__MAIN_TEXT__

Page 1

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

Une poétique de l’action collective De poëtica van collectieve actie Mais qu’est ce qui agite donc tous ces gens ? Ils marchent, pédalent, tirent ou soulèvent. Ils tapotent sur des ordinateurs, réparent, plantent, observent, chantent, boivent et réfléchissent. Ils projettent, structurent, montent dans les arbres, en redescendent (le plus souvent), utilisent des fourches et des bics. Ils élèvent des vers qui les regardent d’en bas, à moins qu’ils ne fassent des vers. Ils transmettent des bits d’info avec leurs TIC, tout en mangeant slow food. Ils clôturent pour mieux relier, ils circulent sans réchauffer le climat, ils échangent dans tous les sens. Et inversement. Ils font la fête car les choses sont sérieuses. Ils réunionnent sans sombrer dans la réunionite. Alors ils parlent, oui, mais ils se parlent. Ils produisent et créent des richesses mais ne monnaient rien. Ils offrent du temps alors qu’ils en manquent. Ils travaillent patiemment sur des situations locales comme réponses aux urgences du global. Sans être médecins, ils font des diagnostics, sans être urbanistes ils font de l’urbain. Sans être agriculteurs

ils produisent des légumes et sans être politiciens ils sont responsables. Parce qu’individus, ils produisent des communs. Ils relient culture et nature sans réserve et les questions environnementales se tissent dans le social. Tous ces actes posés, toutes ces singularités, forment un cadavre exquis des multitudes qui inventent le monde de demain. Ce qui les fait agir donc ? Loin de l’agitation, c’est le surcroît de vie dans la ville qu’ils créent pour résister à l’individualisme consommateur. Depuis six ans, quatre générations de cinq quartiers qui ont répondu à l’Appel à projet Quartiers durables citoyens de Bruxelles Environnement agissent avec ferveur – vingt au total donc . Ce sont une partie de leurs projets qui sont exposés ici. Cette exposition qui évoluera en fonction des productions futures dévoile la poétique de cet agir collectif entamé il y six ans. Ce n’est donc pas un bilan. C’est surtout un viatique pour les générations futures d’acteurs qui se lancent ou se lanceront dans l’aventure.

Maar wat beweegt al die mensen toch? Ze stappen, trappen, trekken, tillen, ... Ze trommelen op computers, herstellen, planten, observeren, zingen, dringen en denken na. Ze projecteren, structureren, klimmen in bomen en komen weer op de grond (in de meeste gevallen toch), hanteren vorken en pennen. Ze tillen wormen op die op hen uit de hoogte neerkijken. Anderen pennen dan weer vlijtig verzen neer. Ze zenden infobytes door met hun technologische snufjes terwijl ze slowfood eten. Ze plaatsen barrières om de mensen beter met elkaar in contact te brengen, ze bewegen zich voort zonder het klimaat op te warmen en wisselen kris kras van alles uit. En in de omgekeerde richting. Ze feesten want ze nemen de dingen au sérieux. Ze vergaderen zonder vergaderziek te worden. En dus praten ze. Met elkaar. Ze produceren en creëren nieuwe rijkdommen, maar vragen voor niets geld. Ze bieden hun tijd aan, maar hebben er zelf niet genoeg. Ze werken geduldig aan lokale situaties als antwoord op globale urgenties. Ze zijn geen artsen, maar stellen

diagnoses. Ze zijn geen stedenbouwkundigen maar doen aan stedenbouw. Ze zijn geen landbouwers maar kweken groenten en ook al zijn ze geen politici, ze zijn verantwoordelijk. Ze zijn individuen, en dus produceren ze voor de gemeenschap. Ze brengen cultuur en natuur samen en de milieukwesties raken verstrikt in de sociale dimensie. Al deze gestelde daden en bijzonderheden maken één groot gevarieerd geheel dat de wereld van morgen zal uitvinden. Maar wat drijft hen? Ver van de gejaagdheid creëren ze extra leven in de stad om in te gaan tegen het individualisme van de consument. Al zes jaar lang zetten vier generaties van vijf wijken die zich kandidaat stelden voor de Projectoproep Participatieve wijken van Leefmilieu Brussel zich met passie in. Dat zijn er twintig in totaal. Hun projecten worden hier deels tentoongesteld. Deze tentoonstelling zal in functie van de toekomstige producties evolueren en legt de poëtica van dit collectief handelen bloot waar men zes jaar geleden mee begon. Dit is dus geen balans. Het is vooral een middel voor de toekomstige generaties van spelers die zich op het avontuur zullen storten.

Profile for quartiers durables citoyens

Panneaux de présentation  

Panneaux de présentation  

Advertisement