Page 1

2008-2009

Raport anual de activitate

AsociaĹŁia Team Work www.teamwork.org.ro


Asociaţia Team Work este o organizaţie nonguvernamentală ce şi-a început activitatea în noiembrie 2002 cu sprijinul Rectoratului Universităţii din Bucureşti. Valori Team Work preţuieşte ca valori de bază  profesionalismul – pentru că studenţii pot fi foarte buni profesionişti  lucrul în echipă – pentru că numai aşa se construiesc marile succese  voluntariatul – pentru că oamenii de calitate pot da totul fără a cere nimic Obiective  promovarea în rândul studenţilor a unei atitudini pozitive faţă de voluntariat şi munca în echipă  familiarizarea studenţilor cu diverse medii organizaţionale prin desfăşurarea de proiecte  valorizarea practică a cunoştinţelor teoretice ale studenţilor

Misiunea noastră este de a facilita acumularea de către studenţi, prin activităţi de voluntariat, a experienţei necesare încadrării eficiente pe piaţa muncii, oferind studenţilor posibilitatea de a pune în practică teoria învăţată în facultate.

Organizare Team Work funcţionează pe principiul organizării unei firme, prin departamente coordonate si compuse din studenți, fiecare dintre ele având propriile proiecte în desfășurare: Resurse Umane - Comunicare - Cercetare - Relaţii Internaţionale - Training - Şcoala Team Work


Cuvânt de început Prof. dr. Paul Marinescu, preşedinte Team Work

Când pleci la drum ai nevoie de credinţă şi speranţă. Credinţa că drumul pe care l-ai ales este corect şi speranţa că vei construi o altă realitate, mai bună decât precedenta. Team Work înseamnă curajul de a porni în acest drum. De foarte multe ori absolvenţii de facultate nu au experien ța necesară pentru a răspunde cerinţelor pieţei. Există o incompatibilitate aparentă între ceea ce pretind angajatorii de la un om la început de drum şi ceea ce poate să ofere acesta în raport cu timpul pe care poate să-l aloce unor experienţe practice în perioada facultăţii. Team Work vine să umple acest gol, să ofere contexte în care studenţii pot completa pregătirea academică Fondatorii Team Work sunt printr-o pregătire practică. atât studenţi, cât şi doctoranzi, absolvenţi de MBA, cadre Prin rigoare, sistemul Team Work gestionează resurse şi situaţii, universitare. Membrii activi ai utilizează metode şi structuri evolutive, urmăreşte indicatori de organizaţiei trec printr-un performanţă şi rezultate. Prin acţiune, ne integrăm contextelor reale, proces de recrutare şi selecţie creăm contexte noi pentru experimente viitoare, ne facem utili celorlalţi. Lucrul în echipă defineşte implicarea în proiecte prin roluri, la începutul fiecărui an competenţe asimilate, responsabilităţi clar definite şi directive universitar. Periodic au loc realiste. Prin voluntariat avem în vedere atribuţii constructive prin sesiuni de training în care sunt care ne propunem să obţinem experienţă, să oferim înainte de a cere. implicaţi studenţi, profesori, oameni de afaceri.


Team Work este o şcoală de management. Prin implicarea în proiecte studenţii dobândesc expertiză în domeniile lor de interes, iar dacă au calităţi de leadership pot să coordoneze proiecte sau departamente. Asociaţia Team Work ca sistem Sinergic UNIVERSITATE

E INSTITUŢIILE STATULUI

S

O

TEAM WORK T

FAMILIA

Activitatea Team Work se focalizează pe managementul de proiect şi lucrul în echipă. Proiectele Team Work sunt derulate pe principiul voluntariatului şi se adresează în special studenţilor.

C

Consultarea permanentă între membrii asociaţiei, îndrumarea prin sistemul mentoratului, susţinerea prin sistemul A I tutorialelor contribuie la punerea în T E valoare a potenţialului fiecărui student. Facilitarea unor instruiri participative şi active contribuie la sprijinirea studenţilor MEDIUL DE AFACERI în prezentarea problemelor, în rezolvarea proiectelor, în schimbarea mentalităţilor. Proiectele, dezbaterile, lucrul în echipă sunt metode prin care se stimulează interesul pentru problemele reale şi se generează competenţa pentru deţinerea unei soluţii în momentul integrării pe piaţa muncii. ONG

CODECS

ŞCOALA


2008-2009 Bilanţ Membri în anul universitar 2008-2009 - 67 • 25 vechi • 42 noi Evenimente organizate – 28 • 8 în cadrul proiectului Grădina Botanică – Grădina Oraşului Meu • 6 ediţii ale Amfiteatrului Deschis • 10 training-uri • 1 şcoală de vară • 1 şcoală internaţională de vară • 2 sesiuni de informare în parteneriat cu ANPCDEFP Participanţi la evenimente – 4.158 • Dedicate tinerilor – 1.158 o Training-uri – 150 o Şcoli de vară – 40 o Curăţenii de Primăvară şi Toamnă în Grădina Botanică – 750 o Amfiteatrul Deschis – 200 o Schimburi de tineret – 18 • Dedicate publicului larg (Grădina Copilului) – 3.000

Din momentul înfiinţării şi până în prezent Asociaţia Team Work a numărat în total aproximativ 370 de membri activi, cu o durată medie de activitate de 2 ani. De asemenea, un număr de aproximativ 2.000 de studenţi au desfăşurat diverse colaborări în cadrul proiectelor realizate de asociaţie. Dintre studenţii care au fost membri Team Work numeroşi au cariere de succes în sectorul economic, acoperind o gamă extinsă de domenii şi companii (Vodafone, Danone, GfK, Ipsos, Ogilvy PR, HP şamd.) De asemenea, printre alumni Team Work se numără şi 10 doctoranzi în cadrul Universităţii din Bucureşti.


2008-2009 Bilanţ Adeverinţe de practică – 80 Certificate anuale de voluntariat – 55 Diplome de participare la evenimente – 900 Schimburi de tineret • 12 parteneriate încheiate cu organizaţii din Uniunea Europeană (60 potenţiali participanţi) • 1 proiect implementat şi finalizat • 1 proiect depus Membrii Team Work primesc la sfârşitul fiecărui Filiale – 2 an universitar un certificat • Cluj-Napoca (din 2007) de voluntariat în care sunt listate proiectele în care au • Craiova (din 2008) participat şi activităţile pe care le-au desfăşurat, Sponsorizări şi finanţări – ~ 55.160 RON evidențiind astfel competenţele pe care leCompanii ce au fost abordate pentru sponsorizări, stagii de practică, au dobândit. Certificatele colaborări, parteneriate, susţinerea de training-uri, angajări - ~ 55 sunt semnate de Rectorul Universităţii din Bucureşti Apariţii în media – 167 şi de Preşedintele • Presa scrisă – 22 Asociaţiei Team Work. • Presa on-line şi bloguri – 84 • Radio – 55 spoturi, 6 interviuri


2009-2010 Direcţii de dezvoltare

Dezvoltare În anul universitar 2009-2010 Asociaţia Team Work va continua să desfăşoare proiectele care au avut cel mai mare succes şi va iniţia unele noi, care să răspundă cerinţelor stakeholderilor săi. Acestea sunt principalele direcţii în ceea ce priveşte dezvoltarea: • • •

• •

Dezvoltarea schimburilor de tineret şi a programelor desfăşurate prin finanţare Youth in Action o Asociaţia Team Work poate deveni în câţiva ani principalul furnizor de oportunităţi de schimburi de tineret pentru studenţii Universităţii din Bucureşti şi nu numai Dezvoltarea unor programe ample de training destinate studenţilor o Se pot realiza programe personalizate de training pentru fiecare facultate, în funcţie de abilităţile ce trebuie dezvoltate în ceea ce-i priveşte pe studenţii săi (în limita anumitor domenii). Dezvoltarea unor parteneriate cu centre de zi şi centre de plasament prin care Şcoala Team Work să se poată adresa mai multor studenţi şi unui număr mai mare de copii o Şcoala Team Work este un proiect prin care studenţii au oportunitatea de a împărtăşi din cunoştinţele lor cu tineri şi copii ce provin din familii cu situaţii financiare şi sociale mai dificile. Proiectul a început în 2003 şi până în prezent în cadrul lui au luat parte aproximativ 100 de studenţi şi 350 de tineri şi copii. Moto-ul său este „Să ne formăm formându-i pe alţii”. Formalizarea statutului filialelor din Cluj-Napoca şi Craiova şi dezvoltarea de noi proiecte în aceste centre universitare Realizarea atât a unei şcoli de vară, cât şi a unei şcoli de iarnă


Activitatea AsociaĹŁiei Team Work ĂŽn anul universitar 2008-2009

TW


Proiecte Grădina Botanică – Grădina Oraşului Meu

Eco-educaţie Scopul proiectului este promovarea Grădinii Botanice drept spaţiu social şi educaţional.

Proiect ce a intrat în 2009 în al patrulea an de implementare

Grădini botanice în care se desfăşoară proiectul • Grădina Botanică Dimitrie Brândză din Bucureşti - din 2006 • Grădina Botanică Alexandru Borza din Cluj-Napoca - din 2007 • Grădina Botanică Alexandru Buia din Craiova - din 2008

21 evenimente realizate în perioada 2006-2008

Evenimente anuale ce alcătuiesc proiectul • Curăţenia de Primăvară – martie • Grădina Copilului şi a Părintelui – iunie • Curăţenia de Toamnă – octombrie Publicuri ţintă • Studenţi, liceeni – Curăţenia de Primăvară şi Toamnă • Copii preşcolari, elevi clasele I-VIII, părinţi, învăţători, profesori – Grădina Copilului şi a Părintelui

3 grădini botanice în care se derulează proiectul 1.620 participanţi la Curățenia de Primăvară şi Toamnă 2006-2009 8.200 de vizitatori la Grădina Copilului 2006-2008


2008-2009 Grădina Botanică – Grădina Oraşului Meu În anul universitar 2008-2009 au avut loc: • Curăţenia de Toamnă – 25 octombrie 2008 – 350 de participanţi • Curăţenia de Primăvară – 4 aprilie 2009 – 400 de participanţi • Grădina Copilului şi a Părintelui – va avea loc în iunie 2009 Echipa de proiect – 30 de studenţi Echipă de sprijin – 20 de studenţi la Curăţenii şi 25 la Grădina Copilului Declaraţii din partea participanţilor la Curăţenii: „Am participat la curățenia în grădina botanică din București de fiecare dată, îmi doresc mult să particip şi anul acesta în toamnă. Îmi place munca în aer liber, natura şi îmi place să-mi aduc prietenii în Grădina Botanică. Daţi-mi mănuşi, greblă, foarfecă, ferăstrău că eu deja ştiu ce am de făcut.” „Pe lângă considerentele legate de protecţia mediului, este o bună ocazie de a ieşi din rutina săptămânală. Îmi place atmosfera acestor întâlniri organizate de Team Work şi vreau să pun în practică ceea ce le spun şi celorlalţi să facă.” “Am participat la Curăţenia de Primăvară Bucureşti 2008 şi mi-a plăcut faptul că aţi dat dovadă de spirit organizator, că nu s-a pierdut timpul aiurea, că s-a muncit într-adevăr ... şi la sfârşit a ieşit ceva chiar frumos.“


Proiecte Amfiteatrul Deschis

Cultură Amfiteatrul Deschis este un proiect ce a pornit de la modelul întâlnirilor din perioada interbelică dintre personalităţi ale vremii şi studenţi. Profesori, oameni de cultură şi de afaceri din diferite domenii vin să-şi împărtăşească experienţa profesională şi de viaţă. Amfiteatrul Deschis este primul proiect al Asociaţiei Team Work, înregistrând prima ediţie în noiembrie 2002. Ediţiile Amfiteatrului Deschis s-au schimbat de-a lungul timpului, evoluând conform necesităţilor publicului său ţintă, studenţii. În perioada 2002–2005, proiectul a fost centrat pe întâlniri cu reprezentanţi din mediul de afaceri, care au împărtăşit participanţilor din experienţa şi experienţele lor profesionale. În perioada 2006-2008, Invitaţii Amfiteatrului deschis Team Work au provenit din mediul cultural şi artistic, aducând în faţa studenţilor modele umane veritabile, atât de necesare într-un context cultural ce îşi stabileşte tot mai greu valorile. La Amfiteatrul Deschis Team Work au participat până în prezent aproximativ 4.500 de persoane.

Invitaţi la Amfiteatrul Deschis Dan Puric Mircea Cărtărescu Oana Pellea Florin Piersic Jr. Nicu Covaci Ioan Gyuri Pascu Dragoş Bucurenci Mircea Toma Florian Pittiş Florin Iaru Doina Jela Simona Popescu Cătălin Ştefănescu


2008-2009 Amfiteatrul Deschis În anul universitar 2008-2009 echipa de proiect a Amfiteatrului Deschis Team Work a organizat două sesiuni de întâlniri ce s-au adresat unor interese de actualitate în rândul studenţilor. Prima sesiune de întâlniri a avut loc în cadrul Săptămânii Europene a Tineretului şi s-a concretizat în două ediţii ale Amfiteatrului Deschis, avându-i ca invitaţi pe Claudiu Bleonţ (4 noiembrie) şi Cătălin Ştefănescu (7 noiembrie). Invitaţii au discutat despre exprimare artistică şi teatru, dar şi despre calitatea, iniţiativa şi ideile tinerilor. Întâlnirile au fost realizate în parteneriat cu ANPCDEFP – Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Cea de-a doua sesiune de întâlniri a avut ca tematică new media, blogurile şi cum sunt acestea prezente în cotidian. Invitaţi au fost unii dintre cei mai cunoscuţi bloggeri din blogosfera românească: Andrei Roşca – Bookblog.ro (14 mai), Mihail Muşat – Lumebuna.ro (15 mai), Iren – Mintea-deceai.blogspot.com şi Adrian Ciubotaru – Adrianciubotaru.ro (16 mai). Întâlnirile au fost realizate cu sprijinul Orange Concept Store. Echipa de proiect – 8 studenţi Participanţi – 200 de persoane


Proiecte WIND

Schimburi de Tineret Cea mai nouă direcţie de dezvoltare a Asociaţiei Team Work este reprezentată de schimburile de tineret, şcoli de vară organizate de şi pentru tineri, finanţate prin programe internaţionale, cum este Tineret în Acţiune (TiA).. Primul proiect realizat de Asociaţia Team Work prin programul Tineret în Acţiune se numeşte What’s in a Difference? Mirroring Ourselves through Intercultural Dialogue (WIND) • • • • • • • •

Acţiunea 1.1 Schimburi de Tineri Perioada: 2.07-2.11.2008, activitatea de schimb: 614.08.2008 Locaţie: Drobeta-Turnu Severin, România Temă: Comunicare interculturală Participanţi: 18 tineri din Italia, Letonia şi România Scop: promovarea deschiderii culturale şi a atitudinii non-discriminatorii Activităţi bazate pe educaţie non-formală Metode: jocuri, teatru, discuţii libere, prezentări, seri naţionale

Tineret în Acţiune Program finanţat de CE Perioada 2007-2013 Destinat tinerilor între 13-30 de ani Bazat pe activităţi de învăţare non-formală Implementat în România prin ANPCDEFP


2008-2009 Activităţi privind schimburile de tineret Activităţile desfăşurate în anul universitar 2008-2009 pentru dezvoltarea schimburilor de tineret sunt: • • • • • •

Scrierea, depunerea, obţinerea finanţării şi implementarea unui proiect de Schimb de Tineret - What’s In a Difference – WIND – la care au participat 18 tineri din România, Italia şi Letonia Scrierea şi depunerea unui proiect de Schimb de Tineret – Creative Ideas for a Better World, la care vor participa 30 de tineri (6 din România) – urmând ca răspunsul privind obţinerea finanţării să fie primit în iunie 2009 Crearea şi întreţinerea portalului de comunicare interculturală www.hug4unity.eu Organizarea de întâlniri pentru diseminarea informaţiilor privind participarea la schimburi de tineret Încheierea de parteneriate cu alte organizaţii din Uniunea Europeană care desfăşoară proiecte similare. Până în prezent au fost încheiate 12 parteneriate pentru participarea a 60 de tineri. Participarea membrilor Team Work la traininguri de specializare TiA – 5 membri, 11 participări: Scrierea cererilor de finanţare în contextul YiA, Managementul proiectelor, Metode de educare non-formală, Managementul voluntarilor Echipa de proiect – 15 studenţi (ambele proiecte) Participanţi la schimburi de tineret – 18 până în prezent, 91 potenţiali până la sfârşitul anului 2009 (30 prin proiectul propriu şi 60 prin parteneriate) Parteneriate încheiate – 12 parteneriate, prin care aproximativ 60 de tineri vor participa la proiecte ale altor asociaţii Proiecte cu finanţare realizate – 1 finalizat, 1 pe cale de implementare Proiecte cu finanţare depuse în prezent – 1 (Creative Ideas for a Better World)


Proiecte Training-uri 2008-2009

Educaţie non-formală În cadrul Asociaţiei Team Work un rol central este jucat de training-uri, acestea fiind focalizate în special pe dezvoltarea de soft-skills. Scopul derulării acestor sesiuni de educaţie non-formală este acela de a creşte potenţialul de angajare al studenţilor în momentul intrării pe piaţa muncii şi de a oferi firmelor o altă imagine decât cea deja împământenită, conform căreia învăţământul românesc nu mai pregăteşte studenţii pentru „viaţa reală din companii”. Prin formarea permanentă a studenţilor cunoştinţele teoretice pot fi dublate cu succes prin competenţe transversale, iar acesta este obiectivul major al training-urilor desfăşurate de Team Work. Training-uri interne Aceste training-uri sunt destinate membrilor Team Work şi au drept scop formarea continuă a acestora, pregătirea teoretică pentru realizarea şi implementarea proiectelor asociaţiei, precum şi dezvoltarea unor competenţe transversale ce susţin lucrul în echipă şi dezvoltarea personală. • Management de proiect – 3 sesiuni (două în Bucureşti şi una în ClujNapoca) – 35 de participanţi (membri noi) • Media Relations – 1 sesiune susţinută de un specialist în relaţii publice din cadrul agenţiei IMAGE PR – 15 participanţi • Teambuilding – 2 sesiuni – 45 de participanţi De asemenea, membrii Team Work au două locuri rezervate la toate training-urile externe organizate de asociaţie.


2008-2009 Training-uri externe Training-uri externe Asociaţia Team Work a desfăşurat în anul universitar 2008-2009 două proiecte ce vizează dezvoltarea continuă a tinerilor. Acestea vor avea loc şi în următorul an universitar şi sunt adresate în special studenţilor din Universitatea din Bucureşti, dar sunt deschise oricăror tineri care doresc să îşi dezvolte anumite abilităţi. • F.O.C.U.S. Training – proiectul constă în realizarea de sesiuni de training de aproximativ 3 ore în care sunt abordate focalizat concepte din domenii extinse precum management, comunicare, dezvoltare personală. Scopul acestui În prezent se încearcă tip de sesiuni este acela de a aborda cât mai în detaliu concepte realizarea unui parteneriat cu şi instrumente de lucru centrale pentru respectivele domenii. Casa de Cultură a Studenţilor Printre subiectele abordate până în prezent în cadrul sesiunilor pentru a putea creşte F.O.C.U.S. Training se numără şi Puterea feedbackului, numărul de participanţi şi Comunicatul de presă, Dosarul de presă, Dosarul de frecvenţa sesiunilor, sponsorizare, Planul de carieră, Procesul de negociere, diminuate de imposibilitatea Managementul echipei. desfăşurării sesiunilor într-un • Presentation Skills – proiectul urmăreşte îmbunătăţirea spaţiu adecvat. abilităţilor de prezentare. În cadrul trainingului vor putea fi dezvoltate abilităţile de comunicare interpersonală, eliminate bâlbâielile şi repetiţiile, învinse emoţiile. Se va pune accentul pe identificarea unui mesaj clar şi persuasiv, pe modelarea propriului stil de prezentare, pe metode de abordare a unui subiect şi pe folosirea eficientă a limbajului non-verbal. Au fost realizate două sesiuni a câte trei zile. Echipe de proiect – 10 studenţi Participanţi – 50 de tineri


Proiecte Şcoli de Vară

Educaţie non-formală În anul universitar 2008-2009 Asociaţia Team Work a organizat o Şcoală Internaţională de Vară (2008) şi pregăteşte o Şcoală Naţională de Vară (2009), organizând 8 astfel de proiecte în cei 7 ani de existenţă. Aceste şcoli se adresează studenţilor şi sunt organizate de echipe de proiect alcătuite din membri Team Work.

Perioadă Localitate Temă Număr participanţi Ţări de provenienţă

Şcoala Naţională de Vară 17-23 august 2009 Şinca Veche, jud. Braşov Negociere 24 România

8 şcoli de vară în 7 ani 185 de participanţi

Şcoala Internaţională de Vară 4-11 august 2008 Sinaia Comunicare, dezvoltare personală, leadership 30 România, Moldova, China, Pakistan, Japonia, Mexic, Bulgaria, Coreea de Sud

* Ambele şcoli de vară au avut o componenţă mixtă, participând atât membri Team Work, cât şi studenţi din afara asociaţiei. ** Şcoala Internaţională de Vară a fost organizată cu sprijinul Universităţii din Bucureşti şi al Facultăţii de Administraţie şi Afaceri.


2008-2009 Practica studenţească Principala caracteristică a Asociaţiei Team Work este aceea că, prin intermediul proiectelor şi activităţilor pe care le desfăşoară, organizaţia facilitează membrilor săi dezvoltarea în timpul facultăţii a competenţelor interpersonale şi de comunicare esenţiale pe piaţa muncii. În plus, le asigură o bună pregătire în diverse arii ale managementului şi ale domeniilor conexe. În fiecare semestru sau anual, în funcţie de cerinţele facultăţilor din care fac parte membrii săi, Team Work eliberează adeverinţe de practică în care sunt precizate proiectele în care a fost implicat respectivul student, activităţile desfăşurate, precum şi un calificativ privind prestaţia şi numărul de ore alocat activităţilor pentru care primeşte adeverinţa de practică. Adeverinţele de practică eliberate de Team Work pot fi primite atât de membrii săi, cât şi de colaboratori pe activităţi punctuale. Bucureşti Administraţie şi Afaceri, Chimie, Drept, Geografie, Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Limbi şi Literaturi Străine, Litere, Matematică şi Informatică, Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială, Ştiinţe Politice, ASE, Automatică şi Calculatoare, Marketing

Cluj-Napoca Fizică, Litere-Limbi Străine, Ştiinţa Mediului, Istorie şi Filozofie, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Economia Turismului şi Serviciilor, Comunicare şi Relaţii Publice, Matematică-Informatică

Craiova Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor, Sociologie


2008-2009 Filiale – Cluj-Napoca şi Craiova

Dezvoltare Asociaţia Team Work şi-a extins activitatea în centrele universitare Cluj-Napoca şi Craiova pentru a facilita dezvoltarea proiectului Grădina Botanică – Grădina Oraşului Meu şi în grădinile botanice din aceste oraşe. În prezent există echipe locale în ambele oraşe şi se doreşte formalizarea statutului de filiale prin stabilirea între Asociaţia Team Work şi rectoratele universităţilor centrale din Cluj-Napoca şi Craiova a unor acorduri similare cu cel dezvoltat de-a lungul celor 7 ani de existenţă între Team Work şi Universitatea din Bucureşti, implementând modelul de organizare şi de realizare a proiectelor în ambele filiale. Cluj-Napoca Anul iniţierii filialei Număr de membri Proiect implementat

2007 12 Grădina Botanică – Grădina Oraşului Meu

Craiova 2008 3 Grădina Botanică – Grădina Oraşului Meu


2008-2009 Parteneriate În anul universitar 2008-2009 Asociaţia Team Work a dezvoltat o serie de parteneriate cu firme şi organizaţii nonguvernamentale în vederea creşterii numărului de contexte în care studenţii puteau găsi oportunităţi de creştere profesională şi personală: • • • • • •

Evensys (companie organizatoare de evenimente centrate pe comunicare, marketing, relaţii publice), evenimentul Inspire 2009 – promovarea mesajului evenimentului în mediul on-line frecventat de studenţii din cadrul Universităţii din Bucureşti Millenium Communications (agenţie de comunicare şi relaţii publice), proiectul Şcoala ADC’RO – promovarea mesajului evenimentului în mediul on-line şi out-door în cadrul Universităţii din Bucureşti L.E.A.P. (ONG), proiectul Ghidul Educaţiei non-formale – oferirea de feedback în ceea ce priveşte conţinutul ghidului, promovarea online a existenţei ghidului şi diseminarea acestuia în facultăţile Universităţii din Bucureşti Academia Caţavencu (trust media) – promovarea on-line a diverse publicaţii semestriale/anuale Liderii Mileniului III (ONG), proiectul Student Career Path, program de orientare profesională şi dezvoltare personală a elevilor de liceu – promovarea on-line a mesajului campaniei Fundaţia Alpha Leadership/Andy Szekely (ONG/trainer) – promovarea on-line a conceptului Alpha Leadership şi a conferinţei susţinute de Robert Dilts, precum şi participarea la o serie de 3 training-uri despre leadership susţinute de Andy Szekely


Sponsori Ĺ&#x;i parteneri media Sponsori Ĺ&#x;i parteneri

Parteneri media


Contact

Site - www.teamwork.org.ro E-mail - contact@teamwork.org.ro Sediu - Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12, sala E9, sector 5, cod 030018, BucureĹ&#x;ti, România


http://www.teamwork.org.ro/images/stories/docs/raport_tw_2009  

http://www.teamwork.org.ro/images/stories/docs/raport_tw_2009.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you