Page 1


per a aprendre el∫

˙´µþ®Ø‡ Unitat∫, formació de desene∫, cardinal∫ i ordinal∫, parell∫ i imparell∫

El∫ nombre∫ parell∫ i imparell∫ i le∫ sabate∫ del rei ƒantasi

MARÍA VALENZUELA GÓNGORA

EDICIONS, S.L.


Un dia, al paí∫ de Numeràlia va arribar un missatger del paí∫ del∫ Conte∫ de ƒade∫. El rei ƒantasi, que era qui governava aquelle∫ terre∫, volia fer reforme∫ al palau. Una de le∫ cose∫ que tenia pensade∫ era instal·lar-hi un∫ armari∫ sabater∫ nou∫ per a le∫ desene∫ de parell∫ de sabate∫ que ja no sabia on posar. Hi havia sabate∫ al∫ dormitori∫, a la sala de ball, a la cuina, al∫ estable∫... Eren la seva debilitat! ˙’estava enamorat i le∫ col·leccionava. Mai no e∫ desfeia de cap parell de sabate∫, encara que li anessin petite∫, ∫’haguessin fet malbé o haguessin passat de moda.

2


3


Encara guardava el parell de sabates que li van calçar el∫ seu∫ pare∫ quan va començar a caminar. Imagineu-vo∫, donc∫, si n’havia de tenir! fl li agradaven de tot tipu∫: recarregade∫ i cridanere∫ per a ball∫ i feste∫, de gala mé∫ sofisticade∫, per a rebre polític∫ d’altre∫ païso∫, per a caminar pel jardí, per a passejar pel bosc, per a muntar a cavall, per a esmorzar tot sol, per a esmorzar acompanyat, per a assistir a curse∫ de cavall∫, per a jugar a fet i amagar, per a fer una partida de carte∫... fl, per descomptat, de tot∫ el∫ color∫ possible∫. El seu sabater, incansable, sempre buscava una nova tonalitat o combinació sorprenent que agradé∫ al rei. 4


5


Un cop explicat això, tornem a l’encàrrec que va fer el rei ƒantasi. Volia que a Numeràlia li comptessin el∫ parell∫ de sabate∫ que tenia, i qui diu sabate∫ diu vambe∫, bote∫, botine∫, sabatille∫, mocassin∫, esclop∫, xanclete∫, babutxe∫, escarpin∫... qualsevol cosa que e∫ pogué∫ posar al∫ peu∫, i ell en tenia pile∫ i pile∫. Necessitava calcular tote∫ le∫ que tenia perquè el∫ fuster∫ de palau poguessin saber de quina mida havien fer el∫ armari∫.

6


7

Els nombres parells e imparells i les sabates del rei Fantasi  

Contes per a aprendre els Números 12

Els nombres parells e imparells i les sabates del rei Fantasi  

Contes per a aprendre els Números 12

Advertisement