La fada Paula

Page 1La fada Paula (Reconeixem la “a”)

La fada Paula (Reconeixem la “a”)


Com li agraden le∫ pome∫ a la fada Paula! Especialment si són ben gran∫ i amb el color ben inten∫.

Com li agraden les pomes a la fada Paula! Especialment si són ben grans i amb el color ben intens. 2


3


La Paula, una fada petita i amb ale∫ de cristall, anava cada dia al matí a la fruiteria de la fada Ariadna a comprar la seva fruita preferida. Un dia, quan era molt a prop de la botiga, e∫ va aturar i va exclamar: —Senyora de tote∫ le∫ fade∫! Què veuen el∫ meu∫ ull∫ blau∫? Que en deu ser, de bona, aquella poma! La Paula, una fada petita i amb ales de cristall, anava cada dia al matí a la fruiteria de la fada Ariadna a comprar la seva fruita preferida. Un dia, quan era molt a prop de la botiga, es va aturar i va exclamar: —Senyora de totes les fades! Què veuen els meus ulls blaus? Que en deu ser, de bona, aquella poma! 4


5


La Paula va saltar de pressa, com si fo∫ una granota, i va posar la seva petita mà sobre una magnífica poma vermella com la mé∫ vermella de le∫ rose∫. La Paula va saltar de pressa, com si fos una granota, i va posar la seva petita mà sobre una magnífica poma vermella com la més vermella de les roses.

6


7