Page 1

Low Migration Inkten

Quality Label maakt gebruik van Low Migration Inkten bij het produceren van haar labels en etiketten. Dit omdat de in inkt gebruikte stoffen kanker verwekkend zijn

Migratie Migratie betekent "het wandelen" of "de overgang" van stoffen van of uit de verpakking naar het levensmiddel.

Er wordt een onderscheidt gemaakt tussen 4 verschillende soorten van migratie:  Migratie door penetratie  Migratie door contact (set off)  Migratie door verdamping  Migratie door destillatie

Overeenkomstige eigenschappen van stoffen welke de neiging hebben te migreren:  Hebben lage viscositeit  Zijn opgebouwd uit kleinere moleculen  Kennen een "eenvoudige" molecule structuur


Typische stoffen met migratiepotentieel zijn:  Oplosmiddelen en Wasmiddelen, reinigingschemicaliën, oliën en vetten  Weekmakers uit kunststoffen of drukinkten  Monomeren uit kunststoffen en lakken  Nevenproducten uit UV / EB curing  Nevenproducten uit oxidatieve droging van conventionele drukinkten  Laagmoleculaire gewichtsstoffen uit de drukmaterialen of belijming  Vetzuur esters of mineraaloliën uit conventionele drukinkten

Low migration inkten / lakken: De normale UV flexo inkten hebben photo initiatoren met een laag moleculair gewicht. Tijdens het polymerisatie (droging) proces splitsen deze photo initiatoren (na met UV licht te zijn belicht) zich in vrije radikalen welke een verbinding aan kunnen gaan met zuurstof, Vrije radikalen welke een verbinding aangaan met zuurstof, reageren niet meer mee in het systeem en kunnen uiteindelijk uit de gepolymeriseerde inktfilm migreren. Low migration inkten hebben echter naast een ander binder systeem, photo initiatoren met een hoog moleculair gewicht, wanneer deze niet mee reageren, kunnen zij minder eenvoudig uit een gepolymeriseerde inktfilm migreren. De migratie limiet mag maximaal 10 ppb (parts per billion) bedragen. Direct levensmiddelen contact, inkt rechtsreeks in contact met levensmiddelen, wordt te allen tijde afgeraden, men weet veelal niet welke substanties er uit levensmiddelen kunnen migreren en de inkt/lak kunnen aantasten.

Low Migration Inkt Quality Label  

Quality Label maakt gebruik van Low Migration Inkten bij het produceren van labels en etiketten. Het gebruik van standaard inkten is schadel...