Page 2

niet duur

“Blue Gate is een investering in ondernemerschap in Antwerpen, maar het mag de stad niet verstikken” Philip Heylen, Antwerps schepen

BLUE GATE IN ANTWERPEN Het nieuwe bedrijvenpark vlak bij het Kiel en het Zuid moet dé referentie worden voor duurzaamheid.

van Tour & Taxis, wil de Gentse projectontwikkelaar Re-Vive tegen het einde van de zomer beginnen aan de voorbereidende werken van het duurzame bedrijventerrein Brightpark. Vandaag staat de zone gecatalogeerd als brownfield. “De sanering wordt een zware klus”, zegt Jelle Vandendriessche van Re-Vive. “De vorige eigenaars, maar ook de gebruikers voor hen, hebben door en onder elkaar verontreinigd. Daarom was het ook noodzakelijk de drie terrei-

nen te verwerven.” Re-Vive begroot de saneringskosten op 5 miljoen euro. Na de reconversie moet het een groen bedrijvenpark worden met plaats voor een veertigtal bedrijven. Een optimaal ruimtegebruik, het delen van faciliteiten en een goede ontsluiting voor zacht verkeer onderstrepen de duurzame ambitie van het bedrijvenpark. Met een toekomstig GEN-station in de nabijheid zal Brightpark ook via het openbaar vervoer bereikbaar zijn. “Er komt ook een collectieve parking met twee laadpalen voor elektrische wagens”, vult Jelle Vandendriessche de ‘groene’ maatregelen aan. “En we ontwerpen de gebouwen ook zo dat er zonnepanelen op de daken kunnen.”

Subsidies Met die laatste maatregel speelt ReVive ook in op de subsidieregeling van de Vlaamse overheid voor duurzame bedrijventerreinen. Een van de voorwaarden is dat de ontwikkelaar de CO2neutraliteit van het park garandeert. De Vlaamse steun voor de (her)aanleg van bedrijventerreinen bedraagt 30 procent van de investeringen in infrastructuur (wegen, fietspaden, groenzones...) en van investeringen ‘die bijdragen tot de verduurzaming van het terrein’ (intensief ruimtegebruik, energie- en waterbesparing...). Voor verouderde terreinen, brownfields, wetenschapsparken en erkende strategische bedrijventerreinen bedraagt de subsidie 60 procent. Ook Wallonië zet via een subsidieregeling in op de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen. De Waalse regering heeft 2,5 miljoen euro vrijgemaakt voor proefprojecten over eco-zonings, zones voor ‘economische activiteiten die in overeenstemming zijn met de principes van duurzame ontwikkeling’. Om ontvankelijk te zijn, moeten de projecten zeker vier van zes duurzaamheidscriteria dekken (gebruik en beheer van materiaal, water, energie, transport, beheer van de zone en uitrusting van de zone). Na een oproep in 2010 selecteerde een jury begin 2011 vijf projecten uit de dertien kandidaten. In Wallonië zijn de intercommunales de trekkers en de regisseurs van de ecozonings, al benadrukt Gaël Lambinon, ≤ WWW.TRENDS.BE | 30 MEI 2013 41

Mediargus met docroom pdf

Trends 30-05-2013  

Trends 30-05-2013

Trends 30-05-2013  

Trends 30-05-2013