Page 1

WINDOWS XP: ens pot anar bé! AMPLIACIÓ D'AMPLE DE BANDA DE WINDOWS XP PROFESSIONAL Windows XP Professional reserva un 20% de l'ample de banda de la xarxa per a les seves funcions de servidor. Això dóna preferència a l'administrador del servidor dins de Windows XP. Per treure aquest límit cal fer el següent: . Iniciar sessió com a administrador 2. Inici -> Executar, i posar gpedit.msc 3. En directives de grup, anar a Configuració d'Equip. 4. Plantilles Administratives -> Xarxa -> Programador de Paquets Qos 5. Un doble clic a Limitar l'ample de banda reservat 6. Habilitar-ho i posar un 0% en Límit d'Ample de Banda. Acceptar. 7. En propietats de xarxa (Inici > Configuració > Conexions de la xarxa > botó dret > propietats) comprova que està marcat el Programador de Paquets Qos.

DESACTIVAR DEP (Prevenció d'execució de dades). Només cal desactivar-ho si se'ns tanquen els programes o reproductors de vídeo i imatges, és a dir només si dona problemes) En Windows XP hem d'editar el fitxer boot.ini i per a això la forma més senzilla és anar a les propietats de “El meu PC” -> Opcions Avançades -> “Configurar” en “Inici i recuperació”. Dins li donem al botó “Edita” i apareixerà el bloc de notes per modificar les opcions d'arrencada, en ell solament hem de canviar: /noexecute=optin (O text similar) per: /Execute


ON VAN A PARAR ELS ARXIUS TEMPORALS D'INTERNET? Recordeu què són aquests arxius, cada vegada que entrem en una pàgina Web tots els arxius d'ella automàticament es guarden en el nostre disc, això és perquè quan tornem a entrar a aquesta pàgina s'obri molt més ràpid. La idea és bona, però després d'un parell de mesos tenim acumulats milers i milers d'arxius ocupant espai en el nostre disc. La majoria dels quals acostumen a esborrar aquests arxius temporals s'hauran tornat bojos buscant aquesta carpeta, ja que Microsoft la va canviar de lloc, bé els explico que en Windows XP la trobem en: C:\Documents and Settings\Nom\Configuració local\Arxius temporals d'Internet Una altra manera mes pràctica és en Internet Explorer anar al menú [Eines] [Opcions d'Internet] i en la solapa "General" anem a [Configuració] [Veure Arxius] i s'obrirà la carpeta anteriorment esmentada amb tots els Arxius temporals d'Internet. També pots fer que quan tanquis l'explorador, la carpeta quedi prou neta, per aixo has d'activar el següent:

en el navegador obres “eines” > Opcions d'internet > Avançats a la finestra de configuració busques l'apartat de “Seguretat” i marca amb un clic allà on diu “Buida la carpeta Fitxers temporals d'internet quan es tanqui el navegador”.


Canviar d'Usuari sense tancar la sessió oberta: Si tenim creades mes d'un compte d'usuari en nostra PC, estem usant el nostre compte, i ve una altra persona que precisa per exemple baixar el seu correu d'un altre compte, hi ha una forma de canviar d'usuari deixant tots els programes oberts que estàvem usant. Solament hem de pressionar la tecla amb el logotip de Windows del teclat (entre Ctrl i Alt) i sense deixar-la anar pressionar la tecla L. Automàticament apareixerà la pantalla per triar quin usuari iniciar, i en tancar-ho, podem tornar a l'altre i seguir treballant en el que estàvem abans.

Canviar la lletra a una unitat de disc: Per canviar-li la lletra d'unitat a un dispositiu en Windows XP iniciarem la consola d'administració de sistema, prement amb el botó dret del mouse sobre El meu PC i seleccionant Administrar. Una vegada allí, seleccionarem el "Administrador de discos" i farem clic amb el botó dret del ratolí sobre el dispositiu al que vulguem canviar-li la lletra d'unitat, seleccionant l'opció [Canviar lletra d'unitat] i ruta i especificant la nova lletra d'unitat que vulguem donar-li.


Treure l'avís de l'Outlook Express de Compactar Missatges

Per fi he aconseguit trobar en el registre com treure l'alerta de Outlook express que diu: “Per alliberar espai en disc, Outlook Express pot compactar missatges. Això pot trigar diversos minuts.” Aquesta alerta apareix quan un comptador en el registre de Windows arriba a un límit establert. Aquest límit no es pot treure, però si podem reiniciar el comptador perquè no molesti per un temps llarg.

Escollim cancelar perquè no compacti, ja que després no podrem recuperar els correus. Passos: Botó Inici -> Executar Col·loquem en el camp regedit i després pressionem Enter Seguim aquesta Ruta: HKEY_CURRENT_USER\Identities\[IDENTITAT]\Programari\Microsoft\Outlook Express\5.0 [IDENTITAT]: apareix una dada alfanumèrica de l'estil {C30DÓNA73A-570I-4*AD3-8329C9320790f2A4} i va apareix un per identitat, és a dir si tenim tres identitats creades, apareixeran 3 nombres diferents. Hauríem de repetir l'operació amb cadascun d'ells. Una vegada posicionats sobre l'entrada 5.0 de la ruta que detalli a dalt a la dreta apareix una que diu Compact Check Count clic botó dret modificar, després marquem decimal i en el camp modifiquem el número que apareix i en el seu lloc col·loquem un zero. Acceptem i tanquem tot el que obrim. “Molt de compte amb el registre, no hem d'esborrar ni canviar mai res que no estiguem ben segurs, ja que ens podríem trobar que l'ordinador no funcionés”.


Eliminar programes que no es deixen des-instal·lar o que s'han des-instal·lat malament Ens podem trobar que quan volem des-instal·lar un programa en el “Tauler de control > afageix o suprimeix programes”, ens digui que no es pot des-instal·lar i per tant estarà sempre allà pendent. Per eliminar-lo haurem de recórrer al registre: Passos: Botó Inici -> Executar Col·loquem en el camp regedit i després pressionem Enter Seguim aquesta Ruta:

Ens situem sobre HKEY_LOCAL_MACHINE i premem sobre el signe més (+) situat a l'esquerra per desplegar els components. Seleccionem la carpeta Software i premem sobre el signe més (+) per desplegar l'arbre, localitzem i seleccionem la carpeta Microsoft i premem sobre el signe més (+), seguidament hem de localitzar i seleccionem la carpeta Windows i de nou premem sobre el signe més (+). Tractem de buscar la carpeta CurrentVersion i premem sobre el signe més (+) desenganxant de nou i finalment anem a buscar la carpeta Uninstall i premem de nou sobre el signe més (+).

Ara tenim a la vista totes les claus dels programes instal·lats en el sistema. Cal localitzar la que correspongui al programa que ha estat desinstal·lat de forma incorrecta, suposem que ha estat Adobe Acrobat 5.0, i marquem la seva clau com es pot veure en la imatge:


Després, des de la barra de menú, en l'entrada corresponent al menú Edició seleccionem l'opció Eliminar i automàticament desapareix l'entrada del programa. Per acabar només queda tancar el Registre i reiniciar el sistema. La propera vegada que iniciem Windows el programa en qüestió haurà desaparegut de la llista de Propietats d'Agregar o llevar programes.

“Molt de compte amb el registre, no hem d'esborrar ni canviar mai res que no estiguem ben segurs, ja que ens podríem trobar que l'ordinador no funcionés”.

Windows XP ens pot anar bé  

Algunes eines per millorar el Wndows XP

Windows XP ens pot anar bé  

Algunes eines per millorar el Wndows XP

Advertisement