Page 1

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007 - 2013

Instrumente Structurale 2007 - 2013

OIPOSDRU

Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională

“PROGRAME DE CONSILIERE PROFESIONALĂ ŞI STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ PENTRU ELEVII DIN REGIUNILE BUCUREŞTI-ILFOV ŞI SUD-MUNTENIA” Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară nr.2: “Corelaţia învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Domeniul major de intervenţie 2.1: “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” Cererea de propuneri de proiecte nr.90 “Învaţă o meserie” Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/63004


UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007 - 2013

Instrumente Structurale 2007 - 2013

spatiu despatire

OIPOSDRU

Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională

Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor din anii terminali de liceu, aflaţi în situaţia de tranziţie de la şcoală la viaţa activă, prin îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere profesională oferite acestora şi prin eficientizarea stagiilor de practică, creânduse premisele unei mai bune inserţii a absolvenţilor de învăţământul preuniversitar pe piaţa muncii.


UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007 - 2013

Instrumente Structurale 2007 - 2013

spatiu despatire

OIPOSDRU

Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională

GRUPUL ŢINTĂ: 

3000 de elevi din clasele terminale de liceu din regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia vor participa la programe de orientare şi consiliere a carierei;

600 de elevi din şcolile tehnologice ale celor două regiuni de dezvoltare îşi vor îmbunătăţi participarea la stagiile de pregătire practică profesională (profilele: prelucrarea lemnului, textile/pielărie, chimie industrială, protecţia mediului).


UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007 - 2013

Instrumente Structurale 2007 - 2013

OIPOSDRU

Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională

A.3. Campanii de informare/conștientizare/mediatizare a posibilităților de inserție a absolvenților de liceu/școli tehnologice pe piața muncii A.3.1. Popularizarea oportunităților de facilitare a tranziției de la sistemul de elev la cel de angajat. A.3.2. Conștientizarea nevoii de pregătire practică la locul de muncă în vederea adaptării viitorilor absolvenți la cerințele pieței muncii.

TU ALEGI DIRECȚIA!


UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007 - 2013

Instrumente Structurale 2007 - 2013

OIPOSDRU

Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională

Ce este bine să știi? 

Cariera reprezintă o succesiune de activități și poziții profesionale pe care le atinge o persoana de-a lungul vieții. Profesia reprezintă indeletnicirea cu caracter permanent pe care o exercită cineva în baza unei calificari, specializări profesionale, obținut prin educație, studii. Ocupația reprezintă activitatea practică pe care o desfășoara efectiv o persoana într-o instituție sau companie. Piața muncii reprezintă spațiul economic în care are loc tranzacția între utilizatorii de muncă și deținătorii resursei de muncă.


UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007 - 2013

Instrumente Structurale 2007 - 2013

OIPOSDRU

Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională

Pași pentru pregatirea procesului de decizie în ceea ce privește cariera ta:    

Autocunoașterea și autoevaluarea; Obținerea de informații despre piața muncii cariera; Stabilirea alternativelor; Decizia și planul de pregatire pentru carieră;


UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007 - 2013

Instrumente Structurale 2007 - 2013

OIPOSDRU

Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională

Ca viitor absolvent de liceu , este esențial:    

 

Să conștientizezi ca pregatirea practică din timpul liceului te ajută să te adaptezi mult mai bine la statutul de angajat. Să te pregatești să-ți adaptezi modul de gândire la cerințele și schimbările pieței muncii și ale societății. Să obțiii cat mai multe informații de la familie, profesori, prieteni și cunostințe, dar și din presa, televiziune și internet! Să consulți legislația muncii și să ințelegi ce drepturi și responsabilităti ai ca angajat. Să știi ca o persoană informată este o persoană puternică! Să lucrezi în echipă și să fii inovativ!


UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007 - 2013

Instrumente Structurale 2007 - 2013

OIPOSDRU

Pentru mai multe informații consultă materialele publicate pe site-ul proiectului: www.ascri.ro/cmbrae

Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională


UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU 2007 - 2013

Instrumente Structurale 2007 - 2013

OIPOSDRU

Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională

Informații proiect: BENEFICIARUL PROIECTULUI: Centrul Muncipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CMBRAE) 

PARTENERI:    

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB); Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi (ISJ Călăraşi); Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Călăraşi (CJRAE Călăraşi); Asociaţia Centrul Român de Iniţiative (CRI).

Durata proiectului: 36 de luni Perioada de implementare: august 2010 -iulie 2013

Campanie de informare  

Campanie de informare

Campanie de informare  

Campanie de informare

Advertisement