Page 1


˘’helicopter de l’™ilari (Reconeixem la “h”)

L’helicopter de l’Hilari (Reconeixem la “h”)


Hi havia una vegada un bruixot que e∫ deia Hilari i vivia amb un hàmster i un mussol histèric al paí∫ del∫ llarg∫ hivern∫. å prop de casa seva hi havia un poblet habitat per camperol∫ i un home que feia de ferrer. Hi havia una vegada un bruixot que es deia Hilari i vivia amb un hàmster i un mussol histèric al país dels llargs hiverns. A prop de casa seva hi havia un poblet habitat per camperols i un home que feia de ferrer. 2


3


Com que el bruixot no tenia hereu∫, va decidir que ja era hora d’adoptar una nena. La petita e∫ deia Hortènsia. —Ara, ni tu ni jo no estarem sol∫ i podrem tocar l’harmònica i cantar alhora —li va dir l’Hilari amb molt d’humor. —Que bé! —va respondre l’Hortènsia. Com que el bruixot no tenia hereus, va decidir que ja era hora d’adoptar una nena. La petita es deia Hortènsia. —Ara, ni tu ni jo no estarem sols i podrem tocar l’harmònica i cantar alhora —li va dir l’Hilari amb molt d’humor. —Que bé! —va respondre l’Hortènsia. 4


5


˘’Hortènsia tenia l’habitació a le∫ golfe∫ de la casa i de∫ d’allà podia veure el∫ vehicle∫ que circulaven per la carretera, el∫ bosco∫ humit∫, le∫ petjade∫ sobre la neu que cobria l’herbei i el cel blau a l’horitzó.

L’Hortènsia tenia l’habitació a les golfes de la casa i des d’allà podia veure els vehicles que circulaven per la carretera, els boscos humits, les petjades sobre la neu que cobria l’herbei i el cel blau a l’horitzó.

6


7

L'helicopter de l'Hilari  

L' Abecedari Fantàstic 12

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you