Page 1

I

t··

--~~-~----------S--::L/)__~_E._hlflLL Fau&_cLa T

iofJ___________

~-£FTLhLG

------· ••••

__

u

_

------------- - - -

_[R..L.hli.Ty .. _ .. Co.N_FE.RJ~.N c E ______________ Oc To_bER ___ C:Z3 J J 9 9 7' ______

.... _________ _ ....

_

c

_ ('\ EETi Hy

No-rE~:

_________

•.

_

A-u9 u.sr __ozs; J 999. _____ .

. ___ _ __ . . . . . __ . __ Ca. Ch rn.u..n.L±./ . C

¥Ch

-t~ c _. __ __

--····-- ··-· -·-··-- ·-·· . ···-·- ------- ------·-··- --··------··- -····-----·-··L..,- _Q __Q -· ·P· .i.,.,_ -··---···---. -··-·--···· ··------·

--- ··-····-----··----------·----·----·------··--

-· __ ·- _ .Qu.\ f'lto /'\. To

-··---- ---· _____ . . .. _ Co._r_o Ly.r. . _ . ··-···· . ·.,. ....

.

ho....t~...s:e.n _ .~o e..

Gf'rbLE ____ .... _Pu..r~

~- c ~~ 1/e_. ___ i/cN dRJc ~ .

__ . .. ...

7.E.Ri

____

- ··- ·--·- -

----····------···----··------······-····--·- -----

1"\ tAR·, E_ L

I

----·---

~ rzo

_Go f'h ..~ 2..

PETeR

c.L;v-.f:..

FRCA.I\.C; .AuLT

(~

····-·-

---·-··-·-·· __ _

kE

j.J

·- _ -·-·- ....

N'j

... .

J?CAt\~oLph.

..

·--·- -

c:. S" e!?.CA_"'?

--~ i "u.+-e ~ fJ p p_.Ro ~ -e <i. . by : . ~\.c. J e.L L e. _ _}/~ f.J cl R. i c k ~- ._ _ -·-·---·-- ·---·---- --·-- ·-- ______ _L MpoA..TftN-1

. --

- /. S'£ p T

.. _ .£Rf7_Nc_;_ _

U ftTE.S! 9I iq9 9

/Ju_L_.T ____ . _--·· ···--·-·· _ . ---·· -·-

Co i'h ""'- u. t\i -t y C e.. h -/: e1.?:oo

Pfh

DEO\ ocR~tcy_ W __ ;2./ D PrK.

c;>;:tk_s-

sr -S~l TE __c;zo8' ··-

. .:L.T}__ A_ .f':&J71 {rN 9..fJF+

wi·LL c;£T

C..U oR.k __

dcNE

~ODf..Jcf<-

.

-

·-·

RTf--

. K~AE ilELp--, -I'~ 0 R~

Htti.Jd.s- -tlc..

.


j~

t t

_ t\j S IERj

U ft T.E

~'

I

__

ACLS

(

b: e_t' 73 o ok ~d.. -r/. e 'j

-~re.. COI\.S;·der-~d c...bouf:. wkei-A~r +he.. ~our.~ _ Sysrctn wlt) 6-e oke.7 p~t-f'or-Tn..i"J ~

tor-

·-r/.. ~ Co ~(h 1 -t:.f~ e. Pf...o_To. . 1\ c e

tl

\'Rct"h

-h:;

-&he..

h e. 9 i

rl

"~~A .s +I.~

U.t\.~ c... My s Te..r-y UAt£ ~ . . ·;J.. ~ 1\. -1-/.te.s e.. J £ R1

u e.. I\. -f::o

H

#i

J"'\ A

~. S';Jf'-~1~ }:(ivC:Rft ...sa.\d 'iEs _ (: i I\. o.. { If '{ o t. hc.. c.. f< fo {JtA R A- •

S7 L\.l·)u._ OGJ!'-

Bi o ~

R\£ .

_

o...++e.f'c\lrl 7 . S'~e_

+o

/.so n--..-er,+lof\ .sl~ cvo<..da p<..<i: up k-e rFLyERS -l:o ~6'-Le..rfi.s~ Ae..r- col\.~e.v-~"Ce.. c,..

c.... ppe..o... r c::... ('\ ce.

Ne'f?.~

c_

/3io

Al\o+f..~r- di~

3. '/At.. ? on e...

cu.j o. fAof:o DC: S:yL'IICA.. -l-o <flue +o J,;Ri f\ARiE.

~ ~ r~o;,.,. R £ R cL~R s up._ rJ.. e. cost- ; s -:t.g;. ozs T1r. e..

B. oj. L u

ka.s L u.." c... A

1-c Pt.S T

/'\ c

c

~1'/ERi'L,

13 o'/.

wir/ c...o('l...srs+ o~: A. Sc..f'IJLV1c~ .s~lc..J

B.

Sl1\a. [J

c.

c:c.. cook/

e..

d. be'l€~CL7 e....

Com.

-l:.f.e.~ d Lscu.s.se. d. loo+t.. l~o 7 II\ f-o o p +i Df\S Po r B0 -..;. L c.. h. e&--. -ri e <..v ~ ~· ; (h.

I

i..t.f\

1"\

e+l-er-

;;}_ 7l

c

0 !"Y\.

r a. r e.


___ :.pr\c...e,s.,_Tle o'fher-__ ;;z_ .op-riol\.JS. ar-.~:. _ _· . f, 5'p 1c/ ~Gr<.Ecf.J REA Ns .. . ..

.z. _)7 rr-.._ort.y

.,S"

-~-zt---c~~~-~t_;-":·_~-l:c_k~~-0j+~ _p_~b-~~T ~-~--1<.E~J.£~_:s·· _-__ 1 11 _ .. HAST .of\ "-a_v_iAy -i::le.. _f:.oo_k___ Lllv:.E M&kE,s- .A FAfhtLy : _ ..Rz:AJERs.Ft:fJsr_w;u knocv... ~or-<:.. c.....~-t~r-- S~pr; i,_97. --

--~---·-·fl.l

-·· ···-····-

______ f.._o_y_E_

····-- ·---

.. ·--- -- --

fv\_Ak~s A_Fr:t_t.tu't..y~-~-

by . 'Q_cAdtR~

... ___ CoA.\}<cr:-tar..cc...

--- ·- -

-

~

.S: ._CosT •

~

fot

-

d-

~s:

·•...

GEue: 'R.f3 L __

--

STu_d £ ~T..s- __ _ .S:£ J..J I o Q. .$" ..

,:.0

-n l N \ Tf

-.

.

o..i i.J.c,. __ _ ____ _

-

~

Low jp_

--

.Sojd

_F£AS/_._ _

;;23/ 99; .

..........

-~--£'--

CVUI

-

-b~e.- _ QT.

~)/}_be,;-__________ 4;-f.IJ,

-

.

-

-

-

Lof..Jf:E~,E Nc E

...

l<£ 9 i sTR~7fot'l _

X;....~colh£

--== 7/,_ "- {_ o 7 o Wco_s p 1 "'- k ~ -1 -&X<:__ .: ____ .Cor'v\Jl\1\.1-f-f::ee.. .. -rf.e- ..CoLoR~ C<Jlll be /2LAc.k_ on_ 1 . .C..UkiT£ -Cor ..f:o £<:... No.T1'cEt ~ ""The.. Lo.7t.>. -J.to~e_

Lo J

t>

.EL

.

h1

1

.wll/

~--

.

)e

-

lA

Co{eR..

-·-

-

rn.. (h. r -f::_ fe -c_ w c... I\ -+~d .The::.. hc;<-tr~. Of\. +ftc:. ~ 7 o _F\7ures. fo .looK rn.orc Av..n-..u..~- f..u t'LL ask Ed ~ r flt.s:

o

[ih

prc'-/<:.tlA

e.n.{.

Co


______ __ _____ CZ __ {)f..J f....\ E __ Cu._l2 R.. -·-- -------- r 0 f"-'l e-tc /,c. "'-

J_.._t:. a.±o r- __________________71 e.- .Co~I\1J ±_i:~ ~ -11 e e.J ~ __ c../\

--

-~----·--·-·-

--------------

- --- - -

--------·-·· ------------

---------- -

--

.......

_ ---

0

- ---- - - - - ----- - -

--

-

--

---

---

----~-----------

----- -

t

0~ "- 0 r;'flt_( "--: ~ll tJ s' - . -------

f'o

- r- . .1~ r ~ _t

---·---------- --- ---- ------- -------- ----------

.

A f.../ 1-..J _ L ,"__ __ i_s s_t t'lf

is _-l::a c_lr::..c k ev \ +~

-I'\

(

------

--

Roil)':\__

j

..rb/ ___

_L

1 • _

_____ __

-------------- ----·- ------------------------------------- -----

--- ---

-

----------

--------

- ---- ·--

--·---

__ __ _ _ _ ---------- ___

,_

--

--- ------------·----- -----

_ _ ____ __c?____ ?u. R.e _w c...s;__ --7 o i1J __-fo _-Cf-e.J::: __ ,~f\_ ___ c_o fi __-J::ti...c...:f::_ wJ.:f-l _J<o fu~f'-L_____________ _ __ ____ __ _tor- -I:::A t:.- W cRI(£h c p Pr.e.St::.'L±ers __ ~r _rJ c._ '/_oq -rl ._ WE _ _____________ _ ________ ___ h4 \l-e_ No olle._'jE/. ---- ------- ------------------- ------------------·-

- ---··

- --

-.

-

-

-- -

- _____________"7-:-,(_<- __ NA ~ ~. __pQ ------- ______ n-v=~-J-_b_ c- -9-C~Qt:; ___

..

__ __ c;. __Eo R.. __ -t_{e_.

1__ o.c..At_

.

Bo_ b___(lf\~

-

---

--

- ---· ------··------- -·- ----·-

·-.

-··

--------------·-----

e__up·---L_ie.y----------

_ __ gji'J_(}.J_E_ ____ c_q_r;-r__

r£"' _J::.j-_ ·-..So __ -Gu-L-<-t.LJJL_lt~-~--cl---JL~y:_/::_ __ fb.~. -r::..+ f'\f· _____ -----------------------·--·---------··------------·-

£r__ :f:i_

-- . ___________£lr::.. __13i a.£___6_

- --

/?R 1 N 'TE/::(__.,.s-_ __

-c_ ___ _ 'Jo.<...<_

GLI.l.d _-f k-c _Cos.T _..j_= __W_r=_

o...r c.... _-----------(-----

. _______ ____ /oo k:.u. c:f . _111. -f:c _fJ. fu.£R.i cftN ___ pRJ f'.J_TER-~-~ _TA_:e_ _t_c.__ ~-- -~---- _______\, ___ _ _ ______ __________ =r;-:_fl-\. _____Dwy~r _c.0_&o _ ~~s_ __ Gej- FR.tEN_JL'j __ c..}'\J____Gtlly __ op~n. _________ _______________for _r..v or:k :;1! -~-t~i +)f.__ ___ G~r _Co_fh_(h.ui). i ±(~-----------------------------------------

_________lt'~ __"_j~~-; .. t_Ar:tR.3:E__ ~u__b_ C o_ihlh.J_±-f_~_f(. __ rn_e....-1:: --~IJ ____ f.lt..t-c;-us1_.L9/--9'7:_ ___________ _ r k_ wu..s _pu...s~_e_ ~ _o_!...(.-1:- f.o_ Co lh. ~c.+£~ t. Fh. _f:._f"h £:fe. t:~. ____ _ _ ___ JERi fi\AR3E pc.......s.s.-e-6.. ou_-/::____'-/ __ pc..p~r.c_Tle..__ fr\a_-t-~r-lc....L ________ _

_ _Ji ~ t- c.

--

w

_C..oi\.Si.S.'kJ

o

cr: ;: f~Rof.JT ___ CoY:cR.._.

______ __

z.

'PRe_? Rtf~-

_;3 ook

________ _ C'af\._T£f. J'T

··- ---. ______ _ _ . _____ __ __ __

______ _

_ ____________ _ _ _ __ ____ ___ 3. L'i.s.T.s: _o_Q_:__/:<C-Q._y_fJ_ol::.c. ___SpEitkr::..c __________________ _ ________ _ ___ _ _ _

·----------------------- _ ____ ----

--------.-

__ _ . _ __________ LJoP...k_..S ~ ~ p ___/?R,es_e..n_f:_es:~---- . __ __

. _______________ pAf.JEL fv\o_&_f!-'Cc...-f-ot~----- ---

- -PAN£{_ __ { ___

~----t!fll_Ne.L_~---Toplc.s

flB f...IEL i.STS _

pc.J1e.L

i.{ £;;C-t. bC o~'h t'h.·, i.f:-c e.

_____ _

fh \

1\aJh cs'

-f/.ey

(_

C..l~

nu.~.r .

i it~ on

_________ _


rc· ..

(

____-_______ //, _____Lbn.n-t1

tree. -:-~ !J.re.€.~.c:~o.n-_,_ __ Lecv_j '1 ~l:lS:•YRo 9.Rfi if:.~--~~6 ql(s_________

--- --------- --- - -~--~f-~-~ ll.~e.J.~_·.:.tic....Co~_-k_ __~h~~-Uu;-·a.t.~ uf:lci_~~6t!~~~, - -·- -- _·._- .. _.:·-_.- : .. -----

---~--'_:_ ___ ·; __ ·___ _:__:___:__ __.___-l;o~--~-::__ ____:___

0

_____ ,__: ____:. __________________ _

: ____}__:._·~-------------------- -- --------

-- _______ ___ _ p;<.o9 R._#q_fh __i.?~q k _ J.. Rn £t__.l_~ __ ~- ~ _doiL~ __4/ _0. To-~£-~--"-£/- 9_9. ____ _______ . ____ __0.) r 1. -A .-tle.. F)_JJ {qL_ pr .t~~.±Jivl .iy. ...acro_ b_E.R_ ISj-2..9..__ _____ _ ..

_ /;?. : 7i -e_ , ik.=ss-. . "R_t= LEf1s.£. G.l"l~ __ E M,.A_~.I.:· -\ S£p J....J.3j ,_9 9. •

--

..

-·---

J

••••• ~

,_

J

j

------------------ --------.....-------------•

·..

I

'>•

'

. , ______

~--

---- -"- .

······

........

-

.... -----

..

-

~ ---------------------------------,--------------------•

'

:

...

.......

.

.

.,

------

----------------- .. ----------------. ".

. ·:

________ _L~_.!__Wcb~'--.g:;.~_rE __·~tln.-r~,_-_o_\..(_hc.6.~~-~~,:_~c...xLLLt7t.-..L·_'d.._~_tt_c;__c.~.Jf}i1r:J-. kJ i -ci-A ___-i:/c.___

-J,-..r- c.~..n'!l _6_ ~

___________________ ___ ___ Co.c....LLrLcM_a..nJ___ ST-O.N£4J.A:LL. / . . _.Ct.-Ad. w i 7- l fiN NE_ Cu.R.J~. _

c

.

-

/~

:.--~ ~.

--- .... -

..

- -··

--- -------

--------

'I

----

....

---·· ---

' ;'~,;A.. -~:.-

~.

·.:-

__"J3N..Dcl>u..rc·;._ -._lA-TE$''-?-. ____ ::~\~-----~ ·. 1 , ..;

__ _________ /.~____t:L_j_ERS. ___J_f\_ ~£_!_______ --·-:.-~-

______________

..

_wor k-.e_l

__

...

.' - ' .

;

__o h

-.• ·,

.;: __ ::

..

__________________ ______ _ __ _

.... ........·-·

.

~

·,

/~~--- ~~-h~J~Lth·c/ .·Cof)\.~._;_~f~-~.-.-~;-.iJF 'ih.:er=..-b" 'tc··. L.J.o~<..k. --~"'-­ - ... _for ~c::..l .o 9 -I: i.-e w:~R.I(sJ, _o,;r · ~~·. p~ec::X.e, 4-. <z; p\...l t:: _____ ...w o ~:1<. ___-h -'7'~ c. f

·----------------0--/ (

---------

I~

L-.e. r,-·- ________________________ .. _ ---c~-fh.

--..J-~iLf:--~cJ-

-

'

. ·,

--~~~--~--c~-~

_____l b '

r:~

r:

-

·:---~--u

:C·.___. .__-·' .~- :· -..

_ f\..S.:.)_~_:z:::::._a_r,.:

______________________________v •._L;__e,._

___________l~r-_L_f!\. <=4c-.l_·~~~:_':::~~,:~:~-:~ ---·---------

- - - " --

--·· ------- $_(1.1\ c.,_______ -

...

:.

- . -- -- - --

-~- -~~~--: >~---· - . --- -- --

---

.

.

.1

c__

.....:_~-:._:_~---··

-

--

--

____________ _


(•

. _L cTT£~-

(..Vi/1 Cofl..s-r.st:.

o9

'e'l.f/o..l A Jhi

w"-c..-t

\

we.

-1: J e £ f e..a... k e t-~1 'V (a.-/: 4> ~ e '1-. fJ e. c..:f: f' R..e 111.. f-1. e sp ~~ k~rs1 do -f: i e y w o.,..-1::- or- t\ e.~ .S-u.. p p or~ "~

_ r-e

0u. i-r-e...

0 .\'

G.."-Y f<',· ""d.

12. ~R.A w i.e...&

is <.c.J 0

le..++r,..~ -1::.~e.. fJa....J\.e.L;s·t..s- I<A.o~ R k: s ACJP ~1\.~ (<..) k.a..t- -l::l of/!1 ~I"'~ d

who's· _cloii\7 0

'ili.J;;

LV

f..c... t-

+J...e wo12.k.s~op t...JiJI COI\.Si.sl: "~J l:i.f:.- fil'r...'t-- ~,_J fe,...7-H( o9 +A.~ W~>R.Kr~op, o..."'-d -&/~ Ti Tl£ a~ .fAc t...Uoitks__ ho 'f.

I '1. ? R S~ bC ()

(h

n--..1

(..vr)/ rr.__-e.~t fJ.-e- S:c

t -l:e.-e

~ A i Li ll 7

1?*? R..Tj· .L"?

N e'I.T IV\ ccr i 1-4 7:

.. c.. J c

S:Zc J.. e..Ju.. L; A.r

Co,...,_ f'v'.) -bf-c:e

1:-o ~iA.t.s-h +1.-c.. ?AorRIHn Bool<, To 7 ct: ft.e~u.f..e... hr- +f.."t-- dc.y ~ETC..· J.oc:...__liJ o,._ pc..p e..r.

c;or~y

_L..t-Js·rcfld t.V-e. cer-e...

.& Ef:>'T.

~"c.l

- ~/·;<:f,9'

. .

1<.

S£pTJ{,jf7, TJ"t-

u.I\.A ~~r ~-

.

jo..._

_-.

. ·.....,.·00 pn.. ,r·#. · '~I

0

tot-

-.

.

IJLL ,dF>vF_ fJ Goc,L 'IJA'j f-.};~

CLi-NT. ?~N·d-~LpA

c-

CCLGBTR Meeting Minutes for Aug 25 1999  

Planning meeting for 25th Stonewall Anniversary with Sylvia Rivera as Keynote speaker.