Page 1

programes i activitats TURISME ESPORT JOVENTUT EDUCACIÓ BENESTAR SOCIAL


2

Quatre Fulles empresa especializada en materia de: • TURISMO • DEPORTES • EDUCACIÓN • JUVENTUD Y • BIENESTAR SOCIAL Desde su creación QF ha llevado a cabo numerosos proyectos, aplicando una metodología basada en los principios de: • Estudio de las necesidades. • Organización y desarrollo del Proyecto. • Analisis de resultados. Está formada por un equipo altamente cualificado, con los Recursos Humanos y Técnicos necesarios para prestar un adecuado servicio a sus clientes. Somos una empresa con más de 18 años en el mercado, que gracias a nuestra organización contamos con la flexibilidad y capacidad de adecuarnos a los proyectos y requerimientos del mercado. Nuestro ámbito de intervención es tan amplio como lo requieran las necesidades de nuestros Clientes. El objetivo principal de QF es que todos sus clientes vean satisfechas sus expectativas, con la seguridad de haber dejado en buenas manos sus proyectos.


3

QF empresa especialitzada en matèria de: • TURISME • ESPORTS • EDUCACIÓ • JOVENTUT • BENESTAR SOCIAL Des de la seua creació QF ha ldut a terme nombrosos projectes, aplicant una metodologia basada en els principis de: • Estudi de les necessitats. • Organització i desenrrotllament del Projecte. • Anàlisi de resultats. Està formada per un equip altament qualificat, amb els Recursos Humans i Tècnics necessaris per a prestar un adequat servici als seus clients. Som una empresa con més de 18 anys en el mercat, que gràcies a la nostra organització comptem amb la flexibilitat i capacitat d’adequar-nos als projectes i requeriments del mercat. El nostre àmbit d’intervenció és tan ampli com ho requerisquen les necessitats dels nostres Clients. L’objectiu principal de QF és que tots els seus clients vegen satisfetes les seues expectatives, amb la seguretat d’ahver deixat en bones mans els seus projectes.


4

turisme escolar turismo escolar


¿QUÉ OFRECE QUATRE FULLES?

¿QUÈ OFEREIX QUATRE FULLES?

GESTIÓN TOTAL: desde nuestras oficinas, te gestionaremos cualquier servicio que podais o querais utilizar. Con nuestro personal, tendrás garantizadas las entradas a Museos, Menús en Restaurantes, Servicios Turísticos…

GESTIÓ TOTAL: Des de les nostres oficines, us gestionem qualsevol servici que pugueu o volgueu utilitzar. Amb el nostre personal, tindreu garantides entrades a Museus, Menús a Restaurants, Servicis Turístics…

PERSONAL CUALIFICADO: nuestros monitores trabajan muy duro por los niños que tienen a su cargo. Se harán cargo de los alumnos mientras comen, juegan, van al baño… IDIOMAS: Posibilidad de realizar las visitas en diversos idiomas: valenciano, castellano, inglés… Los monitores iran con camisetas identificativas, así como con tarjetas con el nombre.

PERSONAL QUALIFICAT: els nostres monitors treballen de valent per als xiquets que tenen al seu càrrec. Es faran càrrec dels alumnes mentre dinen, juguen, van al bany… IDIOMES: Possibilitat de realitzar les visites en diversos idiomes: valencià, castellà, Anglés… Els monitors aniran amb samarretes identificatives, així com amb targetes amb el nom.


6

ITINERARIS XÀTIVA UN CASTELL DE CONTE

XÀTIVA I EL PATRIMONI VALENCIÀ

TALLER ARQUEOLOGIA

Mitjançant un contacontes, ens endinsarem en el meravellós món dels habitants del Castell, Aníbal i Imilce, que amb un malvat mag, ens acompanyaran al llarg de la visita. Després d’esmorzar, pujarem al Castell amb el Tren Turístic, que ens durà fins a aquest meravellós món de fantasia que farà que els més menuts gaudesquen.

Visitarem el Museu de l’Almodí. Després farem un passeig pel Casc Històric de la Ciutat, incloent la Seu i altres edificis molt destacats. T’oferim dues possibilitats: pujar en el tren turístic o bé, realitzar el recorregut a peu pel paratge que s’anomena la Costa del Castell. Visitarem el Castell de Xàtiva i dinarem a la zona de pícnic del Castell.

Visitem el Museu de l’Almodí, on podrem observar on acaben les peces arqueològiques. Des d’ací, veurem tot el procés arqueològic com si fòra una pel·lícula a l’inversa, veient, un jaciment d’un Palau Islàmic i finalment, treballant al nostre camp de treball arqueològic “Costa del Castell”. ¡Gaudeix d’un dia al més pur estil Indiana Jones!

Mediante un cuentacuentos, nos adentraremos en el maravilloso mundo de los habitantes del Castillo, Aníbal e Imilce, que con un malvado mago, nos acompañarán a lo largo de la visita. Después de almorzar, subiremos al Castillo con el Tren turístico, que nos llevará hasta este maravilloso mundo de fantasía que hará que los más pequeños disfruten.

Visitaremos el Museo del Almudí, después daremos un paseo por el Casco Histórico de la Ciudad, incluyendo La Seu y otros edificios muy destacados. Te ofrecemos dos posibilidades: bien subir con el tren turístico o bien, realizar el recorrido a pie por el paraje llamado la Costa del Castillo. Visitaremos el Castillo de Xàtiva y comeremos en su zona de picnic.

Visitamos el Museo del Almudí, donde podremos observar donde acaban las piezas arqueológicas. Desde aquí, veremos todo el proceso arqueológico como si fuera una película a la inversa, viendo, un yacimiento de un Palacio Islámico y finalmente, trabajando en nuestro campo de trabajo arqueológico “Costa del Castillo”. ¡Goza de un día a lo más puro estilo Indiana Jones!

DESTINATARI: Infantil

DESTINATARI: Primària i Secundària DURACIÓ: 6h

DESTINATARI: Primària DURACIÓ: 4h

EXTRES: Entrades (inclosa)

SUGGERIMENTS: Podem acurtar la visita i fer sols la part de l’excavació al parc arqueològic. Per un altre costat, els alumnes poden pujar fins el Castell i dinar allí o també completar-ho amb una visita guiada pel casc històric.

EXTRES: Entrada al Castell de Xàtiva (inclosa). Tren Turístic: NO inclòs

Tren Turístic: NO inclòs.

EXTRES: Entrades i Materials inclosos.

MEDI DE TRANSPORT: tren, autobús, cotxe.

MEDI DE TRANSPORT: tren, autobús, cotxe

MEDI DE TRANSPORT: tren, autobús, cotxe.

ADAPTABILITAT: no

ADAPTABILITAT: no

ADAPTABILITAT: no

BANYS: si

BANYS: si

BANYS: si

DINAR: Pícnic, Rte. “Mirador del Castell”

DINAR: picnic, Rte. “Mirador del Castell”

DURACIÓ: 4h SUGGERIMENTS: pots quedar-te a dinar al castell amb l’assistència dels nostres guies fins les 16h de la vesprada. Una altra suggerència és que combines aquesta activitat amb una visita per Xàtiva.

SUGGERIMENTS: Podem retallar l’activitat fins les 14h o bé arredonir l’activitat fent el nostre Taller d’arqueologia a la Costa del Castell.


ITINERARIS

7

SAGUNTUM ROMANA

VALÈNCIA : RECORREGUT HISTÒRIC I ARTÍSTIC (A)

Visitarem el Casc Històric de Sagunt, una de les principals ciutats de la Hispània Romana. Mitjançant l’observació de part del llegat romà (El Teatre i el Castell) i de les distintes peces del Museu Històric de Sagunt, anirem reconstruint el passat romà d’aquesta fantàstica ciutat hispana.

Realitzarem un recorregut temàtic per alguns dels monuments més emblemàtics de la Ciutat de València: les Torres de Serrans, el Palau de les Corts, la Catedral, el Mercat Central, la Llotja... mentre els nostres guies van explicant els distints estils arquitectònics i relatant històries que hi ha al voltant de València.

Visitaremos el Casco Histórico de Sagunt, una de las principales ciudades de la Hispania Romana. Mediante la observación de parte del legado romano (El Teatro y el Castell) y de las distintas piezas del Museo Histórico de Sagunt, iremos reconstruyendo el pasado romano de esta fantástica ciudad hispana.

Realizaremos un recorrido temático por algunos de los monumentos más emblemáticos de la Ciudad de Valencia: las Torres de Serranos, el Palacio de las Cortes, la Catedral, el Mercado Central, la Lonja... mientras nuestros guías van explicando los distintos estilos arquitectónicos y relatando historias que hay relacionadas con Valencia.

DESTINATARI: Primària i Secundària DURACIÓ: 4h SUGGERIMENTS: Podem incloure una visita a la Marjal del Moros (on es troba el CEA) o a les Coves de Sant Josep en la Vall Uixó. A més a més, els nostres guies s’adaptaran als nivells escolars tant en Primària com en Secundària, i a més és ideal si esteu donan’t Grècia i Roma Clàssica al temari escolar.

DESTINATARI: 3º Cicle de Primària i Secundària DURACIÓ: 4h SUGGERIMENTS: Podem incloure algun Museu de la Ciutat, com el de Prehistòria o L’Almoina, o si prefereixes, fer el recorregut d’alguna part concreta de la capital del Túria (La València Romana, la Valencia Islàmica...).

EXTRES: entrades incloses

EXTRES: Entrades Llotja, Torres de Serrans: incloses

MEDI DE TRANSPORT: tren, autobús, cotxe

MEDI DE TRANSPORT: tren, autobús, cotxe, metro

ADAPTABILITAT: no

ADAPTABILITAT: no

BANYS: si

BANYS: si

DINAR: pcnic

DINAR: picnic


8

ITINERARIS VALÈNCIA: ORÍGEN DE LA CIUTAT (B)

VALÈNCIA: JOC EN EL JARDÍ DEL RIUTÚRIA (C)

Visitarem el Museu d’Història de València, on realitzarem un recorregut des dels orígens de la Ciutat fins l’actualitat, mitjançant una sèrie d’activitats didàctiques. Quan acabem, ens traslladarem al Centre de la Ciutat, on podrem veure de primera mà alguns dels elements que hem observat al Museu.

Des del Palau de la Música iniciarem l’activitat per l’Antic Llit del Riu Túria, amb el fil conductor en la defensa del medi ambient i del reciclatge que podem fer des de casa. Els alumnes aniran descobrint com de vegades les nostres accions quotidianes afecten el Medi Ambient i el planeta Terra. Per a finalitzar, passarem la vesprada jugant al Parc Gulliver.

Visitaremos el Museo de Historia de Valencia, donde realizaremos un recorrido desde los orígenes de la Ciudad hasta la actualidad, mediante una serie de actividades didácticas. Cuando acabemos, nos trasladaremos al Centro de la Ciudad, donde podremos ver de primera mano algunos de los elementos que hemos observado en el Museo.

Desde el Palacio de la Música iniciaremos la actividad por el Antiguo Lecho del Río Turia, con el hilo conductor en la defensa del medio ambiente y del reciclaje que podemos hacer desde casa. Poco a poco, los alumnos irán descubriendo como a veces nuestras acciones cotidianas afectan al medio ambiente y al Planeta Tierra. Para finalizar, pasaremos la tarde jugando en el Parque Gulliver.

DESTINATARI: Infantil DESTINATARI: 1º-2º Cicle de Primària

DURACIÓ: 6h

DURACIÓ: 4h SUGGERIMENTS: Completa l’activitat amb els nostres guies fins les 16h de la vesprada, on els nostres guies et duran als Jardins del Riu Túria o el Parc del Gulliver.

SUGGERIMENTS: Podem reduir la visita fins a les 14h de la vesprada. D’altra part, aquesta activitat la podem adaptar per alumnes un poc més majors o combinantla amb l’opció A o B.

EXTRES: Entrades incloses

EXTRES: Entrades incloses

MEDI DE TRANSPORT: tren, autobús, cotxe, metro

MEDI DE TRANSPORT: tren, autobús, cotxe, metro

ADAPTABILITAT: no

ADAPTABILITAT: no

BANYS: si

BANYS: si

DINAR: picnic

DINAR: picnic


ITINERARIS

9

VALÈNCIA: ALBUFERA

PORT DE VALÈNCIA

XÀTIVA I GANDIA: LA RUTA DELS BORJA

Veurem com els habitants de l’Albufera han adaptat la seua vida al voltant d’aquest llac, aspecte que podrem veure mentre visitem una Barraca tradicional i passegem amb barca pel Llac. Analitzarem els distints ecosistemes que existeixen en aquest lloc, veient la fauna i flora típica de la zona mentre visitem la Devesa del Saler. Per a completar-la, dinarem a la Platja del Saler, on ens passarem la vesprada fent jocs.

Anem a descobrir com el Port va canviar al llarg del temps, des de l’època medieval (les Reials Drassanes) fins l’actualitat (Edificis Veles e Vents, Circuit de Fòrmula 1...). Una parada especial la farem al Museu de l’Arrós, on veurem el funcionament d’aquesta fàbrica. I per a poder observar el port com cal, pujarem a un vaixell que ens farà un recorregut per la dàrsena interior del Port.

Iniciem aquesta ruta en Gandia, on realitzarem un recorregut pel casc històric, al llarg del qual podrem veure algunes mostres de la Família Borja, que finalitzarà amb la visita al Palau Ducal de Gandia. Desprès ens traslladarem a la ciutat de Xàtiva, on veurem alguns dels monuments que es relacionen amb una de les famílies més conegudes de la Ciutat com la casa Natalicia de Alexandre VI o La Seu de Xàtiva.

Veremos como los habitantes de la Albufera han adaptado su vida alrededor de este lago, aspecto que podremos ver mientras visitamos una Barraca tradicional y paseamos en barca por el Lago. Analizaremos los distintos ecosistemas que existen en este lugar, viendo la fauna y flora típica de la zona mientras visitamos la Dehesa del Saler. Para completarla, comeremos en la Playa del Saler, donde nos pasaremos la tarde haciendo juegos.

Vamos a descubrir como el Puerto cambió a lo largo del tiempo, desde la época medieval (las Reales Atarazanas) hasta la actualidad (Edificio Veles e Vents, Circuito de Fórmula 1…) Una parada especial la haremos en el Museo del Arroz, donde veremos el funcionamiento de esta fábrica. Y para poder observar el puerto como es debido, subiremos en un barco que nos hará un recorrido por la dársena interior del Puerto.

Iniciamos esta ruta en Gandia, donde realizaremos un breve recorrido por el Casco Histórico, pudiendo ver algunas muestras de la Família Borgia, que finalizará con la visita al Palacio Ducal de Gandia. Después nos trasladaremos a la ciudad de Xàtiva, donde veremos algunos de los monumentos relacionados con una de las familias más conocidas de la Ciudad como la Casa Natalicia de Alexandre VI o La Seu de Xàtiva.

DESTINATARI: Primària i Secundària DESTINATARI: Primària i Secundària

DURACIÓ: 4h

DURACIÓ: 6h SUGGERIMENTS: Podem reduir la seua duració fins les 14h. A més, podem completar l’excursió amb una visita al Centre d’Informaciò “Racò de l’Olla”, al Palmar o al CEA.

SUGGERIMENTS: Podem modificar l’itinerari; exemple: realitzar la visita al Museu de l’Arròs i desprès traslladar-nos a l’Albufera. O bé, manterir el passeig amb catamarà i realitzar una visita per el Casc Històric de València.

EXTRES: Passeig amb Barca i visita a la Barraca: incloses

EXTRES: Entrades incloses i Passeig amb Catamarà: inclòs

MEDI DE TRANSPORT: autobús, cotxe

MEDI DE TRANSPORT: tren,autobús, cotxe,

MEDI DE TRANSPORT: tren,autobús, cotxe

ADAPTABILITAT: no

ADAPTABILITAT: no

ADAPTABILITAT: no

BANYS: si

BANYS: si

BANYS: si

DINAR: picnic

DINAR: picnic

DINAR: picnic, Rte.”Mirador del Castell

DESTINATARI: Secundària DURACIÓ: 4h SUGGERIMENTS: Si voleu, podem incloure una Visita al Museu Arqueològic de Gandia (MAGA) o el Monasteri de Santa Maria de la Valldigna. EXTRES: Entrades NO incloses


10

esport deporte


LOS MONITORES DEPORTIVOS Son técnicos especializados con preparación y conocimientos a desarrollar en los programas deportivos, así como con experiencia en este ámbito. Están capacitados para organizar y promover actividades dinamizando los grupos asignados y velando por su seguridad, siendo responsables de las tareas encomendadas. Ante cualquier eventualidad o imprevisto, QF dispone de una amplia bolsa de recursos humanos para posibles sustituciones. Cumple con toda la normativa laboral vigente en materia de Seguridad Social, además de: Tener contratado el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y de Vigilancia de la Salud con un Servicio de Prevención Alié. Cuenta con la inscripción de sus ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y cumple con tota la normativa de Protección de Datos Personales. realizará un control y un seguimiento de la calidad en el servicio, dada la importancia de la imagen que proyectamos hacia el exterior. se compromete a que el personal que desarrolle el proyecto preste el servicio de manera continuada, sin variaciones o cambios en la atención a sus participantes, excepto incidencias y causas ajenas a la empresa.

ELS MONITORS ESPORTIUS Són tècnics especialitzats amb preparació i coneixements a desenvolupar en els programes esportius, així com amb experiència en aquest àmbit. Estan capacitats per a organitzar i promoure activitats, dinamitzant els grups assignats i vetllant per la seua seguretat, sent responsables de les feines encomanades. Davant qualsevol eventualitat o imprevist, QF disposa d’una amplia borsa de recursos humans per a possibles substitucions Compleix amb tota la normativa laboral vigent en matèria de Seguretat Social, a banda de: Tenir contractat el Servici de Prevenció de Riscos laborals i de Vigilància de la Salut amb un Servici de Prevenció Alié. Compta amb la inscripció dels seus fitxers a la Agència Espanyola de Protecció de Dades i compleix amb tota la normativa de Protecció de Dades Personals. realitzarà un control i seguiment de la qualitat en el servici, donada la importància de la imatge que projectem cap a l’exterior. es compromet a que el personal que desenvolupe el projecte preste el servici de manera continuada, sense variacions o canvis en l’atenció als seus participants, excepte incidències o causes alienes a l’empresa.


12

ACTIVITATS ESPORTIVES XIQUETS I JOVES

ADULTS, DONES I PERSONES MAJORS

Una vegada finalitzat l’horari escolar es preten fomentar i motivar la il·lusió per l’esport amb la pràctica d’activitats esportives.

Totes les activitats dirigides a aquests col·lectius han de procurar aconseguir el manteniment de l’autonomia física, per així desenvolupar al màxim les prestacions corporals de cada persona amb les quals podrà realitzar les activitats de la vida quotidiana i evitar la inactivitat i el sedentarisme.

Una vez finalizado el horario escolar se pretende fomentar y motivar la ilusión por el deporte con la práctica de actividades deportivas.

Todas las actividades dirigidas a estos colectivos deben de procurar conseguir el mantenimiento de la autonomía física para así desarrollar al máximo las prestaciones corporales de cada persona con la que podrá realizar las actividades de la vida cotidiana y evitar la inactividad y el sedentarismo.

ACTIVITATS - ETAPA INFANTIL (de 4 a 6 anys): · Educació Física de base i psicomotricitat - ETAPA DE PRIMARIA (de 7 a 12 anys): · Jocs predeportius · Jocs lúdics i esports alternatius: minibàsquet, minivolei, futbol sala, bàdminton, tenis, handbol, indiaques, frisbees, balons gegants… · Jocs i activitats rítmiques: balls de saló, gimnàstica rítmica, aeròbic infantil i step, batuka…

COL·LECTIU DE DONES

COL·LECTIU D’ADULTS -

Ritmes llatins Estirades Batuka Aeròbic Senderisme Sevillanes Funky Hip-hop

-

Taixi / xikung Dansa oriental Ioga / Ioguilates Tècniques de relaxació - manteniment físic - Pilates - Balls de saló

COL·LECTIU DE PERSONES MAJORS -

Ioga / Ioguilates Taixi / xikung Estirades gerontogimnàstica Caminates Petanca

SERVICI DE SOCORRISME A LES INSTAL·LACIONS AQUATIQUES Cuatre Fulles S.L. aportarà els socorristes necessaris per al compliment del decret de la normativa existent, amb la deguda titulació acreditada. El servici de Socorristes tindrà lloc durant els mesos d’estiu. Cuatre Fulles S.L. aportará los socorristas necesarios para el cumplimiento del decreto de la normativa exigente, con la debida titulación acreditada.El servicio de Socorristas tendrá lugar durante los meses estivales.

CURSOS DE NATACIÓ Grups d’educació Infantil, primària i E.S.O, grups adults, grups persones majors i Aquafitness adults.

Cursos de natacion: Grupos de educación infantil, primaria y E. S. O, grupo adultos, grupo personas mayores y Aquafitness adultos.


PROJECTES ESPORTIUS I MANTENIMENT DE INSTAL·LACIONS QUÈ OFERIM? - Servici per a piscines públiques i privades. - Ens ajustem a les necessitats de cada instal·lació, optimitzant al màxim els seus recursos - Informem els nostres clients sobre la normativa existent i col·laborem en l’obertura de la piscina. - Respectem la imatge del client amb l’uniforme dels nostres tècnics. - Assegurem el respecte a la normativa legal, laboral, sanitària i tècnica. - Els nostres clients tenen la tranquil·litat de disposar sempre del servici, gràcies al nostre servici de substitució.

QUÉ OFRECEMOS? - Servicio para piscinas públicas y privadas. - Nos ajustamos a las necesidades de cada instalación, optimizando al máximo sus recursos. - Informamos a nuestros clientes sobre la normativa vigente y colaboramos para la apertura de la piscina de forma rápida y eficaz. - Respetamos la imagen del cliente en el uniforme de nuestros técnicos. - Aseguramos el respeto a la normativa legal, laboral, sanitaria y técnica. - Nuestros clientes tienen la tranquilidad de disponer siempre del servicio, gracias a nuestro servicio de sustitución.

PROJECTES I ESDEVENIMENTS ESPORTIUS Adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients i dirigits per a totes les edats, organitzem: gales d’esports, jornades esportives nàutiques (vela lleugera, catamarà…), programes esportius municipals, clínics esportius on QF disposa de les instal·lacions necessàries. Adaptándonos a las necesidades nuestros clientes y dirigido a todas las edades, organizamos: galas del deporte, jornadas deportivas náuticas (vela ligera, catamarán, etc), programas deportivos municipales, clínics deportivos para los que QF dispone de las instalaciones necesarias.

MANTENIMENT DE INSTAL·LACIONS ESPORTIVES: OBJECTIUS DEL PROGRAMA DE MANTENIMENT - Efectuar diariamente las tareas programadas. - Efectuar diàriament les tasques programades. - Atender al orden y limpieza de las dependencias e - Atendre l’ordre i la neteja de les dependències i instal·lacions. instalaciones. - Estudiar y proponer mejoras para las instalaciones. - Proposar millores per a les instal·lacions. - Atender al Control de las instalaciones y la calidad - Atendre el control de les Instal·lacions i la qualitat de l’aigua. del agua. - Avançar-se a les possibles averies. - Adelantarse en lo posible a las averías. MANTENIMENT PREVENTIU Operacions de manteniment destinades a previndre el deteriorament dels equipaments o materials de les instal·lacions esportives. S’inclouen en aquest camp el manteniment tècnic i legal (necessari d’executar per la prescripció normativa d’obligat compliment) i la neteja.

MANTENIMENT CORRECTIU Reparació d’un dany o deficiència d’alguna de les característiques dels equipaments o materials. La principal funció d’una gestió adequada consisteix a rebaixar el manteniment correctiu fins un nivell òptim de rendibilitat.

Operaciones de mantenimiento enfocadas a prevenir el deterioro de los equipamientos o materiales de la instalación deportiva. Se incluyen en este campo el mantenimiento técnico-legal (necesario de ejecutar por la prescripción de normativas de obligado cumplimiento) y la limpieza.

Reparación de un daño o deficiencia de alguna de las características de los equipamientos o materiales, que ya se ha producido. La principal función de una gestión adecuada consiste en rebajar el mantenimiento correctivo hasta el nivel óptimo de rentabilidad.

13


14

educaci贸 educaci贸n


El equipo de Servicios educativos elabora un plan personalizado en cada centro como elemento fundamental, llevando a cabo un buen funcionamiento a lo largo de la prestación del servicio. Con nuestra experiencia y este plan adaptado preveemos en la programación todas las situaciones que se nos puedan dar durante la ejecución del programa. Personal con experiencia y titulación especifica en animación y educación. Formación continua del personal. Amplia bolsa de personal cualificado para las sustituciones. Visitas mensuales en horario del servicio por la coordinadora de la empresa. Programación de cada trimestre. Reunión formativa y de valoración cada trimestre. Entrega de una memoria al final de cada trimestre y contactar con los padres en caso necesario. Disposición inmediata ante cualquier incidencia, para darle solución lo antes posible. Fomentamos la adquisición de hábitos sociales e higiénico- sanitarios así como correcta utilización de las instalaciones. Cumplimos con toda la normativa en la contratación del personal y en materia de Riesgos Laborales. IDIOMA DEL SERVICIO Castellano y/o Valenciano

L’equip de Servicis educatius elabora un plan personalitzat en cada centre, com element fonamental per dur endavant un bon funcionament al llarg de la prestació del servici. Amb la nostra experiència i aquest pla adaptat preveiem en la programació totes les situacions que se’ns poden donar durant l’execució del programa. Personal amb experiència i titulació especifica en animació i educació. Formació contínua del personal. Àmpla borsa de personal qualificat per a les substitucions. Visites mensuals en horari de servici per la coordinadora de l’empresa. Programació de cada trimestre. Reunió formativa i de valoració cada trimestre. Entrega d’una memòria al final de cada trimestre i contactar amb els pares en cas necessari. Disposició immediata davant de qualsevol incidència, per a donar-li solució com més prompte millor. Fomentem l’adquisició d’hàbits socials i higiènics sanitaris així com la utilització correcta de les instal·lacions. Complim amb tota la normativa en la contractació del personal i en matèria de Riscos Laborals. IDIOMA DEL SERVICI Castellà i/o Valencià


16

MENJADORS ESCOLARS / ATENCIÓ A L’ALUMNAT MENJADORS ESCOLARS

ANIMACIÓ LECTORA

OBJECTIU: adquirir hàbits de comportament en la taula, convivència amb el grup, respecte i higiene entre altres. Plan especial per a dies de pluja.

OBJECTIU: la importància d’adquirir l’hàbit de la lectura en edats primerenques és el que ens porta a plantejar este tipus d’activitats. - Primera Fase: escenificació del conte. - Segona fase: activitats.

OBJETIVO: adquirir hábitos de comportamiento en la mesa, convivencia con el grupo, respeto e higiene entre otros. Plan especial para días de lluvia. DESTINATARIS: Alumnes dels centres escolars. DURACIÓ: Franja horària del menjador. SUGGERÈNCIES: activitats esportives, ludoteca i biblioteca, expressió i animació. (mireu activitats extraescolars).

ESCOLES MATINERES I LUDOTEQUES OBJECTIU: atendre a xiquets/es que arriben enjorn o no poden ser arreplegats en l’horari escolar habitual.

OBJETIVO: la importancia de adquirir el hábito de la lectura en edades tempranas es lo que nos lleva a plantear este tipo de actividades. - Primera Fase: escenificación del cuento. - Segunda fase: actividades. DESTINATARIS: Alumnes del centre. DURACIÓ: 3h. SUGGERIMENTS: conta contes. TEMÀTIQUES: Contes del món, contes d’integració, Animació lectora per a la igualtat...

OBJETIVO: atender a niños/as que llegan temprano o no pueden ser recogidos en el horario escolar habitual. DESTINATARIS: Alumnes dels centres escolars. DURACIÓ: 8:00 a 9:00 i de 16:30 a 17:30 o 17:00 a 18:00h. SUGGERIMENTS: activitats esportives, expressió i animació.

JOCS DE PATI I GYMKHANAS Pla de patis oberts i control d’accés. Ensenyament de jocs tradicionals. Organització de Gymkhanas temàtiques. OBJECTIU: desenrotllament físic i psíquic a través del joc i la implantació de valors com el respecte, el treball en equip etc. Plan de patios abiertos y control de acceso. Enseñanza de juegos tradicionales. Organización de Gymkhanas temáticas. OBJETIVO: desarrollo físico y psíquico a través del juego e implantación de valores tales como el respeto, trabajo en equipo etc. DESTINATARIS: Alumnes dels centres escolars. DURACIÓ: de 16:30 a 17:30 o 17:00 a 18:00h. SUGGERIMENTS: animació i espectacles.

EXTRAESCOLARS -

No es cobra matrícula en les Activitats Extraescolars. Es considera grup a partir de 15 alumnes per activitat. Els professors són professionals qualificats i són contractats laboralment per l’empresa.

No se cobra matrícula en las Actividades Extraescolares. Se considera grupo a partir de 15 alumnos por actividad. Los profesores son profesionales cualificados y son contratados laboralmente por la empresa. DESTINATARIS: Alumnes del centre. DURACIÓ: les activitats extraescolars són de 2 sessions setmanals.

ATENCIÓ A L’ALUMNAT: TALLERS PER A MENORS AMB PROBLEMÀTIQUES ESCOLARS OBJECTIU: previndre i reduïr l’absentisme escolar i fomentar la integració socioeducativa de l’alumnat.

OBJETIVO: prevenir y reducir el absentismo escolar y fomentar la integración socioeducativa del alumnado.

TALLERS: educació emocional, tècniques d’estudi, mediació socio- educativa... DESTINATARIS: Alumnes de 6 a 12 anys. DURACIÓ: 1.5 h; 2 sessions setmanals. SUGGERIMENTS: Tallers d’orientació.


FIRA DE L’ESTUDIANT / TALLERS / SETMANES CULTURALS FIRA DE L’ESTUDIANT OBJECTIU: Que els assistents es familiaritzen amb les opcions que els oferix el sistema educatiu i resoldre els dubtes que puga plantejar-se el jove a l’hora de triar el seu futur.

TALLERS EXTRAESCOLARS DE PSICOMOTRICITAT I JOCS INFANTILS -

expresió corporal dansa ludoteca manualitats

ACTIVIDADES: expresión corporal, danza, ludoteca, manualidades. DESTINATARIS: Alumnes de 3 a 6 anys. DURACIÓ: 1h; 2 sessions setmanals. SUGGERIMENTS: es realitzen els tallers en la franja de menjador o una vegada finalitzades las classes.

TALLERS D’ORIENTACIÓ TALLERS: - Orientació professional i ocupacional. - Prevenció de consum de drogues. - Prevenció d’ús de les xarxes socials. - Prevenció de la violència de gènere. TALLERES: - Orientación profesional y ocupacional - Prevención de consumo de drogas. - Prevención del uso de las redes sociales. - Prevención de la violéncia de género. DESTINATARIS:Alumnes de 12 a 16 anys. DURACIÓ: 1,5 h; 2 sessions setmanals. SUGGERIMENTS: adaptabilitat a las necessitats del centre.

OBJETIVO: Que los asistentes se familiaricen con las opciones que les ofrece el sistema educativo y resolver las dudas que pueda plantearse el jóven a la hora de escoger su futuro. DESTINATARIS: Estudiants d’ESO, Batxiller, Cicles formatius i el professorat implicat en l’orientació acadèmica. DUARACIÓ: de un dia a una setmana o variable segons programa. SUGGERIMENTS: Tallers i orientació a l’alumnat.

SETMANES CULTURALS I DE FI DE CURS Les nostres activitats estan ideades per a potenciar el treball en equip, seguint una metodologia activa per mitjà del joc per a estimular la participació, la iniciativa i portar-los a explorar, descobrir, i desenvolupar les seues capacitats personals. Nuestras actividades están ideadas para potenciar el trabajo en equipo, siguiendo una metodología activa por medio del juego para estimular la participación, la iniciativa y llevarlos a explorar, descubrir, y desarrollar sus capacidades personales.

TEMÀTIQUES A ELEGIR - Animació lectora

- Educació Vial

·

Contes del món

·

Educació per a la movilitat segura

·

Un mar d’estels

·

Primers auxilis en el col·le

·

Paraules màgiques

- Animació lectora per a la igualtat

- Consum responsable ·

Circuit de l’Agua

·

Circuit del Transport Públic

·

Contes no sexistes

·

Circuit d’Animals de Companyia

·

Mama és bombera i Papa enfermer

·

Comerç Just

·

Contes per a la pau, del Bosc...

- Mediambientals ·

Biodiversitat: L’aigua, el Sol i la Vida

·

El Bosc, un amic del mediambient

·

El teu col·legi en verd

·

Salut ambiental de la nostra ciutat

- Gymkana de temàtica especial ·

Patrimonial (localitat, comarca, provincia...)

·

Cultural (sobre un llibre o pelicula)

DESTINATARIS: Els alumnes del centre. DURACIÓ: aconsellable 3-4 hores. SUGGERIMENTS: servici d’animació, espectacles.

17


18

MEDIAMBIENT / ESCOLA DE PARES ESCOLA DE PARES

SENSIBILITZAR, CONSCIENCIAR I ACTUAR OBJECTIU: Sembrar en els alumnes la llavor del respecte per la Natura i l’atenció del medi ambient. OBJETIVO: Sembrar en los alumnos la semilla del respeto por la Naturaleza y el cuidado del medioambiente.

TALLERS MEDIAMBIENTALS: -

Tipus de residus i el seu reciclatge. ¿Què sabem de l’aigua? així la cuidem. Les plantes, el paper i el seu reciclatge. ¿Què està passant amb el clima? la biodversitat.

DESTINATARIS: Alumnes de 6 a 12 anys. DUARACIÓ: variable segons tallers a desenvolupar, aconsellable 4h. SUGGERIMENTS: Gimcana temàtica mediambiental.

EL TEU COL·LEGI EN VERD Desenvolupar una nova Cultura Mediambiental aprenent els principis bàsics per a la seua conservació. OBJECTIU: Ampliar el coneixement sobre els boscos i com cuidar del nostre entorn.

Desarrollo de una nueva Cultura Medioambiental aprendiendo los principios básicos para su conservación. OBJETIVO: Ampliar el conocimiento sobre los bosques y cómo cuidar de nuestro entorno.

ACTIVITATS: xarrades, tallers, manualitats ‘res es perd, tot es transforma’, infografies, contacontes, pel·lícules mediambientals... DESTINATARIS: Adaptació segon edat. DURACIÓ: un dia o mitja jornada lectiva. SUGGERIMENTS: possibilitat d’ampliar amb una Gimcana mediambiental.

L’Escola de Pares es dirigeix, fonamentalment, a tots aquells pares que tenen fills xicotets i/o adolescents. L’Escola de Pares pretén: a) oferir als pares la informació i coneixements bàsics sobre diferents temes, amb l’objectiu de proporcionar-los una major capacitació per a exercir la seua funció. b) facilitar més recursos educatius i formatius per a promoure en els seus fills actituds, valors, habilitats personals i socials sanes que els permeten afrontar, de manera responsable, la realitat de la seua vida. c) promoure l’intercanvi d’experiències entre els pares assistents. La Escuela de Padres pretende: a) ofrecer a los padres la información y conocimientos básicos sobre diferentes temas, con el objetivo de proporcionarles una mayor capacitación para ejercer su función. b) facilitar más recursos educativos y formativos para promover en sus hijos actitudes, valores, habilidades personales y sociales sanas que les permitan afrontar, de manera responsable, la realidad de su vida. c) promover el intercambio de experiencias entre los padres asistentes. DESTINATARIS: Pares de xiquets i/o adolescents. DURACIÓ: mínim 2h per xarrada i variable segons programa.

PROGRAMA -

Els fills del segle XXI. Alteracions alimentàries. Evitem els tòxics. Alimentació saludable. L’adolescència, una crisi per als pares. Tècnica de resolució de problemes. Els jocs en la família. Rols paterns i materns característics.


ESCOLES DE NADAL / PASQUA I D’ESTIU / TALLER DE RADIO TALLER DE RADIO

ESCOLA DE NADAL I PASQUA Alternativa d’oci que oferix QF perquè els xicotets disfruten d’aquest període vacacional. Realització d’un programa d’activitats lúdiques i educatives. OBEJECTIU: Realitzar activitats que estimulen i eduquen el xiquet. Alternativa de ocio que ofrece QF para que los pequeños disfruten de este período vacacional. Realización de un programa de actividades lúdicas y educativas. OBJETIVO: Realizar actividades que estimulen y eduquen al niño. DESTINATARIS: Xiquets/es de 3 a 12 anys. DURACIÓ: de 9:00 a 13:00h en el període vacacional que correspon a la Pasqua i/o Nadal. SUGGERIMENTS: Possibilitat de servici de guarderia de 7:30 a 9:00h i de 13:00 a 15:00h.

ESCOLA D’ESTIU QF oferix un ampli programa d’activitats perquè xiquets i joves tinguen una alternativa d’oci durant el llarg període vacacional estival. OBJECTIU: educar i estimular el xiquet en aspectes com ara el respecte, el treball en equip, vida sana, la participació i aconseguir que no perden els hàbits adquirits durant el curs. QF ofrece un amplio programa de actividades para que niños y jóvenes tengan una alternativa de ocio en el largo período vacional estival. OBJETIVO: educar y estimular al niño en aspectos tales como el respeto, el trabajo en equipo, vida sana, la participación y lograr que no pierdan los hábitos adquiridos durante el curso. DESTINATARIS: Xiquets/es de 3 a 12 anys. DURACIÓ: període vacacional, adaptabilitat d’horaris i servici de guarderia. SUGGERIMENTS: Eixides turístic culturals.

L’aula es transforma en un estudi radiofònic on els alumnes es converteixen en locutors, tècnics, redactors, entrevistadors... Realitzarán un programa radiofònic en el què tindran cabuda els seus temes preferits i inquietuds. OBJECTIU: Fomentar el treball en equip, la capacitat de discurs i síntesi, l’ús adequat de la paraula i el correcte llenguatge. El aula se transforma en un estudio radiofónico dónde los alumnos se convierten en locutores, técnicos, redactores, entrevistadores...Realizarán un programa radiofónico en el que tendrán cabida sus temas preferidos e inquietudes. OBJETIVO: Fomentar el trabajo en equipo, la capacidad de discurso y síntesis, el uso adecuado de la palabra y el correcto lenguaje. DESTINATARIS: Alumnes de Primària i Secundària. DURACIÓ: 10h aproximadament. SUGGERIMENTS: ampliar la duració del taller.

ANIMACIÓ Servici d’animació i espectàcles per a les celebracions de festivitats locals, fi de curs etc. OBJECTIU: assegurar la diversió en la jornada festiva. Servicio de animación y espectáculos para las celebraciones de festividades locales, fin de curso etc. OBJETIVO: asegurar la diversión en la jornada festiva.

SERVICIS: - Espectacle de màgia. - Espectacles acrobàtic i de malabars. - Globoflèxia. - Espectacle circense d’humor. - Contacontes. - Pinta cares. - Animadores/as i cuidadores/as. - Inflables. DESTINATARIS: Alumnes del centre o localitat. DURACIÓ: variable de 1 a 4h. SUGGERIMENTS: Gimcanes temàtiques.

19


20

joventut juventud


Los equipos de animación QF que llevan a cabo nuestros programas se basan en los siguientes principios: - Aprendizaje en el entorno del ocio e interculturalidad. - Principios coeducativos evitando actividades de carácter sexista. - Valoración del entorno donde se realizan las actividades y los medios que se utilizan. - Evaluación a diario las actividades. - Motivar a los jóvenes con la participación y el trabajo en equipo. - Disfrutar de las actividades en un ambiente de compañerismo distendido mientras se forman.

Els equips d’animació QF que duen a terme els nostres programes es basenen els principis següents: - Aprenentage en l’entorn de l’oci i interculturalitat. - Principis coeducatius evitant activitats de caràcter sexista. - Valoració de l ‘entorn on es realitzen les activitats i els mitjans que s’utilitzen. - Avaluació diàriament les activitats. - Motivar els joves amb la participació i el treball en equip. - Gaudir de les activitats en un ambient de companyonia distès mentre es formen.


22

OCI I TEMPS LLIURE / PREVENCIÓ D’ADICIONS PREVENCIÓ D’ADICCIÓ A LES NOVES TECNOLOGIES

OCI I TEMPS LLIURE El Programa d’oci alternatiu comprén activitats esportives, culturals, lúdiques i formatives. OBJECTIU: emprar el temps lliure dels joves amb propostes que responguen als seus gustos i inquituts a mes d’oferir una ocupació constructiva de l’oci i temps lliure a la joventut, facilitant així la seua integració, comunicació i interrelació. El Programa de ocio alternativo abarca actividades deportivas, culturales, lúdicas y formativas. Objetivo: se propone emplear el tiempo libre de los jóvenes con propuestas que respondan a sus gustos e inquitudes y ofrecer una ocupación constructiva del ocio y tiempo libre a la juventud, facltando así su integración, comunicación e interelación.

-

ACTIVITATS: dansa del ventre hip-hop, funky capoeira percusió breakdance ritmes llatins

TALLERS: - còctels sense alcohol - disseny gràfic - maquillatge - grafitti - supervivència doméstica - fotografia digital

DESTINATARIS: Joves de la localitat amb edats compreses entre 12 i 18 anys. DURACIÓ: anual, trimestral o mensual a estimar en sessions de 1,5h a 2h.

El programa que ha elaborat QF analitza les conseqüencies del ús inapropiat de les noves tecnologies en els més joves, donant a conéixer lels riscos que conlleva esta mala pràctica. OBJECTIU: que l’alumne adquirisca conductes responsables i adequades per a evitar una mala utilització d’internet, dels videojocs, les xarxes socials, el telèfon móvil... El programa que ha elaborado QF analiza las consecuencias del uso inadecuado de las nuevas tecnologías en los más jóvenes, dando a conocer los riesgos que conlleva esta mala práctica. Objetivo: que el alumno adquiera conductas responsables y adecuadas para evitar una mala utilización de internet, los videojuegos, las redes sociales, el teléfono móvil...

ACTIVITATS: en el programa es treballa l’autoestima, les habilitats socials, el control d’impulsos etc. DESTINATARIS: 5º I 6º d’ Educació Primària obligatòria. DURACIÓ: variable, 3h aproximadament.

PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES QF ha desarrollat un programa de prevenció de drogodepèndencies que treballa sobre els factors de risc i protecció indispensables davant esta problemàtica. OBJECTIU: proporcionar els coneiximents i elements indispensables a l’alumne per a que puga tomar una decisió adequada davant una situació de risc i lograr que adopte una actitud crítica i raonada davant el tema de les drogues. QF ha desarrollado un programa de prevención de drogodependencias que trabaja sobre los factores de riesgo y protección indispensables ante esta problemática. Objetivo: proporcionar los conocimientos y elementos indispensables al alumno para que pueda tomar una decisión adecuada ante una situación de riesgo y lograr que adopte una actitud crítica y razonada ante el tema de las drogas.

ACTIVITATS: Deixa’m que et conte una cosa sobre.... Creació de missatges de prevenció. Taller de begudas sense alcohol. DESTINATARI: 6º d’educació primària obligatoria i ESO. DURACIÓ: variable, sessions de 1,5h acumulables segons programa.


ESCOLA MARINERA

23

ESCOLA MARINERA D’ESTIU Activitats nàutiques en la Platja de Gandia amb l’empresa col·laboradora Gandia Surf. Els alumnes practicaran planxa de vela, vela lleugera, navegació, catamarà, surf amb body-boards, piragües... a més de divertits jocs de platja i tallers mariners. OBJECTIU: la pràctica d’exercici físic, coneixement de diverses modalitats nàutiques, sociabilitat i molta diversió. Actividades náuticas en la Playa de Gandia con la empresa colaboradora Gandia Surf. Los alumnos practicarán windsurf, vela ligera, navegación, catamarán, surf con bodyboards, piraguas...además de divertidos juegos de playa y talleres marineros. OBJETIVO: la práctica de ejercicio físico, conocimiento de diversas modalidades náuticas, sociabilidad y mucha diversión. DESTINATARIS: Des dels més menuts fins a joves segons activitat. DURACIÓ: última setmana de Juny i els mesos de Juliol i Agost.

JORNADES NÀUTIQUES - DIA PIRATA: S’imparteixen nocions bàsiques de navegació a les ‘tripulacions pirates’ a fi de conquerir la torre del tresor en distintes embarcacions. Es finalitza amb el bombardeig de globus entre els distints navilis. -

DIA PIRATA: Se imparten nociones básicas de navegación a las “tripulaciones piratas” con el fin de conquistar la torre del tesoro en distintas embarcaciones. Se finaliza con el bombardeo de globos entre los distintos navíos.

DESTINATARIS: Recomanat per a xiquets menors de 10 anys. DURACIÓ: mitja jornada. SUGGERIMENTS: ampliació a jornada completa amb la realització de jocs de platja.

- BAUTISME DE MAR: Nocions teoricopràctiques de la navegació en distintes embarcacions: vela lleugera, caiacs, catamarà... -

BAUTISMO DE MAR: Nociones teórico-prácticas de la navegación en distintas embarcaciones: vela ligera, kayaks, catamarán...

DESTINATARIS: Recomanat per a xiquets majors de 10 anys. DURACIÓ: mitja jornada. SUGGERIMENTS: ampliació a jornada completa amb la realització d’una Gimcana nàutica.

- REGATES: Aproximació al món de la competició nàutica prenent com a referència l’Amèrica’s Cup. Es divideixen en equips i es realitzen proves puntuables. -

REGATAS: Aproximación al mundo de la competición náutica tomando como referencia la America’s Cup. Se dividen en equipos y se realizan pruebas puntuables.

DESTINATARIS: Joves. DURACIÓ: jornada completa.


24

turisme adults turismo adultos


GESTIÓN PERSONALIZADA Nuestro personal atenderá vuestras sugerencias y se intentará adaptar a vuestros gustos e intereses. Con nosotros, no tendrás que preocuparte de nada, ya que gestionaremos todas las reservas de servicios, menús, entradas… PERSONAL CUALIFICADO: nuestros guías tienen experiencia en atención al cliente y además, poseen otros muchos meritos para desarrollar su trabajo. Tened en cuenta que entre nuestra plantilla de guías se encuentran estudiantes i titulados de Historia, Arte, Geografía, Turismo… IDIOMAS: Disponibilidad de realizar las visitas guiadas en varios idiomas, incluyendo Valenciano, Inglés, Francés…

GESTIÓ PERSONALITZADA El nostre personal atendrà els vostres suggeriments i intentarà adaptar-se als vostres gustos i interessos. Amb nosaltres, no hauràs de preocupar-te de res, ja que gestionem totes les reserves de servicis, menús, entrades... PERSONAL QUALIFICAT: els nostres guies tenen experiència en atenció al client i a més, posseïxen molts altres mèrits per a desenvolupar el seu treball. Tingueu en compte que entre la nostra plantilla de guies es troben estudiants i titulats d’Història, Art, Geografia, Turisme.. IDIOMES: Disponibilitat de realitzar les visites guiades en diversos idiomes, incloent Valencià, Anglés, Francés..


VALÈNCIA

VALÈNCIA: L’ALBUFERA

REQUENA

Recorrerem els principals monuments de la Ciutat de València, que ens permetran observar de primera mà el present, passat i futur de la capital del Túria. Des de les Torres de Serrans, passant per la Catedral i el Micalet, la Llotja, el Mercat Central, Santa Caterina fins l’Estació del Nord, el nostre recorregut ens permetrà explorar els principals estils arquitectònics i artístics de la Ciutat.

A escassos quilòmetres de València capital es troba el Parc Natural de l’Albufera on farem una visita a una Barraca i un passeig en Barca pel Llac. També visitarem el Poble del Palmar. D’altra banda, ens aproparem a la Devesa del Saler, on podrem observar la rica flora i fauna d’ aquest Parc Natural. Per a completar la visita, que millor que un dinar típic de la zona.

Recorrremos los principales monumentos de la Ciudad de Valencia, que nos permitirán observar de primera mano el presente, pasado y futuro de la capital del Turia. Desde las Torres de Serranos, pasando por la Catedral y el Micalet, la Lonja, el Mercado Central, Santa Catalina hasta la Estación del Norte, en nuestro recorrido nos permitirá explorar los” los principales estilos arquitectónicos y artísticos de la Ciudad

A escasos kilómetros de Valencia capital se encuentra el Parque Natural de la Albufera dónde realizaremos una visita a una Barraca y un paseo en Barca por el Lago. También visitaremos el Pueblo del Palmar. Por otro lado, nos acercaremos a la Dehesa del Saler, donde podremos observar la rica flora y fauna de este Parque Natural. Para completar la visita, que mejor que una comida típica de la zona.

El nostre recorregut s’inicia amb la visita a una Bodega a Requena, famoses per la qualitat dels seus vins. Veurem com aquesta ciutat ha mantès la tradició vitivinícola, adaptant-se als temps que corren. Després ens traslladem a una carnisseria tradicional, on farem una degustació d’alguns dels magnífics productes tradicionals. Per a completar, visitarem, les Coves de la Villa. Finalitzarem el recorregut a un Restaurant de Requena, on degustarem alguns dels plats típics de la localitat.

26

DESTINATARI: adults DURACIÓ: 4 h

DESTINATARI: adults

SUGGERIMENTS: les visites poden realitzar-se en diversos idiomes. A més, podem modificar la visita per a què tinga un contingut temàtic particular: La València Romana, la València Islàmica, la València Medieval i Moderna, el Port de València i l’Amèrica’s Cup, el Circuit de Fòrmula 1, les Falles...

DURACIÓ: 4 h SUGGERIMENTS: Si hi ha disponibilitat, podem realitzar alguna degustació a la zona. D’altra banda, podem modificar la visita i incloure el Museu de l’Arròs (a València) o el Port de València.

Nuestro recorrido se inicia con la visita en una Bodega a Requena, famosas por la calidad de sus vinos. Veremos como esta ciudad ha mantenido la tradición vitivinícola, adaptándose a los tiempos que corren. Después nos trasladamos a una carnicería tradicional, donde haremos una degustación de algunos de los magníficos productos tradicionales Para completar, visitaremos, las Cuevas de la Villa.Finalizaremos el recorrido en un Restaurante de Requena, donde degustaremos algunos de los platos típicos de la localidad.

DESTINATARI: adults DURACIÓ: 6 h

EXTRES: Entrades NO incloses

EXTRES: Visita a la Barraca i Passeig en barca NO inclosos.

MEDI DE TRANSPORT: tren, autobús, cotxe. metro

MEDI DE TRANSPORT: autobús, cotxe.

MEDI DE TRANSPORT: autobús, cotxe.

ADAPTABILITAT: si

ADAPTABILITAT: no

ADAPTABILITAT: no

BANYS: si

BANYS: si

BANYS: si

DINAR: restaurants de la zona

DINAR: picnic o restaurants de la zona

DINAR: restaurant de la localitat

EXTRES: Entrades i materials inclosos


XÀTIVA

XÀTIVA SALUDABLE

XÀTIVA I GANDIA: LA RUTA DELS BORJA

La nostra visita s’inicia en el Casc Històric de la Ciutat de Xàtiva, on podrem veure alguns dels monuments més representatius de la ciutat com la Seu o la Plaça de la Trinitat. A continuació, visitarem el Museu de l’ Almudí, on veurem algunes de les peces mes importants de la Història de Xàtiva. Després pujarem amb el tren turístic, on desprès de visitar-lo, menjarem un magnific arròs al forn en el Restaurant Mirador del Castell.

La Costa del Castell és un magnífic paratge natural situat a meitat camí entre la ciutat i el Castell. Primer farem un recorregut per alguns dels principals monuments de Xàtiva i iniciarem l’ascens per la Costa del Castell, on trobarem testimonis del passat romà, visigòtic, islàmic i medieval. Finalment arribarem al castell, on visitarem les dependències i on podrem dinar el famòs arròs al forn.

Nuestra visita se inicia en el Casco Histórico de Xàtiva, donde podremos ver algunos de los monumentos más representativos de la ciudad como La Sede o la Plaza de la Trinidad. A continuación, visitaremos el Museo de el Almudí, donde veremos algunas de las piezas mes importantes de la Historia de Xàtiva. Después subiremos con el tren turístico, donde después de visitarlo, comeremos un magnífico arroz al horno en el Restaurante “Mirador del Castell”

La Costa del Castillo es un magnífico paraje natural situado a mitad camino entre la ciudad y el Castillo. Primero haremos un recorrido por los principales monumentos de Xàtiva e iniciaremos el ascenso por la Costa del Castillo, donde encontraremos testigos de los pasado romano, visigótico, islámico y medieval. Finalmente, llegaremos al Castillo, donde visitaremos las dependencias y donde podremos comer un maravilloso arroz al horno.

La nostra visita tindrà com objectiu seguir les emprentes de la Família Borja. Iniciem l’itinerari a l’Antiga Universitat, presidida per les figures dels membres més rellevants de la Família. El recorregut pels carrers de la ciutat es detindrà davant del conjunt de la Colegiata i del Ajuntament de Gandia. Finalitzarem la visita al Palau Ducal. Posteriorment, ens traslladarem a la Ciutat de Xàtiva on podrem visitar alguns dels escenaris relacionats amb aquesta família.

DESTINATARI: adults

Nuestra visita tendrá como objetivo seguir las huellas de la Família Borja. Iniciamos el itinerario en la Antigua Universidad, presidida por las figuras de los miembros más relevantes de la Família.El recorrido por las calles de la ciudad se detendrá delante del conjunto de la Colegiata y del Ayuntamiento de Gandia. Finalizaremos la visita en el Palacio Ducal. Posteriormente, nos trasladaremos a la Ciudad de Xàtiva donde podremos visitar algunos de los escenarios relacionados con esta família.

DURACIÓ: 6 h

DESTINATARI: adults

SUGGERIMENTS: Podem reduir les hores de la visita, acabant a les 14 h, o bé, que et quedes a dinar al Restaurant “Mirador del Castell” sense l’assistència del nostre guia.

DURACIÓ: 5 h

DESTINATARI: adults

SUGGERIMENTS: Com una altra ruta saludable, podem realitzar un recorregut mediambiental per la Cova Negra i l’Estret de les Aigües, amb una durada d’unes 3 hores més o menys

DURACIÓ: 4 h

EXTRES: Entrades, Menús i Servicis NO inclosos

SUGGERIMENTS: Es pot completar la visita amb un dinar a la Ciutat de Xàtiva, o bé, amb una visita més completa visitant el seu Castell.

MEDI DE TRANSPORT: tren, autobús, cotxe, tren turístic.

EXTRES: Entrades i Menús NO inclosos

EXTRES: Entrades NO incloses

MEDI DE TRANSPORT: autobús, tren

MEDI DE TRANSPORT: tren, autobús, cotxe.

ADAPTABILITAT: no

ADAPTABILITAT: no

ADAPTABILITAT: no

BANYS: si

BANYS: si

BANYS: si

DINAR: Rte. Mirador del Castell

DINAR: Rte. Mirador del CAstell

DINAR: restaurant de la localitat.

27


28

benestar social bienestar social


Bienestar Social se define como una serie de factores que participan en la calidad de vida de la persona y que hacen que nuestra existencia sea más tranquila y satisfactoria. Con esta premisa y nuestra experiencia QF elabora sus programas para prestar el apoyo y asesoramiento necesarios para la integración social y laboral de diversos colectivos, logrando su mejor calidad de vida. Se pretende facilitar la Integración sociolaboral normalizada y una vida autónoma. QF proporcionará el personal necesario debidamente cualificado y adaptado según las características del colectivo al que va dirigido el programa. Nuestro objetivo es proporcionar a los participantes apoyo y los reciursos necesarios para su desarrollo personal.

Benestar Social es defineix com una sèrie de factors que participen en la qualitat de vida de la persona i que fan que la nostra existència siga més tranquil·la i satisfactòria. Amb esta premissa i la nostra experiència QF elabora els seus programes per a prestar el suport i assessorament necessaris per a la integració social i laboral de diversos col·lectius, aconseguint la seua millor qualitat de vida. Es pretén facilitar la Integració sociolaboral normalitzada i una vida autònoma. QF proporcionarà el personal necesari degudament qualificat i adaptat segons les característiques del col·lectiu a què va dirigit el programa. El nostre objectiu és proporcionar als participants suport i els recursos necessaris per al seu desenvolupament personal.


30

INMIGRACIÓ / IGUALTAT IMMIGRACIÓ Programes concrets dedicats a resoldre diverses problemàtiques d’integració que presenta aquest col·lectiu. OBJECTIU: Facilitar la integració sociocultural de l’immigrant al nostre país. Programas concretos dedicados a resolver diversas problemáticas de integración que presenta este colectivo. OBJETIVO: Facilitar la integración socio-cultural del inmigrante en nuestro país.

IGUALTAT

ACTIVITATS: - Promoció de la Salut - Intervenció per a la gestió de conflictes culturals. - Suport a dones immigrants per a facilitar la seua integració social. - Mediació intercultural en parcs.

Projecte que pretén prestar suport i assessorament per a la integració de les persones amb desigualtats en el medi social i laboral. OBJECTIU: proporcionar suport i els recursos necessaris per a promoure en els participants sentiments de competència i seguretat; a més d’adquirir coneixements que influeixquen en el seu desenvolupament personal a fi d’apostar per la prevenció.

DESTINATARI: col·lectiu d’inmigrants de la zona o localitat. DURACIÓ: variable en sessions de 1,5h acumulables, programa basic: 20h SUGGERIMENTS: Realització de tallers d’Igualtat.

Proyecto que pretende prestar apoyo y asesoramiento para la integración de las personas con desigualdades en el medio social y laboral. OBJETIVO: proporcionar apoyo y los recursos necesarios para promover en los participantes sentimientos de competencia y seguridad; además de adquirir conocimientos que influyan en su desarrollo personal con el fin de apostar por la prevención.

ACTIVITATS: - Campanya de sensibilització ciutadana d’igualtat d’oportunitats. - Taller d’arreglaments bàsics en la llar. - Taller de bricolatge per a dones. - Taller de restauració de mobles. - Taller d’habilitats domèstiques per a hòmens. - Taller de cuina per a homes. DESTINATARI: col·lectiu de persones amb desigualtats socials. DURACIÓ: variable en sessions de 1,5h acumulables, programa basic: 20h. SUGGERIMENTS: ampliació de programa.


DONES / PERSONES MAJORS

31

GESTIÓ DE CENTRES DE PERSONES MAJORS COORDINACIÓ I ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL DE CENTRES SOCIALS

DONES Programes i cursos dedicats a educar la dona en valors com la igualtat, llibertat i justícia. OBJECTIU: que la dona puga decidir les seues opcions formatives i opcions de vida amb llibertat i sense condicionaments ni discriminació, aconseguint així la seua integració completa en la societat actual. Programas y cursos dedicados a educar a la mujer en valores como la igualdad, libertad y justicia. OBJETIVO: que la mujer pueda decidir sus opciones formativas y opciones de vida con libertad y sin acondicionamientos ni discriminación, logrando así su integración completa en la sociedad actual.

ACTIVITATS: - Programa de reintegració de persones amb càrregues familiars. - Programa d’inserció laboral de dones en desocupació. - Programa d’integració laboral per a majors de 45 anys. - Programa per a dones immigrants, facilitant la seua integració. CURSOS: - Curs d’ informàtica. - Curs bàsic de geriatria. - Curs de manteniment i neteja d’ins-tal·lacions. - Curs d’animació i ajuda a persones dependents. - Curs de manipulació d’aliments. DESTINATARI: col·lectiu de dones. DURACIÓ: sessions programa i/o cursos elegits. SUGGERIMENTS: Realització de tallers de igualtat.

QF oferix una sèrie de servicis i programes que donan suport a la convivència i participació dels majors en els centres socials de la localitat. OBJECTIU: millorar les condicions de vida de les persones majors, afavorir hàbits de vida saludable i actituds positives cap a l’envelliment a través de l’oferta d’activitats i programes dissenyats especialment per a aquest col·lectiu. QF ofrece una serie de servicios y programas que apoyan la convivencia y participación de los mayores en los centros sociales de la localidad. OBJETIVO: mejorar las condiciones de vida de las personas mayores, favorecer hábitos de vida saludable y actitudes positivas hacia el envejeciemiento a través de la oferta de actividades y programas diseñados especialmente para este colectivo.

ACTIVITATS: - Servici d’informació, orientació i assessorament. - Programa d’activitat física i salut. - Programa de rehabilitació. - Programes culturals i formatius. - Tallers de manualitats. - Programa d’animació sociocultural i participació. - Cursos de expressió artística, esport, salut, oci... DESTINATARI: Col·lectiu de persones majors. DURACIÓ: a convindre amb el centre segons activitats. SUGGERIMENTS: eixides turístic culturals.


32

CUINA FÀCIL I SALUDABLE / VIDA SALUDABLE CUINA FÀCIL PER A GENT OCUPADA Degut a l’accelerat ritme de vida actual, homens i dones tenen poc de temps per a dedicar-se a la tarea de cuinar, amb la conseqüència d’una dieta poc equilibrada. QF proposa solucionar aquesta problemàtica poc saludable amb la impartició d’interessants cursos de cuina eminentement pràctics. OBJETIU: facilitar al participant la tasca de cuinar a diari d’una forma saludable i económica. Debido al acelerado ritmo de vida actual, hombres y mujeres poseen escaso tiempo que dedicar a la tarea de cocinar, con la consecuencia de una dieta poco equilibrada. QF propone solucionar esta problemática poco saludable con la impartición de interesantes cursos de cocina eminentemente prácticos. OBJETIVO: facilitar al participante la tarea de cocinar a diario de una forma saludable y económica. DESTINATARI: Homes i dones. DURACIÓ: 20h. SUGGERIMENTS: acompanyar-lo amb el curs vida saludable per a gent ocupada.

VIDA SALUDABLE PER A GENT OCUPADA L’alimentació I la activitat física són de vital importància per a gaudir d’un óptim estat de salut. QF pretén instaurar un estil de vida saludable mitjançant el seu Programa d’esport i vida sana. OBJETIU: millorar la salut des d’una actitud proactiva i mediant el aprenentatge del concepte de salut integral: nutrició, hàbits saludables, salut emocional... El curs té com a finalitat l’aconseguiment d’un equilibri psíquicofísic. La alimentación y la actividad física son de vital importancia para lograr un óptimo estado de salud. QF pretende instaurar un estilo de vida saludable gracias a su Programa de deporte y vida sana. OBJETIVO: mejorar la salud desde una actitud proactiva y mediante el aprendizaje del concepto de salud integral: nutrición, hábitos saludables, salud emocional...El curso tiene como finalidad el logro de un equilibrio psíquico-físico.

ACTIVITATS: - Classes majoritariament pràctiques amb un sistema participació i integral per a la correcta assimilació dels coneiximents impartits. - Ensenyament d’exercicis que el participant podrà realitzar diariament emprenent poc temps. DESTINATARIS: Homes i dones. DURACIÓ: 20h. SUGGERIMENTS: completar-lo amb el curs cuina fàcil i saludable per a gent ocupada.


la nostra experiència nuestra experiencia


34

TURISME / ESPORTS TURISME ESCOLAR I ADULTS

ESPORTS

Animadores Mislata.Col. Amadeo Tortajada. Col·legi Obispo Pont.Vilareal IES Juan Bta. Porcar Col.Comte de Aranda. l’Alcora - Castelló Col·legi La Salle. Alcoi. IES Padre Arqués. Concentaina. CEIP Sant Miquel. Vilafamés. Col·legi José Arnauda.Alcoi. British School of Valencia. Escola Infantil Chiquitin Alameda. Col.Attilio Bruschetti. Xàtiva. Col·legi Sagrada Familia. Xixona. Col·legi Helios. l’Eliana. Col.Sta.Ana y S.José de la Montaña. Albal Col.Sagrado Corazón Atalaya. Buñol. Col. Paluzie. Catarroja Col·legi 9 d’Octubre. Senyera. IES Hort de Feliu. Alginet. Brenntag Química SA. Massalfassar. Col·legi Bisbe Climent. Castellón Plana. Escola d’Adults de Paterna. Ajuntament d’Estivella. Ajuntament Paterna. Ajuntament El Puig. Ajuntament Massanassa. Ajuntament Alcántara del Xúquer. Ajuntament Sagunt. Ajuntament Requena. Ajuntament Puçol. Ajuntament Xeraco. Ajuntament Pobla Vallbona. Ajuntament Beniflà. Linguatur - Viajes Sanabria SA. Zamora. ALCER Alacant. Associació Hispano Alemana. Residència 3ºedat Mas Camarena. Catàleg de Toc’s (Servici d’Assistència a Recursos Culturals)Diputació València. Visites Guiades Associacions de Jubilats. Visites Guiades Particulars. Visites Guiades Centres Escolars. Visites Guiades Ajuntaments.

ESCOLES ESPORTIVES Escoles Esportives Municipals. Xàtiva. Escoles Esportives Municipals. Manuel. Escoles Esportives Municipals. L’Olleria. Escoles Esportives Municipals. Genovés Escoles Esportives Municipals. Llosa de Ranes Escoles Esportives Municipals. Llutxent ORGANITZACIÓ EVENTS ESPORTIUS Organització events Esportius Consell Municipal d’Esports de Xàtiva Organització events Esportius. Regidoria d’Esports de Massamagrell SERVICI SOCORRISTES I CURSOS DE NATACIÓ Servici de Socorristes i Vigilància piscines Municipals. Xàtiva. Servici de Socorristes i Vigilància piscines Municipals. Pobla del Duc. Servici de Socorristes i Vigilància piscines Municipals. Lloc Nou d’en Fenollet. Servici de Socorristes i Vigilància piscines Municipals. Moixent. Servici de Socorristes i Vigilància piscines Municipals. Canals. Cursos de Natació per a xiquets i adults. Xàtiva. Cursos de Natació per a xiquets i adults. Moixent Cursos de Natació per adults. Pobla del Duc MANTENIMENT Manteniment d’Instal·lacions Esportives. Xàtiva. Manteniment d’Instal·lacions Esportives. Canals ACTIVITATS ESPORTIVES Activitats Esportives Extraescolars. Moixent. Activitats Esportives Extraescolars Col.legi Claret. Xàtiva.

Activitats Esportives en adults i persones majors. Xàtiva. Activitats Esportives en adults i persones majors. Barxeta. Activitats Esportives en adults i persones majors. Genovés. Activitats Esportives en adults i persones majors. Gandia. Servici d’ assitència als Joves amb la preparació, organització i execució de les activitats que componen la campanya “La Senda del Poeta “Ruta Senderista IVAJ.

EDUCACIÓ ESCOLES D’ESTIU, PASQUA I NADAL Escola pasqua, nadal i d’estiu. Xàtiva. Escola d’estiu. Catadau. Escola d’estiu. Genovés. Escola d’estiu. Alcasser. Escola d’estiu. Manuel. Escola d’estiu i nadal. Massanassa. Escola d’estiu i nadal. Massamagrell. Escola d’estiu. Moixent. Escola d’estiu. Navarrés. Escola pasqua, nadal i estiu.la Pobla del Duc Escola d’estiu. Rotglà i Corberà. Escola d’estiu. Torrent. Escola estiu de Mancomunidad Manuel, l’Enova, Rafelguaraf i Sant Joan d’Énova. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AMPA Col·legi Dominiques. Xàtiva. AMPA Col·legi Ausias March.Llutxent. AMPA. Col. Dominiques. Vilanova de Castelló. AMPA. la Mare de Déu del Carme. Cabanyal AMPA. C.P. Pare Moreno. Moixent. AMPA. C.P. Beata Ines. Benigànim. Col·legi Claret. Xàtiva. Col·legi Maria Inmaculada. Carcaixent C.P. Santa Anna. Algemesí. C.P. Blasco Ibañez. Montesa. C.P. Mestre Rafael Noguera. Daimus. C.P. Taquigrafo Martí. Xàtiva.


EDUCACIÓ / JOVENTUT / BENESTAR SOCIAL PROGRAMA D’ABSENTISME ESCOLAR Servicis Socials Ajuntament Manises. GESTIÓ DE MENJADORS ESCOLARS Col·legi Claret. Xàtiva. Col·legi Jacinto Castañeda. Xàtiva. Escoles Pies, Malvarrosa. València. Col·legi Mª Inmaculada. Carcaixent. Col·legi Lluis Vives. Puçol. Col·legi La Masia. Museros. Col·legi Sta. Ana. Algemesí. Col·legi Cervantes. Godella. Col·legi José Pedrós. Piles. DINAMITZACIÓ SOCIO-CULTURAL Ajuntament de Xàtiva Disseny i Elaboració Programa-Concurs de ràdio contingut mediambiental. Taller de mediambient. Tallers per a joves. Servici d’animació sociocultural durant l’exposició “La LLar dels Borja”. Servici de dinamització socio-cultural i educativa de la exposició “Cova Negra.” Ajuntament d’Algemesí Tallers de joventut. Diputació de València Visites Guiades (Tour d’ofertes Culturals) Tallers didàctics(Programes de Difusió Cultural).

JOVENTUT FIRES DE L’ESTUDIANT I i II Fira de l’Estudiant Catarroja. I, II i II Fira de l’Estudiant Xàtiva. I a VIII Fira de l’Estudiant Gandia. Fira de l’Estudiant Torrent (dos anys). I Fira de l’Estudiant Vall d’Albaida. CENTRES D’INFORMACIÓ JUVENIL C I J de Gandia. C I J de Xàtiva. C I J de Torrent. C I J de El Grau. Telèfon Jove. Gestió del Servici d’informació juvenil IVAJ. Centre Coordinador i d’assesorament i documentació juvenil. OCI ALTERNATIU Ajuntament Xàtiva. Ajuntament Torrent. Ajuntament Massamagrell. Ajuntament Oliva. Ajuntament Nàquera. Ajuntament Sueca. Ajuntament Algemesí. Promoció, organització i gestió de “La Senda del Poeta Miguel Hernández” IVAJ. DOCÈNCIA I TALLERS Ajuntament Manises.

BENESTAR SOCIAL E.P.A.S (escoles adults) Ajuntament Canals. Ajuntament Moixent. Ajuntament Paiporta. Ajuntament Paterna.

Ajuntament Gandia Gestió i coordinació Centre de Convivència 3ª edat. Activitats en els Centres de Convivència 3º edat. Rois de Corella, Corea. Campanya de cuidat d’ancians. Servici d’atenció en el Centre de dia. Cursos de formació per al desenrrotllament i expressió artísitica per a persones majors. Projectes: “Construïm una nova ciutadania per a la convivència”.

Jornades, conferències i tallers per a la integració social. Convivència intercultural. III Jornades Municipals d’immigració. Gestió i assistència Centre Amics. Atenció psicològica a immigrants. Organització d’activitats programa “Centre Intercultural per al col·lectiu d’immigrants”. Pla de comunicació per a la integració social dels immigrants. Docència: aprén les llengües i la cultura d’acollida. Coexistència a la convivència del col·lectiu d’immigrants. Organització d’activitats en el Centre intercultural. Taller de qualitat educativa per a la integració social. Gestió oficina d’atenció a la víctima del delito. Gestió de la OMIRA(oficina municipal de informació i suport a les associacions. Creació i desenvolupament de l’oficina de la discapacitat e implantació de la llei de dependència. Activitats per a les persones majors Ajuntament Genovés. Ajuntament Barxeta. Ajuntament d’Olleria. Ajuntament Manises. Ajuntament Manuel. Ajuntament Mislata. Activitats amb xiquets discapacitats Ajuntament Manises. Ajuntament Massamagrell. INFODONA: cursos i tallers Ajuntament Manises. Ajuntament Mislata. Campanya d’animació en residències de Persones Majors. Res. 3º edat Sanitas Mas Camarena. Res. 3º edat de Silla.

35


Traducció lingüística: Paula Cuenca

TURISME ESPORT JOVENTUT EDUCACIÓ BENESTAR SOCIAL C/ Castellón, nº 2, 3º pta. 8 - 46004 Valencia Tel. 96 353 20 90 - Fax. 96 352 21 79 www.quatrefulles.com quatrefulles@quatrefulles.com

CATALOGO ACTIVIDADES QUATRE FULLES 2014-15  

Desde su creación QF ha llevado a cabo numerosos proyectos, aplicando una metodología basada en los principios de: estudio de las necesidade...