Page 1


EEN MULTI足 DISCIPLINAIRE VASTGOED足 DIENSTVERLENER WAAR KWALITEIT EN INNOVATIE VOOROP STAAN

Onze dienstverlening wordt aangeboden in vier professionele disciplines: Agency: verkoop en verhuur van residentieel vastgoed en nieuwbouwprojecten Investment: beleggen in vastgoed en vastgoedfondsen Management: beheer van bedrijfsmatig en commercieel vastgoed Consulting: vastgoedadvies voor bedrijven en organisaties Quares wil op vlak van kwaliteit en innovatie de referentie zijn in de vastgoedsector, zodat we het hoogste rendement voor onze klanten en medewerkers garanderen. Verwacht u rentabiliteit op uw vastgoedinvestering? Wenst u een kwalitatieve en professionele dienstverlening? Zoekt u naar nieuwe en vernieuwende vastgoedoplossingen? Wilt u werken met een partner die vertrouwen uitstraalt en die bewezen resultaten aantoont? Kom dan eens met ons praten.

AGENCY

INVESTMENT

MANAGEMENT

INNOVATION

CONSULTING


INNOVATION STEEDS OP ZOEK NAAR DE BESTE DIENST EN HET BESTE PRODUCT

Quares heeft een eigen onafhanke足 lijke inhouse researchdivisie. Die ontwikkelt nieuwe vastgoed足 producten en -diensten voor de verschillende Quares-divisies. Tevens consulteert en analyseert deze divisie constant de markt. Hierdoor kan elke divisie voor haar specifieke klanten steeds de beste dienst en het beste product brengen. Dit duidelijk resultaatgericht en zonder dat dit de dagdagelijkse kwalitatieve opvolging van de klanten bemoeilijkt of belemmert. Er wordt constant gezocht naar vernieuwing en verbetering om te komen tot de meest duurzame oplossing die aan de steeds wijzigende behoeftes van de klant voldoet. Dit biedt de nodige garantie naar continu誰teit en kwaliteit in onze dienstverlening en samenwerking.

5


QUALITY REAL ESTATE SERVICES QUALITY CHARTER

1 We werken met hooggekwalificeerde medewerkers 2 We zijn vastgoedspecialisten met een 360° kennis op vlak van vastgoeddienstverlening 3 We bieden hoge financiële en fiscale kennis op vlak van vastgoed 4 We focussen op efficiëntie en winstmaximalisatie voor onze klanten 5 We zijn een award-winnend bedrijf, dat zichzelf regelmatig meet met concurrenten 6 We zijn een innovatief bedrijf met een eigen innovation-divisie 7 We hebben eigen kantoren in België, Nederland en Luxemburg 8 We zijn een financieel gezond bedrijf 9 We hebben een lange-termijn visie 10 We werken vanuit een duidelijke missie en heldere bedrijfswaarden


1 We volgen als trendsetter de nieuwe tendensen in de markt op de voet 2 We hebben een eigen innovation-divisie 3 We lanceren jaarlijks minstens twee nieuwe producten of diensten 4 We innoveren als kennisdelende onderneming in nauw overleg met de divisies 5 We doen professionele follow-up bij het vermarkten van de innovaties om hun duurzaamheid te verzekeren 6 We doen aan professioneel marktonderzoek voor we innovaties ontwikkelen 7 We hebben hooggekwalificeerde experten op vlak van innovatie 8 We halen regelmatig externe innovatiekennis in huis 9 We zijn aanwezig op binnen- en buitenlandse vastgoedbeurzen en -congressen 10 We vragen bij het innoveren opinies en ideeĂŤn bij klanten en beĂŻnvloeders

INNOVATION IN REAL ESTATE INNOVATION CHARTER


AGENCY KWALITATIEF WONEN START BIJ QUARES

Agency is de divisie binnen Quares die bemiddelt bij transacties van residentieel vastgoed. Wij verkopen en verhuren woningen, appartementen en nieuwbouwprojecten waarbij de focus ligt op kwalitatief vastgoed en een professionele begeleiding van de klant. Onze diensten: • Verkoop van residentieel vastgoed • Verkoop van nieuwbouwprojecten • Verkoop van beleggingsvastgoed • Verhuur van residentieel vastgoed Onze klanten: • Verkopers en verhuurders van vastgoed • Vastgoedpromotoren • Kopers en huurders van vastgoed • Investeerders

9


INVESTMENT DOORGEDREVEN KENNIS VAN ‘INVESTEREN IN VASTGOED’

Investment is de divisie van Quares waarbinnen vastgoedproducten en -diensten ontwikkeld worden die investeren in vastgoed drempelverlagend maken. Wij zijn een kwalitatieve vastgoedspecialist met een doorgedreven kennis van ‘investeren in vastgoed’ die op regelmatige basis innovatieve beleggingsproducten aanbiedt. Ons aanbod: • Niet-beursgenoteerde vastgoed­vennootschappen • Beursgenoteerde vastgoedvennootschappen Investment biedt tevens investeerdersadvies aan bij de aankoop, de structurering, de financiering, de verkoop en/of het asset management van vastgoedvennootschappen en -portefeuilles. Tevens helpen wij onze klanten om hun vastgoed­ vennootschappen te structureren en te managen. Onze klanten: • Particuliere beleggers • Institutionele beleggers • Intermediaire partners in vastgoedbeleggingen

11


MANAGEMENT UW EIGEN PROFESSIONEEL TEAM BINNEN HANDBEREIK

Management is de divisie van Quares waarbinnen commercieel en semi-industrieel vastgoed wordt beheerd. We leveren property & facility management aan eigenaars en huurders van winkels, kantoren, logistiek vastgoed, bedrijventerreinen en overheidsgebouwen. Onze diensten voor eigenaars: • Property management • Build management Onze diensten voor gebruikers: • Facility management • Park management • Build management Quares is een property manager bij wie kwaliteit voorop staat. Dat vertaalt zich in het feit dat we in dienstverlening verder gaan dan andere beheerders, dat we u alle zorgen uit handen nemen, dat we complete facility management diensten verlenen en dat we volledig ten dienste staan van het hoogste rendement voor zowel eigenaar als gebruiker. Onze praktische en pragmatische aanpak en de permanente ‘in the field’ aanwezigheid maken het kwaliteitsplaatje rond.

13


CONSULTING STRATEGISCH VASTGOEDADVIES VOOR BEDRIJVEN EN OVERHEDEN

Consulting is de divisie van Quares waarbinnen we strategisch advies verlenen op vlak van vastgoed. Wij adviseren overheden en commerciële instellingen met betrekking tot visie en strategie, structuur, ambitieniveau, duurzaamheid en productontwikkeling. Ons aanbod: • Consultancy met betrekking tot visie en strategie • Consultancy met betrekking tot structuur • Consultancy met betrekking tot subsidies • Consultancy met betrekking tot duurzaamheid Onze klanten: • Overheden en semi-overheden • Ontwikkelaars • Bedrijvenverenigingen • Kennisinstellingen • Zee- en luchthavens • Investeerders Quares zorgt dat ze hun doelstellingen sneller bereiken, en dat ze hun risico’s beperken. Maar ook dat ze hun businessmodel beter afstemmen op de behoeften van de markt. Strategische vragen over vastgoed? Laat Quares dan uw extern klankbord zijn.

15


AGENCY

INVESTMENT

MANAGEMENT

CONSULTING

Verkoop en verhuur van residentieel vastgoed en nieuwbouwprojecten

Beleggen in vastgoed en vastgoedfondsen

Beheer van bedrijfsmatig en commercieel vastgoed

Vastgoedadvies voor bedrijven en organisaties

www.quares.eu

Quares Brochure  

Quares Brochure 2015