Page 1


per a aprendre el∫

˙´µþ®Ø‡ Unitat∫, formació de desene∫, cardinal∫ i ordinal∫, parell∫ i imparell∫

La família del 0 i la piràmide de llibre∫

MARÍA VALENZUELA GÓNGORA

EDICIONS, S.L.


Numeràlia, el paí∫ on vivien tot∫ el∫ número∫ del 0 al 9, era una illa preciosa amb gran∫ camp∫ de comptar o comptòdrom∫, com eren conegut∫, on el∫ número∫ de∫ de petit∫ e∫ divertien i aprenien l’art de la numeració. Un cop gran∫, eren el∫ encarregat∫ d’ajudar el∫ païso∫ veïn∫ a comptar tot el que el∫ calgué∫.

2


3


¼’illa del∫ número∫ la governava el Consell Numèric, format per l’habitant mé∫ gran de cada un del∫ número∫, que el∫ feia de representant: el 0 mé∫ ancià, l’1 mé∫ vell, el 2 que tenia mé∫ any∫... Aquest∫ eren el∫ encarregat∫ crear i fer complir le∫ regle∫ i llei∫ del paí∫.

4


SEU DEL CONSELL NUMÈRIC

5


Com que hi havia tant∫ païso∫ veïn∫ com número∫ diferent∫, el Consell va decidir que cada número i tota la seva família haurien de treballar per a un d’aquest∫ païso∫. El paí∫ que quedava mé∫ a prop e∫ deia Abecedari, que segurament el coneixeu per le∫ aventure∫ del∫ seu∫ habitant∫ amb la bruixa Gomafluixa i el drac Esborrat. Ð’aquest lloc se n’encarregaven el 0 i el∫ seu∫ familiar∫.

6


0, l e d a i Famíl egat∫ r

encar

ri

da e c e b d’A

7

La Família del 0 i la Piràmide de Llibres  

Contes per a aprendre els Números 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you