L'Aleix i el Dinosaure

Page 1L’ALEIX I EL DINOSAURE

KEKA COLMENERO

Valorem l’amistat i el respecte enver∫ le∫ diferèncie∫.

EDICIONS


¼’Aleix feia un∫ die∫ que intentava construir una torre. Li agradava molt jugar amb le∫ construccion∫ i volia fer la torre mé∫ alta del món sencer.

2


Però per molt que ho intentava, la torre li queia una vegada i una altra. Com que no ho aconseguia tot sol, va decidir anar cap a la sala d’estar i demanar ajuda, però tothom estava massa ocupat. 3


4


El pare sempre estava treballant i la mare vigilava le∫ bessone∫, le∫ germane∫ de l’Aleix, encara massa petite∫ per ajudar-lo a fer la seva torre. Nomé∫ quedava en Ruf, el go∫ de la família, que e∫ passava tot el dia mirant la tele.

5


˘’Aleix va tornar cap a l’habitació tot trist. —Necessito ajuda! Algú em pot ajudar? —va cridar. 6


‡’anava a posar a plorar quan va sentir un soroll. —Nyam-nyam... Què era aquell soroll? Hi havia alguna cosa a la seva habitació. Com que era prou valent, va decidir fer d’explorador. Va mirar sota el llit... —Hi ha algú, aquí sota? De cop, va sentir el soroll mé∫ a prop. Hi havia algú din∫ l’armari! —Nyam-nyam... Va obrir la porta i... 7