Page 4

VISIE VASTGOED

‘BEGIN MET DE P VAN PROFIT’ Quares beheert ongeveer 1,6 miljoen vierkante meter vooral logistieke gebouwen en heeft zich vanuit die activiteit ook ontpopt tot ‘parkmanager’. “In het verleden hebben semioverheidspartijen, zoals intercommunales, ook getracht parkmanagement op de kaart te zetten, maar de meeste initiatieven waren niet echt een succes”, stelt Freddy Hoorens.

“De focus lag te veel op uitstraling en beeldkwaliteit. In periodes van hoogconjunctuur zijn bedrijven misschien bereid te betalen voor vlaggen en bloemetjes. Maar als de conjunctuur omkeert, zakt dat als een pudding ineen. Bedrijven redeneren dan heel kostenbewust en zeggen “het is besparen op die extra’s of mensen ontslaan”. Wij

In Antwerpen is het de bedoeling dat de private en publieke sector de handen in elkaar slaan. In het zuiden van Antwerpen, op de site van het vroegere Petroleum Zuid, komt een nieuw duurzaam bedrijventerrein van 113 hectare, dat de naam Blue Gate Antwerp krijgt. De ambities zijn niet min. Philip Heylen (CD&V), de Antwerpse schepen voor Economie en voorzitter van de nv Blue Gate, noemt het “een van de belangrijkste economische projecten in de Antwerpse regio en zelfs in Vlaanderen”. Het nieuwe bedrijvenpark moet dé referentie worden voor duurzaamheid. “Duurzaamheid wordt de rode — of moet ik zeggen blauwe — draad op Blue Gate”, verklaart Heylen. “Op Blue Gate willen we de kringlopen sluiten: geen afval, maximaal hergebruik van water, materialen, energie enzovoort.” Bij de invulling van het bedrijventerrein ligt de focus op vier economische activiteiten: slimme logistiek, ecoproductie, onderzoek & ontwikkeling en energie. De vraag is of die selectiviteit in de huidige economische situatie houdbaar is. Wat als een bedrijf dat niet tot de vier beoogde activiteiten behoort, maar wel nieuwe werkgelegenheid garandeert, zijn oog laat vallen op Blue Gate? “Past het niet in de uitgangspunten en de vier economische domeinen, dan zal het niet voor Blue Gate zijn”, antwoordt Heylen. “Blue Gate is een investering in ondernemerschap in Antwerpen, maar het mag de stad niet verstikken. Vergeet niet dat de site vlak bij de stad ligt en aan belangrijke woongebieden zoals het Kiel en het

vertrekken ook vanuit een triple P-benadering: Profit, People, Planet. Maar wel heel bewust in die volgorde.” Quares realiseert financieel voordeel voor de bedrijven. Daarvoor werkt het via een ‘drietrapsmodel’ van gezamenlijk aankopen. Op basis van de nationale afname voor alle parken samen bedingt Quares bij leveranciers

gunstige tarieven. Vervolgens onderhandelt het over een hoeveelheidskorting op basis van de afname van het individuele bedrijvenpark. De derde trap is een korting voor bedrijven die extra diensten vragen. “Omdat de dienstenleverancier toch al op het bedrijventerrein moet zijn, zal hij voor die extra service geen aanrijtijd aanrekenen.”

BRIGHTPARK Na de reconversie van 5 miljoen euro moet er ruimte zijn voor veertig bedrijven.

Zuid grenst.” Toch houdt de schepen een zekere onderhandelingsmarge open: “Niet alle bedrijven zullen op alle domeinen even hoog scoren. Soms zullen we afwegingen moeten maken. Maar nogmaals: bedrijven die zich op Blue Gate willen vestigen, zullen op een of andere manier mee in dat verhaal van duurzaamheid moeten stappen. Vervuilende industrie of een supermarkt is er uitgesloten.”

Druk neemt toe Ook het bedrijventerrein Evolis in Kortrijk combineert grote duurzaamheidsinspanningen met ‘doordachte’ selectiecriteria. Tot nu toe hebben zich nog maar vier bedrijven gevestigd op het park (30 hectare), dat in 2008 openging. Toch staat de selectiviteit niet ter discussie, zegt

Stijn Vannieuwenborg, projectmanager immobiliaire projectontwikkeling bij de intercommunale Leiedal, de initiatiefnemer en de beheerder van het park. “Onze regio kampt met een braindrain naar steden als Gent en Antwerpen. Daar willen we onder meer met Evolis een antwoord op bieden. Belangrijke criteria bij de beoordeling van een dossier zijn de innovatiecapaciteit van het bedrijf en hoogwaardige tewerkstelling. Mochten we willen, dan was Evolis al lang ingevuld. Het ligt vlak bij de E17 en de Franse grens en is daardoor begeerd bij logistieke bedrijven. Maar daar hebben we andere terreinen voor. Al voelen we de druk wel toenemen. De bedrijfsruimte wordt schaarser. Daarom werken we heel actief aan de reconversie van verlaten sites.” z

44 30 MEI 2013 | WWW.TRENDS.BE

Mediargus met docroom pdf

Trends 30-05-2013  
Trends 30-05-2013  

Trends 30-05-2013