Page 1

Zapewnienie jakości oprogramowania w projektach rozproszonych Czy należy się tego bać?


Tomasz Watras Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Politechniki Wrocławskiej, Certyfikowany Test Manager i Tester Oprogramowania.

Wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu (kursy związane z testowaniem oprogramowania), Członek Zarządu Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych, 10 lat doświadczenia w realizacji projektów IT w zakresie QA głównie dla branży finansowej (w tym, organizacja zespołów testowych oraz współpraca przy tworzeniu i wdrożeniu procesów, narzędzi testowych),

Współzałożyciel firmy TestBenefit specjalizującej się w świadczeniu usług w obszarze zapewnienia jakości oprogramowania w projektach IT, Menadżer zespołu QA w PGS SOFTWARE S.A.


Projekt rozproszony względem lokalizacji

Outsourcing Insourcing

Offshoring Nearshoring Crowdsourcing


Bariery Odległość • • • • •

Brak osobistych kontaktów Koszty podróży Czym się ci testerzy właściwie zajmują? Czy oni znowu są na obiedzie? Jak on właściwie wygląda? A może to jest ona a nie on?


Bariery Kultura

Odległość • • • • •

Brak osobistych kontaktów Koszty podróży Czym się ci testerzy właściwie zajmują? Czy oni znowu są na obiedzie? Jak on właściwie wygląda? A może to jest ona a nie on?

• • • • •

Czy on mnie w ogóle rozumie? %^!%@$$# O co mu znowu chodzi??? Przecież obiecał!!! Gdybym to wiedział wcześniej… U nas to nie do pomyslenia!


Bariery

• • • • •

Brak osobistych kontaktów Koszty podróży Czym się ci testerzy właściwie zajmują? Czy oni znowu są na obiedzie? Jak on właściwie wygląda? A może to jest ona a nie on?

Strefa czasowa

Kultura

Odległość • • • • •

Czy on mnie w ogóle rozumie? %^!%@$$# O co mu znowu chodzi??? Przecież obiecał!!! Gdybym to wiedział wcześniej… U nas to nie do pomyslenia!

• • •

Czy on znowu śpi? Właśnie chciałem do niego dzwonić Koniec na dzisiaj. Idę do domu. Moje żona i dzieci czekają na mnie


Bariera - odległość Odległość • • • • •

Brak osobistych kontaktów Koszty podróży Czym się ci testerzy właściwie zajmują? Czy oni znowu są na obiedzie? Jak on właściwie wygląda? A może to jest ona a nie on?

• •

• • • •

Zaplanować osobiste kontakty Dodatkowe koszty podróży spłacą się bardzo szybko poprzez wzrost jakości współpracy Wideokonferencje Telefon Postaw się w sytuacji Twojego partnera Raporty


Bariera - kultura Kultura • • • • •

Czy on mnie w ogóle rozumie? %^!%@$$# O co mu znowu chodzi??? Przecież obiecał!!! Gdybym to wiedział wcześniej… U nas to nie do pomyslenia!

• • • • •

Rozmawiaj, dyskutuj, wyjaśniaj… Po każdej rozmowie wyślij notatkę z podsumowaniem. Upewnij się, że Ty i Twój rozmówca zrozumieliście to samo Czy wyjaśniłeś dokładnie i precyzyjnie czego oczekujesz? A może nie wszyscy są tak inteligentni jak Ty? Może gdzieś na świecie są ludzie, którzy mają lepsze pomysły niż Ty?


Bariera – strefa czasowa

Strefa czasowa • • •

Czy on znowu śpi? Właśnie chciałem do niego dzwonić Koniec na dzisiaj. Idę do domu. Moje żona i dzieci czekają na mnie

• • • • •

Opracować wspólny sposób komunikacji Planowanie z wyprzedzeniem Szanuj swojego dostawcę/klienta – on ma też życie prywatne Używaj narzędzi informatycznych. Formalizuj komunikację A może różnica stref czasowych to nie bariera, a szansa? Wykorzystaj ją!


Outsourcing testów oprogramowania

Testy funkcjonalne Automatyzacja testów funkcjonalnych Testy wydajnościowe i obciążeniowe Testy bezpieczeństwa Testy użyteczności


Outsourcing testów oprogramowania - współpraca Proces zarządzania zmianami w oprogramowaniu, Proces zarządzania błędami

Polityka zarządzania środowiskami testowymi, Dokumentacja testowa, Miary, Automatyzacja testów.


Proces zarządzania zmianą w oprogramowaniu Definiowanie nowych funkcjonalności (BR Business Requirement), Analiza biznesowa nowych funkcjonalności (User Story), Analiza techniczna nowych funkcjonalności, Priorytety, Estymacja czasu, Określenie zakresu zmian do realizacji, Określenie zakresu testów, Wdrażać, czy nie wdrażać? (analiza ryzyka)


Proces zarządzania błędami oprogramowania

Jednolite zasady opisu zgłoszeń błędów, Jednolite zasady nadawania priorytetów zgłoszeń błędów,

Jednolite zasady obsługi błędu.


Polityka zarządzania środowiskami testowymi Struktura środowisk, Jasne zasady zarządzania środowiskami (poziomy

dostępów i uprawnień), Jasne zasady aktualizacji oprogramowania.


Dokumentacja testowa Czy powinna powstawać? Jednolite szablony dokumentacji testowej,

Uzgodniony format raportów.


Miary

Ograniczony zbiór użytecznych metryk, Zasady jednoznacznej interpretacji,

Generowanie metryk powinno być zautomatyzowane, Jakość danych bazowych,

Dostępność w czas rzeczywistym, Sposób prezentacji.

Definicja

Śledzenie

Raportowanie


Miary - przykłady % liczby wykrytych błędów krytycznych/wysokich w trakcie testów systemowych do wszystkich, % liczby wykrytych błędów na poszczególnych poziomach testów do wszystkich, % liczby wykrytych błędów na produkcji w ciągu 5 dni po wdrożeniu do wszystkich błędów wykrytych podczas testów systemowych, Statystyka liczby błędów po priorytetach, Pokrycie testów regresji. % testów wykonanych do zaplanowanych. % zmian wymagań biznesowych w trakcie trwania projektu.


Automatyzacja testów Zarządzanie wymaganiami, Zarządzanie incydentami, Zarządzanie konfiguracją, Wykonywanie testów statycznych, Wykonywanie testów modułowych, funkcjonalnych, Wykonywanie testów wydajnościowych i obciążeniowych, Generatory danych testowych, Porównywanie wyników, Inne.


Kilka dobrych (?) rad Rozmawiaj z Twoimi partnerami biznesowymi. Dzwoń do nich regularnie. Zapytaj, czy u nich jest równie dobra pogoda jak u nas. Przy okazji zapytaj o status projektu, Kilka złotych dziennie wydanych na telefon do innego miasta, czy kraju jest niczym w porównaniu do kosztów porażki projektu, Podsumowanie tygodnia pracy zespołu w rozbiciu na poszczególne zadania. Raportowanie problemów, potencjalnych ryzyk,


Kilka dobrych (?) rad Odwiedź od czasu do czasu swojego klienta/dostawcę. 2 godziny burzy mózgów z Twoim zespołem u klienta/dostawcy dadzą więcej wartości w projekcie niż setki odczłowieczonych maili, Przy problemach – reaguj natychmiast, Uwierz, że również za granicą czy innym mieście, firmie są dobrzy specjaliści IT i oni również mogą wnieść wartość do Twojego projektu, Dostosowywać model do kontekstu projektu i charakterystyki produktu.


… i jeszcze Wyobraź sobie, że jesteś własnym dostawcą. Czy chciałbyś pracować z samym sobą? Win – Win klucz do sukcesu.


Czy należy się tego bać?

Nie,

Tak,

Jeśli wszystkie strony zdają sobie sprawę z zagrożeń i umieją sobie z nimi radzić Jeśli współpraca oparta jest na zasadzie „Jakość to będzie…”


Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji.

Tomasz Watras twatras@pgs-soft.com +48 507 132 787


Outsourcować czy nie outsourcować ?


Co przyciąć…?

Zasoby

Wydajność Bezpieczeństwo

Wymagania

Użyteczność

Projekt IT

Infrastruktura IT


Szkolić czy outsourcować ?

Rozwój kompetencji własnych zasobów

Wykorzystanie profesjonalnych zasobów zewnętrznych

Outsourcing testów oprogramowania  

Zapewnienie jakości oprogramowania w projektach rozproszonych

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you