Page 1

- QU Ý S ILEN -

Cu r riculum Vitae

2019

ACCO UNTS AND DESIGN


NG U YỄ N BÁ Q U Ý / Silen / ☎ : 0978 76 0 862

� : Ma le

✉ : b aq u y. si l en @ g m ail.c om

♥ : Sin gl e

↸ : 117 tổ 14 ng õ 26 4 Ngọc Thụy

⋆ : 14/ 11 / 1 992

L o ng B iên H à N ội

� : 175 cm / 70 kg

� Tốt nghiệp Arena Multimedia chuyên ngành thiết kế đồ hoạ, làm việc trong lĩnh vực thiết kế truyền thông quản cáo trên 4 năm, kiến thức thiết kế, truyền thông thương hiệu sau nhiều năm học tập phát triển đã giúp tôi bổ trợ cho công việc quản lý quan hệ khách hàng. Quá trình chuyển đổi học tập từ Designer đến Accounts manager với tôi là một hành trình dài xây dựng nên con người của tôi của hiện tại. Nếu có thể tôi mong muốn được chia sẻ nhiều điều hơn về bản thân mình nhiều hơn nữa... �

� PROPESION ER SK ILL � Kĩ năn g làm việc theo nhóm

OFFICE

⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆

� Bao q uá t nắm sát công việc

PHOTOSHOP

⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆

� Kĩ năn g giao tiếp đàm phán

ILLUSTRATOR

⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆

INDE SIGN

⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆

CINEMA 4D

⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆

AFFIN ITY

⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆

EN GLISH

⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆

� Chủ độn g học hỏi tiếp thu nha nh � Kiến th ức phát triển thương hi ệu marke tting � Kĩ năn g thiết kế chuyên sâu về hình ảnh thương h iệ u và quảng cảo

MY HO B BIT

BEER

RELATIVE

GAME

POTTERY

TRAVEL

MAGAZINE

DRAWING

DESIGN


Vingroup / 2017 - Hiện tại /

EX PERI E N C E ED UCAT I O N

� EDUCATION

Chương trình đào tạo cán bộ nguồn xuyên suốt quá trình làm việc tại tập đoàn Các khoá học kĩ năng quản lý, giao tiếp, marketting, đàm phán, kĩ năng bán hàng

Arena-Multimedia / 2010 - 2012 / Chương trình thiết kế truyền thông đa phương tiện

� WORK HISTORY Adayroi.com / 2017 - Hiện tại / / Accound Manager - Ngành hàng gia dụng & hoá phẩm

- Quản lý chăm sóc nhà cung cấp và đối tác của ngành hàng gia dụng & hoá phẩm

- Chịu trách nhiệm phát triển ngành hàng gia dụng & hoá phẩm (Doanh số, số lượng mới sản phẩm onsite, số lượng nhà cung cấp mới ... ) - Nghiên cứu phân tích dữ liệu, xây dựng các kế hoạch bán hàng theo từng tháng, quý, năm, đảm bảo mức doanh thu theo chỉ tiêu đề ra...

- Phối hợp với nhà cung cấp, đối tác và các phòng ban liên quan như marketting, thiết kế, vận hành xây dựng chiến dịch chạy quảng cáo truyền thông

- Theo dõi quản lý các kế hoạch nhập hàng hoá, tồn sản phẩm trong kho, thu hồi và đổi trả thanh toán công nợ - Đàm phán kí kết hợp đồng, thoả thuận tài trợ chi phí quảng cáo, chi phi thúc đẩy doanh số bán hàng

- Giải quyết khiếu nại phát sinh từ nhà cung cấp cũng như khách hàng trong quá trình vận hành, tránh rủi ro ảnh hưởng tới công ty

Adayroi.com / 2014 - 2017 / / Chuyên viên vận hành - Phòng sản xuất hình ảnh và nội dung (Thiết kế - Chỉnh sửa hình ảnh) - Đề xuất, soạn thảo guidline hình ảnh của ngành hàng thời trang mỹ phẩm mẹ và bé - Tối ưu chỉnh sửa hình ảnh hiển thị cho các sản phẩm thuộc ngành hàng phụ trách - Thiết kế campaign chương trình khuyến mãi (Landing page, banner, GDN, ads facebook....) - Thiết kế hình ảnh even sự kiện của truyền thông của các nhãn hàng khi kết hợp cùng adayroi.com - Phối hợp với các phòng ban liên quan để vận hành giao vận, chạy chiến dịch quảng cáo - Quản lý tiến độ sản xuất hình ảnh nội dung onsite đúng kế hoạch từ phòng kinh doanh


Ngoài công việc cố định tôi còn là Freelancer / 2013 -

Hiện tại /

/ Design Branding - Web - App - Packaging - Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu ( Dự án cá nhân lớn nhất từng thực hiện là Resort Tam Coc La Montagne được xây dựng tại Ninh Bình)

� Thông tin tham chiếu Adayroi.com / 2017 - Hiện tại / Họ và t ên : Lê T hị Phươn g T han h C hức vụ : Tr ườn g p hò n g ki n h do an h n gàn h m ẹ b é gi a dụ n g và ho á p hẩm Nơi l àm vi ệc : To à Aday ro i .c o m - khu đ ô t hị T i m e C i t y, M i n h Khai , Hai Bà Tr ưn g, Hà Nộ i Em ai l l : v.t han hl t p 1 @ aday ro i .c o m

Adayroi.com / 2014 - 2017 / Họ và t ên : Phạm T hị T han h Xu ân C hức vụ : Qu ản l ý t r ực t i ếp n gàn h p hò n g s ản x u ất hìn h ản h và n ộ i du n g Nơi l àm vi ệc : To à Aday ro i .c o m - khu đ ô t hị T i m e C i t y, M i n h Khai , Hai Bà Tr ưn g, Hà Nộ i Em ai l l : v.x u an p t t @ aday ro i .c o m

� Tôi cam đoan rằng tất cả các thông tin cung cấp trên là đúng sự thật. Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra những thông tin cá nhân cần trong quá trình ra quyết định tuyển dụng. Tôi cam kết không kiện nơi mình đã từng làm việc, học tập hoặc những cá nhân cung cấp thông tin cho Công ty trong quá trình thẩm tra. Nếu bất kỳ thông tin nào tôi khai là không đúng hoặc không đầy đủ thì Công ty có thể từ chối tuyển dụng, hoặc sa thải nếu tôi đã được tiếp nhận.

Hà Nội - 2019

Nguyễn Bá Quý


THA N K Y O U

Profile for Quý Silence

CV  

CV  

Advertisement