L'Aleix i en Rampó al Centre Comercial

Page 1L'ALEIX I EN RAMPÓ AL CENTRE COMERCIAL

KEKA COLMENERO

Valorem comprar el que é∫ necessari i gaudir de la companyia de la gent. EDICIONS


2


¼’Aleix i en Rampó passaran la tarda al centre comercial. Estan molt content∫, perquè per anar-hi han d’agafar un tren. En Rampó no ha anat mai a cap centre comercial i pregunta a l’Aleix: —Què é∫ un centre comercial? —Un lloc ple de botigue∫ on podem comprar un munt de cose∫. —Que divertit! —respon en Rampó.

3


Durant el camí, l’Aleix va pensant tot el que vol que li compri la mare. —Mare, em comprarà∫ alguna cosa? —Ja ho veurem, Aleix. Però t’ho pot∫ passar molt bé sense comprar re∫. ¼’Aleix no ∫’ho acaba de creure i segueix amb la intenció de comprar molte∫ cose∫. Mentrestant, en Rampó va tot emocionat amb l’excursió amb tren. 4


5


En arribar al centre comercial, en Rampó e∫ queda meravellat. —Quina quantitat de cose∫ que hi ha en aquest lloc! ¼’Aleix vol que la seva mare li compri alguna cosa i e∫ comença a posar nervió∫.

6


—Compra’m alguna cosa, mare! Compra’m alguna cosa! Però la mare està molt ocupada comprant cose∫ per casa. —Intentem una cosa —proposa en Rampó—. No e∫ pot dir “compra’m” en tota la tarda.

7


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.