Conceptes Bàsics - El Regne d'anar a Poc a Poc

Page 1CONTES sobre

BÀSICS El regne d’anar a poc a poc RÀPID / LENT

MERCÉ VIANA

EDICIONS


EL REGNE D’ANAR A POC A POC ESTAVA GOVERNAT PEL REI GANSÓ, LENT COM UNA TORTUGA I PANXACONTENT COM UN LIRÓ.

El regne d’anar a poc a poc estava governat pel rei Gansó, lent com una tortuga i panxacontent com un liró.

2


3


PER CONTRA, LA REINA LLEUGERESA ERA RÀPIDA COM UN COET I LLESTA COM UN DOFÍ.

Per contra, la reina Lleugeresa era ràpida com un coet i llesta com un dofí.

4


5


LA REINA LLEUGERESA ES DESESPERAVA QUAN, DIA RERE DIA, VEIA COM DE LENT FUNCIONAVA TOT AL SEU PAÍS.

La reina Lleugeresa e∫ desesperava quan, dia rere dia, veia com de lent funcionava tot al seu paí∫.

6


7


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.