Page 1

Europarlamentarii la Raport Legislatura 2009 - 2014 Volumul III București - Bruxelles, Septembrie 2011

1


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

AUTORI: Doru Franțescu, Rucsandra Filloreanu Iulia Popescu, Adrian Kanovici, Alexandra Coravu

Institutul European pentru Democraţie Participativă – QVORUM BUCUREȘTI: Piața Romană, 9, Sector 1, Tel: 031 107 69 61, 0736 925 087, Fax: 021 781 36 36, Email: bucuresti@qvorum.ro, office@qvorum.ro BRUXELLES: Tel: 0032 472 657 924, Email: bruxelles@qvorum.ro

WEB: www.qvorum.ro www.busolapolitica.ro www.euparticip.ro www.parlamentultau.ro

© Drepturi de autor Toate drepturile sunt rezervate Institutului European pentru Democraţie Participativă - QVORUM, atât publicaţia cât şi fragmente din ea neputând fi reproduse fără menţionarea sursei.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

CUPRINS Cuvânt introductiv

6

Metodologia de cercetare

8

Glosar de termeni

12

Lista abrevierilor

14

1. România în Parlamentul European: situația de ansamblu și tendințe

16

1.1 Activitatea delegației României în Parlamentul European

16

a) Cine sunt europarlamentarii noștri

16

b) Cât de prezenți sunt reprezentanții noștri la lucrările plenare ale PE

19

c) Prezența pe partide

21

d) În ce măsură participă fiecare eurodeputat la lucrările plenare?

22

e) Cum stăm la activități parlamentare?

27

Concluzii asupra situației prezenței și activităților parlamentare per ansamblul delegației naționale a României în Parlamentul European

32

1.2 Activitatea partidelor naționale din România în legislativul european

33

Concluzii asupra activității delegațiilor partidelor naționale românești

42

1.3 Europenizarea partidelor românești: cum ne înțelegem cu ceilalți europeni ?

43

Delegația Alianței Partidului Social Democrat și Partidul Conservator (PSD+PC)

44

Delegația Partidului Național Liberal (PNL)

50

Delegația Partidului Democrat Liberal (PD-L)

55

1.4 Cum se înteleg eurodeputații români între ei ?

62

Cât de mult votează eurodeputații români împreună? (Acord și dezacord între PSD-PNL-PD-L)

62

Acord și dezacord în interiorul delegației PSD+PC

63

Acord și dezacord în interiorul delegației PNL

64

3


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Acord și dezacord în interiorul delegației PD-L

65

Concluzii asupra compatibilității pozițiilor politice

66

2. Analiza activității individuale a europarlamentarilor români în legislativul european

67

Delegația Alianței Partidului Social Democrat și Partidul Conservator (PSD+PC)

67

Victor Boştinaru

67

Corina Creţu

71

George Sabin Cutaş

75

Vasilica Viorica Dăncilă

79

Ioan Enciu

83

Cătălin Ivan

87

Ioan Mircea Paşcu

90

Rovana Plumb

93

Daciana Sârbu

97

Ciprian Claudiu Tănăsescu

101

Silvia-Adriana Ţicău

103

Delegația Partidului Democrat Liberal (PDL)

107

Oana Elena Antonescu

107

Elena Băsescu

111

Sebastian Bodu

114

Petru Luhan

117

Monica Macovei

120

Marian Jean Marinescu

124

Iosif Matula

129

Rareș Niculescu

132

Cristian Preda

136

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum Theodor Stolojan

139

Traian Ungureanu

142

Delegaţia Partidului Național Liberal (PNL)

145

Cristian Buşoi

145

Ramona Mănescu

149

Norica Nicolai

154

Adina Vălean

157

Renate Weber

161

Delegația Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (UDMR)

166

Csaba Sógor

166

László Tökés

169

Iuliu Winkler

171

Delegația Partidului România Mare (PRM)

175

George Becali

175

Corneliu Vadim Tudor

177

Adrian Severin (PSD)

179

Concluzii

180

5


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Cuvânt introductiv

”Parlamentul European, care reprezintă aproape 500 de milioane de cetățeni din 27 de state membre, este inima sistemului nostru democratic” Jerzy Buzek – Președintele Parlamentului European

Democrația este un sistem de guvernare în cadrul căruia cetățenii participă la procesul decizional. Prin termenul „democraţie participativă” definim implicarea cetăţenilor din afara instituţiilor publice în elaborarea legislaţiei şi a politicilor. Altfel spus, democraţia participativă presupune un grad înalt de preluare a inputului de către decidenţi de la cetăţeni şi partenerii sociali (ong-uri, sindicate, patronate), input de care se ţine cont într-o măsură ridicată atunci când se elaborează normele legislative sau atunci când se exercită funcţia de controlul asupra Comisiei Europene şi autorităţilor subsidiare. Parlamentul European este unica instituție a Uniunii Europene aleasă în mod direct de către cetățeni (din anul 1979). Cei 736 de eurodeputați sunt aleși pe o perioadă de 5 ani, reprezentând interesele a peste 500 de milioane de oameni. Ultima decadă a anilor 2000 surprinde o Uniune Europeană cu 27 de state membre, cu posibilitatea de extindere și cu o necesitate a reconfigurării sistemului de funcționare a instituțiilor europene. Astfel, prin Tratatul de la Lisabona, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, se urmărește eficientizarea procesului decizional european, sporirea gradului de democrație prin creșterea rolului Parlamentului European și a parlamentelor naționale. Instituția Parlamentului European dobândește ample competențe legislative (este co-legislator alături de Consiliul de Miniștri), bugetare și de control asupra celorlalte instituții europene, în special asupra Comisiei Europene. Extinderea competenţelor Parlamentului European şi intensificarea competiţiei dintre cele două grupuri politice majore, PPE-CD şi respectiv S&D, a condus la o transnaţionalizare autentică, la o europenizare a grupurilor politice. Familiile de partide cunosc o înaltă dezvoltare, coeziune și stabilitate, într-un sistem politic consolidat și competitiv. Având în vedere faptul că peste 70% din legislația națională este adoptată la Bruxelles și Strasbourg, prin regulamente și directive, considerăm necesar ca deputații europeni să se afle într-un permanent dialog cu cetățenii și să îi informeze regulat cu privire la activitățile pe care le întreprind și mai ales cu privire la deciziile pe care le iau în numele lor.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Misiunea noastră Prin însăşi natura lor, organizaţiile nonguvernamentale trebuie să contribuie la oferirea de servicii cetăţenilor, inclusiv servicii de informare cu privire la activitatea reprezentanţilor lor. Dar pentru ca această informare să fie eficientă, ea trebuie să fie una responsabilă, evitându-se superficialitatea care produce mai degrabă efecte contra-productive. În acest sens, societatea civilă trebuie să se asigure că indică cetăţenilor cu exactitate unde anume sunt problemele dintr-o instituţie publică, fie că aceasta are atribuții executive sau legislative. În prezenta cercetare am urmărit să determinăm felul în care europarlamentarii români au înțeles să își reprezinte electoratul în Europa, atât prin calitatea cât și prin intensitatea acțiunilor lor. În plus, o atenție deosebită s-a acordat calității procesului de comunicare și transparentizare a activității de către fiecare ales.

Scopul cercetării Considerăm că ”traducerea” activităților eurodeputaților români către cetățenii și societatea civilă din România, are un rol contributiv la creșterea nivelului de cunoaștere și de interes față de politicile și legislația europeană, care ne afectează direct viața de zi cu zi. Mențiunile europarlamentarilor cu privire la lipsa de relevanţă a datelor pur cantitative, în absenţa unor observaţii calitative, ne-au făcut să înţelegem necesitatea acordării de importanţă ambelor dimensiuni, cu accent pe cea calitativă. Este, aşadar, un exemplu de colaborare între societatea civilă şi europarlamentari, în care fiecare parte ţine cont de opinia celeilalte, atât timp cât există certitudinea reciprocă a bunei credinţe. Un alt exemplu în acest sens îl reprezintă răspunsul pozitiv dat de cea mai mare parte dintre europarlamentari la solicitarea Institutului European pentru Democraţie Participativă - QVORUM de a-şi prezenta raportul de activitate, gest cât se poate de firesc având în vedere calitatea de reprezentanţi ai cetăţenilor. Precizăm totuși că o serie de eurodeputați, în număr foarte redus, nu a răspuns (încă) pozitiv inițiativei noastre. Este un motiv în plus pentru care trebuie să evităm afirmaţiile generaliste la adresa întregii categorii și să analizăm cu atenţie şi cu detaşare acţiunile individuale ale fiecăruia dintre aleși pentru a informa cetăţenii/alegătorii cu obiectivitate deplină.

7


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Metodologia de cercetare Perioada vizată: iulie 2009-iulie 2011

Parlamentul European este una din instituţiile fundamentale ale Uniunii Europene şi singura aleasă în mod direct de către cetăţenii din cele 27 de state membre, reprezentând peste 500 de milioane de locuitori. De buna funcţionare a legislativului depinde în bună măsură consolidarea practicilor democratice într-o societate, atât la nivel național, cât și la nivel european. De aceea, în opinia noastră, un europarlamentar este eficient în reprezentarea intereselor cetăţenilor dacă îndeplineşte următoarele condiţii:  

este conectat la categoriile de cetăţeni pe care le reprezintă pentru a cunoaște problemele și prioritățile acestora; este conectat la mediul de la Bruxelles și Strasbourg, atât în relația cu ceilalți europarlamentari, funcționarii Comisiei Europene, Consiliul, cât și cu partenerii sociali de la nivel european; asigură transparenţa activităţilor sale parlamentare (prin informări regulate, complete şi corecte).

Cercetarea s-a desfășurat pe două paliere: 1) analiza globală a activităților delegației României și a partidelor naționale din care este compusă; 2) analiza activității individuale a europarlamentarilor români în legislativul european.

Secțiuni:

1. România în Parlamentul European: situația de ansamblu și tendințe 1.1 Activitatea delegației României în Parlamentul European În cadrul acestei secţiuni vom analiza activitatea reprezentanţilor delegaţiei naţionale a României în Parlamentul European, în funcţie de următorii indicatori: a) Numărul de membri ai României în Parlamentul European şi repartizarea acestora în grupurile politice europene, având în vedere şi partidele naţionale din care provin. b) Prezenţa delegaţiei României la ședințele plenare ale Parlamentului European: se are în vedere gradul de prezenţă în cei doi ai de mandat (2009-2011) a delegaţiilor naţionale, iar poziţionarea României este evidenţiată prin comparație cu celelalte state membre. Totodată, este prezentată evoluția ratei de prezenţă a delegaţiei României pe intervale de timp de câte

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum 6 luni: iulie - decembrie 2009, ianuarie - iunie 2010, iulie - decembrie 2010 și ianuarie - iulie 2011. c) Evoluția ratei de prezență a partidelor naționale: a fost calculată evoluția ratei medii de prezență înregistrată de membrii fiecarui partid național. d) Evoluţia ratei de prezenţă individuală a europarlamentarilor români la şedinţele plenare (2009-2011): se are în vedere evoluția europarlamentarilor români în ceea ce privește rata de prezență la şedinţele plenare ale legislativului european, fiind comparată pentru fiecare eurodeputat rata de prezență din primul an de mandat cu rata de prezență din cel de-al doilea an de mandat. Comparația ratei de prezență este ilustrată într-un grafic și grupează toți eurodeputații unui partid. e) Activitatea delegaţiei României în Parlamentul European: vom studia activitatea reprezentanţilor delegaţiei României în funcţie de următorii indicatori de activitate: rapoarte redactate, avize, rapoarte amendate, întrebări adresate Comisiei şi Consiliului, declarații scrise depuse, propuneri de rezoluții semnate și discursuri în plen. Datele vizează activitatea europarlamentarilor în perioada celor doi ani de mandat.

1.2 Activitatea partidelor naţionale din România în legislativul european Studiul activității partidelor naţionale din România este realizat în funcţie de următorii indicatori de activitate: rapoarte redactate, avize, rapoarte amendate, întrebări adresate Comisiei şi Consiliului, declarații scrise depuse, propuneri de rezoluții semnate și discursuri în plen. Datele vizează activitatea membrilor partidelor naționale pe perioada celor doi ani de mandat.

1.3 Europenizarea partidelor românești: cum ne înțelegem cu ceilalți europeni? Gradul de compatibilitate la vot al partidelor naționale cu grupurile politice europene din care fac parte îl analizăm din două perspective: - compatibilitatea la vot între membrii principalelor partide politice reprezentante în legislativul european – PSD, PNL și PD-L cu grupul politic din care fac parte, pe anumite domenii politice; - comparație între comportamentul la vot al delegaţiilor naționale din cadrul grupurilor politice europene, cu scopul de a observa pe ce domenii politice membrii delegației României găsesc sprijin la membrii delegațiilor celorlalte state membre. Spre exemplificare, am ales observarea modului în care au votat vicepreședinții români ai grupurilor politice europene comparativ cu omologii lor din alte state membre, pe următoarele domenii politice:    

Afaceri externe (AFET) Muncă și afaceri sociale (EMPL) Mediu și sănătate publică (ENVI) Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) 9


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

   

Industrie, cercetare şi energie (ITRE) Egalitate de gen (FEMM) Economie şi afaceri monetare (ECON) Agricultură (AGRI)

1.4 Cum se înteleg eurodeputații români între ei ? Vom studia în ce măsură șefii celor trei delegații naționale – PSD+PC, PNL, PD-L1 împărtășesc aceleași opinii cu colegii lor de partid, comparând modul în care au votat.2

2. Analiza activității individuale a europarlamentarilor români în legislativul european (2009-2011) Analiza activității individuale a europarlamentarilor români în Parlamentul European a vizat următoarele componente:  Obiectivele propuse în mandatul de europarlamentar (care au fost/sunt cele mai importante obiective/proiecte pe care și le-au propus în actualul mandat de europarlamentar)  Mijloacele utilizate de eurodeputați în vederea îndeplinirii obiectivelor precum: o Implicarea în rapoarte aflate în proces legislativ (calitatea de raportor de fond, raportor de opinie și raportor din umbră) o Întâlniri cu partenerii sociali o Activităţi speciale în Parlamentul European și/sau în România/circumscripție o Grupuri de vizitatori din România la Parlamentul European

 Rezultatele obţinute  Comunicarea pe internet privind activitatea desfășurată în PE (pe website, blog sau prin intermediul rețelei de socializare Facebook)

1

Cătălin Ivan - șeful delegației PSD+PC, Norica Nicolai - șefa delegației PNL, Theodor Stolojan - șeful delegației PD-L 2 Prin analiza modului în care au votat s-a urmărit în ce măsură membrii delegațiilor partidelor din România au votat la fel ca șefii delegațiilor lor.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Fiecărui MPE român i se vor atribui 3 calificative în funcție de: a) Influență: măsura în care eurodeputații români au posibilitatea de a influența legislația europeană; b)

Transparență: măsura în care MPE îşi comunică/transparentizează activitatea;

c)

Calitatea informațională a website-ului propriu.

Sursele de informare

A) Raportul de activitate individual al europarlamentarului pus la dispoziţia Institutului European pentru Democraţie Participativă - QVORUM Europarlamentarii români au primit din partea Institutului QVORUM solicitarea raportului de activitate din care să rezulte obiectivele propuse şi asumate, activităţile desfăşurate şi realizările din mandatul de europarlamentar. 25 din 33 de europarlamentari români au răspuns pozitiv solicitării noastre. Informaţiile primite au fost ulterior verificate şi analizate în vederea unei evaluări riguroase şi obiective.

B) Informațiile înregistrate în aplicaţia electronică VoteWatch.eu (www.votewatch.eu) În analiza activității delegației naționale, a partidelor sau în evaluarea comportamentului la vot al fiecărui eurodeputat român, am utilizat informaţiile disponibile în aplicaţia electronică VoteWatch.eu.

C) Website-ul personal sau/şi blogul/contul de Facebook al eurodeputatului În cazul în care un MPE are website/blog personal sau cont de Facebook, s-a avut în vedere dacă eurodeputatul deține un website actualizat, dacă pe pagina de internet prezintă obiectivele pentru mandatul în curs sau reliefează activitățile de substanță (rolul domniei sale în redactarea rapoartelor, ce amendamente a depus și care au fost efectele acestora), dacă informația este structurată, dacă site-ul permite sau nu comentarii din partea utilizatorilor, dacă cetățenii pot descărca raportul de activitate al domniei sale etc.), iar contul de Facebook este actualizat cu activitățile domniei sale din PE.

11


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Glosar de termeni

Democrație participativă: prin democraţie participativă înţelegem în acest context implicarea cetăţenilor din afara instituţiilor publice în elaborarea legislaţiei şi a politicilor. Altfel spus, democraţia participativă presupune un grad înalt de preluare a input-ului de către decidenţi de la cetăţeni şi parteneri sociali (ONG-uri, sindicate, patronate), input de care se ţine într-o măsură ridicată cont atunci când se elaborează normele legislative sau atunci când se exercită funcţia de controlul asupra Comisiei Europene şi autorităţilor subsidiare. Europarlamentar / eurodeputat / MPE / MEP: toţi cei 4 termeni definesc o singură calitate, aceea de reprezentant al cetăţenilor în legislativul european. Termenul MPE sau MEP în engleză („Membru al Parlamentului European”) este prescurtarea folosită în mod curent în cercurile politice de la Bruxelles şi Strasbourg. Grupurile Politice Europene Grupurile Politice Europene se aseamănă „familiilor” politice cunoscute la nivel politic naţional. În prezent, în Parlamentul European există şapte grupuri politice formate din delegaţii naţionale:  Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat), PPE-CD = grup politic de centru dreapta (265 membri);  Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European, S&D = grup de centru stânga (184 membri) ;  Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, ALDE = grup politic de centru dreapta (84 membri);  Grupul Verzilor/Alianţa Europeană Liberă, Verzi/EFA = grup al ecologiştilor, regionaliştilor şi naţionaliştilor (55 membri);  Grupul Europa Libertăţii şi Democraţiei, EFD = grup politic european de dreapta, eurosceptic (32 de membri);  Grupul Confederal al Stângii Unite Europene (Stângii Verzi Nordice), GUE-NGL = grup de extrema stângă (35 membri);  Conservatorii şi Reformiştii Europeni, ECR = grup politic eurosceptic, antifederalist şi conservator (54 membri);  Membrii Neafiliaţi = independenţi (27 membri). Linia politică a unui Grup European: am definit linia politică a unui Grup Politic European drept poziţia adoptată de majoritatea eurodeputaţilor din cadrul Grupului respectiv. Exemplu: dacă 40 eurodeputaţi ai grupului ALDE au votat „PENTRU”, 25 „ÎMPOTRIVĂ” şi alţi 27 eurodeputaţi au votat „ABŢINERE”, linia politică a ALDE pentru acest vot a fost „PENTRU”. Loial/Rebel: un Membru al Parlamentului European (MPE) este considerat Loial Grupului său Politic European dacă opţiunea sa de vot este în acord cu linia politică a Grupului său Politic European pentru acel vot. Exemplu: dacă M. Alvarez votează „PENTRU” şi linia politică a S&D pentru acel vot este tot „PENTRU”, atunci Alvarez este loial Grupului său Politic European. În caz contrar, dacă el ar fi votat „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”, ar fi fost considerat Rebel, conform acestei distincţii. www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Partide Naţionale/Delegaţii Naţionale: reprezentanţii în Parlamentul European sunt aleşi pe baza sistemului politic şi a regulilor politice din statele lor membre. Fiecare ţară are o delegaţie de reprezentanţi care sunt împărţiţi în funcţie de liniile lor politice şi îşi ocupă locurile în Parlamentul European pe baza listelor partidelor naţionale. Voturi: Parlamentul European ia decizii în plen privind propunerile legislative/non-legislative prin intermediul voturilor nominale, electronice (neînregistrate) sau prin ridicare de mâini. Pe o propunere, europarlamentarii pot vota „pentru” (+), „împotrivă” (-), „abținere” (0), pot absenta (A). De asemenea, există posibilitatea ca aceștia să nu voteze deși au fost prezenți (N) sau să absenteze motivat în ziua respectivă (M). Prezenţa: se referă la numărul de zile în care un MPE este prezent în plen, raportat la numărul de zile în care Parlamentul este în sesiune. Din rațiuni tehnice, în analiza noastră nu este cuprinsă prezenţa eurodeputaţilor la şedinţele comisiilor parlamentare sau grupurilor politice, care se calculează separat. Amendamente/rapoarte amendate: modificări sugerate a fi aduse unei propuneri. Întrebări/Interpelări: Membrii Parlamentului European pot adresa întrebări Comisiei Europene sau Consiliului Uniunii Europene (în cadrul căruia guvernele statelor membre sunt reprezentate). Discursuri în plen: în cadrul analizei individuale a fiecărui MPE am cuprins şi discursurile în plen. Timpul de vorbire este alocat proporţional cu mărimea fiecărui Grup Politic European şi a fiecărei delegaţii naţionale. Eurodeputaţii folosesc timpul de vorbire pentru a explica o poziţie, a face o declaraţie sau pentru a atrage atenţia asupra unei probleme. Compatibilitatea poziționărilor: s-a avut în vedere corelația între comportamentul la vot al delegaţiilor naționale din cadrul grupurilor politice, mai exact de câte ori vicepreședinții români ai grupurilor politice au votat la fel precum omologii lor din alte state membre sau din contră au votat diferit de aceștia.

13


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Lista abrevierilor AFCO

Comisia Afaceri constituţionale

AFET

Comisia Afaceri Externe

AGRI

Comisia Agricultură şi dezvoltare rurală

ALDE

Grupul Alianței Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa

BUDG

Comisia Bugete

CE

Comisia Europeană

CONT

Comisia Control bugetar

CRIS

Comisia Criza financiară, economică şi socială

CULT

Comisia Cultură şi educaţie

DEVE

Comisia Dezvoltare

DROI

Comisia Drepturile omului

ECON

Comisia Afaceri economice şi monetare

ECR

Grupul Conservatorii şi Reformiştii Europeni

EFD

Grupul Europa Libertăţii şi Democraţiei

EMPL

Comisia Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

ENVI

Comisia Mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

FEMM

Comisia Drepturile femeii şi egalitatea de gen

GUE-NGL

Grupul Confederal al Stângii Unite Europene-Stângii Nordice Verzi

IMCO

Comisia Piaţa internă şi protecţia consumatorilor

INTA

Comisia Comerţ internaţional

ITRE

Comisia Industrie, cercetare şi energie

JURI

Comisia Afaceri juridice

LIBE

Comisia Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

MPE

Membru al Parlamentului European

PD-L

Partidul Democrat Liberal

PE

Parlamentul European

PECH

Comisia Pescuit

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum PETI

Comisia Petiţii

PNL

Partidul Naţional Liberal

PPE/PPE-CD

Grupul Partidul Popular European (Creştin-Democrat)

PRM

Partidul România Mare

PSD+PC

Alianța dintre Partidul Social Democrat și Partidul Conservator

REGI

Comisia Dezvoltare regională

S&D

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European

SEDE

Comisia Securitate şi apărare

SURE

Comisia privind provocările politice

TRAN

Comisia Transport şi turism

UDMR

Uniunea Democrată a Maghiarilor din România

UE

Uniunea Europeană

15


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

1. România în Parlamentul European: situația de ansamblu și tendințe

1.1

Activitatea delegației României în Parlamentul European

a) Cine sunt europarlamentarii noștri ? În Parlamentul European România are 33 de europarlamentari, dintr-un total de 736 (4,48%), fiind a șaptea delegație ca mărime. Distribuția europarlamentarilor români în cadrul grupurilor politice europene este următoarea: Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor *S&D+: 11 (PSD+PC); Grupul Partidului Popular European [PPE]: 11 (PD-L) + 3 (UDMR); Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa *ALDE+: 5 (PNL); Neafiliați [NI]: 2 (PRM) + 1 (independent). În tabelul de mai jos este prezentată repartizarea MPE din România în grupurile politice europene, comisiile europarlamentare şi partidele naţionale din care provin:

Nr.

Nume MEP

1 Elena Oana ANTONESCU

Partid naţional

PD-L

Grup politic european

Comisie europarlamentară

PPE

Mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară; Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne Petiţii; Afaceri externe; Afaceri economice şi monetare

2 Elena BĂSESCU

PD-L

PPE

3 George BECALI

PRM

Neafiliat

4 Sebastian Valentin BODU 5 Victor BOŞTINARU

PD-L PSD+PC

PPE S&D

6 Cristian Silviu BUŞOI

PNL

ALDE

7 Corina CREŢU

PSD+PC

S&D

www.qvorum.ro

Comerţ internaţional; Agricultură şi dezvoltare rurală Afaceri juridice; Comerţ internaţional Dezvoltare regională; Petiţii Piaţa internă şi protecţia consumatorilor; Bugete; Mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară Dezvoltare; Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale; Criza financiară, economică şi socială


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

8 George Sabin CUTAŞ

PSD+PC

S&D

Afaceri economice şi monetare; Comerţ internaţional;

PSD+PC

S&D

10 Ioan ENCIU

PSD+PC

S&D

Agricultură şi dezvoltare rurală; Dezvoltare regională; Industrie, cercetare şi energie; Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

11 Cătălin Sorin IVAN

PSD+PC

S&D

Control bugetar; Cultură şi educaţie; Bugete;

12 Petru Constantin LUHAN

PD-L

PPE

13 Monica Luisa MACOVEI

PD-L

PPE

14 Ramona Nicole MĂNESCU

PNL

ALDE

15 Marian-Jean MARINESCU

PD-L

PPE

16 Iosif MATULA

PD-L

PPE

9 Vasilica Viorica DĂNCILĂ

Dezvoltare regională; Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne Control bugetar; Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne; Afaceri externe Dezvoltare regională; Cultură şi educaţie Transport şi turism; Control bugetar; Industrie, cercetare şi energie; Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne Dezvoltare regională; Cultură şi educaţie Afaceri externe; Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne; Drepturile femeii şi egalitatea de gen Agricultură şi dezvoltare rurală; Pescuit

17 Norica NICOLAI

PNL

ALDE

18 Rareş-Lucian NICULESCU

PD-L

PPE

19 Ioan Mircea PAŞCU

PSD+PC

S&D

20 Rovana PLUMB 21 Cristian Dan PREDA

PSD+PC PD-L

S&D PPE

22 Daciana Octavia SÂRBU 23 Adrian SEVERIN

PSD+PC PSD+PC

S&D Neafiliat

24 Csaba SÓGOR

UDMR

PPE

Afaceri externe; Transport şi turism Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale; Mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară; Drepturile femeii şi egalitatea de gen Afaceri externe; Dezvoltare; Petiții Mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară; Agricultură şi dezvoltare rurală Afaceri externe Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne; Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Theodor Dumitru 25 STOLOJAN

PD-L

PPE

Afaceri economice şi monetare; Criza financiară, economică şi socială; Bugete

Claudiu Ciprian 26 TĂNĂSESCU

PRM

S&D

Mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

S&D

Transport şi turism; Industrie, cercetare şi energie;

27 Silvia-Adriana ŢICĂU

PSD+PC

17


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

28 László TŐKÉS

UDMR

PPE

29 Traian UNGUREANU 30 Corneliu VADIM TUDOR

PD-L PRM

PPE Neafiliat

Cultură şi educaţie; Afaceri externe Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale; Afaceri externe; Cultură şi educaţie; Afaceri externe

ALDE

Industrie, cercetare şi energie; Petiţii; Mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

ALDE

Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne; Afaceri externe;

PPE

Comerţ internaţional; Dezvoltare regională; Criza financiară economică şi socială

31 Adina-Ioana VĂLEAN 32 Renate WEBER

33 Iuliu WINKLER

PNL PNL

UDMR

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

b) Cât de prezenți sunt reprezentanții noștri la lucrările plenare ale PE ?

Sursa: www.votewatch.eu

În ceea ce privește gradul de prezenţă al României la şedinţele plenare ale Parlamentului European, după 2 ani de mandat (2009-2011), țara noastră se clasează pe poziţia 25 (din 27 de state membre) cu o prezenţă de 86,93%. Pe primele poziţii se situează Austria (95,01%), Luxemburg (93,82%), Finlanda (93,36%), Portugalia (92,72%) şi Malta (92,51%). Pe ultimele două poziţii se situează Italia (86,47%) şi Marea Britanie (86,03%).3 Dacă, în schimb, ne raportăm doar la ultimele 6 luni4 din mandatul actual, observăm că delegația României se află la mijlocul clasamentului în ceea ce privește prezența:

3 4

Culegerea datelor vizează perioada 14 iulie 2009-7 iulie 2011 Perioada 1 ianuarie 2011-7 iulie 2011

19


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Sursa: www.votewatch.eu

Sursa: www.votewatch.eu

Media națională de prezență a delegației României înregistrează un trend crescător, pornind de la 82,87% în primele 6 luni ale actualului mandat și ajungând până la valoarea de 89,43% înregistrată în prima jumătate a anului 2011. Această evoluție poate fi pusă pe seama creșterii interesului europarlamentarilor pentru activitatea din PE pe măsură ce activitatea legislativă a devenit mai intensă. Pe de altă parte, un factor stimulator îl joacă și presiunea exercitată de organizațiile societății civile (la nivel european și național) în vederea transparentizării activității și responsabilizării aleșilor din PE. Pentru a monitoriza în timp real evoluția mediei de prezență a delegației României și poziția în clasament, accesați http://votewatch.eu/cx_countries_attendance.php?lang=ro.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

c) Prezența pe partide În ceea ce privește prezența la ședințele plenare ale Parlamentului European, dacă realizăm o medie pe partide, atunci constatăm faptul că la începutul mandatului delegația PSD+PC a avut cea mai bună prezență, dar a pierdut teren constant pe parcursul celor doi ani, ajungând chiar pe poziția a IV-a în prima jumătate a anului 2011. Delegația PD-L a avut o evoluție inversă, plecând de la un nivel redus de prezență în primele 6 luni ale mandatului, dar având cel mai bun scor la acest capitol pe celelalte trei semestre, depășind pragul de 95% în ultimul semestru. Delegația UDMR s-a menținut constantă, pe tot parcursul mandatului, în jurul valorii de 90%. Delegația PNL a avut o prezență foarte scăzută în primul semestru (doar 69%), dar și-a îmbunătățit acest scor pe parcurs, reușind în ultimul semestru să treacă pragul de 90%. În ceea ce privește delegația PRM (Corneliu Vadim Tudor + George Becali), aceasta a avut o rată de prezență extrem de redusă pe întreaga perioadă (sub 45%).

Sursa: www.votewatch.eu

21


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

d) În ce măsură participă fiecare eurodeputat la lucrările plenare ? În ceea ce priveşte gradul de prezenţă al europarlamentarilor PSD+PC, Sabin Cutaş a înregistrat cea mai bună rată de prezenţă, 100%, în fiecare din cei doi ani de mandat. Europarlamentarii Cătălin Ivan și Rovana Plumb au înregistrat o creştere a ratei de prezență în cel de al doilea an de mandat față de primul an. În contrast, o prezență mai redusă în cel de-al doilea an față de primul, au avut Ioan Mircea Paşcu (-13,80%), Daciana Sârbu (-9,88%) şi Ioan Enciu (-5,18%).

S.CUTAȘ

PSD+PC: Evoluția prezenței individuale (iul 2009-iun 2010 vs. iul 2010-iul 2011)

100%

I.ENCIU S.ȚICĂU 95%

V. BOȘTINARU C.TĂNĂSESCU

90%

V. BOȘTINARU

C.CREȚU D.SÂRBU

C.CREȚU

I.PAȘCU

85%

S.CUTAȘ V.DĂNCILĂ

R.PLUMB

I.ENCIU V.DĂNCILĂ

C.IVAN I.PAȘCU

80%

R.PLUMB 75%

D.SÂRBU

C.IVAN

C.TĂNĂSESCU

S.ȚICĂU 70%

1

2

Sursa: www.votewatch.eu

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

100%

I.MATULA

PD-L: Evoluția prezenței individuale (iul 2009-iun 2010 vs. iul 2010-iul 2011)

C. PREDA

E. ANTONESCU 95%

M.MACOVEI T.STOLOJAN

E. ANTONESCU

M. MARINESCU 90%

E.BĂSESCU

S.BODU

P.LUHAN 85%

E.BĂSESCU

R. NICULESCU

P.LUHAN M.MACOVEI

80%

75%

M. MARINESCU I.MATULA

S.BODU

R. NICULESCU

T.UNGUREANU 70%

1

2 Sursa: www.votewatch.eu

Majoritatea eurodeputaţilor PD-L au o rată de prezenţă crescătoare în cei doi ani de mandat. Un exemplu în acest sens îl reprezintă Traian Ungureanu, care avea o prezenţă de 74,14% în primul an, în al doilea an de mandat prezența acestuia crescând la 98,28%. Tot o tendință crescătoare poate fi sesizată la Sebastian Bodu (+18,55%), Elena Băsescu (+6,62%), Marian-Jean Marinescu (+5,18%) şi Petru Luhan (+4,01%). Cristian Preda se menține constant, având o prezență de 100% în fiecare din cei doi ani de mandat, iar o prezență foarte ridicată a înregistrat și Oana Antonescu (100% în primul an de mandat, 98,28% în cel de-al doilea). O prezență mai redusă în cel de-al doilea an de mandat față de primul, a avut Rareș Niculescu (-11,31%).

23


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Toți membrii delegaţiei PNL au avut o rată de prezență în creștere în cel de al doilea an de mandat, față de primul. Cea mai mare rată de creștere a avut-o Adina Vălean (+18,59%), urmată de Renate Weber (+12,59%)5 și de Norica Nicolai (+11.66%).

100% R.WEBER

95%

A.VĂLEAN 90%

PNL: Evoluția prezenței individuale (iul 2009-iun 2010 vs. iul 2010-iul 2011)

C. BUȘOI

R. MĂNESCU

R. MĂNESCU

85%

N. NICOLAI

N. NICOLAI A.VĂLEAN

80%

R.WEBER C. BUȘOI

75%

70% 1

2

Sursa: www.votewatch.eu

5

În calculul prezenței doamnei Renate Weber nu a fost inclusă perioada în care domnia sa a absentat motivat, din motive medicale.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

În ce privește delegația UDMR, Csaba Sógor s-a menţinut constant, având o rată de prezenţă de 100% pe întreg intervalul, Iuliu Winkler a înregistrat o creştere a ratei de prezență de 5,42%, în timp ce László Tőkés a avut o scădere de 2,32%.

90%

UDMR: Evoluția prezenței individuale (iul 2009-iun 2010 vs. iul 2010-iul 2011)

85%

C. SÓGOR

100%

C. SÓGOR

95% I.WINKLER

L.TŐKÉS 80%

I.WINKLER

L.TŐKÉS

75% 70% 1

2

Sursa: www.votewatch.eu

25


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Referitor la rata de prezenţă a eurodeputaților neafiliaţi unui grup politic european, George Becali a înregistrat o scădere de 10,32%, în timp ce Corneliu Vadim Tudor a avut o creştere a ratei de prezență de 10,97%. Adrian Severin s-a menţinut aproape constant, rata lui de prezență oscilând cu doar 0,66%.

100% 90%

A.SEVERIN

80%

70%

C.VADIM TUDOR

60%

Neafiliați: Evoluția prezenței individuale (iul 2009-iun 2010 vs. iul 2010-iul 2011)

50%

G.BECALI

40%

A.SEVERIN

30% G.BECALI

20%

C.VADIM TUDOR

10% 0% 1

2

Sursa: www.votewatch.eu

Pentru a monitoriza în timp real evoluția prezenței individuale a eurodeputaților și pozițiile acestora în clasament, accesați http://votewatch.eu/cx_meps_statistics.php?lang=ro.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

e) Cum stăm la activități parlamentare ? Pentru o cercetare aprofundată a activităţii delegaţiei României în Parlamentul European, s-au analizat 7 indicatori de activitate: rapoarte redactate, avize, rapoarte amendate, întrebări adresate Comisiei şi Consiliului, declarații scrise depuse, propuneri de rezoluţie semnate și discursuri în plen. Datele vizează activitatea europarlamentarilor pe perioada celor doi ani de mandat. În analiza activităţii delegaţiei României în Parlamentul European, obținerea calității de raportor de către eurodeputați este de departe indicatorul cu ponderea cea mai ridicată. La acest capitol, România are o medie de 0,82 rapoarte redactate/eurodeputat6, ocupând poziţia a 11-a, în creștere faţă de poziţia a 15-a, pe care a ocupat-o în primul an de mandat.

Sursa: www.votewatch.eu

6

Acest indicator vizează rapoartele al căror proces legislativ s-a încheiat deja (au fost votate în plenul PE). Nu sunt incluse rapoartele aflate încă la comisiile de specialitate.

27


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Sursa: www.votewatch.eu

Cu privire la numărul mediu de avize, după doi ani de mandat România se află în partea superioară a clasamentului, pe locul 4, cu o medie de 1 aviz/eurodeputat, înaintea sa clasându-se doar Malta, Danemarca și Irlanda.

Sursa: www.votewatch.eu

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum De asemenea, așa cum reiese din graficul de mai jos, România se află printre primele state şi la capitolul rapoarte amendate7, având o medie de 32,61 rapoarte amendate/eurodeputat. Înaintea țării noastre se află delegațiile a doar 3 state: Finlanda (40 rapoarte amendate/eurodeputat), Suedia (35,17 rapoarte amendate/eurodeputat) și Grecia (33,55 rapoarte amendate/eurodeputat). În schimb, la polul opus se află Republica Cehă (11,18 rapoarte amendate/eurodeputat), Estonia (10 rapoarte amendate/eurodeputat) şi Slovacia (7,54 rapoarte amendate/eurodeputat).

Delegația României continuă sa fie după 2 ani de mandat pe locul 14 la capitolul întrebări adresate Comisiei sau Consiliului.

Sursa: www.votewatch.eu

Eurodeputații români se plasează pe poziţia a-3-a în ceea ce priveşte media declaraţiilor scrise8. Declarațiile scrise sunt inițiate de unul sau mai mulți deputați pentru a semnala o problemă și a determina luarea unei poziții de către Parlamentul European, iar ceilalți eurodeputați sunt invitați să le semneze. O declarație scrisă este considerată adoptată numai dacă este semnată de jumătate plus unu din totalul celor 736 de eurodeputați.

7

Acest indicator se referă la amendamentele depuse, nu cele adoptate: limitările tehnice nu ne permit încă realizarea unor măsurători cu grad ridicat de acuratețe privind adoptarea amendamentelor la stadiul comisiilor de specialitate, ci numai la stadiul de plenară. De asemenea, trebuie reținut și faptul că un raport este considerat amendat dacă un eurodeputat a depus cel puțin un amendament. 8 Acest indicator se referă la declarațiile scrise depuse: limitările tehnice nu ne permit încă monitorizarea sistematică a finalității acestor declarații, anume dacă ele au strâns numărul necesar de semnături pentru a fie adoptate sau nu.

29


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Sursa: www.votewatch.eu

La capitolul propuneri de rezoluţii semnate, delegaţia României se află printre primele 5 ţări, la fel cum s-a întâmplat şi în primul an de mandat din această legislatură.

Sursa: www.votewatch.eu

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum La capitolul discursuri în plenul PE9, după cel de-al doilea an de mandat, România se află pe locul 5, cu o medie de 86,61 discursuri/eurodeputat, în timp ce în primul an de mandat s-a clasat pe locul 4, cu o medie de 42,3. Pe poziţii superioare României se află Portugalia (253,32 discursuri/eurodeputat), Lituania (126,33 discursuri/eurodeputat), Austria (120,24 discursuri/eurodeputat) şi Irlanda (107,75 discursuri/eurodeputat). La polul opus se află Slovenia (24,29 discursuri/eurodeputat), Germania (23,97 discursuri/eurodeputat), Cipru (23 discursuri/eurodeputat) şi Bulgaria (21,71 discursuri/eurodeputat).

Sursa: www.votewatch.eu

9

Din rațiuni impuse de metoda (limitativă) de categorisire a activităților de către serviciul tehnic al Parlamentul European, în categoria discursuri în plenul PE intră și explicațiile de vot ale eurodeputaților, acestea putând fi depuse în scris.

31


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Concluzii asupra situației prezenței și activităților parlamentare per ansamblul delegației naționale a României în Parlamentul European

Pe parcursul celor doi ani scurși din actuala legislatură, se constată o tendință crescătoare a prezenței eurodeputaților români. Dacă în primele 6 luni ale mandatului România s-a aflat pe ultima poziție la acest capitol (locul 27 din 27 de state membre), în clasamentul întocmit doar pe cele mai recente 6 luni România a urcat până pe poziția a 16-a. Cu toate acestea, per ansamblul celor doi ani, delegația țării noastre se află încă la coada clasamentului, ocupând locul 25. Pe de altă parte, dacă până nu demult delegația noastră stătea bine doar la activități colaterale, precum întrebările parlamentare, semnarea moțiunilor de rezoluție și discursurile în plen, de dată mai recentă se poate observa o creștere a activității și în ceea ce privește activitățile de substanță, prin intermediul cărora se poate exercita o influență efectivă asupra procesului legislativ european: redactarea de rapoarte (locul 11 din 27), de avize (locul 4), amendarea rapoartelor (locul 4). În mod evident, pentru o evaluare încă și mai aprofundată a influenței României în Parlamentul European va trebui evaluată și importanța, nu numai numărul rapoartelor redactate sau amendate de eurodeputații noștri comparativ cu celelalte delegații naționale. Cu toate acestea, considerăm că se poate afirma, pe baza datelor disponibile în acest moment și a experienței de monitorizare din ultimii ani, că influența României în Parlamentul European este în creștere. Pentru fructificarea la maximum a potențialului deținut de România, este necesar însă un volum de muncă și mai ridicat al europarlamentarilor noștri, precum și creșterea gradului de consultare dintre aceștia și partenerii sociali și instituționali din țară.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

1.2 Activitatea partidelor naţionale din România în legislativul european

Indicatorul cu ponderea cea mai ridicată în analiza activității eurodeputaților este obținerea calității de raportor. Raportorul este acel europarlamentar care dă prima formă a textului unei propuneri (legislative sau nelegislative) ce va fi propusă spre adoptare comisiei de specialitate și finalmente plenului Parlamentului European. În calculul mediilor de rapoarte redactate se iau în considerare numai rapoartele al căror proces legislativ s-a încheiat (au fost votate în plen) la momentul colectării datelor. De asemenea, graficul vizează numai calitatea de raportor de fond, din partea PE. Social-democraţii au cea mai bună medie de rapoarte redactate/europarlamentar, urmați îndeaproape de liberali (PSD+PC - 1,09 rapoarte redactate/eurodeputat, PNL - 1 raport redactat/eurodeputat). PD-L+UDMR are o medie de 0,71 rapoarte redactate/eurodeputat.

Sursa: www.votewatch.eu

33


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

În ceea ce priveşte numărul de avize (opinii redactate în numele comisiei de specialitate sesizate pentru aviz), pe prima poziţie se situează liberalii, cu o medie de 1,4 avize/eurodeputat, urmați îndeaproape de social-democraţi (1,36 avize/eurodeputat) şi de membrii PDL+UDMR (0,93 avize/eurodeputat). În schimb, europarlamentarii PRM nu au redactat niciun aviz.

Sursa: www.votewatch.eu

Europarlamentarii social-democraţi au amendat cele mai multe rapoarte, delegaţia PSD+PC având o medie de 44,64 rapoarte amendate/eurodeputat, în perioada 2009-2011. Delegaţia PD-L+UDMR are o medie de 34,57 rapoarte amendate/eurodeputat, iar delegația PNL înregistrează o medie de 29,4 rapoarte amendate/eurodeputat. La mare distanță se situează eurodeputații PRM, cu o medie de 2,5 rapoarte amendate/eurodeputat, în cei doi ani de mandat.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Sursa: www.votewatch.eu

În mandatul actual, delegaţia PDL+UDMR a avut o medie de 35,43 propuneri de rezoluţii semnate/eurodeputat, aflându-se la o distanţă considerabilă de restul partidelor. Astfel, delegaţia liberală a avut o medie de 21,2 propuneri de rezoluţii semnate/eurodeputat, iar delegaţia PSD+PC a avut o medie de 7,36 propuneri de rezoluţii semnate/eurodeputat. Eurodeputații din partea PRM nu au semnat niciun document de acest tip.

Sursa: www.votewatch.eu

35


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

La capitolul declaraţii scrise, europarlamentarii PSD+PC au semnat cele mai multe astfel de documente, aflându-se la mare distanţă de restul partidelor, cu o medie de 2,27 declaraţii scrise/eurodeputat. Europarlamentarii PDL+UDMR ocupă cea de-a doua poziţie, cu o medie de 0,71 declaraţii scrise/eurodeputat, urmaţi de membrii PNL (0,8 declaraţii scrise/eurodeputat), iar pe ultimul loc se află europarlamentarii PRM (0,5 declaraţii scrise/eurodeputat).

Sursa: www.votewatch.eu

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum La capitolul întrebări (interpelări adresate Comisiei Europene sau Consiliului UE), delegaţia PSD+PC se află pe prima poziţie, cu o medie de 38,91 întrebări/eurodeputat. Delegaţia PDL+UDMR ocupă a doua poziţie, având o medie de 23,93 întrebări/eurodeputat, fiind urmată de cea a liberalilor (23,4 întrebări/eurodeputat). Delegaţia PRM se află, din nou, pe ultimul loc, cu o medie de 1,5 întrebări/eurodeputat.

Sursa: www.votewatch.eu

Europarlamentarii PSD+PC (106,82 discursuri/eurodeputat) şi europarlamentarii din grupul PPE, respectiv PDL+UDMR (102,14 discursuri/eurodeputat) au susținut mult mai multe discursuri decât colegii lor de la PRM (36 discursuri/eurodeputat) şi PNL (30,4 discursuri/eurodeputat).

Sursa: www.votewatch.eu

37


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Reamintim că acest indicator include și explicațiile voturilor, unele dintre acestea fiind făcute în scris. De asemenea, trebuie subliniat gradul redus de impact al celor mai multe dintre aceste discursuri, în condițiile în care majoritatea sunt așa numitele discursuri de un minut, la sfârșitul unei dezbateri, după ce au luat cuvântul toți cei înscriși pe ordinea de zi din partea grupurilor politice. Acest instrument este folosit de către eurodeputați în special pentru îmbunătățirea percepției publicului asupra cantității activității proprii, dar nu reflectă în niciun fel gradul de eficacitate al deputatului. Având în vedere semnalele primite din partea unora dintre eurodeputați, Institutul Qvorum își propune să realizeze pe viitor o cercetare specială asupra conținutului și calității discursurilor eurodeputaților.

Evoluția discursurilor eurodeputaților români în funcție de partidul din care fac parte (comparație între perioada iulie 2009- iunie 2010 și iulie 2010- iulie 2011):

Sursa: www.votewatch.eu

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum Dintre europarlamentarii PSD+PC, Viorica Dăncilă a înregistrat cea mai semnificativă evoluţie a numărului de discursuri în cei doi ani de mandat. Dacă în primul an domnia sa a susţinut un număr de 34 de discursuri în plen, în cel de-al doilea an, discursurile sale au fost în număr de 104. Aceasta este urmată îndeaproape de către Corina Creţu, cu un număr de 38 de discursuri în primul an de mandat şi 106 în cel de-al doilea şi de către Sabin Cutaş, care, în comparaţie cu cele 30 de discursuri susţinute în primul an de mandat, în următorul an a avut 99 de discursuri în plen. Rovana Plumb a înregistrat, de asemenea, o creștere semnificativă, având 110 discursuri în anul al doilea de mandat, spre deosebire de cele 47 din primul an. În ceea ce îi priveşte pe ceilalţi membri PSD+PC, Ioan Mircea Paşcu s-a menţinut constant la acest capitol, având un număr de 20 de discursuri în ambii ani de mandat. Adriana Ţicău se încadrează în tendința de creștere, având cu 33 de discursuri mai mult în al doilea an faţă de primul, la fel ca și Daciana Sârbu, care a înregistrat o creştere cu 10 discursuri. Europarlamentarii PNL au fost mai moderați în ceea ce privește discursurile în plenul PE decât celelalte partide politice, dar și aici se remarcă o ușoară creștere. Evoluţia cea mai semnificativă o are Cristian Buşoi (23 de discursuri în primul an de mandat, 44 de discursuri în cel de-al doilea an de mandat), iar la polul opus se află Renate Weber, care înregistrează o ușoară scădere (15 discursuri în primul an și 14 discursuri în cel de al doilea an).

Sursa: www.votewatch.eu

39


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

În cadrul delegaţiei PD-L, cele mai spectaculoase creşteri la capitolul discursuri le-au avut europarlamentarii Elena Băsescu (de la 70 de discursuri în primul an de mandat, la 147 în cel de-al doilea) şi Petru Luhan (de la 76 de discursuri în primul an, la 107 în anul al doilea). Cel mai constant este europarlamentarul Marian-Jean Marinescu. În cel de-al doilea an de mandat, acesta a susţinut cu doar 3 discursuri mai mult decât în primul an de mandat.

Sursa: www.votewatch.eu

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Imagine generală a activităților pe partide naționale românești

Sursa: www.votewatch.eu

Pentru a monitoriza în timp real activitățile individuale ale eurodeputaților și pozițiile acestora în clasamente accesați http://votewatch.eu/cx_meps_statistics.php?top_entry=2.

Pentru mai multe informații referitoare la mediile de activități pe partide naționale românești, contactați-ne la bucuresti@qvorum.ro.

41


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Concluzii asupra activității delegațiilor partidelor naționale românești Europarlamentarii români nu par a avea deloc trac în a lua cuvântul în Parlamentul European. Ca delegație națională ne aflăm pe locul 5 din 27 de state membre. Analiza pe partide naționale ne arată un lucru foarte interesant, anume că eurodeputații PSD+PC și cei ai PD-L sunt aproape la fel de vorbăreți, și mult mai vorbăreți decât cei ai PNL, aceștia din urmă preferând o abordare mai moderată. Pe de altă parte, membrii PD-L agreează mult mai mult decât colegii lor de la PSD+PC și PNL ideea semnării propunerilor pentru rezoluții ale PE. În ceea ce privește activitățile de substanță, europarlamentarii PSD+PC ocupă prima poziție la capitolele rapoarte redactate (puțin în fața celor de la PNL) și rapoarte amendate (puțin în fața celor de la PD-L). Liberalii se situează pe prima poziție la redactarea avizelor (puțin în fața PSD+PC). Membrii delegației PD-L au medii relativ mai scăzute la acești indicatori, fapt ce poate fi pus și pe seama faptului că ponderea numărului de deputați români în cadrul grupului PPE (care este de departe cel mai mare) este mai scăzută decât ponderea românilor în grupurile S&D și ALDE - alocarea rapoartelor și avizelor în interiorul grupurilor politice este influențată de mărimea delegațiilor naționale.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

1.3 Europenizarea partidelor românești: cum ne înțelegem cu ceilalți europeni? Gradul de compatibilitate la vot al partidelor naționale cu grupurile politice din care fac parte a fost analizat din două perspective: -

-

compatibilitatea la vot între membrii principalelor partide politice reprezentate în legislativul european – PSD+PC, PNL și PD-L cu grupul politic din care fac parte pe anumite domenii politice; corelația între comportamentul la vot al delegaţiilor naționale din cadrul grupurilor politice europene, cu scopul de a observa pe ce domenii politice membrii delegației României găsesc sprijin la membrii delegațiilor celorlalte state membre. Spre studiu am ales observarea modului în care au votat europarlamentarii cu cea mai mare funcție în cadrul grupurilor politice, respectiv vicepreședinții români ai grupurilor politice europene. Comportamentul de vot al acestora a fost comparat cu cel al omologilor lor din alte partide naționale influente. Domeniile alese pentru această parte a cercetării sunt:  Afaceri externe (AFET)  Muncă și afaceri sociale (EMPL)  Mediu și sănătate publică (ENVI)  Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE)  Industrie, cercetare şi energie (ITRE)  Egalitate de gen (FEMM)  Economie şi afaceri monetare (ECON)  Agricultură (AGRI)

43


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Delegația Alianței Partidului Social Democrat și Partidul Conservator (PSD+PC)

În cadrul grupului politic S&D, delegația PSD+PC s-a aflat cel mai mult în acord cu majoritatea colegilor din S&D pe domeniile precum: Libertăți civile, justiție și afaceri interne, Egalitate de Gen, Muncă și afaceri sociale. Se poate observa însă o anumită distanțare a PSD+PC față de poziția grupului S&D în ceea ce privește domeniul Industrie, cercetare şi energie.

Sursa: www.votewatch.eu

Pentru delegația PSD+PC am analizat gradul de acord (exprimat la vot) al doamnei Rovana Plumb, vicepreședinte S&D, cu vicepreședinții aceluiași grup politic provenind din Germania, Italia, Spania, Franța și Marea Britanie.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Domeniile asupra cărora se înregistrează cele mai mari procente de acord între membrii delegației germane și române din S&D sunt: Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, Economie şi afaceri monetare şi Afaceri externe. În schimb, cei doi reprezentanți au avut un număr de opinii divergente în special în Agricultură, dar şi în Industrie, cercetare şi energie.

Sursa: www.votewatch.eu

45


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Principalele domenii de dezacord între românii şi italienii membri ai S&D au fost Agricultură, Industrie, cercetare și energie, Mediu și sănătate publică. În schimb, în domenile Economie și Muncă și afaceri sociale viziunile sunt aproape identice.

Sursa: www.votewatch.eu

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum În domeniile Agricultură și Industrie, cercetare și energie membrii delegației României și Spaniei din S&D au avut cele mai multe opinii divergente. În schimb, principalele domenii în care au fost de acord sunt Muncă și afaceri sociale, Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne și Economie și afaceri monetare.

Sursa: www.votewatch.eu

47


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Referitor la gradul de compatibilitate dintre România şi Franţa, cele două delegații par a avea destule puncte divergente în domeniile Agricultură, Industrie, cercetare și energie precum și Muncă și afaceri sociale. În schimb, în ceea ce privește domeniile Egalitate de gen, Economie și afaceri monetare și Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, social-democrații francezi și cei români au poziții foarte similare.

Sursa: www.votewatch.eu

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum Cel mai mic grad de compatibilitate la vot se regăsește între delegația României și cea a Marii Britanii din S&D (90,46%). Domeniul asupra căruia au avut cele mai puține opinii comune este, din nou, cel al Agriculturii. Britanicii și românii au avut cea mai asemănătoare viziune în ceea ce privește Egalitatea de gen și Mediu şi sănătate publică.

Sursa: www.votewatch.eu

49


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Delegația Partidului Național Liberal (PNL)

Europarlamentarii PNL s-au încadrat întocmai în linia politică a grupului ALDE pe majoritatea domeniilor politice. Astfel, pe Libertăți civile, justiție și afaceri sociale, Economie și afaceri monetare, Egalitatea de gen, Muncă și afaceri sociale, liberalii români au fost compatibili în proporție de 100% cu colegii din grupul ALDE. În schimb, o ușoară distanțare este sesizabilă în Industrie, energie şi cercetare, unde gradul de compatibilitate este mai mai redus decât în cazul celorlalte domenii.

Sursa: www.votewatch.eu

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum În continuare, am comparat gradul de acord (exprimat la vot) al doamnei Adina Vălean, vicepreședinte din partea PNL al grupului ALDE, cu vicepreședinții aceluiași grup politic provenind din Germania, Marea Britanie, Franța și Italia.

Principalele domenii de dezacord între românii și germanii din ALDE au fost Egalitate de gen, Agricultură, Mediu și sănătate publică. În schimb, în ceea ce privește domeniile Libertăți civile, justiție și afaceri interne, Muncă și afaceri sociale și Economie și afaceri monetare, cele două delegații au avut cele mai apropiate viziuni.

Sursa:www.votewatch.eu

51


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Liberalii români și cei britanici au avut aceleaşi viziuni pe cele mai multe dintre domeniile politice selectate, înregistrând cel mai mare nivel de acord în domeniul Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Dezacord între cele două delegații se poate observa în domeniul Industrie, cercetare şi energie.

Sursa: www.votewatch.eu

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Gradul de acord între eurodeputații români și cei francezi din ALDE este semnificativ mai scăzut, coborând până la 84,92%. Opiniile celor două delegații naționale din grupul liberal sunt opuse în special în ceea ce privește domeniul Agricultură, unde aproape jumătate din voturi sunt în dezacord. În schimb, românii și francezii din ALDE împărtășesc aceleași viziuni în domeniul Economie şi afaceri monetare.

Sursa: www.votewatch.eu

53


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Principalele domenii de dezacord între liberalii români și cei italieni sunt Industrie, energie şi cercetare și Agricultură. În ce privește domeniile Economie şi afaceri monetare precum și Egalitate de gen, cele două delegații au înregistrat cele mai mari rate de acord la vot.

Sursa: www.votewatch.eu

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Delegația Partidului Democrat Liberal (PD-L)

În ceea ce priveşte compatibilitatea delegaţiei PD-L cu grupul politic PPE, în domeniul politic Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne europarlamentarii PD-L au ținut cont cel mai mult de recomandările PPE. În schimb, delegația PD-L a avut unele poziții distincte în ceea ce privește domeniile Egalitate de gen, Industrie, cercetare şi energie, şi Mediu şi sănătate publică.

Sursa: www.votewatch.eu

Pentru a studia relația dintre delegația României și celelalte delegații naționale membre ale Grupului Partidului Popularilor Europeni, am considerat a fi reprezentativ gradul de acord (exprimat la vot) dintre Marian Jean-Marinescu, vicepreședinte al acestui grup din partea delegației României, și omologii săi provenind din Germania, Italia, Franța, Polonia, Spania și Ungaria.

55


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

În relaţia cu delegația germană, se poate observa un grad de acord ridicat în domenii precum Economie şi afaceri monetare, Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne şi Industrie, cercetare şi energie. Cel mai mare dezacord se înregistrează în domeniile Egalitate de gen și Mediu și sănătate publică.

Sursa: www.votewatch.eu

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Principalele domenii de dezacord între italienii și românii membri ai PPE sunt Egalitatea de gen și Muncă și afaceri sociale. În ceea ce privește domeniile Mediu și sănătate publică, Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, Economie și afaceri monetare cele două delegații au viziuni aproape identice.

Sursa: www.votewatch.eu

57


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Pe Egalitate de gen, popularii francezi și cei români au avut cele mai puține opinii comune. În schimb, viziunile cele mai apropiate sunt în domeniile Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, Economie și afaceri monetare, Muncă și afaceri sociale.

Sursa: www.votewatch.eu

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Delegația României şi a Poloniei din PPE împărtășesc aceleași viziuni în domeniile: Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, Economie şi afaceri monetare şi Industrie, cercetare și energie. Reprezentanţii celor două ţări au avut opinii divergente în ceea ce privește Egalitatea de gen, Agricultura şi Mediul şi sănătate publică.

Sursa: www.votewatch.eu

59


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Românii și spaniolii au un grad de compatibilitate de 100% în domeniul Economie şi afaceri monetare. Principalele domenii de dezacord sunt, la fel ca şi în cazul Poloniei, Egalitatea de gen și Agricultura.

Sursa: www.votewatch.eu

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum În ceea ce priveşte relaţia dintre delegațiile română și cea ungară din PPE, cele două delegații înregistrează cel mai ridicat nivel de acord în domeniile Economie şi afaceri monetare, Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne şi Industrie, cercetare şi energie. În schimb, în Agricultură şi Egalitate de gen se poate observa o oarecare distanțare.

Sursa: www.votewatch.eu

61


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

1.4 Cum se înteleg eurodeputații români între ei ?

Cât de mult votează eurodeputații români împreună? Cu privire la gradul de acord exprimat la vot pe ansamblul voturilor (toate domeniile politice) dintre vicepreşedinţii români ai grupurilor politice europene, distanța cea mai mare se înregistrează între Marian-Jean Marinescu (PD-L/PPE) şi Rovana Plumb (PSD/S&D), aceștia având un grad de dezacord de 30,98%. Adina Vălean (PNL/ALDE) are o poziție de mijloc, votând aproape în aceeași măsură cu colegul său de la dreapta spectrului politic, Marian-Jean Marinescu, și cu colega sa de la stânga spectrului politic, Rovana Plumb. Constatarea este una firească, având în vedere poziția de centru ocupată în general de grupul ALDE în PE între cele două mari grupări: grupul socialist (la stânga sa), și cel creștin-democrat (la dreapta sa).

Sursa: www.votewatch.eu

De remarcat faptul că valorile de acord între cei trei eurodeputați români reprezentativi sunt semnificativ mai reduse comparativ cu cele înregistrate atunci când am comparat acordul între fiecare dintre ei și colegii de grup politic din alte state membre ale UE, fapt ce confirmă ipoteza conform căreia în Parlamentul European se votează mult mai mult pe linie ideologică, doctrinară, decât în funcție de naționalitate.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum În această secțiune am studiat măsura în care eurodeputații români membri ai delegației aceluiași partid votează împreună. Pentru exemplificare, am ales să comparăm cum se raportează fiecare membru al delegației la poziția șefului de delegație națională10.

Acord și dezacord în interiorul delegației PSD+PC Eurodeputatul Cătălin Ivan, șeful delegației PSD+PC în Parlamentul European, este cel mai puțin în acord cu domnul Claudiu Tănăsescu, cei doi votând identic la doar 87,48% din voturi (reamintim faptul că domnul Claudiu Tănăsescu s-a alăturat delegației PSD+PC abia la începutul anului 2011, domnia sa fiind ales în 2009 pe listele PRM). Un grad relativ de dezacord regăsim și în relația Cătălin Ivan – Ioan Mircea Pașcu (4,24%). La polul opus, pozițiile politice ale lui Cătălin Ivan sunt împărtășite cel mai mult de către Rovana Plumb (97,35%), Sabin Cutaș (97,13%) și Daciana Sârbu (97%).

Sursa: www.votewatch.eu

10

Șeful delegației naționale este o persoană diferită de vicepreședintele grupului european din partea delegației naționale respective. La momentul colectării datelor șefii delegațiilor partidelor românești sunt Cătălin Ivan PSD+PC, Norica Nicolai PNL și Theodor Stolojan PD-L.

63


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Acord și dezacord în interiorul delegației PNL Comparând gradul de acord politic dintre doamna Norica Nicolai, șefa delegației PNL, și colegii săi, observăm că pozițiile domniei sale sunt cel mai mult împărtășite de Adina Vălean (94,69%) și Ramona Mănescu (93,73%). Cel mai redus grad de acord politic se înregistrează între Norica Nicolai şi Cristian Buşoi (91,90%).

Sursa: www.votewatch.eu

De remarcat faptul că valorile de acord politic înregistrate între membrii delegației PNL sunt ușor mai scăzute comparativ cu cele înregistrate în interiorul delegațiilor PSD+PC și PD-L.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Acord și dezacord în interiorul delegației PD-L În interiorul delegaţiei PD-L, pozițiile politice ale domnului Theodor Stolojan, șeful acestei delegații, sunt cel mai mult împărtășite de către Iosif Matula (98,26%), Traian Ungureanu (97,72%) şi Rareş Niculescu (97,52%). La polul opus, cea mai mare distanță în termeni de poziționări politice (voturi) este sesizabilă între Theodor Stolojan și Monica Macovei (grad de acord de doar 94,25%).

Sursa: www.votewatch.eu

Pentru mai multe informații referitoare la valorile de acord politic între delegațiile partidelor românești și grupurile politice europene sau în interiorul delegațiilor românești, contactați-ne la bucuresti@qvorum.ro.

65


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Concluzii asupra compatibilității pozițiilor politice Fără îndoială, un punct sensibil pentru eurodeputații români în PE îl reprezintă domeniul Agricultură și dezvoltare rurală. Acest fapt este evidențiat de distanțările deputaților români față de colegii lor din alte delegații naționale, situație resimțită în toate cele trei grupuri politice europene în care România are reprezentanți. Explicația rezidă în mod evident, în faptul că pentru România acest domeniu este unul de interes major, iar după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European are puteri sporite în a decide legislația aplicabilă în acest sector. Un al doilea domeniu care pare a suscita poziții politice proprii ale eurodeputaților români este Industrie, cercetare și energie. Și în acest sector, se înregistrează un grad mai mare de individualizare a voturilor eurodeputaților români, motivul putând fi constituit de specificitățile naționale. În grupul PPE, delegația PD-L poate conta cel mai mult pe sprijinul delegației maghiare, întrucât pozițiile politice ale celor două delegații se apropie cel mai mult (cu anumite excepții în ceea ce privește agricultura). Pozițiile cele mai îndepărtate de delegația PD-L le regăsim la delegația italiană din grupul creștin-democrat. În grupul S&D, partenerii cei mai viabili pentru delegația PSD+PC par a fi germanii, în timp ce delegația britanică se situează cel mai departe de pozițiile socialiștilor români. Și în interiorul grupului ALDE partenerii cei mai la îndemână, prin prisma pozițiilor politice foarte apropiate, sunt germanii. În schimb, la polul opus liberalilor români se situează delegația franceză din grupul ALDE. Poziționarea politică a PNL în Parlamentul European este la mijloc, între PSD, aflat la stânga pe eșicherul politic, și PD-L, aflat la dreapta sa. Constarea se bazează pe analiza comportamentului la vot a vicepreședinților grupurilor politice europene din partea celor trei partide românești. Astfel, Adina Vălean (PNL) a votat aproape în aceeași măsură cu Rovana Plumb (PSD) – 76,19% - și Marian Jean Marinescu (PDL) – 78,74%, în timp ce între aceștia doi din urmă gradul de acord este semnificativ mai scăzut – 69,02%. În interiorul delegației PD-L, gradul cel mai mare de dezacord raportat la pozițiile politice ale șefului delegației, Theodor Stolojan, îl înregistrează Monica Macovei (5,75%), în timp ce Iosif Matula deviază cel mai puțin de la linia domnului Stolojan (2,28% din voturi). Claudiu Tănăsescu pare a nu se fi integrat încă pe deplin în cadrul delegației PSD (după migrarea acestuia de la PRM), întrucât înregistrează cel mai scăzut grad de acord politic cu șeful delegației, Cătălin Ivan, votând altfel decât acesta la 12,52% din voturi. Pe de altă parte, între Cătălin Ivan și Rovana Plumb există cea mai mică diferență de opinii politice, doar 2,65%. În interiorul delegației liberale se înregistrează un grad mai ridicat de individualism. Astfel, Cristian Bușoi s-a îndepărtat cel mai mult de la linia șefei delegației, Norica Nicolai, votând diferit față de aceasta la 8,10% din voturi. Poziția cea mai apropiată de doamna Nicolai este a Adinei Vălean, dar chiar și aici se inregistrează un grad de dezacord relativ mare (comparat cu situațiile din PSD și PD-L), în valoare de 5,31%.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

2. Analiza activității individuale a europarlamentarilor români în legislativul european (2009-2011)

Delegația Alianței Partidului Social Democrat + Partidul Conservator (PSD+PC)

Victor Boștinaru Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor (S&D)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Vicepreședinte al Delegaţiei pentru relaţiile cu Albania, Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Muntenegru şi Kosovo Membru în Comisia pentru dezvoltare regională Membru în Comisia pentru petiţii Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): -

Transparență: La solicitarea Institutului Qvorum, domnul Victor Boștinaru și-a întocmit un raport de activitate detaliat, în care precizează atât activitățile legislative, cât și cele complementare ale domniei sale.

Comunicarea pe internet: Pe website-ul www.victorbostinaru.ro regăsim puține detalii privind activitatea parlamentară a domnului eurodeputat, precum înregistrările video ale intervențiilor în plen, întrebările adresate, ce evenimente organizează sau în ce vizite oficiale s-a aflat - http://victorbostinaru.ro/?cat=16. În schimb, pe site nu există nicio referire la amendamentele depuse de eurodeputat, pentru o mai bună evidențiere a prevederilor cheie pe care acesta a încercat să le insereze sau să le elimine. Un punct forte îl constituie publicarea pe site a raportului de activitate a domnului eurodeputat, cel mai recent fiind din anul 2010 (http://victorbostinaru.ro/?p=2186).

67


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

În secțiunea Comunicare regăsim opiniile domnului eurodeputat pe anumite subiecte de pe agenda de la Bruxelles, precum și despre politica internă. Domnul Boștinaru oferă posibilitatea vizitatorilor să descarce de pe site-ul său mai multe documente utile precum Actorii locali din România și rolul lor în politica de coeziune teritorială a Uniunii Europene - Ghid pentru aleșii locali (http://victorbostinaru.ro/?page_id=9). Pagina de internet permite comentarii din partea vizitatorilor. Domnul Boștinaru este susținătorul a două proiecte on-line pentru cetățeni: -

site-ul www.petitiipe.ro își propune să prezinte procedura petiţionării pe înțelesul cetățenilor. De asemenea site-ul prezintă şi procedura iniţiativei europene cetăţeneşti prin care cel puţin 1 milion de cetăţenii europeni, dintr-un număr semnificativ de state membre, pot solicita Comisiei Europene să prezinte propuneri legislative.

-

website-ul www.regi.ro are menirea de a promova soluţiile şi reformele necesare pentru ca România să beneficieze de oportunităţile oferite prin Politica de Coeziune a Uniunii Europene.

Nu a fost găsit un blog al domnului Boștinaru. Domnul Boștinaru informează constant cetățenii despre activitățile și acțiunile sale și prin intermediul rețelei de socializare Facebook.

Recomandări privind transparența și comunicarea: În opinia noastră, comunicarea domnului Victor Boștinaru ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin: 1) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute 2) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali 3) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate transmis către Institutul Qvorum și actualizarea regulată a acestora.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum Activitate: Obiectivele pe care și le-a propus domnul Victor Boștinaru în actualul mandat de europarlamentar (conform propriului raport de activitate): Nr 1 2 3

Denumirea obiectivului Stimularea dezbaterii privind creşterea capacităţii administrative a României, a dezbaterii privind reforma regională şi definirea noii politici de coeziune a Uniunii Europene. Contribuţie la creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene în România. Consolidarea rolului Comisiei de Petiţii a Parlamentului European ca instituţie esenţială în apărarea drepturilor cetăţenilor europeni.

În vederea atingerii acestor obiective, domnul Boștinaru a obținut calitatea de raportor de opinie și raportor din umbră pentru mai multe rapoarte adoptate sau care urmează a fi adoptate în cadrul Parlamentului European. Principalele rezultate obținute de domnia sa le reprezintă:

Nr

Denumirea rezultatului obținut

1

Adoptarea Avizului privind Strategia Uniunii Europene pentru Marea Neagră: Avizul Comisiei pentru dezvoltare regională se concentrează asupra importanţei Strategiei UE – Marea Neagră pentru o dezvoltare durabilă şi coordonată a regiunii, care a devenit extrem de relevantă pentru întreaga Uniune odată cu aderarea României şi Bulgariei în 2007.

2

Adoptarea Raportului Iniţiativa cetăţenească (raportor din umbră): Eurodeputatul a subliniat faptul că Parlamentul European a avut cea mai mare contribuţie la această nouă formă de participare publică, demonstrând încă o dată dorinţa Parlamentului de a aduce cetăţenii Uniunii în dezbaterea politicilor, aducând în acelaşi timp Uniunea Europeană mai aproape de cetăţenii săi.

69


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Întâlniri cu partenerii sociali Domnul Boștinaru a avut consultări cu reprezentanți ai industriilor interesate, cum ar fi: Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Federaţia Română a Jurnaliştilor MediaSind, reprezentanţi ai Guvernului Serbiei, reprezentanți ai Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi ai Şcolii Române de Afaceri.

Pentru a vizualiza în detaliu raportul de activitate al lui Victor Boștinaru, accesați: http://www.qvorum.ro/publication/

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile lui Victor Boștinaru, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=75&lang=ro&eps=0

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Corina Crețu

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor (S&D)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Vicepreşedintele Comisiei pentru dezvoltare Membru în Comisia specială privind criza financiară, economică şi socială Membru supleant în Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale Membru al Delegaţiei pentru relaţiile cu Statele Unite ale Americii Membru supleant în cadrul Delegaţiei pentru relaţiile cu Israel Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): -

Transparență La solicitarea Institutului Qvorum, doamna Corina Crețu și-a întocmit un raport de activitate detaliat, în care precizează atât activitățile legislative, cât și cele complementare ale domniei sale. Astfel, din raport reies cu claritate atât obiectivele, cât și acțiunile desfășurate (întâlniri cu partenerii sociali, evenimente organizate în țară și la Bruxelles, compoziția grupurilor de vizitatori).

Comunicarea pe internet Pe website-ul http://www.corina-cretu.ro/ informațiile despre activitatea din PE a doamnei Crețu sunt neactualizate, cel mai recent articol/interviu datează din 2009, iar intervențiile în plen din 2008. La secțiunea Activitate politică regăsim rapoarte de activitate ale doamnei eurodeputat, însă nici acestea nu sunt de actualitate (ultimul raport este pe anul 2009). În schimb, secțiunea de noutăți cuprinde comunicate de presă recente. Utilizatorii site-ului nu au posibilitatea de a se abona la un newsletter pentru a fi la curent cu activitatea Corinei Creţu. Totodată, vizitatorii paginii de internet nu au posibilitatea de a lăsa feed-back, comunicarea prin intermediul site-ului fiind unidirecţională.

71


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Blogul http://corinacretu.wordpress.com/ este actualizat și încearcă să prezinte detalii despre activitatea doamnei deputat: ce întrebari a adresat Comisiei Europene, la ce evenimente a participat în calitate de eurodeputat, înregistrări video ale discursurilor din ședințele plenare. Aceste informații sunt combinate cu poziționări ale eurodeputatei pe chestiuni de politică internă. Corina Creţu este unul dintre europarlamentarii PSD care îşi actualizează frecvent informaţia publicată pe Facebook, prezentând atât activitățile desfășurate în calitatea de europarlamentar, cât şi pe cele în calitate de membru al PSD.

Recomandări privind transparența și comunicarea: În opinia noastră, comunicarea doamnei Corina Crețu ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin:

1) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute

2) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali

3) Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor și încurajarea contribuțiilor din partea acestora.

4) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate transmis către Institutul Qvorum și actualizarea regulată a acestora.

Activitate Obiectivele pe care și le-a propus doamna Corina Crețu în actualul mandat de europarlamentar (conform propriului raport de activitate): Nr 1

Denumirea obiectivului

2

4

Îmbunătățirea situației sociale a cetățenilor europeni prin măsuri pentru contracararea efectelor crizei economice (șomaj, inflație, degradarea nivelului de trai) Combaterea sărăciei și crearea de oportunități pentru categoriile defavorizate (tineri, femei, vârstnici) Îmbunătățirea statutului femeilor

5

Creșterea impactului politicii de dezvoltare a Uniunii Europene și perfecționarea

3

Îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru angajați și reducerea discriminărilor impuse românilor pe piața europeană a muncii

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum instrumentelor de lucru ale acesteia 6

Realizarea Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului

7

Eficientizarea ajutorului umanitar și a mijloacelor de prevenire a dezastrelor

8

Anularea obligativității vizelor impuse cetățenilor români

9

Contracararea ascensiunii extremismului în UE și a stigmatizării comunităților românești din diaspora (ex.: cazul Italiei)

În vederea atingerii acestor obiective, doamna Crețu a obținut calitatea de raportor de opinie și raportor din umbră pentru mai multe rapoarte adoptate sau care urmează a fi adoptate în cadrul Parlamentului European. Principalele rezultate obținute de domnia sa le reprezintă:

Nr

Denumirea rezultatului obținut

1

Adoptarea raportului referitor la creșterea impactului politicii de dezvoltare a UE:

2

3

Raportul vizează eradicarea sărăciei prin îmbunătățirea impactului politicii de dezvoltare a Uniunii Europene: atingerea obiectivul colectiv de alocare a 0,7 % din VNB în favoarea asistenței oficiale pentru dezvoltare (AOD) până în 2015, accesul la serviciile sociale de bază, etc (raportor din umbră). Adoptarea proiectului de aviz al Comisiei pentru dezvoltare destinat Comisiei pentru comerţ internaţional referitor la viitoarea politică europeană în domeniul investițiilor internaţionale: Viitoarea politică europeană în domeniul investițiilor internaționale trebuie să vizeze și creșterea economica și crearea de noi locuri de muncă. Situația femeilor în zone de conflict: În situațiile de conflict, mai ales copiii separați de părinți și femeile au nevoie de asistență și ajutor din partea comunității internaționale, de aceea sunt necesare noi mecanisme pentru protecția și sprijinul acestora, dar și pentru îmbunătățirea situației femeilor aflate în zone de conflict. Proiectul va fi prezentat după vacanța europarlamentară, în prima săptămână de activitate în comisiile de specialitate (19-22 septembrie).

73


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Întâlniri cu partenerii sociali Având în vedere prezența în Comisia pentru Dezvoltare și în Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale doamna Crețu a vizat în primul rând consultări cu reprezentanți ai: FMI, Băncii Mondiale, ONU, Uniunii Interparlamentare și ai societății civile, Confederației Europene a ONG-urilor pentru Ajutor Umanitar şi Dezvoltare, Congresului Tineretului Socialist European, comunități românești din Belgia etc.

Pentru a vizualiza în detaliu raportul de activitate al Corinei Crețu, accesați: http://www.qvorum.ro/publication/

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile Corinei Cretu, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=132&lang=ro&eps=0

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

George Sabin Cutaș Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor (S&D)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Membru în Comisia pentru afaceri economice şi monetare Membru supleant în Comisia pentru comerţ internaţional Membru în cadrul Delegaţiei pentru relaţiile cu Peninsula Coreeană Membru supleant în cadrul Delegaţiei la Comisia parlamentară Cariforum-UE Membru supleant în cadrul Delegaţiei pentru relaţiile cu Iran Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): -

Transparență: La solicitarea Institutului Qvorum, domnul Sabin Cutaș și-a întocmit un raport de activitate detaliat, în care precizează atât activitățile legislative, cât și cele complementare ale domniei sale. Astfel, din raport reies cu claritate atât obiectivele, cât și acțiunile desfășurate (întâlniri cu partenerii sociali, evenimente organizate în țară și la Bruxelles, compoziția grupurilor de vizitatori).

Comunicarea pe internet: Website-ul http://www.sabincutas.ro este unul informativ și prezintă detalii despre activitatea parlamentară a domnului eurodeputat, în funcție de domeniile de expertiză – politica comercială, politica de mediu, economică, socială. Regretabilă este însă, maniera nestructurată în care sunt prezentate aceste informații, neexistând o distincție între simplele declarații și acțiunile concrete efectuate de deputat (rapoarte, întrebări/interpelări sau discursurile în plen). Un element pozitiv îl reprezintă claritatea pozițiilor politice exprimate de eurodeputat. Spre exemplu, într-un articol recent Sabin Cutaș își motivează votul împotriva pachetului de guvernanță economică: http://www.sabincutas.ro/index.php/2011/06/ue-are-nevoie-de-o-reluare-a-cresterii-economicebazata-pe-investitii-si-pe-crearea-de-noi-locuri-de-munca/. Un punct forte al site-ului îl reprezintă posibilitatea vizitatorilor de a scrie comentarii cu privire la un anumit articol.

75


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Pe blogul domnului Sabin Cutaș http://cabineteuroparlamentarsabincutas.blogspot.com/ sunt prezentate poziționările eurodeputatului pe probleme de politică europeană, precum și întrebările/interpelările adresate Comisiei Europene. Domnul Cutaș informează constant cetățenii despre activitățile și acțiunile sale și prin intermediul rețelei de socializare Facebook.

Recomandări privind transparența și comunicarea: În opinia noastră, comunicarea domnului Sabin Cutaș ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin:

1) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute

2) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali

3) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate transmis către Institutul Qvorum și actualizarea regulată a acestora.

Activitate: Obiectivele pe care și le-a propus domnul Sabin Cutaș în actualul mandat de europarlamentar (conform propriului raport de activitate): Nr 1 2 3

Denumirea obiectivului Un standard de viață decent pentru toți cetățenii Uniunii Europene Încurajarea investițiilor în domenii cheie (infrastructură, educație, cercetare) Încurajarea activităților întreprinderilor mici și mijlocii

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum În vederea atingerii acestor obiective, domnul Cutaș a obținut calitatea de raportor de fond și raportor din umbră pentru mai multe rapoarte adoptate sau care urmează a fi adoptate în cadrul Parlamentului European. Principalele rezultate obținute de domnia sa le reprezintă:

Nr

Denumirea rezultatului obținut

1

Parteneriatul și Acordul de Cooperare CE-Uzbekistan în domeniul comerțului cu produse textile (urmează a fi adoptat în octombrie 2011) Raportul se referă la extinderea Acordului de Parteneriat și Cooperare dintre UE și Uzbekistan printr-un Protocol, în domeniul comerțului cu textile. Raportul este unul controversat, dată fiind folosirea copiilor ca mână de lucru în industria textilă din Uzbekistan.

2

3

Guvernanța economică globală (urmează a fi adoptat în octombrie 2011 – raportor din umbră) Se discută necesitatea unei structuri de guvernanță care să urmărească combaterea dezechilibrelor comerciale globale și a volatilității excesive a prețurilor alimentare. Adoptarea Raportului O Strategie a Uniunii Europene pentru Marea Neagră (raportor din umbră): A fost pus accentul pe o cooperare mai strânsă între statele din regiunea Mării Negre și direcționarea investițiilor către dezvoltarea Portului Constanța, acesta fiind cel mai mare port al Uniunii Europene la Marea Neagră.

4

Adoptarea Raportului Politica comercială internațională în contextul imperativelor legate de schimbările climatice (raportor din umbră): Este subliniată necesitatea încheierii unui acord internațional asupra protecției mediului, obligatoriu din punct de vedere juridic. De asemenea, se arată că Uniunea Europeană trebuie să ia inițiativa în ceea ce privește respectarea mediului și realizarea de investiții în economia verde.

77


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Întâlniri cu partenerii sociali

Domnul Cutaș a avut consultări cu organizații europene și din România, cum ar fi: Organizația Internațională a Muncii, Confederația Europeană a Sindicatelor, Organizația Internațională împotriva Sclaviei, Asociația pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România – ADPFR, Rețeaua Bankwatch (rețea din Europa centrală și de est de monitorizare a activităților instituțiilor financiare internaționale) etc.

Pentru a vizualiza în detaliu raportul http://www.qvorum.ro/publication/

de

activitate

al

lui

Sabin

Cutaș,

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile lui Sabin Cutaș, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=136&eps=0&lang=ro

www.qvorum.ro

accesați:


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Vasilica Viorica Dăncilă

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor (S&D)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Membru în Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală Membru supleant în Comisia pentru dezvoltare regională Membru în cadrul Delegaţiei pentru relaţiile cu ţările din Mashrek Membru în cadrul Delegaţiei la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterană Membru supleant în cadrul Delegaţiei la comisiile parlamentare de cooperare UE-Armenia, UEAzerbaidjan şi UE-Georgia Membru supleant în cadrul Delegaţiei la Adunarea Parlamentară Eurones Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): Liderul europarlamentarilor PSD în cadrul grupului S&D (martie 2010-martie 2011) Membru de onoare al Grupului de prietenie UE - Brazilia ( Eurobrasil) Membru al Grupului de prietenie UE - Israel Membru al Intergrupului vin, fructe și legume, tradiție și calitate Membru al Grupului de lucru orizontal B privind - Politica financiară, dezvoltarea regională și rurală și pescuitul

Principala poziție ocupată de Viorica Dăncilă este aceea de membru într-una din comisiile cu cel mai mare grad de importanță directă pentru țara noastră, Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală, în contextul în care Politica Agricolă Comună reprezintă 40% din bugetul total al UE. Prin urmare, considerăm că activitatea domniei sale trebuie prezentată cât mai frecvent și cât mai în detaliu publicului din țară.

79


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Transparență La solicitarea Institutului Qvorum, doamna Viorica Dăncilă și-a întocmit un raport de activitate detaliat, în care precizează atât activitățile legislative, cât și cele complementare ale domniei sale. Astfel, din raport reies cu claritate atât obiectivele, cât și acțiunile desfășurate (întâlniri cu partenerii sociali, evenimente organizate în țară și la Bruxelles, compoziția grupurilor de vizitatori).

Comunicarea pe internet Nu a fost găsit un website sau un blog al doamnei europarlamentar Viorica Dăncilă. Doamna Viorica Dăncilă nu are o prezență susținută pe Facebook, informațiile cu privire la activitatea domniei sala în Parlamentul European sunt destul de rare.

Recomandări privind transparența și comunicarea: În opinia noastră, comunicarea doamnei Viorica Dăncilă ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin:

1) Crearea unui site / blog prin care să informeze despre activitatea domniei sale în calitate de eurodeputat

2) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute

3) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali

4) Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor și încurajarea contribuțiilor din partea acestora.

5) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate transmis către Institutul Qvorum și actualizarea regulată a acestora.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Activitate Obiectivele pe care și le-a propus doamna Viorica Dăncilă în actualul mandat de europarlamentar (conform propriului raport de activitate): Nr 1 2 3

Denumirea obiectivului Menținerea în cadrul viitoarei Politici Agricole Comune (2014 - 2020) a celor 2 piloni: plățile directe - măsurile de piață și dezvoltarea rurală Renunțarea la criteriul istoric de acordare a plăților pe hectar în cadrul PAC post 2013 și implicit repartiția mai echitabilă a subvențiilor între Statele Membre Susținerea programelor și a schimbului de bune practici între Statele Membre pentru tinerii care se implică în agricultură și în programele incluse în politica de dezvoltare regională

În vederea atingerii acestor obiective, doamna Dăncilă a obținut calitatea de raportor de opinie și raportor din umbră pentru mai multe rapoarte adoptate sau care urmează a fi adoptate în cadrul Parlamentului European. Principalele rezultate obținute de domnia sa le reprezintă:

Nr Denumirea rezultatului obținut 1 2 3

4 5

Adoptarea Raportului de inițiativă referitor la rolul femeilor în agricultură și în zonele rurale (raportor din umbră) Adoptarea Raportului de inițiativă referitor la o abordare comunitară în privința prevenirii dezastrelor naturale și a celor provocate de om (raportor din umbră) Adoptarea Raportului de inițiativă referitor la Cartea verde a Comisiei privind protecția pădurilor și informarea în domeniul forestier în UE: pregătirea pădurilor pentru schimbările climatice (raportor din umbră) Adoptarea Raportului de inițiativă referitor la Strategia UE pentru integrarea romilor (raportor din umbră) Adoptarea Raportului de inițiativă referitor la politica maritimă integrată (PMI) - Evaluarea progreselor înregistrate și noi provocări (raportor din umbră)

81


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Întâlniri cu partenerii sociali Având în vedere prezența în Comisia de agricultură și dezvoltare rurală, doamna Dăncilă a vizat în primul rând consultări cu reprezentanții din România ai industriilor interesate precum: AgroBiotechRom, Asociația Bioagricultorilor din România, Liga Asociațiilor producătorilor Agricoli din România, Sindicatul Național a Crescătorilor de Ovine și Caprine din România, Comitetul Național de Dezvoltare Rurală din România, Asociația Distribuitorilor de Cartofi și Derivate din România, Asociația Română a Cărnii. De asemenea, doamna Dăncilă a avut consultări și cu reprezentanții Copa – Cogeca (General Confederation of Agricultural Cooperatives).

Pentru a vizualiza în detaliu raportul de activitate al Vioricăi Dăncilă accesați: http://www.qvorum.ro/publication/

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile Vioricăi Dăncilă, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=141&eps=0&lang=ro

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Ioan Enciu

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor (S&D)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Membru în Comisia pentru industrie, cercetare şi energie Membru în cadrul Delegaţiei pentru relaţiile cu Canada Membru supleant Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne Membru supleant în cadrul Delegaţiei pentru relaţiile cu Consiliul Legislativ Palestinian Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): Trezorier al Delegației române din Grupul S&D

Transparență La solicitarea Institutului Qvorum, domnul Ioan Enciu și-a întocmit un raport de activitate detaliat, în care precizează atât activitățile legislative, cât și cele complementare ale domniei sale. Astfel, din raport reies cu claritate atât obiectivele, cât și acțiunile desfășurate (întâlniri cu partenerii sociali, evenimente organizate în țară și la Bruxelles, compoziția grupurilor de vizitatori).

Comunicarea pe internet Website-ul http://www.ioanenciu.ro/ este actualizat și încearcă o prezentare a rolului deputatului european. Astfel, sunt evidențiate care au fost activitățile principale în cadrul comisiilor de specialitate pe săptămâni de lucru sau concluziile ședințelor plenare, însă vizitatorilor le sunt oferite puține detalii despre contribuțiile concrete ale domnului Enciu la aceste activități. Pe site regăsim informații detaliate privind întrebările și interpelările adresate Comisiei și Consiliului. Domnul Enciu este printre puținii eurodeputați români care prezintă cu acuratețe care a fost rolul domniei sale în calitate de raportor, fiind enunțate prevederile cheie pe care acesta a încercat să la insereze sau să le elimine dintr-un raport. http://www.ioanenciu.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=12:raportulqeuropeana-etapele-urmatoareq&catid=7:activitati

83


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Regretabilă este însă maniera nestructurată în care sunt prezentate aceste informații: nu există secțiuni speciale în site pentru activitățile de substanță (rapoarte, amendamente), toate detaliile despre activitatea deputatului fiind înșiruite în partea stângă, alături de comunicatele de presă. De remarcat este și faptul că domnul Enciu este printre puținii eurodeputați români care oferă publicului în timp real atât informații referitoare la activitarea recentă din PE, cât și la principalele teme de agenda PE din perioada următoare. Pagina de internet nu permite comentarii din partea vizitatorilor. Blogul domnului Ioan Enciu îl regăsim sub forma unei secțiuni din site-ul mai sus menționat și este foarte puțin utilizat pentru a transmite cetățenilor poziționări ale domniei sale pe un anumit subiect. De notat însă, este că ultima noutate de pe blog datează din ianuarie 2010 (ex: http://www.ioanenciu.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&Itemi d=10)

Însemnările domnului Ioan Enciu de pe rețeaua de socializare Facebook sunt în strânsă corelație cu activitatea de europarlamentar, prezentând în special informații despre evenimentele la care participă.

Recomandări privind transparența și comunicarea: În opinia noastră, comunicarea domnului Ioan Enciu ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin:

1) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute (mai structurat evidențiate)

2) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali

3) Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor și încurajarea contribuțiilor din partea acestora.

4) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate transmis către Institutul Qvorum și actualizarea regulată a acestora.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Activitate Obiectivele pe care și le-a propus domnul Ioan Enciu în actualul mandat de europarlamentar (conform propriului raport de activitate): Nr 1 2 3

Denumirea obiectivului Eliminarea restricțiilor de mobilitate, calătorie și muncă pentru cetățenii români in interiorul Uniunii Europene și în relația cu țări terțe Ameliorarea condiției socio-economice a categoriilor sociale cele mai vulnerabile la nivelul Uniunii Europene și al României Dezvoltarea domeniului cercetării, dezvoltării și inovării în România și la nivelul Uniunii Europene

În vederea atingerii acestor obiective, domnul Enciu a obținut calitatea de raportor de fond, raportor de opinie și raportor din umbră pentru mai multe rapoarte adoptate sau care urmează a fi adoptate în cadrul Parlamentului European. Principalele rezultate obținute de domnia sa le reprezintă:

Nr

Denumirea rezultatului obținut

1

Aplicarea acquis-ului Schengen în Bulgaria şi în România:

2

3

Din poziția de raportor din umbră domnul Enciu a reușit să adune suportul cvasi total al deputaților S&D pentru aderarea celor două țări la spațiul Schengen, lucru care reiese din votul final larg favorabil din plenul Parlamentului European. Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1104/2008 privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (raportor din umbră): În contextul extinderii spațiului Schengen și a avansului tehnologic, trecerea la a doua generație a Schengen Information System reprezintă un obiectiv al UE încă din 2003. Această migrație către SIS II a suferit mai multe amânări iar noul termen ferm de implementare efectivă a acestuia este anul 2013. Până la această dată, raportorii din umbră rămân responsabili asupra dosarului din partea grupurilor politice. Adoptarea Acordului dintre UE şi Brazilia cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere a titularilor de pașapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale (raportor de fond): Acordul contribuie la facilitarea mobilității tuturor cetățenilor europeni care călătoresc în Brazilia în scop de afaceri sau turism pentru o perioadă de maxim 3 luni.

85


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Întâlniri cu partenerii sociali Domnul Enciu a vizat în primul rând consultări cu reprezentanții de la nivel european ai industriilor interesate precum: Panasonic, Samsung, Friends of the Earth, EUROPEAN SMALL BUSINESS ALLIANCE, International Paper Europe, European Insulation Manufacturers Association, MOGiS e.V., Mylan Pharmacuticals, Teva Pharmaceuticals Industries Ltd., Watson Pharmaceuticals Inc etc.

Pentru a vizualiza în detaliu raportul de activitate al lui Ioan Enciu, accesați: http://www.qvorum.ro/publication/

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile lui Ioan Enciu, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=179&eps=0

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Cătălin Ivan Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor (S&D)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Membru în Comisia de Control Bugetar Membru în Comisia de Cultură și Educație Membru supleant în Comisia de Bugete Delegația pentru cooperare UE-MLD Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest Delegația PE pentru relații cu țările din Comunitatea Andină Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): Trezorier al Delegației Social - Democrate Române (martie 2010-martie 2011) Președinte al delegației române S&D (martie 2011- prezent) Vice-Președinte al Delegației UE - Comunitatea Andină

Transparență: La solicitarea Institutului Qvorum, domnul Cătălin Ivan și-a întocmit un raport de activitate detaliat, în care precizează atât activitățile legislative, cât și cele complementare ale domniei sale. Astfel, din raport reies cu claritate atât obiectivele, cât și acțiunile desfășurate (întâlniri cu partenerii sociali, evenimente organizate în țară și la Bruxelles, compoziția grupurilor de vizitatori).

Comunicarea pe internet: Website-ul http://www.catalinivan.ro este unul informativ, prezentând detalii despre activitatea parlamentară a domnului eurodeputat, precum intervențiile în plen, întrebările adresate, ce propuneri de rezoluții a inițiat alături de alți membri ai Parlamentului European, precum și o scurtă descriere a măsurilor propuse prin respectiva propunere de rezoluție. În schimb, pe site nu există nicio referire la amendamentele depuse de eurodeputat, pentru o mai bună evidențiere a prevederilor cheie pe care acesta a încercat să le insereze sau să le elimine dintr-un raport. Website-ul conține o secțiune intitulată Proiecte, însă in această secțiune vizitatorul regăsește doar comentarii și nu o expunere a proiectelor politice ale deputatului.

87


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Un element pozitiv îl constitutie faptul că de pe website cetățenii pot descărca un newsletter lunar privitor la activitatea lui Cătălin Ivan. Newsletter-ul nu poate fi însă vizualizat direct pe pagina de internet. Pagina de internet nu permite comentarii din partea vizitatorilor. La secțiunea de Noutăți apar declarații și poziționări ale eurodeputatului cu privire la politica internă, însă lipsesc referirile la politica europeană. Pe blogul domnului Cătălin Ivan http://blog.catalinivan.ro/ apar înregistrări video ale discursurilor susținute în cadrul ședințelor plenare ale legislativului European. Totodată, sunt prezentate acțiunile zilnice ale eurodeputatului, precum și emisiunile la care participă. Domnul Ivan informează constant cetățenii despre activitățile și acțiunile sale și prin intermediul rețelei de socializare Facebook.

Recomandări privind transparența și comunicarea: În opinia noastră, comunicarea domnului Cătălin Ivan ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin:

1) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute

2) O pondere mai ridicată a subiectelor de pe agenda politică europeană, în comparație cu subiectele de politică internă românească

3) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali

4) Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor și încurajarea contribuțiilor din partea acestora.

5) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate transmis către Institutul Qvorum și actualizarea regulată a acestora.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Activitate: Obiectivele pe care și le-a propus domnul Cătălin Ivan în actualul mandat de europarlamentar (conform propriului raport de activitate): Nr 1 2

Denumirea obiectivului Promovarea regiunii de nord-est a României la nivel european

3

Creșterea calitativă a învățământului preuniversitar și universitar din UE și România

Îmbunătățirea absorbției de fonduri europene în România

În vederea atingerii acestor obiective, domnul Ivan a obținut calitatea de raportor de fond și raportor din umbră pentru mai multe rapoarte adoptate sau care urmează a fi adoptate în cadrul Parlamentului European. Principalele rezultate obținute de domnia sa le reprezintă: Nr

Denumirea rezultatului obținut

1

Adoptarea raportului privind Protecția intereselor financiare ale Uniunii: raportul rezumă statisticile privind neregulile raportate de statele membre în acele domenii în care acestea execută bugetul (politica agricolă, politica de coeziune și fondurile de preaderare, adică aproximativ 80% din buget) și pentru colectarea resurselor proprii tradiționale ale UE. De asemenea, se oferă o estimare a neregulilor survenite în domeniul cheltuielilor gestionate direct de către Comisie, precum și o perspectivă de ansamblu privind activitatea operațională a Oficiului European de Luptă Antifraudă.

2

Adoptarea Avizului CULT privind Descărcarea Bugetară (Raportor din umbră): Prin amendamentele depuse de Cătălin Ivan comisia a acceptat idea nevoii de declarații naționale de management semnate la nivel ministerial, instituirea unei metode sistematice de suspendare a fondurilor în cazul observări unor nereguli; o transparență sporită a suspendărilor. Aceste amendamente au fost decisive în găsirea compromisului pentru acordarea descărcări de gestiune a Comisiei.

Întâlniri cu partenerii sociali Domnul Ivan a avut consultări cu organizații europene și din România precum: ETUC (Confederația Sindicatelor Europene), UEFA, AIMR (Asociația Industriei Muzicale din România), UPFR (Uniunea Producătorilor de fonograme din România), SAA (Asociația Autorilor Audiovizuali).

Pentru a vizualiza în detaliu raportul http://www.qvorum.ro/publication/

de

activitate

al

lui

Cătălin

Ivan,

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile lui Cătălin Ivan, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=305&lang=ro&eps=0

89

accesați:


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Ioan Mircea Pașcu Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor (S&D)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Vicepreşedinte al Comisiei pentru afaceri externe Vicepreședinte al Delegaţiei pentru relaţiile cu Adunarea Parlamentară a NATO Membru în Subcomisia pentru securitate şi apărare Membru în cadrul Delegaţiei pentru relaţiile cu Japonia Membru supleant în Comisia pentru transport şi turism Membru supleant în cadrul Delegaţiei pentru relaţiile cu Statele Unite ale Americii Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): -

Transparență: Domnul Ioan Mircea Pașcu nu a dat curs invitației Institutului Qvorum de a furniza informații cu privire la activitatea domniei sale.

Comunicarea pe internet: Pe website-ului http://ioanmirceapascu.ro/ se regăsesc foarte puține informații cu privire la activitatea domnului Ioan Mircea Pașcu în legislativul European. Din secțiunea Despre a site-ului se face trimitere către profilul eurodeputatului pe pagina de internet a PE, unde vizitatorul se poate documenta despre întrebările adresate Comisiei sau Consiliului de domnul Pașcu sau poate viziona intervențiile în cadrul ședințelor plenare - http://ioanmirceapascu.ro/despre/#content. Pe prima pagina, secțiunea de Știri este actualizată cu noutăți din Partidul Social Democrat și cu poziționări ale domnului eurodeputat pe teme de politică internă, însă nu regăsim nicio știre referitoare la agenda europeană actuală. Singura informație din site despre scena politică europeană se referă la rezultatele alegerilor europarlamentare din 2009. Website-ul nu conține niciun fel de informații cu privire la obiectivele asumate și activitățile de substanță din PE.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum Website-ul nu permite comentarii din partea vizitatorilor. Blogul http://impascu.wordpress.com/ nu este utilizat de domnul eurodeputat pentru a reliefa activitatea domniei sale în legislativul european, accentul căzând pe chestiuni de politică internă. Domnul Ioan Mircea Pașcu nu are o prezență susținută pe Facebook, informările despre temele aflate pe agenda de la Bruxelles, fiind foarte rare.

Recomandări privind transparența și comunicarea:

În opinia noastră, comunicarea domnului Ioan Mircea Pașcu ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin:

1) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE și actualizarea acestora (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute

2) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali

3) O pondere mai ridicată a subiectelor de pe agenda politică europeană, comparat cu subiectele de politică internă românească

4) Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor și încurajarea contribuțiilor din partea acestora.

5) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate și actualizarea regulată a acestora.

91


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Activitate: Domnul Ioan Mircea Pașcu nu și-a făcut cunoscute obiectivele pe care și le-a propus în actualul mandat de europarlamentar. Ioan Mircea Pașcu nu a obținut calitatea de raportor de fond sau raportor de opinie în cadrul Parlamentului European în actualul mandate (pentru rapoartele al căror proces legislativ s-a încheiat).

Întâlniri cu partenerii sociali Domnul Ioan Mircea Pașcu nu a făcut cunoscute informații cu privire la consultările cu partenerii sociali în calitate de parlamentar european.

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile lui Ioan Mircea Pașcu, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=504&eps=1&lang=ro

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Rovana Plumb

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor (S&D)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Vicepreședinta Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților Membru în Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale Membru supleant în Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară Membru supleant în Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): Co-președinte al "Grupului Orizontal de lucru C"- "Modelul economic și social".

Transparență La solicitarea Institutului Qvorum, doamna Rovana Plumb și-a întocmit un raport de activitate detaliat, în care precizează atât activitățile legislative, cât și cele complementare ale domniei sale. Astfel, din raport reies cu claritate atât obiectivele, cât și acțiunile desfășurate (întâlniri cu partenerii sociali, evenimente organizate în țară și la Bruxelles, compoziția grupurilor de vizitatori).

Comunicarea pe internet Prin intermediul website-ului http://www.rovanaplumb.ro/ deputata înștiințează pe scurt cetățenii despre programul său politic și despre activitatea în Parlamentul European, precum și despre implicarea acesteia în problemele interne din România în calitate de reprezentantă a Partidului Social - Democrat. Pe pagina de internet, sunt prezentate o selecție a intervențiilor în plen și a întrebărilor adresate de eurodeputată, însă acestea nu sunt actualizate, cea mai recentă declarație din plen datând din ianuarie 2010 (http://www.rovanaplumb.ro/euro-interventii.php). De asemenea, pe site nu există nicio referire la amendamentele depuse de eurodeputată sau la prevederile concrete pe care le-a urmărit în calitate de raportor.

93


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Pagina de internet nu permite comentarii din partea vizitatorilor. Un element pozitiv îl constituie posibilitatea de abonare prin intermediul site-ului la un newsletter al doamnei eurodeputat, însă acesta nu poate fi vizualizat și pe pagina de internet. Nu a fost găsit un blog al doamnei Rovana Plumb. Doamna Rovana Plumb nu este foarte activă pe Facebook, pe contul domniei sale regăsindu-se doar câteva informări cu privire la pozițiile luate de eurodeputată pe teme europene, precum și pe chestiuni de politică internă. Interesantă este informarea detaliată despre prevederile cheie din Directiva UE pe concediul de maternitate. Detalii pe rețeaua de socializare Facebook despre activitatea Rovanei Plumb, inclusiv despre evenimentele organizate de aceasta, regăsim pe contul Organizației femeilor social democrate (OFSD).

Recomandări privind transparența și comunicarea: În opinia noastră, comunicarea doamnei Rovana Plumb ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin: 1) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: d. Voturile pe rapoarte de maximă importanță e. Amendamentele depuse și adoptate f. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute 2) O pondere mai ridicată a subiectelor de pe agenda politică europeană, comparat cu subiectele de politică internă românească 3) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali 4) Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor și încurajarea contribuțiilor din partea acestora. 5) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate transmis către Institutul Qvorum și actualizarea regulată a acestora.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum Activitate Obiectivele pe care și le-a propus doamna Rovana Plumb în actualul mandat de europarlamentar (conform propriului raport de activitate): Nr 1

Denumirea obiectivului Dezvoltare durabilă, inteligentă și verde

2

Lupta impotriva schimbărilor climatice și integrarea politicilor de mediu în politicile sectoriale Promovarea egalității de gen în planurile de redresare economică

3

În vederea atingerii acestor obiective, doamna Plumb a obținut calitatea de raportor de fond și raportor din umbră pentru mai multe rapoarte adoptate sau care urmează a fi adoptate în cadrul Parlamentului European. Principalele rezultate obținute de domnia sa le reprezintă:

Nr

Denumirea rezultatului obținut

1

Adoptarea Raportului referitor la sărăcia în rândul femeilor din Uniunea Europeană (Comisia FEMM- votat în plenară în martie 2011): - Introducerea unei egalități de șanse pe piața muncii, asupra programelor orientate în vederea prevenirii și a reducerii sărăciei în rândul femeilor Raportul privind Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă (raportor din umbră; raportul urmează a fi votat în plen în octombrie 2011) - îmbunătățirea calității legislației muncii; - garantarea de condiții prielnice pentru crearea de locuri de muncă; - măsuri de îmbunătățire a echilibrului dintre viața profesională și viața de familie;

2

Întâlniri cu partenerii sociali Având în vedere prezența în Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, doamna Plumb a vizat în primul rând consultări cu reprezentanți ai sindicatelor și ai societății civile: reprezentanții Sindicatului Farmaciștilor din România, reprezentanții Pro-Europe și ECOROM, Asociația RECOLAM, liderii sindicaliști din cadrul Confederației Generale a Muncii din Franța, Asociația Terra Milenium III și ESWET.

95


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Alte precizări privind activitatea deputatului De reținut este calitatea de vice-președinte (începând din aprilie 2011) al grupului politic european din care face parte, grupul S&D, poziție de prestigiu și care o prezintă ca un interlocutor preferat de către reprezentanții diferitelor sectoare economice și sociale de la nivel european.

Pentru a vizualiza în detaliu raportul de activitate al Rovanei Plumb, accesați: http://www.qvorum.ro/publication/ Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile Rovanei Plumb, accesați http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=518&lang=ro&eps=0

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Daciana Sârbu

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor (S&D)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Membru în Comisia de Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară Membru supleant în Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Ucraina Delegaţia pentru relaţiile cu India Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): Vice-președinte al Intergrupului pentru bunăstarea animalelor

Daciana Sârbu este membră în două comisii a căror activitate are implicații majore pentru România în următoarea perioadă. Prin urmare, considerăm că activitatea doamnei Sârbu trebuie prezentată cât mai frecvent și cât mai în detaliu publicului din țară.

Transparență La solicitarea Institutului Qvorum, doamna Daciana Sârbu și-a întocmit un raport de activitate detaliat, în care precizează atât activitățile legislative, cât și cele complementare ale domniei sale. Astfel, din raport reies cu claritate atât obiectivele, cât și acțiunile desfășurate (întâlniri cu partenerii sociali, evenimente organizate în țară și la Bruxelles, compoziția grupurilor de vizitatori).

Comunicarea pe internet Website-ul http://www.dacianasarbu.ro/ este foarte actualizat, prezintă informații despre rolul deputatei europene, sunt expuse întrebările și interpelările, declarațiile scrise și propunerile de rezoluție semnate (cu trimitere către textul acestora pe site-ul Parlamentului European). Pe site se regăsesc și comunicate de presă cu privire la anumite poziționări ale doamnei Sârbu.

97


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Există însă două secțiuni în site care sunt inaccesibile – cea de Intervenții în plen și cea de Rapoarte amendate, cetățeanul neavând posibilitatea să afle ce prevederi cheie a încercat să insereze sau să elimine deputata dintr-un raport. Pagina de internet nu permite comentarii din partea vizitatorilor. La secțiunea de Newsletter din site, se face trimitere către blog-ul doamnei Sârbu, de unde pot fi descărcate în format pdf. toate numerele buletinului informativ. Blogul doamnei Daciana Sârbu, http://dacianasarbu.wordpress.com/campanie/ este actualizat regulat și utilizat pentru a informa despre activitățile sale prin intermediul redirecționării către profilul eurodeputatei pe website-ul www.votewatch.eu și către pagina personală pe site-ul Parlamentului European. De asemenea, pe blog doamna Sârbu își exprimă păreri și poziții pe chestiuni legate de politică europeană și politică internă românească. Salutăm intenția doamnei Sârbu de a-și publica pe propriul site raportul de activitate, dar atragem atenția că acesta acoperă doar anii 2007-2009. Doamna Daciana Sârbu are o prezență susținută pe Facebook, însemnările fiind în strânsă corelație cu activitatea de europarlamentar. În paralel, domnia sa publică şi aspecte legate de viziunile partidului din care provine. Un plus îl reprezintă feed-back-ul pe care îl oferă susţinătorilor prin intermediul comentariilor.

Recomandări privind transparența și comunicarea: În opinia noastră, comunicarea doamnei Daciana Sârbu ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin: 1. Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute 2. Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali 3. Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor și încurajarea contribuțiilor din partea acestora. 4. Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate transmis către Institutul Qvorum și actualizarea regulată a acestora.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum Activitate Obiectivele pe care și le-a propus doamna Daciana Sârbu în actualul mandat de europarlamentar (conform propriului raport de activitate): Nr 1

Denumirea obiectivului Sprijinirea agriculturii românești în UE; sprijinirea cu precădere a fermelor mici, a exploatațiilor familiale, a fermelor care obțin produse tradiționale și a fermelor bio

2

Promovarea alimentației sănătoase; susținerea priorității de a facilita accesul cetățenilor UE la alimente sănătoase și accesibile, precum și de a informa și educa populația UE în privința principiilor nutriției sănătoase

3

Protejarea mediului din România de amenințări, manifeste; semnalarea riscurilor și susținerea unor mecanisme eficiente de gestionare a acestora

În vederea atingerii acestor obiective, doamna Sârbu a obținut calitatea de raportor de fond, raportor de opinie și raportor din umbră pentru mai multe rapoarte adoptate sau care urmează a fi adoptate în cadrul Parlamentului European. Principalele rezultate obținute de domnia sa le reprezintă: Nr

Denumirea rezultatului obținut

1

Adoptarea Raportului: Recunoașterea rolului strategic al agriculturii în contextul securității alimentare (raport din inițiativă proprie, votat în plen în ianuarie 2011): - noua Politica Agricolă Comună (PAC): subliniază importanţa alocării ajutoarelor agricole în mod echitabil la nivel de state membre, în contextul în care fermierii români nu se bucură de aceleași subvenții ca şi cei din vestul Europei; - evidențiază importanţa menținerii agriculturii la scară mică mai ales pentru aprovizionarea piețelor locale; - este esențial să se menţină o PAC puternică (cu un buget care să corespunda priorităţilor), tocmai pentru a putea asigura securitatea alimentară în Europa Adoptarea Raportului: Directiva referitoare la protecția animalelor utilizate în scopuri științifice (raportor din umbră, votat în iunie 2010) - Directiva reglementează experimentele efectuate pe animale și restricționează folosirea animalelor în cercetare doar la experimente care sunt menite să găsească remedii pentru boli grave; - promovează metodele alternative la experimentele pe animale. Adoptarea Raportului: Regulamentul referitor la alimentele noi (raportor din umbră, votat în martie 2011) - există o gamă largă de produse alimentare rezultate ale noilor tehnologii iar consumatorii trebuie să fie informați în legătură cu alimentele pe carele cumpără; - regulamentul propune un mai bun control al accesului alimentelor noi în lanțul alimentar, asigurându-ne că alimentele de pe piață nu sunt periculoase pentru sănătatea umană.

2

3

99


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Întâlniri cu partenerii sociali Având în vedere prezența în Comisia de Mediu, Sănătate Publică și Siguranță Alimentară și în Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, doamna Sârbu a vizat în primul rând consultări cu reprezentanți ai societății civile din domeniul protecției mediului, dar și cu reprezentanți ai industriei alimentare: Greenpeace, TERRA Mileniul III, Salvați Dunărea și Delta, Asociația ALMA-RO, Green Revolution, Health and Environmental Alliance, European Crop Protection, Confederația Industriilor alimentare (CIAA), Organizație profesională - Euro-Toques – comunitatea europeană a bucătarilor.

Pentru a vizualiza în detaliu raportul de activitate al Dacianei Sârbu, accesați: http://www.qvorum.ro/publication/

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile Dacianei Sârbu, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=568&eps=0&lang=ro

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Claudiu Ciprian Tănăsescu

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor (S&D)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Membru în Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară Membru în cadrul Delegaţiei pentru relaţiile cu Canada Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): -

Transparență: Domnul Ciprian Tănăsescu nu a dat curs invitației Institutului Qvorum de a pune la dispoziție raportul de activitatea al domniei sale.

Comunicarea pe internet: Nu a fost găsit un site sau un blog al domnului Ciprian Tănăsescu. Nu a fost găsit un cont asumat al domnului Ciprian Tănăsescu pe rețeaua de socializare Facebook.

Recomandări privind transparența și comunicarea:

În opinia noastră, comunicarea domnului Ciprian Tănăsescu ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin:

1) Crearea unui site / blog prin care să informeze despre activitatea domniei sale în calitate de eurodeputat

2) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE și actualizarea acestora (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute 101


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

3) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali

4) Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor și încurajarea contribuțiilor din partea acestora.

5) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate și actualizarea regulată a acestora.

Activitate: Domnul Ciprian Tănăsescu nu a făcut cunoscute obiectivele pe care și le-a propus în actualul mandat de europarlamentar.

Ciprian Tănăsescu nu a obținut calitatea de raportor de fond sau raportor de opinie pentru niciun raport adoptat în cadrul Parlamentului European.

Întâlniri cu partenerii sociali Domnul Ciprian Tănăsescu nu a făcut cunoscute informații cu privire la consultările cu partenerii sociali.

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile lui Ciprian Tănăsescu, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=643&eps=0&lang=ro

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Silvia - Adriana Țicău

Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Vicepreşedintă a Comisiei pentru transport şi turism; Membru supleant în Comisia pentru industrie, cercetare şi energie; Membru - STOA (Comitetul pentru Evaluarea Opţiunilor ştiinţifice şi tehnologice); Membru în cadrul Delegaţiei pentru relaţiile cu India; Membru supleant în cadrul Delegaţiei pentru relaţiile cu ţările Mercosur; Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): Preşedintă a Forumului pentru Dunăre (MEP Danube Forum)

Transparență La solicitarea Institutului Qvorum, doamna Adriana Țicău și-a întocmit un raport de activitate detaliat, în care precizează atât activitățile legislative, cât și cele complementare ale domniei sale. Astfel, din raport reies cu claritate atât obiectivele, cât și acțiunile desfășurate (întâlniri cu partenerii sociali, evenimente organizate în țară și la Bruxelles, compoziția grupurilor de vizitatori).

Comunicarea pe internet Website-ul http://www.adrianaticau.ro/ este unul informativ și permite o vizualizare a activităților concrete desfășurate în cadrul PE de deputată: rapoartele și avizele redactate de eurodeputată, propunerile de rezoluție semnate, precum și întrebările adresate Comisiei Europene sau Consiliului. Site-ul face trimitere către textul acestor rapoarte, avize sau întrebări aflate pe pagina de internet a legislativului european. Nu găsim însă informații cu privire la efectele rapoartelor sau avizelor pentru România. Totodată, vizitatorul nu are ocazia să înțeleagă rolul efectiv pe care deputata l-a jucat în acele rapoarte/avize, prevederile cheie pe care aceasta a încercat să le insereze sau să le elimine în interesul electoratului propriu. Vizitatorii au posibilitatea de a-i scrie Adrianei Ţicău, prin intermediul unei funcţii prezente la rubrica Contact, însă nu pot afișa un comentariu la o secțiune din site. 103


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Nu a fost găsit un blog al doamnei europarlamentar Adriana Țicău. Adriana Țicău nu a acceptat cererea de prietenie pe rețeaua de socializare Facebook, astfel încât nu am putut vizualiza informațiile postate pe contul domniei sale.

Recomandări privind transparența și comunicarea: În opinia noastră, comunicarea doamnei Adriana Țicău ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin:

2) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute

3) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali

4) Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor și încurajarea contribuțiilor din partea acestora.

5) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate transmis către Institutul Qvorum și actualizarea regulată a acestora.

Activitate Obiectivele pe care și le-a propus doamna Adriana Țicău în actualul mandat de europarlamentar (conform propriului raport de activitate): Nr 1 2 3 4

Denumirea obiectivului Promovarea Dunării în cadrul politicilor europene și dezvoltarea regiunii Dunării și a Mării Negre; Îmbunătățirea infrastructurii de transport și integrarea infrastructurii de transport din România cu cea europeană; Utilizarea eficientă a fondurilor europene, pentru dezvoltarea economică și socială a României; Ridicarea barierelor privind libera circulație a lucrătorilor români;

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum În vederea atingerii acestor obiective, doamna Țicău a obținut calitatea de raportor de fond, de opinie și raportor din umbră pentru mai multe rapoarte adoptate sau care urmează a fi adoptate în cadrul Parlamentului European. Principalele rezultate obținute de domnia sa le reprezintă: Nr Denumirea rezultatului obținut 1

Adoptarea Directivei privind performanța energetică a clădirilor (EPBD) ca urmare a unor intense negocieri între Parlamentul European și Consiliul UE. Directiva a intrat în vigoare în iulie 2010 și introduce următoarele aspecte importante: prevederi referitoare la aspectele legate de finanțare: Comisia trebuie să identifice instrumentele financiare și măsurile fiscale existente și să prezinte noi propuneri până la 30 iunie 2011; - dispoziții referitoare la certificatele de performanță energetică a clădirilor: un set minim de informații care trebuie precizate în certificat, inclusiv posibilitățile de finanțare; dispoziții referitoare la eliberarea și afișarea certificatelor de performanță energetică; includerea indicatorului de performanță energetică al clădirii în anunțurile de vânzare sau închiriere a clădirii sau a unei părți a acesteia; - informații și transparență în ceea ce privește acreditarea și formarea experților, informarea proprietarilor și locatarilor; - introducerea de dispoziții noi adresate urbaniștilor și arhitecților locali pentru ca, la planificarea, proiectarea, construirea și renovarea zonelor industriale sau rezidențiale, să se ia în considerare combinația optimă dintre îmbunătățirile în domeniul eficienței energetice, utilizarea energiei regenerabile și a încălzirii/ răcirii urbane; - introducerea unor sisteme inteligente de contorizare și a sistemelor de control activ, cum ar fi sistemele de automatizare, control și monitorizare destinate economisirii de energie; În procesul legislativ am solicitat primarilor de municipii din România si asociațiilor de primari din alte state membre puncte de vedere pe textul Comisiei, precum și identificarea barierelor întâlnite în implementarea vechii directive privind EPBD (din 2001). Pe baza argumentelor pertinente primite am putut convinge că nu este suficient sa fie izolate termic clădirile și că trebuie ca și sistemele tehnice ale clădirilor și sistemele centralizate de încălzire/răcire să fie eficientizate. Adoptarea și integrarea opiniei ITRE în textul final al raportului Strategia UE pentru Marea Neagră -

2

3

Avizul subliniază dezvoltarea porturilor UE la Marea Neagră, inclusiv a terminalelor pentru petrol și gaz și a infrastructurii privind transportul internodal, în scopul îmbunătățirii comerțului internațional și a transportului hidrocarburilor în regiune și subliniază valoarea adăugată europeană, importanța coridorului sudic al gazelor ca mijloc de îmbunătățire a siguranței aprovizionării UE. Adoptarea raportului Aplicațiile din domeniul transportului ale Sistemului global de radionavigație prin satelit - o politică UE pe termen scurt și mediu -GNSS. GNSS va aduce o contribuție importantă obiectivelor privind: - fluidizarea traficului în transportul rutier (datorită posibilității utilizării sale pentru taxarea 105


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

4

rutieră); - facilitarea creării Cerului unic european; - îmbunătățirea transportului maritim în special în porturi, zonele de coastă si căile navigabile maritime foarte solicitate; - aplicațiile in domeniul transportului pe căile navigabile interioare; - siguranța rutieră (de exemplu, monitorizarea transportului de mărfuri periculoase sau transportul public pe distanțe mari). Regulament privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive-noiembrie 2010. Prin amendamentele depuse și prin amendamentele de compromis s-a reușit introducerea în actul legislativ a următoarelor aspecte importante pentru România: - prelungirea termenului limită a planului de închidere a minelor necompetitive, de la 1 octombrie 2014 la 31 decembrie 2018 ; - se închid doar unitățile care nu au devenit competitive până la data la care este planificată închiderea și dacă necesarul de energie al Uniunii nu mai face oportună funcționarea lor; - sprijin pentru industria minieră în cadrul politicii Uniunii pentru a încuraja energiile regenerabile și combustibilii fosili cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru producția de energie. În orice caz, trebuie menținut ajutorul de stat care are ca scop diminuarea poluării cu cărbune. De la eliminarea subvențiilor ar trebui exceptate acele exploatări miniere care, în termen de zece ani, sunt capabile să devină competitive, dar care necesită în continuare ajutorul de la stat pentru investiții tehnologice pentru protecția mediului; - un nivel minim al producției de cărbune va contribui, în paralel cu alte măsuri, în special cele care vizează promovarea producției de energie din surse regenerabile, la menținerea unei proporții de surse autohtone de energie primară, care vor spori semnificativ securitatea energetică a Uniunii.

Întâlniri cu partenerii sociali Având în vedere prezența în Comisia de Transport și turism, precum și în Comisia pentru industrie, cercetare și energie, doamna Țicău a vizat în primul rând consultări cu reprezentanții de la nivel european ai industriilor interesate precum European Forum for Energy Renewable Sources (EUFORES), European Traffic Police Network (TISPOL), Association of European Airlines (AEA), Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER).

Pentru a vizualiza în detaliu raportul de activitate al Adrianei Țicău accesați: http://www.qvorum.ro/publication/ Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile Adrianei Țicău, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=657&lang=ro&eps=0

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Delegația Partidului Democrat Liberal (PD-L)

Oana Elena Antonescu

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) (PPE)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Membru în Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară Membru supleant în Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne Membru în cadrul Delegației pentru relațiile cu Republica Populară Chineză Membru supleant în cadrul Delegației pentru relațiile cu țările din regiunea MASHREQ

Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): Co-fondator și copreședinte al Grupului de Interes pentru Medicină Complementară şi Alternativă din Parlamentul European Membru al Grupului de interes pentru Sănătate maternă și neonatală din cadrul Parlamentului European Membru al Intergrupului Munți, insule și spații slab populate Membru al Grupului de lucru EUROMED al grupului politic PPE

Transparență La solicitarea Institutului Qvorum, doamna Oana Antonescu și-a întocmit un raport de activitate detaliat, în care precizează atât activitățile legislative, cât și cele complementare ale domniei sale. Astfel, din raport reies cu claritate atât obiectivele, cât și acțiunile desfășurate (întâlniri cu partenerii sociali, evenimente organizate în țară și la Bruxelles, compoziția grupurilor de vizitatori).

107


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Comunicarea pe internet Website-ul http://www.oanaantonescu.ro este actualizat și realizează o prezentare a obiectivelor și rolului deputatei europene. În secțiunea La Bruxelles regăsim informații cu privire la întrebările adresate, propunerile de rezoluție semnate, intervențiile în plen. Site-ul nu prezintă informații cu privire la activitățile de substanță, precum rapoartele, amendamentele sau voturile.

Pe pagina de internet sunt postate și detalii privind evenimentele organizate de Oana Antonescu în teritoriu. De asemenea, cetățenii se pot abona la un newsletter lunar prin intermediul site-ului și îl pot vizualiza pe pagina de internet. Vizitatorii paginii de internet nu au posibilitatea de a lăsa feed-back, comunicarea prin intermediul site-ului fiind unidirecţională. Nu a fost găsit un blog al doamnei europarlamentar Oana Antonescu. Doamna Oana Antonescu are o prezență susținută pe Facebook, unde informează în timp real despre rolul domniei sale în legislativul european, aparițiile în mass media tradițională și ia poziție față de temele la zi aflate pe agenda de la Bruxelles. Un plus îl reprezintă feed-back-ul pe care îl oferă susţinătorilor prin intermediul comentariilor.

Recomandări privind transparența și comunicarea: În opinia noastră, comunicarea doamnei Oana Antonescu ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin: 1) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute 2) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali 3) Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor și încurajarea contribuțiilor din partea acestora. 4) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate transmis către Institutul Qvorum și actualizarea regulată a acestora.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum Activitate Obiectivele pe care și le-a propus doamna Oana Antonescu în actualul mandat de europarlamentar (conform propriului raport de activitate): Nr 1

2

3

4

5 6 7

Denumirea obiectivului Promovarea luptei împotriva maladiei Alzheimer pe agenda Parlamentului European: diagnosticarea timpurie, intervenţia în fazele incipiente, identificarea implicaţiilor sociale, economice şi de sănătate ale bolii Alzheimer în Europa. Îmbunătăţirea politicilor europene de combatere a obezităţii: legătura dintre alimentaţie şi starea de sănătate, etichetarea corectă a alimentelor, nevoia ca obezitatea să fie declarată boală cronică la nivel european. Îmbunătăţirea politicilor europene de control şi combatere a comerţului de noi substanţe psihoactive: promovarea subiectului substanţelor aşa-zis „etnobotanice” pe agenda Parlamentului European, identificarea implicaţiilor sociale şi de sănătate, precum şi soluţiile pentru contracararea fenomenului noilor substanţe psihoactive la nivel european. Îmbunătăţirea procedurilor penale la nivelul UE: dreptul la o mai bună informare, comunicare şi traducere a acuzaţiilor pentru persoanele suspectate sau acuzate în cadrul procedurii penale pe teritoriul statelor membre UE. O mai bună protecţie şi consolidare a drepturilor procesuale ale inculpaților sau ale învinuiților, care să asigure încredere reciprocă în sistemele juridice ale Statelor Membre. Menţinerea accesului cetăţenilor europeni la medicamentele tradiţionale din plante prin îmbunătăţirea legislaţiei europene în domeniu. Îmbunătăţirea politicilor comunitare privind forţa de muncă din domeniul sănătăţii şi promovarea de măsuri legislative menite să reducă inegalităţile în materie de sănătate între statele membre UE.

În vederea atingerii acestor obiective, doamna Antonescu a obținut calitatea de raportor de fond și raportor din umbră pentru mai multe rapoarte adoptate sau care urmează a fi adoptate în cadrul Parlamentului European. Principalele rezultate obținute de domnia sa le reprezintă: Nr Denumirea rezultatului obținut

1

2

Adoptarea11 Raportului privind o inițiativă europeană referitoare la boala Alzheimer și alte demențe (raportor din umbră): Raportul promovează reducerea inegalităților existente între statele membre în ceea ce privește prevenția, accesul la tratament și calitatea serviciilor oferite bolnavilor de Alzheimer. Adoptarea12 Raportului privind propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale (raportor din umbră):

11

Adoptarea s-a făcut doar în prima lectură a PE, urmează noi negocieri cu Consiliul de Miniștri și ulterior votul final. 12 Idem 1

109


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

3

Prin această directivă se asigură o mai bună informare a persoanelor arestate și puse în fața unei acuzații penale. Orice persoană arestată va trebui să fie informată cu privire la drepturile sale fundamentale în cadrul procedurilor penale. Propunerea este esențială pentru stimularea încrederii în spațiul european de justiție, în special în condițiile în care numărul europenilor care călătoresc a crescut în Uniunea Europeană. Adoptarea13 Raportului Politica Agricolă Comună în perspectiva anului 2020: cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii (raportor din umbră): Politica Agricolă Comună (PAC) are un rol esențial în atingerea obiectivelor de mediu și de climă, în furnizarea de bunuri publice și în atingerea obiectivelor de securitate alimentară pe care le are Uniunea Europeană. De asemenea, PAC trebuie să asigure bunăstarea fermierilor, consolidarea economiilor locale, producerea unor alimente de calitate, sigure și sănătoase pentru cetățenii europeni.

Întâlniri cu partenerii sociali Având în vedere prezența în Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, precum și în Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, doamna Antonescu a vizat în primul rând consultări cu reprezentanții de la nivel european ai industriilor interesate precum Pfizer Europe, European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI), EPSA - European Pharmaceutical Student's Association, Asociația Alzheimer Europe, Europe Against Drugs (EURAD). Totodată a avut consultări și cu partenerii naționali: Fundația Pro-Homeopatia România, VOLUM - Federația Organizațiilor care sprijină Dezvoltarea Voluntarismului în România, Asociația Alzheimer – România.

Pentru a vizualiza în detaliu raportul de activitate al Oanei Antonescu accesați: http://www.qvorum.ro/publication/

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile Oanei Antonescu, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=17&eps=0&lang=ro

13

Idem 1

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Elena Băsescu

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) (PPE)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Membru în Comisia pentru petiții Membru supleant în Comisia pentru afaceri externe Membru supleant în Comisia pentru afaceri economice si monetare Membru în cadrul Delegației pentru relațiile cu Israel Membru supleant în cadrul Delegației la Comisia parlamentara de cooperare U.E. – Republica Moldova Membru supleant în cadrul Delegației pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): -

Transparență La solicitarea Institutului Qvorum, doamna Elena Băsescu și-a întocmit un raport de activitate, în care precizează atât activitățile legislative, cât și cele complementare ale domniei sale. Astfel, din raport reies atât obiectivele, cât și acțiunile desfășurate (evenimente organizate în țară și la Bruxelles, compoziția grupurilor de vizitatori). Elena Băsescu nu a furnizat însă informații privind actorii cu care a avut consultări în activitatea sa parlamentară.

Comunicarea pe internet Website-ul http://www.ebasescu.ro/ este actualizat și realizează o prezentare succintă a obiectivelor și rolului deputatei europene. În secțiunea Sesiune plenară regăsim informații cu privire la întrebările adresate,propunerile de rezoluție semnate cu trimitere către textul acestora pe site-ul PE și înregistrările video ale intervențiilor în plen (http://www.ebasescu.ro/sesiune-plenara). Pe site http://www.ebasescu.ro/comisie/67/PETI apare menționată calitatea doamnei Băsescu de raportor din umbră din partea PPE pe o serie de raporte, însă vizitatorul nu are ocazia să înțeleagă rolul efectiv pe care deputata l-a avut pe un anumit raport, ce prevederile cheie a încercat să insereze sau să elimine. Doamna Băsescu se numără printre puținii eurodeputați care și-au publicat pe site-ul propriu raportul de activitate actualizat, cel mai recent fiind din 2010 (http://www.ebasescu.ro/eba). 111


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Totuși, considerăm că ar fi benefică postarea raportului într-o secțiune specială din site, pentru a fi mai ușor de localizat de către vizitatori. Vizitatorii paginii de internet nu au posibilitatea de a lăsa feed-back, comunicarea prin intermediul site-ului fiind unidirecţională. Nu a fost găsit un cont asumat de către Elena Băsescu pe rețeaua de socializare Facebook.

Recomandări privind transparența și comunicarea: În opinia noastră, comunicarea doamnei Elena Băsescu ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin:

1) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate, între-o manieră mai structurată c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute

2) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali

3) Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor și încurajarea contribuțiilor din partea acestora.

4) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate transmis către Institutul Qvorum și actualizarea regulată a acestora.

Activitate Obiectivele pe care și le-a propus doamna Elena Băsescu în actualul mandat de europarlamentar (conform propriului raport de activitate): Nr 1

2 3

Denumirea obiectivului Promovarea unei Strategii Europene pentru regiunea Dunării și a unei Strategii europene pentru Marea Neagră Susținerea Republicii Moldova în eforturile acesteia pe drumul integrării europene Apărarea drepturilor omului

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum În vederea atingerii acestor obiective, doamna Băsescu a obținut calitatea de raportor din umbră pentru mai multe rapoarte adoptate sau care urmează a fi adoptate în cadrul Parlamentului European. Principalele rezultate obținute de domnia sa le reprezintă: Nr Denumirea rezultatului obținut

1

2

3

Adoptarea Raportului privind Cartea verde a guvernanței corporative în instituțiile financiare: asigurarea unei bune guvernări corporative în instituțiile financiare în urma crizei economice globale Adoptarea Celui de-al douăzeci și șaptelea raport anual privind monitorizarea aplicării legislației UE: verificarea uniformității aplicării dreptului comunitar în totalitatea Statelor Membre ale UE Adoptarea Raportului special al Ombudsmanului European în urma proiectului său de recomandare prezentat Comisiei Europene în plângerea 676/2008RT: îmbunătățirea cooperării dintre Comisia Europeană și Ombudsmanul European

Întâlniri cu partenerii sociali Este regretabil faptul că Elena Băsescu nu a furnizat informații cu privire la întâlnirile avute cu partenerii sociali, pentru ca cetățenii să fie în măsură să înțeleagă opiniile pe care domnia sa le-a avut în vedere în elaborarea propriilor poziții în activitatea parlamentară.

Pentru a vizualiza în detaliu raportul de activitate al Elena Băsescu accesați: http://www.qvorum.ro/publication/

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile Elena Băsescu, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=41&lang=ro&eps=20

113


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Sebastian Bodu

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) (PPE)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri juridice Membru supleant în Comisia de comerț internațional Membru în cadrul Delegaţiei pentru relațiile cu Canada Membru supleant în cadrul Delegației pentru relațiile cu țările din Asia de Sud Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): -

Transparență: La solicitarea Institutului Qvorum, domnul Sebastian Bodu și-a întocmit un raport de activitate detaliat, în care precizează atât activitățile legislative, cât și cele complementare ale domniei sale. Astfel, din raport reies cu claritate atât obiectivele, cât și acțiunile desfășurate (întâlniri cu partenerii sociali, evenimente organizate în țară și la Bruxelles, compoziția grupurilor de vizitatori).

Comunicarea pe internet: Nu a fost identificat un site al domnului Sebastian Bodu. Blogul domnului eurodeputat Bodu http://sebastianbodu.wordpress.com/ este actualizat, însă nu este asumat de domnul Bodu în calitate de parlamentar european. Pe blog nu apare nicio referire cu privire la activitatea domnului Bodu în legislativul european, doar poziționări ale domniei sale pe teme de politica internă și externă. Domnul Bodu nu are o prezență susținută pe Facebook, informările în timp real despre activitățile domniei sale din Parlamentul European și despre aparițiile în mass media sunt rare.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum Recomandări privind transparența și comunicarea: În opinia noastră, comunicarea domnului Sebastian Bodu ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin: 1) Crearea unui site / blog prin care să informeze despre activitatea domniei sale în calitate de eurodeputat 2) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute 3) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali 4) Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor și încurajarea contribuțiilor din partea acestora. 5) pondere mai ridicată a subiectelor de pe agenda politică europeană, comparat cu subiectele de politică internă românească 6) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate transmis către Institutul Qvorum și actualizarea regulată a acestora.

Activitate: Obiectivul pe care și l-a propus domnul Sebastian Bodu în actualul mandat de europarlamentar (conform propriului raport de activitate): Nr 1

Denumirea obiectivului Promovarea unei economii competitive la nivel european

115


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Domnul Bodu a obținut calitatea de raportor de fond, raportor pentru aviz și raportor din umbră pentru mai multe rapoarte adoptate sau care urmează a fi adoptate în cadrul Parlamentului European, cum ar fi: Nr

Denumirea rezultatului obținut

1

Raportul privind Cadrul de guvernanță corporativă al UE (în curs de elaborare)

2

Modificarea Directivei 97/9/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind sistemele de compensare pentru investitori (raportor pentru aviz - urmează a fi adoptat)

3

Raportul privind Sistemele de garantare a depozitelor (raportor din umbră – urmează a fi adoptat)

Întâlniri cu partenerii sociali Domnul Bodu a avut consultări cu reprezentanți ai mediului de afaceri din România, reprezentanți ai BNR și ANEIR, precum și cei ai celor mai importante firme de audit financiar, case de avocatură, respectiv reprezentanţi ai notarilor publici.

Pentru a vizualiza în detaliu raportul de activitate al lui Sebastian Bodu, accesați: http://www.qvorum.ro/publication/ Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile lui Sebastian Bodu, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=67&eps=0&lang=ro

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Petru Luhan

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) (PPE)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Membru în Comisia pentru dezvoltare regională Membru supleant în Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri Interne Vice-Coordonator al Subcomisiei pentru securitate şi apărare Membru în cadrul Delegaţiei pentru relaţiile cu Elveţia, Islanda şi Norvegia Membru supleant în cadrul Delegaţiei pentru relaţiile cu Australia şi Noua Zeelandă Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): Vicepreşedinte al Organizaţiei de Tineret a Popularilor Europeni din Parlamentul European

Transparență: La solicitarea Institutului Qvorum, domnul Petru Luhan și-a întocmit un raport de activitate detaliat, în care precizează atât activitățile legislative, cât și cele complementare ale domniei sale. Astfel, din raport reies cu claritate atât obiectivele, cât și acțiunile desfășurate (întâlniri cu partenerii sociali, evenimente organizate în țară și la Bruxelles, compoziția grupurilor de vizitatori).

Comunicarea pe internet: Website-ul http://luhan.ro/ este unul informativ, ce încearcă o prezentare succintă a obiectivelor și rolului deputatului european, fiind actualizat periodic. În secțiunea Activitate sunt încărcate intervențiile în cadrul ședințelor plenare, precum și rapoartele care se află în lucru la cele două comisii din care face parte domnia sa, fără a exista niciun fel de precizare referitoare la contribuția deputatului la acele rapoarte. Un punct forte îl constituie publicarea pe site a raportului de activitate a domnului eurodeputat, cel mai recent fiind din anul 2010 (secțiunea de Profil: http://luhan.ro/profil/). Considerăm că ar fi benefică postarea raportului într-o secțiune specială din site, pentru a fi mai ușor de localizat de către vizitatori. De asemenea, de pe website cetățenii pot descărca un newsletter lunar care cuprinde informații despre activitatea legislativului european din luna respectivă. Buletinul informativ nu poate fi vizualizat pe pagina de internet.

117


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Pagina de internet permite comentarii din partea vizitatorilor. La secțiunea de Arhivă apar declarații și poziționări ale eurodeputatului cu privire la teme de politică europeană. Nu a fost identificat un blog personal al domnului Luhan. Domnul Luhan are o prezență susținută pe Facebook, unde informează în timp real despre activitățile sale din Parlamentul European și despre aparițiile în mass media tradițională.

Recomandări privind transparența și comunicarea: În opinia noastră, comunicarea domnului Petru Luhan ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin: 1) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute 2) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali 3) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate transmis către Institutul Qvorum și actualizarea regulată a acestora.

Activitate: Obiectivele pe care și le-a propus domnul Petru Luhan în actualul mandat de europarlamentar (conform propriului raport de activitate): Nr 1 2 3

Denumirea obiectivului Îmbunătăţirea situației economice în UE / România prin promovarea coeziunii sociale, economice și teritoriale și prin creșterea competivității globale a Uniunii Europene Susținerea activităților destinate combaterii cancerului Sprijinirea tinerilor prin elaborarea de programe adecvate și acțiuni de informare

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum În vederea atingerii acestor obiective, domnul Luhan a obținut calitatea de raportor de fond și raportor din umbră pentru mai multe rapoarte adoptate sau care urmează a fi adoptate în cadrul Parlamentului European. Principalele rezultate obținute de domnia sa le reprezintă: Nr

Denumirea rezultatului obținut

1

Adoptarea raportului " Realizarea unei adevărate coeziuni teritoriale, sociale și economice în UE – o condiție sine qua non a competitivității globale?" - raport cu implicațiii financiare deosebite asupra țării noastre, prin prisma menținerii politicii de coeziune ca un obiectiv principal al UE.

2

Aviz referitor la modernizarea achizițiilor publice (raportor din umbră – raportul urmează a fi adoptat în septembrie): Achizițiile publice joacă un rol important în ceea ce privește eficiența cheltuielilor publice și impactul acestora asupra economiei UE și României.

3

Europarlamentarul Petru Luhan a cerut în Parlamentul European interzicerea funcționării magazinelor de plante etnobotanice subliniind că "singura măsura ce se poate lua este aceea de a interzice funcționarea acestor magazine, după care trebuie să ne concentrăm eforturile pentru a elimina comercializarea prin intermediul internetului". Printr-o scrisoare adresată Comisarului pentru Sănătate, Petru Luhan a cerut Comisiei Europene să ia măsuri urgente în ceea ce privește interzicerea imediată a comercializării substanțelor etnobotanice pe piața UE întrucât de cele mai multe ori consumatorii nu sunt conștienți de efectele asupra sănătății lor. Petru Luhan consideră că vânzarea substanțelor psihotrope și psihoactive se situează de regulă În zona "gri" a legislației, deși au efecte mult mai grave decât drogurile cunoscute pana acum. Aceste substanțe sunt întâlnite în mod frecvent în Europa în magazinele de "vise" și sunt cunoscute sub numele de etnobotanice, un termen inventat pentru a da un aspect nevinovat traficului și consumului de droguri. Substanțele comercializate deși nu fac parte din lista substanțelor interzise, sunt foarte greu de supus controlului, punând corpul medical în imposibilitatea de a oferi ajutor, deoarece combinațiile chimice folosite au reacții necunoscute.

Întâlniri cu partenerii sociali În raportul de activitate remis Qvorum domnul Luhan a făcut cunoscute un număr limitat de întâlniri cu partenerii sociali, menționând doar câteva entități precum ANCS, OSIM, organizații studențești.

Pentru a vizualiza în detaliu raportul http://www.qvorum.ro/publication/

de

activitate

al

lui

Petru

Luhan,

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile lui Petru Luhan, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=404&lang=en&eps=0

119

accesați:


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Monica Macovei

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) (PPE)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Membru în Comisia pentru control bugetar Membru în Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne Președintă a Delegației la Comisia parlamentară de cooperare EUMoldova Membru în cadrul Delegației la Adunarea Parlamentară Euronest Membru supleant în Comisia pentru afaceri externe Membru supleant în cadrul Delegației la Comisia parlamentara UE-Macedonia Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): Membru în cadrul Conferinței președinților de delegație

Transparență: La solicitarea Institutului Qvorum, doamna Monica Macovei și-a întocmit un raport de activitate detaliat, în care precizează atât activitățile legislative, cât și cele complementare ale domniei sale. Astfel, din raport reies cu claritate atât obiectivele, cât și acțiunile desfășurate (întâlniri cu partenerii sociali, evenimente organizate în țară și la Bruxelles, compoziția grupurilor de vizitatori).

Comunicarea pe internet: Website-ul doamnei Macovei http://www.monicamacovei.eu/ este actualizat și cuprinde informații detaliate privind rolul eurodeputatei și activitatea acesteia în legislativul european, în funcție de comisia din care face parte. Monica Macovei este singurul eurodeputat român care, prin intermediul site-ului, oferă posibilitatea cetățenilor să descarce amendamentele depuse de domnia sa – http://www.monicamacovei.eu/ro/activitate/interventii-in-plen-rezolutii-declaratii-scriseamendamente-si-alte-initiative#amendamente.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

De asemenea, doamna Macovei prezintă cu acuratețe dacă a fost raportor de fond, de opinie sau raportor din umbră - http://www.monicamacovei.eu/ro/activitate/comisia-pentru-libertati-civilejustitie-si-afaceri-interne-libe. Pe site regăsim informații despre ce cuprinde raportul respectiv, ce efecte va avea acesta, fiind evidențiat pe scurt și rolul doamnei Macovei pe rapoartele respective, menționându-se ce prevederi cheie a încercat să insereze sau să elimine. În secțiunea Activitate se regăsesc intervențiile în cadrul ședințelor plenare cu trimitere către înregistrarea video pe site-ul PE, precum și rezoluțiile semnate de doamna Macovei, având și posibilitatea de a fi downloadate - http://www.monicamacovei.eu/ro/activitate/interventii-in-plenrezolutii-declaratii-scrise-amendamente-si-alte-initiative. Un alt punct forte îl constituie publicarea pe site a raportului de activitate a doamnei eurodeputat, cel mai recent fiind din anul 2010 secțiunea Activitate: http://www.monicamacovei.eu/ro/activitate. Secțiunea Media este foarte cuprinzătoare: comunicate de presă, apariții în presa românească și internațională, interviuri video, fotografii de la evenimente. Pe pagina de internet aflăm informații și despre grupurile de vizitatori aduși la Parlamentul European de doamna eurodeputat, doamna Macovei fiind printre puținii parlamentari europeni care oferă din oficiu astfel de informații. Website-ul nu permite comentarii din partea vizitatorilor. Blogul http://www.monica-macovei.ro/blog/ este actualizat și prezintă poziționări ale doamnei Monica Macovei pe teme de politică europeană și de politică internă. Doamna Macovei are o prezență susținută pe Facebook, unde informează în timp real despre activitățile sale din Parlamentul European și despre aparițiile în mass media tradițională.

Recomandări privind transparența și comunicarea: În opinia noastră, comunicarea doamnei Monica Macovei ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin:

1) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță

2) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali

3) Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor și încurajarea contribuțiilor din partea acestora.

121


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

4) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate transmis către Institutul Qvorum și actualizarea regulată a acestora.

Activitate: Obiectivele pe care și le-a propus doamna Monica Macovei în actualul mandat de europarlamentar (conform propriului raport de activitate): Nr 1 2 3

Denumirea obiectivului Combaterea corupției și consolidarea sistemelor judiciare eficiente și predictibile în UE Buna gestionare și transparența fondurilor europene Continuarea integrării europene; priorități: Republica Moldova, Parteneriatul estic, Balcanii de Vest

În vederea atingerii acestor obiective, doamna Macovei a obținut calitatea de raportor de fond, raportor de opinie și raportor din umbră pentru mai multe rapoarte adoptate sau care urmează a fi adoptate în cadrul Parlamentului European. Principalele rezultate obținute de domnia sa le reprezintă: Nr

Denumirea rezultatului obținut

1

Raportor de fond pentru Utilizarea fondurilor de preaderare în reforma sistemului juridic și combaterea corupției în statele candidate sau potențial candidate (urmează a fi adoptat): Buna gestionare a fondurilor de preaderare cu privire la reforma sistemului juridic și combaterea corupției în nouă state candidate sau potențial candidate.

2

Adoptarea Raportorului Descărcarea de gestiune privind executarea bugetului general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2010 – Secțiunea Agențiile UE: Buna gestionare a fondurilor și politicilor europene în agențiile UE

3

Adoptarea Raportului pentru prevenirea și soluționarea conflictelor de competențe în cadrul procedurilor penale (raportor din umbra al PPE): Comunicarea directă între autoritățile statelor membre pentru prevenirea și rezolvarea conflictelor de competențe în procese penale (pentru a evita ca o persoană să fie cercetată sau judecată pentru aceeași faptă în două sau mai multe state membre).

4

Susținere din partea Comisiei pentru o politică UE anti-corupție și un mecanism de raportare a masurilor anti-corupție luate de statele membre (lansate la 6 iunie 2011): a) am inițiat declarația scrisa 2/2010 a PE de combatere a corupției, care a fost semnată de majoritatea membrilor parlamentului din această legislatură, fiind adoptată în mai 2010

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum b) am inițiat și organizat conferința grupului PPE la 15 septembrie 2010 pentru a discuta necesitatea unei politici și a unor măsuri anti-corupție în UE și a stabili mijloace de realizare; am obținut susținerea politică a grupului PPE pentru aceste măsuri; au participat Cecilia Malmström, Comisar pentru Afaceri Interne, Algirdas Šemeta, Comisar pentru Impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, membri ai parlamentului, reprezentanți ai Consiliului, ONGuri și reprezentanți din mediul academic c) întâlniri cu reprezentanți ai Comisiei și statelor membre pentru a determina susținerea măsurilor anti-corupție în UE d) amendamente cu prevederi anti-corupție adoptate în mai multe rapoarte LIBE și CONT, ultimul exemplu fiind propunerea de introducere a combaterii corupției și crimei organizate între măsurile complementare aquis-ului Schengen, prevăzute de mecanismul de evaluare în vederea verificării aplicării aquis-ului Schengen e)

amendamente pentru creșterea eficienței justiției și practica judiciară uniformă

Întâlniri cu partenerii sociali Doamna Macovei a avut consultări cu reprezentanți ai societății civile - Transparency International (biroul din Bruxelles, ONG pentru combaterea corupției), reprezentanți ai ONG-urilor din Republica Moldova, ProDoMo, Platforma pentru București, Paris Historique (ONG pentru salvarea patrimoniului arhitectural), Institutul de Studii Populare, Fundația Konrad Adenauer, Center for European Studies, International Republican Institute, Fundația Eduardo Frei, Freedom House România.

Pentru a vizualiza în detaliu raportul http://www.qvorum.ro/publication/

de

activitate

al

Monicăi

Macovei,

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile Monicăi Macovei, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=415&lang=ro&eps=0

123

accesați:


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Marian Jean Marinescu

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) (PPE)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Vicepreședinte al Grupului Partidului Popular European (Creştin Democrat) (PPE) Membru în Comisia pentru transport şi turism Membru în Comisia specială privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013 Membru supleant în Comisia pentru industrie, cercetare şi energie Membru supleant în Comisia pentru control bugetar Membru supleant în Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne Membru în cadrul Delegației pentru relaţiile cu Albania, Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Muntenegru şi Kosovo Membru supleant în cadrul Delegaţiei la Adunarea Parlamentară EuroNest (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova si Ucraina) Membru supleant în cadrul Delegaţiei pentru relaţiile cu ţările din Asia de Sud-Est şi cu Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)

Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): Președintele Grupului de lucru PPE "Bugete și Politici structurale"

Transparență: La solicitarea Institutului Qvorum, domnul Marian Jean Marinescu și-a întocmit un raport de activitate detaliat, în care precizează atât activitățile legislative, cât și cele complementare ale domniei sale. Astfel, din raport reies atât obiectivele, cât și acțiunile desfășurate (întâlniri cu partenerii sociali, evenimente organizate în țară și la Bruxelles, compoziția grupurilor de vizitatori).

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum Comunicarea pe internet: Website-ul http://www.marian-jean-marinescu.oltenia.ro/ este actualizat și cuprinde informații detaliate privind rolul deputatului european și activitatea acestuia în calitate de vicepreședinte PPE. În secțiunea Agenda se regăsesc trasncripturile intervențiilor în cadrul ședințelor plenare, întrebările adresate Comisiei Europene sau Consiliului UE în funcție de domeniile de activitate ale domnului eurodeputat (http://www.marian-jean-marinescu.oltenia.ro/?cat=9). Marian Jean Marinescu se numără printre puținii eurodeputați care menționează pe site în ce au constat amendamentele depuse pe rapoarte http://www.marian-jean-marinescu.oltenia.ro/?p=216. Sugerăm prezentarea acestor amendamente sub o formă mai structurată, într-o secțiune specială și cu trimitere către textul acestora pe site-ul Parlamentului European. Pe site-ul domnului Marinescu regăsim informații despre calitatea de raportor deținută, fiind oferite detalii despre ce cuprinde raportul respectiv, precum și care vor fi efectele acestuia. Pe pagina de internet nu este însă evidențiat concret și rolul domnului Marian Jean Marinescu pe rapoartele respective, ce prevederi cheie a încercat să insereze sau să elimine (http://www.marian-jeanmarinescu.oltenia.ro/?p=535). Pe pagina de internet aflăm informații și despre grupurile de vizitatori aduși la Parlamentul European de domnul eurodeputat, domnul Marinescu fiind printre puținii parlamentari europeni care oferă din oficiu astfel de informații. Pagina de internet nu permite comentarii din partea vizitatorilor. Nu a fost identificat un blog personal al domnului Marinescu. Domnul Marinescu are o prezență susținută pe Facebook, unde informează în timp real despre activitățile sale din Parlamentul European și despre aparițiile în mass media tradițională.

Recomandări privind transparența și comunicarea: În opinia noastră, comunicarea domnului Marian-Jean Marinescu ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin: 1) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute 2) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali 3) Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor și încurajarea contribuțiilor din partea acestora. 125


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

4) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate transmis către Institutul Qvorum și actualizarea regulată a acestora.

Activitate: Obiectivele pe care și le-a propus domnul Marian Jean Marinescu în actualul mandat de europarlamentar (așa cum reies din propriului raport de activitate): Nr 1 2 3

Denumirea obiectivului Îmbunătățirea calității rețelelor feroviare la nivel european Promovarea și dezvoltarea transportului naval (regiunea Dunării) Consolidarea poziției României privind aderarea la spațiul Schengen

Domnul Marinescu a obținut calitatea de raportor de fond, raportor de opinie și raportor din umbră pentru mai multe rapoarte adoptate sau care urmează a fi adoptate în cadrul Parlamentului European. Principalele rezultate obținute de domnia sa le reprezintă: Nr

Denumirea rezultatului obținut

1

Adoptarea Raportului referitor la eficiența și eficacitatea finanțării UE în domeniul dezafectării centralelor nucleare din noile state membre: În perspectiva anului 2013 - sfârșitul programării financiare actuale - pe baza realizărilor existente, se presupune că vor fi finalizate sau aproape de finalizare proiecte de investiții majore și că noile structuri de organizare și gestionare a dezafectărilor vor deveni operaționale. Cu toate că întârzierile înregistrate în desfășurarea programelor sunt pe punctul de a afecta calendarele de dezafectare, se estimează că activitățile de demontare a instalațiilor și de gestionare a deșeurilor rezultate în urma dezafectării, precum și execuția lucrărilor de către personalul centralelor vor începe până în 2013. Ultimul angajament al Comisiei Europene va fi executat în 2013; din nefericire, desfășurarea lucrărilor finanțate din angajamentele respective va depăși această dată.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum 2

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv Raportorul propune o recomandare menită să modifice poziția Consiliului în primă lectură, ținând cont de poziția Parlamentului adoptată în primă lectură. Unele aspecte ale poziției comune sunt compatibile cu prima lectură a Parlamentului, cum ar fi, de exemplu, crearea unui comitet executiv, propusă anterior de Parlamentul European. Raportorul a încercat, de asemenea, să reintroducă în poziția Consiliului în primă lectură amendamentele parlamentare referitoare la participarea întreprinderilor feroviare la consiliul de administrație, elaborarea planurilor de investiții și accesul solicitanților autorizați la coridoarele de transport. Și mai important, raportorul a reintrodus unele referiri la o categorie specifică de transport de marfă („transportul de marfă facilitat”), eliminată de Consiliu, precum și unele amendamente ale Parlamentului referitoare la alocarea capacității traselor, care ar trebui decisă în funcție de o evaluare preliminară. În sfârșit, raportorul a propus noi formulări ale poziției Consiliului în primă lectură: - în ceea ce privește ghișeul unic, raportorul consideră că acesta este o prevedere-cheie a regulamentului și propune unele formulări menite să consolideze utilizarea sa în procesul de alocare a traselor; - în ceea ce privește selectarea coridoarelor, s–au făcut unele adaptări ale prezentării criteriilor, care sunt transferate din anexa II la un nou articol; validarea listei coridoarelor și selectarea coridoarelor suplimentare ar trebui să se facă conform unui calendar mai scurt decât cel propus de Consiliu, pentru a permite o punere în aplicare mai rapidă a regulamentului;

3

Adoptarea Avizului referitor la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție: O nouă agenție de reglementare presupune costuri suplimentare. Prin urmare, este extrem de important să se asigure un echilibru cât mai adecvat între eficiență, rezultate și costuri. Există câteva aspecte foarte relevante: elaborarea unui document care să transforme strategia agenției într-un cadru multianual cu obiective clare și indicatori de performanță. este necesar să se reducă numărul membrilor Consiliului de administrație. Acest lucru va asigura o structură organizațională mai eficientă și va preveni o creștere a costurilor de guvernanță, precum și un deficit structural în cadrul agenției. în scopul bunei guvernanțe, componenta Consiliului de administrație ar trebui să ofere posibilitatea unei reprezentări echitabile a statelor membre, iar acest lucru ar putea fi garantat, printre altele, prin intermediul alternanței.

127


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

4

Raportul privind îmbunătăţirea performanţei transporturilor pe axele feroviare transeuropene: investiţiile UE în infrastructura feroviară au fost eficace? (raportul se află în dezbatere la Comisie – raportor din umbră)

Întâlniri cu partenerii sociali Domnul Marinescu a avut consultări cu reprezentanți ai companiilor precum: ROMTEHNICA, Nuclear Electrica, Arcelor Mittal, Dacia, Ford EU, ENEL, Romtelecom, CEZ. De asemenea, domnia sa avut întâlniri cu reprezentanții sindicatelor din județul Dolj, reprezentanții rromilor din județul Dolj, membri ai Consiliului de coordonare județean Dolj, funcționarii românii din cadrul instituțiilor europene care lucrează în domeniul transportului.

Alte precizări privind activitatea deputatului De reținut este calitatea de vice-președinte al grupului politic european din care face parte, grupul PPE, poziție de prestigiu și care îl prezintă ca un interlocutor preferat de către reprezentanții diferitelor sectoare economice și sociale de la nivel european.

Pentru a vizualiza în detaliu raportul de activitate al lui Marian Jean Marinescu, accesați: http://www.qvorum.ro/publication/

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile lui Marian Jean Marinescu, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=423&lang=ro&eps=0

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Iosif Matula Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) (PPE)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Membru în Comisia pentru dezvoltare regională Membru supleant în Comisia de cultură şi educaţie Membru în cadrul Delegaţiei pentru relaţia cu Ucraina, EURONEST Membru supleant în cadrul Delegaţiei pentru relaţia cu Afganistan Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): Vice-coordonator al membrilor PPE din Comisia pentru dezvoltare regională Membru în biroul PPE

Transparență: La solicitarea Institutului Qvorum, domnul Iosif Matula și-a întocmit un raport de activitate în care precizează atât activitățile legislative, cât și cele complementare ale domniei sale. Astfel, din raport reies o serie de obiective (foarte generale însă), cât și acțiunile desfășurate (întâlniri cu partenerii sociali, evenimente organizate în țară și la Bruxelles).

Comunicarea pe internet: Website-ul http://www.matulaiosif.ro este unul informativ, ce încearcă o prezentare succintă a obiectivelor și rolului deputatului european, fiind actualizat periodic. În secțiunea Activitate parlamentară regăsim informații privind intervențiile în cadrul dezbaterilor din ședințele plenare și întrebările adresate Comisiei Europene sau Consiliului Uniunii Europene. Un punct forte îl constituie publicarea pe site a celui mai recent raport de activitate al domnului eurodeputat (perioada 2010-iulie 2011 http://www.matulaiosif.ro/articole/activitate-parlamentara), domnul Matula fiind printre puținii parlamentari europeni care își postează raportul de activitate actualizat. Totuși, considerăm că o mai bună structurare a informației din cadrul acestui raport ar fi benefică pentru a facilita înțelegerea activității domnului Matula de către vizitatori. De asemenea, în raportul de activitate este menționată calitatea de raportor a domnului Matula din partea PPE pe o serie de rapoarte, dar nu apare nicio referire la contribuția exactă a domniei sale, cum ar fi prevederile cheie pe care acesta a încercat să le insereze sau să le elimine în interesul

129


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

electoratului propriu. În raport, nu regăsim nici precizări referitoare la substanța amendamentelor depuse de eurodeputat. Unele informații cu privire la amendamentele depuse de eurodeputat le regăsim în cadrul unor comunicate de presă http://www.matulaiosif.ro/mass-media/Europarlamentarul-Matula-a-&8222;amendat&-8221;-mai-multe-proiecte-de-raport/343, însă pentru a se putea urmări firul logic al acestora ar fi mai util să fie prezentate într-o subsecțiune specială. Prin intermediul paginii de internet, vizitatorii au posibilitatea de a-i trimite un mesaj domnului Matula. Mai mult decât atât, website-ul conține o secțiune specială unde Iosif Matula încurajează cetățenii să își spună părerea despre o anumită temă, adresându-le întrebări directe. (http://www.matulaiosif.ro/intrebari). Mai mulți vizitatori au răspuns la prima întrebare a domnului Matula cu privire la „Ce ar trebui să facă un parlamentar european pentru România?”. Considerăm această idee un exemplu de bună practică și sugerăm inserarea și a altor întrebări, mai specifice și care să abordeze subiecte de actualitate aflate în dezbatere în cadrul Parlamentului European. Domnul Matula nu are o prezență susținută pe Facebook, informările în timp real despre activitățile sala din Parlamentul European și despre aparițiile sale în mass media fiind rare.

Recomandări privind transparența și comunicarea: În opinia noastră, comunicarea domnului Iosif Matula ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin: 1) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale și de o manieră mai structurată, privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute 2) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali 3) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate transmis către Institutul Qvorum și actualizarea regulată a acestora.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Activitate: Obiectivele pe care și le-a propus domnul Iosif Matula în actualul mandat de europarlamentar (conform propriului raport de activitate): Nr 1 2 3

Denumirea obiectivului Creșterea gradului de informare a cetățenilor români cu privire la oportunitățile pe care le oferă apartenența la UE Creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene în România Înlăturarea barierelor în calea liberei circulații a cetățenilor români în UE

În vederea atingerii acestor obiective, domnul Matula a obținut calitatea de raportor pentru aviz și raportor din umbră pentru mai multe rapoarte adoptate sau care urmează a fi adoptate în cadrul Parlamentului European. Principalele rezultate obținute de domnia sa le reprezintă: Nr

Denumirea rezultatului obținut

1

Adoptarea Propunerii de regulament a Parlamentului European și a Consiliului de amendare a Regulamentului Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR (raportor pentru aviz):

2

3

Domnul Matula a propus trei amendamente în care subliniază necesitatea de a consolida guvernanța în acest domeniu, insistând asupra participării depline a părților interesate și a reprezentanților regionali la luarea tuturor deciziilor. Raportul privind O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă (raportul urmează a fi dezbătut în cadrul grupului politic în octombrie 2011 - raportor din umbră) Avizul Comisiei pentru Cultură și Educație privind Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (raportul urmează a fi dezbătut în cadrul grupului politic în octombrie 2011 raportor din umbră)

Întâlniri cu partenerii sociali Domnul Matula a avut consultări cu reprezentanți ai ONG-urilor din România, în vederea pregătirii Anului European al Voluntariatului 2011, fermierilor din judeţul Arad, oamenilor de afaceri la Expo Arad Internațional. Pentru a vizualiza în detaliu raportul http://www.qvorum.ro/publication/

de

activitate

al

lui

Iosif

Matula,

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile lui Iosif Matula, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=434&eps=0&lang=ro 131

accesați:


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Rareș Niculescu

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) (PPE)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Prim Vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală Membru supleant în Comisia pentru pescuit Membru în cadrul Delegației pentru relaţiile cu Peninsula Arabică Membru supleant în cadrul Delegaţiei pentru relaţiile cu Israel Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): Președinte al Intergrupului parlamentar LUFPIG (Land Use and Food Policies Intergroup)

Transparență: La solicitarea Institutului Qvorum, domnul Rareș Niculescu și-a întocmit un raport de activitate detaliat, în care precizează atât activitățile legislative, cât și cele complementare ale domniei sale. Astfel, din raport reies cu claritate atât obiectivele, cât și acțiunile desfășurate (întâlniri cu partenerii sociali, evenimente organizate în țară și la Bruxelles, compoziția grupurilor de vizitatori).

Comunicarea pe internet: Prin intermediul website-ului http://www.raresniculescu.ro/ eurodeputatul prezintă succint informații cu privire la inițiativele sale în cadrul legislativului european – ce propuneri de rezoluție a inițiat, ce întrebări a adresat Comisiei Europene și Consiliului de Miniștri sau ce dezbateri pe teme europene a organizat. Domnul Niculescu prezintă concret în ce au constat amendamentele depuse pe unele rapoarte, fiind unul dintre puținii europarlamentari care menționează aceste informații http://www.raresniculescu.ro/?pg=c&c=initiative&pag=4. Toate aceste detalii despre rolul domnului eurodeputat în PE se regăsesc în cadrul unei singure secțiuni – Inițiative, fără a fi organizate în funcție de tipul activității, ceea ce îngreunează vizualizarea acestora de către cetățeni. De asemenea, cetățenii se pot abona la un newsletter lunar prin intermediul site-ului, însă nu îl pot vizualiza pe website.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum Pagina de internet nu permite comentarii din partea vizitatorilor. Site-ul domnului Niculescu face trimitere către pagina de internet a legislativului european privind stagiile sau vizitele de studiu la PE (http://www.raresniculescu.ro/). Această informație o mai regăsim doar pe website-ul eurodeputatului Iuliu Winkler. Blogul domului Rareș Niculescu, http://raresniculescu.blogspot.com/, este neactualizat din anul 2008. Rareș Niculescu este prezent pe Facebook, însă acesta nu a acceptat cererea de prietenie pe rețeaua de socializare, astfel încât nu am putut vizualiza informațiile postate pe contul domniei sale.

Recomandări privind transparența și comunicarea: În opinia noastră, comunicarea domnului Rareș Niculescu ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin: 1) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute 2) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali 3) Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor și încurajarea contribuțiilor din partea acestora. 4) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate transmis către Institutul Qvorum și actualizarea regulată a acestora.

Activitate: Obiectivele pe care și le-a propus domnul Rareș Niculescu în actualul mandat de europarlamentar (conform propriului raport de activitate): Nr 1

2

Denumirea obiectivului Atingerea obiectivelor României privind viitorul PAC: a) subvenții echitabile pentru agricultorii români; b) menținerea fondurilor pentru dezvoltare rurală Cadrul Financiar Multianual adecvat intereselor naționale

133


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

În vederea atingerii acestor obiective, domnul Niculescu a obținut calitatea de raportor de opinie și raportor din umbră pentru mai multe rapoarte adoptate sau care urmează a fi adoptate în cadrul Parlamentului European. Principalele rezultate obținute de domnia sa le reprezintă: Nr

Denumirea rezultatului obținut

1

Adoptarea Avizului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea de organisme modificate genetic (OMG-uri) pe teritoriul lor (raportor din umbră): Propunerea urmărește să faciliteze luarea deciziilor, acordând statelor membre suficientă flexibilitate pentru a decide în ceea ce privește cultivarea de OMG-uri după ce acestea au fost autorizate la nivelul UE. Avand în vedere faptul că UE importă anual o cantitate enormă (aproximativ 40 de milioane de tone) de plante proteaginoase și oleaginoase de tip OMG, acordarea autorizării privind cultivarea OMG-urilor pe teritoriul statelor membre ar facilita fermierilor europeni un potențial considerabil de dezvoltare și ar reduce dependența statelor membre de importurile de cereale. România a fost un important cultivator de plante modificate genetic înainte de aderarea la UE în 2007. În 1998, România a cultivat 12 soiuri de cartof modificate genetic, 14 tipuri de soia modificat genetic şi porumb modificat genetic. Cultura cea mai extinsă a fost de soia. Reprezentanții lumii academice din domeniul agricol s-au declarat în favoarea OMG-urilor, arătând că înregistrăm pierderi de până la 117 milioane de euro, ca urmare a importului de soia, cereale şi ulei. Potrivit Ministerului Agriculturii, aproximativ 70.000 de hectare de soia clasică sunt cultivate acum în România, în timp ce aproape 900.000 de tone de soia modificată genetic sunt importate în fiecare an.

2

Aviz referitor la Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial – un nou cadru politic pentru turismul european (raportul urmează a fi votat în plen în septembrie 2011, raportor de opinie): Avizul subliniază rolul esențial al turismului rural și al agri-turismului la îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale, precum și în păstrarea echilibrului teritorial, generând noi oportunităti, în special pentru tineri și femei, și contribuind la stoparea fenomenelor de depopulare a zonelor rurale prin crearea de locuri de muncă. Totodată, turismul rural și agri-turismul contribuie la conservarea și cunoașterea identităților culturale și a obiceiurilor tradiționale, precum și a produselor alimentare tradiționale, motiv pentru care necesită acțiuni de sprijinire adecvate și bine finanțate din partea Comisiei Europene.

3

Adoptarea Amendamentului de compromis pe Raportul referitor la PAC în perspectiva anului 2020: amendamentul vizează stabilirea unei scheme simplificate de ajutoare directe pentru micii fermieri și de asemenea solicită Comisiei să acorde flexibilitate statelor membre în ceea ce privește definirea micilor fermieri.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum Întâlniri cu partenerii sociali Domnul Niculescu a avut consultări cu reprezentanți ai ramurilor industriale a căror activitate este afectată de deciziile din Comisia pentru agricultură, precum: Bayer CropScience (companie bazată pe cercetare și dezvoltare din domeniile protecției culturilor, semințelor, biotehnologiilor și controlului dăunătorilor non-agricoli), organizații de fermieri și asociații de producători din România, organizații de fermieri și asociații de producători din regiunea Transilvaniei.

Pentru a vizualiza în detaliu raportul de activitate al lui Rareș Niculescu, accesați: http://www.qvorum.ro/publication/

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile lui Rareș Niculescu, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=475&lang=en&eps=0

135


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Cristian Preda

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) (PPE)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Membru în Comisia pentru afaceri externe Membru în cadrul Delegaţiei Parlamentului European la Adunarea Parlamentară Euro-mediteraneană Membru în cadrul Delegaţiei pentru relaţiile cu ţările din Maghreb şi cu Uniunea Maghrebului Arab Membru supleant în Subcomisia pentru drepturile omului Membru supleant în Comisia pentru dezvoltare Membru supleant în Comisia pentru petiţii Membru supleant în cadrul Delegaţiei la Adunarea Parlamentară Euronest Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): Vice-coordonator al Comisiei de afaceri externe din partea PPE Preşedinte al Întâlnirilor pe Urgenţe - PPE Preşedinte al Forumului Francofonilor din Parlamentul european

Transparență: La solicitarea Institutului Qvorum, domnul Cristian Preda și-a întocmit un raport de activitate detaliat, în care precizează atât activitățile legislative, cât și cele complementare ale domniei sale. Astfel, din raport reies cu claritate atât obiectivele, cât și acțiunile desfășurate (întâlniri cu partenerii sociali, evenimente organizate în țară și la Bruxelles, compoziția grupurilor de vizitatori).

Comunicarea pe internet: Website-ul http://cristianpreda.ro/ nu este utilizat de domnul eurodeputat pentru a reliefa activitatea domniei sale în legislativul european. În schimb, pagina de internet cuprinde detalii despre activitatea academică a domnului Preda, precum și poziționări ale eurodeputatului cu privire la politica internă, lipsind însă referirile la politica europeană.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum Site-ul permite comentarii din partea vizitatorilor, blogul domnului Cristian Preda fiind încorporat în site. Domnul Preda informează rar cetățenii despre activitățile și acțiunile sale din PE prin intermediul rețelei de socializare Facebook, acest canal fiind utilizat preponderent pentru a adresa chestiuni de politică internă.

Recomandări privind transparența și comunicarea: În opinia noastră, comunicarea domnului Cristian Preda ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin: 1) Crearea unui site / blog prin care să informeze despre activitatea domniei sale în calitate de eurodeputat 2) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute 3) O pondere mai ridicată a subiectelor de pe agenda politică europeană, comparat cu subiectele de politică internă românească 4) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali 5) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate transmis către Institutul Qvorum și actualizarea regulată a acestora.

Activitate: Obiectivele pe care și le-a propus domnul Cristian Preda în actualul mandat de europarlamentar (conform propriului raport de activitate): Nr 1 2 3

Denumirea obiectivului Susţinerea politicii de extindere şi de vecinătate a Uniunii Europene Promovarea democrației şi a drepturilor omului în ţările terţe O politică europeană de dezvoltare eficace și bazată pe valori

137


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

În vederea atingerii acestor obiective, domnul Preda a obținut calitatea de raportor de fond, raportor de opinie și raportor din umbră pentru mai multe rapoarte adoptate sau care urmează a fi adoptate în cadrul Parlamentului European. Principalele rezultate obținute de domnia sa le reprezintă: Nr

Denumirea rezultatului obținut

1

Adoptarea Rezoluției Parlamentului European referitoare la cererea Islandei de aderare la Uniunea Europeană:

2

Extinderea s-a dovedit cea mai de succes politică externă a UE, contribuind la promovarea păcii pe continent şi la buna realizare a tranziţiei către democraţie în ţările din Europa de Sud şi de Est. Faptul că o ţară atât de dezvoltată (atât din punct de vedere economic, cât şi democratic) precum Islanda îşi doreşte să adere la UE dovedeşte puterea de atracţie pe care aceasta o exercită. Adoptarea Opiniei privind viitoarea politică europeană în domeniul investițiilor: Tratatul de la Lisabona a adus investițiile străine în sfera de competență exclusivă a Uniunii. Opinia Comisiei pentru dezvoltare contribuie la formularea poziției Parlamentului asupra acestei noi politici din perspectiva preocupărilor statelor în curs de dezvoltare. Investițiile străine pot contribui la promovarea dezvoltării în aceste țări în măsura în care creează transferuri de tehnologii, stimulează economia locală și creează locuri de muncă.

3

Acord euro-mediteranean CE/Maroc: Acord cadru relativ la participarea Marocului la programele UE: (în curs de adoptare) Posibilitatea deschiderii progresive a unor programe și agenții ale Uniunii în cadrul Politicii europene de vecinătate contribuie la realizarea reformelor și la modernizarea țărilor din vecinătate. Acordul conține principiile generale privind participarea Marocului la programele Uniunii (competitivitate și inovare, Vămi 2013, SESAR, Marco Polo).

Întâlniri Domnul Preda a avut consultări cu Ambasadoarea Egiptului în Belgia, dna. Fatma Elzahraa Etman, Ambasadorul Islandei la UE, dl. Stefan Johanesson, o delegaţie de apărători ai drepturilor omului din Algeria (ONG-ul REMDH), o delegaţie de apărători ai drepturilor omului din Tunisia (organizaţia REMDH), Reprezentantul României pe lângă UE, Mihnea Motoc.

Pentru a vizualiza în detaliu raportul http://www.qvorum.ro/publication/

de

activitate

al

lui

Cristian

Preda

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile lui Cristian Preda, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=527&eps=0&lang=ro

www.qvorum.ro

accesați:


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Theodor Stolojan

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) (PPE)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Vicepreședinte Comisia pentru afaceri economice şi monetare Membru în Comisia specială privind criza financiară, economică şi socială Membru în cadrul Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia Membru supleant în Comisia pentru bugete Membru supleant în cadrul Delegaţiei la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova Membru supleant în cadrul Delegaţiei la Adunarea Parlamentară Euronest Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): -

Transparență: Domnul Theodor Stolojan nu a transmis Institutului Qvorum raportul de activitate, menționând că acest lucru se datorează faptului că redactarea rapoartelor privind activitatea proprie se realizează doar la finalul anului calendaristic.

Comunicarea pe internet: Prin intermediul website-ului http://www.stolojan.eu/ eurodeputatul prezintă succint informații cu privire obiectivele sale pentru actualul mandat, precum și detalii despre activitatea domniei sale în legislativul european. Website-ul este însă neactualizat, cea mai recentă noutate din secțiunea Activități în Parlamentul European, fiind din mai 2010 (http://www.stolojan.eu/activitati-in-parlamentul-european/republicamoldova-spre-europa-prin-rom-nia). Este benefică încercarea domnului Stolojan de a informa cetățenii despre rolul domniei sale în calitate de raportor din partea grupului PPE, ce a urmărit în cadrul rapoartelor respective, dar atragem atenția că informațiile nu sunt actualizate - http://www.stolojan.eu/activitati-inparlamentul-european/cooperarea-administrativ-n-domeniul-fiscal.

139


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

La secțiunea Noutăți regăsim interviuri susținute de domnul Stolojan, însă și acestea sunt neactualizate (ianuarie 2011 http://www.stolojan.eu/pagina-detaliu/theodor-stolojan-rom-nia-arenevoie-de-o-dezvoltare-durabil). Website-ul nu permite comentarii din partea vizitatorilor. Nu a fost găsit un blog al domnului eurodeputat Stolojan. Theodor Stolojan nu a acceptat cererea de prietenie pe rețeaua de socializare Facebook, astfel încât nu am putut vizualiza informațiile postate pe contul domniei sale.

Recomandări privind transparența și comunicarea:

În opinia noastră, comunicarea domnului Theodor Stolojan ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin:

1) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale și actualizate privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute 2) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali 3) pondere mai ridicată a subiectelor de pe agenda politică europeană, comparat cu subiectele de politică internă românească 4) Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor și încurajarea contribuțiilor din partea acestora. 5) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate și actualizarea regulată a acestora.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum Activitate: Domnul Theodor Stolojan nu ne-a menționat obiectivele pe care și le-a propus în actualul mandat de europarlamentar. Domnul Stolojan a obținut calitatea de raportor de fond și raportor pentru aviz pentru mai multe rapoarte adoptate sau care urmează a fi adoptate în cadrul Parlamentului European, cum ar fi:14

Nr

Denumirea rezultatului obținut

1

Adoptarea Raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 98/78/CE, 2002/87/CE și 2006/48/CE în ceea ce privește supravegherea suplimentară a entităților financiare care aparțin unui conglomerat financiar Adoptarea Raportului referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor reprezentând impozite, taxe şi alte măsuri

2

Întâlniri cu partenerii sociali Domnul Theodor Stolojan nu a menționat partenerii sociali cu care a avut întâlniri în calitate de parlamentar european.

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile lui Theodor Stolojan, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=625&eps=0&lang=ro

14

Conform datelor furnizate de www.votewatch.eu

141


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Traian Ungureanu

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) (PPE)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Membru în Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale Membru în Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova Membru supleant în Comisia pentru afaceri externe Membru supleant în Subcomisia pentru drepturile omului Membru în cadrul Delegaţiei pentru relaţiile cu ţările din Comunitatea Andină Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): Vicepreședinte al Delegaţiei la Adunarea Parlamentară Euronest

Transparență: Domnul Traian Ungureanu nu a dat curs invitației Institutului Qvorum de a furniza raportul de activitatea al domniei sale.

Comunicarea pe internet: Nu a fost identificat un site al domnului Traian Ungureanu. Domnul Traian Ungureanu nu și-a asumat blogul domniei sale http://traianungureanutru.blogspot.com/ din postura de europarlamentar. Pe blog nu se regăsesc informații cu privire la activitatea domnului Ungureanu în legislativul european. Domnul Ungureanu nu are o prezență susținută pe Facebook, informările în timp real despre activitățile domniei sale din Parlamentul European și despre aparițiile în mass media fiind rare.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Recomandări privind transparența și comunicarea:

În opinia noastră, comunicarea domnului Traian Ungureanu ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin: 1) Crearea unui site / blog prin care să informeze despre activitatea domniei sale în calitate de eurodeputat 2) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute 3) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali 4) Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor și încurajarea contribuțiilor din partea acestora. 5) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate și actualizarea regulată a acestora.

Activitate: Domnul Traian Ungureanu nu și-a făcut cunoscute obiectivele pe care și le-a propus în actualul mandat de europarlamentar.

Traian Ungureanu a obținut calitatea de raportor de fond pentru un singur raport adoptat în cadrul Parlamentului European:15 Nr

Denumirea rezultatului obținut

1

Adoptarea Raportului referitor la o strategie UE pentru Marea Neagră

15

Conform datelor furnizate de www.votewatch.eu

143


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Întâlniri cu partenerii sociali Domnul Traian Ungureanu nu a făcut cunoscute informații cu privire la partenerii sociali cu care a avut întâlniri în calitate de parlamentar european.

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile lui Traian Ungureanu, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=677&eps=31&lang=ro

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Delegația Partidului Național Liberal (PNL)

Cristian Bușoi

Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Membru în Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor Membru în cadrul Delegaţiei la Comisia parlamentară de cooperare UEMoldova Membru în cadrul Delegaţiei la Adunarea Parlamentară Euronest Membru supleant în Comisia pentru bugete Membru supleant în Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară Membru supleant în cadrul Delegaţiei pentru relaţiile cu Parlamentul Panafrican Membru supleant în cadrul Delegaţiei la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): Vice-președinte al Grupului de lucru privind bunurile destinate consumatorilor în cadrul Grupului Kangaroo Bruxelles Membru al Comitetului de pilotaj al Forumului Pieței Interne 2011 ce se va desfășura la Cracovia, Polonia în perioada 2-4 octombrie

Transparență La solicitarea Institutului Qvorum, domnul Cristian Bușoi și-a întocmit un raport de activitate detaliat, în care precizează atât activitățile legislative, cât și cele complementare ale domniei sale. Astfel, din raport reies cu claritate atât obiectivele, cât și acțiunile desfășurate (întâlniri cu partenerii sociali, evenimente organizate în țară și la Bruxelles, compoziția grupurilor de vizitatori).

Comunicarea pe internet Website-ul http://www.cristianbusoi.eu/ prezintă proiectele domnului europutat pentru mandatul 2009-2014, în funcție de domenii de specialitate (protecția consumatorilor la nivel european, drepturile pacienților, pachetul farmaceutic etc.). Domnul Bușoi este printre puținii eurodeputați 145


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

români care informează concret și din proprie inițiativă pe pagina sa de internet asupra priorităților sale în mandatul de europarlamentar, realizând o corelație între propunerile aflate în proces legislativ și obiectivele propuse de europarlamentar. În secțiunea Parlamentul European regăsim informații cu privire la întrebările adresate Comisiei Europene sau Consiliului UE, declarațiile scrise inițiate, intervențiile din plenul legislativului european. Website-ul nu permite însă o vizualizare a activităților concrete desfășurate în cadrul PE. De exemplu, în această pagină http://www.cristianbusoi.eu/2-Meniul_Principal/97-Rapoarte.html se precizează calitatea de raportor a domnului deputat pe o serie de rapoarte, se face trimitere către textul rapoartelor pe site-ul PE, însă nu există niciun fel de precizare referitoare rolul efectiv pe care deputatul l-a jucat în acel raport, prevederile cheie pe care aceasta a încercat să le insereze sau să le elimine. Interesant este că pe pagina de internet a domnului Bușoi regăsim voturile din Parlamentul României ale domniei sale (pe când acesta era parlamentar național), însă preferabil ar fi ca publicul să poată vizualiza voturile domnului deputat din actualul mandat de europarlamentar. Pagina de internet nu permite comentarii din partea vizitatorilor. Blogul domnului Cristian Bușoi http://cristianbusoi.blogspot.com/ este neactualizat din anul 2008. Domnul Cristian Bușoi are o prezență susținută pe Facebook, unde informează în timp real despre activitatea domniei sale și despre aparițiile sale în mass media tradițională sau internațională.

Recomandări privind transparența și comunicarea: În opinia noastră, comunicarea domnului Cristian Bușoi ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin: 1) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute 2) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali 3) Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor și încurajarea contribuțiilor din partea acestora. 4) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate transmis către Institutul Qvorum și actualizarea regulată a acestora.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum Activitate Obiectivele pe care și le-a propus domnul Cristian Bușoi în actualul mandat de europarlamentar (conform propriului raport de activitate): Nr 1 2 3

Denumirea obiectivului O mai bună protecție a consumatorilor din UE și întărirea pieței interne O mai bună coordonare a politicilor de sănătate în UE și creșterea eficienței sistemelor de sănătate din UE și România Apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană

În vederea atingerii acestor obiective, domnul Bușoi a obținut calitatea de raportor de opinie și raportor din umbră pentru mai multe rapoarte adoptate sau care urmează a fi adoptate în cadrul Parlamentului European. Unul din principalele rezultate obținute de domnia sa îl reprezintă: Nr

Denumirea rezultatului obținut

1

Adoptarea Raportului referitor la SOLVIT:

2

SOLVIT este o rețea creată de Comisie și statele membre, în scopul soluționării problemelor cu care se confruntă cetățenii și întreprinderile în urma punerii în aplicare necorespunzătoare a legislației privind piața internă. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind contractele de credit pentru proprietăți rezidențiale (urmează a fi adoptată în noiembrie 2011 – raportor din umbră): Directiva vizează o mai bună protecție a consumatorilor care doresc să contracteze un credit ipotecar, indiferent de canalul de distribuție, având în vedere angajamentul financiar deosebit pentru consumator. Un alt obiectiv al directivei este de a garanta stabilitatea sistemului financiar și integrarea piețelor pentru creditele ipotecare astfel încât consumatorii să beneficieze de oferte mai avantajoase și care să corespundă mai bine nevoilor lor.

147


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Întâlniri cu partenerii sociali Domnul Bușoi a vizat consultări cu reprezentanți ai ramurilor industriale și partenerilor sociali interesați precum: BusinessEurope, Renault, AT&T, Microsoft, Google, SAS, Motorola, Liberty Global Europe, GlaxoSmithCline, McDonalds, Carrefour Group, Agenția Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Pentru a vizualiza în detaliu raportul http://www.qvorum.ro/publication/

de

activitate

al

lui Cristian

Bușoi, accesați:

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile lui Cristian Bușoi accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=89&lang=ro&eps=0

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Ramona Mănescu

Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Membru în Comisia pentru dezvoltare regională Membru supleant în Comisia pentru cultură și educație Membru în cadrul Delegației pentru relațiile cu Peninsula Arabică Membru în cadrul Delegației pentru relațiile cu Japonia

Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): Coordonator ALDE în Comisia pentru Dezvoltare regională Vicepreședinte Intergrup "URBAN" Vicepreședinte Intergrup Tineret

Principala poziție ocupată de Ramona Mănescu este aceea de membru într-una din comisiile a cărei activitate are un impact direct asupra României, Comisia pentru dezvoltare regională. În acest context, amintim faptul că aproximativ 35% din bugetul Uniunii Europene este alocat dezvoltării regionale și că mare parte din aceste fonduri merg către noile State Membre, printre care și România. Din acest motiv, activitatea domniei sale trebuie prezentată cât mai frecvent și cât mai în detaliu publicului din țară.

Transparență La solicitarea Institutului Qvorum, doamna Ramona Mănescu și-a întocmit un raport de activitate detaliat, în care precizează atât activitățile legislative, cât și cele complementare ale domniei sale. Astfel, din raport reies cu claritate atât obiectivele, cât și acțiunile desfășurate (întâlniri cu partenerii sociali, evenimente organizate în țară și la Bruxelles, compoziția grupurilor de vizitatori).

149


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Comunicarea pe internet Website-ul http://www.ramona-manescu.ro/ este unul informativ, ce încearcă o prezentare succintă a obiectivelor și rolului deputatei europene. Totuși, pagina de internet nu este actualizată. De asemenea, website-ul nu permite o vizualizare a activităților concrete desfășurate în cadrul PE. De exemplu, în această pagină http://www.ramona-manescu.ro/EXPAGES/activitatea_mea_in_cult.asp se precizează titulaturile de raportor din partea ALDE ale doamnei deputat pe o serie de rapoarte, fără însă a exista niciun fel de precizare referitoare la substanța rapoartelor și la efectele acestora pentru România. Totodată, vizitatorul nu are ocazia să înțeleagă rolul efectiv pe care deputata l-a jucat în acel raport, prevederile cheie pe care aceasta a încercat să le insereze sau să le elimine în interesul electoratului propriu. Regretabil este și faptul că pagina de internet nu permite comentarii din partea vizitatorilor. Blogul doamnei Ramona Mănescu, http://www.ramonamanescu.ro/blog/, este actualizat regulat și folosit pentru a exprima păreri și poziții pe chestiuni generale legate de activitatea din PE și teme de politică internă românească. Postările în ceea ce privește activitățile concrete (voturi, amendamente, rapoarte) asupra cărora deputatul își asumă responsabilitatea și pe care le explică cetățenilor sunt însă, foarte rare. Din acest motiv, blogul nu încurajează discuțiile aplicate. Pe de altă parte, doamna Ramona Mănescu are o prezență susținută pe Facebook, unde informează în timp real despre aparițiile sale în mass media tradițională și ia poziție față de temele la zi, accentul căzând însă pe chestiuni de politică internă și mai puțin pe cele aflate pe agenda de la Bruxelles.

Alte precizări privind transparența În raportul de activitate transmis către Qvorum, se precizează că “Ramona Manescu realizează o informare săptămânală, pe care o trimite tuturor colegilor și aleșilor din PNL, de la nivel local și național, cu privire la voturile din Parlamentul European, deciziile Comisiei Europene și ale Consiliului” (vezi raportul de activitate, secțiunea “Comentarii”). În timp ce apreciem inițiativa doamnei deputat de a informa săptămânal cu privire la activitatea sa, ne exprimăm regretul pentru faptul că informațiile esențiale privind oportunitățile de la nivel european sunt transmise de domnia numai unui cerc închis (colegilor din PNL). Reamintim pe această cale faptul că orice eurodeputat ales în România nu reprezintă la Bruxelles interesele colegilor de partid, ci reprezintă interesele cetățenilor români în ansamblu, cei care l-au învestit cu mandatul de europarlamentar în urma exercițiului electoral. Prin urmare, considerăm inoportună alegerea doamnei Ramona Mănescu de a trata preferențial colegii de partid și îi adresăm invitația de a permite și altor cetățeni care nu sunt membri ai PNL să aibă acces la informațiile săptămânale transmise de domnia sa.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum Recomandări privind transparența și comunicarea: În opinia noastră, comunicarea doamnei Ramona Mănescu ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin: 1) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute 2) pondere mai ridicată a subiectelor de pe agenda politică europeană, comparat cu subiectele de politică internă românească 3) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali 4) Permiterea accesului oricărui cetățean la informațiile săptămânale pe care le transmite actualmente doar către membrii PNL 5) Publicarea Newsletter-ului lunar pe pagina de internet, cu posibilitatea de abonare 6) Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor și încurajarea contribuțiilor din partea acestora. 7) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate transmis către Institutul Qvorum și actualizarea regulată a acestora.

Activitate Obiectivele pe care și le-a propus doamna Ramona Mănescu în actualul mandat de europarlamentar (conform propriului raport de activitate): Nr 1

2 3

Denumirea obiectivului Atragerea de fonduri europene destinate dezvoltării regionale, fie că vorbim de regiuni rurale sau de regiuni urbane și încurajarea antreprenoriatului în aceste zone în special în rândul tinerilor. Promovarea politicilor economice liberale care să susțină cu adevărat creșterea bunăstării românilor. Educație la standarde europene pentru ca tinerii români să aibă șanse reale de a deveni competitivi în Europa; dezvoltarea educației vocaționale și profesionale în România.

151


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

În vederea atingerii acestor obiective, doamna Mănescu a obținut calitatea de raportor de fond, pentru aviz și raportor din umbră pentru mai multe rapoarte adoptate sau care urmează a fi adoptate în cadrul Parlamentului European. Unele din principalele rezultate obținute de domnia sa le reprezintă: Nr

Denumirea rezultatului obținut

1

Adoptarea raportului - Buna guvernanță în materie de politică regională a UE: procedurile de asistență și control ale Comisiei Europene care se referă la: - rolul primordial al politicii de coeziune în aplicarea guvernanței pe mai multe niveluri, importanța participării active a autorităților locale și regionale în procesul decizional încă din etapa prelegislativă a dezbaterilor și nu în ultimul rând o analiza pertinentă a mecanismelor gestiunii repartizate; - cooperarea dintre autoritățile diferitelor niveluri ale guvernanței, inclusiv părţile economice şi sociale interesate precum şi cooperarea între actori de acelaşi nivel sunt extrem de necesare pentru a asigura o cooperare eficientă pe toate nivelurile și o abordare integrată a politicilor; - adoptarea, în cadrul politicii de coeziune, a metodologiei de dezvoltare locală bazate pe parteneriate locale, în special pentru proiectele legate de aspecte urbane, rurale și transfrontaliere; - simplificarea normelor la nivel comunitar și național; - formarea şi îndrumarea din partea Comisiei pe parcursul punerii în aplicare a programelor; -necesitatea continuării Programului Erasmus pentru reprezentanții locali și regionali;

2

3

Adoptarea amendamentelor depuse la raportul referitor la PAC în perspectiva anului 2020: Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii: Acestea au vizat stabilirea unei concordanțe între măsurile care privesc dezvoltarea regională și prevederile referitoare la protecția mediului, adaptarea sistemului de alocare a fondurilor dar și la criteriile referitoare la plățile directe acordate fermierilor, îmbunătățirea asistentei tehnice pentru fermieri. Adoptarea amendamentelor la Raportul „Tineretul în mișcare” - un cadru de îmbunătățire a sistemelor europene de educație și de formare profesională: Acestea au urmărit: - creșterea gradului de participare a tinerilor la procesul decizional la nivelul UE; - mai multă mobilitate pentru tineri, mai exact crearea de oportunități pentru ca aceștia, fie că sunt elevi, studenți, ucenici sau tineri antreprenori să poată studia sau urma cursuri de formare în alte State Membre ale Uniunii Europene; - susținerea și îmbunătățirea calității educației vocaționale și profesionale; - recunoașterea educației non-formale și informale cât și a competențelor dobândite prin intermediul acesteia; - creșterea gradului de finanțare în domeniul educației și formării profesionale pentru ca tinerii să poată avea acces la o educație de calitate, fie în țara lor, fie într-un alt Stat Membru.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum Întâlniri cu partenerii sociali Având în vedere prezența în Comisia pentru dezvoltare regională, doamna Mănescu a vizat în primul rând consultări cu reprezentanți ai autorităților publice locale și regionale. Domnia sa a avut însă consultări, în vederea optimizării activității legislative, și cu reprezentanți ai unor ramuri industriale, precum Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, Asociația Industriei Muzicale din România sau European Grouping of Societies of Authors and Composers.

Pentru a vizualiza în detaliu raportul http://www.qvorum.ro/publication/

de

activitate

al Ramonei Mănescu,

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile Ramonei Mănescu, accesați http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=418&lang=ro&eps=0

153

accesați:


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Norica Nicolai

Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Șefă a Delegației PNL în cadrul Grupului ALDE Vice-președintă a Subcomisiei pentru securitate și apărare Membru în Comisia pentru afaceri externe Membru în cadrul Delegației Interparlamentare pentru Federația Rusă Membru supleant pentru Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne Membru supleant în Comisia pentru Drepturile Femeii și Egalitatea de Gen Membru supleant în Delegația UE - NATO Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): -

Transparență La solicitarea Institutului Qvorum, doamna Norica Nicolai și-a întocmit un raport de activitate detaliat, în care precizează atât activitățile legislative, cât și cele complementare ale domniei sale. Astfel, din raport reies cu claritate atât obiectivele, cât și acțiunile desfășurate (întâlniri cu partenerii sociali, evenimente organizate în țară și la Bruxelles, compoziția grupurilor de vizitatori).

Comunicarea pe internet Website-ul http://www.noricanicolai.ro/ este unul informativ, ce încearcă o prezentare succintă a obiectivelor și rolului deputatei europene. Pagina de internet este actualizată frecvent. Din secțiunea Noutăți aflăm informații despre intervențiile doamnei deputat în plenul legislativului european sau la ce evenimente a participat, însă nu se pot vizualiza activitățile concrete desfășurate în cadrul PE. De exemplu, în această pagină http://www.noricanicolai.ro/noutati/?id=72 se precizează faptul că Norica Nicolai și-a depus raportul din proprie inițiativă pe dosarul privind "Situaţia Femeilor în timpul războiului", dar nu regăsim prea multe detalii despre ce conține respectivul raport și care a fost contribuția domniei sale.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum Utilizatorii site-ului nu au posibilitatea de a se abona la un newsletter pentru a fi la curent cu activitatea Noricăi Nicolai. Regretabil este și faptul că pagina de internet nu permite comentarii din partea vizitatorilor. Nu a fost identificat un blog al doamnei Norica Nicolai. Doamna Norica Nicolai nu are o prezență susținută pe Facebook, neinformând în timp real despre activitațile domniei sale în calitate de europarlamentar.

Recomandări privind transparența și comunicarea: În opinia noastră, comunicarea doamnei Norica Nicolai ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin: 1) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute 2) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali 3) Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor și încurajarea contribuțiilor din partea acestora. 4) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate transmis către Institutul Qvorum și actualizarea regulată a acestora.

Activitate Obiectivele pe care și le-a propus doamna Norica Nicolai în actualul mandat de europarlamentar (conform propriului raport de activitate): Nr 1 2 3

Denumirea obiectivului Promovarea Uniunii Europene și a României în relațiile externe. Promovarea integrării de gen în diverse medii (economic, securitate). Promovarea drepturilor și libertăților civile europene atât în interiorul cât și în afara granițelor UE.

155


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

În vederea atingerii acestor obiective, doamna Nicolai a obținut calitatea de raportor de fond și raportor din umbră pentru mai multe rapoarte adoptate sau care urmează a fi adoptate în cadrul Parlamentului European. Unele din principalele rezultate obținute de domnia sa le reprezintă:

Nr

Denumirea rezultatului obținut

1

Încheierea protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între CE şi Turkmenistan pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi României la UE:

2

Raportul propune ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare între Uniunea European și Turkmenistanul. Promovând protecția drepturilor omului și a unei bune cooperări, importanța economică a acordului este imensă dacă se ține cont de faptul că Turkmenistanul deține resurse energetice majore, fiind unul dintre principalii furnizori potențiali necesari pentru asigurarea unei independențe energetice pe termen lung, atât pentru România cât și Uniunea Europeană. Raportul privind contribuţia politicilor UE de promovare a egalităţii dintre bărbaţi şi femei în combaterea delincvenţei juvenile (urmează să fie adoptat în octombrie 2011, raportor din umbră): Raportul solicită o viziune și o politica coerentă la nivel UE în ceea ce privește combaterea delincvenței juvenile.

Întâlniri cu partenerii sociali Având în vedere prezența în Comisia pentru afaceri externe, doamna Nicolai a vizat în primul rând consultări cu reprezentanți ai oamenilor de afaceri Taiwanezi, ai societății civile din statele din afara UE: Azerbaijani European Society, Kvinna Till Kvinna (ONG ce studiază condiția femeilor în zone de conflict), Forum Against Cancer, Confederation of European Security Services, Asociația Televiziunilor din Europa.

Pentru a vizualiza în detaliu http://www.qvorum.ro/publication/

raportul

de

activitate

al

Noricăi

Nicolai,

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile Noricăi Nicolai, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=474&lang=ro&eps=0

www.qvorum.ro

accesați:


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Adina Vălean

Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Vicepreședinte al grupului Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) Whip din partea grupului ALDE Membru în Comisia pentru Industrie, Cercetare şi Energie Membru în Comisia pentru Petiții Membru supleant în Comisia de Mediu, Sănătate Publică şi Siguranţă Alimentară Delegaţia la Comisia parlamentară de cooperare UE-Ucraina Delegaţia la Adunarea Parlamentară Euronest Delegaţia pentru relaţiile cu Statele Unite ale Americii Alte responsabilităţi: Coordonator al Comisiei de Petiții Președinte al grupului de lucru " A " al ALDE (răspunzător pentru Comisiile CULT, ECON, EMPL, FEMM, IMCO, JURI, PETI) Președinte și inițiator al grupului de lucru pentru finanțarea infrastructurilor importante europene Persoana de contact desemnată de Comisia ITRE pentru BEREC (regulator european în domeniul telecomunicațiilor)

Transparență La solicitarea Institutului Qvorum, doamna Adina Vălean și-a întocmit un raport de activitate detaliat, în care precizează atât activitățile legislative, cât și cele complementare ale domniei sale. Astfel, din raport reies cu claritate atât obiectivele, cât și acțiunile desfășurate (întâlniri cu partenerii sociali, evenimente organizate în țară și la Bruxelles, compoziția grupurilor de vizitatori).

157


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Comunicarea pe internet Website-ul http://www.valean.eu/ este unul informativ, ce încearcă o prezentare succintă a obiectivelor și rolului deputatei europene. Salutăm inițiativa de publicare pe site a rapoartelor de activitate, dar atragem atenția asupra faptului că cel mai recent dintre acestea acoperă anul 2009. Un element pozitiv îl reprezintă inițiativa de a publica voturile din Parlamentul European, Adina Vălean fiind, la momentul colectării acestor informații, singurul eurodeputat român care a încercat să își prezinte voturile într-o manieră sistematică. Recomandăm însă îmbunătățirea acestei secțiuni prin: filtrarea voturilor pentru a prezenta numai pe cele importante, explicarea semnificației acestora pe înțelesul cetățeanului, îmbunătățirea designului. Website-ul este actualizat doar în ceea ce privește știri și poziționări generale ale Adinei Vălean și permite doar o vizualizare limitată a activităților concrete desfășurate în cadrul PE. De asemenea, regretabil este și faptul că pagina de internet nu permite comentarii din partea vizitatorilor. Blogul doamnei Adina Vălean, http://www.valean.eu/blog/, este actualizat regulat și folosit pentru a exprima păreri și poziții legate de activitatea din PE. Postările în ceea ce privește activități concrete (voturi, amendamente, rapoarte) asupra cărora deputatul își asumă responsabilitatea și pe care să le explice cetățenilor sunt însă rare. Din acest motiv, blogul nu încurajează discuțiile aplicate. Pe de altă parte, doamna Adina Vălean are o prezență susținută pe Facebook, unde informează în timp real despre activitățile sale din Parlamentul European, arătând și care sunt efectele acestora pentru România, spre exemplu reducerea tarifelor la roaming și popularizarea serviciului 112.

Recomandări privind transparența și comunicarea: În opinia noastră, comunicarea doamnei Adina Vălean ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin: 1) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute 2) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali 3) Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor și încurajarea contribuțiilor din partea acestora 4) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate transmis către Institutul Qvorum și actualizarea regulată a acestora.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum Activitate Obiectivele pe care și le-a propus doamna Adina Vălean în actualul mandat de europarlamentar (conform propriului raport de activitate): Nr 1 2

3

Denumirea obiectivului O mai bună protecţie a consumatorilor din UE / România Îmbunătăţirea condiţiilor pentru accesul autorităţilor şi organizaţiilor din România la fondurile europene Îmbunătăţirea condiţiilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri

În vederea atingerii acestor obiective, doamna Vălean a obținut calitatea de raportor de fond, pentru aviz și raportor din umbră pentru mai multe rapoarte adoptate sau care urmează a fi adoptate în cadrul Parlamentului European. Printre rezultatele obținute de domnia sa amintim:

Nr

Denumirea rezultatului obținut

1

Adoptarea raportului referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiții în infrastructura energetică din cadrul Comunității Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96

2

Calitatea de raportor din umbră asupra Pachetului de Cercetare Nucleară (4 rapoarte). Scopul pachetului legislativ este de a continua acțiunile de R&D în domeniul nuclear realizate în timpul celui de-al 7 lea Program Cadru Euratom (2007 - 2011). Cercetarea co-finanțată de Euratom joacă un rol important în sporirea securității, eficienței resurselor și eficientizării utilizării de fuziune nucleară și de alte forme de radiere în industrie și în medicină. Programul Euratom își propune crearea de locuri de muncă în diverse sectoare, prin stimularea competitivității în sectorul nuclear, și prin înființarea unui sector nou, de technologie înaltă în particular pentru fuziunea energiei.

159


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Întâlniri cu partenerii sociali Având în vedere prezența în Comisia pentru industrie, cercetare și energie, precum și calitatea de inițiator al grupului de lucru pentru finanțarea infrastructurilor importante europene, doamna Vălean a avut consultări în primul rând cu reprezentanții de la nivel european ai industriilor interesate, precum International Association of Oil & Gas Producers, European Automobile Manufacturers' Association, Reprezentanți ai Comisiei pentru Economie Digitală a AmCham sau European Business Association. Adina Vălean a avut în vedere și partenerii sociali de la nivel național, prin prisma activității sale în Comisia de Petiții, domnia sa având consultări cu Colegiul Farmaciștilor din România.

Alte precizări privind activitatea deputatului De reținut este calitatea de vice-președinte al grupului politic european din care face parte, grupul ALDE, poziție de prestigiu și care o prezintă ca un interlocutor preferat de către reprezentanții diferitelor sectoare economice și sociale de la nivel european.

De asemenea, Adina Vălean deține și rolul de whip al grupului ALDE. Din aceasta postură, doamna Vălean coordonează și monitorizează poziționările politice exprimate prin vot de către colegii de grup politic. Probabil și datorită acestui fapt, conform celui mai recent raport de monitorizare al organizației europene VoteWatch, doamna Vălean s-a clasat pe prima poziție într-un clasament al europarlamentarilor care au câștigat cele mai multe voturi în Parlamentul European în perioada septembrie 2009 – iunie 2010, domnia sa fiind singurul deputat european care s-a aflat în majoritatea câștigătoare la mai mult de 90% din voturile exprimate. Această constatare reflectă poziția strategică pe care Adina Vălean o ocupă în interiorul grupului ALDE și al Parlamentului European în ansamblul său16.

Pentru a vizualiza în detaliu raportul de activitate al doamnei Adina Vălean, accesați: http://www.qvorum.ro/publication/

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile Adinei Vălean, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=683&lang=ro&eps=0

16

Raportul VoteWatch intitulat “Who Holds the Power in the European Parliament” poate fi accesat la www.votewatch.eu.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Renate Weber

Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Membru în Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne Membru supleant în Comisia pentru afaceri externe Membru în cadrul Delegaţiei pentru relaţiile cu ţările din Comunitatea Andină Membru în cadrul Delegaţiei la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană Membru supleant în cadrul Delegaţiei la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic Membru supleant în cadrul Delegaţiei la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile Membru supleant în cadrul Delegaţiei la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): Coordonator politic din partea Grupului ALDE în cadrul Comisiei LIBE - Purtătoare de cuvânt a grupului ALDE în materie de libertăți civile, justiție și afaceri interne; Vice-președintă a Comisiei Politice din cadrul EuroLat Coordonator politic ALDE în Adunarea Parlamentară EuroLat Purtătoare de cuvânt ALDE pentru relațiile cu America Latina Vice-președinta a Intergrupului pentru Anti-rasism și Diversitate Membră a Intergrupului federaliștilor europeni (Spinelli Group)

Principala poziție ocupată de Renate Weber este purtătoare de cuvânt a grupului ALDE în materie de libertăți civile, justiție și afaceri interne.

161


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Transparență La solicitarea Institutului Qvorum, doamna Renate Weber și-a întocmit un raport de activitate detaliat, în care precizează atât activitățile legislative, cât și cele complementare ale domniei sale. Astfel, din raport reies cu claritate atât obiectivele, cât și acțiunile desfășurate (întâlniri cu partenerii sociali, evenimente organizate în țară și la Bruxelles, compoziția grupurilor de vizitatori).

Comunicarea pe internet Website-ul http://www.renateweber.eu/ prezintă prioritățile doamnei europutat pentru mandatul 2009-2014, precum și realizările domniei sale din mandatul anterior (2007-2009), doamna Weber fiind printre puținii MEP care informează concret atât asupra obiectivelor propuse cât și a realizărilor din mandatul curent. În secțiunea Raport de activitate, regăsim informații cu privire la activitatea doamnei deputat în Parlamentul European – declarații scrise, interpelări, intervenții în ședința plenară, rezoluțiile semnate, însă cea mai recentă postare referitoare la aceste activități datează din 2010. De asemenea, website-ul nu permite o vizualizare a activităților concrete desfășurate în cadrul PE. De exemplu, în această pagină http://www.renateweber.eu/ro/detalii_parlamentul_european/28 se precizează titulaturile de raportor din partea ALDE ale doamnei deputat pe o serie de rapoarte, fără însă a exista niciun fel de precizare referitoare la substanța rapoartelor și la efectele acestora pentru România. Totodată, vizitatorul nu are ocazia să înțeleagă rolul efectiv pe care deputata l-a jucat în acel raport, prevederile cheie pe care aceasta a încercat să le insereze sau să le elimine în interesul electoratului propriu. La secțiunea Media, vizitatorul poate consulta comunicatele de presă, opiniile personale ale doamnei Weber pe anumite subiecte, precum și o galerie foto/video. Totodată, regăsim o subsecțiune Intervenții în plenul PE, care de această dată este actualizată pentru anul 2011. De asemenea, de pe website cetățenii pot descărca un newsletter lunar privitor la activitatea Renatei Weber. Buletinul informativ poate fi și vizualizat direct pe pagina de internet http://www.renateweber.eu/ro/categorii_media/9. Pagina de internet nu permite comentarii din partea vizitatorilor.

Nu a fost găsit un blog al doamnei Renate Weber. Pe de altă parte, doamna Renate Weber are o prezență susținută pe Facebook, unde informează în timp real despre activitatea domniei sale și despre aparițiile sale în mass media națională sau internațională.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum Recomandări privind transparența și comunicarea: În opinia noastră, comunicarea doamnei Renate Weber ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin: 1) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute 2) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali 3) Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor și încurajarea contribuțiilor din partea acestora. 4) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate transmis către Institutul Qvorum și actualizarea regulată a acestora.

Activitate Obiectivele pe care și le-a propus doamna Renate Weber în actualul mandat de europarlamentar (conform propriului raport de activitate): Nr 1

2

3

Denumirea obiectivului Crearea unui spațiu comun de justiție și de respectare a drepturilor omului în Uniunea Europeana, pentru ca justiția din România să se alinieze celei europene, să se reformeze și să se profesionalizeze. Promovarea libertății de mișcare a persoanelor în interiorul granițelor Uniunii Europene, inclusiv prin susținerea intrării României în spațiul Schengen și prin combaterea restricțiilor care afectează încă cetățenii români în privința accesului acestora pe piața muncii din unele state membre ale UE. Apărarea drepturilor comunităților de români din străinătate și combaterea manifestărilor xenofobe și discriminatorii la adresa lor.

163


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

În vederea atingerii acestor obiective, doamna Weber a obținut calitatea de raportor de fond, pentru aviz și raportor din umbră pentru mai multe rapoarte adoptate sau care urmează a fi adoptate în cadrul Parlamentului European. Unul din principalele rezultate obținute de domnia sa îl reprezintă:

Nr

Denumirea rezultatului obținut

1

Viitorul Eurojust (raport aflat în etapa consultărilor premergătoare elaborării unei comunicări din partea Comisiei Europene):

2

3

4

Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona implică noi responsabilități ale Parlamentului European în ceea ce privește agențiile europene Eurojust și Europol. Raport privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) și a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen (raportor din umbră): Noul regulament își propune să clarifice cadrul juridic și să răspundă unor probleme practice apărute din aplicarea actualului Regulament. Exemplu: posibilitatea amenajării unor culoare separate pentru pasagerii care nu au obligația de a deține viza, pentru a oferi o mai mare flexibilitate și rapiditate a controlului la frontieră. Adoptarea propunerii de rezoluție privind Legea fundamentală din Ungaria (raportor din umbră): Necesitatea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale Uniunii Europene, a principiilor democratice și a regulilor statului de drept. Propunere de Decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind aplicarea anumitor dispoziții ale Convenției din 29 mai 2000 referitoare la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene și ale protocolului din 2001 la aceasta (raportor din umbră): Acest raport va exprima poziția PE față de acordul între UE și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind aplicarea anumitor dispoziții ale Convenției din 29 mai 2000 referitoare la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene și ale protocolului din 2001 la aceasta.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum Întâlniri cu partenerii sociali Având în vedere prezența în Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, doamna Weber a vizat consultări cu reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale, companiilor, lobby-știlor: Federația Europeană a Jurnaliștilor, Sindicatul jurnaliștilor din România Mediasind, UNHCR, reprezentanți KLM, reprezentanți SWIFT, ONG-uri din Franța, Cuba, Columbia, Peru, Ecuador, Bolivia, Venezuela.

Pentru a vizualiza în detaliu http://www.qvorum.ro/publication/

raportul

de

activitate

al

Renate

Weber,

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile Renatei Weber accesați http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=704&lang=ro&eps=0

165

accesați:


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Delegația Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (UDMR)

Csaba Sógor Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) (PPE)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Membru în Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne Membru în cadrul Delegaţiei pentru relaţiile cu ţările din Asia de Sud-Est şi cu Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) Membru supleant în Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale Membru supleant în cadrul Delegaţiei pentru relaţiile cu Japonia Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): Vice-coordonator (PPE) în comisia LIBE

Transparență: La solicitarea Institutului Qvorum, domnul Csaba Sógor și-a întocmit un raport de activitate detaliat, în care precizează atât activitățile legislative, cât și cele complementare ale domniei sale. Astfel, din raport reies cu claritate atât obiectivele, cât și acțiunile desfășurate (întâlniri cu partenerii sociali, evenimente organizate în țară și la Bruxelles, compoziția grupurilor de vizitatori).

Comunicarea pe internet: Website-ul http://www.sogorcsaba.eu/home/?l=ro&m=1&sm= este unul informativ, ce încearcă o prezentare succintă a obiectivelor și rolului deputatului european, fiind actualizat periodic. În secțiunea Activitate sunt încărcate intervențiile în cadrul ședințelor plenare, întrebările adresate Comisiei și Consiliului, precum și evenimentele găzduite de domnul eurodeputat http://www.sogorcsaba.eu/mywork/?l=ro&m=4&sm=22. Un punct forte îl constituie publicarea pe site a raportului de activitate a domnului eurodeputat, cel mai recent fiind din anul 2010 (http://www.sogorcsaba.eu/mywork/?l=ro&m=4&sm=113).

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum În schimb, pe site nu există nicio referire la amendamentele depuse de eurodeputat, pentru o mai bună evidențiere a prevederilor cheie pe care acesta a încercat să le insereze sau să le elimine. De asemenea, de pe website cetățenii se pot abona la un newsletter lunar care cuprinde informații despre activitatea deputatului. Buletinul informativ nu poate fi vizualizat pe pagina de internet. Pagina de internet permite comentarii din partea vizitatorilor. Nu a fost identificat un blog personal al domnului Sógor. Toate însemnările domnului Csaba Sógor pe rețeaua de socializare Facebook sunt în limba maghiară, ceea ce limitează accesul cetățenilor la informații cu privire la activitatea eurodeputatului prin intermediul acestui mijloc de comunicare.

Recomandări privind transparența și comunicarea: În opinia noastră, comunicarea domnului Csaba Sógor ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin: 1) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute 2) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali 3) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate transmis către Institutul Qvorum și actualizarea regulată a acestora.

Activitate: Obiectivele pe care și le-a propus domnul Csaba Sógor în actualul mandat de europarlamentar (conform propriului raport de activitate): Nr 1

2

3

Denumirea obiectivului Promovarea intereselor comunităților minorităților naționale istorice din UE ca o valoare a Europei în diversitate conform principiilor prevăzute de Tratatul de la Lisabona; crearea în mod treptat a unui cadru european pentru asigurarea protecției minorităților naționale Susținerea turismului agrar, protecţiei mediului şi menţinerea valorilor ecologice; susținerea și promovarea produselor specific tradiţionale pentru creşterea competivităţii acestora pe piaţa europeană Îmbunățirea politicilor sociale (sprijinirea mediului familiilor, lărgirea sferei modalităţilor de sprijinire a familiilor) și protecția forței de muncă

167


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

În vederea atingerii acestor obiective, domnul Sógor a obținut calitatea de raportor de fond și raportor din umbră pentru mai multe rapoarte adoptate sau care urmează a fi adoptate în cadrul Parlamentului European. Principalele rezultate obținute de domnia sa le reprezintă:

Nr

Denumirea rezultatului obținut

1

Statutul societății cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor (urmează a fi adoptat în ianuarie 2012 – raportor din umbră):

2

Cooperativele au o slabă funcționalitate atât la nivel național cât și european. Se dorește revizuirea cadrului legislativ pentru stimularea bunei funcționalități a cooperativelor. Adoptarea Recomandării privind propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Islamică Pakistan privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală: Acordul urmărește intensificarea cooperării dintre administrațiile țărilor solicitante și solicitate, în vederea accelerării procesului de readmisie. În acest scop, acordul stabilește obligația de readmisie, în condiții de deplină reciprocitate, a propriilor cetățeni și, în anumite circumstanțe, a cetățenilor unor țări terțe, precum și a apatrizilor, însoțită de prevederile de natură tehnică necesare, referitoare la procedura de readmisie (cererea de readmisie, mijloacele de probă, termenele, modalitățile de transfer și de transport).

Întâlniri cu partenerii sociali Domnul Sógor a avut consultări cu reprezentanți ai: Asociația Familiilor, Societatea Politologică Maghiară din Cluj, Asociația Tinerilor din regiunea Târgu Secuiesc, Asociația Întreprinzătorilor Mici și Mijlocii.

Pentru a vizualiza în detaliu raportul http://www.qvorum.ro/publication/

de

activitate

al

lui

Csaba

Sógor,

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile lui Csaba Sógor, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=608&lang=ro&eps=0

www.qvorum.ro

accesați:


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

László Tökés

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) (PPE)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Vicepreședinte al Parlamentului European Membru în Comisia pentru cultură şi educaţie Membru în Subcomisia pentru drepturile omului Membru în cadrul Delegaţiei pentru relaţiile cu Albania, Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Muntenegru şi Kosovo Membru supleant în Comisia pentru afaceri externe Membru supleant în cadrul Delegaţiei pentru relaţiile cu Statele Unite ale Americii Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): -

Transparență: La solicitarea Institutului Qvorum, domnul László Tökés nu a furnizat raportul de activitate al domniei sale.

Comunicarea pe internet: Pe website-ul http://www.tokeslaszlo.ro/ro se regăsesc puține informări cu privire la activitatea domnului László Tökés în Parlamentul European. Pe pagina de internet predomină poziții ale domnului eurodeputat cu privire la chestiuni de pe agenda internă, precum și ce activități desfășoară domnia sa pentru promovarea Regiunii Ardealului la nivel european. Pagina de internet nu permite comentarii din partea utilizatorilor. Nu a fost gasit un blog al domnului eurodeputat László Tökés. Nu a fost găsit un cont viabil al domnului László Tökés pe rețeaua de socializare Facebook.

169


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Recomandări privind transparența și comunicarea:

În opinia noastră, comunicarea domnului László Tökés ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin: 1) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute 2) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali 3) Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor și încurajarea contribuțiilor din partea acestora. 4) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate și actualizarea regulată a acestora.

Activitate: Domnul László Tökés nu ne-a menționat obiectivele pe care și le-a propus în actualul mandat de europarlamentar.

Domnul eurodeputat Tökés a obținut calitatea de raportor de opinie pe următorul raport adoptat în cadrul Parlamentului European:17 Nr

Denumirea rezultatului obținut

1

Adoptarea Avizului privind " Un răspuns mai puternic față de un dezastru european: rolul de protecţie civilă şi asistenţă umanitară"

Întâlniri cu partenerii sociali Domnul László Tökés nu a făcut cunoscute informații cu privire la partenerii sociali cu care a avut întâlniri în calitate de europarlamentar.

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile lui László Tökés, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=660&lang=ro&eps=0

17

Conform datelor furnizate de www.votewatch.eu

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Iuliu Winkler

Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat) (PPE)

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Membru al Biroului politic al Grupului PPE din Parlamentul European Trezorier al Delegației României în Grupul PPE din Parlamentul European Membru în Comisia pentru comerţ internaţional Membru în cadrul Delegaţiei pentru relaţiile cu India Membru supleant în Comisia pentru dezvoltare regională Membru supleant în Comisia specială privind criza financiară, economică şi socială Membru supleant în cadrul Delegaţiei la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile Membru supleant în cadrul Delegaţiei la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană Alte responsabilităţi (coordonator al grupului într-o comisie, preşedinte al grupului de lucru orizontal, funcţii în inter-grupuri): Vicepreședinte SME Circle

Transparență: La solicitarea Institutului Qvorum, domnul Iuliu Winkler și-a întocmit un raport de activitate detaliat, în care precizează atât activitățile legislative, cât și cele complementare ale domniei sale. Astfel, din raport reies cu claritate atât obiectivele, cât și acțiunile desfășurate (întâlniri cu partenerii sociali, evenimente organizate în țară și la Bruxelles, compoziția grupurilor de vizitatori).

Comunicarea pe internet: Website-ul http://www.iuliuwinkler.ro/ încearcă o prezentare succintă a activităților domnului eurodeputat în PE. În secțiunea Activitate – În Parlamentul European regăsim informații cu privire la declarațiile domnului Winkler în ședințele plenare, întrebările adresate Comisiei, însă lipsesc precizările cu privire la activitățile de substanță – care a fost contribuția domniei sale în calitate de raportor pe anumite propuneri, precum și ce amendamente a depus și în ce au constat acestea.

171


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Un punct forte îl constituie publicarea pe site a raportului de activitate al domnului eurodeputat, cel mai recent fiind din perioada septembrie 2010-iulie 2011, domnul Winkler fiind printre puținii eurodeputați care își fac public raportul de activitate actualizat (http://www.iuliuwinkler.ro/activities.php?id=851&wh=eu&h=0&perpage=5). Din secțiunea Conferințe, vizitatorii pot descărca prezentările în format power point susținute de domnul Winkler la diverse evenimente la care a fost invitat în calitate de europarlamentar (http://www.iuliuwinkler.ro/konfletolt.php). Site-ul domnului Winkler face trimitere către pagina de internet a legislativului european privind stagiile sau vizitele de studiu la PE (http://www.iuliuwinkler.ro/scolarsh.php?wh=&h=0&perpage=5). Această informație o mai regăsim doar pe website-ul eurodeputatului Rareș Niculescu. Pagina de internet nu permite comentarii din partea vizitatorilor. Nu a fost identificat un blog personal al domnului Winkler. Nu a fost găsit un cont viabil al domnului Iuliu Winkler pe rețeaua de socializare Facebook.

Recomandări privind transparența și comunicarea: În opinia noastră, comunicarea domnului Iuliu Winkler ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin: 1) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute 2) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali 3) Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor și încurajarea contribuțiilor din partea acestora. 4) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate transmis către Institutul Qvorum și actualizarea regulată a acestora.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Activitate: Obiectivele pe care și le-a propus domnul Iuliu Winkler în actualul mandat de europarlamentar (conform propriului raport de activitate): Nr 1

2

3

Denumirea obiectivului Promovarea intereselor comunităților minorităților naționale istorice din UE ca o valoare a Europei în diversitate conform principiilor prevăzute de Tratatul de la Lisabona; crearea în mod treptat a unui cadru european pentru asigurarea protecției minorităților naționale Promovarea modernizării economiei sociale de piață, model practic care stă la baza unei economii competitive și care poate asigura perpetuarea modelului social european extins și la noile state membre Promovarea unei viitoare Uniuni Europene a regiunilor și comunităților care să promoveze coeziune, solidaritate și coordonarea

În vederea atingerii acestor obiective, domnul Winkler a obținut calitatea de raportor de fond și raportor din umbră pentru mai multe rapoarte adoptate sau care urmează a fi adoptate în cadrul Parlamentului European. Principalele rezultate obținute de domnia sa le reprezintă:

Nr

Denumirea rezultatului obținut

1

Adoptarea Raportului referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Moldova: Comisia a propus acordarea de asistență macrofinanciară (AMF) Republicii Moldova, în valoare de până la 90 de milioane EUR, sub forma unui grant, datorită impactului profund al crizei economice asupra economiei acestei țări și asupra eligibilității sale de a beneficia de o finanțare în condiții preferențiale.

2

Asistența propusă este menită să contribuie la acoperirea nevoilor generale ale Republicii Moldova în materie de balanță de plăți și a nevoilor de finanțare a bugetului de stat identificate de Fondul Monetar Internațional (FMI). Asistența va sprijini programul de stabilizare adoptat de autorități, în vederea asigurării sustenabilității conturilor bugetare și externe, ajutând astfel această țară să facă față consecințelor crizei financiare mondiale. Aprobarea amendamentelor depuse pe raportul referitor la criza financiară, economică și socială: recomandări privind măsurile și inițiativele care trebuie luate (raport la jumătatea perioadei – Raport CRIS I) 3 amendamente depuse și aprobate: 1. Un nou titlu în raport: generarea de noi locuri de muncă prin sprijinirea sectorului IMM. 2. Comisia Europeană să lanseze un instrument financiar intitulat "One SME-One Job" care să sprijine IMM-urile. 173


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

3. Reformarea Small Business Act document, care să implice obligarea statelor membre să aplice dispozițiile în favoarea sectorului IMM. 3

Aprobarea amendamentelor depuse pe raportul referitor la criza financiară, economică și socială: recomandări privind măsurile și inițiativele care trebuie luate (raport la jumătatea perioadei – Raport CRIS II) 2 amendamente depuse și aprobate: Amendament 1: reducerea numărului barierelor administrative pentru IMM-uri și asigurarea accesului acestora la finanțare Amendament 2: reducerea numărului barierelor în fața mobilității studenților în UE; îmbunătățirea legăturilor dintre mediul academic și mediul economic, încurajarea studiilor inginerești; implementarea unui sistem de burse al UE care să încurajeze spiritul inovator și antreprenorial

Întâlniri cu partenerii sociali Domnul Winkler a avut consultări cu reprezentanți ai industriilor interesate precum: SME Union structura de lobby a PPE pentru sectorul IMM, SME Circle, Asociaţia de Afaceri Ungare din România (AAUR), Asociația Micro-întreprinzătorilor din Odorheiu Secuiesc, Asociația pentru Promovarea Afacerilor din România (ROVE), Forumul Reprezentanților Maghiari din Bazinul Carpatic, Uniunea Federală a Naționalităților Europene (FUEN), Minority Intergroup în PE, studenți ai Institutului Universitar Belfort-Montbeliard (IUTBM) din Franța și studenți ai Facultății de Studii Economice din cadrul Universității "Babeș-Bolyai.

Pentru a vizualiza în detaliu raportul http://www.qvorum.ro/publication/

de

activitate

al

lui

Iuliu

Winkler,

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile lui Iuliu Winkler, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=714&lang=en&eps=0

www.qvorum.ro

accesați:


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Delegația Partidului România Mare (PRM)

George Becali

Neafiliat unui grup politic european

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Membru în Comisia pentru comerţ internaţional Membru supleant în Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală Membru în cadrul Delegaţiei la comisiile parlamentare de cooperare UE-Armenia, UE-Azerbaidjan şi UE-Georgia Membru în cadrul Delegaţiei la Adunarea Parlamentară Euronest

Comunicarea pe internet: Site-ul http://www.georgebecali.ro/blog/ este neactualizat din anul 2009, respectiv de la alegerile prezidențiale din România. Deși menționează că deține funcția de europarlamentar, domnul Becali nu utilizează site-ul pentru a reliefa activitatea domniei sale în legislativul european. Blogul domnului George Becali este încorporat în site. Domnul Becali nu informează cetățenii despre acțiunile domniei sale în calitate de eurodeputat prin intermediul rețelei de socializare Facebook, pe cont regăsindu-se doar noutăți cu privire la activitatea din fotbal.

175


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Recomandări privind transparența și comunicarea: În opinia noastră, comunicarea domnului George Becali ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin:

1) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute 2) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali 3) Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor și încurajarea contribuțiilor din partea acestora. 4) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate și actualizarea regulată a acestora.

Activitate Activitatea domnului George Becali în Parlamentul European a fost una extrem de redusă, cel mai clar indicator în acest sens fiind prezența la doar 27,43% din ședințele plenare ale PE, procent care îl plasează detașat pe ultimul loc între toți cei 736 de europarlamentari (din toate cele 27 de state membre) – europarlamentarul de pe locul 735, francezul Phillippe de Villiers, are un procent de prezență de 52,59%. În plus, deși pe profilul individual din www.votewatch.eu domnul Becali figurează cu 57 de discursuri în plen, la o cercetare mai atentă reiese că marea majoritate a acestora sunt de fapt transmise în scris către secretariatul de ședințe al PE.

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile lui George Becali, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=47&lang=ro&eps=0

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Corneliu Vadim Tudor

Neafiliat unui grup politic european

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Membru în Comisia pentru cultură şi educaţie Membru în cadrul Delegaţiei pentru relaţiile cu Elveţia şi Norvegia, la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda şi la Comisia parlamentară mixtă a Spaţiului Economic European (SEE) Membru supleant în Comisia pentru afaceri externe Membru supleant în cadrul Delegaţiei la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia

Comunicarea pe internet: Nu a fost găsit un site al domnului Corneliu Vadim Tudor. Blogul http://corneliuvadimtudor.blogspot.com/ nu este utilizat de domnul eurodeputat pentru a reliefa activitatea domniei sale în legislativul european. În schimb, blogul cuprinde detalii despre evenimentele la care participă, predominant în calitate de președinte al PRM și nu în calitate de europarlamentar. Domnul Vadim nu informează cetățenii despre acțiunile domniei sale în calitate de eurodeputat prin intermediul rețelei de socializare Facebook.

Recomandări privind transparența și comunicarea: În opinia noastră, comunicarea domnului Corneliu Vadim Tudor ar putea fi îmbunătățită semnificativ prin:

1) Crearea unui site prin care să informeze despre activitatea domniei sale în calitate de eurodeputat 2) Publicarea pe pagina de internet / blog / Facebook de informații concrete, punctuale privind activitățile de substanță derulate în PE (însoțite de explicații pe înțelesul cetățeanului privind semnificația acestora), precum: a. Voturile pe rapoarte de maximă importanță b. Amendamentele depuse și adoptate 177


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

c. Obiectivele urmărite în calitate de raportor și rezultatele obținute 3) Transparentizarea activităților complementare: publicarea pe pagina de internet și actualizarea regulată a unei liste care să cuprindă întâlnirile cu lobiștii și partenerii sociali 4) Crearea pe website a posibilității de acordare de feed-back din partea vizitatorilor și încurajarea contribuțiilor din partea acestora. 5) Publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor din toate secțiunile raportului de activitate și actualizarea regulată a acestora.

Activitate Singurele activități ale domnului Vadim Tudor în Parlamentul European au fost cele 15 luări de cuvânt, domnia sa nefiind implicat în activități de substanță (rapoarte, avize, amendamente). În plus, domnia sa ocupă una din ultimele poziții în clasamentul prezenței la lucrările plenare ale PE: locul 727 (din 736 de eurodeputați), cu un scor de 60,18%.

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile lui Corneliu Vadim Tudor, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=680&lang=en&eps=0

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Partidul Social Democrat (PSD)

Adrian Severin Neafiliat unui grup politic european

Funcţii (în cadrul PE, al grupului politic sau delegaţiei naţionale): Membru în Comisia pentru afaceri externe Membru în cadrul Delegaţiei pentru relaţiile cu Republica Populară Chineză

Notă: având în vedere faptul că activitatea de europarlamentar a domnului Adrian Severin se află în atenția organismelor de cercetare ca urmare a suspiciunilor de corupție apărute în primăvara anului 2011, considerăm oportun a ne abține de la comentarii privind transparența și activitatea domniei sale până la oficializarea rezultatelor acestor anchete.

Pentru a monitoriza în timp real activitatea și voturile lui Adrian Severin, accesați: http://www.votewatch.eu/cx_mep_details.php?euro_parlamentar_id=595&lang=ro&eps=0

179


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Concluzii

Cât de activă este delegația României în Parlamentul European? Pe parcursul celor doi ani scurși din actuala legislatură, se constată o tendință crescătoare a prezenței eurodeputaților români. Dacă în primele 6 luni ale mandatului (iulie – decembrie 2009) România s-a aflat pe ultima poziție la acest capitol (locul 27 din 27 de state membre), în clasamentul întocmit doar pentru anul 2011 România a urcat până pe poziția a 16-a. Cu toate acestea, per ansamblul celor doi ani, delegația țării noastre se află încă la coada clasamentului, ocupând locul 25. Dacă până nu demult delegația noastră stătea bine doar la activități secundare, precum întrebările parlamentare, semnarea propunerilor de rezoluție și discursurile în plen, de dată mai recentă se poate observa o creștere și în ceea ce privește activitățile de substanță, prin intermediul cărora se poate exercita o influență efectivă asupra procesului legislativ european: redactarea de rapoarte (locul 11 din 27), de avize (locul 4), amendarea rapoartelor (locul 4). În mod evident, pentru o evaluare încă și mai aprofundată a influenței României în Parlamentul European va trebui evaluată și importanța, nu numai numărul rapoartelor redactate sau amendate de eurodeputații noștri comparativ cu celelalte delegații naționale. Cu toate acestea, considerăm că se poate afirma, pe baza datelor disponibile în acest moment și a experienței de monitorizare din ultimii ani, că influența României în Parlamentul European este în creștere. Pentru fructificarea la maximum a potențialului deținut de România, este necesar însă un volum de muncă și mai ridicat al europarlamentarilor noștri, precum și creșterea gradului de consultare dintre aceștia și partenerii sociali și instituționali din țară.

Cum ne reprezintă partidele românești? Europarlamentarii români nu par a avea deloc trac în a lua cuvântul în Parlamentul European. Ca delegație națională ne aflăm pe locul 5 din 27 de state membre la acest capitol. Analiza pe partide naționale ne arată un lucru foarte interesant, anume că eurodeputații PSD+PC și cei ai PDL sunt aproape la fel de vorbăreți, și mult mai vorbăreți decât cei ai PNL, aceștia din urmă preferând o abordare mai moderată. Pe de altă parte, membrii PD-L agreează mult mai mult decât colegii lor de la PSD+PC și PNL ideea semnării propunerilor pentru rezoluții ale PE (inițiate de alți deputați). În ceea ce privește activitățile de substanță, europarlamentarii PSD+PC ocupă prima poziție la capitolele rapoarte redactate (ușor în fața celor de la PNL) și rapoarte amendate (ușor în fața celor de la PDL). Liberalii se situează pe prima poziție la redactarea avizelor (ușor în fața PSD+PC). Membrii delegației PD-L au medii relativ mai scăzute la acești indicatori, fapt ce poate fi pus și pe seama faptului că ponderea numărului de deputați români în cadrul grupului PPE (care este de departe cel mai mare grup politic din PE) este mai scăzută decât ponderea românilor în grupurile S&D și ALDE alocarea rapoartelor și avizelor în interiorul grupurilor politice este influențată de mărimea delegațiilor naționale.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum Pe de altă parte, analiza mediilor de prezență ale partidelor românești ne arată că delegația PD-L a fost, până în prezent, cea mai prezentă la lucrările plenare, urmată de delegațiile UDMR, PNL și PSD. Europarlamentarii aleși pe listele PRM (Corneliu Vadim Tudor și George Becali) au o prezență extrem de scăzută, situându-se printre ultimii la acest capitol dintre toți parlamentarii europeni: ultimul loc, 736, pentru George Becali și locul 727 (din 736), pentru Corneliu Vadim Tudor.

Care sunt subiectele unde românii au păreri proprii? Fără îndoială, un punct sensibil pentru eurodeputați români în PE îl reprezintă domeniul Agricultură și dezvoltare rurală. Acest fapt este evidențiat de distanțările deputaților români față de colegii lor din alte delegații naționale, situație resimțită în toate cele grupuri politice europene. Explicația rezidă în mod evident în faptul că pentru România acest domeniu este unul de interes major, iar după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona Parlamentul European are puteri sporite în a decide legislația aplicabilă în acest sector. Un al doilea domeniu care pare a suscita poziții politice distincte ale eurodeputaților români este Industrie, cercetare și energie. Și în acest sector, se înregistrează un grad mai mare de individualizare a voturilor eurodeputaților români în raport cu colegii europeni, motivul putând fi constituit de specificitățile naționale.

Dintre europeni, cu care ne potrivim din punct de vedere politic? În grupul PPE, delegația PD-L poate conta cel mai mult pe sprijinul delegației ungare, întrucât pozițiile politice ale celor două delegații se apropie cel mai mult (cu anumite excepții în ce privește agricultura). Pozițiile cele mai îndepărtate de delegația PD-L le regăsim la delegația italiană din grupul creștin-democrat. În grupul S&D, partenerii cei mai viabili pentru delegația PSD+PC par a fi germanii, în timp ce delegația britanică se situează cel mai departe de pozițiile socialiștilor români. Și în interiorul grupului ALDE, partenerii cei mai la îndemână, prin prisma pozițiilor politice foarte apropiate, sunt germanii. În schimb, la polul opus liberalilor români se situează delegația franceză din grupul ALDE.

Cum se înțeleg eurodeputații români între ei? Poziționarea politică a PNL în Parlamentul European este la mijloc, între PSD, aflat la stânga pe eșicherul politic, și PD-L, aflat la dreapta sa. Constatarea se bazează pe analiza comportamentului la vot a vicepreședinților grupurilor politice europene din partea celor trei partide românești. Astfel, Adina Vălean (PNL) a votat aproape în aceeași măsură alături de Rovana Plumb (PSD) – 76,19% - și de Marian Jean Marinescu (PDL) – 78,74%. În contrast, între Rovana Plumb și Marian Jean Marinescu gradul de acord la vot este semnificativ mai scăzut – doar 69,02%.

181


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

În interiorul delegației PD-L, gradul cel mai mare de dezacord raportat la pozițiile politice ale șefului delegației, Theodor Stolojan, îl înregistrează Monica Macovei (5,75%), în timp ce Iosif Matula deviază cel mai puțin de la linia domnului Stolojan (2,28% din voturi). Claudiu Tănăsescu, migrat la PSD la începutul acestui an, înregistrează cel mai scăzut grad de acord politic cu șeful delegației, Cătălin Ivan, votând altfel decât acesta la 12,52% din voturi. Un grad relativ mare de dezacord se înregistrează și în relația Cătălin Ivan – Ioan Mircea Pașcu (4,24%). Pe de altă parte, între Cătălin Ivan și Rovana Plumb există cea mai mică diferență de opinii politice, doar 2,65%. În interiorul delegației liberale se înregistrează un grad mai ridicat de individualism. Astfel, Cristian Bușoi s-a îndepărtat cel mai mult de la linia șefei delegației, Norica Nicolai, votând diferit față de aceasta la 8,10% din voturi. Poziția cea mai apropiată de doamna Nicolai este a Adinei Vălean, dar chiar și aici se inregistrează un grad de dezacord relativ mare (comparat cu situațiile din PSD și PD-L), în valoare de 5,31%.

Cât de transparenți sunt eurodeputații români? La doi ani de la începutul mandatului putem afirma că marea majoritate a europarlamentarilor români au început să considere transparența ca fiind importantă. Această evoluție poate fi pusă pe seama mai multor factori precum: -

Dorința de creștere a capitalului politic în țară, fapt ce stimulează eurodeputații să fie inventivi pentru a-și asigura vizibilitate și popularitate Presiunea exercitată de societatea civilă și mass media națională care relatează și cer tot mai des explicații eurodeputaților pentru comportamentul lor la Bruxelles și Strasbourg Scandalul de corupție din primavara acestui an în care este implicat și Adrian Severin, și care pare să fi determinat ceilalți eurodeputați români să pună mai mult preț pe transparență pentru a preveni suspiciuni cu privire la propria activitate.

Din dorința de a încuraja continuarea și accelerarea acestei tendințe către o mai mare transparență, am decis realizarea unui punctaj la nivel individual. În acest fel, dorim să răsplătim eforturile acelor europarlamentari care văd deja transparența ca parte integrantă a activității lor, exprimându-ne în același timp speranța că demersul nostru va acționa ca un stimulent și pentru europarlamentarii care sunt încă deficitari la acest capitol. În realizarea punctajelor privind transparența, am decis să luăm în considerare două elemente obiective, și asupra cărora putem afirma că avem informații complete: o o

Transparentizarea din proprie inițiativă: publicarea pe pagina de internet personală a informațiilor legate de activitatea de europarlamentar. Transparentizarea la cerere: punerea la dispoziție a informațiilor solicitate sub formă de chestionar de către Institutul Qvorum.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum Existența unui site de calitate, prin intermediul căruia europarlamentarii să transmită publicului din țară informații concrete, factuale, referitoare la propria activitate o considerăm fundamentală din următoarele motive: -

Prin natura activității, europarlamentarii își petrec marea majoritate a timpului de lucru la Bruxelles și Strasbourg, și mult mai puțin în țară. De aceea oportunitățile de a comunica publicului din țară direct (întâlniri) sau prin intermediul mass media tradiționale sunt mai reduse, comparativ cu politicienii de la nivel național.

-

Prin paginile proprii de internet (și rețelele sociale) europarlamentarii pot transmite mesajul către public (și pot prelua feed-back) fără intermediari, evitând în acest fel posibile distorsiuni.

Cine dă exemple de urmat? Cercetarea a scos la iveală și o serie de bune practici, pe care considerăm potrivit a le enumera pentru a încuraja adoptarea lor și de către ceilalți europarlamentari: Publicarea din oficiu de informații cu privire la rolul efectiv pe care eurodeputatul l-a avut în calitate de raportor sau raportor din umbră, prevederile pe care acesta a urmărit să le insereze, trimiteri către documentele ce conțin textele amendamentelor depuse: Monica Macovei. Publicarea pe pagina de internet a unei sinteze săptămânale cuprinzând principalele concluzii ale activității parlamentare din săptămâna precedentă, precum și a principalelor teme de pe agenda PE din perioada următoare: Ioan Enciu. Prezentarea sub o formă clară pe website a pozițiilor proprii vis-a-vis de propuneri aflate în proces legislativ și explicarea impactului acestora pentru România și UE: Cristian Bușoi. Prezentarea sistematizată pe propriul website a felului în care a votat în PE: Adina Vălean. Încurajarea implicării publicului din România prin adresarea de întrebări directe pe propriul site: Iosif Matula. Publicarea pe website de informații referitoare la grupurile de vizitatori din România pe care le-au primit la PE: Monica Macovei, Marian Jean Marinescu. Crearea unui program de stagii pentru studenții români la cabinetul propriu din Bruxelles: Iuliu Winkler.

183


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Cine are cel mai calitativ website din punct de vedere al conținutului informațional? În urma analizei noastre, a rezultat că europarlamentarii care folosesc cel mai bine acest canal de comunicare (website-ul) pentru a-și transparentiza activitatea din proprie inițiativă sunt Monica Macovei (PD-L/PPE) și Ioan Enciu (PSD/S&D). La polul opus, există o serie de europarlamentari care, deși și-au creat website, nu îl folosesc efectiv pentru a-și comunica activitatea parlamentară, precum Sebastian Bodu (PD-L/PPE), Traian Ungureanu (PD-L/PPE), Ioan Mircea Pașcu (PSD/S&D), Rovana Plumb (PSD/S&D), cât și europarlamentari care nu au deloc un website de europarlamentar: Viorica Dăncilă (PSD/S&D), Claudiu Tănăsescu (PSD/S&D), George Becali (non-afiliat), Corneliu Vadim Tudor (PRM, non-afiliat).

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum Care sunt cei mai transparenți și mai netransparenți eurodeputați români? În ce privește prezentarea de informații privind propria activitate la cerere, aproape toți europarlamentarii au dat curs solicitării Institutului Qvorum de a-și prezenta raportul de activitate, excepțiile fiind Claudiu Tănăsescu și Ioan Mircea Pașcu (PSD/S&D), Traian Ungureanu și Theodor Stolojan (PD-L/PPE), George Becali și Corneliu Vadim Tudor (PRM/NI), László Tókés (UDMR/PPE). De menționat este și faptul că dintre cei care și-au prezentat raportul, nu toți au furnizat informații complete. În baza analizei combinate a informațiilor prezentate de europarlamentari din proprie inițiativă (pe website) și la cerere (în raportul de activitate furnizat), s-a întocmit punctajul final privind gradul de transparență. Astfel, în acest moment europarlamentarii cei mai transparenți privind propria activitate sunt Monica Macovei și Marian Jean Marinescu (PD-L/PPE), Daciana Sârbu și Ioan Enciu (PSD/S&D), Adina Vălean și Renate Weber (PNL/ALDE). La polul opus, considerăm că europarlamentarii cei mai deficitari la capitolul transparență sunt Corneliu Vadim Tudor (PRM/neafiliat), George Becali (PRM/neafiliat), Claudiu Tănăsescu (PSD/S&D), Ioan Mircea Pașcu (PSD/S&D), Traian Ungureanu (PD-L/PPE) și László Tókés (UDMR/PPE).

185


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum Care sunt cei mai influenți eurodeputați români? În ultimă instanță, s-a urmărit realizarea unui punctaj și în ceea ce privește gradul de influență exercitat de fiecare europarlamentar român în legislativul european. În acordarea calificativelor s-au avut în vedere criterii obiective precum funcțiile deținute, obținerea de rapoarte, avize (și gradul de impact al acestora), precum și prezidarea, organizarea sau participarea la reuniuni internaționale la nivel înalt. În mod evident, orice evaluare de acest tip implică o anumită marjă de eroare generată de interpretarea ponderii acestor criterii, precum și de potențiala lipsă a unor informații, în special în ceea ce privește europarlamentarii deficitari la capitolul transparență. Cu toate acestea, considerăm oportun un astfel de demers care să ia în considerare și calitatea activităților parlamentare, nu numai cantitatea. În acest fel, ne dorim ca inițiativa Institutului Qvorum să stimuleze implicarea eurodeputaților români în activități cu influență (precum redactarea de rapoarte) și să descurajeze excesul de activități secundare, al căror efect este mai degrabă unul propagandistic (precum discursurile lipsite de substanță). În urma analizei Qvorum, bazată pe studierea documentelor oficiale ale Parlamentului European, datelor disponibile pe portalul www.votewatch.eu și informațiilor furnizate de cabinetele europarlamentare echipei de cercetare, considerăm că, în perioada iulie 2009 – iulie 2011, cei mai influenți europarlamentari români s-au dovedit a fi Marian Jean Marinescu (PD-L/PPE), Adina Vălean (PNL/ALDE), Renate Weber (PNL/ALDE), Rovana Plumb (PSD/S&D), Adriana Țicău (PSD/S&D), Monica Macovei (PD-L/PPE). La polul opus, europarlamentari care practic nu exercită niciun fel de influență sunt Corneliu Vadim Tudor și George Becali (PRM/Neafiliați). Un grad de influență redus poate fi sesizat la europarlamentari precum Claudiu Tănăsescu (PSD/S&D), Traian Ungureanu (PDL/PPE) sau Viorica Dăncilă (PSD/S&D).

187


EUROPARLAMENTARII LA RAPORT

Notă: activitatea eurodeputatului Adrian Severin nu a făcut de această dată obiectul cercetării noastre, echipa de cercetare considerând oportun a aștepta mai întâi rezultatul investigațiilor organelor abilitate cu privire la acuzațiile de corupție aduse domniei sale.

www.qvorum.ro


Institutul European pentru Democrație Participativă-Qvorum

Institutul European pentru Democraţie Participativă-Qvorum Septembrie 2011

189 www.qvorum.ro

Cum ne reprezinta europarlamentarii?  

Studiul anul Europarlamentarii la Raport: cum ne reprezintă în Europa? (ediția a treia) conține analize privind activitatea delegației națio...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you