De hulp Officier gaat vervolgens bekijken of het mogelijk is om er een supersnelrecht zaak van te maken. Indien er enige indicatie hiertoe is stuurt hij de zaak door naar de selectietafel, anders wordt deze afgedaan als snelrecht of als gewoon recht. Als deze selectietafel beslist dat het een zaak is die geschikt is voor het supersnelrecht dan stuurt zij deze door naar de wijkteamrecherche. Voordat supersnelrecht mogelijk is moet de verdacht zelf instemmen met een afdoening via supersnelrecht. De verdachte wordt binnen drie tot zes dagen na het plegen van het strafbare feit voor de rechter gebracht. De straf wordt direct in de praktijk gebracht. De verdachte komt tussen de aanhouding en de uitspraak van de rechter niet meer tussentijds op vrije voeten. Bij het supersnelrecht moet er sprake zijn van een eenvoudige zaak. Dit omdat er een korte termijn tussen aanhouding en de behandeling ter zitting zit. Alles moet dus snel uitgezocht kunnen worden en dit is niet mogelijk bij zaken als moord etc. De zaken die behandeld worden met supersnelrecht zijn openlijk geweld, vernielingen, brandstichting en geweld tegen personen met een publieke functie. Zaken waarin een slachtoffer een belangrijke rol speelt komen niet in aanmerking voor het supersnelrecht.


OM Strafbeschikking Een strafbeschikking geeft het Openbaar Miniserie de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter een geldstraf op te leggen van maximaal €2000. Wanneer deze geldstraf gegeven wordt, kan deze twee weken na de uitreiking niet meer teruggedraaid worden. Er zijn twee voorwaarden voor een OM Strafbeschikking: - Verdachte komt in aanmerking voor een LOS-transactie maar hij geeft aan deze niet te kunnen betalen; - Verdachte komt niet in aanmerking voor een taakstraf of een dagvaarding. Wanneer er sprake is van een OM Strafbeschikking is het belangrijk dat de volgende documenten in het dossier van de verdachte zitten: - Een ‘ronde’ zaak. Dit betekend dat de zaak compleet en afgerond is van de kant van politie/justitie; - geen bewijsproblemen verdachte; - Aanhoudings-Proces verbaal; - Verhoor van de verdachte met daarin zijn bekentenis; - Aanvullende stukken voor zover nodig voor de bewijsvoering.


Sepot Als het Openbaar Ministerie besluit om een strafbaar feit niet te vervolgen is er sprake van een sepot Er zijn twee soorten sepot. Wanneer het Openbaar Ministerie het bewijs rondom een zaak niet rond krijgt kan hij besluiten om de vervolging te staken, dit wordt een technisch sepot genoemd. Het OM kan het ook te druk hebben met serieuzere misdrijven en daarom als beleid hebben dat bepaalde kleinere misdrijven niet worden vervolgd. Dit wordt beleidssepot genoemd. Indien het duidelijk is dat een zaak niet vervolgd zal worden moet de selectietafel zo vroeg mogelijk op een sepot sturen en de Politie moet coachen op kort, zakelijk horen en zo summier mogelijk dossiervorming. Voorwaarden Sepot: - de selectietafel acht de voorliggende zaak niet bewijsbaar; - de voorliggende zaak voldoet aan de voorwaarden voor een bleidssepot. Wanneer er sprake is van een sepot is het belangrijk dat de volgende documenten in het dossier van de verdachte zitten: - proces verbaal van aanhouding; - Voorgeleiding; - Eventueel verhoor; Bij beleidsdepot: - PV van aanhouding - Aanvullende stukken zo ver nodig voor bewijsvoering.


Taakstraf Een taakstraf maakt het mogelijk om zaken af te doen zonder tussenkomst van de rechter. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om een taakstraf op te leggen zonder tussenkomst van de Officier van Justitie Er zijn voorwaarden verbonden aan het opleggen van een taakstraf: - bij minder dan 120 uur taakstraf ďƒ¨ OVJ hoeft niet te verhoren maar de verdachte dient een instemmingverklaring te tekenen. - Bij meer dan 120 uur taakstraf ďƒ¨ verhoor van de verdachte door OVJ


LOS-transactie LOS staat voor lik-op-stuk transactie. Bij een LOS-transactie betaalt de verdachte direct een boete. Voorwaarden: - Licht vergrijp: het gaat om een VVC-Zaak - Verdachte bekent het ten laste gelegde feit - Het LOS afdoen schaadt de belangen van het slachtoffer niet - Verdachte stemt in met het transactievoorstel - Het is mogelijk om binnen het afdoen met LOS de schade af te handelen Wanneer er sprake is van een LOS-transactie is het belangrijk dat er minimaal een mutatierapport in het dossier van de verdachte zit met daarin: - De personalia van de verdachte; - Het gepleegde strafbare feit; - Een samenvatting van de verklaring verdachte; - Tijdstip van de aanhouding van de verdachte; - Tijdstip van de voorgeleiding door de HovJ; - Tijdstip van de heenzending van de verdachte; - Betaald bedrag; - Namen verbalisanten, HovJ; - Namen van andere betrokkenen; - Nummer kwitantie.

file  

niet vakgenoot

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you