Page 1

PORTFOLIO 2018 K QUYNH


2

Khanh Quynh Porfolio 2018

Xin chào! Tôi tên là Đặng Trần Khánh Quỳnh.

(+84) 906.840.710 born in Binh Duong live in Ho Chi Minh kquynh701@gmail.com

Tôi tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa tại trường đại học Công nghệ Sài Gòn (STU), bén duyên với nghệ thuật nhiếp ảnh và yêu các bố cục và ánh sáng tại phòng studio.


Khanh Quynh Photographer

content

Photography Random Works

3


4

Khanh Quynh Porfolio 2018

Cosmetics


Khanh Quynh Photographer

Hình ảnh được chụp tại Beauty Garden Cosmetics với mỗi tấm hình là một câu chuyện riêng theo từng ngày làm việc thú vị.

5


6

Khanh Quynh Porfolio 2018


Khanh Quynh Photographer

7


8

Khanh Quynh Porfolio 2018


Khanh Quynh Photographer

9


10

Khanh Quynh Porfolio 2018


Khanh Quynh Photographer

11


12

Khanh Quynh Porfolio 2018


Khanh Quynh Photographer

13


14

Khanh Quynh Porfolio 2018


Khanh Quynh Photographer

15


16 Khanh Quynh Porfolio 2018


Khanh Quynh Photographer

17


18

Khanh Quynh Porfolio 2018

Merry Christmas!

Merry Christmas!


Khanh Quynh Photographer

19


20 Khanh Quynh Porfolio 2018


Khanh Quynh Photographer

21


22 Khanh Quynh Porfolio 2018


Khanh Quynh Photographer

23


24 Khanh Quynh Porfolio 2018

Sneakers & more


Khanh Quynh Photographer

25


26 Khanh Quynh Porfolio 2018

Lookbook “Sợi” & “Midaz”


Khanh Quynh Photographer

27


28 Khanh Quynh Porfolio 2018


Khanh Quynh Photographer

“ heyou!”

29


30 Khanh Quynh Porfolio 2018

/Sợi/ S. Clothing and more


Khanh Quynh Photographer

31


32 Khanh Quynh Porfolio 2018


Khanh Quynh Photographer

33


34 Khanh Quynh Porfolio 2018


Khanh Quynh Photographer

35


36 Khanh Quynh Porfolio 2018


Khanh Quynh Photographer

37


38 Khanh Quynh Porfolio 2018


Khanh Quynh Photographer

39


40 Khanh Quynh Porfolio 2018


Khanh Quynh Photographer

41


42 Khanh Quynh Porfolio 2018


Khanh Quynh Photographer

43


44 Khanh Quynh Porfolio 2018


Khanh Quynh Photographer

45


46 Khanh Quynh Porfolio 2018


Khanh Quynh Photographer

47


thank you!

Quynhfolio 2018  
Quynhfolio 2018  
Advertisement