Issuu on Google+

REUNIÓ DE PARES/MARES 5è Primària

Curs 2011/12


TEMES DE LA REUNIÓ • • • • • • • • •

Equip docent. Horari d´atenció professors Horari de grup. Agenda Avaluació Funcionament del curs Objectius d’àrea Sortides Informacions diverses


EQUIP DE PROFESSORS FOTO

NOM

Antònia Bauzà

ÀREA

Educació física i castellà

Nadal Obrador

Maria Orfí

Matemà tiques

Música

Carme

Pep

Silvia Pita

Ferriol

Ma. Antònia Melià

Pacheco

Plàstica

Religió

Suport

Anglès

Horari tutoria: dimarts 15.30-


DILLUNS DILLUNS 8'309'20 8'309'20 9'209'2010'10 10'10

CATALÀ 2 ED. FÍSICA 1

11'3012'30 11'3012'30 12'3013'30 12'3013'30

DIMECRES DIMECRES

ED. FÍSICA 1 MATEMÀTIQUES 2

CATALÀ 1 ED. FÍSICA 2

CATALÀ 1 ED. CATALÀ FÍISCA

RELIGIÓ

ANGLÈS 1 CATALÀ 2

MEDI

INFORMÀT

10'1011'00 10'1011'00

DIMARTS DIMARTS

MATES

CASTELLÀ

ANGLÈS 1 MATES 2

CASTELLÀ (Suport PT)

MEDI

PLÀSTICA

MATEMÀTIQUES 1 ANGLÈS 2

CATALÀ 1 ANGLÈS 2

CASTELLÀ

MEDI

MATES 1 ANGLÈS 2

RELIGIÓ ALTERNAT

PLÀSTICA

MEDI

CATALÀ

CASTELLÀ

MATEMÀTIQUES 1 ANGLÈS 2

MÚSICA

ANGLÈS 1 MATEMÀTIQUES 2

MEDI CASTELLÀ (Suport A. Bauzà)

ANGLÈS 1 MATES 2

DIJOUS DIJOUS

CATALÀ 1 ANGLÈS 2

CATALÀ

ED. FÍSICA1 MATES 2

RELIGIÓ

CASTELLÀ (Suport PT)

MEDI

ED. FÍSICA 1 CATALÀ 2

CASTELLÀ MATEMÀTIQUES (Suport PT)

MATES 1 ANGLÈS 2

DIVENDRES DIVENDRES

ANGLÈS1 CATALÀ 2

ANGLÈS 1 MATEMÀTIQUES 2

MEDI

CASTELLÀ MÚSICA

MATES 1 ED. FÍSICA 2

MATEMÀTIQUES 1 ED. FÍSICA 2

INFORMÀTICA CATALÀ

CIUTADANIA


AGENDA • Comunicats: – Justificació de faltes d’assistència: – sortir per anar al metge, heu de venir a cercar els nins per la barrera grossa i tocar el timbre. – per concertar reunions – problema de salut – conflicte

• Deures - Notes dels exàmens:

– ha d’estar revisat i signat pels pares, quan faci 3 vegades que no han fet els deures ho apuntarem a l’agenda. – A la part de davant de l’agenda trobareu apuntat tots els exàmens que anirem fent amb la seva nota, s’ha de signar. – Si falten a l’escola per anar al metge ... s’han de demanar els deures a un company.


AVALUACIÓ • Controls:

– Matemàtiques – Medi - Anglès: controls cada tema – Català - castellà: controls cada 2 temes – Plàstica: aquest curs continuam amb les seccions europees – Farem un dictat de cada tema de llengua, aquest es fa a un quadernet a part que també heu de signar. – Els nins duran els controls i el quadern de dictats a casa perquè els pogueu signar, repassar i corregir amb ells. Per favor no perdre’ls i retorneu-los aviat.


Avaluarem els alumnes tenint en compte 3 aspectes amb aquest ordre de prioritat: –

CONCEPTES: Controls – Dictats...........................................70% PROCEDIMENTS: Quadern-Treballs.............................. 20% Organització quadern (fitxa d’avaluació) – – –

– –

es revisarà cada trimestre Data-nº pàg: vermell Enunciats blau-respostes llapis

ACTITUD – Comportament, deures...................................10 %

INFORMES D’AVALUACIÓ 1r i 2n trimestre: s’entreguen els informes als nins i s’han de retornar signats pels pares 3r trimestre: els pares venen a recollir les notes personalment per comentar l’avaluació final


FUNCIONAMENT DEL CURS •

Mestres de suport: es farà un desdoblament de l’aula a l’àrea de català i matemàtiques quedarà 1 grup de 10, els altres surten a fer anglès o ed. Física amb la meitat de classe de 5è A o B. Per això tenen horaris diferents el grup 1 i el grup 2.

Hàbit d’estudi: dedicar 1 h o 1 i ½ a acabar els deures, llegir, repassar el que hem fet a classe o a ampliar coneixements. A més els llibres de llengua disposen d’un CD on hi podeu trobar les lectures, els dictats, algunes activitats... També podeu fer ús de les webs educatives que surten com enllaços a la pàgina web de l’escola

Funcionament biblioteca d’aula: s’han de llegir 2 llibres per trimestre com a mínim (un de català i un de castellà) i després fer-ne una fitxa de biblioteca ben feta, ordenada i ben presentada.


OBJECTIUS D’ÀREA LLENGUA * LECTURA – Ens proposem que llegeixin 150 paraules per minut en haver acabat el cicle, periòdicament anirem passant proves de velocitat lectora per veure si van augmentant.

* ESCRIPTURA - copiar sense faltes - Fer textos de 200 paraules amb una introducció– nus - desenllaç aplicant l’ortografia treballada a classe (majúscules, puntuació, accentuació...) - Utilitzar un vocabulari adequat a la seva edat i cada vegada més ampli. Construcció coherent de les frases.


MATEMÀTIQUES • • • • •

Càlcul: + - x / (per 2 i 3 xifres i amb decimals) Repassar les taules de multiplicar Resoldre problemes de 1 i 2 operacions Continguts nous d’aquest curs No borrar les operacions del quadern

INFORMÀTICA •

Setmanalment farem una sessió d’informàtica amb uns ordinadors portàtils


SORTIDES Totes es faran conjuntament 5è i 6è

• 1r trimestre: Lluc • 2n trimestre: Audició de música • 3r trimestre: Colònies La Victòria (Alcúdia)

retornats

* El preu serà d’uns 60 € *S’hauran d’anticipar doblers que no podran ser


INFORMACIONS DIVERSES • Recordeu que cada trimestre s’han de pagar 8 € de fotocòpies i de material d’aula/plàstica • Berenars saludables, és necessari que tots berenin. Recordau que els dilluns és el dia de la fruita.


GRÀCIES A TOTS bon curs !!


REUNIO DE PARES