L'Aleix i en Rampó van a la Platja

Page 1L'ALEIX I EN RAMPÓ VAN A LA PLATJA

KEKA COLMENERO

Valorem la responsabilitat, el respecte cap al∫ pare∫ i gaudir de la vida familiar. EDICIONS


˘’Aleix i en Rampó passen un∫ die∫ a la platja i, mentre esmorzen, l’Aleix li explica algune∫ cose∫. —å la platja é∫ molt important obeir el∫ pare∫. —Que bone∫ que són aqueste∫ torrade∫! —diu en Rampó mentre e∫ llepa el∫ morro∫. ˘’Aleix insisteix i diu: —Rampó, fe∫-me ca∫, a la platja en∫ hem de portar bé, d’acord?

2


3


4


Aban∫ d’anar a la platja, cadascú prepara la seva motxilla amb la tovallola, la crema... —Podem portar cubell∫ i pale∫! —diu en Rampó. —ý tant que sí, però cadascú ∫’ha d’ocupar de le∫ seve∫ cose∫, d’acord, Rampó? Aban∫ de sortir, tota la família e∫ posa crema per tot el co∫ per protegir-se del sol.

5


å l’aigua, en Rampó intenta pujar al matalà∫. —Vinga, Rampó, amunt! —l’anima l’Aleix. Però sempre rellisca i... —Xofff! —acaba caient a l’aigua. 6


—ƒora de l’aigua! —diu la mare—. Ja é∫ hora de dinar i fa una hora que esteu en remull! ˘’Aleix agafa el matalà∫ i, sense dubtar-ho, obeeix la seva mare a la primera per ensenyar a en Rampó com ∫’ha de comportar a la platja. 7