Page 1

Q ZV Queralt Vinyoli Zanuy


ViDA Amb la col·laboració especial de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.


+34 699 869 846 queraltvinyoli@gmail.com


Vida  

"Life" is a little report about the daily work in an operating theater. "Vida" és un petit reportatge sobre el dia a dia en un quiròfan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you