Page 1

Trivs i

YDRE

2018/2019


Foto: Fredrik Ahlberg

Trivs i Ydre!

Det känns självklart att påpeka att här i Ydre trivs vi ihop. Vi säger alltid hej till varandra – även till obekanta. Och ­nästan alltid får vi ett leende tillbaka. Det känns viktigt. Till och med våra politiker är nästan alltid sams, oavsett partifärg. Det känns också bra på nåt sätt. Nästan lika självklart är det att nämna vår natur. Här finns lugnet och här finns hur mycket natur som helst – till stora delar nästan orörd. Det är smakfullt ­varierat med djupa barrskogar, höga berg och öppna ängsmarker. Ett paradis året runt, det tycker vi i alla fall. SJÖAR HAR VI GOTT om, hela skalan

– allt från de små trolska tjärnarna inne i skogen till den stora sjön ­Sommen, Feel at home in Ydre! Is Ydre like any other small municipality in Sweden? Or..? We have been taught not to boast, but if we anyway can say something good about our part of the world, it could sound like this: Here in Ydre we get along with each other. We always greet each other when we meet, even when we don’t know each other, and we always get a smile back. Even our politicians seem to be friendly to each other – at least most of the time. We are also proud of our beautiful nature, our meadows and our forests and, not least, our many lakes where you can fish and swim. But also we nature romantics sometimes have the need for some urban services and business. And if we don’t meet somewhere else perhaps we will have a chat between the shelves in one of the shops. Very welcome to us!

2

som ju är som en riktig skärgård här i ­inlandet. Sjön trafikeras av ­Boxholm  ll, en äkta gammal ångbåt som nästan ljudlöst glider fram mellan uddar och skär, väl värt att uppleva. Finns det rent vatten så finns det också fisk och vill man pröva fiskelyckan så har man gott om möjligheter. För den som inte har modet att ta ett dopp i någon avlägset belägen skogssjö, så finns det flera fina, välskötta och barnvänliga badplatser med alldeles lagom tempererat vatten – åtminstone ibland. VÅR ROMANTISKA LANTLIGHET till trots, har vi som alla andra, ändå behov av samhällsservice och affärer. Och ses vi inte någon annanstans, så ses vi ofta mellan hyllorna i butiken. Ja, så här vacker blir beskrivningen av hemkommunen när vi ydrebor verkligen lägger band på oss för att inte låta alltför skrytsamma. Då kan man ju försöka föreställa dig hur det kan låta när vi ger fritt spelrum för våra känslor…

Känn dig välkommen till oss! Ydre zum Wohlfühlen! Ydre unterscheidet sich doch sicherlich nicht von anderen kleinen Gemeinden in Schweden – oder? Wir haben gelernt, nicht aufzuschneiden, aber wenn wir doch etwas Positives über unsere heimatliche Umgebung sagen dürfen, dann hört sich das so an: Hier in Ydre fühlen wir uns wohl miteinander. Wir grüßen einander und auch Unbekannte und bekommen meistens ein Lächeln zurück. Sogar unsere Politiker scheinen sich zu vertragen – meistens jeden­falls. Wir sind auch stolz auf unsere schöne Natur, unsere Wiesen und Wälder und nicht zuletzt auf unsere vielen Seen, in denen man fischen und baden kann. Aber auch wir Naturliebhaber brauchen manchmal Dienstleistungseinrichtungen und Geschäfte. Auch wenn wir uns sonst nicht sehen, dann aber vielleicht für einen Plausch zwischen den Regalen im Geschäft. Fühlen Sie sich willkommen bei uns!

Foto: Ann-Charlotte Petri

YDRE ÄR VÄL BARA EN LITEN landsbygdskommun bland många andra? Visst kan man tycka så, men då undrar man samtidigt om det är något som gör just Ydre lite extra intressant och lockande. Som ydrebo vill man ju inte förhäva sig, för det ska man ju inte göra, men man vill ju ändå tillåta sig att tala gott om sin hemtrakt. Så låt oss göra det:


EN STOR DEL AV Reinhold Petris na- långt tillbaka i tiden, då inlandsisen turintresse kan ha sin grund i hans började tappa sitt grepp om Skandinavien. uppväxt. Geologi är alltså ett lämpligt intresse – Jag är född på en gård alldeles vid smålandsgränsen, berättar han. Jag om man bor i Ydre och Kinda där isen var visserligen ydrebo, men det enda har satt många och tydliga spår. Dessa jag såg genom sovrumsfönstret var trakter ligger nämligen något lägre än det inre av s­ydsvenska höglandet, Småland. Naturintresset förvaltade han ge- vilket innebar att området kom att genom att senare studera geologi och na- nomkorsas av mäktiga isälvar. –  Isen smälte långsammare på Högturguidning på ­Linnéuniversitetet. Tillsammans med hustru Ann-­ landet vilket innebar att lägre ligCharlotte driver han nu T ­rollmarker gande och isfritt land översköljdes. Isens tyngd på smältvattnet skapade Spa & Ridning på Sprengsboda i Ydre. ett enormt tryck och de framrusande massorna drog med sig stenar VARFÖR SANDÅSAR, flyttblock och vatten­ moränmarker präglar vårt landskap och jord och formade landskapet på kan man få svar på om man söker sig olika sätt, berättar Reinhold. Sten är som bekant ingen bristvara i Ydre. På vissa ställen åter­står i stort sett bara stora block, då det finare materialet följ med strömmarna och format ­sandåsar. Nedanför berg har stora mängder ­stenar av blandade storlekar Reinhold Petri, naturentusiast samlats och bildar och turistföretagare i Ydre. moränmarker. Reinhold Petri was raised on a forest farm in the southern part of Ydre which gave him his interest in nature. Now he runs Trollmarker Spa & Ridning together with his wife Ann-Charlotte on the farm Sprengsboda. Ydre’s nature is characterized by sandy ridges, large stone blocks and moraine fields. The explanation for this is the meltdown of the ice sheet at the end of the latest ice-age. When the ice started to melt and the water pressure from the higher-lying areas washed over our ice-free tracts, the landscape was shaped in different ways, Reinhold says. ”Examples of traces of the drama can be found in the Korphålorna nature reserve near Svinhult.” Reinhold’s natural interest is in line with his involvement in the family company Trollmarker. Here you will find spa weekends and horse back riding in the beautiful scenery – full board included.

Foto: Ann-Charlotte Petri

En stenrik kommun En trolsk göl speglar himlen.

– Här och var hamnade stora isblock liggande kvar och när sedimenten runt blocket fylldes på och tog allt fastare form, samtidigt som isen smälte, bildades så kallade död­isgropar. Många av våra rundade g ­ ölar i skogarna kan vara resultat av en sådan process. I naturreservatet Korphålorna nära Svinhult, finner man en orörd och delvis dramatiskt formad natur där inlandsisen satt flera spår. Bland annat en så kallad skura, det vill säga en spricka i fast berg som det smältande vattnet spolat ur. Reinholds naturintresse rimmar väl med hans engagemang i familjeföretaget Trollmarker. Här erbjuds till exempel spa-weekends med turridning i en vacker, varierande och sjönära natur – helpension ingår. Ett gammalt sädesmagasin på gården Gnottnehult har förvandlats till en stor och vacker lokal för konferenser och andra arrangemang.

Ein Grund für Reinhold Petris Naturinteresse ist, dass er auf einem Hof mit Forstwirtschaft groß geworden ist. Jetzt betreibt er – zusammen mit seiner Frau Ann-Charlotte – Trollmarker Spa & Ridning, ein naturnahes Unternehmen auf dem Hof Sprengsboda. – Die Natur in Ydre ist geprägt von Sandablagerungen, Findlingen und Moränen – die Überbleibsel der letzten Eiszeit. Als das Eis zu schmelzen begann und der Wasserdruck höher gelegener Gebiete bewirkte, dass unsere eisfreien Gebiete überschwemmt wurden, wurde die Landschaft in unterschiedlicher Weise geformt, berichtet Reinhold. Beispiele für die Spuren dieser dramatischen Ereignisse kann man im Naturpark Korphålarna, in der Nähe von Svinhult, finden. Reinholds Interesse für die Natur passt gut zusammen mit seiner Tätigkeit im Familienunternehmen Trollmarker. Hier werden unter anderem Spa Wochenenden mit Ausritten in die herrliche Natur angeboten – Vollpension inklusive.

3


Hereford & Humle DET ÄR INTE SÄLLAN DE djärva visioner-

DE BÅDA VAR ÖVERENS OM att det var

na som leder framåt. Och visioner saknas inte i Kalvsveds södergård där Elina Forsell och Tobias Hemlin just är fullt upptagna med att etablera ett företag med blicken stadigt riktad mot framtiden. De två träffades i Stockholm där Elina jobbade inom design och utveckling medan Tobias var i försäkringsbranschen. Ganska långt från de riktigt jordnära sysslorna, alltså. – Vi bodde i Aspudden, lite utanför centrala stan, och upptäckte att vi nästan aldrig åkte in till centrum, det var inget som lockade längre, berättar Elina.

lugnet de ville ha och blickarna sökte sig söderut, gärna till hemtrakterna. Elina är ursprungligen från Ydre och Tobias är uppväxt i Brokind. De hade, under en tid, haft ögonen på den vackra gården i Kalvsved på höjderna över Västra Lägern. Men, hur finansiera livet? Det var förstås den självklara frågan inför ett så avgörande beslut som att köpa gården, bryta upp och flytta. Affärsplanen blev så småningom att satsa på köttdjur, närmare bestämt på rasen Hereford, och humleodling – ett

4

­företag med bredd således. Odling av humle i vårt land har nästan legat helt nere sedan 50-talet. Nu tycks det finnas förutsättningar för en renässans. –  Vi triggas av utmaningar, säger de båda. Tillsammans med sina små söner August och Otto är de nu etablerade på gården och företaget med humleodling och kreaturs­ avel har redan ett par år på nacken. – Viss intern diskussion har pågått om huruvida företagsnamnet ska lyda ­”Humle & Hereford” eller ”Hereford & Humle”, avslöjar Tobias.


Foto: Elina Forsell

Herefordkossorna är på frammarsch i Kalvsved.

i båda verksamhetsgrenarna råder viss ansvarsfördelning. Tobias brinner mest för djuren, medan Elinas skötebarn är humlen. Nu jobbar man för att allt ska bli redo för kommande skördar. Utanför ladugården väntar en enorm humleskördare på att få separera de gröna kottarna från kvistarna. Främst är det ju ölbryggning som associeras med humlekottar, och framtida samarbete med mikrobryggerier står på agendan. Men biprodukterna vid skörd har fler användningsområden.

– Småskotten till exempel, kan användas som grönsak och dessutom kan humle­ essenser ingå bland annat i både tvålar och krämer. Eller varför inte bjuda in till inspirerande humlegårdsvandringar? Experiment pågår och endast framtiden kan utvisa vad som kommer att ske i Kalvsveds södergård. Elina och Tobias är ense om att samarbete med andra företagare välkomnas, vilket redan sker, bland annat med S ­ olvikens vandrarhem & konferens och Nääs gårdsbryggeri.

Foto: Elina Forsell

ÄVEN OM DE BÅDA HAR ETT finger med

Humlekottar stora som grankottar.

Hops & Hereford Elina Forsell and Tobias Hemlin lived in Stockholm and both had jobs far from really down-to-earth work. “We are both raised in the countryside and longed for the peace,” says Elina. They had long been interested in the beautiful Kalvsved farm on the heights above Lake Västra Lägern. Both say they are triggered by challenges, and eventually they decided to buy the farm and invest in a wide range of activities including breeding of Hereford livestock and growing hops. Although both take an active part in the running of the whole farm, Tobias is primarily interested in the animals, while Elina is most passionate about the hops. The hops have already paved the way for cooperation with other companies. “Some internal discussion has been about the company name,” reveals Tobias. Will it be called “Hops & Hereford” or “Hereford & Hops”?

Humle & Hereford Elina Forsell und Tobias Hemlin wohnten in Stockholm und ihre berufliche Tätigkeit war weit entfernt von den richtig erdnahen Beschäftigungen. – Wir sind beide auf dem Land groß geworden und haben uns nach der Ruhe zurückgesehnt, erzählt Elina. Sie hatten schon lange ein Auge auf den schönen Hof Kalvsved geworfen, der auf den Anhöhen über dem See Västra Lägern in Ydre liegt. Beide lieben Herausforderungen und so entschieden sie sich, den Hof zu kaufen und sich sowohl mit der Aufzucht von Hereford Rindern als auch dem Hopfenanbau zu beschäftigen. Auch wenn beide das Geschäft gemeinsam betreiben, ist Tobias eher an der Rinderaufzucht interessiert, während Elin vom Hopfenanbau begeistert ist. Der Hopfen (schwedisch: humle) hat bereits den Weg für die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen eröffnet. – Es hat gewisse interne Diskussionen darüber gegeben, wie der Name des Unternehmens sein soll, verrät Tobias. Soll es ’Humle & Hereford’ oder ’Hereford & Humle’ heißen.

5


Bibblan – en plats för alla BIBLIOTEKET ÄR OCH FÖRBLIR en plats med boken i centrum, men också en plats för gemenskap och möten, en plats där man kan umgås, utbyta erfarenheter och ta del av kultur av olika slag. – Vår verksamhet har många grenar, berättar bibliotekarien Christine Åström. Det arrangeras författarbesök, konstutställningar och även pysselverkstad där deltagare i blandade åldrar kan ses och skapa ihop. – Vi har dessutom riktade verksamheter, just nu filar vi på en kurs i digitala verktyg för hembygdsföreningar.

Christine och boken om Dim engagerade barnen från förskoleklassen.

6

Och att biblioteket ska vara en plats för alla åldrar visas med all önskvärd tydlighet en torsdagseftermiddag när ett gäng kvittrande barn från förskoleklassen strömmar in tillsammans med sin lärare Camilla. Det är dags för veckans sagostund. – Detta är en av våra kärnverksamheter, säger Christine. Just denna dag samlas man kring bilderboken ”Vem ser Dim?” av Maria Nilsson Thore. – Jag väljer gärna en bok som innehåller någon form av dilemma eller problem som ger underlag för viktiga samtal med barnen.

DET ÄR CHRISTINE SOM tar emot och läser inför den församlade skaran barn, som spontant kommenterar och reflekterar över berättelsen, där de sitter tätt hoptryckta i den mjuka och ringformade läsdynan. Det nya barnrummet är ljust med inspirerande inredning. – Detta är en stund av samling kring boken, både vad gäller text och bild. Jag inleder alltid med att berätta lite om boken och om vem som skrivit den. Dagens huvudkaraktär är den ytterst ­lilla figuren Dim som bor ensam i den stora skogen. Litenheten som leder till ensamhe-


ten som i sin tur leder till osynligheten före­faller vara problemet. Hur blir man sedd och bekräftad när man knappt syns? – Tänk om någon trampar sönder hans hus, säger någon. Slutet blir lyckligt, men hur det går till berättas inte i denna ­artikel. Samtalet, när boken är slut, fullkomligt sprudlar av kommentarer och ­associationer. Ibland leder de in på helt nya och oväntade spår och det är naturligtvis helt okej, kanske till och med spännande. BIBLIOTEKET ÄR HELT NYLIGEN uppfräschat och har fått ljusa öppna ytor och inbjudande läshörnor där man kan låta sig omfamnas av mjuka fåtöljer, kanske försjunka i en bok eller bara prata med den som råkar sitta i stolen bredvid. Färska dagstidningar finns alltid för den som föredrar en sådan läsning. Christine och hennes kollegor Elsmari och Kicki har många visioner om hur biblioteket ska kunna utvecklas vidare. Bland annat finns funderingar på hur man skulle kunna ge Hultgrenmuseets helt unika samling av gamla fotografier från Ydre nytt liv, bland annat med hjälp av digital teknik. DAGENS SAGOSTUND ÄR SLUT och nu får barnen möjlighet till en stunds spontan lek. Det finns utklädningskläder, papper och kritor och vill man passa på att låna en bok går det också bra. Det vill alla.

Kicki och Elsmari ser till att det är ordning i hyllorna, en bland många uppgifter.

– Jag gillar läskiga böcker, säger Nellie som söker igenom hyllorna på jakt efter otäckast möjliga bok. Liam har satt sig vid bordet med papper och kritor. – Jag har ritat en växtdrake, berättar han. Och den som inte vet hur en sådan ser ut, får försöka att föreställa sig det.

William och Sigge letar efter spännande böcker.

Bibblan (the library) In the library, cultural events such as visits by authors, art exhibitions and other events are organized, even if books are still at the heart of the activities. That the library serves as a meeting place for all ages is clear on a Thursday afternoon when a bunch of happy preschool children enter the week’s fairytale reading with librarian Christine Åström. ”We read a book together, preferably one that inspires important talk afterwards,” says Christine. The library is bright and inviting with several cozy reading corners. You can be embraced by soft armchairs and hang out in a book or maybe just talk to whoever happens to sit in the chair next to it. Much has been done, but Christine and her co-workers Elsmari and Kicki have more visions about how the library can be further developed.

Die Bibliothek In der Bibliothek werden Kulturveranstaltungen wie z.B. Autorenlesungen und Kunstausstellungen organisiert, auch wenn das Buch immer noch im Mittelpunkt steht. Dass die Bibliothek ein Treffpunkt für alle Altersgruppen sein soll, zeigt sich deutlich an einem Donnerstagnachmittag, als eine fröhliche Gruppe Vorschulkinder für eine Vorlesestunde mit der Bibliothekarin Christine Åström hereinmarschiert. – Wir lesen zusammen ein Buch, das im besten Fall Anregung zu einem anschließenden, wichtigen Gespräch gibt, sagt Christine. Die Bibliothek ist hell und einladend mit gemütlichen Leseecken. Man kann sich in weiche Sessel kuscheln und sich in ein Buch vertiefen oder mit jemandem, der zufällig auf dem benachbarten Stuhl sitzt, ins Gespräch kommen. Es ist schon viel geschehen, aber Christine und ihre Kolleginnen Elsmari und Kicki haben noch mehr Ideen, wie sie die Bibliothek weiterentwickeln können.

7


Nya vänner – ny gemenskap Hela familjen Hannan i soffan tillsammans med Christina Bernhold.

Läxhjälp, Mojtaba trivs tillsammans med Marja Rydberg.

HUR KAN MAN, I ETT LITET samhälle som Ydre, ge en människa som tvingats fly från krig och förföljelse en chans till ett nytt och tryggt liv? En fördel kan vara just litenheten, ingen är riktigt anonym. Här finns inte städernas miljonprogramområden där människor med olika språk, nationalitet och kultur blir sammanfösta och mister kontakten med samhället utanför. Många, både familjer och ensamkommande, har fått en fristad här. Hjälp och stöttning får de genom många ideella ­insatser – insatser som vilar på medmänsklighet, värme och nyfikenhet. Familjer upplåter sina hem. Språkkaféer och ­läxhjälpsinsatser ordnas av frivilliga ydrebor. Promenader och kreativt umgänge med hantverk och pysselträffar. Allt är överblickbart och personliga möten blir värdefulla. Christina Bernhold i Torpa var en av de som valde att ta initiativ i frågan. – Som nybliven pensionär hörde jag av mig till kommunen för att få kontakt med några nyanlända familjer. Det fick jag och de blev allt fler. Jag och några vänner startade läxhjälp och en grupp som tog promenader i och kring Hestra. Det var trevligt och till ömsesidig glädje, berättar ­Christina. – Vi har också ägnat oss åt svenska traditioner, som till exempel att binda kransar och baka lussekatter till jul. Liknande grupper finns i alla kommunens tätorter. NU ÄR DET INTE MINDRE än åtta

Nouruz, det persiska nyåret, firas i gemenskap vid vårdag­jämningen.

8

volontärer som ses tillsammans med invandrade i Hestras biblioteks­ filial varje måndag. Man pratar mycket ­naturligtvis, vilket är ett oöverträffat

sätt att lära sig språk. Man läser och skriver och behövs det hjälp med någon läxa, så finns den hjälpen att få. En av de viktigare svenska traditionerna i form av fika ingår naturligtvis. – Vi har mycket att lära ut, men också mycket att lära, säger Christina. Thoria kom med sin familj från ­Aleppo i Syrien för snart två och ett halvt år sedan. Läget där hade gjort det omöjligt att bo kvar. Familjen tog sig via Turkiet och genom Europa för att så småningom hamna i Göteborg, ­sedan via ett flyktingboende i ­Karlsborg, för att till slut hamna i Hestra. – I Syrien jobbade jag som sömmerska och sydde skjortor och blusar i en stor fabrik, berättar Thoria. Sina sömnadskunskaper förvaltar hon nu hemma med en egen symaskin inköpt på second hand. Hennes man Faruk var i restaurangbranschen. Nu hoppas han finna ett arbete i Sverige. De tre barnen, Ali 14 år, Evin 13 och ­Shereen 11, går alla i Ydreskolan i ­Österbymo. För Ali är det just nu fotboll som gäller, Evin drömmer om att bli läkare. Shereen trivs så bra i skolan att hon kan tänka sig en framtid som lärare. – När jag gick i skolan fick jag inte prata mitt modersmål, kurdiska. Jag var tvungen att prata arabiska, som jag inte kunde, berättar Thoria. Det kostade många tårar. Hon känner sig väl mottagen i ­Sverige och har knutit värdefulla kontakter, både i språkkaféet och med svenska grannar. ­ Thoria kämpar för att lära sig språket. Högt på önskelistan står också ett körkort.


Foto: Lena Hultman

Avslutning på årets språkkafé firas i familjen Bernholds trädgård.

NÄR SENNAIT ERICHSEN KOM till Sverige

i början av 70-talet var det fortfarande ganska ovanligt med mörkhyade människor här. Hon föddes i Eritrea men adopterades av en svensk missionärsfamilj i Etiopien. Som 18-åring kom hon själv till Sverige och hade i grunden en ganska trygg livssituation, svår att jämföra med dagens invandrade flyktingar. Trots detta kan hon ändå konstatera attitydförändringar i det svenska samhället. – Människor var nyfikna och mer öppna

för att våga ta kontakt då, berättar Sennait. Eftersom invandringen var så mycket mindre då än nu, kändes aldrig människor från främmande länder som något hot, även om fördomar naturligtvis fanns – då som nu. Sennait har etablerat sig i Sverige som sjuksköterska och har under många år, tillsammans med sin man, kirurgen Erik ­Erichsen, varit drivande krafter på Aira-­ sjukhuset i Etiopien. Nu finner vi henne på Vårdcentralen i Österbymo.

New friends Many residents in Ydre have demonstrated warmth and humanity by volunteering to receive and give refugee families as good a life as possible, with a hope for the future. They gather for language cafes and festive gatherings. Several have opened their homes to accommodate young refugees. ”As recently retired, I contacted some newly arrived families. Several more joined so I, together with some friends, started a language cafe in Hestra”, says Christina Bernhold. Here you can meet up every Monday evening for easy-going conversation, focused on learning Swedish. Similar groups are found in all Ydre´s municipalities.

Sennait trivs på jobbet.

Neue Freunde Viele Einwohner von Ydre haben Wärme und Mitmenschlichkeit bewiesen, indem sie ehrenamtlich geflüchtete Familien und Einzelpersonen aufnehmen und ihnen ein möglichst gutes Leben und eine Zukunftsperspektive geben. Man trifft sich in Sprachcafés und bei festlichen Gelegenheiten. Einige haben Jugendliche bei sich aufgenommen. – Als ich in Rente ging, nahm ich Kontakt zu einigen neu angekommenen Familien auf. Es wurden dann mehr und da habe ich, zusammen mit einigen Freunden, ein Sprachcafé in Hestra organisiert, berichtet Christina Bernhold. Hier trifft man sich jeden Montagabend zum lockeren Zusammensein mit der Sprache im Mittelpunkt. Ähnliche Gruppen gibt es in allen größeren Orten der Gemeinde.

9


å s r i l h b ” i m ! g l d a a a l g ” J ”SÅNGEN ÄDLA KÄNSLOR FÖDER” heter det i en gammal

s­ tudentsång och om detta påstående är sant, torde de ädla känslorna blomma tätt i Ydre. Här sjungs det nämligen mycket, framförallt i kyrkorna, men även på flera andra ställen och i olika sammanhang. Gunilla Isaksson Book är en av våra fyra kantorer som leder körer i kommunen, och det med sångare i de flesta åldrar. – Sång och musik har många dimensioner, bara det att under en stund kunna ­fokusera på en sak och glömma allt annat är välgörande, menar Gunilla. Att det uppstår en trevlig gemenskap när man samlas kring sång och musik är omvittnat. Gunilla leder flera körer, bland annat två barnkörer – en i Hestra och en i Asby. – Kontakten med barnen är en viktig del i det hela. ­Körerna har en gemensam repertoar, fast det händer också att de hittar på egna sånger, vilket så klart är kul. En onsdagseftermiddag samlas ett gäng unga sångfåglar i Asby. Alla är glada och engagemanget är det inget fel på. Efter ett antal sånger med påskanknytning gör man paus för en lek med det något bisarra namnet ”Mördaren i byn”.

10

Gunilla till vänster om två veteraner i kören, Christina Antonsson och Åsa Malmström.

FÖRUTOM DEN TRADITIONELLA kyrko­ kören, leder hon även

gospelkören Delight. – Denna kör har funnits mycket länge och visst blir det blir mycket gospel, men vi begränsar oss inte, det blir även en hel del annat, berättar ­Gunilla.


Efter en repetition som fått församlingshemmet i Asby att gunga, skingras glada körmedlemmar. – Är man trött efter en jobbig dag, blir man både pigg och glad efter en sådan här sångstund, säger Lena Fransson. Åsa Malmström och Christina Antonsson har sjungit med Gunilla i mer än 30 år och båda delar Lenas upplevelse av körsångens glädjeskapande effekter. – Dessutom känns det fint att även kunna sprida glädje, säger båda. MARIA AXELSSON LEDER KÖREN ”Ton-

åringarna”, som är ett glatt pensionärsgäng, vars blandade repertoar går under det egna begreppet ”gladsång”. – Det blir kända sånger, gamla visor och schlagers, kanske också någon psalm, ­säger Maria. Kören delar med sig av sin glädje, bland annat på äldreboendet Solängen. – Framförallt är det ett trevligt sätt att träffas och vi avslutar alltid med en kaffestund. Inbjudna musiker ger också uppskattade sommarkonserter i kyrkorna. När det gäller musikskapande i Ydre bör man inte glömma Kulturskolans insatser. – Vi har uppdraget att vara en aktiv del av kommunens kulturliv, säger Svante ­Sigurdsson, ledare för Ydre Kulturskola. Bland annat ger man en större temakonsert i Kulturverkstan varje vår. Detta år

Asby och Hestra barnkörer repeterar tillsammans. Överst från vänster: Lukas, Angelina, Elin, Ella, Elin och Alicia. Nederst från vänster: Alva, Fideli, Vilja, Julia, Edith och Lova.

gick konserten i miljöns tecken under rubriken ”Heal the world”. – Vi försöker spegla varje tema med lämplig musik, kompletterat med både bild och filminslag, berättar musikläraren Björn Nordin. Elever från årskurs 3 till 9 finns på scenen och antalet kan i vissa nummer bli upp

till 100 unga musikanter – samtidigt! Med dessa unga förmågor känns det som att framtidens musikliv i Ydre är säkrat och, för att återknyta till den redan nämnda studentsången och en annan versrad som lyder: ”Dåne liksom åskan bröder”. Kan den kanske inspirera någon till att bilda en manskör..?

Lukas, Alicia och Lova i väntan på en sånginsats i Asby kyrka.

”It makes me so happy!” The people of Ydre are singers. Especially they sing in the churches, there are several church choirs, but also elsewhere. Gunilla Isacsson Book leads one, but also practices the gospel choir Delight and two children’s choirs. – Song and music have many dimensions, she says. Just to focus on a single thing for a while is liberating. Maria Axelsson leads a happy pensioners choir. – We have a very mixed repertoire with many well known songs, ballads and schlagers, she tells us. It’s about community in the music and all repetitions end with a “fika”, the Swedish custom of coffee and a snack. Ydre Kulturskola is an active part of the local cultural life. Among other things, they organize a larger themed concert each year. This year the theme is the environment, under the heading ”Heal the world”. Then you can see up to 100 children on stage – at the same time!

’Singen macht Spaß, Singen tut gut…’ Die Einwohner von Ydre sind ein singendes Völkchen. Vor allen Dingen in den Kirchen – aber nicht nur dort – wird gesungen. Es gibt mehrere KIrchenchöre. Gunilla Isacsson Book leitet einen von ihnen, sowie die Chorproben des Gospelchors ’Delight’ und von zwei Kinderchören. – Gesang und Musik haben viele Dimensionen, meint sie. Es ist befreiend, sich für eine gewisse Zeit auf eine Sache zu konzentrieren. Maria Axelsson leitet einen fröhlichen Seniorenchor. – Wir haben ein sehr gemischtes Repertoire mit vielen bekannten Liedern und Schlagern, berichtet sie. Es geht um die Gemeinschaft beim Musizieren und jede Chorprobe mündet in ein gemeinsames Kaffetrinken. Ydre Kulturskola ist ein aktiver Teil des Kulturlebens in Ydre. Unter anderem gibt man jedes Jahr ein größeres Konzert zu einem bestimmten Thema. Es steht in diesem Jahr unter dem Motto ’Heal the World’. Bis zu 100 Kinder werden auf der Bühne sein – gleichzeitig!

11


Erik blir Ydre och f­öretaget trogen

Ett sätt att uttrycka sin glädje över sitt nya hus på Dalbylandet.

ERIK RÄÄF STUDERADE VID Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet med inriktning på att bli snickare och jobbade därefter också som sådan under några år. Trivdes men kände samtidigt en dragning till, och kanske till och med ett ansvar för företaget som farfar Lennart grundade 1946, och som då gick under det folkliga namnet Plattfabriken. En vacker vårdag lär det dessutom ha varit. – Jag tog upp studierna igen och läste till produktionsledare i tillverkningsindustrin, berättar han.

inte bara är miljövänliga utan också isolerande och högt brandklassade. De kan också enkelt anpassas till köparens önskemål. Träråvaran liksom vattnet finns lokalt, cementen får man antingen från Slite eller Skövde. Nu är det inte bara företaget som håller Erik kvar i bygden. Han hyser en stark vänskap till trakterna i och runt Ydre. – Jag har rest runt i hela världen, men det är alltid lika skönt att komma hem igen, konstaterar Erik.

NU FUNGERAR HAN, sedan några år som produktionsansvarig på

PÅ FRÅGAN OM HAN HAR ett speciellt ”smultronställe” i Ydre,

Träullit, som företaget numera heter, i Österbymo. Det låter kanske som ett typiskt skrivbordsjobb, men Erik rör sig gärna över hela verkstadsgolvet. – Jag föredrar att delta aktivt för att förstå hela tillverkningsprocessen, säger han. Förutom de bekanta träullsplattorna, tillverkar man idag hela väggelement för byggnationer och, i samarbete med design­företaget BAUX, även dekorativa akustikplattor i olika färger och former. Dessa har blivit så populära att de nu går på export till hela 37 länder.

svarar han att det i så fall består i att bara springa rakt ut i skogen. Och skogen finns ju alltid i närheten var man än befinner sig. –  Man rensar tankarna från vardags­bekymren när man ­springer i terrängen. Det innebär ju att man istället för att tänka på annat,

dukter är av ­enklaste slag; trä, vatten och ­cement. Av detta får man fram byggelement som

Foto: Birgit Johansson

RÅMATERIALET TILL Träullits pro-

Kanske Bodaberget döljer en skatt..?


Foto: Patrik Bodman

måste fokusera på varje steg man tar. I konsekvens med denna kärlek till hembygden har han nu valt att slå ner sina bopålar här, närmare bestämt på Dalbylandet vid Sommens strand i Torpa – självklart i ett träullithus av egen design. – Nu väntar jag bara på att kvinnan i mitt liv ska dyka upp. Hon förefaller vara lika välkommen, antingen hon kommer glidande över S ­ ommens vatten i en blomstersmyckad gondol eller helt enkelt kliver av bussen vid Bubbetorp.

Erik Rääf has chosen to stay in the company his grandfather Lennart started in 1946. Today the company is called Träullit and manu­­factures blocks and plates made of wood shavings and cement – environmentally friendly, insulating and fireproof. ”I had worked for some years as a carpenter, but wanted to work in the company so I went back to school to study to become a production manager,” he says. As such, he has traveled over many parts of the world, but always likes returning home. ”The best thing about Ydre is that the forest is always near­by. I like to take a run there when I need to clear my mind.” Now his home is in Dalbylandet in Torpa, a new residential area on the shores of lake Sommen. Of course, it is in a self-designed house made of blocks of wood shavings and cement. Erik Rääf entschied sich dafür, in dem Unternehmen zu bleiben, das sein Großvater 1946 gründete. Heute heißt das Unternehmen Träullit und stellt Blöcke und Platten her, die aus Holzwolle und Zement bestehen – umweltfreundlich, isolierend und feuerhemmend. – Ich habe einige Jahre als Schreiner gearbeitet, wollte aber gerne im Unterneh­men arbeiten. Deshalb bildete ich mich weiter zum Produktionsleiter, berichtet er. Als Produktionsleiter bereiste er große Teile der Welt, kam aber immer wieder gerne nach Hause. – Das Beste an Ydre ist, das der Wald immer in der Nähe ist. Ich laufe gerne dort, um meinen Kopf klar zu bekommen. Jetzt lässt er sich in Dalby­land nieder, einem neuen, am Strand des Sommensees gelegenen Wohngebiet in Torpa. Selbstverständlich in einem selbstentworfenen Haus aus Träullitblöcken.

Med utsikt över Sommen LIKSOM ERIK RÄÄF är det flera som

valt att bygga sina hus av träullit­block i det nya bostadsområdet Dalby­ landet vid Sommens strand i Torpa. – Detta är ett så kallat LIS-­område, vilket innebär ett undantag i strandskyddsreglerna och som tillåter byggnationer i strandnära lägen förutsatt att det uppfyller vissa villkor, till exempel att det bidrar till en ­positiv landsbygdsutveckling, berättar Urban Tordsson som är ­teknisk chef i kommunen. Han har själv valt att bosätta sig här i, just det – ett träullithus. För den som föredrar att hyra sin bostad finns här också sju marklägenheter. Många har lockats av Dalby­landets fantastiska utsikt över ­Sommen med det mäktiga ­Bodaberget på Torpön mitt emot. Idag är alla tomterna

With views ... Many have chosen to build their houses in Dalbylandet, the new residential area by Sommen´s shore in Torpa. All the plots were sold quickly and have a beautiful view of the lake. The project has become such a great success that there are plans for a further area. It is called Bianäset and is located just north of Dalbylandet.

sålda och Erik kan se fram emot att få bekanta sig med 25 nya grannar. Glädjande nog är flera inflyttande från andra kommuner och några har till och med valt att återvända till sin gamla kommun. Projektet har blivit så succéartat att ett nytt liknande område, Bia­ näset, strax norr om Dalbylandet nu är under projektering. Där planeras för ytterligare ett tjugotal tomter, också dessa med vacker utsikt över Sommens vatten och med Torpöns strand på andra sidan. – Förhoppningsvis kommer det att finnas ytterligare efterfrågan på sjönära boende, och i så fall är vi förberedda med fler tänkbara exploaterings­ områden på vackra platser runt om i kommunen, säger Urban Tordsson.

Mit Aussicht.. Viele in Dalbyland, dem neuen, am Strand des Sommensees gelegenen Wohngebiet in Torpa, haben sich entschieden, ihr Haus in Träullit zu bauen. Alle Grundstücke, die schnell ausverkauft waren, haben eine herrliche Aussicht über den See. Das Projekt wurde ein solcher Erfolg, dass man ein weiteres Wohngebiet plant. Es wird Bianäset heißen und nördlich von Dalbyland liegen.

13


4

3

2

1

14

A

Pukaberget

Sjundemåla

B

Råås kvarn

Tunet

Bodaberget

C

D

E

Har du tur kan du stöta på Ydres kommunfågel, Smålommen.

Vassviksberget

F

Vadstena

Stockholm

Malmö

Eksjö

Skirsjöskogen

Vimmerby

Linköping Gränna Tranås Kisa Jönköping Göteborg

G

5

4

3

2

1


8

7

6

5

15

Östergötaleden / Östergötlands Trail

Vindskydd / Shelter

Vandringsled / Nature trail

Vandrarhem / Youth Hostel

Utsiktsplats / Viewpoint

Sommen-Vättern cykelled / Cycling trail

Skidlift / Ski lift

Norra Vi-leden / Cycling trail in Norra Vi

Naturreservat / Nature Reserve

Kulturminne / Cultural monument

Kyrka / Church

Kommungräns / Municipal border

Färja / Ferry

Fornminne / Ancient monument

Fiske / Fishing

Elljusspår / Illuminated track

Camping

Byggnadsminne / Historical building

Badplats / Bathing place

KARTSYMBOLER / SYMBOLS

Brokabobäcken

0

Silverån

Den som letar kan hitta den vackra Mosippan.

Hitta i Ydre

Skrivaremossen

5,8

Susehålsravinen

Födekulla

Tattaremossen

11,6 km

SCALE: 1:116 280

Ydrefors

8

7

6


Ydre från ovan

Utsiken från Holkåsa och zip-linen på Torpön. Fotomontage.

UNDER KRIGSÅREN HÖJDE sig ett torn på en bergstopp i närheten av Börshult på Torpön. I tornet huserade såväl kvinnliga som manliga luftbevakare dygnet runt, året om. Framförallt de kvinnliga fick gå under det smeksamma namnet ”torn­ svalor”. Vad de manliga kallades är okänt men de bestod mest av inkallade soldater. Luftbevakarna var rekryterade från andra ­delar av landet och var under kriget inkvarterade i boningshuset på Börshult. Från tornet kunde man njuta av god utsikt över både himmel och jord, även om uppgiften bestod i att rapportera all flygtrafik. VILL MAN IDAG SE YDRE FRÅN ovan finns det nästan hur många möjligheter som helst – även för den som råkar sakna både torn och flygplan. Förvisso finns ett utmärkt fågeltorn vid Fågelmaderna i Torpa där man från ovan kan beskåda det myllrande livet i den uppdämda sjön. Ydres landskap är kuperat och på många platser sticker bergstopparna upp i dagen och erbjuder milsvida utsikter över skog och sjö. Många av utsiktsplatserna kräver en rejäl skogspromenad, vilket det ofta kan vara väl värt. Promenaden till ­Vassviksberget i Norra Vi slingrar genom vacker lövskog och på toppen har man en vidunderlig utsikt mot väster över kyrkbyn med det ståtliga Ribbingshov på sin udde

16

mitt i byn. På motsatta sidan viken kan man skönja en annan utsiktsplats vid den gamla pestkyrkogården, också den väl värd att besöka. Från det närbelägna Kungabordet skådar man hur Sommen breder ut sig mot norr. Även från Klevaberget, vid Herbergshults naturreservat, har man en hänförande utsikt över skogslandskapet, där man kan roa sig med att räkna träd. I SUND KAN MAN BESE BÅDE en topp i form av Selo berg, och en botten i form av ravinen Skams gator alldeles intill. En vandringsled i det intressanta området är under projektering i år. Från Pukaberget utanför Hestra har man också en betagande utsikt över sjön Raklången och på Torpön kan man bese Sommens vatten, mot väster från Bodaberget och mot öster från utsiktsplatsen nära Börshult. HISNANDE HÖJDER PÅ , i sammanhanget på relativt låg nivå, kan man uppleva på höghöjdsbanan vid Torpöns färjeläge. Här gäller det att utmana sig själv och ta sig fram i träden på varierande höjd och med olika svårighetsgrad. Här förenas trevlig samvaro i äventyrlig och lekfull form och man kan testa sin balans, sin klurighet och kanske till och med sitt mod. En så kallad zip-line gör nedfarten från trädkronorna till ett hisnande nöje i sig.

From above Our hilly landscape offers many opportunities to see Ydre from above. Beautiful views are available in several places. For the birdinterested, there is a bird tower at the bird marshes in Torpa. There, during spring and summer, you can witness the swarming bird life on the lake. Many of the view points require steep forest walks. The path up to Vassviksberget runs through beautiful deciduous forest. From the King’s table, right next door, you have a breathtaking view of lake Sommen. From Pukaberget at Hestra you can see the whole long lake Raklången and in Sund you can visit both a summit on Selo Mountain and a ”bottom” in the nearby ravine of Skams. A different type of high level excitement can be found on the high altitude track at Torpöns ferry landing.

Von oben Unsere hügelige Landschaft bietet viele Möglichkeiten, Ydre von oben zu betrachten. Es gibt einige schöne Aussichtsplätze. Für Vogelliebhaber gibt es den Beobachtungsturm Fågelmadarna in Torpa. Dort kann man im Frühjahr und Sommer das bunte Treiben am See beobachten. Viele Ausssichtsplätze erfordern längere Anmärsche durch den Wald. Der Weg hinauf zum Vassviksberget geht durch einen schönen Laubwald. Vom Kungabordet, direkt daneben, hat man eine überwältigende Aussicht auf den Sommensee. Vom Pukaberget bei Hestra sieht man über die gesamte Länge des Sees Raklången und in Sund kann man sowohl die Höhe des Selobergs als auch die Tiefe der in der Nähe liegenden Schlucht Skams erleben. Eine andere Art von Höhenerlebnis bekommt man im Kletterhochseilgarten beim Fähranleger auf Torpön.


Evalyn – en glad företagare EN GÅNG DREV KENTH LINDGREN en ser-

vering vid en strandpromenad på Boracay i Filippinerna. Dit anslöt sig en då endast 14-årig ”inkastare” vid namn Evalyn Sitjar. – Hon var fantastisk på att locka kunder med sitt glada sätt och sin spontanitet, säger Kenth. När han senare bestämde sig för att överta verksamheten på Ydregården i Österbymo, fick han lyckligtvis med sig ­ denna glädjekälla. Och som just en glädjekälla är det vi kunder uppfattar henne. Nu har det gått 18 år sedan Evalyn först kom till Sverige för att börja jobba på Ydregården. Idag har hon tagit över företaget, men har fortfarande stort stöd av Kenth i många av sysslorna. – Jag gick SFI (svenska för invandrare) när jag kom till ­Sverige, men tentade av snabbt, berättar hon. Jag ville jobba och språk lär man sig bäst ­genom att prata. Att prata har hon inga som helst problem med. Varje kund får en liten pratstund och känner sig uppmärksammad och välkomnad. Även om arbetet på Ydregården stundtals är slitsamt, i synnerhet sommartid, tappar hon aldrig humöret. Här serveras frukost, lunch och à la carte. Vill man bara ta en fika eller spela bangolf, erbjuds även den möjligheten. En annan uppgift är att ta hand om campinggäster eller de som hyr gårdens stugor. – Jag tycker om att träffa människor, detta är som en livsstil och jag känner mig hemma här, säger Evalyn. Once upon a time Kenth Lindgren ran a restaurant on Boracay, in the Philippines. He was helped by a 14-year-old girl named Evalyn Sitjar. ”She was great at attracting customers with her happy and spontaneous way,” said Kenth. When he later moved and took over Ydregården, Evalyn followed, and there she still is 18 years later. She has learned Swedish and with her happy way she is still very popular with the customers.

Förutom den vanliga verksamheten blir Ydregården ofta platsen för evenemang av olika slag. I samarbete med hembygds­ föreningen firas både valborg och midsommar här. Högt tryck kan det också bli när närbelägna Veteranmotormuseet har ­något evenemang. Tilläggas bör att Ydregården är ett popu-

lärt utflyktsmål i största allmänhet. Lyckligtvis finns det extrapersonal att kalla in vid speciella tillfällen. Visst kan hon sakna värmen och livet i Filippinerna, men ändå förefaller det inte vara någon tvekan om att Evalyn trivs här också. Även då snödrivorna lyser vita utanför de frostiga fönstren.

Maja väntar medan Calle räknar poäng.

Midsommar lockar folk till Ydregården.

She makes everyone feel welcome. ”This is my lifestyle and I like to meet people,” she says. Especially in the summer it can be busy. At Ydregården you can enjoy breakfast, lunch and à la carte and also ”fika” if you whish. Guests at the campsite and hostel also need to be taken care of. Certainly, she can miss the heat and life in the Philippines, but she likes this life. Even when the snowdrifts shine white outside the frosty windows.

Vor langer Zeit betrieb Kenth Lindgren ein Lokal in Boracay auf den Philippinen. Ein 14-jähriges Mädchen, Evalyn Sitjar, half ihm dabei. – MIt ihrer freundlichen und spontanen Art zog sie die Gäste an, sagt Kenth. Als er zurück nach Schweden kam und den Ydregården übernahm, kam Evalyn mit und hier ist sie immer noch – 18 Jahre später. Sie hat schwedisch gelernt und mit ihrer freundlichen Art ist sie sehr beliebt bei den Gästen. Sie gibt allen das Gefühl, willkommen zu sein.

– Das ist meine Art zu leben und ich treffe gerne andere Menschen, sagt sie. Vor allem im Sommer kann die Arbeit anstrengend sein. Im Ydregården kann man frühstücken, es gibt Tagesgerichte, man kann á la carte essen und Kaffeetrinken. Auch die Gäste auf dem Campingplatz und in der Herberge müssen betreut werden. Natürlich vermisst sie manchmal die Wärme und das Leben auf den Philippinen, aber sie fühlt sich auch hier wohl. Auch wenn die Schneever­ wehungen vor den befrosteten Fenstern weiß leuchten.

17


SE & GÖRA, HANDEL

Vandra i en 1800-talspark vid Asby Prästgård viloplatser • informationsskyltar sagostig • naturlekpark www.hednerspark.se

Naturum Sommen, Torpön – en plats

Andrew Petersonmuseet

för stora och små att upptäcka naturen på!

i Asby gamla skola

Dagliga aktiviteter: Tipspromenad & fiskmatning

Hitta oss på facebook ”Naturum Sommen”

Tel. 070-297 47 22 www.naturumsommen.se

Andrew utvandraren

Öppettider: 28 april – 10 juni Tis-sön 10:30-16:30 11 juni – 19 aug Dagligen 10:00-19:00 20 aug – 16 sept Tis-sön 10:30-16:30

Öppet alla dagar 2/7–19/8 kl. 11 – 16 Hela året onsdagar kl. 09 – 21 Info: 070-674 08 19 www.vmkydre.se

Med plog och penna

”I Andrew Petersons arbete hittade jag vad jag sökt efter i Amerika. Jag tillbringade flera månader sittande i Saint Pauls bibliotek och läste om den här svenska bonden för att lära mig om vad han hade gjort och om hans syn på livet här på jorden. Jag läste om hans hustru, hans nio barn, hans boskap, hans odlingar och hans kyrkliga liv. När jag hade läst klart dagboken hade jag all information jag behövde om en bondes liv i de första svenska bosättningarna i Minnesota.” Vilhelm Moberg

www.ydrefiske.se

Vildmarksfiske I BOXHOLMS SKOGAR

Fiska i rena naturvatten eller i vårt regnbågs­ vatten. Vi erbjuder två typer av fiskekort.

Fiskevårdsområden

ISBN 978-91-639-5413-9

Cover Andrew 20171103.indd 1

Lägern

• Bulsjöån

I några av sjöarna kan innehavare av fiskekort låna båt. Vid regnbågsvattnet finns bra bryggor, vindskydd, rastplatser och parkering.

www.ifiske.se Rydsnäs Lanthandel, Macken Österbymo

18

Lördag kl. 11–14

Gruppbokningar/frågor övrig tid: 0140 820 32 eller 0381 501 57

www.andrewpeterson.se

Ydre Skolmuseum I ÖSTERBYMO

Plats: Biblioteket Österbymo Öppet: Mån, tis, torsdag 10 -19 (18.30 juni-aug) Ons- och fredag 10-14 Lörd 11-13 (okt-mars) Tel. 0381-66 12 46 www.ydre.se

11/5/17 4:34 PM

Ons-, torsdag kl. 15 –17

HULTGRENMUSEET

Ett museum till minne av ydrefotografen August Christian Hultgren (1869–1961).

I år är det 200 år sedan utvandraren och dagboksskrivaren Andrew Peterson föddes, han som kom att ge material till Vilhelm Mobergs utvandrarromaner. En gedigen, vacker och innehållsrik bok om en unik person med en unik dagbok. Sommaröppet 27/6 – 4/8 2018

För mer information besök vår hemsida. www.boxskog.se Tel. 0142-525 20

Med plog och penna

www.andrewpeterson.se

• Sjöarp-Öasjön • Östra

Andrew utvandraren

I tre generationer drevs smedjan fram till slutet av 1960-talet då detta unika hantverksmuseum skapades.

Öppet: 19/7– 4/8 2018 Torsdag, fredag och lördag kl. 11–17 Info: 0381-66 12 00

www.ydre.se

Asby

Skolmuseet är inrymt i den gamla skol­ byggnaden från 1872. Här finner du en källa till verklig nostalgi. Gamla planscher, skolbänkar, kartor, böcker men också samlingar av naturalier, syslöjdsalster, en hel vägg med träslöjdsföremål, klassfoton med mera. Vägg i vägg ligger Emigrantmuseet.

Öppet: 27/6 – 4/8 2018 Onsdag och torsdag kl. 15 –17 Lördag kl. 11 –14 Info: 0140­820 32, 0381­501 57


Lördags-loppis

Torget 1, Österbymo Tel. 0381-606 26 Öppet: Mån-fredag 10–17 Lördag 10–13

Mån, Ons 16-19 • Lördag 10-14 Fredag 14-17 (juli-aug)

Torget 1, Österbymo Tel. 0381-606 26

076-142 67 02 • newlifemission.se

Maries Fotvård

Hestravägen 10, Hestra, Ydre

SVARTA MALIN

Secondhandbutik

Blommor – Te – Kaffe

BRIckoR och hANddukA R

ggNAdeR fRåN ydRe IllustratIon: Maja MeurlIng

Välkommen att handla i vår välsorterade

Med huS och By

Mötesplats Kupan Second-handKupan Butik Mötesplats Second-hand Butik Öppet: Mån-fre 10–18 Lördag 10–13

Öppet varje lördag 10 –14 Kisavägen 11 Österbymo Tel. 070-67 81 637

Lilla Boden

Fotterapeut med medicinsk utbildning 070-623 35 77 Kisavägen 5, Österbymo

Österbymo

070 - 678 51 15

Bårsbo Hembageri HÅRVÅRD & HÅRVÅRDSPRODUKTER

ÖSTERBYMO

0381-601 92

”Den lilla gårdsbutiken med omtanke om de små.”

Ekologiska barnkläder •

Geggamoja

Pippi

50–116 cl

Kajsa design

Välkommen lördagar 10–14 Övrig tid efter överenskommelse.

Bakar på beställning tel. 070-211 29 22

Sjundemåla, Hestra

Tel. 073-819 67 03

Diggeli-Q Hembakat bröd från eget gårdsbageri På Coop, Österbymo och Rydsnäs Lanthandel

0140-920 22

Goda ekologiska ägg från glada höns

apoteket.se

SMS nr: 073 123 91 96

Österbymo

Lindåsen, Ydre Tel. 070-55 623 55

Tillväxt i hela landet!

Närproducerat ekologiskt nötkött Köpa nötkött?

näs mta torsdag i Ryds Beställ tisdag, hä t! öt rek Yd s kl 16-18 ho g? Kontakta oss! Hjälp med stycknin h vacuumpackar. Vi styckar, mal oc s. Gäller även får och gri Telefon: 0381-503 20 eller 070 294 03 20 gnistan@ydrekott.mu www.ydrekott.mu

19

SE & GÖRA, FIKA, SERVICE & HANDEL

Välkommen till LILLA RÖDA STUGAN PÅ GÅRDEN


SERVICE & HANDEL

Leverantör till det svenska lantbruket sedan 1944

MADE BY

I Ydre tillverkar vi stallinredning av hög kvalitet, för både häst och nöt. Kontakta vårt säljteam - vi hjälper dig!

Mer info hittar du på www.ydre-grinden.se | info@ydre-grinden.se | Tel: 0381-502 50

Vi jobbar med kommunikation…

# Din lokala redovisningsbyrå!

Forsnässtolpen Tradition, kunnande och miljöansvar

* Enskild firma och aktiebolag * Skog- och lantbruksredovisning Torget 1 Österbymo * Nygatan 6 Tranås www.lunek.se

0140-402 28

070-341 15 84

www.qwack.se

Tel. 0381-552 00 www.forsnas.se

Stockholm Beer & Whisky Fessval 2016 Lågalkohol upp ll 3,5%

ENERGI från SOLEN

Utnyttja solens energi

Nääs Lager 33 Alk. 3,3 vol % www.naasbrygg.se

HANTVERKSÖL FRÅN YDRE HÄRAD

Alkohol kan skada din hälsa 20

Ha en riktigt bra sommar! 0381-66 16 60 kindaydresparbank.se

Solpaneler för egen elproduktion Solfångare för egen produktion av varmvatten Vi har även värmepumpar, vedpannor och vattenmantlade braskaminer som kompletterar solenergin KONTAKTA OSS:

Börje Nilsson 070-655 46 72 Mats Askänge 070-175 25 74


SERVICE & HANDEL

ETT BYGG- OCH SERVICEFÖRETAG I YDRE •

Bygg

Lantbruk

Mark

Skog

Industri

Trädgård

Personal­ uthyrning

ÖPPET

Måndag-fredag 9.00 -18.00 Lunchstängt 13.00-14.00

Lördag 10.00 -13.00

Erik Karlsson 070-638 97 15 K-B Karlsson 070-678 57 93

Rot och Rut

www.ydresorven.se

Hushållsnära tjänster

företag i samverkan

för

utveckling växtkraft och

Norra Vi

Bli medlem!

Skogsentreprenad AB

• • • • • • • •

näringsliv

Vi utför allt inom gallring från planering till väg­ renovering, dikesrensning och markberedning.

FIRMA PER ÅBERG

070-550 42 23

y d re n a ri n g s l i v. s e

cyklar, även begagnade elcyklar cykeluthyrning cykel- och mopedreparationer reservdelar MC-delar EU-mopeder bilrekonditionering

Ydregatan 21 Österbymo

Tel. 0381-604 33, 070-248 95 47 Öppet:

Fredag 14 – 18 Lördag 10 – 13 Övriga tider efter överenskommelse.

Tommy 070­681 44 61 Henrik 070­681 44 41

070-293 54 52

www.raasgard.se

Uthyrning av hus

Ceders Byggnads AB Nybyggnation – tillbyggnation & renovering Lodhult

070 559 30 49

Emanuel Fransson 070-201 97 20, 0140-159 08 ceders.byggnads@telia.com cedersbyggnads.se

Utsikten från Vassviksberget.

Bau- und Möbelschreinerei Wir sprechen Deutsch We speak English

Bygg- och inredningssnickare 0140-430 00

www.mattiasbygg.se

Besök Brovillan på facebook eller på google

Forsnäs Station, 570 62 Ydre Tel. 070 22 59 720 strupat@telia.com

21


SERVICE & HANDEL

Åkeri

t

släpkärra med grindar, en biltransportkärra, toaletter.

www.ydreakeri.se t t

Återvinning Allt inom containers

t t

”Mange i Sund”

UTHYRNING:

Hämtar skrot Slamsugning

axelSSonS MotorService Bilar, gräsklippare mm

070-536 93 64

johan@ydreakeri.se

Fridlund

Återförsäljare för Mitsubishi bilar och Honda motorcyklar

Tel. 070-260 19 74

Åkeri

Service och reservdelar

All-BILVERKSTAD

Öppet: Måndag-fredag 8–18 (Lunch 12.30-13.30) Lördag 10-13 (Lördag stängt juni, juli och augusti)

Börje 070-547 78 01 Bo 070-547 78 02 Vi levererar grus, sand och matjord. Hyvlar och buskröjer vägar.

Rydsnäsv. 36, RYDSNÄS Tel. 0381-502 11 www.ydrebilodack.se

RAMFALL

Vi på verkstan:

• •

0140-410 10, 411 00 www.ekebacksbil.se

macken

GUSTAVSSONS

Motorverkstad AB

Björk-, brasoch pannved

tel. 0140-820 25, 070-568 15 94

Bröderna

&

FurunäS ved

servar och reparerar alla bilmärken utför hjulinställningar säljer och monterar däck och fälg är certifierade för AC och servar allt inom aircondition och klimatanläggningar Fri assistans ingår när du servar bilen hos oss. Verkstan öppen: Mån-fredag 7-17

Servicebutik Livs

Fritid • Tillbehör • Biltvätt Släpvagnsuthyrning • Gasol • Fiskekort • Turistinformation m m

Fika

Korv med bröd

Grillad Panini m m

Måndag-fredag 7-19 Lördag 9 -18 Söndag 10 -18 (söndag sept-maj 10-16)

Tel. 0140-400 92

IL & MASKINTEKNIK

BiLVerkstad

· Elektronisk felsökning · Utför 4-hjulsmätning · Reparerar plåtskador för samtliga försäkringsbolag · Reparerar alla bilmärken

Verkstad 0381-602 24

22

Servicebutik · fast food · fikahörna · tidningar · filmuthyrning · verkstad · bilvårdsprodukter · biltillbehör · olja · gasol · tvätthallar · bensin till trädgårdsmaskiner · uthyrning av släpkärror

Öppet: Måndag–fredag 7–18

Butik 0381-602 80

Lördag 9–14

Söndag stängt

www. bilomaskinteknik.se

Vi är återförsäljare av Norje maskinredskap. Hör gärna av er för offert. För mer information se hemsidan www.norje.se


SERVICE & HANDEL och BOENDE

KONTOR 0381-60 600 Jonas 070-319 41 57 Fredrik 070-606 93 01 Andreas 070-524 70 69 Tranåsvägen 6, Österbymo

Återförsäljare av

ydreel.se

Tel. 0381-601 91, 070-656 01 91, 070-669 12 99

Lägenheter att hyra i Rydsnäs

llt!

Sjönära tomter till salu! boende@rybo.se

www.rybo.se tel.

www.miradora.se

Fixar a

Inom: El, data, radio/TV, antenner, paraboler, solvärme, larm m.m. Tel. 0140-402 80, 070-204 04 04

070-521 46 99

Bra bostäder för alla åldrar!

Strandnära marklägenheter på Dalbylandet

Trygghetsboende – för dig som fyllt 70 år

Treor med förråd och carport.

Lägenheterna, 1:or, 2:or och 3:or, har hög standard och komfort. Rymliga, anpassade badrum med höj- och sänkbar wc-stol och tvättställ. Gemensamhetslokaler, internet med mera.

Ungdomsbostäder – 27:an Små billiga lägenheter för dig upp till 27 år.

Plusboende Bekväma och lättillgängliga tvåoch trerumslägenheter. Rymliga, anpassade badrum med höj- och sänkbar wc-stol och tvättställ. Hiss och internet med mera.

YDREBOSTÄDER AB

Mark- och hyreslägenheter Finns i Asby, Hestra och Österbymo.

0381-66 12 01

ydrebostader.se

ALLT INOM BYGG OCH RENOVERING! Pär Samulessons Bygg

Mikael Palms Bygg

070- 587 58 07

070-234 28 98 23


• Glasscafé • Gårdsbutik • Bärodling • Förädling

15-års ! jubileum

Fika hos oss i vacker växthusmiljö! Vår hemgjorda glass, bakverk, våfflor m.m.

Säsongspremiär lördag 30 juni!

ORDINARIE ÖPPETTIDER: Tel. 0381-66 12 46 ydre.bibliotek@ydre.se www.gotabiblioteken.se

mån-tis-tor 10-19 (18.30 jun-aug) ons-fre 10-14 lör 11-13 (okt-mars) Gilla Ydre kommunbibliotek på Facebook!

Varmt välkommen!

YdreKompaniet drivs av ett gäng lokala hantverkare, YdreKompaniet här finner du hantverk av många olika slag. YdreKompaniet Café med hembakat fikabröd, mackor och ibland även lättare luncher.

YdreKompaniet drivs av ett gäng lokala hantverkare, som hösten 2014 bestämde sig YdreKompaniet drivsniavhantverk ett gängav lokala hantverkare, för att starta upp en hantverksbutik. här finner många olika slag!som hösten 2014 b

för att starta upp en hantverksbutik. här finner ni hantverk av många

Hantverkshuset i Ydre

Hantverkshuset i Ydre 2017 stod vårt café klart och här kan du smaka December December 2017 stod vårt café klart och här kan du smaka på hembakat fikabröd,imackor och ibland även lättare luncher! Våra öppettider sommar v. 27–32 på hembakat fikabröd, mackor och ibland även lättare lunche

Tors- och 10.00–18.00 Vårafredag öppettider i sommar v.27-32: Våra öppettider i sommar v.27-32: Lördag 10.00–14.00 Torsdag: 10.00-18.00 Torsdag: 10.00-18.00 Söndag 11.00–16.00 Fredag: 10.00-18.00

ÖPPET: Juli onsdag–söndag kl. 14–18 Juni och augusti helgöppet kl. 14–18 Övriga tider förbokande grupper.

Söndag: 11.00-16.00 Söndag 11.00–16.00

Följ oss gärna på:

• Bed

& Breakfast

070-680 73 38 stebbarp.se

Ordinarie Öppettider: Lördag: 10.00 -14.00 Följ oss gärna på: Undrar du över något kontaktaSöndag: Kristina 070-634 14 Lördag: 78. 10.00 -14.00 Ordinarie Öppettider: 11.00-16.00 www.facebook.com/YdreKompaniet Söndag: 11.00-16.00 www.facebook.com/YdreKompaniet Vi öppnar mer än gärna upp vår butik andra tider för Ydrekompaniet Undrar du över något, kontakta Kristina 070-634 14 78. Vi öppnar mer än gärna upp Ydrekompaniet Undrar du över något, kontakta Kristina 070-634 14 78. Vi öppnar mer än

Kisavägen 8 570 60 YDRE

bussbolag. vår butik fört tex ex.grupper grupper &och bussbolag, kontakta oss gärna! vår butik för t ex. grupper & bussbolag, kontakta oss gärna! Önskas andra öppettider, går det bra att höra av sig till oss! Önskas andra öppettider, går det bra att höra av sig till oss!

Kisavägen 8 570 60 YDRE

Varmt välkommen!

PS GÅRDSME JER STOR RO

I

Sommarhemmet Strandliden

Fredag: 10.00-18.00

Lördag: 10.00-14.00 Söndag: 11.00-16.00

Ordinarie öppettider: Lördag 10.00–14.00 Lördag: 10.00-14.00

B

S E & G Ö R A , M AT & F I K A , ÖV E R N AT TA

Stebbarps Gård

Gårdsbutik & Ostkakskafé

Närproducerat: ost, ostkakor, sylt mm. Vi serverar också ostpaj och osttallrik,

Gudstjänster, musikandakter, servering, midsommarfirande mm.

dessa måste förbeställas. ÖPPET

23 juni till 26 augusti Fredag till söndag kl. 11–17 Övrig tid, ring oss gärna om du har vägarna förbi. Öppet året runt för bokade grupper.

Program se annonser Torpa Missionsförsamling/Equmenia tel. 0140-410 26

Tel. 0140-430 54 www.ostkaka.com

STUGÄVENTYR

SOLVIKEN

*Stuguthyrning

VANDRARHEM & KONFERENS

*Ferienhaus Vermietung

Konferens & kalas

*Cottage Rentals *Vakantiehuis verhuur

Solviken – för festen, konferensen och då du behöver trevligt boende för dig eller dina gäster.

live, The good in Ydre! you find it www.stugaventyr.se (+46) 0763-09 71 35

Hostel

24

Fräscht, prisvärt boende

www.solviken.nu

072-539 70 70


Öppet: ons 15-18 fre 15-18 lör 10-13

och Svenska spel Stor eller liten fest? Vi ordnar maten till kalaset!

BUTIK • CATERING • CAFE www.asbylanthandel.se

Lanthandeln   mitt i Ydre   med det   lilla extra!

072-553 97 69 070-598 67 16 www.fasterolga.se ASBY ÖPPET: Onsdag 15–18 Fredag 15–18 Lördag 10–13

Vardagar 9–18 Lördag 9–13

0140-800 22

– loppisen mitt i byn

– ett samarbete mellan kyrkorna och föreningarna i Asby

Välkommen till Rydsnäs Torg

Manuell chark Hemköring av varor - Fiskekort Ombud för Apoteket - DHL Mån-fred. 9 – 18 Lörd. 9 – 14

Tisdag Onsdag Tors-fredag Lördag

rydsnas.lanthandel@gmail.com

9 – 18 9 – 20 9 – 18 9 – 13

Måndag stängt

Tel. 0381-500 07

Tel. 0381-645 115

Husmanskost Kulglass Catering Kaffeservering med hembakat bröd Mån-fredag 10 – 16 Tel. 0381-500 05 www.ryzatra.se

Ät och bo i mysig 1700-tals miljö Frukost kl. 09–10 Dagens lunch kl. 11.30–14

Handelsträdgård • visningsträdgård • inredningsbutik • loge • café Lantluft, smådjur och massor av blommor.

Öppet: onsd-fredag 10 -18, lördag 10-14 Utökade öppettider under högsäsong, se hemsidan eller facebook

Tel. 0730-61 88 62

kvarnkullatradgard.se

Öppet året runt Servering • Camping och vandrarhem • Musikkvällar • Beachvolleyboll, minigolf, boule, fotbollsgolf Beställningar: Bröllop, högtidsdagar, dagsutflykter, mindre konferenser Tel. 0381-601 03, 073-98 78 374

www.ydregarden.se

Vandrarhem & B&B TURRIDNING ISLANDSHÄSTAR

VILTKROG

restaurang •

glassbar

höghöjdsbana

camping •café • sommarbutik •kanoter • båtturer

Lokalt producerade råvaror

Öppet 29/4 – 23/9 För öppettider och program se hemsidan.

Tel. 0140-420 41

www.torpon.net

Kalvefalls Gård, Ydre kalvefalls.se 0140 91133 info@kalvefalls.se

25

S E & G Ö R A , M AT & F I K A , ÖV E R N AT TA

• Lokala produkter • Välsorterad manuell chark • Hemlagade färdigrätter • Ombud för Apoteket


SE & GÖRA

Besök vår humleodling

KALVSVED.SE

För barn och ungdom 10–18 år

med Eric Rusch skådespelare/teaterpedagog

Kulturverkstan 18-21 juni Info & anmälan: info@ydrekulturcentrum.se I samarbete med ABF Östergötland

Ydre Kulturcentrum 12–16 juni 2017 Ålder: 10–18 år. Pris: 890:-. Begränsat antal deltagare. Anmälan senast 28 maj till Elisabeth Kronström: elisabeth@ekforetagskonsult.se

4/8

Ett arrangemang av Ydre Kulturcentrum/Ydre Riskteater, Österbymo i samarbete med ABF Östergötland.

kl. 16.00

RYDSNÄS LOGE 16/6 Mats Bergmans 30/6 Matz Bladhs 14/7 Skåningarna 28/7 Donnez 11/8 Bob Stevens 25/8 Lövgrens kl. 20.30–00.30

www.ydrekulturcentrum.se

www.rydsnasloge.se

RyMarken Lördag den 4 augusti

Marknadsknallar • Loppmarknad Barntivoli • Ostkakslotteri Kräftlotteri • Servering Vid Rydsnäs loge kl. 9–15 Välkommen till

Smedstorpsdagen Lördag 18/8 kl 12-16

Kolla tidtabellen på www.boxholm2.com Boka schemalagda på tfn. 0140-687 90 Kolla tidtabellen på turer www.boxholm2.com charterresor på tfn. på 0733-98 30 58 90 Boka schemalagda turer tfn. 0140-687 Boka charterresor på tfn. 0733-98 30 58

Ridskola RidlägeR

Spelas hösten 2018 Kulturverkstan, Österbymo BILJETTERINFO: www.ydrekulturcentrum.se

17 juli Svinhults kyrka kl 20.00

5/8 Asby kyrka kl 20.00

”Swing that music” Bo Ingmarsson, klarinett Stefan Knutsson, gitarr Jimmy Ludwigsson, tuba

Orgelkonsert Mikael Waldenby

”Eld och passion” Kristin Malmborg, cello Henrik Berg, piano

”Taduo” Torun Fredberg, violin Atida Munthe Stahlhammer, violoncell

26

Arr: Östergötlands museum, Länsstyrelsen m.fl.

TROLLMARKER

Tel. 070 383 77 62 www.ydreridklubb.se

1 juli Västra Ryds kyrka kl 20.00

8 juli Torpa kyrka kl 20.00

Visning av byggnaderna kl 12:15 och kl 14:15 Möjlighet att åka häst och vagn Hantverk på plats Tipspromenad Fika

22 juli Sunds kyrka kl 20.00

Pär Nilsén, sång Kerstin Jansson, piano 29 juli Norra Vi kyrka kl 20.00

”Sprudlande folkmusik med Trio Wolski” Kristian Wolski, citter Petter Ferneman, accordion Hanna Blomberg, violin

Spa & Ridning i samverkan med Ydre kommun

Tel. 0381-604 29 www.trollmarker.se


NÅGRA EVENEMANG I YDRE 2018 10/5 Första metaredagen Naturum Sommen, Torpön 12/5 Traktorrally Ukreda, Österbymo 13/5 Ydrerundan Start i Rydsnäs 26/5 Sommen Runt och Torpön Runt Cykellopp med start i Tranås 2/6 Momarken Österbymo 6/6 Lilla Asbyloppet Lekparken i Asby 6/6 Nationaldagsfirande på flera platser 9/6 Hönsbytardag 10:e året! Ukreda, Österbymo 22/6 Midsommarfirande på flera platser 23/6 Sommarcafé i Ydrefors öppnar för säsongen 26/6 Sommarkvällar i Asby, även den 3/7, 10/7, 17/7, 24/7 och 31/7 29/6 Tipspromenad Asby Uddes hembygdsförening, även den 6/7, 13/7, 20/7 och 27/7 Juli Höglandscupen Triathlon sprint Österbybadet, Österbymo 1/7 Tusen trädgårdar 2018 Kvarnkulla trädgård 4/7 Bakluckeloppis i Ydrefors, även den 11/7, 18 /7 och 25/7

Fotograf: Elina Forsell

5/7 Sagovandring Naturum Sommen, Torpön

5/7 Torsdagskvällskafé i Norra Vi, även den 12/7, 19/7 och 26/7 7/7-13/7 Simskola Norra Vi 8/7 Öppen trädgård Lövåsa, Bulsjö 8/7 ”Händelser i Ydre”, Bio Kulturverkstan även den 15/7 9-14/7 Sommarveckan i Norra Vi 12/7 Tipspromenad vid Torpöns Färjeläge, även den 19/7 och 26/7 14/7 Norra Vi-flåset med start från badplatsen i Norra Vi

1-2/9 Hantverks- & skördemarknad YdreKompaniet, Österbymo

15/9 Skördemarknad Asby 7/10 Premiär på musikalen ”Sound of Music” Ydre Kulturcentrum, Österbymo 3/11 Jätten Bule-löpet Österbymo 24/11 Jul på Nääs, Nääs säteri Torpa 8/12 Julbasar, Veteransmotorklubben, Ukreda Österbymo

14/7 Torgdag Asby 16-27/7 Simskola i Rydsnäs och Asbysand

TURISTINFORMATION

3-4/8 Sommarodden båda dagar i Malexander

Här finns turistbroschyrer och information: Here you can find tourist information

3/8 Levande torg Plassen, Österbymo 4/8 Ry-Marken Rydsnäs

Hier gibt es Touristbroschüren und Informationen

4/8 Klura ut med Circus Cirkör Kulturverkstan, Österbymo

• Asby Lanthandel • Frendo, Österbymo • Kommunkontoret • Macken Ramfall • Rydsnäs Lanthandel • Torpöns Färjeläge • Ydrefors Camping • Äppelmynta, Hestra

8/8 Natur- och kulturvandring på Graby gravfält 18/8 Smedstorpsdagen 18/8 Ydre Countryfestival Rydsnäs loge Augusti Kids Triathlon Österbybadet, Österbymo 1-2/9 Final på Veteranmotorklubben

med förevisning av råoljemotorer. Ukreda, Österbymo

1-2/9 Östgötadagarna 2018 Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Ydre kommun ydre.kommun 0381-66 12 00, www.ydre.se Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps


Foto Maja Meurling

Foto: Naturum Sommen

Brudparet anländer till Solviken i Sommaskep.

Hönsbytardagen på Ukreda firar 10-årsjubileum i år.

Sommar vid naturum Sommen och Torpöns Färjeläge.

Ystra hästar vid Elmershult.

TRIVS I YDRE ANSVARIG UTGIVARE

Qwack text & bild OMSLAG

Sagostigen i Hedners park TEXT OCH FOTO

Där inget annat anges Qwack text & bild www.qwack.se ÖVERSÄTTNING Ruth Nicklas, tyska TRYCK

Trydells Tryckeri AB 2018


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.