Page 1

Nauka wystawienia dokumentów księgowych Lublin , dn. 25/01/2013

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 21/01/2013

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Monika Krupa, al. Racławickie 16, 20-360 Lublin, NIP: 223-13-35-507

Praca: Wykonanie tłumaczenia pisemnego (POL->FR, FR->POL) zestawu dokumentów: 1. Prezentacja_OBWE_POL – 1222 słów pliku źródłowego 2. DOC_Europejskie rady zakładowe_POL – 1326 słów pliku źródłowego 3. DOC_Honoré de Balzac-Lekarz wiejski_FR – 86105 słów pliku źródłowego 4. DOC_Jules Verne - Z Ziemi na Księżyc_FR – 54933 słów pliku źródłowego 5. PDF_Europejski Trybunał Obrachunkowy_POL – 11786 słów pliku źródłowego 6. PDF_Europejskie kolegium policyjne_POL – 1033 słów pliku źródłowego 7. PDF_Historia UE_POL - 11161 słów pliku źródłowego Liczba słów łącznie: 167564 Stawka: 0,025 euro/słowo Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 4189,1 euro 2. Kwota uzysku: 2094,55 euro 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 2094,55 euro różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 377,02 euro 18% pozycji nr 3

5. Kwota netto: 3812,08 euro różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: trzy tysiące osiemset dwanaście euro 8/100 centów) Sposób zapłaty: Przelew Rachunek bankowy: 58 6134 7526 8745 9135 4862 1257

…........................................ Zleceniodawca

…............................................ Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzieło  

Rachunek do umowy o dzieło

Rachunek do umowy o dzieło  

Rachunek do umowy o dzieło

Advertisement