Page 1

choroba /xɔˈrɔba/ (=IV: lp D. choroby; lm M. choroby, D. chorób) (noun) 1 proces patologiczny wywołujący zaburzenia czynności organizmu maladie: choroba dziedziczna maladie héréditaire,

choroba lokomocyjna mal des transports, choroba morska mal de mer, choroba nieuleczalna maladie incurable, choroba umysłowa maladie mentale, choroba zakaźna maladie contagieuse, ANTONYM zdrowie SEE chory, chorować, zachorowalność; 2 (interjection) wyraz używany jako łagodne przekleństwo mince alors ! chorować /xɔˈrɔ a / (=czas. niedokonany, IV kon.) (verb intransitive) 1 być chorym, cierpieć na jakąś chorobę être malade, souffrir: ciężko chorować être gravement malade, chorować na grypę avoir la grippe, chorować na serce souffrir du coeur, on często choruje il est souvent malade, SEE chory, choroba, zachorowalność, SYNONYM zachorować; 2 przen. pot.: usilnie do czegoś dążyć, bardzo czegoś chcieć être désireux de qqch: on choruje na nowy samochód il est désireux de

changer de voiture, chory /ˈxɔrɨ/ (=lp: chor|y, ~a, ~e; lm: chor|zy, ~e) (adjective) 1 dotknięty chorobą, chorujący, cierpiący malade, souffrant/e: chory człowiek une personne malade, ciężko chory gravement malade, fraz. chory z urojenia 1 zdrowy, któremu się zdaje, że jest chory; 2 (noun) człowiek cierpiący na jakąś chorobę, pacjent malade: chory zdrowieje le malade est en voie de guérision, chory na cukrzycę diabéthique, chory na serce maladu du coeur, chory umysłowo malade mentale, SEE choroba, chorować, zachorować, zachorowalność, ANTONYM zdrowy [zdrów] [prasłowo] doktor /ˈdɔktɔr/ (=IV: lp D. doktora; lm M. doktorzy, D. doktorów) (noun) 1 stopień naukowy nadawany przez szkoły wyższe i instytuty naukowe docteur: doktor medycyny docteur en médecine, doktor nauk humanistycznych docteur en lettres, doktor honoris causa docteur honoris causa,; 2 pot. lekarz docteur, médecin: wezwać doktora appeler le médecin, SYNONYM lekarz [od dochtór, słowo ludowe z XVI wieku] leczyć /lečyć/ (=czas. niedokonany, VIb kon.) (verb transitive) 1 zwalczać chorobę, starać się przywrócić zdrowie za pomocą leków i zabiegów; uzdrawiać, kurować soigner; guérir, traiter: leczyć

zęby soigner les dents, jest leczony homeopatycznie il est soigné par homéopathie, fraz. czas leczy rany les blessures se cicatrisent avec le temps leczyć się (verb intransitive) 1 leczyć siebie samego se soigner; 2 poddawać się zabiegom leczniczym suivre un traitement: leczyć się w szpitalu se faire soigner à l'hôpital; 3 pozbywać się słabości, jakichś swoich wad se soigner de qqch: leczyć się z nieśmiałości se soigner de la timidité, SEE lek, lekarstwo, lekarz [od lekować, lekownikami zwano w XV i XVIwieku ‘znachorów, leczących zabobonnemi środkami’] lek /lɛk/ (=III: lp D. leku; lm M. leki, D. leków) (noun) 1 lekarstwo médicament, remède: wykaz leków feuille de soins SEE lekarz, SYNONYM lekarstwo [od lekować, lekownikami zwano w XV i XVIwieku ‘znachorów, leczących zabobonnemi środkami’] lekarstwo /lɛˈkarstfɔ/ (=III: lp D. lekarstwa; lm M. lekarstwa, D. lekarstw) (noun) 1 środek leczniczy stosowany do zwalczania stanów chorobowych lub zapobiegania im médicament, remède: lekarstwo

na kaszel médicament contre la toux, lekarstwo na żołądek médicament pour l'estomac, lekarstwo na receptę médicament délivré sur ordonnance brać / przyjamować lekarstwa prendre des médicaments, przepisać lekarstwo prescrire un médicament, ani na lekarstwo 1 ani trochę, wcale pas un grain, jak na lekarstwo 1 bardzo mało, niewiele c'est moins que rien, SEE lekarz, leczyć, SYNONYM lek [od rzeczownika lek] lekarz /[ˈlɛkaʃ]/ (=II: lp D. lekarza; lm M. lekarze, D. lekarzy) (noun) 1 ten, kto zajmuje się zawodowo leczeniem docteur, médecin: lekarz rodzinny médecin de famille, lekarz dyżurny médecin de garde, lekarz sądowy médecin légiste, lekarz weterynarii vétérinaire, iść do lekarza aller chez médecin, SEE leczyć, lek, lekarstwo, SYNONYM doktor [od czasownika leczyć] zachorować /zaχoro ać/ (=czas. dokonany, IV kon.) 1 zacząć chorować, zapaść na zdrowiu tomber malade: zachorować na coś attraper qqch; 2 pot. bardzo czegoś zapragnąć être désireux de qqch SEE chory, choroba, SYNONYM chorować [od czasownika chorować]


zachorowalność (=V: lp D. zachorowalności; bez lm) (noun) 1 liczba przypadków zachorowań na daną chorobę le taux des maladies SEE zachorować [od czasownika chorować] zdrowie /zdro e/ (=I: lp D. zdrowia; bez lm) (noun) 1 dobry, normalny stan organizmu; dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne santé: dbać o swoje zdrowie sourveiller sa santé, słabego zdrowie d'une santé délicate SEE zdrowy [zdrów], ANTONYM choroba mieć końskie zdrowie (proverb) 1 być silnym, wytrzymałym avoir une santé de cheval, na zdrowie! (proverb) 1 (gdy ktoś kichnie) santé ! [pochodzenia prasłowiańskie] zdrowy [zdrów] /ˈzdrɔ ɨ/ (=lp: zdrow|y, ~a, ~e; lm: zdrow|i, ~e) (adjective) 1 odznaczający się zdrowiem sain/e, en bonne santé: zdrowy [zdrów] na ciele i duszy sain de corps et d'esprit wyszedł cały i zdrowy z tej katastrofy il est sorti sain et sauf de cette catastrophe; 2 świadczący o czyimś zdrowiu sain/e: zdrowe płuca les poumons sains; 3 korzystnie wpływający na zdrowie sain/e: zdrowe jedzenie une nourriture saine zdrowy klimat un climat sain; 4 przen. normalny, uczciwy sain/e: zdrowe relacje des relations saines; 5 (noun) człowiek zdrowy sain/e: chory zaraził grypą zdrowego pot. le malade a refilé la grippe au sain SEE zdrowie, ANTONYM chory [od rzeczownika zdrowie]

Słownik polsko-francuski - mLingua  
Słownik polsko-francuski - mLingua  

Słownik polsko-francuski, słownictwo dotyczące zdrowia i choroby

Advertisement