Page 1


La fada Guida

(Reconeixem “gue, güe, gui, güi”)

La fada Guida (Reconocemos “gue, güe, gui, güi”)


ƒa cent any∫ o mé∫ que va existir un lloc anomenat Talital, on vivien pingüin∫ a la part mé∫ freda, cigonye∫ al campanar, eugue∫ al prat, la fada Guida i l’aguilot Guifré.

Fa cent anys o més que va existir un lloc anomenat Talital, on vivien pingüins a la part més freda, cigonyes al campanar, eugues al prat, la fada Guida i l’aguilot Guifré.

2


3


Una tarda e∫ va presentar el pingüí Guitard, un artista de la música amb la seva petita guitarra a casa de la fada Guida i va dir: Una tarda es va presentar el pingüí Guitard, un artista de la música amb la seva petita guitarra a casa de la fada Guida i va dir:

4


5


—No puc mé∫, Guida! Ja no vull ser pingüí! —Però, quina bestiesa é∫ aquesta, Guitard? Et∫ un pingüí molt simpàtic i sap∫ que fin∫ i tot le∫ cigonye∫ volen ser le∫ teve∫ amigue∫. —No puc més, Guida! Ja no vull ser pingüí! —Però, quina bestiesa és aquesta, Guitard? Ets un pingüí molt simpàtic i saps que fins i tot les cigonyes volen ser les teves amigues.

6


7

La fada Guida  

L' Abecedari Fantàstic 11

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you