Page 1

PORTFOLIO

Anders Holme Qvist


ANDERS HOLME QVIST anders@qvist.no

+47 974 10 235

Curriculum Vitae 22 år gammel, fra Søgne. Halvveis i master i arkitektur ved Fakulutetet for arkitektur og billedkunst hos Norges-naturvitenskapelige universitet.

ERFARING OG VERV

UTDANNING

LÆRINGSASSISTENT

MASTER I ARKITEKTUR

NTNU | Aug 16 - Jun 17

NTNU | Jan 15 -

Var læringsassistent for kursene ARK 1 og ARK 2 på NTNU, og i den sammenheng fullførte jeg et kurs i pedagogikk (LAOS)

Halveis i en master i arkitektur ved Fakultetet for arkitektur og billedkunst hos Norges teknsik-naturvitenskapelige universitet

BLESTEMESTER I BRODERSKABET

FOLKEHØGSKOLE

NTNU | Okt 15 - Mai 16

NTNU | Aug 14 - March 15

- PR-ansvarlig for Arkitekturstudentenes linjeforening på NTNU - Designet linjeforeningstøy, plater og flyere - Administrerte Broderskabets sosiale medier og nettside

Friluftsliv - Xtreme

JOURNALIST OG ILLUSTRATØR I TIDSSKRIFTET A

VIDEREGÅENDE SKOLE

NTNU | Sept 16 - Des 17

NTNU | Sep 11 - Jun 14

- Skrev tekster for Arkitekturstudentenes tidsskrift på NTNU - Tegnet illustrasjoner for Arkitekturstudentenes tidsskrift på NTNU

Studiespesialisering med realfag

KURS / ANNET

KUNNSKAPER

Prosjektleder for workshop i Mandal | Mai 16 - Juli 16

AutoCAD

LAOS-kurset (kurs i pedagogikk ved NTNU)

ArchiCAD Rhinoceros 3D

REFERANSER Andreas Gjertsen | Co-funder TYIN Tegnestue andreas@tyintegnestue.no | +47 452 55 502

Steinar Hillersøy Dyvik | Phd-stipendiat ved fakultetet for arkitektur og design steinardyvik@ntnu.no | +47 478 59 151

Sketchup Pro InDesign Photoshop Illustrator Grasshopper

side 2


INNHOLDSFORTEGNELSE

01

Urban housing | Boligprosjekt

02

Heimdal | By- og tettstedsplanlegging

03

Mikado | Et studie av tektonisk kultur

04

Parametrisk designcamp

20-21

05

Praksis og diverse

22-23

04-09

10-15

16-19

side 3


01

URBAN HOUSING

side 4


Situasjonsplan 1:1000

Prosjektnavn: Urban Housing - et studie av firemannsboligen Semester: Ark 4 - boligprosjektering Veileder: Ole Møystad og Eli Støa

Dette prosjektet er et studie av typologien firemannsbolig på en kompleks ved Einar Tambarskjelves gate, Trondheim. Grepet består av å fullføre det allerede eksisterende mønsteret av firemanssboliger. Det strenge ”gridet” blir oppløst av en uorganisert plassering av nyttehus, slik som garasjer, skur, drivhus, sykkelskur osv. Vi replikerte typologiens strikte form, men gav formen et nytt

uttrykk. Gjennom prosessen observerte vi at styrken til den aktuelle typologien er dens fleksibilitet. Vi adapterte denne styrket i prosjektet med et fleksibelt plan, et fleksibelt fasadesystem og et fleksibelt uteområde.

side 5


Plan / Snitt AA 1:250


Plan 1:250

Snitt AA 1:200

Fasade

side 7


Fleksibilitet Grunnplanet er fleksibelt og kan lett rekonfigureres til ny bruk. Skilleveggene er lettvegger kledd i kryssfinér. Bæringen i konstruksjonen ligger i ytterveggene og trappesjakten av massivtre, samt den indre kjernen av betong. Betongkjernen inneholder store deler av den vertikale infrastrukturen som er nødvendig for hver leilighet. Fasadesystemet består av korrugerte sinkplater og perforerte sinkplater som dekker vinduene på strategiske steder. Disse platene kan lett byttes ut.

side 8


side 9


02

HEIMDAL

side 10


Masterplan 1:5000 / snitthenvisning AA

Prosjektnavn: Heimdal - sammen for fremtiden Semester: Ark 5 - By- og tettstedsutvikling Veileder: Markus Schwai Gruppemedlemmer: Magnus Selseng, Mathias Schulstok, Said Saleh og Sander Koland

Stasjonsbyen Heimdal Heimdal bydel ligger 11 kilometer sør for Trondheim, og er allerede et viktig knutepunkt for buss og tog. I dag bor det totalt 70 000 i bydelen, og noe over 30 000 i Heimdal by. Dessverre har denne veksten vært lite tilrette lagt, og den har spredt

seg ukontrollert til en oppdelt og lite bærekraftig by. Sammen for framtiden I dette prosjektet planla vi for en fremtidig strategi som kunne møte fremtidens krav om miljømessig og sosial bærekraft, samtidig som Heimdal beholdt sitt preg

som en stasjonsby. Gjennom observasjon av hva som ikke fungerte i Heimdal definerte vi fem viktige punkter for å samle innbyggerne i fremtiden:

Kultur, Idrett, Kollektivtransport, Utdanning og Tilgjengelighet

side 11


Tog og busstasjon

Bibliotek

Kulturhus

Svømmehall

Plan 1:500


14:

20

side 13


Typologi

Næring

Næring

Næring

Næring

Næring

Kontor

Kontor

Kontor

Næring

Næring Kontor

Næring

100 m2 Familie: 3-5

Næring Næring

Næring

Næring

100 m2 Familie: 3-5

Kontor

70 m2 Familie: 2-3 70 m2 Familie: 2-3

Næring

Fellesrom for beboerne

Næring

100 m2 Familie: 3-5

70 m2 Familie: 2-3 130 m2 Kollektiv/ familie: 2-3

130 m2 Kollektiv/ familie: 2-3

70 m2 Familie: 2-3

Avfallsstasjon

1.etg 1:3200

2.etg 1:3200

side 14


Referanseprosjekt

100 m2 Familie: 3-5

Fellesrom Bod

Felles takterasse

100 m2 Familie: 3-5 100 m2 Familie: 3-5

Fellesrom

100 m2 Familie: 3-5

100 m2 Familie: 3-5 Fellesbod

Felles takterasse

Felles takterasse Fellesrom

Fellesbod

3.etg 1:3200

Urbana Villor MalmĂś - Cord Siegel, Pontus Ă…qvist & Karin Larsson

Snitt AA 1:1000

side 15


03

MIKADO

side 16


Prosjektnavn: Mikado Semester: ARK 3, studier i tektonisk kultur Veileder: Finn Hakonsen

Dette prosjektet er resultatet av en prosess som pågikk gjennom hele semesteret. Vi utforsket negativt rom og skala i gipsavtrykk, for så å formidle disse ideéne gjennom andre materialer. Gipsavtrykket ble videre tolket til en konstruksjon av betongskiver. Eksamensprosjektet samlet disse tektoniske ideéne i et boligprosjekt av massivtre. Gjennom disse tre bildene viser jeg kortfattet hvordan prosessen foregikk, og hvordan jeg brukte ulike prosessverktøy og fremgangsmåter for å studere tektoniske prinsipper i arkitektur.

side 17


Butikklokaler

Situasjonsplan 1.etg 1:500

Situasjonsplan 2.etg 1:500

Situasjonsplan 3.etg 1:500

Leilighet plan 2.etg 1:200

Leilighet plan 1.etg 1:200

side 19


04

PARAMETRISK DESIGNCAMP

Fotograf: Marcin Luczkowski

side 20


Prosjektnavn: Parametrisk Designcamp Tidsrom: 29.01.18 - 01.02.18 Kursholdere: John Haddal Mork, Steinar Hillsersøy Dyvik, Marcin Luczkowski

I dette kurset lærte jeg tankesettet og prosjekteringsmetodene som blir brukt i forbindelse med prosjektering med parametriske designverktøy. Vi bygde et gridshell fra start til slutt, og fikk et innblikk i hele prosessen, fra skissering til produksjon og montering. Denne workshopen var et tverfaglig samarbeid, mellom arkitektstudenter, ingeniørstudenter, snekkere og en praktiserende arkitekt. Prosjektet var ment som en inngangsportal med funksjon som klesstativ på Skiboli.

side 21


PRAKSIS

05

Gatelangs Gatelangs var et av de første prosjektene vi hadde da vi startet på arkitektstudiet. Vi fikk i oppgave å bygge en samenhengende inngangsstruktur til Intimen - UKA´s teater. Jeg var med i en gruppe på 5 studenter som bygde en modul av denne strukturen.

Workshop i Mandal Sommeren 2016 var jeg prosjektleder i en workshop som tok sted i Mandal. Prosjektet var en del av Mandals satsing på urbane byrom og møtesteder. Gjennom 2 uker prosjekterte og bygde vi en pavljong ved bryggen rett utenfor Buen. I tillegg til et møtested kan prosjektet brukes som en infosentral med informasjon som kan lett monteres i prosjektets struktur.

Oppussing av tegnesalen Gjennom en uke i februar 2018 pusset vi opp tegnesalene våres på NTNU. Jeg var del av en gruppe som hadde ansvar for fargesetting av tegnesal 315. Gjennom denne uken registrerte vi farger og materialer for å lage en endelig palette for rommet. Vårt mål var en varm og lun palette som ville gi god arbeidsro.

side 22


DIVERSE

Casestudie - Rue des Orteaux I mars 2017 var vi i Paris for å studere ulike case-prosjekter. Vår gruppe studerte Armand Nouvet sitt solsialboligprosjekt Rue des Orteaux. Vi laget en modell av prosjektet og skrev et essay om arkitektur tilknyttet ideéne bak kontoret til Armand Nouvet. Dette var så en del av en utstilling og boklangsering av studentene i ark4.

Linjeforeningseffekter Under min periode i linjeforeningen designet jeg linjeforeningseffekter. Det inkulderte flere utkast av logoer til t-skjorter, gensere, lommelerke, kopper og morgenkåpe. Disse effektene ble ikke realisert i min periode, men ble tatt opp og realisert senere.

side 23


TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

anders@qvist.no +47 974 10 235

Portfolio - Anders Holme Qvist  
Portfolio - Anders Holme Qvist  
Advertisement